Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

BREAKING NEWS: a venit la Oltchim. Cu insolvenţa nu-i de glumit!

#31101 SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

2014-12-18 10:15

#31100: BREAKING NEWS: a venit la Oltchim. Cu insolvenţa nu-i de glumit! - SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. 

 

Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finaleArt. 149
Dispozitiile prezentei legi se completeaza, in masura compatibilitatii lor, cu cele ale Codului de procedura civila, Codului civil, Codului comercial si ale Regulamentului (CE) 1.346/2000 referitor la procedurile de insolventa, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 160 din 30 iunie 2000.

Art. 150
Cuantumul amenzilor prevazute de prezenta lege se va modifica periodic, prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele inflatiei.

Art. 151
Procedura aplicabila regiilor autonome aflate in stare de insolventa se va stabili prin lege speciala.

Art. 152
Orice referire, in actele normative existente, la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, la Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului si orice trimitere la actul normativ mentionat se vor considera ca referire/ trimitere la prezenta lege si/sau la sectiunile corespunzatoare din prezenta lege, dupa caz.

Art. 153
In toate actele normative in care figureaza termenul insolvabilitate in contextul procedurilor de reorganizare si de faliment, cu sau fara referire la Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, se inlocuieste cu aceea de insolventa.

Art. 154
La art.2 din Legea nr.149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.424 din 12 mai 2004, si in toate actele normative subsecvente, sintagma Buletinul procedurilor de reorganizare judiciara si faliment va fi inlocuita cu sintagma Buletinul procedurilor de insolventa.

Art. 155
abrogat, OUG nr. 173/2008

Art. 156
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Citarea, comunicarea oricaror acte de procedura, a convocarilor notificarilor prin Buletinul procedurilor de insolventa, conform art. 7 din prezenta lege, vor fi efectuate si potrivit Codului de procedura civila pe durata a 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 282 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alta dispozitie contrara se abroga.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

BREAKING NEWS: a venit la Oltchim. Cu insolvenţa nu-i de glumit!

#31102 Re: CET Govora a inregistrat incasari de 61 de milioane de euro si pierderi record, de 10 milioane e

2014-12-18 10:29

#31007: SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. - CET Govora a inregistrat incasari de 61 de milioane de euro si pierderi record, de 10 milioane euro  

 

http://www.impactreal.ro/.....

01-12-14 .......

În primele nouă luni, Oltchim a achitat către CET suma de 93,6 milioane lei

În perioada ianuarie - septembrie 2014, CET Govora a livrat şi facturat către SC Oltchim SA energie electrică în sumă de peste 89 de milioane de lei şi energie termică în sumă de 26,3 milioane de lei, în total 115,3 milioane de lei. SC Oltchim SA a achitat în această perioadă suma de 93,67 milioane de lei cu bilete la ordin, ordine de plată şi compensări cu marfă livrată de SC Oltchim SA. Valoarea încasărilor realizate de CET Govora în perioada ianuarie - septembrie 2014 de la SC Oltchim SA acoperă doar contravaloarea energiei electrice livrate în această perioadă, o parte din aceste încasări, în sumă de 19,8 milioane de lei, fiind descărcată în evidenţele contabile pe facturile de energie electrică şi termică din ianuarie - iunie 2013, conform procesului-verbal de eşalonare din data de 26 iunie 2014 încheiat între CET Govora şi SC Oltchim SA. Suma de 19,8 milioane de lei reprezintă contravaloarea ratelor de
eşalonare scadente în lunile ianuarie, februarie şi martie din procesul-verbal de eşalonare încheiat cu SC Oltchim SA. Conform procesului-verbal de eşalonare, SC Oltchim SA avea obligaţia ca, începând cu luna iulie 2014, să achite rate de eşalonare în sumă de 6 milioane de lei lunar, obligaţie care nu a fost respectată. Începând cu luna august 2014, SC Oltchim SA garantează plata energiei electrice livrate lunar cu bilete la ordin scadente la 15 zile după decada de livrare, valoarea acestor bilete fiind achitată de SC Oltchim SA la termen. CET Govora a primit din partea SC Oltchim SA adresa din data de 29 august 2014, prin care acesta se angajează ca, începând cu luna septembrie 2014, să achite lunar suma de 14,5 milioane de lei, din care 13 milioane de lei în contul facturilor curente şi 1,5 milioane de lei în contul datoriilor restante, astfel ca, până în decembrie 2015, întreaga datorie restantă să fie achitată. Din
cei 14,5 milioane de lei achitaţi lunar de SC Oltchim SA, 4 milioane de lei urmează a fi achitaţi prin furnizare de cărbune energetic către CET Govora, până la această dată SC Oltchim SA nefinalizând un acord cu Complexul Energetic Oltenia (CEO) pentru livrarea de cărbune. Din corespondenţa purtată de CET Govora reiese că SC Oltchim SA nu poate achiziţiona cărbune direct de la Complexul Energetic Oltenia, fiind făcute demersuri în vederea încheierii unei tranzacţii prin care SC Oltchim SA să facă plata către Complexul Energetic Oltenia pentru cărbunele livrat către CET Govora. SC Oltchim SA a propus încheierea unui protocol între părţi, document care nu a fost finalizat până la această dată. Conform prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al CET Govora, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 63 din 30 mai 2014, în Anexa nr. 8 privind reducerea arieratelor a fost cuprinsă măsura nr. 5, prin care s-a prevăzut încasarea în anul 2014 a energiei termice livrate la SC Oltchim SA, restantă la 31 decembrie 2013. Ca urmare a solicitării SC Oltchim SA, din adresa din data de 29 august 2014, de eşalonare la plată a datoriilor până la sfârşitul anului 2015, prin Decizia CA nr. 58/2 septembrie 2014, s-a dispus ca SC Oltchim SA fie să achite suma de 22,6 milioane de lei lunar până la sfârşitul anului, pentru ca CET Govora să se încadreze în buget, fie rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CET Govora, aprobat, pentru ca propunerea SC Oltchim SA să se încadreze în prevederile din buget.

