Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREANTELE OLTCHIM.

#36401 Re: Prostilor hai pa

2015-04-20 16:37

#36399: Mitu-Control Instalatii - Prostilor hai pa JUDECATORUL-SINDIC VA DECIDE, PE 22.04.2015,  SA SPERAM CA VA RAMANE IN  INSOLVENTA OLTCHIM RAMNICU VALCEA:

 Dupa falimentul Oltchim se transfera o parte din personal in Oltchim SPV, conform planului rominsolv si bdo, restul, din nefericire merg acasa in somaj prin disponibilizare colectiva. Nu va bucurati nici voi cei din spv, inca e drum lung si cai multiple. In ceea ce priveste achitarile se vor face  tot conforme cu realitatea si ceea ce apare in planul de reorganizare, firesc se respecta pe Legea 85/2006 si toate Legile in sustinere, cat si valoarea totala a creantelor pe categoriile de creante in ordinea corespunzatoare si primii si prioritari fiind cei din raportul de munca conform LEGILOR, creantele salariale si toate drepturile salariale, toti care avem de luat din timpul perioadei de insolventa, observatie ( vor pica toate alte intelegeri si nemernicii comise in aceasta perioada...), reorganizare sau faliment isi vor primii sumele creante salariale conforme cu actele si sumele valoarea totala pe care le au de incasat, acestea fiind deja impozitate, opriri si alte  formalitati de la ordinea pozitiei de achitari pe Legea 85/2006. Disponibilizatii 2013 sunt creditorii cu creante salariale care au decurs si izvorat din raportul de munca in insolventa si au drepturi solid consolidate si argumentate sa fie achitate la timp si fara alte abateri pe sumele care le detin in actele si decizile de plecare. Va multumesc. Cu stima.

JUDECATORUL-SINDIC PE DATA DE 25 MARTIE 2015 SI  AMANARE DECIZIE 22.04.2015.

Se respecta,

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

OLTCHIM CREANTE ACHITARE:

 

1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art.10, art.19 alin.(2), art.23, 24 si ale art.98 alin.(3), sub rezerva celor prevazute la art.102 alin.(4);
2. creantele izvorate din raportul de munca;
3. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;
4. creantele bugetare;
5. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
6. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorulsindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
7. creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
8. alte creante chirografare;
9. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta:
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit.

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

SA INCEAPA PLATILE CATRE CREDITORI, PRIMII SALARIATII (PLATILE COMPENSATORII SI ANGAJATI)

 

DATI BANII TUTUROR SI NU NE MAI VEDETI PE PETITIE SAU PE LA VOI IN AUDIENTE, MITINGURI, SEDINTE,...!!!

VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!!

 

SI  EVITATI  FALIMENTUL!!!!!

 

SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII SI ANGAJATII.

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

#36402 CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

2015-04-20 16:56

 

CREANTELE OLTCHIM.

 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

 

Art. 96.  (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.

Art. 101. (2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale;

Art. 41. (3) În cazul în care se confirma un plan de reorganizare, dobânzile, majorarile ori penalitatile de orice fel  sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita în conformitate cu actele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. În cazul în care planul esueaza, prevederile alin. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plati, la data intrarii în faliment.

Art. 64.(6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, în perioada de observatie sau în procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara înscrierea la masa credala. Prevederea se aplica în mod corespunzator pentru creantele nascute în procedura de faliment.

 

Anexa nr. 3 –Evolutia soldului datoriilor nete acumulate in insolventa (SCENARIUL A) SCENARIUL A - Evolutia soldului datoriilor nete acumulate in insolventa MII EURO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

 

DECIZIE DE INCETARE A CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA 15.05.2013 -14.06.2013.

 

 Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat :

 

T1 8,659; T2 17,821; T3 17,821; T4 17,821; T5 17,821; T6 17,821; T7 17,821;T8 17,821; T9 17,821; T10 17,821; T11 17,821;T12 17,821

 

5.1 Situatia datoriilor generate de functionarea societatii debitoare dupa deschiderea procedurii insolventei si neachitate pana la data de 30 noiembrie 2014
La data de 30 noiembrie 2014, Oltchim S.A. inregistra datorii curente si restante in valoare de aproximativ 50 milioane Euro, defalcate dupa cum urmeaza:

 

Sold Datorii nete acumulate in insolventa Mii Euro:

 

Participatie RCS-RDS 1,509

 

Dobanzi Credite Banci 5,850

 

Furnizori interni si externi 21,574

 

Clienti in avans interni si externi 478

 

Salarii nete fara taxe, exclusiv platile compensatorii 3,354

 

Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat 8,699 <=~9,000000 EURO CARE PIPEREA A DECLARAT CA-I PLATESTE LA SECUNDA.

 

Reducerea de personal vizează 929 de salariaţi (602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) şi are ca scop realizarea unei economii lunare de aproximativ 1.200.000 euro (14,4 milioane euro anual). Demn de remarcat este procentul mare (peste 60%) de salariaţi care au solicitat benevol să fie acceptaţi pe listele de disponibilizări.

