Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#41276 CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

2015-07-08 21:34

 

 

1.  reditorii garantaţi, 

2.  creditorii esenţiali (furnizori de utilităţi), 

3.  creditorii bugetari,

4.  creditorii sa_lariaţi,

5.  creditorii chirografari.

 

" - Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea crean_ţelor acestora (...).

 -  Creditorii sa_lariaţi primesc 100% din valoarea crean_ţelor acestora.

 -  Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea crean_ţelor acestora (…).

 -  Crean_ţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%.

 -  Celelalte crean_ţe chirografare primesc 0%”se arată în planul Rominsolv – BDO.

 

Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat :

T1 8,659; T2 17,821; T3 17,821; T4 17,821; T5 17,821; T6 17,821; T7 17,821;T8 17,821; T9 17,821; T10 17,821; T11 17,821;T12 17,821

5.1 Situatia datoriilor generate de functionarea societatii debitoare dupa deschiderea procedurii insolventei si neachitate pana la data de 30 noiembrie 2014
La data de 30 noiembrie 2014, Oltchim S.A. inregistra datorii cu_rente si restante in valoare de aproximativ 50 milioane Euro, defalcate dupa cum urmeaza:

Sold Datorii nete acumulate in insolventa Mii Euro:

Participatie RCS-RDS 1,509

Dobanzi Credite Banci 5,850

Furnizori interni si externi 21,574

Clienti in avans interni si externi 478

Sa_larii nete fara taxe, exclusiv platile compensatorii 3,354

 

Sa_larii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat 8,699

Bugetul de stat 7,334
Bugetul local 1,542
TOTAL DATORII 50,340 

Sursa: Informatii furnizate de catre societatea debitoare  pag 81 din 315 din :Plan_Reorganizare_Oltchim.pdf (11 MB)

DATI BANII TUTUROR SI NU NE MAI VEDETI PE PETITIE SAU PE LA VOI IN AUDIENTE, MITINGURI, SEDINTE,...!!!

VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!!

 

SI  EVITATI  FALIMENTUL!!!!!

 

SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII SI ANGAJATII:

OLTCHIM CREAN_TE ACHITARE:  

1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art.10, art.19 alin.(2), art.23, 24 si ale art.98 alin.(3), sub rezerva celor prevazute la art.102 alin.(4);
2. crean_tele izvorate din raportul de munca;
3. crean_tele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si crean_tele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;
4. crean_tele bugetare;
5. crean_tele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
6. crean_tele reprezentand sumele stabilite de judecatorul sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
7. crean_tele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
8. alte crean_te chirografare;
9. crean_tele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta:
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
b) crean_tele izvorand din acte cu titlu gratuit.

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #34833(TOATE INCLUS SI  IONEL VINCEA DE LA CARTEL ALFA SI FOST MENTCHIM FALIMENT ) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.

UPDATE:NU SCAPA NIMENI OLTCHIM!!!!!

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI VINCEA, CARTEL ALFA) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. 

JAF LA OLTCHIM !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.: OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ?????

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #30922 (TOATE INCLUS SI VINCEA DE LA CARTEL ALFA ) SI STATUL ROMAN#31641SUNT IN CULPA.

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#41277 CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

2015-07-08 22:11

DECIZIA NR... DIN DATA DE 15.05.2013.
 S.C.Oltchim S.A se judeca pe legea insolventei aprobata de judecatorul-sindic in ianuarie 2013.

Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii (republicat si actualizat 2013)

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM )SC OLTCHIM SA RM VALCEA 2011-2014

OUG nr. 36/2013 - aplicarea in perioada 2013-2018

H.G. 241/08.05.2013

 DECIDE:  Incepand cu data de 14.06.2013, inceteaza contractul individual de munca (CIM ):

 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) si toate drepturile cuvenite sa_lariatului, fiecaruia in functie de crean_tele neachitate inpotriva S.C. Oltchim S.A.

  CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:  Art.36, Art. 37 si Art.42,

Art38.

Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

REGULAMENTUL DE SA_LARIZARE:
Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite sa_lariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.
Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, sa_lariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Sa_lariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii sa_lariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs sa_lariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii sa_lariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs sa_lariatului."

Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE.  (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC 15.05.2013)

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 sa_lariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Sa_lariatul are , in principal, urmatoarele drepturi:

    a) dreptul la sa_larizare pentru munca depusa;

    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  a) sa inmaneze sa_lariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

    a¹) sa acorde sa_lariatului toate drepturile ce decu_rg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

   c) sa acorde sa_lariatilor toate drepturile ce decu_rg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

    d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de sa_lariat a solicitantului, respectiv activitatea de acesta, durata activitatii, sa_lariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

   g) sa infiinteze registrul general de evidenta a sa_lariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

       i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale sa_lariatilor.

SC OLTCHIM SA RM VALCEA 2013 


 

 

CE ZICI MI O SUGI CU TRADATORI VENITI PESTE NOAPTE?

#41278 LINGE GAOAZA LINDE I IN PU..LA PE ACESTI NEMERNICII

2015-07-08 22:28

#41272: - Re: Re: Re: CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea 

 SA MI O SU..GI CU TOTI MU...ISTI PE CARE I AI TRECUT MAI JOS,OPORTUNISTII SI PUPINC..URISTI PUTERII,E FOTA,FARA PERDEA.

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#41279 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

