Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

#36351 Re: Re:

2015-04-20 06:37

#36349: - Re:  

  Directorii si sefii de formatii cu salarii grase tot de directori  "mascati" sefi si muuuultii cata ceata / cap de muncitor, se ocupa cu  furtul, catering papica, evenimente mondene, somnul si lenea, whiskey-uri si alte alcoolice scumpe, achizitionarea de toale scumpe, petreceri, excursii, cu latratul la angajati ca-i dau afara si sperie investitorii aia care nu exista  si chiar si asa ei continua sa dea afara muncitori,

NU SI DIN RANDUL LOR DE "CONDUCATORI" LA CARE INGROASA NUMARUL,

se mai ocupa  cu sex- appeal very strong, cu nevestele altora, cu amantele altora, cu amantele lor, cu nevestele altora mai putin sau deloc cu nevestele lor, sau ele cu sotii lor, cu bau-bau, cu hau-hau, cu cutu-cutu, cu nebunia functiei de nu  constientizeaza ce cauta ei pe scanul ala, cu nebunia si isteria ca stim, ca stim, ca ne fura, cu escrocherii de borfasi si cu faliment Oltchim. Astia sunt ei, conducerea, valabil si pentru  sindicate,... bine,  ar mai fii..., numai ca nu suporta nici petitia sa se spuna chiar tot....

Este tipic romanesc, sa nu va speriati voi cei din alte tari sau sectoare de munca. Oltchim duduie de cand a venit USL= ACEEASI MIZERIE COMPLETATA CU PSD=FSN=PCR si aliatii sai, la capacitate maxima, este inchis si are activitate de genul evenimentelor de sus descrise.


Musafir

#36352 COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (1)

2015-04-20 07:28

http://www.impactreal.ro/2015041919084

COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (1)

Data publicarii: 19-04-15

• Societatea a înregistrat capitaluri proprii negative de 2,8 miliarde de lei şi venituri din exploatare de 645,4 milioane de lei

Miercuri, 29 aprilie 2015, va avea loc o importantă şedinţă ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor de la societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, acţionarii fiind chemaţi să aprobe, printre altele, situaţiile financiare consolidate ale combinatului chimic vâlcean, încheiate la 31 decembrie 2014, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza raportului administratorului special al societăţii şi raportului auditorului financiar, aferente anului trecut. Situaţiile financiare consolidate elaborate de SC Oltchim SA pentru exerciţiul financiar aferent anului 2014 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), aşa cum au fost aprobate de Uniunea Europeană. SC Oltchim SA este o societate pe acţiuni cu domiciliul în România, iar societăţile afiliate incluse în situaţiile financiare aferente anului 2014 au sediul social în România. Situaţiile financiare consolidate la şi pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 se referă la SC Oltchim SA şi filiala sa, SC Sistemplast SA. Întocmirea situaţiilor financiare consolidate s-a făcut prin însumarea situaţiilor financiare ale societăţilor SC Oltchim SA şi SC Sistemplast SA, iar la firmele asociate s-a avut în vedere doar profitul calculat în funcţie de aportul la capitalul social.

Sistemplast a avut relaţii de colaborare cu Oltchim, dar şi cu alte societăţi


Rezultatul net înregistrat de SC Oltchim SA în situaţiile financiare consolidate aferente anului trecut, 458,69 milioane de lei, se prezintă astfel: pierdere netă înregistrată de SC Oltchim SA - 459,32 milioane de lei; profit net înregistrat de SC Sistemplast SA - 853.000 de lei; cotă parte din rezultatul înregistrat de societăţile asociate - minus 228.000 de lei. Dacă se analizează pierderea curentă în anul 2014 rezultă, comparativ cu anul 2013, o reducere a acesteia cu 602,83 milioane de lei, respectiv cu 56,7%. Pierderea înregistrată de SC Oltchim SA în anul 2014 a fost determinată de funcţionarea la capacitate redusă a instalaţiilor, respectiv 24,26%, cauza majoră fiind lipsa capitalului de lucru pentru finanţarea activităţii de producţie. SC Sistemplast SA s-a înfiinţat în 12 februarie 1999, iar obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea articolelor din PVC şi polietilenă (tuburi, conducte, fitinguri şi accesorii). Capitalul social este în valoare de 7,7 milioane de lei, cu următoarea structură a acţionariatului: SC Oltchim SA (94,4%), SC Charity Holdings SA (5,2%), alţi acţionari (0,4%). SC Sistemplast SA şi-a completat obiectul de activitate cu efectuarea lucrărilor de mentenanţă şi reparaţii. Aceasta este principala activitate desfăşurată de societate în anul 2014. SC Sistemplast SA a avut relaţii de colaborare atât cu SC Oltchim SA, cât şi cu alte societăţi. Principalii indicatori economico-financiari realizaţi în anul 2014 de SC Sistemplast SA au fost: venituri din exploatare - 7,73 milioane de lei, cheltuieli - 6,87 milioane de lei, profit - 862.000 de lei. Profitul înregistrat în anul 2014 este determinat de preluarea pe venituri a provizionului constituit pentru valoarea activelor neutilizate (clădire) în anii anteriori. SC Oltchim SA mai deţine participaţii cu procente sub 50% la următoarele societăţi comerciale: SC Euro Urethane SRL (41,28%) şi SC Oltquino SA (46,64%). Pentru societăţile asociate, la care SC Oltchim SA deţine între 20% şi 50% din capitalul social, la întocmirea situaţiilor financiare consolidate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), aşa cum au fost aprobate de Uniunea Europeană, se are în vedere doar profitul calculat în funcţie de aportul la capitalul social. SC Euro Urethane SRL este o societate la care SC Oltchim SA deţine 41,28% din capitalul social, restul de 58,72% fiind deţinut de PCC SE. Obiectul de activitate este fabricarea toluendiizocianatului, prestare servicii de realizare protecţii pentru piese, instalaţii şi mijloace transport. În prezent, societatea este pe investiţii. SC Euro Urethane SRL are un capital social de 59,72 milioane de lei, active de 58,82 milioane de lei şi datorii de 16.000 de lei. SC Oltquino SA este o societatemixtă înfiinţată în data de 19 decembrie 1994, având ca acţionari SC Oltchim SA - cu 46,64% din acţiuni, Inquinosa Spania cu 52,99% din acţiuni, dar şi persoane fizice spaniole, cu 0,37%. Obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea produselor chimice. SC Oltquino SA are un capital social de peste 2 milioane de lei, active de 4,57 milioane de lei, datorii de 317.000 de lei, iar în 2014 a realizat venituri totale de 1,22 milioane de lei şi a înregistrat o pierdere de 419.000 de lei.


