S.O.S. familia!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția S.O.S. familia!


Musafir

#2801 Ministerul Afacerilor Copiilor şi Egalităţii la toate formele de diversitate sexuală

2013-11-23 14:51

„Zavtra”: Aţi indicat că în nordul Europei, funcţionează sistemul de lichidare a familiei, legat de abuzuri sexuale asupra copiilor. Cum funcţionează acest lucru?

Irina: Ministerul care se ocupă cu probleme legate de copii, se numeşte literalmente Ministerul Afacerilor Copiilor şi Egalităţii la toate formele de diversitate sexuală.

Minorităţile sexuale în Norvegia, cu siguranţă nu mai sunt minorităţi. Minorităţile, sunt acum orientaţii heterosexuali.

În materialele sociologilor, disponibile în mod liber, se afirmă că, în anul 2050, Norvegia va fi ţara cu 90% homo. Ce se înţelege prin termenul de „homo” este greu de imaginat. Se spune că ideile noastre despre lesbiene şi gay sunt deja trecutul.

S-ar părea că voi nu sunteţi implicaţi; să facă ce vor, ce am eu şi copiii mei cu asta? Cândva şi eu mă întrebam aşa, pentru că am trăit în ignoranţă completă despre asta, că în toată Europa se introduc în viaţă standardele sexuale, care reglementează creşterea copiilor în conformitate cu cadrul definit.

Sunt obligatorii pentru toţi cei care au semnat convenţia de admitere, făcându-se acum lobby şi in Rusia. Acolo literalmente se spune despre modul în care părinţii, în colaborare cu personalul grădiniţei, sunt obligaţi să educe copiii în „diferite forme de iubire”.

O parte specială a acestui total-european, sex-standardul, indică de ce ar trebui să ne învăţăm copiii despre masturbare, părinţii şi profesorii în grădiniţe sunt obligaţi să pună aceasta în aplicare, până la vârsta de 4 ani şi nu mai târziu. Pentru noi ruşii din „peşteră” este o informaţie foarte utilă.

La pagina 46 din acest document se afirmă că un copil nou-născut trebuie să fie conştient de identitatea lui de gen. Cu sex-învăţatul obligatoriu din naştere, copilul vostru trebuie să realizeze ceea ce este: gay, lesbiană, travestit sau transsexual.

În privinţa egalităţii de gen, sunt omişi termenii de „bărbat” şi „femeie”, astfel încât rezultatul vi-l puteţi imagina şi singuri!

În Norvegia, a fost înfiinţat Institutul de cercetare ştiinţifică la Universitatea din Oslo, care examinează sinuciderile copiilor de la 0 la 7 ani. Este foarte ciudat, cum poate un copil nou-născut să se sinucidă?! Dar conform Barnevarn, este natural…

După urgiile sadice, când copiii într-adevăr mor, asemenea cazuri sunt luate ca fiind sinucidere.

articol complet pe: http://www.drumeuropean.ro/?p=1450
sursa: http://c-tarziu.blogspot.ro/2013/10/viitorul-familiei-in-romania-prin.html

Musafir

#2802 extras

2013-11-23 16:21

emisiunea în acest format ar fi trebuit interzisă conf. art. 2, (1) din Directiva UE pt. Serviciile Media Audiovizuale şi conf. art. 75, (1) din Legea Audiovizualului 504/2002 pentru că nu s-a respectat art. 90 (1), a) sau/şi art. 14, (1^1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual CNA - decizia 220/2011. Dacă a fost doar o simulare, emisiunea trebuia marcată ca atare conf. regulamentului art. 14, (1^1) - în alte condiţii (nemincinoase, adevărate, reale), emisiunea, în formatul acuzat, nu s-ar fi realizat de la sine, neavând subiect. Dacă nu a fost marcată conform Regulamentului CNA, atunci s-au încălcat: Legea Audiovizualului, Reg. CNA şi Directiva UE prin încălcarea Codului Civil. Publicul trebuia informat corect şi complet asupra acestei emisiuni. Prin această ilegalitate s-a înfăptuit şi nerespectarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului cu referire la familie, prin deformarea noţiunii de familie. O altă ilegalitate a fost cea de înşelăciune intelectuală dar şi materială, a cuplurilor formate din soţ şi soţie, participante la concurs. Este clar că o astfel de încurcătură poate afecta psiho-social minorii şi nu numai, prin efectul de dezinformare având consecinţe în dezorientarea psiho - emoţională severă.

- Legea 504/2002
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

30. licenţă audiovizuală - actul juridic emis în baza deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului, prin care se acordă unui radiodifuzor aflat în jurisdicţia României dreptul de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe; în funcţie de modalitatea tehnică de transmisie, licenţa audiovizuală poate fi analogică sau digitală;


ART. 2
(1) Dreptul de furnizare şi dreptul de retransmisie a oricărui serviciu media audiovizual ale unui furnizor de servicii media audiovizuale care se află sub jurisdicţia României sunt recunoscute şi garantate în condiţiile prezentei legi.
(2) Se consideră furnizor de servicii media audiovizuale aflat sub jurisdicţia României:
a) orice furnizor de servicii media audiovizuale stabilit în România în conformitate cu prevederile alin. (3);

ART. 3
(1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.
(2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
(3) Răspunderea pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate, inclusiv al comunicărilor comerciale audiovizuale, revine, în condiţiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale.

ART. 75
(1) Retransmisia oricărui serviciu de programe, difuzat legal de către radiodifuzori aflaţi sub jurisdicţia României sau sub jurisdicţia unui stat cu care România a încheiat un acord internaţional de liberă retransmisie în domeniul audiovizualului, este liberă, în condiţiile legii.

- Codul de reglementare a conţinutului audiovizual CNA - decizia 220/2011
TITLUL VII
Emisiuni interactive, jocuri şi concursuri

ART. 90
(1) Nu pot fi difuzate emisiuni interactive în care:
a) publicul apelează la vrăjitori şi prezicători sau la activităţi interzise prin lege;

CAPITOLUL II
Clasificarea programelor audiovizuale în vederea protecţiei minorilor
ART. 12
(1) Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat.
(2) În lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor prevăzute la alin. (1) se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia.
ART. 13
În cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere, programele care ar putea afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi puse la dispoziţie numai dacă se asigură măsuri de restricţionare a accesului printr-un sistem de control parental, astfel ca minorii să nu poată vedea ori auzi, în mod normal, programele respective.
ART. 14
(1) Înainte de începerea difuzării unui program din categoria celor prevăzute la art. 12, radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul cu privire la genul, clasificarea programului şi motivul principal de restricţionare a vizionării acestuia, potrivit criteriilor prevăzute la art. 19 alin. (2).
(1^1) Orice emisiune de tip reality show, al cărei scenariu se bazează pe fapte sau situaţii reale din viaţa unor persoane, conţinând însă şi elemente de ficţiune, se semnalează, la început şi la sfârşit, precum şi la reluarea după pauze publicitare, prin menţiunea „Acest program este o ficţiune”, afişată lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie, şi pentru o durată de minimum 10 secunde.”


- Directiva Serviciilor Media Audiovizuale

CAPITOLUL II
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 2

(1) Fiecare stat membru se asigură că toate serviciile mass-media audiovizuale transmise de către furnizorii de servicii mass-media aflaţi sub jurisdicţia sa respectă normele sistemului juridic aplicabil serviciilor mass-media audiovizuale destinate publicului din statul membru respectiv.