2015-07-08 22:36

#41275: - <= DE BERBELEAC  SCOS DIN CONTEXT  LIPSA CREIER  PSIHOPAT CE ESTI DE TE DAI SANATOS MINTAL DAR ESTI DEBIL MINTAL DOVEDIT CE ESTI PARANOIA SI  NICI NU ATI  BAGAT DE SEAMA CE VA PUBLICASEM  DE A TECUT DEGEABA ZIUA DE IERI CU VOI, MAAAA UNU NU A ATINS SUBIECTUL OLTCHIM INSOLVENTA 2013.... ATI PORCIT SI SPURCAT SUSTINATORI SINDICATE  DE VA DAU ASTIA SA MANCATI NUMAI CA SINDICATELE VA FAC BAGAJELE ...SINDICATELE VA IAU COTIZATIILE SI  VA RAD DE BANI, ALTCEVA,  SCOPUL VOSTRU NIMIC, ATAT DE INFUMURATI CAPIATI PROSTI SI NENOROCITI SUNTETI ... SI  ESTI MAA CLANTA PARTIDULETELOR POLITICE SPURCATA INTERFATA DE SERVICI  SI  DE OTAVITI PESTE TOT...., BAAA PESTE TOT OTRAVITI  DE VIATA SI INDOLENTA NESIMTIRII  SCOSI  DIN CONTEXT CE SUNTETI , ASTIA SUNTETI BAAA..., ASTIA SUNTETI MITOMANI SI DOBITOACE ANIMALICEEEEE RUPTI DE VIATA SI TOT CE VA  INCONJOARA DOVEDIT SUNTETI INAPTII PROSTIEI VOASTRE DE O CARATI ZILNIC CA PE MOASTE IN  DOVLEAC DE AVETI NIMC, NU AVETI BAAAAAAAA, PENTRU CA SUNTETI NIMIC...., SI VRETI SA MAI AIBE OLTCHIM CONTINUITATE SAU JUDETUL VALCEA ORI ROMANIA SI VETI CHITAII DE CE VI SE PREGATESTE.. EHEEEEEEEE EHEEEEE BINEEE., SCHERLAITI DEJA... SI... ALTII BAGATORI DE SEAMA VOR  AVEA SI EI OHOOO TOT CA TOT CAUTA EI TACAMURI, MAI COMITETI VOI MULT CA NE ARATATI CHIAR CE ARATA  MAI JOS SI VA URMARESC CREDITORII OLTCHIM PANA VA EXECUTA SILIT CA LA LEGILE ALEA DE LE DETESTATI VOI SI LE PUBLIC CREAN_TE SA_LARIALE OLTCHIM SI TOTI CREDITORII CU CREA_NTE OLTCHIM, DEOCAMDATA UN CREDITOR DE INCALZIREEE ..., ESTE ELECTRICITATEA PE CARE DE CAND  PASITI  IN OLTCHIM FACETI CONSUM LIVRAT DE ELECTRICA FURNIZARE SI I-SA APROBAT RAPORT DE EVALUARE SA EVALUEZE PE CE FACETI OLTCHIM IN INSOLVENTA 2013 SI ALTE PUNCTE DE LU_CRU CARE LE AU..., MAI ZBURATACITI VOI INCA ANGAJATI OLTCHIM PE RISIPA SI MIMICA PORNIRE SI ALTELE...CA, IN SEPTEMBRIE DACA  CONTINUATI ASAAAA...:

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata  ABROGATA

SARLATAN GHEORGHE PIPEREA CU ASOCIATII & CO.www. oltchim.ro

SPOLIÉRE s.f. Acțiunea de a spolia și rezultatul ei; jefuire, prădare; înșelare; spoliație. [Pron. -li-e-. / < spolia].
Sursa: DN (1986) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

 portal.just.ro

Portal  > Tribunalul VÂLCEA  > Informaţii dosar   

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 887/90/2013
Data inregistrarii 25.01.2013
Data ultimei modificari: 07.07.2015
Sectie: a II a CIVILA
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
Stadiu procesual: Fond

 Şedinţe

23.09.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie:
Solutia pe scu_rt:
Document:    

17.06.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scu_rt: Disjunge contestaţia formulată de ELECTRICA FURNIZARE SA la raportul de evaluare. T.fond.23.09.2015
Document: Încheiere de şedinţă    17.06.2015    

 

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM UNDE SUNT BANII????

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#41280 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

2015-07-08 23:34

#41264: -<= DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea!!!!!!!!!

 Am incercat sa te vad daca te duce bibilica aia  de o ai pe post de bostan si e vid un licu_rici ars de-al tau poate-poate, maa... embrion nefecundat lipsa creier. Nu ti-am raspuns  sa vedem daca  ai ceva in afara de tocatura si porcarie dovedita, clanta ta spurcata si otravita arati ca n-ai nimc in cutia craniana si  esti rupt de realitate, au trecut evenimente si trec iar  tu esti in  rafuieli ATACU_RI MARSAVE RAFUIELI IMPOTRIVA CREA_NTELOR CU_RENTE SA_LARII OLTCHIM RAMNICU VALCEA , nimic in context ca de fiecare data  nu discuti DESPRE OLTCHIM SI CREA_NTELE SA_LARIALE OLTCHIM SI NIMIC DESPRE SITUATIA OLTCHIM CU CREDITORII SAI ci  esti scos din context si bati campii NEBUNII DE SERVICI INTERFETE  AICI INFORMATICE SCOSII DIN CONTEXT, numai ca arati boala grea de care suferi CLANTA RATACITA IN CEVA CE NU STI SI NU CUNOSTI si arati  ca suferiti nu va baga nimeni in seama ca sunteti scosi din context. Doamne fereste in ce stare esti  Nu te-a  blesteamat nimeni, voi blestemati si blestemati, porcaiti, maimutariti, ..etc cate mai comiteti, eu va repet, ca numaii Dumnezeu decide si judecatorul este tot la mana lui Dmnezeu si stie  asta ca e om nu ca tine scos din context animalizat iesit din analele istoriei direct in lada de gunoi a ceea ce ati comis si lasat in urma voastra Papa tot si nu mai da firmituri pe jos ca ti le inghiti fortat si asa esti sufocat de mizeria pe  care o comiti.

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

DNA SA INTRE IN OLTCHIM. [PUNCT]

DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea!!!!!!!!!

CLANTOI MILOGUL CERSETORUL

#41281 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâ

2015-07-09 05:46

41253 CLANTOI CERSETORUL2015-07-08 20:55

 NEBUNULE, TU TREBUIE SA FII IMPUSCAT MA

 

 

 

SI TOT NEAMUL TAU RAS DE PE SUPRAFATA PAMANTULUI, SA NU MAI IASA IDIOTI CA TINE!

 

 

 

BAAAAAAAAA NEBUNUL DRACULUI, CE AI BA IN CAPUL ALA SEC??

 

CAND ITI SPUN MAI MULTI SA LASI DRACU POSTARILE REREREREPETATE, TU O TII PE A TA!

 

 

 

CE DRACU ESTI ATAT DE NAUC, FU-TU-TI RASA IN C_UR DE RETARDAT!

 

 

 

SA ITI F_UT EU OCHII AIA SCOSI DIN CONTEXT, PRAMATIE BETIVA SI PUTUROASA.

 

 

 

 

 

CA_CAT CU OCHI, CA NU AI PIC DE C_URAJ!

 

 

 

ESTI FIUL PU_LII!

 

 

 

 IN CONCLUZIE: 

 

 

 

MA MUSTI CU BUZELE DE PU_LA BAI CLANTOI!