Musafir

#36353 COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (2)

2015-04-20 07:33

COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (2)

Data publicarii: 19-04-15

Oltchim nu a realizat evaluarea activelor imobilizate la justa valoare

Societatea de audit PKF Finconta SRL a auditat recent situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA şi ale filialelor sale, care cuprind situaţia consolidată a poziţiei financiare, la 31 decembrie 2014, precum şi situaţia consolidată a rezultatului global, situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia consolidată a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, împreună cu un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative. Situaţiile financiare ale SC Oltchim SA se referă la: total capitaluri proprii negative - 2,835 miliarde de lei; venituri din exploatare - 645,46 milioane de lei; pierderea netă a perioadei - 458,69 milioane de lei (din care, activitatea curentă - 189,67 milioane de lei şi ajustări suplimentare pentru deprecierea activelor - 269 de milioane de lei). Aşa cum este prezentat în raportul de audit întocmit pentru exerciţiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2013, emis la data de 27 martie 2014, SC PKF Finconta SRL a fost în imposibilitatea exprimării unei opinii, ca urmare a faptului că nu a putut obţine probe de audit suficiente şi adecvate cu privire la principiul continuităţii activităţii, soldurile de deschidere a exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012, reevaluarea activelor imobilizate şi beneficiile angajaţilor la pensionare. Datorită faptului că soldurile iniţiale contribuie la determinarea rezultatului global şi a fluxurilor de trezorerie, societatea de audit nu a putut stabili dacă sunt necesare modificări asupra performanţei financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, ca urmare a aspectelor menţionate. La 31 decembrie 2014, SC Oltchim SA prezintă active imobilizate în sumă de 792,1 milioane de lei, rezerve din reevaluare, în sumă de 213,76 milioane de lei şi o datorie de impozit amânat, recunoscută pentru rezervele din reevaluare care urmează să devină taxabile în viitor, în sumă de 34 de milioane de lei. Ca urmare a deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Oltchim SA a procedat la reevaluarea tuturor activelor imobilizate deţinute de aceasta, aşa cum rezultă din raportul de reevaluare datat 20 iulie 2013 şi emis de un evaluator independent, având ca dată de referinţă, pentru determinarea valorii juste a acestora, 30 aprilie 2013. Rezultatele reevaluării, conform raportului menţionat mai sus, au fost înregistrate de SC Oltchim SA la data de 31 decembrie 2013. În plus, la 31 decembrie 2014, SC Oltchim SA a înregistrat ajustări pentru depreciere aferente activelor imobilizate nefuncţionale, astfel încât acestea să fie reflectate la valoarea de lichidare stabilită de evaluator la data de 30 aprilie 2013. Potrivit auditorului independent, societatea nu a realizat o evaluare la valoarea justă a activelor imobilizate, la data de 31 decembrie 2014. De asemenea, având în vedere obligaţiile SC Oltchim SA cu privire la conformarea cu normele de mediu în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu, societatea ar fi trebuit să recunoască pe seama activelor valoarea actualizată a cheltuielilor estimate pentru decontarea obligaţiei. Având în vedere cele menţionate mai sus,
SC PKF Finconta SRL nu putea cuantifica impactul unor eventuale ajustări ale valorilor aferente activelor imobilizate la data de 31 decembrie 2014, a rezervelor din reevaluare şi a datoriei de impozit amânat, raportate de SC Oltchim SA la 31 decembrie 2014 şi asupra impactului acestora în situaţia consolidată a poziţiei financiare la 31 decembrie 2014 şi în situaţia consolidată a rezultatului global, la aceeaşi dată.


Auditorul pune la îndoială capacitatea Oltchim de a-şi continua activitatea

Potrivit raportului de audit privind situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA pe 2014, societatea a calculat şi înregistrat provizioane privind datoriile faţă de angajaţii săi la data pensionării acestora, conform contractului colectiv de muncă, în sumă de 10,27 milioane de lei, dar Ordinul nr. 1286/2012 cere ca un astfel de provizion să fie calculat de un specialist în calcule actuariale. Societatea de audit nu a fost în măsură să estimeze impactul unor eventuale ajustări suplimentare asupra rezultatului reportat, asupra altor elemente de capitaluri proprii, precum şi asupra provizioanelor privind datoriile faţă de angajaţii SC Oltchim SA. În opinia auditorului, cu excepţia efectelor unor ajustări, situaţiile financiare consolidate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 sunt întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, adoptate de Uniunea Europeană. Auditorul atrage atenţia asupra notei 32 a acestor situaţii financiare consolidate, care specifică faptul că SC Oltchim SA este în curs de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu şi că trebuie să realizeze investiţii în valoare de peste 37 de milioane de euro în vederea obţinerii autorizaţiei, pentru a se conforma legislaţiei privind proiecţia mediului. Realizarea acestor investiţii este dependentă de sursele de finanţare pe care le va putea contracta SC Oltchim SA. Situaţiile financiare consolidate nu includ ajustări care ar putea rezulta din această incertitudine. La data de 31 decembrie 2014, SC Oltchim SA înregistra capitaluri proprii negative în sumă de 2,835 miliarde de lei, o pierdere contabilă aferentă exerciţiului în sumă de 458,69 milioane de lei, iar datoria curentă netă era de 3,679 miliarde de lei. Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii, prin prisma planului de reorganizare judiciară care a fost aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 9 martie 2015, de toate categoriile de creditori, şi care urmează a fi confirmat şi aprobat de judecătorul sindic. Planul de reorganizare judiciară a SC Oltchim SA a fost aprobat cu agrearea unor plăţi parţiale a datoriilor societăţii către creditorii acesteia, în conformitate cu un scadenţar convenit, care continuă pe o perioadă de trei ani. Planul de reorganizare judiciară se bazează pe ipoteze şi o proiecţie de fluxuri de numerar viitoare şi depinde de evenimente care pot sau nu să apară, incluzând: vânzarea patrimoniului SC Oltchim SA către un investitor; reînnoirea contractelor existente şi câştigarea unor contracte adiţionale; contractarea unor noi credite pentru redeschiderea unor linii de producţie existente; dar şi investiţii de mediu, pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu. În aceste circumstanţe, există o incertitudine referitoare la evenimente şi condiţii care pot pune la îndoială capacitatea SC Oltchim SA de a continua activitatea şi, prin urmare, există un risc ca societatea să nu poată plăti datoriile, în conformitate cu planul de reorganizare propus şi aprobat de creditori. Situaţiile financiare nu reflectă ajustările, dacă există, în valorile contabile prezentate, care ar putea fi înregistrate dacă SC Oltchim SA nu ar realiza planul de reorganizare propus. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acţionarilor SC Oltchim SA acele aspecte pe care trebuie să le raporteze într-un raport de audit financiar şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, SC PKF Finconta SRL nu acceptă şi nu îşi asumă responsabilitatea decât faţă de SC Oltchim SA şi de acţionarii acesteia, în ansamblu, pentru acest audit.


Musafir

#36354 COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (3)

2015-04-20 07:38

COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (3) 