 

http://www.rominsolv.ro/ ; http://www.oltchim.ro/

 

Bugetul de stat 7,334

 

Bugetul local 1,542

 

TOTAL DATORII 50,340

 

Sursa: Informatii furnizate de catre societatea debitoare  pag 81 din 315 din :PLANUL DE REORGANIZARE 2015.

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

 Art. 3.10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

Art. 3. 22. prin program de plata a creantelor se întelege tabelul de creante mentionat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care  cuprinde:
a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume; 

 

"1. Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea creanţelor acestora (...).

 

2. Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

 

3.Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea creanţelor acestora (…).

 

4.Creanţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%.

 

5.Celelalte creanţe chirografare primesc 0%”, se arată în planul Rominsolv – BDO.

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:  

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

 

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) 2011-2014

#36403 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) 2011 - 2014 :

2015-04-20 16:57

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

 

Decizia din data de 15.05.2013  DECIDE: Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE.  (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC 15.05.2013)

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:  Art.36, Art. 37 si Art.42,

Art38.

Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

REGULAMENTUL DE SALARIZARE:
Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.
Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

 

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:  

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Salariatul are , in principal, urmatoarele drepturi:

    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

    a¹) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

   c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

    d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

   g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

       i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

UNDE SUNT BANII????

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

UNDE SUNT BANII????


Musafir

#36404

2015-04-20 19:20

Ba da prost esti ca curca ce treaba are Diculoiu si PDL-ul ca de trei ani este Ponta si rahati din PSD,prosti, tineti-o tot asa cu Ponta ca o sa lingeti lingura de rahat.Si bai rahatule de pacalit ma pacalit PSD-ul mascat in USL nu PDL,pe vremea lor nu aveai frica somajului,acum iti intra chiloti in cur ,eu unul ma rog sa nu ai soarta noastra.
CET GOVORA RAMNICU VALCEA
Musafir

#36405 Raport devastator al Curţii de Conturi pentru managementul CET Govora SA

2015-04-20 19:49

Un împrumut de 1,5 milioane lei, acordat în 2010 Vilcet Energy SRL, a dispărut pur şi simplu din contabilitatea firmei la care furnizorul de energie e unic asociat

Explicaţiile a trei ani consecutivi de pierderi financiare

http://saptamana.net/articol/

Până în 2014 inclusiv, conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea, principalul acţionar al CET Govora SA, a tolerat grave şi succesive abateri în modul de administrare al patrimoniului public şi privat atât al acestei societăţi, cât şi al celorlalte la care ea este unic acţionar. În tot acest timp, furnizorul de agent termic a înregistrat datorii uriaşe către stat, furnizori, dar şi pierderi masive. Cu toate astea, conducerile CET Govora, Servcet sau Prelcet au fost premiate cu un tupeu incredibil pentru “performanţă” şi au încasat prime de vacanţă în valoare de sute de milioane de lei vechi de persoană.

La începutul lunii aprilie, directorul general al CET Govora SA, ing. Mihai Bălan, a ameninţat cu demisia din funcţie şi chiar şi-a pus în aplicare (în scris) intenţia. La momentul respectiv, prietenii acestuia din presa locală au speculat masiv pe marginea unor presupuse presiuni ale noii majorităţi PNL din CJ Vâlcea şi au avertizat că societatea are numai de pierdut dacă rămâne fără un manager excepţional precum inginerul Bălan. După negocieri la ceas de taină cu reprezentantul CJ Vâlcea în AGA furnizorului vâlcean de agent termic, până la urmă, directorul a revenit asupra deciziei. Problema este că, dacă analizăm la rece rezultatele controalelor efectuate de Curtea de Conturi prin auditorii Camerei de Conturi Vâlcea, în gestiunea societăţii pe ultimii trei ani, managementul lui Mihai Bălan nu mai pare deloc atât de... providenţial. Citiţi şi vă cruciţi!

Plăţi nelegale de miliarde, nerecuperate din cauza tergiversărilor instanţelor de judecată

Două controale efectuate succesiv, în august 2013, respectiv decembrie 2014, de auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi Vâlcea la CJ Vâlcea, SC CET Govora SA şi societăţile la care furnizorul de agent termic este unic acţionar au scos la iveală o serie de grave abateri în modul de administrare a patrimoniului public şi privat al acestora. Mai mult, un raport preliminar privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 34/02.08.2013 subliniază că multe dintre deficienţele constatate nu au fost remediate.
În august 2013, auditorii Camerei de Conturi Vâlcea constatau că, în cadrul contractului de achiziţie publică la obiectivul de investiţii “Modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică de la cazanul 7 din CET Govora în vederea creşterii performanţelor de desprăfuire la max. 50mg/Nm3 la ieşirea din electrofiltre” “au fost efectuate plăţi nelegale în sumă de 165.089,92 lei pentru cantităţi de materiale dezmembrate şi transportate mai mari decât cele real executate potrivit datelor tehnice şi suprafeţelor existente în teren”. De asemenea, auditorii Camerei de Conturi au constatat efectuarea de “plăţi nelegale în sumă estimată de 90.495,33 lei pentru lucrări suplimentare pentru realizarea cărora s-au utilizat preţuri mai mari decât cele din oferta iniţială”. De asemenea, “au fost efectuate plăţi în sumă de 41.423,49 lei pentru lucrări neefectuate de montaj corpuri de iluminat”, susţin auditorii în raportul lor.
În afara caracterului penal al elementelor sesizate (prejudiciu total, numai în acest caz, estimat la 297.008,74 lei, adică aproape trei miliarde de lei vechi), auditorii au constatat că măsurile dispuse, stabilirea exactă a prejudiciului, a persoanelor răspunzătoare şi recuperarea pagubei, la nivelul actualizat la data încasării nu au fost îndeplinite decât parţial. Parţial însemnând că raportul a fost contestat de CJ Vâlcea (la vremea respectivă preşedinte era Ion Cîlea, PSD) la Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal din cadrul Tribunalului Vâlcea, în prezent fiind pe rolul Curţii de Apel Piteşti.