- Codul Civil - România
Căsătoria
Art. 259. - (1) Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii.

(2) Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.

(3) Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile.

CAPITOLUL II
Încheierea căsătoriei
SECŢIUNEA 1
Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Consimţământul la căsătorie

Art. 271. - Căsătoria se încheie între bărbat şi femeie prin consimţământul personal şi liber al acestora.

Art. 277. - (1) Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex.

- Declaratia Universală a Drepturilor Omului
Articolul 16
1. Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbătul şi femeia, fără nicio restricţie în ce priveşte rasa, naţionalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei.
2. Căsătoria nu poate fi încheiată decât cu consimţământul liber şi deplin al viitorilor soţi.
3. Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.

(Discriminarea pe baza "orientării sexuale" nu este valabilă în cazul căsătoriei. Dreptul la căsătorie este recunoscut doar între bărbat şi femeie. În martie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că ţările Uniunii Europene nu sunt obligate prin lege să legalizeze căsătoria religioasă a cuplurilor homosexuale. Atunci, CEDO a emis o decizie fundamentală privind căsătoria şi familia. De asemenea, Curtea a decis că realizarea unei „căsătorii” homosexuale nu reprezintă un drept conform Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. În “Manualul Drepturilor Omului” elaborat de Asociatia pentru Apararea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (2008), se afirmă: "Curtea nu a acceptat până în prezent că relaţiile stabile dintre persoane de acelaşi sex pot intra în sfera de aplicare a vieţii de familie.")

restul e politică.


Musafir

#2803 Re: extras

2013-11-23 18:51

#2802: - extras

O altă ilegalitate a fost cea de înşelăciune intelectuală dar şi materială, a cuplurilor formate din soţ şi soţie, participante la concurs.

Cu siguranta asa pare, desi noi nu stim ce au semnat. Parca prea s-a lasat tacerea din partea lor.

 


Musafir

#2804 propaganda subversiv-agresiva

2013-11-23 19:16

Desfăşurate sub masca toleranţei şi diversităţii, activităţile propagandistice ale homosexualilor au depăşit cadrul Colegiului „George Coşbuc” din capitală – acolo unde elevii organizează an de an marşuri gay, cu ştiinţa şi acordul profesorilor şi directorilor. Devenite adevărate pepiniere pentru activiştii dornici să racoleze adepţi din rândul celor mai inocente făpturi, şcolile din România găzduiesc din ce în ce mai multe programe de propaganda homosexuală, prin care se urmăreşte, în fapt, îndoctrinarea şi pervertirea copiilor noştri.
Astfel, în perioada 21 – 22 noiembrie 2013, Asociaţia Accept organizează, la Bucureşti, cel de-al treilea seminar cu privire la „Abordarea situaţiilor de intimidare a elevilor LGBT”. Seminarul se adresează profesorilor de liceu şi consilierilor şcolari, propunându-şi:
1. să sprijine profesorii şi consilierii şcolari în prevenirea situaţiilor de intimidare şi hărţuire a elevilor, prin oferirea de informaţii şi prezentarea de instrumente (activităţi, exerciţii) care pot fi folosite în acest sens;
2. să abordeze aspectele specifice hărţuirii şi intimidării elevilor cu risc a fi victimizaţi pentru că sunt presupuşi a fi LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgender)
3. să faciliteze schimbul de experienţă pe această temă între cadre didactice preocupate de prevenirea intimidării şi hărţuirii elevilor, în general.
Cursul cuprinde şi definirea unor termeni LGBT (orientare/ comportament/ identitate sexuală, transgeneritate etc.), oferirea de informaţii despre comunitatea gay din România şi o sesiune de tipul Biblioteca Vie, în care participanţii pot afla mai multe prin discuţii cu voluntari ACCEPT care se identifică a fi lesbiene, gay, bisexuali, transgender sau queer.
De pe pagina asociaţiei „Accept” mai aflăm că „seminarul este gratuit pentru 15 persoane, selectate pe baza informaţiilor furnizate de candidaţi în formularul de înscriere (criterii: ocupaţie-profesor sau consilier şcolar, motivaţia prezentată, posibilitatea de a pune în practică instrumentele prezentate, ordinea primirii formularelor de înscriere).” Seminarul este organizat în cadrul proiectului “Educaţie pentru Diversitate”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 6 luni, adică de la 1 iulie 2013 până la 31 decembrie 2013, beneficiind de o finanţare în valoare de 45.000 de lei.
Primele două seminare pe această temă au avut loc, la Sinaia, în intervalele 20 – 22 septembrie şi 25 – 27 octombrie 2013, cadrele didactice participante la stagiul de formare urmând a disemina în şcoli informaţiile dobândite.
„Concluziile au fost încurajatoare. Mulţi dintre cei 18 profesori sunt pregătiţi să înceapă sau să continue activităţi cu elevii care să urmărească prevenirea şi sancţionarea situaţiilor de intimidare/hărţuire. Am plecat de la seminar cu multe planuri de activitate pentru viitorul imediat”,spune Irina Niţă, într-un comentariu postat pe contul de facebook al asociaţiei „Accept”.
Proiectul asociaţiei „Accept” nu este singular, pe linia îndoctrinării copiilor în spirit ateisto-satanist. Acestuia i se adaugă Campania împotriva îndoctrinării religioase în şcoli, susţinută de Asociaţia Secularist-Umanistă din România (ASUR), campanie ce-şi propune„informarea părinţilor şi elevilor asupra statutului orelor de religie”, prin intermediul grupurilor de voluntari care împart materiale informative în şcolile din Timişoara, Brăila, Botoşani şi Bucureşti, după cum informează ASUR într-un comunicat remis recent HotNews.ro. De asemenea, Csaba Asztalos, preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, a precizat pentru HotNews.ro că “dacă s-ar recunoaşte (cum ar fi legal) faptul că religia poate fi doar facultativă, atunci profesorii de religie nu ar putea fi angajaţi permanent în şcoli, ci doar prin contracte temporare, pe an şcolar”. Potrivit acestuia, “înscrierea din oficiu a elevilor la ora de religie – adică de către stat – încalcă dreptul la libertatea conştiinţei, dreptul părinţilor sau al tutorelui legal de a asigura potrivit propriilor convingeri educaţia copilului”.