 Oltchim a realizat anul trecut investiţii de numai 7 milioane de lei


Oltchim SA este o societate ale cărei valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată - Bursa de Valori Bucureşti - drept pentru care, conform OMF nr. 1286/2012, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, deţinând aport la capitalul social al altor societăţi, denumite filiale sau asociaţi, este obligată să întocmească situaţii financiare consolidate. În cursul anului 2014, SC Oltchim SA a pus în funcţiune obiective de investiţii, în sumă totală de peste 7 milioane de lei, situaţia pe principalele obiective prezentându-se astfel: reabilitare electrolizoare la Electroliza cu membrană - 4,34 milioane de lei; modernizare a instalaţiei Oxo brut - 1,38 milioane de lei; modernizarea vagoanelor - cisternă - 715.000 de lei; utilizarea hidrogenului excedentar - 562.000 de lei, etc. În cursul anului 2015, realizarea investiţiilor este strâns legată de resursele financiare pe care le va atrage SC Oltchim SA. O dată cu preluarea activelor de petrochimie de la Arpechim, instalaţiile tehnologice ale societăţii au două amplasamente, respectiv Platforma Industrială Râmnicu Vâlcea şi Platforma Industrială Bradu-Piteşti. Premisele alegerii amplasamentului SC Oltchim SA au constat în existenţa în zonă a multiplelor resurse naturale (sare, calcar, cărbune, sursa de apă Olt). 67% din instalaţiile care funcţionează în cadrul societăţii sunt noi şi au fost puse în funcţiune în perioada 2002-2012. Pentru restul instalaţiilor se efectuează periodic revizii şi reparaţii capitale, astfel încât ele să aibă asigurate toate condiţiile de funcţionare în siguranţă, dat fiind specificul de pericol deosebit din instalaţiile chimice. Din punct de vedere al stării fizice şi al menţinerii în funcţiune a acestor instalaţii, gradul de uzură stabilit conform cărţilor tehnice ale echipamentelor şi utilajelor este apreciat la circa 30%. Amortizarea se calculează la cost, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viaţă, estimată în ani, a activelor. Pentru achiziţiile efectuate în anul 2014, duratele de viaţă sunt cele stabilite de normele legale în vigoare. Terenurile nu se amortizează, deoarece se presupune că au o durată de viaţă nelimitată. SC Oltchim SA are constituite ipoteci şi gajuri asupra activelor corporale, la data de 31 decembrie 2014, care constau în terenuri, construcţii, echipamente tehnologice şi mijloace de transport, cu o valoare de 866 de milioane de lei (valoare de inventar, minus amortizare) pentru facilităţile de descoperire de cont, împrumuturile pe termen scurt şi lung şi datorii faţă de furnizorii principali şi AAAS. Întocmirea situaţiilor financiare ale SC Oltchim SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1286/1 octombrie 2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), adoptate de Uniunea Europeană. Situaţiile financiare au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii. Analizând activele imobilizate la valoarea rămasă netă, se constată o scădere a acestora faţă de anul precedent cu 398,84 milioane de lei, de la 1,19 miliarde de lei, la 792,22 milioane de lei. Comparând valoarea activelor circulante ale SC Oltchim SA la finele anului 2014 cu cea de la sfârşitul anului 2013 se constată o scădere cu 7,85 milioane de lei.

Datoriile totale au crescut anul trecut cu 11,88 milioane de euro

Conform raportului administratorului special al SC Oltchim SA privind situaţiile financiare consolidate, datoriile totale înregistrate la 31 decembrie 2014 sunt în valoare de 3,744 miliarde de lei, echivalent a 835,5 milioane de euro, înregistrând o creştere cu 53,26 milioane de lei, echivalentul a 11,88 milioane de euro, faţă de finele anului precedent. Ca urmare a intrării societăţii în procedura insolvenţei, datoriile înregistrate la 30 ianuarie 2013 (data intrării în insolvenţă) şi regăsite în evidenţa contabilă la 31 decembrie 2014 (3,454 miliarde de lei) sunt înscrise în tabelul definitiv al creanţelor SC Oltchim SA, iar modul în care vor fi onorate va fi stabilit prin planul de reorganizare, conform Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei. Obligaţiile curente ale societăţii faţă de principalii furnizori de materii prime şi materiale se achită fie prin plăţi directe din încasările curente, fie prin compensare cu livrări de produse finite. SC Oltchim SA achită impozitele şi taxele aferente salariilor prin compensare cu TVA de recuperat de la bugetul de stat (TVA de recuperat înregistrat de societate la sfârşitul anului trecut era de 11,72 milioane de lei). La societăţile în insolvenţă, compensarea se efectuează numai după finalizarea controlului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). În cadrul datoriilor privind salariile, suma de 38,27 milioane de lei reprezintă salarii compensatorii, sume nete, aferente personalului disponibilizat. Cifra de afaceri realizată în anul 2014 de SC Oltchim SA este de 627,53 milioane de lei, echivalent 141,2 milioane de euro. Valoarea exportului realizat este de 100 de milioane de euro, respectiv 71% din cifra de afaceri. Rezultatele înregistrate de societate în anul 2014 confirmă faptul că s-a reuşit creşterea, lună de lună, a gradului de utilizare a capacităţilor de producţie şi, implicit, creşterea cifrei de afaceri. Creşterea producţiei s-a reflectat în majorarea cifrei de afaceri cu 129,57 milioane de lei, respectiv 26%, de la 497,95 milioane de lei în anul 2013, la 627,53 milioane de lei, în anul 2014. Gradul de participare a diverselor activităţi de producţie la realizarea acestor venituri este relativ constant, fără modificări de structură semnificative. Activităţile de bază, petrochimie şi clorosodice, concentrează în anul 2014 circa 94% din veniturile din produse finite, cu o creştere a ponderii produselor vândute din activitatea de petrochimie de 11% (70% în anul 2014, faţă de 59%, în anul 2013). De remarcat este faptul că, în urma asocierii cu RCS&RDS, în semestrul al II-lea al anului 2014, a fost repornită instalaţia Oxo-alcooli, veniturile obţinute din vânzarea produselor specifice acestei instalaţii, în special octanol, ridicându-se la 22 de milioane de lei, cu o pondere de 4% în totalul veniturilor din vânzarea produselor finite. Veniturile din vânzarea produselor finite obţinute la Secţia Materiale de Construcţii au scăzut cu circa 90% în 2014 faţă de 2013, ponderea lor în total diminuându-se de la 9% în 2013, la numai 1% în 2014, ca urmare a închirierii acestei activităţi către Dynamic Selling Group. Variaţia veniturilor din vânzarea de produse finite poate fi determinată de modificări ale preţurilor medii de vânzare, de creşterea sau de diminuarea cantităţilor vândute sau de un mix între acestea, în vederea stabilirii gradului în care preţurile medii şi cantităţile vândute au influenţat, împreună, veniturile înregistrate.