Schimbarea majorităţii politice în CJ a scos la lumină toleranţa inconştientă a liderilor PSD

În decembrie 2014, când preşedinte interimar al CJ Vâlcea a fost ales liberalul Gheorghe Păsat, verificările efectuate de auditorii Camerei de Conturi Vâlcea au scos în evidenţă şi mai multe nereguli. Astfel, s-a constatat că “nu a fost înregistrată în domeniul public al UAT (CJ Vâlcea – n.r.) valoarea activului rezultat ca urmare a finalizării şi recepţionării obiectivului de investiţii” (instalaţia de desprăfuire modernizată). Asta în condiţiile în care investiţia a fost recepţionată încă din 17 iulie 2012, conform Procesului – verbal de recepţie a punerii în funcţiune nr. 8478. Abia în 22 iulie 2014 a fost clarificată (prin hotărâre a CJ Vâlcea) situaţia juridică al modalităţii de dare în folosinţă a instalaţiei către CET Govora SA, în baza unui contract de concesiune şi a fost înregistrată investiţia în evidenţa contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului.
În cazul investiţiei la instalaţia de desprăfuire, nu au fost inventariate şi înregistrate în contul de activ corespunzător din bilanţul anual al CJ Vâlcea nici piesele de schimb achiziţionate pentru perioada de garanţie şi încredinţate CET Govora SA spre păstrare şi conservare, pe bază de proces verbal de custodie. Abaterea a fost îndreptată parţial abia în iulie 2014, dar CET Govora nu a confirmat încă listele de inventariere a pieselor de schimb primite în custodie.

1,5 milioane de lei noi, acordate “împrumut” Vilcet Energy SRL, au dispărut pur şi simplu din contabilitate

Alţi 340.241,29 lei este dobânda penalizatoare pierdută, până în prezent, de CJ Vâlcea din cauza necalculării accesoriilor la suma de 4,685.353,87 lei, reprezentând o creanţă din perioada 1 ianuarie – 27 noiembrie 2013, stinsă între părţi prin transformarea ei în acţiuni. În prezent, noua conducere a CJ Vâlcea trebuie să aplice integral măsurile de executare silită a CET Govora pentru recuperarea pagubei înainte ca ea să fie prescriptibilă.
Tot din raportul Camerei de Conturi reiese că bugetul judeţului a mai fost văduvit de 89.712,37 lei, reprezentând cota de 40% din veniturile provenite din impozitul pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone, precum şi a accesoriilor (amenzi şi penalităţi) de 96.234,13 lei. Parţial, suma a fost recuperată prin măsurile dispuse de noua conducere a CJ Vâlcea, rămânând de încasat aproximativ 80.000 de lei.
Din sinteza acţiunilor de control realizate de auditorii Camerei de Conturi Vâlcea la CET Govora SA în perioada 4 noiembrie – 15 decembrie 2014, reiese că societatea depăşise cheltuielile aprobate în bugetul pe 2013 cu 14,1%, din acestea cheltuielile financiare fiind depăşite 43,8%. Operaţiunile financiare cu bilanţ negativ în creştere faţă de bugetul aprobat (cu 3,3%) au diminuat semnificativ şi impactul profitului înregistrat din exploatare. Astfel, la sfârşitul lui 2014, a rezultat o pierdere de 4.457.000 lei, auditorii constatând abateri financiare în valoare de 1.500.000 lei rezultat în urma a 140 de prejudicii consemnate. Suma de 1,5 milioane lei rezultă dintr-un împrumut acordat în 20 septembrie 2010 SC Vilcet Energy SRL, societate înfiinţată de CET Govora, ca unic asociat, în 2010 şi care are schema de conducere (cu excepţia unui compartiment de control intern, ce nu a fost înfiinţat!) identică cu cea a societăţii mamă. Termenul înţelegerii era valabil timp de trei ani, în condiţiile în care societatea cu răspundere limitată se obliga să restituie integral suma la scadenţă sau la momentul majorării capitalului social. De asemenea, auditorii au estimat că au fost acordate necuvenit către diverse persoane drepturi salariale în sumă de 42.000 lei.