Oltchim şi CET au semnat un protocol care să garanteze plata datoriilor

În conformitate cu Decizia Consiliului de Administraţie nr. 58 din 2 septembrie 2014 a fost depusă la Consiliul Judeţean Vâlcea solicitarea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al CET Govora pentru anul 2014 conform propunerii de plată eşalonată, prezentată de SC Oltchim SA şi modificarea Anexei 8, prin diminuarea arieratelor în 2014 cu 4,5 milioane de lei şi în anul 2015 cu suma de 57,5 milioane de lei. Până la această dată, solicitarea CET Govora nu a fost introdusă pe ordinea de zi a şedinţelor de Consiliu Judeţean Vâlcea. Prin adresa din data de 22 septembrie 2014, SC Oltchim SA a fost notificat că, începând cu data de 25 septembrie 2014, vor fi puse în aplicare prevederile Deciziei CET Govora nr. 58/2 septembrie 2014, privind sistarea livrărilor de energie termică către SC Oltchim SA, prin nereluarea furnizării de abur industrial, după oprirea tehnologică. Ca răspuns la notificarea transmisă de CET Govora a fost primită din partea SC Oltchim SA adresa nr. 8631/23 septembrie 2014, prin care solicită CET Govora să nu pună în aplicare decizia de sistare a livrărilor de abur industrial, având în vedere faptul că, în acest moment, se fac eforturi pentru creşterea nivelului de producţie a SC Oltchim SA, prin repornirea unei noi secţii. În completare la notificarea de sistare a livrărilor, CET Govora a trimis la SC Oltchim SA adresa din data de 24 septembrie 2014, prin care a solicitat ca, până în data de 26 septembrie 2014, să se prezinte de către SC Oltchim SA soluţii concrete de stingere a datoriilor şi de plată a facturilor curente, în caz contrar urmând să fie sistată livrarea de aur industrial şi energie electrică. În data de 6 octombrie 2014, CET Govora a notificat SC Oltchim SA că se va reduce presiunea şi debitul aburului industrial livrat către SC Oltchim SA cu câte 2 bar pe zi, pe ambele niveluri de presiune,
până la minimul tehnologic. În luna septembrie 2014, SC Oltchim SA nu a achitat suma de 22,6 milioane de lei, conform deciziilor consiliului de administraţie al CET Govora şi nu s-a aprobat nici o rectificare de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014. Pentru găsirea unei soluţii, în data de 14 octombrie 2014 a avut loc, la sediul SC Oltchim SA, o întâlnire la care au participat reprezentanţii CET Govora, membrii Consiliului de Administraţie al CET Govora şi reprezentanţii SC Oltchim SA, în prezenţa ministrului Economiei, Constantin Niţă, şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, întâlnire în cadrul căreia s-au discutat aspectele prin care se poate asigura combustibilul necesar funcţionării centralei şi posibilităţile de plată ale SC Oltchim SA pentru creanţele curente şi restante. În urma întâlnirii s-a stabilit ca părţile prezente să încheie un protocol prin care SC Oltchim SA să
garanteze plata livrărilor viitoare de energie electrică şi termică şi a restanţelor, conform angajamentelor asumate prin livrări de cărbune, şi s-a propus ca prevederile Deciziei Consiliului de Administraţie al CET Govora nr. 58/2 septembrie 2014 să fie amânate.

SARBATORI FERICITE TUTUROR!!!!!

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati.

BREAKING NEWS: a venit la Oltchim. Cu insolvenţa nu-i de glumit!

#31103 SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

2014-12-18 10:31

Voi sunteți demenți ? Recunoașteți că ați căpușat Oltchim-ul ?

 13 December 2014

Niciunul dintre cei patru investitori care s-au arătat interesaţi de preluarea Oltchim nu a depus ofertă până la termenul-limită , scrie economica.net. Firma de stat nu va mai fi privatizată. Soarta combinatului se va decide în 10 martie, când Comitetul Creditorilor va vota planul de reorganizare elaborat de administratorul judiciar.

 

Suprinza însă abia acum vine, conducerea Oltchim cică ar fi luat decizia ca necesarul de cash al societăţii să fie asigurat din credite-furnizor, precum şi din eliminarea unor costuri actuale cum ar fi plata energiei şi a aburului prin terţi. Conducerea societăţii urmăreşte să ajungă direct la producător pentru plata acestor utilităţi, scrie publicația economic amintită.

 

Așadar, în condițiile în care o mie de muncitori au fost dați afară și nu au primit plățile compensatorii, în condițiile în care combinatul se prăbușește, energia și altele sunt cumpărate prin terți !!

 

Terți pe care îi știm, evident, atâta doar că ne-a șocat faptul că la nivelul conducerii se recunoaște că Oltchim a fost și este jecmănit și când se află cu un picior în groapă. 

 

Ar mai fi de spus și că ambiția unui anumit politician vâlcean de a controla Consiliul Județean poate fi explicată tot prin existența acestor terți, dar asupra acestor aspecte vom reveni.

===================

În primele nouă luni, Oltchim a achitat către CET suma de 93,6 milioane lei

Oltchim şi CET au semnat un protocol care să garanteze plata datoriilor

www.impactreal.ro

 

01-12-14

===================

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

Capitolul IV - Raspunderea membrilor organelor de conducere

Art. 138

b) au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
c) au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea, in mod vadit, persoana juridica la incetarea de plati;
d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea;
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia;
f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati;
g) in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor, in dauna celorlalti creditori.

etc. si alte fapte prevazute in Legea 85/2006.