 

 

 

VALABIL SI PENTRU RETARDATUL CELALALT: FOTA

 CU TINE NU SE POATE DISCUTA

 

ASA CA ITI REPOSTEZ, REEDITEZ, RETRANSMIT,REAMINTESC CELE DE MAI SUS!

CA NU DOAR TU STII CU COPY PASTE.

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#41282 CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

2015-07-09 06:06

#41281 <=== CLANTA TROLLILOR IN DISPERARE DE CAUZA SI INTERFETE NEBUNE LA CEEA CE LASA EI IN URMA LOR, NOI CREA_NTELE SA_LARIALE OLTCHIM SI TOATE DREPTURILE CREA_NTE SA_LARIALE OLTCHIM NU COMIT SI SE DELIMITEAZA DE CEI CARE PRIN MODUL OTRAVIT INCEARCA SA PRODUCA HAOS PRIN CEEA CE LASA IN URMA  #41281  LOR OSTENTATIV SI INDOLENT PRODUC DAUNE-INTERESE PE PREJUDICIILE CREATE SI ADUC ATINGERE BUNURILOR, DREPTURILOR LEGALE, LEGILOR, ACTELOR OFFICIALE, TOT CEEA CE NOI PUBLICAM IN SUSTINERE SI DEMONSTRAT CA NI SE ADUC DAUNE SI PREJUDICII PRIN MODUL LOR DE ABORDARE SI CE AU LASAT IN URMA LOR CAT SI AICI PE PETITIE SI PESTE TOT IN VIATA REALA, SI,  ADUC ATINGERI FOARTE GRAVE SOCIETATII OLTCHIM RAMNICU VALCEA CAT SI JUDETULUI VALCEA, ROMANIA. NE DELIMITAM DE  #41281 SI ALTII CA EI CARE IES IN EVIDENTA SI CONTINUA IN ILEGALITATI CARE  COMIT CONTINUU ASTFEL DE DEMERSURI PE CARE LE AU (...), SI CARE NU VOR ADUCE NICIODATA SPRIJIN ACESTEI PETITII SI NICI SOCIETATII OLTCHIM RAMNICU VALCEA NICI  TARII ROMANIA. SUSTINEM CAUZA CREA_NTELOR SA_LARIALE SI TUTUROR DREPTURILOT CREAN_TE OLTCHIM SI SOCIETATII OLTCHIM CAT SI  LOCU_RILOR DE MUNCA PRIN SUSTINEREA LOR SI NU DECIMARE SI NICI DEMOLARE OLTCHIM SI ALTE NENMERNICII COMISE DE ACESTIA #41281. CARE PRIN CEEA CE COMIT INSISTA SA ARATE CA NU AU NIMIC COMUN CU OLTCHIM RAMNICU VALCEA, SA_LARIATII OLTCHIM SI NICI CU TARA ACEASTA ROMANIA FIIND INTRUSII ATACU_RILOR SI DEMOLARILOR CREATE DE ACESTIA SI CU CEEA CE LASA IN URMA LOR.

 


CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

 DNA SA INTRE IN OLTCHIM. [PUNCT]

 

DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea!!!!!!!!!

 

TOATE S-AU STAGNAT INCHIS DIN AUGUST 2012 SI S-A FURAT OLTCHIM SI ARPECHIM!!!!

  A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #34833(TOATE INCLUS SI  IONEL VINCEA DE LA CARTEL ALFA SI FOST MENTCHIM FALIMENT ) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.

 

#41279 <= SUSTINEM EVITARE FALIMENT SUSTINEM LOCU_RILE DE MUNCA INTERSELE SA_LARIATULUI A TUTUTOR FOSTI SI ACTUALI OLTCHIM, SUSTINEM SI DORIM SA SE JUDECE CORECT SI SA  SE ACHITE VALOAREA DIN ACTE SI LEGI TOATE SI SA FIE CONFORM LEGILOR ACHITARE CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea,

 

 

 

 "Voi lupta pana la ultima mea picatura de sange, ca sa ai dreptul, sa nu fi de acord cu mine "

CREAN_TELE SALA_RIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S OLTCHIM, UNDE SUNT BANII????

CREA_NTELE SA_LARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.  

UPDATE:NU SCAPA NIMENI OLTCHIM!!!!!

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI VINCEA, CARTEL ALFA) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

JAF LA OLTCHIM !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.: OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ?????

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #30922 (TOATE INCLUS SI VINCEA DE LA CARTEL ALFA ) SI STATUL ROMAN#31641SUNT IN CULPA.

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

 DNA SA INTRE IN OLTCHIM. [PUNCT]

DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea!!!!!!!!!

 


Musafir

#41283

2015-07-09 06:12

41281.In concluzie esti chiar prost(desi si asa este prea putin ptr.tine nu sa inventat termenul de incompetenta ptr.voi cernevisti),nici acum dupa trei ani nimic concret ,macar o picatura de relansare si va dati mari ca.cacernevisti,nu stiti decat sa injurati oameni si sa denigrati,normal era sa-l combati cu alte legi,chiar daca le posteaza la infinit asa si trebuie la niste cretini ca voi sa realizeze oameni ca au pus botul la niste rahati ,gen tiganul fugit cu bani,gaoaza ,sudoro-sofer,cap de cal,maistru fara scoala,si ca ei multi alti,o adunatura de analfabeti,care in trei ani decat injuraturi si niscavai facilitati si va zgariati pe ochi ca nu reusiti sa va ridicati mai sus de nivelul slitului, ca de mai sus nu aveti ce su.ge.


Musafir

#41284

2015-07-09 06:21

Ba rahacernevistilor fuga la Casa sindicatelor ca v-a trimis Ponta rahatul proaspat adus(si poate va promite sigur acum ca ne cumpara turci) prin Dragnea cu gurile deschise si limbile scoase ca rahatul ptr. voi e ca anafura de la biserica.Gaoaza sa stai in fata ca poate iti fura altul rahatul si nu uita sa-ti iei camasa ai roz ca tare iti sta bine in ia,faci cufurori.


Musafir

#41285 PE 10 IULIE ... MASA SI DANSUL LA BRADU. NASI: PIRVU SI DUMITRU. NU STITI DE GLUMA?

2015-07-09 07:54

PE 10 IULIE ... MASA SI DANSUL LA BRADU. NASI: PIRVU SI DUMITRU.
NU STITI DE GLUMA? NU E MASA, NU E DANS, ESTE PROHOD! NU SUNT NASI, SUNT GROPARI!