Negocieri la ceas de taină cu reprezentanţii CJ în AGA
Directorul Mihai Bălan nu s-a sfiit să apeleze la medierea unor reprezentanţi ai presei locale pentru a-i convinge reprezentantul CJ în AGA CET Govora SA de faptul că, şi după schimbarea îngăduitoarei majorităţi PSD din CJ Vâlcea cu una PNL, este persoana cea mai potrivită să ia deciziile majore la furnizorul vâlcean de agent termic. În imagine, la ceas de taină, într-o cafenea de mall râmnicean, managerul dialoghează cu reprezentantul desemnat de CJ Vâlcea în AGA societăţii, avocatul Petre Grigore (cu spatele), în prezenţa unui cunoscut jurnalist vâlcean (foto medalion).

“Găinării” de miliarde: servicii nejustificate achitate, amortizări şi chirii pentru echipamente şi programe informatice!

Trebuie menţionat faptul că Vilcet Energy SRL a înregistrat eronat, potrivit auditorilor Camerei de Conturi, în contul “Clienţi”, sumele reprezentând creanţe neîncasate de la CET, în condiţiile în care ele trebuiau evidenţiate în contul “Decontări între entităţile afiliate”. La aceeaşi societate, a fost majorată nejustificat cu aproape un miliard de lei vechi (99.000 lei) valoarea investiţiei “Centrală electrică de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaze naturale” în contul amortizării unor active, dar nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă echipamente de birotică ce au fost primite cu titlu gratuit şi mobilierul din dotare.
Una dintre facilităţile care aduc venituri Vilcet Energy prin contract cu CET Govora este Staţia de 110KV, pe care sereleul o închiriază societăţii mamă. Ca şi cum nu era suficient, auditorii au constatat că în perioada septembrie – decembrie 2013, Vilcet Energy a facturat CET Govora o sumă cu 38.000 de lei mai mare, sumă reprezentând “amortismentul lunar aferent unor imobilizări necorporale (programe informatice) complet amortizate”.
“S-a constatat că Vilcet Energy SRL a achitat contravaloarea unor servicii care nu au legătură cu activitatea proprie (servicii de proiectare - n.r.), valoarea estimată a abaterii fiind de 135.000 lei la care se adaugă foloase nerealizate în valoare de 9.000 de lei. (...) A plătit nejustificat suma de 10.000 de lei, la care se adaugă 2.000 de lei TVA, reprezentând contravaloarea chiriei, aferente lunilor iulie şi august 2013, pentru 4 copiatoare şi un fax închiriate, deşi începând cu luna iulie 2013, în conformitate cu prevederile contractuale, acestea erau proprietatea Vilcet Energy SRL. (...) Au fost incluse în contul de profit şi pierdere cheltuieli nedeductibile fiscal, reprezentând contravaloarea unor servicii prestate, care nu au legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actul de înfiinţare al societăţii. (...) Nu a fost majorat capitalul social al societăţii cu suma de 1.500.000 lei, conform termenilor din contractul de împrumut încheiat între Vilcet Energy şi SC CET Govora SA”, se mai arată în raportul sintetic al Camerei de Conturi.

Mihai Bălan şi Ioana Liţă - bonusuri de performanţă şi prime de vacanţă de sute de milioane de lei vechi

Ca şi cum nu ar fi fost suficient, directorul general Mihai Bălan şi directorul departamentului de resurse umane (până în martie 2015, Ioana Liţă, consilier judeţean şi preşedinta organizaţiei de femei a PSD Vâlcea) “în luna mai 2012, au beneficiat necuvenit de un premiu anual (primă de performanţă reprezentând 12 şi respectiv 5 remuneraţii brute lunare) în sumă estimată de 75 mii lei. “Din controlul efectuat asupra documentelor puse la dispoziţie, s-a constatat că în perioada 2012 – 2014”, aceiaşi doi decidenţi “au beneficiat necuvenit de primă de vacanţă în valoare estimată de 23.000 lei”.

Ce face conducerea CET, fac şi directorii Servcet şi Prelcet!

Metoda de îndestulare cu tupeu din veniturile societăţii cu capital public au copiat-o şi directorii Servcet SA şi Prelcet SA, la care CET Govora este acţionar unic. În condiţiile în care a înregistrat pierdere pe 2013 (252.000 lei), iar auditorii au constatat abateri financiar-contabile de 134.000 lei, conducerea Servcet a supraevaluat grosolan elemente de cost în structura devizelor ce au stat la baza facturilor emise către CET Govora. “S-a constatat că Servcet SA a acordat şi plătit necuvenit directorului societăţii în perioada controlată drepturi salariale, sub forma primei de vacanţă, în sumă totală brută de 23.000 lei (...). Directorul entităţii verificate a primit în luna mai 2012, fără temei legal, un premiu anual constând în 8 salarii brute în valoare totală de 47.000 lei brut, pentru realizarea indicatorilor de performanţă (sic!) aferenţi anului 2011, premiu acordat cu încălcarea prevederilor Legii 203/2009”, se arată în raportul sintetic întocmit de auditori în 2014.
Dacă la Prelcet SA balanţa contabilă a fost pozitivă, auditorii au constatat că, în 12 iunie 2012, directorului acesteia i-a fost acordat şi plătit necuvenit un premiu anual de “12 remuneraţii brute lunare în sumă de 70.000 de lei, respectiv 49.000 de lei net (...), iar în perioada mai 2012 – octombrie 2014, drepturi salariale sub forma primei de vacanţă în sumă totală brută de 21.000 lei”. Şi la Prelcet au fost depistate cheltuieli nejustificate de un miliard de lei vechi (100.000 RON).