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

din 30.01.2013

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati. NEACHITATE, OPRIRE PLATI CATRE CREDITORUL SALARIAT DISPONIBILIZAT 2013. 

UNDE SUNT BANII????

  OLTCHIM DOAR A  IMPOZITAT ANAF, OPRITE SUME PILONUL II PENSII PRIVATE SI CASA DE PENSII, FISE FISCALE ANUALE...ETC. ILEGALITATE CONFORM LEGILOR CARE SE JUDECA OLTCHIM SI TUTUROR LEGILOR IN VIGOARE!!!!!!

UNDE SUNT BANII????

SARBATORI FERICITE TUTUROR!!!!!

PARTIEEEEEEEEEEEEEE.........CONCEDII PLACUTE, aveti bani de bilete de avion, aveti bani de plinul la autorurisme, va ajung si de cadouri la amante sau familie...etc.

SARBATORI FERICITE TUTUROR!!!!!

DECIZIE DE INCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DISPONIBILIZAT OLTCHIM :

#31104 DECIZIE DE INCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DISPONIBILIZAT OLTCHIM :

2014-12-18 10:38

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

DECIZIA NR... DIN DATA DE 15.05.2013.

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

http://portal.just.ro/

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

ATENTIE!
Prezentra Lege a fost abrogata de noua Lege a Insolventei: Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Atentie! Procesele incepute inainte de intrarea in vigoare a noii legi Legea 85/2014 raman supuse legii aplicabile anterior acestei date.


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 21 aprilie 2006

  • OUG nr. 86/2006
  • OUG nr. 173/2008
  • OG 1/2010
  • Legea nr. 25/2010
 

 S.C.Oltchim S.A se judeca pe legea insolventei aprobata de judecatorul-sindic in ianuarie 2013.

#28417 Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii (republicat si actualizat 2013)

 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM )SC OLTCHIM SA RM VALCEA

#28418 OUG nr. 36/2013 - aplicarea in perioada 2013-2018

#28419 Re: Re: H.G. 241/08.05.2013

 

 DECIDE:

Incepand cu data de 14.06.2013, inceteaza contractul individual de munca (CIM ):

#28420 Re: Re: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) si toate drepturile cuvenite salariatului, fiecaruia in functie de creantele neachitate inpotriva S.C. Oltchim S.A.

  CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:  Art.36, Art. 37 si Art.42,

Art38.

Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

REGULAMENTUL DE SALARIZARE:
Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.
Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE.  (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC 15.05.2013)

CREÁNȚĂ s.f. Drept pe care îl are creditorul asupra unei sume de bani ce i se datorează; (concr.) titlu, înscris care confirmă acest drept. [Pron. cre-an-. / < fr. créance].

Sursa: DN (1986) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

CREÁNȚĂ s.f. act prin care se constată dreptul creditorului de a primi o sumă de bani de la debitor. (< fr. créance)
Sursa: MDN (2000) | Adăugată de raduborza | Semnalează o greșeală | Permalink

#28421 Re: Re: CE SPUNE CODUL FISCAL DESPRE VENITURI SALARIALE

BREAKING NEWS: a venit la Oltchim. Cu insolvenţa nu-i de glumit!

#31105 BREAKING NEWS: a venit la Oltchim. Cu insolvenţa nu-i de glumit!

2014-12-18 10:49

A. LA NIVELUL TARII SI DELIMITARE PROTECTII SOCIALE SI FORME DE RECONVERSIE PROVESIONALA:

#28418 OUG nr. 36/2013 - aplicarea in perioada 2013-2018

#28419 Re: Re: H.G. 241/08.05.2013

Art. 7. - Persoanele concediate in conditiile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de urmatoarele drepturi:

Art. 7. a) indemnizatie de somaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare;

# indemnizatie de somaj care beneficiaza toti somerii  in categoriile de someri, OBLIGATIE PE PROTECTIE SOCIALA LA NIVELUL TARII ROMANIA, luati in evidente de AJOFM:

a)  6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

b)  9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Art. 7. b) venit lunar de completare;

 # indemnizatie venit de completare prin protectie sociala si cu reconversie provesionala,  dupa caz cine doreste si se inscrie, nefiind obligatie, pe baze sindicale si statul roman patron coroborat cu AJOFM statul roman:

–      12 luni, pentru persoanele care au o vechime in munca intre 3 ani si pana la 10 ani;

–      20 de luni, pentru persoanele care au o vechime in munca intre 10 ani si pana la 15 ani;

–      22 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca intre 15 ani si pana la 25 de ani;

–      24 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de cel putin 25 de ani;

B. SOCIETATILE COMERCIALE CAZUL DE FATA SC. OLTCHIM SA., PATRON SI ACTIONAR MAJORITAR STATUL ROMAN.

#30010 CCM (Contractului Colectiv de Munca) la nivel de S.C. OLTCHIM S.A, LEGE JUDECATOREASCA

Art. 7. c) plati compensatorii acordate de catre operatorii economici din bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, in conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de munca aplicabile, respectiv incheiate la nivelul fiecarui operator economic.

# plati salarii compensatorii in functie de vechime in munca pe Legea CCM (Contractului Colectiv de Munca ) la nivel de S.C. Oltchim S.A. conform acestei legi  aprobata judecatoresc si de toate institutiile in competenta lor si sprijinita de alte legi in vigoare:

Art38. Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI, 9 milioane de euro, valoarea salariilor compensatorii

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii

UNDE SUNT BANII????

 Reducerea de personal vizează 929 de salariaţi (602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) şi are ca scop realizarea unei economii lunare de aproximativ 1.200.000 euro (14,4 milioane euro anual). Demn de remarcat este procentul mare (peste 60%) de salariaţi care au solicitat benevol să fie acceptaţi pe listele de disponibilizări.UNDE SUNT BANII????

http://www.rominsolv.ro/

UNDE SUNT BANII????