Discriminarea creştinilor de către homosexuali
Vorbim foarte mult despre discriminarea homosexualilor şi ateilor, dar despre discriminarea creştinilor nu amintim mai nimic. În dezbaterile publice, ori în materialele apărute în presă, creştinilor li se aminteşte tot mai des faptul că pot crede orice în sinea lor sau în casa lor, sunt liberi să-şi practice religia, însă nu pot acţiona în public conform credinţei lor. Această limitare a libertăţii religioase conduce, pe plan global, la ameninţări şi arestări ale creştinilor care-şi spun părerea, ori la concedierea creştinilor care doresc să acţioneze conform propriilor principii. Supuşi acestor presiuni, creştinii au în faţă două alternative: fie îşi abandonează propria credinţă, acţionând împotriva conştiinţei lor, fie opun rezistenţă, riscând pierderea mijloacelor de trai.
Din nefericire, toate aceste forme de discriminare se îndreaptă azi, mai mult ca oricând, împotriva copiilor noştri. Societatea nu mai ţine cont de valorile naţionale şi religioase, inducând elevilor ideea că homosexualitatea, precum şi celelalte perversiuni sexuale, reprezintă variante normale ale sexualităţii şi că orice elev poate fi un homosexual încă nedescoperit. Iar noi, părinţi şi pedagogi, ne conformăm acestor directive aberante, fără a înţelege faptul că încercând să-i „apărăm” pe copiii noştri de fantomaticele reacţii „homofobe” ale colegilor, nu facem decât să-i îndemnăm să adopte un comportament nefiresc şi deviant, garantându-le chiar protecţia, înţelegerea şi susţinerea noastră! Deşi în sinea noastră nu suntem defel de acord cu sodomia, punem umărul pentru intrarea ei în legalitate!
Să nu uităm faptul că în Ortodoxie există convingerea potrivit căreia societatea trebuie să ţină seama nu numai de interesele şi dorinţele umane, ci şi de adevărul divin, de legea morală veşnică dată de Dumnezeu, lege care acţionează în lume indiferent dacă voinţa anumitor oameni este de acord sau nu cu aceasta. De aceea, drepturile omului nu pot fi un motiv pentru constrângerea creştinilor de a încălca poruncile lui Dumnezeu, Biserica Ortodoxă văzând un mare pericol în sprijinul legislativ şi public oferit diferitelor vicii: homosexualitate, pornografie, avort, pedofilie, fertilizare in vitro, eutanasie etc. De asemenea, exercitarea drepturilor omului nu trebuie folosită pentru justificarea niciunui abuz faţă de simbolurile religioase sfinte, valorile culturale şi identitatea unei naţiuni.
Mai mult decât atât, responsabilitatea noastră, a tuturor, faţă de copii este enormă, căci „cine va sminti pe unul din aceştia mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de gât o piatră de moară şi să fie aruncat în mare. (Marcu 9,42) Rolul şcolii este acela de a forma personalitatea copilului în concordanţă cu planul Creatorului, luând în considerare tradiţiile culturale ale societăţii, şi nu de a deschide copiilor drumul către desfrâu, pornografie, violenţă sau infracţionalitate, sădind în sufletele lor curate nu seminţele credinţei, cuminţeniei, curăţiei, ci pe cele ale coruperii şi ale patimilor grele.
«Un tată, scrie în Sfânta Evanghelie, şi-a adus copilul, care era demonizat, la Domnul, deoarece apostolii nu reuşiseră să îl ajute. Însă de ce nu reuşiseră? Aceasta reiese din dialogul dintre tatăl îndurerat şi Hristos. "Câtă vreme este de când i-a venit aceasta?", a întrebat Domnul. "Din pruncie", a răspuns tatăl. (Marcu 9,21). Iată deci, de ce diavolul avea o aşa de mare putere asupra copilului: deoarece nu fusese alungat mai devreme. La fel se întâmplă şi atunci când se instalează în sufletul copilului vostru demonul slavei deşarte, al trândăviei, al iubirii de plăceri trupeşti ş.a. Dacă el nu este alungat atâta vreme cât copilul este încă mic, mai târziu dobândeşte o asemenea putere, încât îi este foarte greu cuiva să îl înfrunte. Cândva, după trecerea timpului, eliminarea sa devine chiar imposibilă şi nu se mai poate deja spera decât într-o minune a iubirii lui Dumnezeu.»(Mamă, ai grijă! Călăuziri pentru creşterea şi educarea ortodoxă a copiilor, Irineu - Episcop de Ecaterinburg şi Irbiţk).

Sursa: Doxologia


Musafir

#2805 Re: Re: extras

2013-11-23 19:23

#2803: - Re: extras  

 pai in prima faza, din ce se stie, nu li s-a zis ca vor participa impreuna cu un "cuplu" homosexual. apoi li s-a promis ca vor fi schimbati, adica ar fi fost un fel de ruleta cine cu cine si la urma, dupa semnarea contractului, care probabil ca nu specifica despre ce cupluri este vorba, au fost obligati sa faca asta. probabil ca unii au acceptat usor acest lucru, convisi pe baza indolentei lor. nu stim. speram sa-si revina si sa-si lamureasca si ei aceasta problema. poate ca au fost chiar complici si trebuie dovedit ca nu este asa, pentru ca prezentarea spunea ca sunt cupluri aleatorii, in functie de cei care s-au inscris la concurs. pana una alta, ilegalitatea este prima care trebuie rectificata si sanctionata.


Musafir

#2806 Ziua transexualilor vs ziua drepturilor copilului

2013-11-23 21:43

Ziua transexualilor mai importantă decât Ziua Internațională a Drepturilor Copilului

În 1954 ONU a proclamat ziua de 20 noiembrie drept Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, cu intenția de a încuraja statele lumii să instituie o zi în care bunăstarea copiilor din întreaga lume să fie proclamată.

Cel mai degradante infracțiuni - sclavia, traficul de copii, munca forțată, abuzurile sexuale - sunt mai ușor să comis și de ascuns atunci când sunt îndreptate împotriva copiilor. De aceea, copiii sunt cei care au cea mai mare nevoie de apărare.

Cu toții trebuie să susținem bunăstarea copiilor.

Așadar, a fost o surpriză să vedem care este mesajul adresat lumii de administrația Obama de Ziua Universală a Copilului.

Niciun mesaj care să onoreze această zi nu a putut fi găsit pe situl Departamentului de Stat american.

În schimb, secretarul de stat american John Kerry a înlocuit ziua dedicată bunăstării copiilor, cu Transgender Day of Remembrance ...
Sursă: Știri pentru viață via Vremuri vechi si noi

n.p.: o fi ipocrizie, or fi omis ei?! nu mai sunt "la moda" problemele copiilor?! (mai ales abuzurile sexuale, daca implica si orientarile sexuale.) cine stie ce-or mai face si cei din adm. americana, cu ce s-or mai ocupa si ei pe langa multe altele?!


Musafir

#2807 Pericolele adoptarii legii

2013-11-26 11:51

http://parteneriat-civil.ro/pericolele-legii-parteneriatului-civil/

1. Parteneriatul civil ar „arunca în aer” legislaţia civilă a relaţiilor sociale, care stabileşte că familia se întemeiază numai pe căsătoria între un bărbat şi o femeie.

Prin adoptarea Noului Cod Civil, Parlamentul şi-a exprimat deja opţiunea de politică legislativă în ceea ce priveşte relaţiile de familie, reglementând ca unică formă de convieţuire recunoscută, căsătoria între persoane de sexe diferite – în conformitate cu tradiţia socială, culturală şi religioasă a poporului român. Formularea, fără echivoc, se regăseşte în art. 259 şi 271 C.C. De asemenea, familia se întemeiază exclusiv pe căsătorie, conform art. 258 C.C. şi art. 48 din Constituţie.

Acceptarea concubinajului hetero şi homosexual ca formă legitimă de convieţuire ar acorda acestor relaţii statut de „familie” şi ar duce la rescrierea întregului drept al familiei, desfiinţând o normă socială bi-milenară. Acest lucru ar avea efecte sociale similare ca gravitate unei lovituri de stat sau unei abandonări a suveranităţii naţionale, fapte care sunt considerate înalta trădare.

2. Parteneriatele civile deschid calea către „căsătoria” între homosexuali, adopţia de copii şi reproducerea asistată, pentru aceste cupluri.