 

http://www.ziarulancheta.ro/

Pe 10 iulie, toți angajații de la Oltchim Bradu vor primi preavizele de concediere

Wednesday, 08 July 2015 15:22 Alin Moraru

Coșmarul angajaților de la Oltchim continuă cu actul final. Dacă în urmă cu o lună surse avizate din interiorul combinatului susțineau că pe masa conducerii se află o listă cu 144 de angajați care își vor pierde locul de muncă, pentru a fi reduse cheltuielile materiale, acum datele problemei s-au schimbat. Astfel, potrivit acelorași surse, începând cu data de 10 iulie, toți cei 214 de oameni care își mai desfășoară încă activitatea pe platforma de la Bradu urmează să-și primească preavizele.
 
Acest lucru vine în contextul în care administratorul judiciar al Oltchim anunța în urmă cu câteva luni că nimeni nu își va pierde locul de muncă. Așa se face că începând cu săptămâna trecută angajații au început să se întâlnească pentru a pune la cale detaliile legate de iniţierea unei acțiuni în instanță, ce va avea ca obiect contestarea deciziei de concediere. Totuși platforma nu va rămâne pustie, acolo vor veni la muncă în continuare șefii și angajații firmei care se ocupă cu paza obiectivului.
BREAKING NEWS ALERT , ALERT, ALERT, ROMANIA :

#41286 EXCLUSIV/Ponta va DEMISIONA marți. Președintele va convoca consultări și va propune un premier SURPR

2015-07-09 07:58

EXCLUSIV/Ponta va DEMISIONA marți. Președintele va convoca consultări și va propune un premier SURPRIZĂ

EXCLUSIV/Ponta va DEMISIONA marți. Președintele va convoca consultări și va propune un premier SURPRIZĂ

Surse de la președinție, dar și din PSD și PNL, confirmă iminenta demisie a lui Victor Ponta din fruntea Guvernului. Conducerea PNL a confirmat marți după amiază că le-a cerut propriilor parlamentari să nu plece în vacanță peste hotare în următoarele două săptămâni. Spre seară, în cu_rsul aceleiași zile, și dinspre UNPR au venit aceleași semnale, ca parlamentarii să nu plece. Mai mult, s-au dat indicații de discreție totală în declarații la TV. 

Victor Ponta își va depune demisia marțea viitoare. Președintele Iohannis va convoca în cu_rsul aceleiași zile consultări cu partidele. Sursele noastre spun că, pentru a avea un larg consens, va invita și partide pe vare până acum nu le-a invitat la Cotroceni. Sursele din PNL spun că Iohannis îl va propune premier pe Cătălin Predoiu. Celelalte surse spun că, dimpotrivă, președintele va veni cu o propunere de proporții, dar de nerefuzat.

Sursele din UNPR spun că între președinte și actualul premier interimar Gabriel Oprea a fost convenită o înțelegere pe niște condiții punctuale și fiecare își va ține cuvântul.

http://www.comisarul.ro/politic/

 

BREAKING NEWS ALERT , ALERT, ALERT, ROMANIA :

#41287 Penalul REVINE în FUNCȚIE!/Iohannis a SEMNAT Decretul de REVOCARE pentru Oprea

2015-07-09 08:03

Penalul REVINE în FUNCȚIE!/Iohannis a SEMNAT Decretul de REVOCARE pentru Oprea

Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi dimineata decretul de incetare a interimatului lui Gabriel Oprea la conducerea Guvernului. O data cu publicarea decretului prezidential in Monitorul Oficial al Romaniei, interimatul lui Gabriel Oprea se incheie iar Victor Ponta isi reia exercitarea atributiilor constitutionale si legale de prim-ministru al Guvernului, informeaza Administratia prezidentiala.

Victor Ponta s-a intors la Palatul Victoria, premierul putand fi vazut miercu_ri dimineata intrand, cu ajutorul carjelor, in sediul Guvernului.

Premierul plecase in Turcia sa se opereze la genunchi pe 12 iunie. El a parasit sediul Guvernului la ora 14:00 insotit de fiul sau, Andrei, care sosise la sediul Guvernului in urma cu aproximativ doua ore cu un skateboard in mana si insotit de un ofiter al Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Ponta a a discutat, informal, si cu ministrii la inceputul sedintei de guvern, transmite Mediafax.

Ponta a transmis presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare prin care ii solicita sa ia act de faptul ca incepand cu 9 iulie isi va relua activitatea in calitate de premier. Cel care a condus sedinta de guvern de miercu_ri a fost tot Gabriel Oprea.

Victor Ponta a plecat din Romania, fara sa anunte pe nimeni, pe 12 iunie. Initial, a plecat la Baku, in Azerbaidjan, pentru a asista la ceremonia organizata la deschiderea Jocu_rilor Europene. Imediat dupa ceremonia de deschidere a Jocu_rilor Europene, Ponta a plecat spre Turcia impreuna cu presedintele turc Recep Erdogan. Zilele urmatoare au aparut informatii pe surse ca s-a dus in Turcia pentru a se opera la genunchi.

Informatia a fost confirmata pe Facebook, pe 16 iunie, a doua zi dupa operatie, chiar de Victor Ponta. Acesta a scris pe pagina sa de Facebook ca s-a operat in afara Romaniei pentru a avea "liniste si odihna".

Presedintele Klaus Iohannis a spus trei zile mai tarziu ca a aflat de plecarea lui Ponta la Baku "pe surse". "Nu am mai vorbit cu dumnealui. Nu m-a sunat nici pentru Baku, nici sa-mi spuna 'la multi ani', nici sa-mi spuna ca pleaca in Turcia", a afirmat Iohannis.

Pe 15 iunie, vicepremierul Gabriel Oprea a preluat temporar atributiile premierului Victor Ponta privind conducerea operativa a activitatii Guvernului.

 http://www.comisarul.ro/politic/penalul

 


Musafir

#41288

2015-07-09 09:22

Cred ca plecati toti acasa nu  doar cei de la pitesti 


Musafir

#41289

2015-07-09 09:25

Daca va reprezinta si pe voi Dumitru Srl luuati pe doamns p..a in mana vedeti ca primul pas a fost facut cu spargerea sindicatelor 

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#41290 CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

2015-07-09 09:43

  REALIZAREA LOR, REUSITA LOR, CELOR CARE AU DISTRUS SI DEVALIZAT PRIN CAPUSARE:

 "Sa nu speriati investitorii LA OLTCHIM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..."