OUG SI HG A FOST CREAT PENTRU 105O DISPONIBILIZARI COLECTIVE. UNDE SUNT BANII DIFERENTA PE PROTECTII SOCIALE ALTE SUME DEBLOCATE PENTRU PROTECTIE SOCIALA  CARE NU AU LEGATURA CU CCM LA NIVELUL OLTCHIM OPERATORUL ECONOMIC, DELIMITARILE FACANDU-SE FOARTE CLAR SI IN LITERA LEGII????!!!!!!!!!

In conformitate cu prevederile art. 1alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/ 2013 masurile de protectie sociala se acorda in baza unui plan de disponibilizare întocmit in conditiile legii.
Prin planul de disponibilizare propus de consortiul de administratori judiciari se propune disponibilizarea a 1050 de salariati ai SC Oltchim SA, cu influente asupra bugetului asigurarilor pentru somaj de aproximativ 32.000.000 lei.

http://arhiva.gov.ro/

UNDE SUNT BANII????

SARBATORI FERICITE TUTUROR!!!!!

BREAKING NEWS: a venit la Oltchim. Cu insolvenţa nu-i de glumit!

#31106 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM )

2014-12-18 11:24

#28378: SALVATI OLTCHIM SI ARPECHIM - CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM )CE ESTE PE PETITIE ESTE SCRIS SI-N DECIZIE SI TOT CE EXISTA SUNT PUBLICE, AI INTELES.

 

 

 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

Decizia din data de 15.05.2013  DECIDE: Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE.  (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC 15.05.2013)

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:  Art.36, Art. 37 si Art.42,

Art38.

Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

REGULAMENTUL DE SALARIZARE:
Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.
Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:

 

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Salariatul are , in principal, urmatoarele drepturi:

    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

    a¹) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

   c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

    d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

   g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

       i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

UNDE SUNT BANII????

DISPONIBILIZATII DE SASE ORI PAGUBITIUNDE

1. FARA LOC DE MUNCA SI DISPONIBILIZATI;

2. DISPONIBILIZARE CU PLATA DE BANI AJOFM  DIN ACESTIA PLATIM C.A.R. OLTCHIM SI PENALIZARI CU DOBANZI, DETURNAREA DE FONDURI BANI  PE TIMPUL CONDUCERII CET GOVORA MIHAI BALAN anul 2012, CARE A OPRIT PENTRU PLATA DIN SALARII, DAR CARE N-AU AJUNS LA DESTINATAR, NOI FIIND IN CONTINUARE NEVOITI SA ACHITAM PENALIZARI DE INTARZIERE SI RESTANTE;

3. CREANTA PLATI SALARII COMPENSATORII CONFORM CONTRACTULUI COLECTIIV DE MUNCA, anul 2013, IN FUNCTIE DE VECHIME NEPLATITA SI NEACHITATA, TINAND CONT CA SUNTEM LA PESTE UN AN  DISTANTA DE LA DISPONIBILIZARE, PIERDERILE FIIND LA ZI NEACHITATE FATA DE NOI SI N-AU AJUNS LA DESTINATARII DISPONIBILIZATI;

4. BLOCATI SI DETURNATI, SALARII COMPENSATORII CONFORM CONTRACTULUI COLECTIIV DE MUNCA, anul 2013, IN FUNCTIE DE VECHIME;

5. ANAF IMPOZITATI SI PILONUL II PENSII PRIVATE APAREM CU SUME DE BANI  PE CARE NOI NU-I AVEM;

6. INCALCAREA LEGII INSOLVENTEI 85/2006 SI TOATE LEGILE DE CATRE PIPEREA CU ASOCIATII &CO SI  NICULAE BALAN BDO Business Restructuring SPRL si restul participantilor....!!!!!!

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

UNDE SUNT BANII????

PARTIEEEEEEEEEEEEEE.........CONCEDII PLACUTE, aveti bani de bilete de avion, aveti bani de plinul la autorurisme, va ajung si de cadouri la amante sau familie...etc.

SARBATORI FERICITE TUTUROR!!!!!

S.C. Oltchim S.A,

#31107 Dezvăluiri în Parlament despre Oltchim: Comisia Europeană a spus ca e unul din cele mai negre cazur

2014-12-18 11:38

O dezvaluire din comunicarea Romaniei cu Comisia Europeana a fost facuta, joi, la audierea ministrului Economiei, Mihai Tudose, in comisiile reunite de buget-finante in vederea aprobarii bugetului pe anul viitor.

Noul ministru PSD a spus ca are in vedere doua solutii pentru Oltchim.

"S-a oprit picajul. Solutii sunt doua, mari si late: o privatizare asa cum e, sau un ajutor cu conversie de actiuni, macar datoriile catre stat, si privatizarea uterior. Este o prioritate mare, se lucreaza la ea si pe partea de extern, de promovare, poate un pic mai agresiv ar trebui. Este prima data cand nu mai produce gaura, nu mai pierde bani, mai pe romaneste", a declarat Mihai Tudose.

Dupa solutiile prezentate de acesta, fostul ministru PNL al Economiei, Varujan Vosganian, a dezvaluit faptul ca ajutorul de stat trebuie exclus si a relatat un schimb de informatii cu Comisia Europeana.