Legalizarea uniunilor civile nu este altceva decât primul pas spre căsătoria între persoane de acelaşi sex, ea fiind doar o tactică pentru a face acceptabilă încetul cu încetul ideea de căsătorie între persoanele de acelaşi sex. În toate ţările unde s-a legalizat parteneriatul civil, s-a legalizat şi căsătoria între persoane de acelaşi sex, sau se fac presiuni uriaşe în acest sens.

În 1998, Elisabeth Guigou, iniţiatoarea proiectului de lege privind parteneriatele civile în Franţa, a jurat că acest pas nu va duce la legalizarea căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex. Şi iat-o în 2012: cu ocazia legalizării căsătoriei între persoanele de acelaşi sex şi a adopţiei de copii pentru cuplurile gay, ea a recunoscut că în 1998 a minţit pentru că altfel… parteneriatele nu ar fi fost adoptate!

Iniţiatorii din România sunt, cel puţin, sinceri: „Eu am deja în vedere un proiect de lege care să reglementeze parteneriatul civil între persoanele heterosexuale sau persoane de acelaşi sex pe model francez. În Franţa, mai întâi a fost adoptată legea privind parteneriatele civile, iar la începutul acestui an a fost adoptată legea privind drepturile cuplurilor de acelaşi sex de a se căsători.” (Remus Cernea, iniţiator al propunerii legislative privind parteneriatele, declaraţie pentru Mediafax, 12 aprilie 2013).

3. Parteneriatele civile vor duce la de-motivarea cuplurilor heterosexuale de a se căsători, ceea ce afectează drepturile şi interesele copiilor

„Partenerii” vor avea toate drepturile materiale conferite de căsătorie, însă niciuna din obligaţiile aduse de încheierea căsătoriei. Acest motiv, împreună cu uşurinţa cu care parteneriatele civile se pot desface, vor duce la confuzarea şi de-motivarea tinerilor în a se căsători şi a-şi rămâne credincioşi.

„Parteneriatul” distanţează interesele cuplului de nevoile şi interesele reale ale copiilor, care au prioritate, conform legislaţiei internaţionale. Creşterea numărului de copii născuţi şi crescuţi în afară căsătoriei are consecinţe nefaste asupra acestora:

93% dintre copiii născuţi în familii unde părinţii sunt căsătoriţi la naştere încă trăiesc cu ambii părinţi, în familii intacte, când ajung la 16 ani. În contrast, doar 11% dintre copiii născuţi în familii unde părinţii trăiesc în concubinaj la momentul naşterii vor mai locui cu ambii părinţi la 16 ani:

- Almostall intact couples with young teens are married

42% dintre mamele cu copii minori care trăiesc în concubinaj se află sub standardul naţional de sărăcie din SUA:

-Mamele care trăiesc în concubinaj sunt mai predipsuse la sărăcie

Prin constrast, căsătoria reduce probabilitatea ca minorii să trăiască în sărăcie cu 82%:

-Marriage reduces child poverty

4. Parteneriatele civile vor duce la legalizarea poligamiei, a căsătoriei incestuoase şi a pedofiliei

Dacă acceptăm excluderea din legislaţia familiei a criteriului moralei şi tradiţiei culturale iudeo-creştine, pentru a le înlocui cu simpla satisfacere a unei cereri, nu există niciun motiv pentru care parteneriatul să fie limitat doar la două persoane. Anularea normei heterosexuale, care este o normă socială validată istoric, va duce în scurt timp şi la anularea monogamiei; aceasta va stă la baza legiferării poligamiei şi a uniunilor incestuoase realizate prin „consens”.

Se întâmplă deja:

-Victoria activiştilor gay le dă speranţe militanţilor pro-poligamie

-După căsătoriile gay, urmează pledoaria pentru poligamie

„Noi, femeile, putem să luăm propriile decizii. Dacă o femeie vrea să se căsătorească cu un bărbat, foarte bine; dacă vrea să se căsătorească cu o femeie, şi asta e bine. Dacă o femeie vrea să se căsătorească cu un bărbat care mai are trei soţii… aceasta este decizia ei” (Jillian Keenan, scriitoare feministă americană care cere legalizarea poligamiei).

-Brazilia: Prima căsătorie între 3 parteneri stârneşte revolta

Şi în ceea ce priveşte pedofilia, lucurile stau la fel. Odată pornit, acest proces de „liberalizare” a relaţiilor de familie nu mai poate fi oprit:

„Aceeaşi logică fără Dumnezeu care a dus la normalizarea ‘căsătoriei’ homosexuale va aduce şi de-stigmatizarea şi dezincriminarea pedofiliei. Consensualitatea a înlocuit moralitatea în sistemul juridic de astăzi, aşa încât simplul consimţământ al unui tânăr dat pentru relaţii sexuale va elimina, în cele din urmă, bunul simt şi dorinţa de a proteja copiii.” (David Kupelian, ziarist şi publicist, autorul cărţii „The Marketing of Evil” din 2005, comentând despre faptul că următoarea „mişcare de eliberare” care va asalta America va fi normalizarea pedofiliei).

-Urâciunea pustiirii: Olanda deschide calea (şi) pentru legalizarea pedofiliei

-Manifestul banditismului sexual. Începe legitimarea “ştiinţifică” a pedofiliei

-Este pedofilia o “orientare sexuală”? -Profu’ de pedofilie. Un apologet al pedofiliei, invitat la Bucureşti

5. Parteneriatele civile vor duce la încălcarea libertăţii de conştiinţă a notarilor şi funcţionarilor publici

Propunerea legislativă nu protejează conştiinţa profesioniştilor care vor fi chemaţi să încheie parteneriatele civile – notarii. Astfel s-ar încălca un drept fundamental, constituţional, acela la libertatea conştiinţei.

Nici măcar nu este necesar că cineva să fie creştin că să se opună uniunilor sau căsătoriilor între persoane de acelaşi sex. Acest refuz rezultă dintr-o judecată morală a conştiinţei, fondată în general pe observarea realităţii naturale, care este independenţa de religii.

După adoptarea legii căsătoriei între homosexuali din acest an, primarii francezi sunt obligaţi prin sancţiuni penale să îi căsătorească pe homosexuali:

-Franţa interzice obiecţia pe motiv de conştiinţa în cazul „căsătoriilor” homosexual


Sursă: Parteneriat Civil


Musafir

#2808 Mobilizare internațională

2013-11-26 12:09

http://www.culturavietii.ro/2013/11/26/mobilizare-internationala-sprijinul-referendumului-pentru-familie-din-croatia/

Aproape 80 de organizații care apără drepturile familiei, din Europa și de pe alte continente, au remis parlamentarilor croați o scrisoare deschisă de sprijin pentru referendumul constituțional ce va avea loc în această țară duminică, 1 decembrie. Tema acestui referendum este înscrierea în legea fundamentală a familiei întemeiată pe căsătoria între o femeie și un bărbat. Referendumul a fost convocat după colectarea de către coaliția de ONG-uri conservatoare „În numele familiei” a 750.000 de semnături de la alegătorii croați.

Referendumul are o miză importantă, ambele tabere – lobby-ul homosexual și apărătorii familiei – fiind cu ochii pe Croația. Dacă apărătorii familiei vor avea succes, falia existentă deja între Europa de Vest, căzută fără speranță în mâinile propagandei homosexuale, și Estul în care „căsătoriile” și formele alternative de „familie homosexuală” sunt ca și inexistente.