Membrii CA şi AGA, în egală măsură responsabili

Toate aceste lucruri s-au petrecut şi sub privirile îngăduitoare ale membrilor Consiliilor de Administraţie şi Adunărilor Generale ale Acţionarilor societăţilor respective. După cum este cunoscut, în aceste foruri sunt trimişi, prin votul majorităţii consilierilor, agreaţii conducerilor CJ Vâlcea. Dacă până acum ştim cum a procedat PSD, aşteptăm cu interes să vedem dacă noua majoritate PNL din legislativul vâlcean este capabilă să stopeze risipa şi jaful din societăţile şi instituţiile din subordinea CJ.

Plan de reorganizare pentru Oltchim 22.04.2014

#36406 Plan de reorganizare pentru Oltchim 22.04.2014

2015-04-21 06:28

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata  ABROGATA

http://portal.just.ro/

Portal  > Tribunalul VÂLCEA  > Informaţii dosar

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 887/90/2013
Data inregistrarii 25.01.2013
Data ultimei modificari: 17.04.2015
Sectie: a II a CIVILA
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
Stadiu procesual: Fond

 Părţi

NumeCalitate parte
SC OLTCHIM SA RM VALCEA Debitor
CONSORTIUL ROMINSOLV SPRL - RFO 0122/2006 Lichidator
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL - RFO 0239/2006 Lichidator
JUDECĂTORIA RÂMNICU VÂLCEA Reprezentant legal
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VÂLCEA Reprezentant legal
D.G.F.P VÂLCEA Reprezentant legal
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE Reprezentant legal

 si TOTI CREDITORII CU CREANTE....

 

Şedinţe

22.04.2015

Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

01.04.2015

Ora estimata: 08:05
Complet: Complet amanare pronuntare
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Respinge cererea CET ca rămasă fără obiect. Respinge cererile CEC şi Primăria Mihăeşti ca neîntemeiată. Admite în parte cererea DGFP Vâlcea.
Document: Hotarâre  788/2015  01.04.2015

25.03.2015

Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Respinge cererea Tehnosud ca rămasă fără obiect. Amână pronunţarea cu privire la cererile de plată la data de 01.04.2015. T.fond.22.04.2015
Document: Hotarâre  715/2015  25.03.2015

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

Plan de reorganizare pentru Oltchim 22.04.2014

#36407 Plan de reorganizare pentru Oltchim 22.04.2014

2015-04-21 06:29

BREAKING NEWS ALERT OLTCHIM: PLANUL DE REORGANIZARE 2015 APROBAT DE CREDITORII OLTCHIM,URMEAZA JUDECATORUL-SINDIC 25 martie 2015. AMANARE DECIZIE 22.04.2014

OLTCHIM ARE PLAN DE REORGANIZARE 2015:

https://www.youtube.com/ Publicat pe 5 feb. 2015

BREAKING NEWS:Plan de Reorganizare S.C. OLTCHIM

CREANTELE OLTCHIM. 

ESTE PUBLIC SI PE SITE-UL BDO DIN LINK-UL PUBLICAT

1. Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea creanţelor acestora (...).

2. Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

3.Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea creanţelor acestora (…).

4.Creanţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%.

5.Celelalte creanţe chirografare primesc 0%,

se arată în planul Rominsolv – BDO.: Plan_Reorganizare_Oltchim

 Bursa de Valori Bucuresti, in data de 20 ianuarie:

Current report - reorganization plan

3/10/2015 4:00:00 PM

5 februarie 2015 - propunerea planului de reorganizare si depunerea acestuia; => depus

9 februarie 2015 - publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a anuntului referitor la planul de reorganizare; = > depus

2 - 10 martie 2015 - votarea planului in cadrul adunarii creditorilor; => APROBAT 9 martie 2015

Planul de reorganizare a Oltchim a fost aprobat de:

 TOTI CREDITORII CU CREANTE

1.  86% din creditorii garantaţi, APROBAT

2.  100% din creditorii esenţiali (furnizori de utilităţi), APROBAT

3.  99% din creditorii bugetari, APROBAT

4.  75,5% din creditorii salariaţi, APROBAT

5.  67% din creditorii chirografari. APROBAT

In termen de 15 zile anul 2015 de la depunerea la tribunal a procesului-verbal al adunarii creditorilor, prin care planul a fost aprobat, judecatorul sindic trebuie sa se pronunte asupra confirmarii acestuia.  = >