"Imi pare rau ca nimeni nu evoca acele clipe cand am preluat ministerul la inceputul lui 2013, FMI mi-a cerut sa-l inchid, sa-l lichidez, Oltchimul avea pierderi uriase, dar pana cand am plecat din minister l-am stabilizat, mai avea o paguba neglijabila, am reusit sa transferam 1000 de persoane pe un program al Ministerului Muncii si reorganizarea s-a facut fara costuri sociale si proteste, astfel incat FMI a retras monitorizarea pe Oltchim cand eu am plecat, deci FMI in septembrie 2013 a spus ca Oltchim deja merge pe picioarele sale si el de atunci a mers si iata a ajuns sa aiba si profit. Noi atunci am izolat Oltchim, trebuie izolat de partea cu datoriile si trebuie privatizat un Oltchim 2 curat. De ce n-am vrut sa inchid Oltchim? Are patente de aproape 100 de milioane de euro, e o companie pe harta Europei oricand. Noi am incercat cu ajutorul de stat, am reluat aceasta discutie in 2013 si am primit de la Comisie un raspuns socant, ca nu e de acord sa se dea ajutor de stat la Oltchim, pentru ca Oltchimul citez, din memorie, este unul din cele mai negre cazuri pe care Comisia Europeana l-a avut in evaluare, asa mi s-a raspuns in 2013 si asa mi-am mutat eu gandul de la a negocia cu CE soarta Oltchim si l-am luat in propriile maini", a relatat Varujan Vosgania.

Ministrul PSD l-a rugat sa se opreasca tinand cont de caracterul corespondentei cu CE. "Am o rugaminte, e o discutie mai ampla si nu toate componentele din filmul asta sunt publice", a spus acesta.

http://www.stiripesurse.ro/

 Reducerea de personal vizează 929 de salariaţi (602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) şi are ca scop realizarea unei economii lunare de aproximativ 1.200.000 euro (14,4 milioane euro anual). Demn de remarcat este procentul mare (peste 60%) de salariaţi care au solicitat benevol să fie acceptaţi pe listele de disponibilizări.

http://www.rominsolv.ro/

UNDE SUNT BANII????

OUG SI HG A FOST CREAT PENTRU 105O DISPONIBILIZARI COLECTIVE. UNDE SUNT BANII DIFERENTA PE PROTECTII SOCIALE ALTE SUME DEBLOCATE PENTRU PROTECTIE SOCIALA CARE NU AU LEGATURA CU CCM LA NIVELUL OLTCHIM, DELIMITARILE FACANDU-SE FOARTE CLAR SI IN LITERA LEGII????!!!!!!!!!

In conformitate cu prevederile art. 1alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/ 2013 masurile de protectie sociala se acorda in baza unui plan de disponibilizare întocmit in conditiile legii.
Prin planul de disponibilizare propus de consortiul de administratori judiciari se propune disponibilizarea a 1050 de salariati ai SC Oltchim SA, cu influente asupra bugetului asigurarilor pentru somaj de aproximativ 32.000.000 lei.

http://arhiva.gov.ro/

UNDE SUNT BANII????

 

PARTIEEEEEEEEEEEEEE.........CONCEDII PLACUTE, aveti bani de bilete de avion, aveti bani de plinul la autorurisme, va ajung si de cadouri la amante sau familie...etc.

SARBATORI FERICITE TUTUROR!!!!!

 

BREAKING NEWS: a venit la Oltchim. Cu insolvenţa nu-i de glumit!

#31108 BREAKING NEWS: a venit la Oltchim. Cu insolvenţa nu-i de glumit!

2014-12-18 11:49

VORBIM SI DE SUME SALARII ANGAJATI LA FEL CU TOATE DREPTURILE SUME DISPONIBILIZATI SI TOATE NEACHITARILE, LEGEA 85/2006 LEGE DE ACHITARE, AVEM CREANTE NEACHITATE TOTI DIN PARTEA OLTCHIM,

UNDE SUNT BANII???

SALARIATII NEPLATITI SI EI LA FEL CA SI DISPONIBILIZATII SI CU DETURNARI DE SUME IDENTIC PENTRU CA SUNT LA COMUN DAR CU DELIMITAREA DREPTURILOR IN FUNCTIE DE CCM LA NIVELUL OLTCHIM SI TUTUROR LEGILOR SI DREPTURILOR CUVENITE LEGAL.UNDE SUNT BANII????

 

PARTIEEEEEEEEEEEEEE.........CONCEDII PLACUTE, aveti bani de bilete de avion, aveti bani de plinul la autorurisme, va ajung si de cadouri la amante sau familie...etc.

SARBATORI FERICITE TUTUROR!!!!!


Musafir

#31109 Pică varianta Oltchim – Arpechim?

2014-12-18 11:55

http://www.ziarulargesul.ro/pica-varianta-oltchim-arpechim/

Pică varianta Oltchim – Arpechim?

De luni bune, statul cică negociază cu OMV preluarea rafinăriei Arpechim care să fie apoi integrată unui consorţiu la un loc cu Oltchim şi Divizia Petrochimică Bradu. Deşi toţi miniştrii Economiei (cel abia validat luni seară nu face excepţie) au spus că e prioritară privatizarea Oltchim la pachet cu platforma Arpechim, se pare că, de fapt, strategia respectivă este doar o fumigenă. Niciun cumpărător nu s-a prezentat la selecţia de oferte pentru activele viabile ale combinatului chimic Oltchim Râmnicu-Vâlcea aflat în insolvenţă, iar administratorul judiciar va propune creditorilor până în luna martie un plan de reorganizare în baza căruia compania să meargă mai departe prin forţe proprii. Compania va căuta în continuare un investitor strategic, dar “fără grabă”.