Societatea a generat anul trecut un flux de numerar negativ de 418.000 de lei

În ceea ce priveşte produsul poliol, raportul conducerii SC Oltchim SA observă că influenţa majoră este dată de creşterea cantităţii vândute în 2014 (33.433 de tone) faţă de 2013 (19.955 de tone), aceasta influenţând pozitiv veniturile cu 90,28 milioane de lei. Luând în calcul şi variaţia favorabilă de preţ, obţinem o creştere totală de 104,35 milioane de lei a veniturilor din vânzarea poliolului 48-3MB. Cheltuielile totale efectuate în anul 2014 de SC Oltchim SA sunt în sumă de 1,11 miliarde de lei, echivalentul a 250,65 milioane de euro. Din analiza fluxurilor de trezorerie rezultă că activitatea societăţii a generat în anul 2014 un flux de numerar total negativ, în valoare de 418.000 de lei. Din analiza pe activităţi a fluxurilor de trezorerie de la SC Oltchim SA rezultă că activitatea de exploatare (producţia) a generat un flux de numerar pozitiv atât în anul 2014 (3,1 milioane de lei), cât şi în anul 2013 (9,4 milioane de lei). Cheltuielile cu investiţiile efectuate au diminuat totuşi un surplus de numerar din exploatare, ca urmare a faptului că societatea nu a reuşit contractarea de finanţări de la instituţiile bancare. Din cauza capitalurilor proprii negative şi a stării de insolvenţă începând cu 30 ianuarie 2013, societatea nu a putut contracta finanţări în condiţii financiare rezonabile care să permită păstrarea controlului afacerii, necesare în principal pentru asigurarea capitalului de lucru (materii prime şi utilităţi), astfel încât producţia să fie ridicată peste pragul de rentabilitate. În aceste condiţii, SC Oltchim SA a înregistrat pierdere şi în anul 2014 (459,32 milioane de lei pierdere netă). Principala cauză care a condus la înregistrarea de pierderi din activitatea operaţională a fost funcţionarea la capacitate redusă, determinată de lipsa finanţărilor. SC Oltchim SA a funcţionat în medie la 24,23% din capacitate în 2014 şi la 20,69% în 2013, cu implicaţii în neacoperirea integrală a cheltuielilor de exploatare, ca urmare a cheltuielilor convenţional constante. După intrarea în insolvenţă, sursele de finanţare folosite de societate au fost credit-furnizor acordat de o parte dintre partenerii săi şi avansuri de la o parte dintre clienţi. De asemenea, s-a reuşit valorificarea rapidă a producţiei realizate şi, implicit, autofinanţarea. Funcţionarea în condiţiile actuale asigură plata în fiecare lună a drepturilor salariale aferente unei luni, precum şi plata integrală a materiilor prime, utilităţilor etc. Fluxurile de trezorerie sunt monitorizate zilnic de departamentele financiar şi comercial, iar previziunile de încasări şi plăţi sunt actualizate zilnic, pentru a gestiona cât mai bine lichidităţile, în condiţiile dificultăţilor financiare cu care se confruntă societatea şi pentru a se asigura încasarea la scadenţă a tuturor creanţelor născute după declararea insolvenţei. De asemenea, se realizează în permanenţă analiza privind prioritizarea plăţilor, astfel încât să nu fie periclitată funcţionarea societăţii. Creşterea sumelor de încasat de la clienţi în cursul anului 2014 se datorează dezvoltării relaţiilor comerciale cu clienţi cărora SC Oltchim SA le acordă termen de plată, aceste creanţe fiind cesionate furnizorilor de materii prime, în schimbul achiziţiei cu plata la termen. Suma de 38,34 milioane de lei din soldul clienţilor interni şi externi la 31 decembrie 2014 se regăseşte şi în datoriile curente ale SC Oltchim SA, pentru care se operează compensări.


Musafir

#36355 Reorganizarea combinatului se întoarce miercuri pe masa Tribunalului

2015-04-20 07:48

Reorganizarea combinatului se întoarce miercuri pe masa Tribunalului

Posted By Ionut Popa On 20/04/2015 


După cum vă informam și în edițiile noastre anterioare, consorţiul de administratori judiciari ai SC Oltchim SA au anunţat public că la termenul din 25 martie 2015, în dosarul de insolvenţă nr. 887/90/2013 aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, instanţa a dispus amânarea discuţiilor pentru confirmarea planului de reorganizare. Următorul termen de judecată acordat de instanţă este în data de 22 aprilie 2015.

Din textul înaintat instanței rezultă că ,în vederea construirii programului de plăţi, s­a pornit de la următoarele premise: preţul de vânzare a patrimoniului şi afacerii SC Oltchim SA este de 307 milioane de euro; în ipoteza transferului patrimoniului şi afacerii SC Oltchim SA către SC Oltchim SPV SRL, costurile de transfer a activelor şi licenţelor în acest sens este peste 1,5 milioane de euro; preţul va fi încasat şi, respectiv, distribuit în ipoteza de 1 an – în cea de­a 12­a lună a planului, în ipoteza 2 ani – în cea de­a 24­a lună a planului, în ipoteza 3 ani – în cea de­a 36­a lună a planului; datoriile curente, născute ulterior datei de deschidere a procedurii insolvenţei, vor fi cele care rezultă din simulările de funcţionare şi operare ale societăţii debitoare, astfel cum au fost prezentate în Scenariul A şi, respectiv, Scenariul B; toate contractele de împrumut aflate în derulare se vor considera încetate, începând cu momentul confirmării planului de reorganizare de către judecătorul sindic. Prin plan, SC Oltchim SA renunţă în mod expres la beneficiul termenului acordat prin contractele de credit aflate în derulare la momentul propunerii planului (în consecinţă, la data confirmării planului de către judecătorul sindic, aceste contracte se vor considera denunţate, sumele aferente acestora având natura juridică a unor creanţe anterioare deschiderii procedurii insolvenţei, figurând ca atare în tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei); plata procentului de 2% către UNPIR, conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/2006; onorariul consorţiului de administratori judiciari este cel stabilit de către judecătorul sindic în încheierea din 16 octombrie 2013. Conform art. 3 din Legea nr. 85/2006, programul de plată a creanţelor este tabelul de creanţe inclus în plan, care cuprinde: cuantumul sumelor pe care SC Oltchim SA se obligă să le plătească acestora în perioada de reorganizare judiciară, prin raportare la tabelul definitiv al obligaţiilor şi la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare; termenele la care SC Oltchim SA se obligă să plătească aceste sume. Modalitatea de rambursare concretă, pentru fiecare creanţă inclusă în categoriile de creanţe care votează planul de reorganizare, conform art. 100 din Legea nr. 85/2006, este stabilită prin programul de plată a creanţelor SC Oltchim SA.

Conform tabelului definitiv al obligaţiilor societăţii, masa credală se compune din patru categorii de creditori: categoria creanţelor garantate; categoria creanţelor salariale; categoria creanţelor bugetare; categoria creanţelor chirografare. Planul de reorganizare prevede existenţa celei de­a V­a categorii de creanţe, respectiv categoria creanţelor chirografare conform art. 96 din Legea nr. 85/2006, care va include creanţele creditorilor CET Govora şi Autoritatea Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Olt. În urma unei analize atente a posibilităţilor financiare, conducerea SC Oltchim SA propune un program de plată ce presupune achitarea în procent de 70% din suma netă (reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare a patrimoniului şi afacerii SC Oltchim SA şi plăţile aferente datoriilor curente şi cheltuielilor de procedură) către categoria creanţelor garantate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării de către societatea debitoare a preţului aferent vânzării părţilor sociale ale SC Oltchim SPV SRL. De asemenea, creditorii garantaţi vor avea opţiunea acceptării conversiei integrale (ipoteză în care nu se va mai efectua altă plată pe baza principiului enunţat anterior) sau parţiale (ipoteză în care, în urma plăţilor efectuate pe baza principiului enunţat anterior, diferenţa va fi transformată în acţiuni) a creanţelor acestora în acţiuni ale SC Oltchim SA. În calculele şi estimările cu privire la programul de plăţi nu a fost luată în considerare opţiunea de mai sus, urmând ca aceasta să fie exercitată de către creditori, conform deciziei interne a fiecăruia. Toate contractele de credit se vor considera scadente la data confirmării planului de reorganizare de către judecătorul sindic. SC Oltchim SA mai propune plata în proporţie de 100% a creanţelor salariale, în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data încasării de către societatea debitoare a preţului aferent vânzării părţilor sociale ale SC Oltchim SPV SRL. Tot SC Oltchim SA mai estimează plata creanţelor bugetare, în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data încasării de către societatea debitoare a preţului aferent vânzării părţilor sociale ale SC Oltchim SPV SRL, într­o proporţie care va rezulta din diferenţa dintre suma netă şi plăţile efectuate în scopul acoperirii categoriilor de creanţe garantate şi salariale, precum şi plăţile creanţelor chirografare. De asemenea, creditorii bugetari vor avea opţiunea acceptării conversiei integrale (ipoteză în care nu se va mai efectua altă plată pe baza principiului enunţat anterior) sau parţiale (ipoteză în care, în urma plăţilor efectuate pe baza principiului enunţat anterior, diferenţa va fi transformată în acţiuni) a creanţelor acestora în acţiuni ale SC Oltchim SA. Menţionăm că în calculele şi estimările cu privire la programul de plăţi nu a fost luată în considerare opţiunea de mai sus, urmând ca aceasta să fie exercitată de către creditori conform deciziei interne a fiecăruia.