Un calau neindemanatic: Victor Ponta

VA PREZENTAM CALAII,

PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!!!! PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!!  PROTOCOALE !!!!!!...

Informatii financiare  www.oltchim.ro/index.php

SARLATANIE PRIN SPOLIERE SI NEMERNICIE MARCA PIPEREA LA OLTCHIM.

SPOLIÉRE s.f. Acțiunea de a spolia și rezultatul ei; jefuire, prădare; înșelare; spoliație. [Pron. -li-e-. / < spolia].
Sursa: DN (1986) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink 

TOATE SINDICATELE SUNT IN CULPA DIN OLTCHIM.

1.SINDICATUL LIBER OLTCHIM, presedinte Mihai Diculoiu

2.SINDICATUL VICTORIA OLTCHIM, condus de Corneliu Cernev

3.SINDICATUL UNIREA OLTCHIM. condus de Marian Dumitru 

4.SINDICATUL SOLIDARITATEA OLTCHIM, condus de Dumitru Bica  

5.SINDICATUL RAFINORU, condus de Popescu Ionel

 ....SI TOATE STRUCTURILE SINDICALE.  

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI  IONEL VINCEA DE LA CARTEL ALFA SI FOST MENTCHIM FALIMENT) SI STATUL ROMAN  SUNT IN CULPA.  

- Popescu Valentin - director Directie Energetica - Mecanica
- Mihail Tălpăşanu – director Direcţia Producţie,
- Marius Pîrvu – fost director general,
- Spiru Ciobescu Laurentiu Armand – director Direcţia Comercială,
- Marinescu Norocel Lucian – director Direcţia Tehnică Calitate-Mediu,
- Ion Hancu Dumitru – şef Divizia Clorosodice-Produse Oxo,
- Mihai Pavel Dumitru – şef Divizia Materiale pentru Construcţii,
- Marian Tapu – şef Sector Marketing DMC,
- Victor Avram – director general adjunct-
- Spiru Ciobescu Elena Felicia – şef Divizia Financiară,    etc.

Management:
Mihai Bălan - Director General
Elena Felicia Spiru-Ciobescu - Director Financiar
Mihail Dumitru Tălpăşanu - Director Operaţional

Laurenţiu Armand Spiru-Ciobescu - Director Marketing
Ion Coclet - Director Resurse Umane

Management:

Mihai Bălan - Director General prin subordonare directa,    Livia - Mihaela Coclet - Sef Divizie Achizitii, sotia lui Ion Coclet departament special cu sase birouri, tot  speciale

Elena Felicia Spiru-Ciobescu - Director Financiar, sotia, sotului Laurenţiu Armand Spiru-Ciobescu prin secretariat subordonat  Daniel Ilinca- Directia ecnomica

Mihail Dumitru Tălpăşanu - Director Operaţional

Laurenţiu Armand Spiru-Ciobescu - director Direcţia Comercială

Ion Coclet - Director Resurse Umane

Popescu Valentin - director Directie Energetica - Mecanica si  cel care a dus la FALIMENT SC. MENCHIM SA. FINALIZAT CU SUCCES SUB STRICTA OBSERVATIE A LUI PIPEREA & CO, REPRIMINDU-L CU BRATELE DESCHISE PE POPESCU DIN NOU IN OLTCHIM SI CU RE: RE: RECHEMARI PE ACEST PENSIONAR ANGAJAT SA_LARIAT..., CA DE FAPT SI MULTE ALTE OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU EI SI LUMEA LOR DE STRATEGI PE DEMOLARE.

Ion Hancu Dumitru – şef Divizia Clorosodice -Produse Oxo,

Marius Pîrvu – director Directie  Petrochimica Bradu - Pitesti

Marinescu Norocel Lucian – director Direcţia Tehnică Calitate-Mediu

Andrei Nicu - Laurentiu - Sef Divizia Propenoxid, Polioli, Monomer, PVC

 Conducerea societatii

Consortiul alcatuit din
  • ROMINSOLV S.P.R.L., reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea si
  • BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., reprezentata prin Partener Coordonator Niculae Balan
Administrator Judiciar
Administrator Special
Avram Danut-Victor
Director General Adjunct
Talpasanu Mihail
Director Directia Productie
Director Directia Comerciala
Smeu Alin-Ion
Director Directia Economica
Director Directia Resurse Umane
Director Directia Petrochimica Bradu

  Ultima actualizare 04 martie 2015

La toţi aceştia un „sincer”: huuuooooo!  

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#41291 CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

2015-07-09 09:47

  Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

link Plan Reorganizare Oltchim, directional se incarca si descarca in pagina =>Plan_Reorganizare_Oltchim.pdf (11 MB)

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 230/07.01. 2015 link buletinul de insolventa tabel crean_te masa credala pana-n ultima zi din an 2012 si toti din combinatul chimic trecuti  http://media.rtv.net/ care se regaseste si in planul de reorganizare depus la tribunalul Ramnicu Valcea.

 LEGE CCM (Contractului Colectiv de Munca) la nivel de S.C. OLTCHIM S.A

http://portal.just.ro/

 
Portal  > Tribunalul VÂLCEA  > Informaţii dosar

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 887/90/2013
Data inregistrarii 25.01.2013
Data ultimei modificari: 08.07.2015
Sectie: a II a CIVILA
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
Stadiu procesual: Fond

 Părţi

NumeCalitate parte
SC OLTCHIM SA RM VALCEA Debitor
CONSORTIUL ROMINSOLV SPRL - RFO 0122/2006 Lichidator
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL - RFO 0239/2006 Lichidator
JUDECĂTORIA RÂMNICU VÂLCEA Reprezentant legal
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VÂLCEA Reprezentant legal
D.G.F.P VÂLCEA Reprezentant legal
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE Reprezentant legal

 si TOTI CREDITORII CU CREAN_TE....