JUDECATORUL SINDIC 25 martie 2015. AMANARE DECIZIE 22.04.2014

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

CONVOCATOR SEDIUL SOCIETATII OLTCHIM 29.04.2015

#36408 CONVOCATOR SEDIUL SOCIETATII OLTCHIM 29.04.2015

2015-04-21 06:30

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2015

http://www.bvb.ro/infocont/infocont15/OLT270315.pdf

CONVOCATOR SEDIUL SOCIETATII OLTCHIM 29.04.2015 ORA 12.00

Notice for Ordinary General Meeting of Shareholders on April 29(30), 2015 Reference date: April 20, 2015

3/26/2015 8:29:00 AM

http://www.bvb.ro/infocont/infocont15/OLT260315_ro.pdf

http://www.bvb.ro/

CONVOCATOR SEDIUL SOCIETATII OLTCHIM 29.04.2015 ORA 12.OO

 
 
Descriere Documente
Convocatorul Adunarii Generale  
  Convocator.pdf
  Convening notice.pdf
Formular de Procura speciala Formular procura speciala.doc
  Form for special proxy.doc
Formular de vot prin corespondenta Formular vot prin corespondenta.doc
  Form for voting by correspondence.doc
Situatia actiunilor si drepturilor de vot Situatia actiunilor si a drepturilor de vot.pdf
  Status of shares and voting rights.pdf
Documente si materiale informative AGOA Materiale pentru pct.1 si 2:
- Raport Activitate - Neconsolidat - 2014.pdf
- Situatii financiare neconsolidate 2014.pdf
- Raport Audit - Situatii financiare neconsolidate 2014.pdf

Materiale pentru pct.3:
- Raport Activitate - Consolidat - 2014.pdf
- Situatii financiare consolidate 2014.pdf
- Raport Audit - Situatii financiare consolidate 2014.pdf
Proiect de Hotarare Proiect de hotarare AGOA.pdf
  OGMS draft decision.pdf

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

#36409 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

2015-04-21 06:31

 #23470 Legea 85/2006 privind procedura insolventei

http://www.dreptonline.ro/

Oltchim Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Legea 85/2006

Art. 3,

Al.7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica care detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instantei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului;
Al. 8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel creditor care a formulat si i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelul definitiv al creantelor contra debitorului si care are dreptul de a participa si vota in adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul-sindic, de a fi desemnati in calitate de membri ai comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat sau notificat cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege;

Al. 20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, impreuna sau separat:
a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;
b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;

c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului;

Al. 21. categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective:
a) o reducere a cuantumului creantei;
b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea platilor in defavoarea creditorului;
c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau prin legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelul definitiv de creante;
Al. 22. prin program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mentionat in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde:
a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

[ DISPONIBILIZATII NU SI-AU PRIMIT BANII ]

EXCLUSIV: Gata cu OLTCHIM! Combinatul se vinde la fier vechi (FOTO)

vezi link: http://www.voceavalcii.ro/

Guvernul recunoaşte că s-a vândut fier vechi din Oltchim 

vezi link: http://www.voceavalcii.ro/

[ DISPONIBILIZATII NU SI-AU PRIMIT BANII ]

Decizia din data de 15.05.2013

Dispozitiile art.86 alin.6 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei coroborat cu art.65 si 66 din Codul Muncii - republicat si art. 36 din Contractul Colectiv de Munca la nivelul S.C. Oltchim S.A.

Prevederile art.60 alin.2 din Codul Muncii- republicat si art.44 alin 2 din Contractul Colectiv de Munca la nivelul S.C. Oltchim S.A.

DECIDE:

Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:

Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.

Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

 

 

2014-05-09 11:11

http://www.oltchim.ro/

 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

#36410 Plan de reorganizare pentru Oltchim 22.04.2014

2015-04-21 06:34

JUDECATORULUI-SINDIC PE DATA DE 25 MARTIE 2015.IN PRONUNTARE SI AMANARE PE DATA DE 22.04.2015:

Planul de reorganizare a Oltchim a fost aprobat de:

1.  86% din creditorii garantaţi, APROBAT

2.  100% din creditorii esenţiali (furnizori de utilităţi), APROBAT 

3.  99% din creditorii bugetari, APROBAT

4.  75,5% din creditorii salariaţi, APROBAT 

5.  67% din creditorii chirografari.  APROBAT

APROBAT 9 martie 2015

in termen de 15 zile anul 2015 de la depunerea la tribunal a procesului-verbal al adunarii creditorilor, prin care planul a fost aprobat, judecatorul - sindic trebuie sa se pronunte asupra confirmarii acestuia. 

JUDECATORUL- SINDIC 25 martie 2015. IN PRONUNTARE SI AMANARE PE DATA DE 22.04.2015:

 

 

" - Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea creanţelor acestora (...).

 -  Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

 -  Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea creanţelor acestora (…).

 -  Creanţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%.

 -  Celelalte creanţe chirografare primesc 0%”se arată în planul Rominsolv – BDO.

 

ink Plan Reorganizare Oltchim, directional se incarca si descarca in pagina =>Plan Reorganizare Oltchim.pdf

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata  ABROGATA

OLTCHIM CREANTE ACHITARE:  

1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art.10, art.19 alin.(2), art.23, 24 si ale art.98 alin.(3), sub rezerva celor prevazute la art.102 alin.(4);
2. creantele izvorate din raportul de munca;
3. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;
4. creantele bugetare;
5. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
6. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorulsindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
7. creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
8. alte creante chirografare;
9. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta:
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit.