SC Oltchim SA propune plata în proporţie de 30% a creanţelor chirografare, precum şi neplata celorlalte creanţe chirografare. Creanţele curente rezultate din continuarea activităţii SC Oltchim SA vor fi plătite în perioada de reorganizare judiciară, conform documentelor din care vor rezulta sau, în ipoteza în care societatea nu va genera suficiente lichidităţi, din activitatea operaţională curentă, plata acestora se va efectua într­un termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data încasării de către societatea debitoare a preţului reprezentând contravaloarea părţilor sociale deţinute la SC Oltchim SPV SRL. Potrivit art. 3 din Legea nr. 85/2006, categoria de creanţe defavorizate este prezumată a fi categoria de creanţe pentru care planul de reorganizare a SC Oltchim SA prevede cel puţin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre creanţele categoriei respective: reducere a cuantumului creanţei; reducere a garanţiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeşalonarea plăţilor în defavoarea creditorului; valoarea actualizată cu dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, dacă nu este stabilit altfel prin contractul privind creanţa respectivă sau prin legi speciale, este mai mică decât valoarea la care a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanţe. Fiecare creanţă defavorizată va fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan. În conformitate cu art. 101 din Legea nr. 85/2006, tratament corect şi echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: nici una dintre categoriile care resping planul şi nici o creanţă care respinge planul nu primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului; nici o categorie sau nici o creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a creanţei sale; în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanţe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 100 din Legea nr. 85/2006, nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului. În plus, planul de reorganizare stabileşte acelaşi tratament pentru fiecare creanţă din cadrul unei categorii distincte, cu excepţia cazului în care deţinătorul unei creanţe din categoria respectivă consimte un tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa.

Article printed from Curierul de Valcea: http://curieruldevalcea.ro 

 

SC OLTCHIM SA 22.04.2015 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective OLTCHIM SA

#36356 SC OLTCHIM SA 22.04.2015 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective OLTCHIM SA

2015-04-20 08:21

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata  ABROGATA

http://portal.just.ro/

Portal  > Tribunalul VÂLCEA  > Informaţii dosar

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 887/90/2013
Data inregistrarii 25.01.2013
Data ultimei modificari: 17.04.2015
Sectie: a II a CIVILA
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
Stadiu procesual: Fond

 Părţi

NumeCalitate parte
SC OLTCHIM SA RM VALCEA Debitor
CONSORTIUL ROMINSOLV SPRL - RFO 0122/2006 Lichidator
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL - RFO 0239/2006 Lichidator
JUDECĂTORIA RÂMNICU VÂLCEA Reprezentant legal
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VÂLCEA Reprezentant legal
D.G.F.P VÂLCEA Reprezentant legal
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE Reprezentant legal

 si TOTI CREDITORII CU CREANTE....

 

Şedinţe

22.04.2015

Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

01.04.2015

Ora estimata: 08:05
Complet: Complet amanare pronuntare
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Respinge cererea CET ca rămasă fără obiect. Respinge cererile CEC şi Primăria Mihăeşti ca neîntemeiată. Admite în parte cererea DGFP Vâlcea.
Document: Hotarâre  788/2015  01.04.2015

25.03.2015

Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Respinge cererea Tehnosud ca rămasă fără obiect. Amână pronunţarea cu privire la cererile de plată la data de 01.04.2015. T.fond.22.04.2015
Document: Hotarâre  715/2015  25.03.2015

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

Plan de reorganizare pentru Oltchim 22.04.2014

#36357 Plan de reorganizare pentru Oltchim 22.04.2014

2015-04-20 08:22

BREAKING NEWS ALERT OLTCHIM: PLANUL DE REORGANIZARE 2015 APROBAT DE CREDITORII OLTCHIM,URMEAZA JUDECATORUL-SINDIC 25 martie 2015. AMANARE DECIZIE 22.04.2014

OLTCHIM ARE PLAN DE REORGANIZARE 2015:

https://www.youtube.com/ Publicat pe 5 feb. 2015

BREAKING NEWS:Plan de Reorganizare S.C. OLTCHIM

CREANTELE OLTCHIM. 

ESTE PUBLIC SI PE SITE-UL BDO DIN LINK-UL PUBLICAT

1. Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea creanţelor acestora (...).

2. Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

3.Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea creanţelor acestora (…).

4.Creanţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%.

5.Celelalte creanţe chirografare primesc 0%,

se arată în planul Rominsolv – BDO.: Plan_Reorganizare_Oltchim

 Bursa de Valori Bucuresti, in data de 20 ianuarie:

Current report - reorganization plan

3/10/2015 4:00:00 PM

5 februarie 2015 - propunerea planului de reorganizare si depunerea acestuia; => depus

9 februarie 2015 - publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a anuntului referitor la planul de reorganizare; = > depus

2 - 10 martie 2015 - votarea planului in cadrul adunarii creditorilor; => APROBAT 9 martie 2015

Planul de reorganizare a Oltchim a fost aprobat de:

 TOTI CREDITORII CU CREANTE

1.  86% din creditorii garantaţi, APROBAT

2.  100% din creditorii esenţiali (furnizori de utilităţi), APROBAT

3.  99% din creditorii bugetari, APROBAT

4.  75,5% din creditorii salariaţi, APROBAT

5.  67% din creditorii chirografari. APROBAT

In termen de 15 zile anul 2015 de la depunerea la tribunal a procesului-verbal al adunarii creditorilor, prin care planul a fost aprobat, judecatorul sindic trebuie sa se pronunte asupra confirmarii acestuia.  = >

JUDECATORUL SINDIC 25 martie 2015. AMANARE DECIZIE 22.04.2014

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

CONVOCATOR SEDIUL SOCIETATII OLTCHIM 29.04.2015

#36358 CONVOCATOR SEDIUL SOCIETATII OLTCHIM 29.04.2015 ORA 12.00

2015-04-20 08:23

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2015

http://www.bvb.ro/infocont/infocont15/OLT270315.pdf

CONVOCATOR SEDIUL SOCIETATII OLTCHIM 29.04.2015 ORA 12.00

Notice for Ordinary General Meeting of Shareholders on April 29(30), 2015 Reference date: April 20, 2015

3/26/2015 8:29:00 AM

http://www.bvb.ro/infocont/infocont15/OLT260315_ro.pdf

http://www.bvb.ro/

CONVOCATOR SEDIUL SOCIETATII OLTCHIM 29.04.2015 ORA 12.OO

 
 
Descriere Documente
Convocatorul Adunarii Generale  
  Convocator.pdf
  Convening notice.pdf
Formular de Procura speciala Formular procura speciala.doc
  Form for special proxy.doc
Formular de vot prin corespondenta Formular vot prin corespondenta.doc
  Form for voting by correspondence.doc
Situatia actiunilor si drepturilor de vot Situatia actiunilor si a drepturilor de vot.pdf
  Status of shares and voting rights.pdf
Documente si materiale informative AGOA Materiale pentru pct.1 si 2:
- Raport Activitate - Neconsolidat - 2014.pdf
- Situatii financiare neconsolidate 2014.pdf
- Raport Audit - Situatii financiare neconsolidate 2014.pdf

Materiale pentru pct.3:
- Raport Activitate - Consolidat - 2014.pdf
- Situatii financiare consolidate 2014.pdf
- Raport Audit - Situatii financiare consolidate 2014.pdf
Proiect de Hotarare Proiect de hotarare AGOA.pdf
  OGMS draft decision.pdf

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

CREANTELE OLTCHIM.

