Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Apelul Salariatilor OLTCHIM - ARPECHIM pentru salvarea SC OLTCHIM SA

Va supun atentiei Apelul salariatilor OLTCHIM - ARPECHIM pentru salvarea S.C. OLTCHIM S.A. (*):

"SC OLTCHIM SA Rm. Vâlcea este societate cu capital majoritar de stat (54,8% deţine Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - MECMA) şi a fost concepută de la înfiinţare (din 1996) să funcţioneze în sistem integrat cu Petrochimia şi Rafinăria Arpechim Piteşti, care asigurau materiile prime de bază: etilena şi propilena pentru 70% din capacitatea de producţie.

SC OLTCHIM SA realizează 65% la din producţia industrială a judeţului Vâlcea şi exportă 80% din producţia finită.

SC OLTCHIM SA are 3.400 salariaţi (2.800 în activul Rm. Vâlcea şi 600 în activul Petrochimie Piteşti), care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă şi eficienţă a instalaţiilor, şi alte 7.000 de locuri de muncă din societăţi care asigură: energie, utilităţi, materii prime, service, etc. din judeţele Vâlcea şi Argeş, ce depind de funcţionarea SC OLTCHIM.

În perioada 1996 – 2008, SC OLTCHIM SA s-a modernizat şi s-a retehnologizat, ajungând să realizeze în 2008 o cifră de afaceri de 528 milioane euro, faţă de 92 milioane dolari cât a realizat în 1992. Instalaţiile SC OLTCHIM SA sunt de înaltă performanţă şi sunt exploatate de salariaţi foarte bine pregătiţi profesional, fapt ce a determinat ca în perioada 2004 – 2006 să realizeze profit.

Indecizia acţionarului majoritar MECMA a determinat ca SC OLTCHIM să se decapitalizeze, datorită refuzului în 2007 de a majora capitalul social prin conversia creanţei AVAS în acţiuni, iar în 12.08.2008 nu a luat atitudine când SC PETROM SA a decis să închidă definitiv Petrochimia Arpechim Piteşti şi astfel SC OLTCHIM, de peste 3 ani şi 9 luni nu mai are asigurate materiile prime de bază: etilena şi propilena, funcţionând la 30% din capacitatea de producţie în condiţii nerentabile.

În perioada 12.11.2008 şi până în prezent s-au făcut eforturi şi sacrificii din partea salariaţilor şi conducerii SC OLTCHIM SA; solicitam, inbaza studiilor firmelor de specialitate, să se reia funcţionarea în sistem integrat cu Petrochimia şi Rafinăria Arpechim Piteşti.

În perioada 12.11.2008 şi până în prezent s-au parcurs etapele: la 29.01.2010 SC OLTCHIM a preluat Petrochimia Arpechim Piteşti cu cei 493 salariaţi; la 30.11.2010 s-au finalizat lucrările de reparaţii la instalaţia Petrochimie Piteşti, dar din lipsa fondurilor financiare şi datorită opririi definitive la 24.03.2011 şi a Rafinăriei Arpechim Piteşti nu s-a pus în funcţiune sistemul integrat Oltchim – Rafinărie Arpechim; la 07.03.2012 s-a obţinut avizul Comisiei Europene pentru majorarea capitalului social prin conversia creanţei AVAS în acţiuni, dar nu s-a aplicat.

Reprezentantii SC OLTCHIM (management, sindicate) alaturi de salariati au acţionat -  inca din data de 12.11.2008 - şi acţionează in continuare pentru ca SC OLTCHIM să-şi reia funcţionarea în sistem integrat cu Rafinăria Arpechim Piteşti, să se realizeze o privatizare care să asigure funcţionarea tuturor instalaţiilor tehnologice (inclusiv a instalaţiilor de fabricare policlorură de vinil - PVC). Salariatii SC OLTCHIM au atras atenţia permanent asupra situaţiei economice şi sociale critice a SC OLTCHIM şi, în ultima perioadă de timp, au desfăşurat urmatoarele acţiuni de protest: 27.06.2012 pichetarea sediului MECMA – Bucureşti; 05.07.2012 marş şi miting în Rm. Vâlcea. În urma acestor acţiuni de protest s-au încheiat protocoale, cu măsuri de rezolvare în sarcina MECMA. In 19.07.2012 la sediul Guvernului României a avut loc o întâlnire cu Primul Ministru Victor Ponta, unde s-au luat urmatoarele decizii: accesarea de urgenţă de către SC OLTCHIM a unui credit de 40 milioane euro necesar capitalului de lucru (inclusiv pentru acordarea salariilor restante şi curente); majorarea capitalului social al SC OLTCHIM prin conversia creanţei AVAS în acţiuni, conform avizului Comisiei Europene din 07.03.2012.