Inițiativa „În numele familiei” a reușit colectarea a 750.000 de semnături, mai mult de 10% din populația Croației, ca răspuns la pretențiile crescânde ale homosexualilor sprijiniți de SUA de a instituționaliza „căsătoria” și filiația pentru cuplurile de același sex.Semnăturile au fost strânse în doar 2 săptămâni, cu implicarea directă a Bisericii Catolice.

De remarcat că parlamentarii de la Zagreb s-au lăsat greu convinși să fixeze data referendumului și să asigure logistica necesară, guvernul de stânga intenționând chiar o contra-măsură de legiferare a așa-ziselor „parteneriate civile” pentru homosexuali. Efectul acesteia va fi însă mult limitat de noile prevederi constituționale.

continuare aici: http://www.culturavietii.ro/2013/11/26/mobilizare-internationala-sprijinul-referendumului-pentru-familie-din-croatia/

Musafir

#2809 Ce argumente pot fi invocate pentru a refuza adoptarea și înregistrarea uniunilor de același sex?

2013-11-26 19:43


Este obligatoriu ca într-o societate democratică să acorzi dreptul de a fura, de a ucide sau de a răspândi bolile periculoase? Desigur că nu. Este greșit să afirmi că «într-o societate democratică ai dreptul la orice».

Trebuie să înţelegem un lucru simplu: acordarea unui drept unei persoane aduce întotdeauna o limitare a drepturilor şi libertăţilor altora. Într-o societate sănătoasă, mai ales într-una democratică, echilibrul este menţinut întotdeauna. Dacă mergem la rădăcina legii, baza acestui echilibru este foarte simplă. Fiecare persoană trebuie întotdeauna să se poată bucura de drepturile şi de libertatea de care are nevoie pentru a rămâne om şi pentru a-şi urma propriul destin – cu excepţia cazului, desigur, în care îşi foloseşte drepturile în scopuri distructive şi în detrimentul altora.

În plus, există întotdeauna limite ale libertăţii personale: legea apără – iar aceasta este valabil într-o societate democratică – valorile în jurul cărora societatea s-a construit şi s-a dezvoltat.

Aceste valori sunt vii, familia întemeiată de un tată şi de o mama, educaţia familială, dreptul familiilor de a transmite în mod liber valorile lor propriilor copii – şi toate acestea trebuiesc protejate de lege. Ceea ce le distruge nu poate fi numit «drept». Ontologic vorbind, un drept, în linii generale, nu poate fi decât un lucru bun, iar ceea ce este rău prin natura sa – de exemplu, recunoaşterea cuplurilor de acelaşi sex într-o familie (şi, prin urmare, distrugerea adevăratului concept al familiei) – nu poate fi considerat pur şi simplu un drept. Nu este posibil ca o nedreptate vizibilă să devină brusc «drept».

Normele internationale prevăd că apărarea familiei şi a moralităţii publice sunt valori care definesc limitele libertăţii individuale. Fără aceste limite, nu este posibilă o societate democratică.

Nu este mult de când am semnat, ca expert, un document internaţional: este vorba de un apel al avocaţilor provenind din diferite ţări contra traficului de copii, transformaţi în obiecte. Aceasta se întâmplă în timp ce noi decidem dacă există „un drept al copilului”. Un astfel de lucru nu există şi nici măcar «un drept de a obţine un copil».

Copilul este cel care are dreptul de a avea o familie, în acest caz un tată şi o mamă. Copilul este cel care are nevoie de un tată şi de o mamă, şi nu de «două mame» sau de «doi taţi». Adopţia de către homosexuali distruge acest drept al copilului, unul din cele mai importante din câte dispune. El devine pur şi simplu, din păcate, un obiect. Acest lucru se întâmplă sistematic în timp ce noi ne îndepărtăm de familia naturală și începem să credem că un adult dispune de dreptul copilului - toate acestea conduc la lucruri hidoase din punc de vedere moral şi lipsite de orice temei în termeni de filosofie a dreptului - ca surogatul maternal, de exemplu.

«Nu este posibil să avem într-o societate liberă drepturi ale omului, egalitate şi o veritabilă democraţie fără valori creştine»

http://vremurivechisinoi.blogspot.ro/2013/11/teoria-genului-si-mobilizarea-franceza.html

Musafir

#2811 Repetitia, mama plictiselii

2013-11-27 17:51

#2810: -

http://alexdoppelganger.com/de-ce-sunt-ok-cu-homosexualii/

E fascinant cum niciodata nu se satura de aceleasi clisee rasuflate, pentru ca altceva nu au. Cateva citate penibile:

Vrei să mi-o dai p-aia cu “e părerea mea, am dreptul la opinie”? Contrar a ce te-a învățat Facebook-ul, nu, nu trebuie să ai tot timpul o părere și doar fiindcă ai o părere, nu înseamnă că e corectă. Nu ai dreptul la propria opinie. Singurele cazuri în care poți să ai o părere e când poți să o susții și să o argumentezi cu argumente reale.

Bun. Ne-a lamurit cand anume avem voie sa gandim cu mintea proprie. ''Democratii'' de genul asta fac asemenea afirmatii tocmai dupa ce ii acuza pe altii de neo-fascism, extremism, fanatism, intoleranta samd.

Dacă se întâmplă ceva mai rău, să zicem…se face copilul criminal în serie? Fiindcă Charles Manson, Andrei Chikatilo, Ed Gein, Albert Fish, Jeffrey Dahmer, și mulți alți criminali în serie au devenit criminali în serie nu datorită faptului că le-a lipsit dragostea părintească și altor afecțiuni, ci fiindcă aveau părinți homosexuali (surpriză, nu au avut părinți homosexuali).

In schimb, Dahmer a fost homosexual, iar Manson si Gein bisexuali; Chikatilo iarasi avea probleme serioase legate de sexualitate. Exemple mai nepotrivite nici ca putea da (demonstrnad cat de adanc s-a documentat).

In rest, un limbaj ca de la coada vacii, ca nici eu nu ma feresc de cuvinte. :)Musafir

#2812 Re: Repetitia, mama plictiselii

2013-11-27 18:40


Musafir

#2813

2013-11-27 19:38

Pentru oamenii de ştiinţă, este un mister: din punct de vedere evolutiv, homosexualitatea este o trăsătură care nu ar fi fost de aşteptat să se dezvolte şi să reziste presiunii selecţiei naturale; totuşi, ea există la bărbaţi şi femei din majoritatea culturilor lumii. Acum, specialiştii au descoperit că un factor important în apariţia homosexualităţii este cel genetic, şi anume modul în care este influenţată expresia unor gene, aspect numit epigenetică.

Expresia genelor - adică modul în care se manifestă acţiunea lor, efectul lor în ceea ce priveşte trăsăturile morfologice, comportamentale, fiziologice etc. - poate fi modificată de anumiţi „comutatori” genetici, numiţi epi-marks, care activează sau dezactivează temporar genele. Epigenetica nu implică schimbări ale secvenţei de ADN - adică mutaţii propriu-zise - ci doar mici modificări ale compoziţiei unor molecule din structura genei (de exemplu prin adăugarea unor grupări metil). Aceste modificări mici au însă efecte foarte ample, putând schimba expresia unei anumite gene.