#36359 CREANTELE OLTCHIM:

2015-04-20 08:36

 #23470 Legea 85/2006 privind procedura insolventei

http://www.dreptonline.ro/

Oltchim Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Legea 85/2006

Art. 3,

Al.7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica care detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instantei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului;
Al. 8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel creditor care a formulat si i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelul definitiv al creantelor contra debitorului si care are dreptul de a participa si vota in adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul-sindic, de a fi desemnati in calitate de membri ai comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat sau notificat cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege;

Al. 20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, impreuna sau separat:
a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;
b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;

c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului;

Al. 21. categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective:
a) o reducere a cuantumului creantei;
b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea platilor in defavoarea creditorului;
c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau prin legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelul definitiv de creante;
Al. 22. prin program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mentionat in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde:
a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

[ DISPONIBILIZATII NU SI-AU PRIMIT BANII ]

EXCLUSIV: Gata cu OLTCHIM! Combinatul se vinde la fier vechi (FOTO)

vezi link: http://www.voceavalcii.ro/

Guvernul recunoaşte că s-a vândut fier vechi din Oltchim 

vezi link: http://www.voceavalcii.ro/

[ DISPONIBILIZATII NU SI-AU PRIMIT BANII ]

Decizia din data de 15.05.2013

Dispozitiile art.86 alin.6 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei coroborat cu art.65 si 66 din Codul Muncii - republicat si art. 36 din Contractul Colectiv de Munca la nivelul S.C. Oltchim S.A.

Prevederile art.60 alin.2 din Codul Muncii- republicat si art.44 alin 2 din Contractul Colectiv de Munca la nivelul S.C. Oltchim S.A.

DECIDE:

Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:

Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.

Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

 

 

2014-05-09 11:11

http://www.oltchim.ro/

 

CREANTELE OLTCHIM.

#36360 CREANTELE OLTCHIM:

2015-04-20 08:38

JUDECATORULUI-SINDIC PE DATA DE 25 MARTIE 2015.IN PRONUNTARE SI AMANARE PE DATA DE 22.04.2015:

Planul de reorganizare a Oltchim a fost aprobat de:

1.  86% din creditorii garantaţi, APROBAT

2.  100% din creditorii esenţiali (furnizori de utilităţi), APROBAT 

3.  99% din creditorii bugetari, APROBAT

4.  75,5% din creditorii salariaţi, APROBAT 

5.  67% din creditorii chirografari.  APROBAT

APROBAT 9 martie 2015

in termen de 15 zile anul 2015 de la depunerea la tribunal a procesului-verbal al adunarii creditorilor, prin care planul a fost aprobat, judecatorul - sindic trebuie sa se pronunte asupra confirmarii acestuia. 

JUDECATORUL- SINDIC 25 martie 2015. IN PRONUNTARE SI AMANARE PE DATA DE 22.04.2015:

 

 

" - Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea creanţelor acestora (...).

 -  Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

 -  Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea creanţelor acestora (…).

 -  Creanţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%.

 -  Celelalte creanţe chirografare primesc 0%”se arată în planul Rominsolv – BDO.

 

link Plan Reorganizare Oltchim, directional se incarca si descarca in pagina => Plan_Reorganizare_Oltchim.pdf (11 MB)

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata  ABROGATA

OLTCHIM CREANTE ACHITARE:  

1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art.10, art.19 alin.(2), art.23, 24 si ale art.98 alin.(3), sub rezerva celor prevazute la art.102 alin.(4);
2. creantele izvorate din raportul de munca;
3. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;
4. creantele bugetare;
5. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
6. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorulsindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
7. creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
8. alte creante chirografare;
9. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta:
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit.

 

 

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

 

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

 

 

SA INCEAPA PLATILE CATRE CREDITORI, PRIMII SALARIATII (PLATILE COMPENSATORII SI ANGAJATI)

DATI BANII TUTUROR SI NU NE MAI VEDETI PE PETITIE SAU PE LA VOI IN AUDIENTE, MITINGURI, SEDINTE,...!!!

VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!!

SI  EVITATI  FALIMENTUL!!!!!

SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII SI ANGAJATII.

CREANTELE OLTCHIM.

#36361 CREANTELE OLTCHIM:

2015-04-20 08:40

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #34833(TOATE INCLUS SI  IONEL VINCEA DE LA CARTEL ALFA SI FOST MENTCHIM FALIMENT ) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.

SALVATI OLTCHIM ACHITAND CREDITORII VALOAREA TOTALA A CREANTELOR RESTANTE NEACHITATE:

SA INCEAPA PLATILE CATRE CREDITORI, PRIMII SALARIATII (PLATILE COMPENSATORII 2013 SI ANGAJATI)

 

DATI BANII TUTUROR SI NU NE MAI VEDETI PE PETITIE SAU PE LA VOI IN AUDIENTE, MITINGURI, SEDINTE,...!!!

VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE  CREANTE SI TOATE DREPTURILE CREANTE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!!

 

SI  EVITATI  FALIMENTUL!!!!!

 

SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII CREANTELE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013 TOATE.

CREANTELE OLTCHIM.

#36362 Re: SC OLTCHIM SA 22.04.2015 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective OLTCHIM

2015-04-20 08:42

#36056: SC OLTCHIM SA 22.04.2015 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective OLTCHIM SA - SC OLTCHIM SA 22.04.2015 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective OLTCHIM SA 

 

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 887/90/2013
Data inregistrarii 25.01.2013
Data ultimei modificari: 17.04.2015
Sectie: a II a CIVILA
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
Stadiu procesual: Fond

 Părţi

 

Şedinţe

22.04.2015

Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

JOS CENZURA !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#36363 Re: JOS CENZURA !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

2015-04-20 08:47

SC OLTCHIM SA 22.04.2015 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM

#36364 SC OLTCHIM SA 22.04.2015 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM

2015-04-20 08:51

#35888: BREAKING NEWS S.C. Oltchim S.A: - BREAKING NEWS S.C. Oltchim S.A: 

 

 

Comunicate de presa

Comunicat referitor la amanarea termenului de confirmare a planului de reorganizare

01 Aprilie 2015


Comunicat de presa (format pdf)

CREANTELE OLTCHIM: CINEMA FILM OLTCHIM SI ARPECHIM, PREZINTA...

#36365 Re: Re: CREANTELE OLTCHIM: CINEMA FILM OLTCHIM SI ARPECHIM, PREZINTA...

2015-04-20 09:01

#35633: CREANTELE OLTCHIM: CINEMA FILM OLTCHIM SI ARPECHIM, PREZINTA... - Re: CREANTELE OLTCHIM: CINEMA FILM OLTCHIM SI ARPECHIM, PREZINTA... 

 

Un călău neîndemânatic: Victor Ponta

" A început devreme, în septembrie 2012, cu Oltchimul. S-a hârjonit cu Dan Diaconescu într-o panaramă de privatizare ratată, după care a lăsat lucrurile să se rezolve de la sine. Nu s-au rezolvat nici până în ziua de azi. Combinatul încă se zvârcoleşte pe eşafod şi mii de oameni din industria orizontală umblă bezmetici cu căpăţânile atârnânde: nici să moară nu pot, nici să trăiască n-au cum.