Din data de 19.07.2012, pana in prezent, aceste decizii ale Primului Ministru nu au fost puse în practică de către MECMA. Fără a stabili condiţiile concrete pentru privatizarea reală a SC OLTCHIM şi fără a asigura capitalul de lucru necesar funcţionării instalaţiilor, în perioada preprivatizării, MECMA decide o privatizare în grabă fără a da curs decizilor luate in cadrul intalnirii cu Primul Ministru Victor Ponta (accesarea creditului de 40 milioane de euro - necesar capitalului de lucru pentru funcţionarea cu instalaţiile din activul Rm. Vâlcea la 65% din capacitate în condiţii de profit operaţional; majorarea capitalului social al SC OLTCHIM - prin conversia creanţei AVAS în acţiuni, conform Avizului Comisie Europene din 07.03.2012; preluarea Rafinăriei Arpechim Piteşti de către SC OLTCHIM de la SC PETROM SA; punerea în funcţiune în sistem integrat a SC OLTCHIM cu Petrochimia şi Rafinăria Arpechim Piteşti).

În aceste condiţii, situaţia socială se înrăutăţeşte zilnic, deoarece drepturile salariale aferente lunilor iunie şi iulie 2012 nu s-au acordat; in permanenta exista teama pierderii locurilor de muncă - determinată de o eventuala privatizare ineficientă sau de posibila lichidare a societăţii în cazul ratării privatizării; salariaţii nu înţeleg de ce MECMA, în calitate de acţionar majoritar, nu aplică deciziile Primului Ministru Victor Ponta stabilite la întâlnirea din 19.07.2012 şi transmise prin canalele mass-media; SC ELECTRICA FURNIZARE livrează energie electrică la un consum de 50MWh şi nu la necesarul de 110KWh, ameninţând cu debranşarea.

Salariatii SC Oltchim solicită de urgenţă factorilor responsabili din judeţele Vâlcea şi Argeş să intervină, din nou, pe langa Primul Ministru Victor Ponta pentru a efectua o vizită la SC OLTCHIM - în vederea analizării la faţa locului a problemelor SC OLTCHIM şi pentru a decide ferm strategia de funcţionare şi privatizare a SC OLTCHIM, astfel încât să se detensioneze starea socială existentă în SC OLTCHIM.

Salariatii SC Oltchim au parcurs toate etapele dialogului social, au apelat şi la acţiuni de protest, au crezut şi cred în poziţia corecta a Primului Ministru Victor Ponta, dar nu înţeleg de ce MECMA tergiversează rezolvarea problemelor SC OLTCHIM şi de ce MECMA nu a pregătit procesul de privatizare pentru a fi o reuşită deplină.

În condiţiile anunţului de privatizare a SC OLTCHIM şi a acordului încheiat de Guvernul României cu FMI, privatizarea SC OLTCHIM nu va fi o reuşită şi probabil SC OLTCHIM va fi lichidată, fapt pe care salariaţii şi autorităţile locale nu-l doresc.

Este nevoie urgentă de intervenţia Primului Ministru Victor Ponta pentru luarea unor decizii ferme în rezolvarea problemei Oltchim şi pentru sancţionarea celor care se opun intenţiei domniei sale de a salva SC OLTCHIM de la lichidare.

Salariatii SC Oltchim cheamă la această acţiune de salvare a SC OLTCHIM - printr-o privatizare transparenta si reală care să asigure reluarea funcţionării integrate cu Rafinăria Arpechim Piteşti - pe toţi factorii responsabili din judeţele Vâlcea şi Argeş: prefecti, preşedinti de Consilii Judeţene, parlamentari, politicieni, primarul si consilierii municipiului Rm. Vâlcea şi primararul si consilierii municipiului Piteşti şi nu numai.

Este nevoie de această acţiune comună pentru a pune în practică decizia Primului Ministru, dl. Victor Ponta, pentru salvarea SC OLTCHIM.

Salariatii SC Oltchim îşi exprimă speranţa că raţiunea va învinge, că SC OLTCHIM va continua să se dezvolte - depăşind toate obstacolele cunoscute şi necunoscute.

Este cunoscută unitatea salariaţilor SC OLTCHIM şi cu siguranţă vom lupta şi vom susţine poziţia Primului Ministru Victor Ponta de salvare a locurilor de muncă prin reluarea funcţionării SC OLTCHIM în sistem integrat cu Rafinăria Arpechim Piteşti şi printr-o privatizare reală".

Nu putem permite distrugerea SC OLTCHIM.

Rugam toti salariatii OLTCHIM (fosti si actuali), toti colaboratorii OLTCHIM (fosti si actuali) precum si toate persoanele interesate si bine intentionate sa se alature acestui demers si sa dea forta acestui apel prin semnatura lor!

 

*text preluat si prelucrat din Viata Valcii / 28.08.2012

 


Grupul de initiativa pentru salvarea OLTCHIM    Contactați autorul petiției