Un studiu care explorează aspectul epigenetic al apariţiei homosexualităţii umane a fost publicat recent în The Quarterly Review of Biology, avându-i ca autori pe Sergey Gavrilets, director al National Institute for Mathematical and Biological Synthesis (NIMBioS) şi profesor la Universitatea Tennessee - Knoxville, William Rice, profesor la Universitatea California - Santa Barbara, şi Urban Friberg, profesor Universitatea din Uppsala, Suedia.

Studiul lor arată că un număr de epi-marks legaţi de sex, care în mod normal nu sunt transmişi ereditar (nu trec de la părinţi la urmaşi), ci sunt eliminaţi, pot duce la homosexualitate în cazurile în care nu are loc acest proces de eliminare; în aceste cazuri, respectivii epi-marks pot fi transmişi de la o generaţie la alta, trecând de la tată la fiică şi de la mamă la fiu.

Studii anterioare arătaseră că homosexualitatea are o componentă genetică, în unele familii apărând cu o frecvenţă mai mare decât în altele, ceea ce sugerează existenţa unor factori ereditari în determinarea orientării sexuale. Totuşi, nu a fost descoperită nicio genă majoră asociată cu homosexualitatea, făcând astfel din acest fenomen o adevărată enigmă biologică pentru oamenii de ştiinţă.

În acest nou studiu, autorii au îmbinat informaţiile oferite de teoriile evoluţiei cu recentele progrese în cunoaşterea reglării moleculare a expresiei genelor şi a dezvoltării sexuale, obţinând un model matematic şi biologic care scoate în eviedenţă rolul epigeneticii în apariţia homosexualităţii.

Aşa-numiţii epi-marks constituie un „strat” suplimentar de informaţie adăugat structurii noastre genetice, pentru a controla expresia genelor. Genele conţin instrucţiunile de funcţionare, dar epi-marks controlează modul în care sunt urmate aceste instrucţiuni: când, unde şi în ce măsură o anumită genă se exprimă în cursul dezvoltării.

Aceşti epi-marks sunt, în mod obişnuit, creaţi la fiecare generaţie, nu moşteniţi, dar cercetări recente demnstrează că, în unele cazuri, ei pot trece de la o generaţie la alta şi astfel pot contribui la similarităţi între persoanele înrudite, imitând efectul genelor comune.

Anumiţi epi-marks legaţi de sex, produşi în perioada de început a dezvoltării fetale, protejează embrionii de ambele sexe de efectele variaţiilor considerabile ale nivelului de testosteron din corpul mamei, variaţii care au loc în mod natural în cursul sarcinii. (Organismul femeilor produce şi el, în mod normal, testosteron, în cantităţi mult mai mici însă decât organismul masculin.) Astfel, aceşti epi-marks specifici împiedică feţii de sex feminin să fie masculinizaţi în cazul în care au de-a face cu niveluri de testosteron anormal de mari şi protejeză feţii de sex masculin de efeminare, în cazul contrar.

Diferiţi epi-marks protejează diferite caracteristici ale corpului de masculinizare sau efeminare: unii afectează organele genitale, alţii identitatea sexuală, alţii orientarea sexuală (preferinţa pentru un partener de un anumit sex).

În rarele cazuri în care aceşti epi-marks sunt transmişi de la o generaţie la alta, de la taţi la fiice sau de la mame la fii, ei pot produce efecte inverse, precum feminizarea unor trăsături la băieţi (iar orientarea sexuală poate fi una dintre aceste trăsături) şi, în mod similar, masculinizarea unor caracteristici ale fetelor.

Aceste descoperiri rezolvă „enigma” evolutivă a homosexualităţii, arătând că anumiţi epi-marks implicaţi în dezvoltarea sexuală şi care, în mod normal, i-au protejat pe părinţi de variaţiile nivelului hormonilor sexuali în perioada fetală (când aceste persoane, viitorii părinţi, erau în etapa vieţii intrauterine) pot, uneori, să fie transmişi generaţiei următoare şi să determine apariţia homosexualităţii la copiii de sex opus ai acestor părinţi.

„Transmiterea unor epi-marks, antagonişti sub aspect sexual, de la o generaţie la alta este cel mai plauzibil mecanism evolutiv al fenomenului homosexualităţii umane”, afirmă Sergey Gavrilets, unul dintre autorii studiului. Studiu facut in perioada 2008-2011, daca nici asta nu va dovedeste ca nu e o boala, e clar ca sunteti ignoranti.

Mai puneti mana pe o carte si mai documentati-va. Eventual, va provoc sa fiti gay/lesbiene pentru 2 zile si sa afirmati cum ati devenit peste noapte lesbiene si gay-pentru ca multi afirmati ca se ia sau ca este o alegere. Afirmati asta pentru 2 zile, traiti pentru 2 zile sa vedeti cum e viata de gay.


Musafir

#2814 Re:

2013-11-27 20:27

#2813: -

Pana sa verific in detaliu studiul respectiv, as avea trei probleme cu aceasta concluzie.

Prima ar fi ca exista destule persoane care au trecut de la homosexualitate la heterosexualitate, ceea ce inseamna ca orientarea poate avea diferite cauze si nu este iremediabila in toate cazurile, chiar daca un segment al acestui grup, sa zicem, ar fi influentat de factori genetici. Atitudinea activistilor LGBT este de a desconsidera posibilitatea ca anumite persoane sa aiba aceasta tendinta din  cauza unor circumstante nefavorabile.

Daca acest proces ar explica in parte inclinatiile homosexualilor pasivi si ale transsexualilor, a doua problema este legata de homosexualii activi, unde nu se pune problema efeminarii. Ba mai mult, am observat ca unii se recomanda ca ''versatili'', in sensul ca pot fi si activi si pasivi. Oricum, in cazul celor exclusiv activi, efeminarea este exclusa.

A treia este legata de abordare, pentru ca, si sa aiba acoperire, aceasta teorie propune ipoteza unei anomalii genetice, nicidecum a unei trasaturi care sa produca un comportament sanatos si benefic.


Musafir

#2815 Re:

2013-11-27 20:48

#2813: -  

 halucinant! nu cred ca neaga nimeni ca pot aparea anomalii biologice din cauza unor disfunctiuni, la fel cum apare orice alta boala. ca vrem noi sa o numim intr-un fel sau altul, dupa cum pare ca da mai bine, asta este altceva, nu stiinta. este marketing si public relations sau cum s-or mai numi, adica vrajeala. dar cum de vorbim de anomalii pe baza de "orientare sexuala"? ce efort pentru a justifica o problema de raportare la ceea ce ai primit de la viata si de a pastra viata in limitele firescului. halucinant acest efort care inca nu a epuizat tot ce a avut de zis. mai urmeaza si alte "dezvaluiri" "stiintifice". se pare ca nu se intelege miza, sau poate chiar este sustinuta atingerea acestei mize de cei ce vin cu asemenea argumente.


Musafir

#2816 Re: Re:

2013-11-27 20:55

#2814: - Re:  

 bine punctat si cu siguranta se poate continua. din pacate, asa-zisii homosexuali "din nastere" chiar iau de bune aceste lucruri si isi justifica comportamentul. e trist ca unii profita de naivitatea si deruta lor punandu-le in fata fantasmagorii impachetate "frumos"- "stiintific".


Musafir

#2817 Re:

2013-11-27 22:14

#2813: -

''Acum, specialiştii au descoperit că....

Studiul lor arată că....

Aceste descoperiri rezolvă „enigma” evolutivă a homosexualităţii, arătând că...''