Dar atâţia şi atâţia oameni cu ce i-or fi greşit lui Victor Ponta? "

Citeste mai mult: adev.ro/ngqr2l

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

#36366 Re: Re: de la mine citire

2015-04-20 09:10

 

 

 

 #34785

 SUSTIN TOT CE AI SCRIS. SUNTEM ALATURI DE COLEGII NOSTRI SI I-AM AJUTAT PRIN PLECAREA NOASTRA FIIND PRIMII PENTRU A SALVA ALTE  LOCURI DE MUNCA  CARE AU FOST PANA DE CURAND IN OLTCHIM.... SI UNELE VOR RAMANE PANA LA FINAL LASATE LIBERE DE NOI POSTURI PE CARE NU MAI MUNCESTE NIMENI ACUM, PENTRU CA  SA NU FIE DATI ALTII AFARA, ACESTIA BENEFICIIND DE SALARII DIN BANII NOSTRIII... TOT COMBINATUL OLTCHIM 2015 FIIND ACHITAT DIN EI..., A CELOR DISPONIBILIZATI IN 2013 SI IATA CA SE PIERD ALTE LOCURI DE MUNCA IN 2015  CU ALTE DRAME SI NENOROCIRI...,IAR NOI NICI PANA AZI N-AM PRIMIT RESTANTELE SALARIALE CREANTE SI SALARIILE COMPENSATORII 2013 CONFORM LEGILOR SI FORTARE SI INCALCARE DE LEGI,  IMPOZITE SI TAXE SI TOATE... AU FOST OPRITE DIN BANII PE CARE NU I-AM PRIMIT,IMPUTATE  NOUA ...INSA NU S-A DORIT SA FIE REDRESATA SITUATIA OLTCHIM, IAR SINDICATELE SI CONDUCEREA OLTCHIM SI-AU BATUT JOC  LA PESTE DOI ANI DE ZILE SI DE CEI ANGAJATI 2200 SI DE NOI CEI PLECATI ~1000. UNII DINTRE NOI DECEDAND INTRE TIMP DIN NECAZUL PRICINUIT LOR SI FAMILIILOR LOR...

AM VENIT CU O SOLUTIE SI OBSERV NIMENI  NU O BAGA IN SEAMA, NU ESTE TARZIU NICI ACUM SA FACA ORICE ESTE POSIBIL SA FIM TOTI CU CREANTELE SALARII LA ZI, SI SA SE EVITE ALTE DRAME.........

RE:RE: REPET PENTRU OCHII CARE VAD SI URECHILE CARE AUD SA-SI PUNA DRACU IN ULTIMA CLIPA EFORTUL SA REZOLVE SPRE BINE SITUATIILE CREATE:

ALTFEL SE CONSIDERA TAINUIRE SI VETI FI TRASI TOTI LA RASPUNDERE PE LIMBA SI LITERA LEGILOR.


In loc  sa stati pe la autoritati si cu hara intre VOI/NOI...etc...., si alte fapte..., ar fi fost util sa stea sindicatele toate la aceeasi masa si sa faca dialog-social ei cu ei,  sa stea inchisi intr-o incapere pana ieseau cu temele facute si  se prezentau la judecatorul-sindic unde se judeca procesul insolventei OLTCHIM RAMNICU VALCEA.

ALTFEL VETI DA DE DRACU CUI NOI SI NU VA IERTAM , SINDICATELE, IN MOD SPECIAL SEFII DE SINDICATE SI LOCOTENENTII LOR, ORI VA PREZENTATI SINGURI LA JUDECATORUL-SINDIC, ORI VA ADUCEM NOI CU FORTA, CE SPUNEATI LA PREFECT, CONSILIUL JUDETEAN, GUVERN SI ALTE INSTITUTII, PRESA SI MASS-MEDIA...S.AM.D., LE PREZENTATI LA JUDECATOR CU PROBELE DE LE AVETI, ACUM, NU DUPA CE NU MAI O SA FIM NOI CA OAMENI SI OLTCHIM PA.

 

ALTFEL SE CONSIDERA TAINUIRE SI VETI FI TRASI TOTI LA RASPUNDERE PE LIMBA SI LITERA LEGILOR.

 

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE  #34833 (TOATE, INCLUS SI VINCEA  CARTEL ALFA) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.

SE OBSERVA  FOARTE  CLAR SI LA VEDERE, NOI DISPONIBILIZATII 2013 V-AM OFERIT BANII SALARII IN COMBINAT  IN PESTE DOI ANI DE ZILE...:

"Reducerea de personal vizează 929 de salariaţi (602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) şi are ca scop realizarea unei economii lunare de aproximativ 1.200.000 euro (14,4 milioane euro anual). Demn de remarcat este procentul mare (peste 60%) de salariaţi care au solicitat benevol să fie acceptaţi pe listele de disponibilizări."

http://www.rominsolv.ro/

http://www.oltchim.ro/i

CREANTELE OLTCHIM

 

SA INCEAPA PLATILE CATRE CREDITORI, PRIMII SALARIATII (PLATILE COMPENSATORII SI ANGAJATI)

 

DATI BANII TUTUROR SI NU NE MAI VEDETI PE PETITIE SAU PE LA VOI IN AUDIENTE, MITINGURI, SEDINTE,TRIBUNAL...!!!

VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!!

 

SI  EVITATI  FALIMENTUL!!!!!

 

SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII CREANTELE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013 TOATE.


Musafir

#36367

2015-04-20 09:42

Care sunt restanţele cu care Guvernul s-a dus la FMI şi ce speră să obţină

 

În loc să vină delegaţia FMI în România, s-au dus oficialii români la sediul instituţiei financiare. Principalele teme în cadrul discuţiilor sunt restanţele rămase după vizita din februarie, plus proiectul noului Cod Fiscal. Motivul: avem, totuşi, nevoie de girul FMI pentru reducerea taxelor.
-----
Restructurarea sectorului de cărbune  
Restructurarea sectorului de producere a energiei pe bază de cărbune este unul dintre motivele pentru care Guvernul nu a ajuns la un consens cu delegaţia FMI în luna februarie, celălalt fiind liberalizarea gazelor la cetateni. În principal, sunt vizate aici Complexul Energetic Hunedoara şi Complexul Energetic Oltenia, care sunt pe pierderi şi trebuie restructurate.   
Complexul Energetic Hunedoara include termocentralele Deva şi Paroşeni şi patru mine viabile de huilă din Valea Jiului. Compania este la un pas de colaps, astfel că Guvernul a pregătit un ajutor de salvare de 100 de milioane de lei, care a fost deja notificat la Comisia Europeană.  
Complexul Energetic Oltenia este un colos, fiind cel de-al doilea producător de electricitate din ţară, după Hidroelectrica, şi unul dintre cei mai mari angajatori, cu 19.000 de salariaţi. Conducerea companiei a anunţat deja planuri pentru renunţarea la 3.000 de angajaţi, din care o mie sunt externalizaţi către CET Govora prin transferul carierelor Alunu şi Berbeşti, unităţi ce deservesc compania din urmă. Cărbunele este vital pentru independenţa energetică a României, astfel că Guvernul nu trebuie să renunţe la acest sector, dar trebuie să îl restructureze pentru a fi competitiv. Liberalizarea gazelor aduce scumpiri pentru cetateni.   
Cât priveşte sectorul de gaze, deşi Guvernul Ponta se lăuda anul trecut că a obţinut de la Bruxelles amânarea liberalizării pieţei pentru cetateni, la vizita din luna februarie, delegaţia internaţională a cerut o creştere a preţului de 17%, de la 53 de lei/MWh la 62 lei/MWh. Preţul gazelor pe bursele de specialitate este în jur de 85 de lei/MWh.   Niculae Havrileţ, preşedintele ANRE, a anunţat la finele lunii martie că preţul gazelor de producţie internă ar putea creşte cu 6-7% începând cu 1 iulie. Profesorul Mircea Coşea avertizează că Guvernul trebuie să acţioneze foarte atent, deoarece o liberalizare a preţului ar diminua efectul reducerii TVA. Motivul: creşte impactul utilităţilor în bugetul unei familii. „Ce câştigăm pe o parte, pierdem pe alta. În plus, vor creşte preţurile la produsele unde ponderea utilităţilor este mare“, a afirmat el.