“Management de criză”

Administratorii judiciari ai combinatului, care este în insolvenţă din ianuarie 2013, vor depune în luna ianuarie tabelul definitiv al creanţelor şi planul de reorganizare, asupra căruia creditorii se vor pronunţa pe 10 martie. “Planul are ca variantă principală reluarea acestei idei de selecţie a unui investitor care să cumpere businessul viabil al societăţii, care va fi pus într-un SPV – un vehicul de investiţii. Nu va mai fi niciun fel de grabă pentru acest lucru. Odată confirmat planul de reorganizare, între timp se va continua programul de ajustare a costurilor şi de majorare a veniturilor atât cât permite situaţia actuală a societăţii”, a spus avocatul Gheorghe Piperea, proprietarul firmei Rominsolv, unul dintre administratorii judiciari ai Oltchim. Piperea a mai spus însă că există şi un plan B, în care activele Oltchim nu s-ar mai transfera la un investitor, ci compania ar fi reorganizată printr-un management de criză.

BREAKING NEWS: a venit la Oltchim. Cu insolvenţa nu-i de glumit!

#31110 Re: SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

2014-12-18 12:04

#31083: SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. - SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. 

   SARBATORI FERICITE TUTUROR!!!!! NE-AU HIPNOTIZAT, NAUCIT SI ALTE FAPTE COMISE...

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

din 30.01.2013

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

 

SARLATAN GHEORGHE PIPEREA CU ASOCIATII & CO.

#31111 Re: Re: SARLATAN GHEORGHE PIPEREA CU ASOCIATII & CO.

2014-12-18 12:09

#31085: SARLATAN GHEORGHE PIPEREA CU ASOCIATII & CO. - Re: SARLATAN GHEORGHE PIPEREA CU ASOCIATII & CO. 

 

SARLATAN GHEORGHE PIPEREA CU ASOCIATII & CO.http://oltchim.ro/

SARLATANIE PRIN SPOLIERE SI NEMERNICIE MARCA PIPEREA LA OLTCHIM.

SPOLIÉRE s.f. Acțiunea de a spolia și rezultatul ei; jefuire, prădare; înșelare; spoliație. [Pron. -li-e-. / < spolia].
Sursa: DN (1986) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #30008 (TOATE INCLUS SI VINCEA ) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.

 

 

 
BREAKING NEWS: a venit la Oltchim. Cu insolvenţa nu-i de glumit!

#31112 STOP CENZURA !!!!!!!!!!! SINDICATELE SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA !!!!!

2014-12-18 12:51

#30929: STOP CENZURA !!!!!!!!!!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA !!!!! - STOP CENZURA !!!!!!!!!!! SINDICATELE SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA !!!!! CU INSOLVENTA NU ESTE DE GLUMIT. NU INCURCATI PODURILE PRECUM TARICEANU DOAR CA VENITI DE LA BUCURESTI SAU DE UNDE ATI MAI ATERIZAT VOI SI UNDE VA DATI PE PARTIE....!!!!

 

PARTIEEEEEEEEEEEEEE.........CONCEDII PLACUTE, aveti bani de bilete de avion, aveti bani de plinul la autorurisme, va ajung si de cadouri la amante sau familie...etc.

 

SARLATANIE PRIN SPOLIERE SI NEMERNICIE MARCA PIPEREA LA OLTCHIM.

 

SPOLIÉRE s.f. Acțiunea de a spolia și rezultatul ei; jefuire, prădare; înșelare; spoliație. [Pron. -li-e-. / < spolia].
Sursa: DN (1986) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

 

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #30008 (TOATE INCLUS SI VINCEA ) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.

 

   

SARBATORI FERICITE TUTUROR!!!!!

 

#30782 SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#30783 Cu insolvenţa nu-i de glumit!

JOS CENZURA !!! Noi avem  regulile lor U.E. , ONU , Romania, U.S.A. & NATO,

Convenţia europeană a drepturilor omului 

 

BREAKING NEWS: a venit la Oltchim. Cu insolvenţa nu-i de glumit!

#31113 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

2014-12-18 13:53

#30928: Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA - Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA 

 

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #30922 (TOATE INCLUS SI VINCEA ) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.

 

S-A SCURS SECUNDA SI TIMPUL. AI FOST MINTIT LA SECUNDA DE CATRE SINDICATE SI STATUL ROMAN.

 

SINDICATELE TREBUIAU SA FIE CU  AVOCATI ( NU SA FACA PROTOCOALE PE SEST SI SA FUGA CU STATUL ROMAN... SI ALTE FAPTE INCALCAND LEGILE ) SI SA LUPTE LA BAIONETA CU STATUL ROMAN PE ACEST PROCES AL INSOLVENTEI Legea 85/2006 Faliment, INSA EI AU FACUT PACT CU EI SI DIVERSE HARTII SEMNATE INTRE EI, INTALNIRI DE TAINA LA PREFECTURA SAU MAI STI TU PE UNDE..., EVITAND PROCESUL IN CARE ESTE OLTCHIM SI INCALCAND LEGILE.  SINDICATELE CU STATUL ROMAN,  AU FOST IN RAZBOI CU ANGAJATII SI FOSTII SALARIATI,* PLATITI DE ACESTIA PRIN COTIZATII SI INCASAND BANI DE LA NOI *, IMBARLIGATORI CONTINUU......., DETURNATORI DE FAPTE SI EVENIMENTE, INSTIGATORI, RAUVOITORI SI DIVERSIONISTI CONTINUU...

 

 CREANTE SALARIALE LEGEA INSOLVENTEI 85/2006

 

 

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

#28378 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM )

http://portal.just.ro/

Portal  > Tribunalul VÂLCEA  > Informaţii dosar

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 887/90/2013
Data inregistrarii 25.01.2013
Data ultimei modificari: 30.07.2014
Sectie: a II a CIVILA
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
Stadiu procesual: Fond
ASTA ASA,CA SA NU MURIM DE PROSTIII,DA MULTIII.

#31114 PT. D L MAX;ATI FOST ASTAZI LA OLTCHIM?CE VESTI NE DATI?

2014-12-18 15:10

A.R.U. PT. CA ASTAZI L AM VAZUT SI PE D L NICU BURDOAZA.