Nu. Studiul lor propune o ipoteza. Lucru subliniat chiar de Sergey Gavrilets, dupa cum poti asculta/ citi mai jos, direct de la sursa. El singur spune ca studiul ar putea sa fie incorect. Acelasi profesor ne reaminteste ca o ''gena gay'' nu a fost descoperita niciodata. Cu alte cuvinte, a ramas la nivelul teoriei. Dar pentru cine cauta cu disperare asa ceva, asta devine deja un lucru marginal.

http://www.9news.com/news/article/304611/188/Study-Homosexuality-trait-may-be-inherited

Stirea respectiva dateaza din 21 decembrie 2012, va sa zica la sfarsitul anului trecut aceasta teorie inca nu fusese verificata. In luna iulie a acestui an inca incercau sa stabileasca metodele de testare:

http://www.nimbios.org/wordpress/2013/07/19/testing-protocol-described-for-epigenetic-model-of-homosexuality/

Stiri mai recente nu exista, ceea ce inseamna ca testele ori nu au fost finalizate, ori nu au avut rezultatul dorit. Oricum, modul in care a fost prezentat studiul pe acest site, transformand o presupunere nevalidata intr-o certitudine, este unul complet fals.

 

''Mai puneti mana pe o carte si mai documentati-va.''

Intorc sfatul recomandand ca emitentul, care a citit despre studiu pe internet si nu intr-o carte, sa verifice si alte surse decat site-ul asociatiei Accept. O cautare de 5 minute ar fi fost suficienta.

 

 


Musafir

#2818

2013-11-28 08:36

Imi pare rau ca te dezamagesc dar nu am luat de pe site-ul de pe accept. ;) ci de pe science daily. Eu nu ma documentez de pe site-uri ortodoxe sau gay. Ori fac o treaba ca lumea ori nu. :)

Musafir

#2819 Re:

2013-11-28 09:22

#2818: -  

 oricum n-ai facut treaba ca-lumea. ce sens are sa o mai scalzi ?! felul in care pui problema, reducandu-te doar la a comenta afirmatia legata de accept arata ca nu ai reusit sa faci un pas mai mult. nu uita de celelalte surse de informare. fa asta spre binele tau si al altora. 


Musafir

#2820 Re:

2013-11-28 11:04

#2818: -

Imi pare rau ca te dezamagesc dar nu am luat de pe site-ul de pe accept. ;) ci de pe science daily. Eu nu ma documentez de pe site-uri ortodoxe sau gay. Ori fac o treaba ca lumea ori nu. :)

In regula, hai sa vedem ce gasim pe Science Daily despre teoria asta si cum ai tradus si interpretat tu.

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/12/121211083212.htm

Textul este intr-adevar cel tradus de tine, insa e specificat faptul ca sunt redate ideile din studiul respectiv. E ca si cand ar relata cineva ca, dupa declaratiile lui Gigel Popescu, in ziua X s-a petrecut evenimentul Y intr-un anume mod; nu se mai reia la inceputul fiecarui paragraf ca sunt spusele nedemonstrate ale unei persoane, pentru a nu pierde coerenta si a nu repeta degeaba. Puteau face o treaba mai buna insa, pentru ca anumite exprimari induc cititorul in eroare, ceea ce ma face sa ii suspectez de incorectitudine.

Titlul este insa foarte clar:

Epigenetics May Be a Critical Factor Contributing to Homosexuality, Study Suggests


Musafir

#2821 Parada gay din Ottawa

2013-11-28 21:12

Săptămâna trecută am mers la parada gay Pride Parade („Mândria de a fi homosexual”) din Ottawa. Nu doar că am fost, ci chiar am participat. Ați putea crede că sunt nebun. Ştiu, soţia mea a spus acelaşi lucru.

Când editorii mei de la LifeSiteNews mi-au cerut să merg, nu m-am simţit chiar confortabil. Dar, după ce am stat şi m-am gândit, am început să simt că am un fel de datorie de a participa – indiferent cât de ciudat ar putea suna asta din partea cuiva care şi-a dedicat viața apărării familiei tradiţionale.

Dar tocmai pentru că apăr familia, m-am gândit că trebuie să merg. Vedeţi, eu scriu despre homosexualitate tot timpul. Citesc site-urile homosexuale, urmăresc activiştii și cele mai recente știri pe această temă. Am studiat cererile din agenda homosexuală și am încercat să înțeleg cum se văd lucrurile din perspectiva lor.

Dar totul se petrecea în spatele unui ecran de computer. Așa că m-am gândit: dacă am de gând să mă ocup serios de această problemă, atunci trebuie să fiu în măsură să mă implic în mod direct. Și ce loc ar fi mai bun decât parada gay?

Cred că impresia generală pe care creştinii o au despre paradă este cea a unei celebrări indecente a sexului. Cu siguranță că această părere se datorează fotografiilor pe care le găsim on-line. Dar întotdeauna am avut unele suspiciuni, gândindu-mă că de fiecare dată sunt prezentate doar fotografiile ieşite din comun. Deci, unul dintre motivele participării mele a fost să văd cu ochii mei care este adevărul.

continuare: http://stiripentruviata.ro/parada-gay-din-ottawa-si-degradarea-spatiului-public/

si

http://stiripentruviata.ro/de-la-lesbiana-la-mama-implinita-marturii-ale-unor-fosti-homosexuali-si-lesbiene-6/


Musafir

#2822 Re: Mobilizare internațională

2013-11-29 04:25

#2808: - Mobilizare internațională

Dr Judith Reisman, care a petrecut decenii studiind frauda lui Alfred Kinsey si a asa-zisei revolutii sexuale, a fost invitata in Croatia (in urma concedierii unei jurnaliste care a transmis unei tari intregi adevarul despre ''revolutia sexuala'' ) pentru a participa la dezbaterea legata de noua programa scolara pe marginea educatiei sexuale. Acolo a avut parte de o agresivitate si incercare de intimidare care demonstreaza cat de mare este miza ''cuceririi'' culturale a acelei tari.

http://henrymakow.com/2013/02/reisman.html

 

 

Cătălin Mareş

#2823 Re:

2013-11-29 14:59

#2810: -

Scrie în acel articol: "Adică niște argumente bazate pe mofturi. Niște oameni nu pot avea drepturi, fiindcă ți se pare ție că e imoral sau fiindcă în cărticica aia cu T-ul ăla mare pe prima copertă spune (deși nu spune nicăieri clar) că nu e bine."

Cum nu spune clar?

Biblia ortodoxă:

Levitic 18, 22: "Să nu te culci cu bărbat, ca şi cu femeie; aceasta este spurcăciune."

Levitic 20, 13: "De se va culca cineva cu bărbat ca şi cu femeie, amândoi au făcut nelegiuire şi să se omoare, că sângele lor asupra lor este."

Romani 1, 26-27: "Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii; Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor."

Biblia catolică:

Levitic 17, 22: "Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie: este un lucru abominabil."

Levitic 19, 13: "Dacă un bărbat se culcă cu un bărbat cum s-ar culca cu o femeie, să fie dați la moarte amândoi: au făcut un lucru abominabil. Sângele lor este asupra lor."

