Solicităm strângerea câinilor vagabonzi de pe străzile Comunei Frumușani

Vin în atenția dumneavoastră cu această petiție ce urmează să ajungă la autoritățile abilitate pentru a lua măsuri în cazul problemei câinilor vagabonzi.

Ca urmare a înmulţirii, mai ales în unele locuri din comună a acestor câini fără stăpân, la care se adaugă cei cu stăpân, dar lăsăţi liberi şi nesupravegheaţi, vă aducem încă o dată la cunoștință faptul că în satele componente ale Comunei Frumușani, tot mai mulţi locuitori, copii și adulți, care circulă ca pietoni sau biciclişti (în drum spre şcoală, serviciu, magazine, spre stațiile de mașină sau către locuințe) se află zilnic în pericolul de a fi speriaţi sau mușcați de câini.

În privinţa cadrului legal, potrivit Legii nr. 215/2001 modificată şi completată de Legea nr. 286/2006, printre atribuțiile Primarului se află luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale, în condițiile legii.

În urma acestei expuneri de motive şi a îngrijorărilor justificate, solicităm Primarului, împreună cu Consiliului Local, să facă pașii necesari pentru a se apropia de îndeplinirea prevederilor legale, care au drept scop crearea unui climat de siguranţă locuitorilor, pentru a nu le fi pusă în primejdie sănătatea sau chiar viaţa.

Locuitorii Comunei Frumușani, semnatari ai acestei petiții, așteaptă, Domnule Primar și Domnilor Consilieri, un răspuns prompt care să însemne soluționarea în fapt a problemei expuse.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Bilciu Ionela să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...