Musafir

#31115 Avem vesti ... dar nu sunt bune!

2014-12-18 15:23

Vestea este clara, asa cum spune si la gazete si asa cum o spunem noi de peste doi ani de zile: "OLTCHIM sau Statul Feudal Economic a murit".

Singura diferenta intre ce se spune la gazete si ceea ce spunem noi este ca OLTCHIM a murit dar nu a murit de o moarte naturala ci a fost asasinat de catre asasinii politici.

sa intelegem ca ati fost astazi la oltchim?

#31116 Re: Avem vesti ... dar nu sunt bune!

2014-12-18 15:28

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-12-18 15:32


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-12-18 15:42


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-12-18 15:48


SARLATAN GHEORGHE PIPEREA CU ASOCIATII & CO.
Musafir

#31120 Re: Re: Re: SARLATAN GHEORGHE PIPEREA CU ASOCIATII & CO.

2014-12-18 16:22

#31111: SARLATAN GHEORGHE PIPEREA CU ASOCIATII & CO. - Re: Re: SARLATAN GHEORGHE PIPEREA CU ASOCIATII & CO. 

 " Gheorghe Piperea

Începând de azi o sa iau o pauza de facebook. Pina in 6 ian 2015, cel mai devreme, voi lipsi din spatiul virtual.
La mulți ani si Sărbători fericite! "

DICULOIU SI TOATE SINDICATELE DE MANA CU STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

SARLATANIE PRIN SPOLIERE SI NEMERNICIE MARCA PIPEREA LA OLTCHIM.

SPOLIÉRE s.f. Acțiunea de a spolia și rezultatul ei; jefuire, prădare; înșelare; spoliație. [Pron. -li-e-. / < spolia].
Sursa: DN (1986) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #30008 (TOATE INCLUS SI VINCEA ) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.

PARTIEEEEEEEEEEEEEE.........CONCEDII PLACUTE SINDICATE SI STATUL ROMAN IN CULPA, aveti bani de bilete de avion, aveti bani de plinul la autorurisme, va ajung si de cadouri la amante sau familie...etc.

SARBATORI FERICITE TUTUROR!!!!!

VAI DE COLIVA AIA CU TOTI POMANAGIIIII SINDICATELE SI STATUL ROMAN IN CULPA... , CRUCEA ERA PUSA DEMULT SI DRICUL A TOT CARAT SI CARA... DE LA FIER VECHI SI TOT CE ESTE MAI DE CALITATE LUX SI BANI MULTI PENTRU SINDICATE SI STATUL ROMAN..., PANA LA VIETI OMENESTI.  

BREAKING NEWS: DIICOT DAR CAND SALARIILE COMPENSATORII DISPONIBILIZATI OLTCHIM 2013???

#31121 Control al Inspecției Judiciare la DIICOT

2014-12-18 17:27

Inspecţia judiciară va face un control la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Organizate, structură condusă până în noiembrie de procurorul Alina Bica.

Inspecţia, care începe în 2015, vizează modul în care parchetul a fost manageriat. Controlul vine în contextul în care o nouă anchetă a DNA verifică suspiciuni de corupţie legate de dosare pe care procurorii DIICOT le aveau în instrumentare, a căror anchetare ar fi fost influenţată, contra unor sume de bani.

Între timp, DNA a trimis în judecată dosarul de abuz în serviciu al Alinei Bica, caz care se referă la fapte de corupţie ce ar fi fost săvârşite de aceasta în 2011, pe vremea când era secretar de stat în Ministerul Justiţiei.

http://www.digi24.ro/

===========DIICOT DAR CAND SALARIILE COMPENSATORII DISPONIBILIZATI OLTCHIM 2013???

Salariile compensatorii de la Oltchim, cercetate de DIICOT

http://www.indiscret.ro/

Aproximativ 260 de disponibilizaţi de la Combinatul Oltchim Râmnicu Vâlcea, aflat în insolvenţă, au depus, recent, o plângere colectivă la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), vizând presupuse nereguli în raportarea către FISC a veniturilor care le-au revenit în anul 2013. De asemenea, ei suspectează că Oltchim s-ar fi folosit în mod ilegal de salariile lor compensatorii, iar acum compania anunţă că acestea au intrat la masa credală şi le vor fi acordate după privatizarea companiei. În prealabil, circa 100 din cei în cauză au pichetat sediile DIICOT,  Prefecturii Vâlcea şi Direcţiei Generale Finanţelor Publice (DGFP) Vâlcea, cerând să se facă lumină în această situaţie. Printr-un comunicat de presă, conducerea Oltchim anunţă că nu există nicio ilegalitate în aceste raportări. De asemenea, directorul DGFP Vâlcea a declarat că orice venit, chiar şi neîncasat, trebuie raportat şi impozitat. Numai că liderul SindicatuluiVictoria, al combinatului, Corneliu Cernev, aruncă bomba: DGFP Vâlcea l-a informat că Oltchim a făcut către FISC raportări eronate în ce priveşte veniturile disponibilizaţilor. În mai 2013, 969 de angajaţi ai companiei au fost disponibilizaţi colectiv, ei urmând să primască, în funcţie de vechime, potrivit contractului colectiv de muncă, 12, 18 sau 24 de salarii compensatorii, în funcţie de vechime, adică în jur de 10 milioane de euro (între 20.000 şi 50.000 lei de persoană).