 

 

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

 

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 SA INCEAPA PLATILE CATRE CREDITORI, PRIMII SALARIATII (PLATILE COMPENSATORII SI ANGAJATI)

DATI BANII TUTUROR SI NU NE MAI VEDETI PE PETITIE SAU PE LA VOI IN AUDIENTE, MITINGURI, SEDINTE,...!!!

VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!!

SI  EVITATI  FALIMENTUL!!!!!

SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII SI ANGAJATII.


Musafir

#36411 FACE TO FACE MEETING: MAINE, 22 APRILIE ... NE VEDEM LA TRIBUNAL CU PIPEREA & CO.!!!

2015-04-21 07:17

#36312: - FACE TO FACE MEETING: MAINE, 22 APRILIE ... NE VEDEM LA TRIBUNAL CU PIPEREA & CO.!!! 
Veniti cu totii!!!

 ANUNT IMPORTANT PENTRU DISPONIBILIZATI


In data de 22.04.2015 va avea loc la TRIBUNALUL VALCEA un nou "termen de judecata" in dosarul de insolventa a OLTCHIM 887 / 90 / 2013.

Veniti in numar cat mai mare pentru a participa la acest termen de judecata si pentru a obtine de la Piperea urmatoarele:

RASPUNSUL LA INTREBAREA "
Cine a semnat in numele disponibilizatiilor un PROTOCOL cu administratorii judiciari ai Oltchim, asa cum a declarat Gheorghe Piperea – administrator judiciar la Oltchim"?

(declaratia a fost consemnata in HOTARAREA TRIBUNALULUI VALCEA nr. 210 / 2015 din 28 ianuarie 2015): "de altfel aceste discutii s-au purtat cu reprezentanti ai celor disponibilizati in iunie 2013, sens in care s-a incheiat un protocol" (daca vreti sa cititi declaratia lui Piperea, click pe linkul de mai jos http://i.imgur.com/DfvKJAU.png?1 )


PLATA SALARIILOR COMPENSATORII - pana la sfarsitul anului 2015, asa cum a declarat avocatul Gheorghe Piperea, conform HOTARIRII TRIBUNALULUI VALCEA nr. 210 / 2015 din 28 ianuarie 2015 

(declaratia a fost consemnata in HOTARAREA TRIBUNALULUI VALCEA nr. 210 / 2015 din 28 ianuarie 2015): "daca se va merge pe varianta unei reorganizari care sa nu duca la vanzarea SPV-ului, platile se vor face pana la sfarsitul anului 2015" (daca vreti sa cititi declaratia lui Piperea, click pe linkul de mai jos http://i.imgur.com/DfvKJAU.png?1 )


Musafir

#36412 Culme nesimtirii ministrului Mihai Tudose: "bă, înainte să vii tu la mine, am băut 3 coniace şi ...

2015-04-21 07:25

Un parlamentar vâlcean consideră că: Ministrul Economiei este prea f_u_ t_ i_ l

21.04.2015 • Politica • 

Mulţi dintre liberalii vâlceni se tem că imaginea PNL va avea de suferit dacă, după preluarea activităţii miniere din zona Berbeşti-Alunu, CET Govora nu va face faţă şi va intra în faliment. Asta deşi demersurile pentru realizarea acestui transfer au fost începute şi avansate de conducerea societăţii şi de fostul preşedinte CJV Ion Cîlea, iar tranzacţia a fost aprobată de Guvernul Ponta.
Dar iată ce spune Traian Dobrinescu, unul dintre membrii marcanţi ai PNL Vâlcea. „Iniţial, transferul activităţii miniere din zona Berbeşti de la CEO la CET Govora a fost o mare prostie. S-ar putea ca CET-ul să moară sub presiunea EM Berbeşti.

Ar exista o soluţie, pe care eu am propus-o, numai că domnul ministru al Economiei (n. red. – Mihai Tudose) este atât de f_ u_ t _ i_ l (n. red. – neserios, frivol) şi superficial cum nu mi-am dat seama.
Probabil că lângă un bar, i-ar sta mai bine. L-am văzut şi ca deputat: ZERO! V-o spune unul care n-a lipsit o zi nici la şedinţe, nici la plen. Iar ca ministru este tot ZERO.
Altă dată, o să vă dau numele unui sindicalist de la Oltchim care s-a dus la el. Ştiţi ce i-a spus: bă, înainte să vii tu la mine, am băut 3 coniace şi mi-a fost mai bine decât să vorbesc cu tine. Du-te bă acasă!
Revenind, soluţia pentru CET, în opinia mea, este ca această societate să treacă de Ministerul Economiei. Aşa, mai are o şansă”, a detaliat parlamentarul PNL.

http://arenavalceana.ro/2015/04/21/un-parlamentar-valcean 

 


Musafir

#36413 Re: Buse de la DLI

2015-04-21 08:43

#36397: BUSE din BABENI - Buse de la DLI 

 SA PUI MINA SA I O SUGI LA BUSE MAI GAOAZA RETARDATA,DAR SI LA PICASSO,DICULOIU,,ETC,LINGAULEEEEEEEEEEEE.