 

Şedinţe

23.09.2015

Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie:
Solutia pe scu_rt:
Document:    

17.06.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scu_rt: Disjunge contestaţia formulată de ELECTRICA FURNIZARE SA la raportul de evaluare. T.fond.23.09.2015
Document:Încheiere de şedinţă    17.06.2015        

22.04.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scu_rt: În temeiul art.101 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei: Confirmă Planul de reorganizare propus de către Consorţiul ROMINSOLV SPRL şi BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, fila 77 din Planul de reorganizare, cu scenariile A şi B, capitolul 1.1.1., filele 83-90 din Planul de reorganizare votat în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 09.03.2015. Stabileşte termen de fond 23.09.2015, în vederea depunerii Raportului trimestrial prevăzut de dispoziţiile art.106 din Legea nr.85/2006. Cu drept de recu_rs în termen de 7 zile de la comunicare.
Document: Hotarâre    22.04.2015

22.04.2015
Ora estimata: 08:05
Complet: Cameră de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scu_rt: Respinge cererea de plată (fila 184,vol68) ca neîntemeiată, formulată de Primăria Dăbuleni. Admite cererea de plată formulată de către creditoarea Mentchim SA, în parte. Obligă pe debitoare la plata sumei de 878.155,14 lei c.val. prestări servicii către creditoare, în limita disponibilităţilor băneşti,iar în caz de confirmare plan de reorganizare conform programului de plăţi prevăzut. Cu recu_rs.
Document: Hotarâre    22.04.2015

01.04.2015
Ora estimata: 08:05
Complet: Complet amanare pronuntare
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scu_rt: Respinge cererea CET ca rămasă fără obiect. Respinge cererile CEC şi Primăria Mihăeşti ca neîntemeiată. Admite în parte cererea DGFP Vâlcea.
Document: Hotarâre  788/2015  01.04.2015

25.03.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe sc_urt: Respinge cererea Tehnosud ca rămasă fără obiect. Amână pronunţarea cu privire la cererile de plată la data de 01.04.2015. T.fond.22.04.2015
Document: Hotarâre  715/2015  25.03.2015

 

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#41292 CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

2015-07-09 10:19

DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea :

Membrii CAR Oltchim acuza Consiliul de Administratie de deturnare de fonduri

 
     
Data publicarii: 25-03-14
Membrii CAR Oltchim s-au trezit fără bani, după ce au constatat că, în ultimii ani, multora dintre ei li s-au reţinut din drepturile sa_lariale ratele pentru CAR, dar acestea nu s-au mai virat către organismul financiar. Mai mulţi membri ai CAR Oltchim acuză astfel faptul că persoanele care aveau obligaţia legală de a le apăra drepturile, adică Consiliul de Administraţie al CAR, nu au ridicat nici-un deget împotriva celor vinovaţi de deturnare de fonduri. În ziua de 25 martie a fost programată conferinţa CAR, iar păgubiţii sunt hotărâţi să înlăture actuala conducere a organismului, dar sesizează în acelaşi timp, în mod public, autorităţile de cercetare penală.

 

http://www.impactreal.ro/

TOATE S-AU STAGNAT INCHIS DIN AUGUST 2012 SI S-A FURAT OLTCHIM SI ARPECHIM!!!!

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #34833(TOATE INCLUS SI  IONEL VINCEA DE LA CARTEL ALFA SI FOST MENTCHIM FALIMENT ) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.

"Voi lupta pana la ultima mea picatura de sange, ca sa ai dreptul, sa nu fi de acord cu mine "

RESTITUIE IN INTEGRUM ( RESTITUTIO IN INTEGRUM ) CU PENALIZARILE SI DAUNE-INTERESE TOT

CREAN_TELE SALA_RIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S OLTCHIM, UNDE SUNT BANII????

CREA_NTELE SA_LARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.  

UPDATE:NU SCAPA NIMENI OLTCHIM!!!!!

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI VINCEA, CARTEL ALFA) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

JAF LA OLTCHIM !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.: OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ?????

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #30922 (TOATE INCLUS SI VINCEA DE LA CARTEL ALFA ) SI STATUL ROMAN#31641SUNT IN CULPA.

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#41293 CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

2015-07-09 10:24

 RESTITUIE IN INTEGRUM ( RESTITUTIO IN INTEGRUM ) CU PENALIZARILE SI DAUNE-INTERESE TOT

UPDATE:NU SCAPA NIMENI OLTCHIM!!!!!

JOS CENZURA OLTCHIM!!!  JOS CENZURA ROMANIA!!! 

JOS CENZURA !!! Noi avem  regulile lor U.E. , ONU , Romania, U.S.A. & NATO,

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. 

Crean_tele sa_lariale in cazul insolventei angajatorului

Principala modificare adusa textelor legale, cu un impact deosebit, consta in trecerea crean_telor ,,sa_lariale" intr-un rang de prioritate superior. LEGEA 85/2006

"Voi lupta pana la ultima mea picatura de sange, ca sa ai dreptul, sa nu fi de acord cu mine "

A FOST O COMPLICITATE DIN AUGUST 2013 PANA-N 2015 INTRE SINDICATE #34833(TOATE INCLUS SI  IONEL VINCEA DE LA CARTEL ALFA SI FOST MENTCHIM FALIMENT ) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.

Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie:

Art. 13
Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. 

LEGEA 656/2002 REPUBLICATA 2012 PENTRU PREVENIREA SI SANCTIONAREA SPALARII BANILIOR, PRECUM SI PENTRU INSTITUIREA UNOR MASURI DE PREVENIRE SI COMBATERE A FINANTARII ACTELOR DE TERORISM

LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 *** Republicată privind societăţile comerciale

CODUL PENAL

#38297 Re: Re: Codul Penal actualizat 2015

#37295 CODUL CIVIL (Legea nr. 287/2009) - Republicat si Actalizat 2015

LEGEA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA OLTCHIM!

LEGEA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM )SC OLTCHIM SA RM VALCEA 2011-2014

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

#28417 Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii (republicat si actualizat 2013)

 #28418 OUG nr. 36/2013 - aplicarea in perioada 2013-2018

#28419 Re: Re: H.G. 241/08.05.2013

#28421 Re: Re: Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

 
CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM=UNDE SUNT BANII???? 
 

SUNTEM PRADUITI!!!!!!    

INSOLVENTA OLTCHIM 30.01.2013

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

PAI NU, PAI DA

#41294 IN CONCLUZIE

2015-07-09 10:43

41253 CLANTOI CERSETORUL2015-07-08 20:55

 NEBUNULE, TU TREBUIE SA FII IMPUSCAT MA

 

 

 

SI TOT NEAMUL TAU RAS DE PE SUPRAFATA PAMANTULUI, SA NU MAI IASA IDIOTI CA TINE!

 

 

 

BAAAAAAAAA NEBUNUL DRACULUI, CE AI BA IN CAPUL ALA SEC??