Romani 1, 26-27: "De aceea i-a lăsat Dumnezeu [pradă] patimilor rușinoase: astfel, femeile lor au schimbat raporturile firești cu cele împotriva naturii. La fel și bărbații, abandonând raportul firesc cu femeia, s-au aprins de patimă unii pentru alții; săvârșind nerușinarea bărbați cu bărbați, și-au primit ei înșiși cuvenita răsplată pentru perversiunile lor."

S-au repetat de nenumărate ori aceste citate. Mai clar decît atît cum ar trebui să fie? Să fi dat amănunte anatomice, practice, de dinamică sexuală sau ce?


Musafir

#2824 Legea parteneriatului civil intre persoane de acelasi sex nu a fost aprobata

2013-12-01 21:19

Comisia juridica a Senatului a dat raport negativ proiectului de lege initiat de deputatul Remus Cernea prin care se instituia posibilitatea parteneriatului civil intre persoane de acelasi sex.

Votul in comisie a fost dat in absenta lui Remus Cernea, initiatorul proiectului. El a aparut la sedinta dupa incheierea votului. Totusi, Cernea spune ca vrea sa lupte in continuare pentru drepturile comunitatii gay si doreste, printre altele, ca homosexualii sa-si poata lua impreuna credite de la banci.

“Comisia era mult prea hotarata sa respinga proiectul, ceea ce ar trebui sa ne ingrijoreze este atitudinea nedemocratica a acestei comisii. Aceasta unanimitate denota conservatorism excesiv si o lipsa de racordare la standardele europene”, a declarat Cernea.

Remus Cernea spune ca legea ar fi acordat drepturi firesti celor care doresc sa traiasca in parteneriat civil. “Legea priveste parteneriatul civil, in care acestia pot spre exemplu sa-si imparta bunurile dobandite in comun, sa lase mostenire, sa ia credite pe baza veniturilor”, a argumentat Cernea.

Remus Cernea a anuntat pe 12 aprilie ca doreste ca in viitor sa reglementeze parteneriatul civil intre persoanele de acelasi sex, motivand faptul ca fiecare om este liber sa faca ceea ce doreste, potrivit replicaonline.ro. Propunerea sa a starnit reactii virulente, iar un membru al Partidului Verde chiar a facut scandal la conferinta de presa sustinuta de Cernea.

In cadrul unei conferinte de presa sustinuta la biroul sau parlamentar, Remus Cernea a argumentat ca in multe tari din Europa acest lucru a fost reglementat, el dand ca exemplu Franta, acolo unde persoanele de acelasi sex se pot casatori, dupa ce in urma cu doua zile senatorii francezi au aprobat acest tip de casatorii.

RTV.NET

n.p. se pare ca Remus cernea intelege foarte prost "dreptul de a face orice doreste" care totusi nu este un drept recunoscut in vreun fel decat de propaganda homosexuala si altele asemenea. Cernea este de o naivitate crunta. cineva il seteaza sa repete niste aberatii. nu poti acorda drepturi egale unui concubinaj cu cele ale unei casatorii. acest tip de parteneriat cere sa i se dea tot felul de drepturi din partea statului si societatii (cu alte cuvinte recunoasterea homosexualitatii ca ceva corect, sanatos, social), dar sa nu dea nimic la schimb, nici un strop de responsabilitate fata de societatea in care traiesc, implicarea in nasterea si cresterea de copii intr-un mod sanatos si favorabil dezvoltarii societatii si umanitatii fara a lovi in insasi natura omului sau chiar a ucide viata prin inseminarea artificiala. au tupeul de a pune la egalitate casatoria/familia cu parteneriatul civil.

"Drepturile conferite prin aceste “parteneriate” sunt copiate INTEGRAL din Codul Civil, capitolul “Casatoria” – mai putin, deocamdata!, dreptul la filiatie (adoptie de copii/reproducere asistata). Ceea ce inseamna ca legea este “fabricata” special pentru homosexuali: cuplurile heterosexuale nu au, practic, motive sa intre intr-un “parteneriat”, ele având la dispozitie casatoria.

Adoptarea legii PARTENERIATULUI l-ar face pe acesta aproape egal cu casatoria; asadar, ar lasa practic fara obiect interdictia casatoriei homosexuale din Codul Civil si ar duce in scurt timp si la legiferarea filiatiei: adica, a ADOPTIEI DE COPII, respectiv a REPRODUCERII ASISTATE PENTRU CUPLURILE DE HOMOSEXUALI, transformate în “FAMILIE” RECUNOSCUTA PRIN LEGE.

Legalizarea “familiei” de homosexuali reprezinta cea mai puternica lovitura data familiei în istoria umanitatii, prin alterarea perceptiei colective privind sensul si natura acesteia. Din partea politicienilor si conducatorilor români, ar fi cea mai sofisticata si mai inalta forma de tradare a intereselor natiunii. Cu mult mai grava decat vânzarea pamântului sau a resurselor naturale, pentru ca distruge însasi temelia angrenajului social.

Ca familia constituie cea mai importanta institutie pentru forta, stabilitatea si durabilitatea unui stat, este din cele mai vechi timpuri un “loc comun” în gândirea socio-politica. În acest context, a satisface un pretins “drept” al homosexualilor de a uzurpa institutia familiei este acelasi lucru cu promovarea “dreptului” indivizilor la subminarea statului si a societatii."

mai multe informatii si pe http://parteneriat-civil.ro/


Musafir

#2825 Croația a votat pentru protejarea familiei și împotriva „căsătoriilor” între persoane de același sex

2013-12-02 08:11

2 decembrie 09:00 - O majoritate solidă dintre alegătorii croați care s-au prezentat la urne ieri au votat pentru interzicerea prin Constituție a „căsătoriei” între persoane de același sex, într-un referendum susținut de organizațiile conservatoare și de Biserica Catolică.

După numărarea a 99% din voturile exprimate, 66% dintre acestea susțin introducerea în Constituție a unui amendament care definește căsătoria ca „uniunea între un bărbat și o femeie”.

Constituția acestei țări nu definește familia în niciun fel, lăsând deschisă posibilitatea instituirii „căsătoriei” între persoane de același sex. Acesta era de altfel obiectivul declarat al organizațiilor „pentru apărarea drepturilor omului” și al guvernului de centru-stânga, care de altfel a amânat repetat organizarea referendumului.

Legea croată nu prevede niciun prag de validare a referendumului, astfel încât deși participarea a fost relativ scăzută (cca. 30%), amendamentul constituțional se consideră adoptat.

Tabăra susținătorilor familiei naturale cuprinde organizațiile grupate în coaliția „În numele familiei”, susținute de Biserica Catolică. Acestea au colectat aproape 750.000 de semnături în doar 2 săptămâni, în vederea declanșării acestui referendum pe care l-au numit „un exercițiu de democrație directă”.

Populația Croației este de cca. 4,5 milioane.

Croația se alătura acum Poloniei, Belarusului, Moldovei, Bulgariei, Serbiei și Muntenegrului, țări în care de asemenea constituția definește clar familia și căsătoria în înțelesul natural al termenilor.

În România, Constituția statuează familia ca fiind „întemeiată pe căsătoria între soți” (art. 48), iar Codul Civil, care cuprinde cele mai importante reglementări referitoare la raporturile dintre persoanele fizice, interpretează soții ca fiind un bărbat și o femeie, căsătoriți (art. 258 și 259).

http://www.culturavietii.ro/2013/12/02/croatia-votat-pentru-protejarea-familiei-si-impotriva-casatoriilor-intre-persoane-de-acelasi-sex/Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...