-----


Privatizări întârziate şi management deficitar  
Situaţia companiilor de stat reprezintă una dintre cele mai mari probleme pe care Guvernul trebuie să o rezolve la discuţiile cu partenerii internaţionali. Autorităţile au propus mai multe privatizări de-a lungul ultimilor ani, dar nu prea s-au ţinut de cuvânt. Instituţiile internaţionale insistă pe privatizarea CFR Marfă, după ce tentativa de vânzare a companiei din 2013 s-a soldat cu un eşec.  
Şi situaţia CFR Călători este analizată, mai ales de către Comisia Europeană. Sincaliştii din cadrul companiei au pichetat recent sediul Ministerului Transporturilor, obţinând o serie de facilităţi. Poşta Română se află, la rândul ei, sub lupă, deoarece Guvernul trebuie să obţină acordul Bruxelles-ului pentru ajutoarele pe care doreşte să le acorde la privatizare. Poşta din Belgia (grupul bpost) a fost singurul ofertant pentru pachetul de 51% din acţiuni. Negocierile se axează pe conversia datoriilor la buget în acţiuni, ceea ce înseamnă eliminarea lor.
În fine, situaţia Oltchim este şi ea problematică. Niciun investitor nu a depus ofertă la licitaţiile de anul trecut, dar compania este acum pe profit operaţional, iar grupul chinez Junlun Petroleum s-a arătat în continuare dornic să preia combinatul.  
În fine, FMI şi CE analizează şi managementul privat al companiilor de stat, după ce mai multe conflicte s-au iscat în conducerea unora dintre acestea, precum Tarom.


Citeste mai mult: adev.ro/nn291q

 

 

 


Musafir

#36368 Re: CREANTELE OLTCHIM:

2015-04-20 09:51

CREANTELE OLTCHIM.

#36369 Re: Re: CREANTELE OLTCHIM:

2015-04-20 09:53

#36368: - Re: CREANTELE OLTCHIM: 

 BA, DAR NENOROCIT SI NEMERNIC ESTI, OTRAVA VIETII DE O TRAIESTI.

Oxo

#36370 Re: Re: Re: de la mine citire

2015-04-20 09:54

#36366: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013: - Re: Re: de la mine citire 

 Ba PROSTULEANU, DECAT SA LATRII CA PROSTUL PE AICI, UNDE TE AUD 10-15 INSI, FII BA SULA VITEAZ IN ALTA PARTE.

TE-AI TAMPIT DRACULUI DE TOT CU CREANTELE TALE OBOSITE.

ESTI BATUT IN ZAP, ZAU DACA TE MINT.

 


Musafir

#36371 Re: Re: Re: CREANTELE OLTCHIM:

2015-04-20 09:55

#36369: CREANTELE OLTCHIM. - Re: Re: CREANTELE OLTCHIM: 

 NU MA PUPI TU UN PIC LA OTRAVA, CA ORICUM ESTI FUGIT DE ACASA?

TE BAGI?

CREANTELE OLTCHIM.

#36372 Re: Re: Re: Re: de la mine citire

2015-04-20 10:02

#36370: Oxo - Re: Re: Re: de la mine citire 

 SUGACIULE, SUGATIVA, MARSSS BAAA. MAI BINE AI MUNCII LEPROSULE, NU MERGI LA SERVICI SA STAI AICI PE PETITIE. VEZI-TI DE HOITUL TAU SI JEGUL DE-L DETII. CRETINIZATULE.

CREANTELE OLTCHIM.

#36373 Re: Re: Re: Re: CREANTELE OLTCHIM:

2015-04-20 10:04

#36371: -

 RAMAI OTRAVIT SI MORI OTRAVIT, NU EXISTA ANTIDOT PENTRU DOBITOCI CA TINE

ESTI VRE-UN PUI DE MAIMUTA RETARDA  SINDICALIST SI-TI MUT EU DOZA DE ALCOOL CARE-TI SPALA CREIERII SI NENOROCESTI VIATA ALTORA, IN NEMERNICIA TA, SA VEZI CE SUGI TU.

CREANTELE OLTCHIM.

#36374 CREANTELE OLTCHIM:

2015-04-20 10:16

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

DECIZIA NR... DIN DATA DE 15.05.2013.

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013
 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

ATENTIE!
Prezentra Lege a fost abrogata de noua Lege a Insolventei: Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Atentie! Procesele incepute inainte de intrarea in vigoare a noii legi Legea 85/2014 raman supuse legii aplicabile anterior acestei date.


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 21 aprilie 2006

  • OUG nr. 86/2006
  • OUG nr. 173/2008
  • OG 1/2010
  • Legea nr. 25/2010
 

 S.C.Oltchim S.A se judeca pe legea insolventei aprobata de judecatorul-sindic in ianuarie 2013.

#28417 Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii (republicat si actualizat 2013)

 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM )SC OLTCHIM SA RM VALCEA 2011-2014

#28418 OUG nr. 36/2013 - aplicarea in perioada 2013-2018

#28419 Re: Re: H.G. 241/08.05.2013

 

 DECIDE:

Incepand cu data de 14.06.2013, inceteaza contractul individual de munca (CIM ):

#28420 Re: Re: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) si toate drepturile cuvenite salariatului, fiecaruia in functie de creantele neachitate inpotriva S.C. Oltchim S.A.

  CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:  Art.36, Art. 37 si Art.42,

Art38.

Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

REGULAMENTUL DE SALARIZARE:
Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.
Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE.  (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC 15.05.2013)

CREÁNȚĂ s.f. Drept pe care îl are creditorul asupra unei sume de bani ce i se datorează; (concr.) titlu, înscris care confirmă acest drept. [Pron. cre-an-. / < fr. créance].

Sursa: DN (1986) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

CREÁNȚĂ s.f. act prin care se constată dreptul creditorului de a primi o sumă de bani de la debitor. (< fr. créance)
Sursa: MDN (2000) | Adăugată de raduborza | Semnalează o greșeală | Permalink

#28421 Re: Re: CE SPUNE CODUL FISCAL DESPRE VENITURI SALARIALE

CREANTELE OLTCHIM.

#36375 CREANTELE OLTCHIM:

2015-04-20 10:17

 

 

 

 

 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

 

Decizia din data de 15.05.2013  DECIDE: Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE.  (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC 15.05.2013)

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:  Art.36, Art. 37 si Art.42,

Art38.

Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

 

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

 

REGULAMENTUL DE SALARIZARE:
Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.
Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

 

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

 

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:  

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

 

1. Salariatul are , in principal, urmatoarele drepturi:

 

    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

 

    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile

 

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

 

  a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

 

    a¹) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

 

   c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

 

    d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

 

   g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

 

       i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

 

SC OLTCHIM SA RM VALCEA