 

CAND ITI SPUN MAI MULTI SA LASI DRACU POSTARILE REREREREPETATE, TU O TII PE A TA!

 

 

 

CE DRACU ESTI ATAT DE NAUC, FU-TU-TI RASA IN C_UR DE RETARDAT!

 

 

 

SA ITI F_UT EU OCHII AIA SCOSI DIN CONTEXT, PRAMATIE BETIVA SI PUTUROASA.

 

 

 

 

 

CA_CAT CU OCHI, CA NU AI PIC DE C_URAJ!

 

 

 

ESTI FIUL PU_LII!

 

 

 

 IN CONCLUZIE: 

 

 

 

MA MUSTI CU BUZELE DE PU_LA BAI CLANTOI!

 

 

 

VALABIL SI PENTRU RETARDATUL CELALALT: FOTA

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#41295 EXCLUSIV/ADEVĂRATUL Dosar Ponta-Ghiță este la DNA-central/Guvernul Ponta=Grup Infracțional Organizat

2015-07-09 11:07

EXCLUSIV/ADEVĂRATUL Dosar Ponta-Ghiță este la DNA-central/Guvernul Ponta=Grup Infracțional Organizat

Adevăratul dosar al cuplului infracțional Ponta-Ghiță se află în lucru la structura centrală a DNA. Ceea ce se anchetează la Ploiești sunt mizilicu_ri. Iar Ghiță știe asta. De aceea urlă ca disperatul. Știe că vine uraganul. Și pentru el, și pentru penalul fugit la turci.

Surse extrem de bine informate spun că de la Guvern s-au ridicat în ultimele luni tone de documente vizând mai multe acte de corupție. Însă cel mai vizat a fost secretariatul general al Guvernului. Ponta și-a luat în subordine zeci de agenții guvernamentale. Practic, procu_rorii care lucrează la acest Mega-dosar au date care indică faptul că mare parte din activitatea Guvernului Ponta, în special după ruperea USL, s-a transformat într-o activitate a unui grup infracțional organizat. Până și numirile de miniștri din guvern s-au făcut în acest scop.

La acest dosar instrumentat de structura centrală a DNA există deja zeci de declarații de martor, inclusiv din surse parlamentare. Procu_rorii care instrumentează acest dosar complex au beneficiat de informațiile cheie furnizate de un deputat despre cum au fost elaborate anumite ordonanțe de urgență și proiecte de lege folosite în scopuri infracționale de Ponta și grupul de interese din jurul său. Există înregistrări explicite cu discuții purtate de Sebastian Ghiță despre anumite numiri din Guvern. Dar, mai multe nu putem spune. Ne oprim aici. Ba, nu. Dan Șova este și el personaj central. Și Darius Vâlcov. Dar nu numai. Vara va fi nu fierbinte, va fi incendiară!

http://www.comisarul.ro/politic/

CREAN_TELE SALA_RIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S OLTCHIM, UNDE SUNT BANII????

CREA_NTELE SA_LARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.  

UPDATE:NU SCAPA NIMENI OLTCHIM!!!!!

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI VINCEA, CARTEL ALFA) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

JAF LA OLTCHIM !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.: OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ?????

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #30922 (TOATE INCLUS SI VINCEA DE LA CARTEL ALFA ) SI STATUL ROMAN#31641SUNT IN CULPA.

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

 DNA SA INTRE IN OLTCHIM. [PUNCT]

DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea!!!!!!!!!

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#41296 CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

2015-07-09 11:34

 

UNDE SUNT BANII???? OLTCHIM A DISPONIBILIZAT 929 CONFORM COMUNICATULUI DAT DE ROMNISOLV SI PUBLICAT PE SITE-UL OLTCHIM.

PUNCTUL A  NU MAI SUNT IN DISCUTIE, NOI AVEM PUNCTUL  B DE ACHITAT:

 A. LA NIVELUL TARII SI DELIMITARE PROTECTII SOCIALE SI FORME DE RECONVERSIE PROVESIONALA:

#28418 OUG nr. 36/2013 - aplicarea in perioada 2013-2018

#28419 Re: Re: H.G. 241/08.05.2013

Art. 7. - Persoanele concediate in conditiile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de urmatoarele drepturi:

Art. 7. a) indemnizatie de somaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare;

# indemnizatie de somaj care beneficiaza toti somerii  in categoriile de someri, OBLIGATIE PE PROTECTIE SOCIALA LA NIVELUL TARII ROMANIA, luati in evidente de AJOFM:

a)  6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

b)  9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Art. 7. b) venit lunar de completare;

 # indemnizatie venit de completare prin protectie sociala si cu reconversie provesionala,  dupa caz cine doreste si se inscrie, nefiind obligatie, pe baze sindicale si statul roman patron coroborat cu AJOFM statul roman:

–      12 luni, pentru persoanele care au o vechime in munca intre 3 ani si pana la 10 ani;

–      20 de luni, pentru persoanele care au o vechime in munca intre 10 ani si pana la 15 ani;

–      22 de luni, pentru sa_lariatii care au o vechime in munca intre 15 ani si pana la 25 de ani;

–      24 de luni, pentru sa_lariatii care au o vechime in munca de cel putin 25 de ani;

B. SOCIETATILE COMERCIALE CAZUL DE FATA SC. OLTCHIM SA., PATRON SI ACTIONAR MAJORITAR STATUL ROMAN.

#34462 CCM (Contractului Colectiv de Munca) la nivel de S.C. OLTCHIM S.A, LEGE JUDECATOREASCA

Art. 7. c) plati compensatorii acordate de catre operatorii economici din bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, in conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de munca aplicabile, respectiv incheiate la nivelul fiecarui operator economic.

# plati sa_larii compensatorii in functie de vechime in munca pe Legea CCM (Contractului Colectiv de Munca ) la nivel de S.C. Oltchim S.A. conform acestei legi  aprobata judecatoresc si de toate institutiile in competenta lor si sprijinita de alte legi in vigoare:

Art38. Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

SA_LARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI, 9 milioane de euro, valoarea sa_lariilor compensatorii

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii

UNDE SUNT BANII????

 Reducerea de personal vizează 929 de sa_lariaţi (602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) şi are ca scop realizarea unei economii lunare de aproximativ 1.200.000 euro (14,4 milioane euro anual). Demn de remarcat este procentul mare (peste 60%) de sa_lariaţi care au solicitat benevol să fie acceptaţi pe listele de disponibilizări.UNDE SUNT BANII????