Veniturile impozabile, când prea mari, când „zero”

După ce, săptămâna trecută, au pichetat sediile Direcţiei Generale Finanţelor Publice (DGFP) Vâlcea, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi Prefecturii Vâlcea, acuzând compania care i-a concediat că le-a deturnat salariile compensatorii care li se cuveneau prin contractul colectiv de muncă, salarii raportate la FISC drept încasate şi impozitate, circa 260 de disponibilizaţi de la Otchim au depus, luni, o plângere la DIICOT, care vizează aceste aspecte: „Am depus o sesizare la DIICOT, în numele a 259 de persoane, cu semnătură, tabel nominal şi copie de pe adeverinţa fiscală, de unde reiese că oamenii au înregistrat venituri şi li s-au reţinut impozite. Totodată, am mai depus şi nişte adeverinţe eliberate de FISC acum, după ce s-au făcut valuri, adeverinţe cu venituri impozabile zero. Nu există persoane din cele care suntem aici să nu fi încasat niciun venit”, a declarat pentru indiscret Ion Ţoanţă, unul dintre foştii salariaţi ai Oltchim. Potrivit acestuia, o plângere a fost depusă şi la instituţia prefectului: „Tot în numele a peste 300 de persoane am depus la prefect o plângere, bazată pe documente, pentru ca acesta să informeze instituţia guvernului despre ce se întâmplă. Prefectul este revoltat şi spune că aşa ceva nu se poate întâmpla. Dar că, dacă este aşa, se va lăsa cu ani grei de puşcărie”. Ion Ţoanţă consideră că aceste bâlbâieli sunt suspecte şi amintesc de o perioadă tristă a României: „Se întâmplă ca în decembrie 89. În fiecare zi se făceau greşeli şi apoi încercau, cu disperare să le repare. Sunt conştienţi că au greşit faţă ne noi şi ceea ce mă revoltă este că Mihai Diculoiu, preşedintele Sindicatului Liber Oltchim, a dat un comunicat, potrivit căruia noi am fi fost de acord să băgăm salariile compensatorii la masa credală. Este un fals grosolan, cine era nebun să facă asta? În perioada insolvenţei nu se depun banii la masa credală, acestea sunt cheltuieli. Apoi, după noul cod fiscal, orice încasare, orice venit sunt supuse impozitării. Nu ţi se opreşte impozit ca înainte, pentru că a trecut anul fiscal. Oltchim avea dreptul să folosească banii de salarii compensatorii, să îi pună într-un cont, în contabilitate se numesc provizioane. Dar, nu mai mult de un an. În cazul de faţă am intrat într-un alt an fiscal şi sunt în deplină ilegalitate”.

----------------------etc.

#28421 Re: Re: CE SPUNE CODUL FISCAL DESPRE VENITURI SALARIALE?

 

 

Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind

Codul fiscal

cu normele metodologice de aplicare

 

Text  valabil pentru anul 2014, actualizat prin mijloace informatice. Aceasta nu este o republicare.

 

Ultima actualizare: Ordonanţa  Guvernului nr. 46  din 26 iunie 2014

http://static.anaf.ro/

CAP. 3

Venituri din salarii

ART. 55 Definirea veniturilor din salarii

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute (deci obtinute nu datorate) de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.

ART. 59 Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii

(1) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit în termenul prevăzut la art. 93 alin. (2) {la ANAF}.

CETATEAN DESTEPT

#31122 Re: INSOLVENTA ESTE PENTRU DATORIILE LA STAT

2014-12-18 18:00

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-12-18 20:25Musafir

#31124 Re: Dezvăluiri în Parlament despre Oltchim: Comisia Europeană a spus ca e unul din cele mai negre c

2014-12-19 05:22

#31107: S.C. Oltchim S.A, - Dezvăluiri în Parlament despre Oltchim: Comisia Europeană a spus ca e unul din cele mai negre cazur 

 Ei bine, frazele astea sunt poate cele mai importante din ce am auzit / citit in ultima perioada

"Imi pare rau ca nimeni nu evoca acele clipe cand am preluat ministerul la inceputul lui 2013, FMI mi-a cerut sa-l inchid, sa-l lichidez, Oltchimul avea pierderi uriase, dar pana cand am plecat din minister l-am stabilizat, mai avea o paguba neglijabila, am reusit sa transferam 1000 de persoane pe un program al Ministerului Muncii si reorganizarea s-a facut fara costuri sociale si proteste, astfel incat FMI a retras monitorizarea pe Oltchim cand eu am plecat, deci FMI in septembrie 2013 a spus ca Oltchim deja merge pe picioarele sale si el de atunci a mers si iata a ajuns sa aiba si profit. Noi atunci am izolat Oltchim, trebuie izolat de partea cu datoriile si trebuie privatizat un Oltchim 2 curat. De ce n-am vrut sa inchid Oltchim? Are patente de aproape 100 de milioane de euro, e o companie pe harta Europei oricand. Noi am incercat cu ajutorul de stat, am reluat aceasta discutie in 2013 si am primit de la Comisie un raspuns socant, ca nu e de acord sa se dea ajutor de stat la Oltchim, pentru ca Oltchimul citez, din memorie, este unul din cele mai negre cazuri pe care Comisia Europeana l-a avut in evaluare, asa mi s-a raspuns in 2013 si asa mi-am mutat eu gandul de la a negocia cu CE soarta Oltchim si l-am luat in propriile maini", a relatat Varujan Vosgania.

 

Ministrul PSD l-a rugat sa se opreasca tinand cont de caracterul corespondentei cu CE. "Am o rugaminte, e o discutie mai ampla si nu toate componentele din filmul asta sunt publice", a spus acesta.

 

O treaba pe care nimeni nu a spus-o pe șleau: s-a spus NU de la UE.

Nimeni nu a mai avut curaj sa ajute Oltchim. De-aia ne abureau cu cei 40 milioane ca trebuie sa vina, ca vor veni... etc.

Politicul nostru local a pus de mult cruce. Ăștia nu erau din cei ce au supt. Poate totuși mai sunt unii pe sus care țin cu noi....

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-12-19 06:17