 UNDE SUNT BANII????

In conformitate cu prevederile art. 1alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/ 2013 masurile de protectie sociala se acorda in baza unui plan de disponibilizare întocmit in conditiile legii.
Prin planul de disponibilizare propus de consortiul de administratori judiciari se propune disponibilizarea a 1050 de sa_lariati ai SC Oltchim SA, cu influente asupra bugetului asigurarilor pentru somaj de aproximativ 32.000.000 lei.

arhiva.gov.ro

UNDE SUNT BANII???? OLTCHIM A DISPONIBILIZAT 929 CONFORM COMUNICATULUI DAT DE ROMNISOLV SI PUBLICAT PE SITE-UL OLTCHIM.

 

UPDATE:NU SCAPA NIMENI OLTCHIM!!!!! DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea!!!!!!!!!

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA


Musafir

#41297 POATE VA INTERESEAZA. BREAKING NEWS: Liviu Dragnea vine la Vâlcea! Cine-l primeste?

2015-07-09 12:37

#41223: - POATE VA INTERESEAZA. BREAKING NEWS: Liviu Dragnea vine la Vâlcea! Cine-l primeste? 

Coordonatorul politic al PSD, Liviu Dragnea, se va afla joi, 9 iulie a.c. în judeţul Vâlcea. Fostul preşedinte executiv al PSD va participa, la Casa Sindicatelor din municipiul Râmnicu Vâlcea, la o întâlnire cu activul de partid, cu preşedinţii de organizaţii, primari şi consilieri judeţeni, după care la orele 13.30 va face declaraţii de presă.

Programul lui Liviu Dragnea este unul extrem de condensat, întrucât, după cum se ştie, coordonatorul politic al PSD este în turneu prin toată ţara. Acesta vine de la Sibiu, trece pe la Vâlcea, iar următoarea sa oprire va fi judeţul Argeş.

Si a venit! Si ce aflam din presa locala? Care este oful politicienilor PSD-isti valceni?
Va spun eu si vedeti si voi din articolul de mai jos: cine sa ia locul raposatului Cilea si cum sa fie marite salariile, pensiile bugetarilor si ale primarilor. Despre OLTCHIM si sa_lariatii sau disponibilizatii de la OLTCHIM - NIMIC, LINISTE, RAMANE CUM AU STANBILIT: PRAF SI PULBERE.


http://arenavalceana.ro/2015/07/09 

Joi, 9 iulie, Liviu Dragnea, fostul preşedintele executiv al Partidului Social Democrat şi ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, s-a întâlnit cu colegii săi de la Vâlcea.

Cu primarii social-democraţi din judeţ, strategul PSD a discutat în primul rând despre proiectele de infrastructură. Alte subiecte abordate s-au referit la salariile şi pensiile primarilor, la statutul acestora în general, întrucât sunt instituţii care îi consideră demnitari, iar altele îi bagă în breasla funcţionarilor publici. „Când vine vorba de drepturile lor, e luată în considerare calitatea care îi dezavantajează cel mai mult, deci au toate motivele să fie supăraţi. În opinia mea, primarii trebuie să beneficieze de toate avantajele de care beneficiază şi ceilalţi aleşi, cum ar fi parlamentarii. Am discutat şi despre mărirea salariilor pentru preşedintele ţări, miniştri şi parlamentari. Dacă această decizie nu este urmată de mărirea salariilor în tot sistemul public, ar rămâne o greşeală. Sunt sute de mii de români care lucrează la stat şi au salarii foarte mici”, a subliniat Liviu Dragnea. Fostul ministru s-a arătat convins că Guvernul va găsi soluţii pentru aceste probleme, dar şi pentru continuarea şi finalizarea proiectelor de dezvoltare locală. „Foarte c_urând, va fi o rectificare bugetară şi această problemă va fi tratată cu prioritate. În ceea ce priveşte situaţia PSD Vâlcea, eu cred că organizaţia este bine structurată, dar care acum se află într-o competiţie. Deputatul Costi Rădulescu, liderul interimar, şi-a anunţat de ceva vreme intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al PSD Vâlcea. Azi, în sală, şi-a anunţat candidatura şi senatorul Laurenţiu Coca. Deci, la ora asta, avem doi competitori. Cu drag şi prietenie, eu le-am cerut ca această competiţie să fie una calmă şi să nu depăşească un nivel de rivalitate care să afecteze partidul. În 75 % dintre judeţe, alegerile interne sunt încheiate. Până în septembrie, se vor finaliza peste tot, inclusiv la Vâlcea. Eu le-am cerut colegilor de la Vâlcea să mute mai devreme alegerile. Pentru noi, la nivel naţional, important este ca în septembrie să nu mai avem această preocupare. Luna septembrie poate fi una complicată sau nu”, a mai precizat social-democratul.

 

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#41298 Re: Re: BVB OLT OLTCHIM S.A. RM. VALCEA

2015-07-09 12:54

 

Cu_rrent report according art. 225 Law 297/2004

 

News 7/9/2015

http://www.bvb.ro/infocont/infocont15/OLT090715_ro.pdf

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

Cu_rrent report - reorganization plan

3/10/2015 4:00:00 PM

BVB OLT OLTCHIM S.A. RM. VALCEA

 

http://www.bvb.ro/


Musafir

#41299 Re: IN CONCLUZIE PICASSO TI O VA TRAGE PRIN GURA,TIC TAC SE APROPIE

2015-07-09 13:16

#41294: PAI NU, PAI DA - IN CONCLUZIE 

 EU TI O SU..G, DAR MATA CU TACTO TALPASANU,LARGA DE LA DIANA,FIETA POLITISTA,AVRAM SI TAMBALAGIUL DE CRA CRA, MI O LINGETI MAI GAOZARE NUMIT GHIOCA,NUMIT BOIER MOFLEA?


Musafir

#41300 Re: Re: IN CONCLUZIE PICASSO TI O VA TRAGE PRIN GURA,TIC TAC SE APROPIE

2015-07-09 13:19

#41299: - Re: IN CONCLUZIE PICASSO TI O VA TRAGE PRIN GURA,TIC TAC SE APROPIE 

 AM UITAT CA MI O MAI POTI SU..GEE CU PONTA,VOSGANIAN,CHITOIU,ETC,NU E ALTUL DECIT FOTA,FOTA FARA PERDEA SI INCA O DATA CU MATA CA SA VEZI CA E CHIAR ....PICASSO.