NEWS ALERT OLTCHIM:

#36414 Ce spun rapoartele ANRE: Consumul de energie pentru industrie a depăşit nivelul de dinainte de criză

2015-04-21 08:49

Ce spun rapoartele ANRE: Consumul de energie pentru industrie a depăşit nivelul de dinainte de criză

http://www.zf.ro/companii/

O parte din creştere provine şi din mutarea în sectorul industrial, concurenţial, a unora din clienţii de pe piaţa reglementată.

Industria locală a consumat anul trecut 29 TWh, mai mult cu 18% faţă de anul anterior şi peste nivelul din anul 2008 când consumul a fost de 22,4 TWh.

Marii consumatori de energie, cei care îşi negociază singuri contractele de alimentare, au consumat anul trecut cu 18% mai multă electricitate decât în 2013. În contextul în care în total consumul intern a avansat cu numai 2%, ceea ce oricum este un rezultat pozitiv după doi ani de scădere, de unde a venit „pofta de energie“ din sectorul industrial? „Începând de la anul ne dorim să avem o monitorizare mai detaliată a consumatorilor finali“, spune Emil Calotă, vicepreşedintele ANRE. Potrivit acestuia, deşi a existat o redresare a cererii de energie mai ales în sectorul serviciilor, principala explicaţie pentru avansul de 18% al cererii din sectorul industrial ar fi fost de fapt migraţia micilor consumatori din sfera reglementată în piaţa liberă ca urmare a aplicării calendarului de liberalizare.

Pe de altă parte însă, există o „ade­vărată pătură“ de hale industriale construite în anii de criză de unde ar putea veni redresarea cererii de energie, după tragerea pe linie moartă a unor consumatori de talia Oltchim sau Arpechim.

Într-un interviu recent acordat, Martin Zmelik, directorul general al CEZ România, companie care distribuie energia în zona Olteniei, chiar spunea că deşi marii consumatori dau în continuare semne de slăbiciune, din spate vin clienţi de talie mai mică.

De exemplu, de la fabrica Lufkin din Ploieşti, finalizată la jumătatea lui 2013, au plecat anul trecut pe pieţele externe circa 1.000 de sonde de petrol, fiecare cu un preţ cuprins între 25.000 şi 150.000 de dolari.

 

 

Postat de: CREANTELE OLTCHIM.


Musafir

#36415 de la mine citire,eu prostul din OXO?

2015-04-21 08:53

#36370: Oxo - Re: Re: Re: de la mine citire 

 BAAA,TU ASTA DIN OXO,CIT ESTI DE VITEAZ,IA RASPUNDE I LA FOTA,TE N GURA DE RETARDAT TE SUPARA ADEVARUL?

NEWS ALERT OLTCHIM:

#36416 Ce îi trebuie României să adere la euro

2015-04-21 09:14

Guvernatorul Băncii Centrale, Mugur Isărescu, a declarat că România îndeplineşte toate cele cinci criterii de convergenţă nominală prevăzute de Tratatul de la Maastricht pentru aderarea la zona euro însă a adaugat că nu poate spune cu mâna pe inimă că suntem pregătiţi să facem acest pas. Schimbarea leului cu euro este prevăzută undeva în 2019 dar această dată nu este pe deplin asumată. Mişcarea nu este o simplă înlocuire a monedei naţionale cu cea comunitară ci este un fenomen mult mai complex pentru care o ţară trebuie să se pregătească ani de zile. Tratatul semnat în anii '90 indică drept condiţii de aderare la moneda unică: stabilitatea preţurilor, sustenabilitatea poziţiei fiscale, convergenţa ratelor dobânzilor pe termen lung şi stabilitatea cursului de schimb. Mai exact, cele cinci criterii presupun menţinerea deficitului bugetar sub 3%, a datoriei publice sub 60%, a ratei inflaţiei şi a dobânzilor pe  termen lung la un nivel apropiat de cel al ţărilor din zona euro şi stabilitatea cursului de schimb. Din 2014, România a intrat în limitele acceptate de document însă nu este de ajuns. Acelaşi tratat vorbeşte şi despre durabilitatea convergenţei, concept puţin lăsat de izbelişte, dar readus în discuţie după problemele pe care UE le are cu Grecia, Spania, Portugalia, Italia sau Irlanda.

Şi ce trebuie să facă România de acum în colo? Nu se acceptă o îndeplinire accidentală, forţată sau temporară a criteriilor de convergenţă nominală ci se impune o durabilitate a lor. În plus, înainte de intrarea în zona euro, România trebuie să reducă decalajele dintre veniturile locuitorilor dar şi competitivitatea întreprinderilor. În două cuvinte, este nevoie de o continuare a reformelor care să ducă la creştere economică. Guvernatorul Isărescu a declarat că se impune continuarea procesului de privatizare sau restructurare a companiilor de stat, creşterea flexibilităţii şi a gradului de ocupare şi finalizarea liberalizării preţurilor administrate la energie. România încă ţine în braţe companii cu pierderi uriaşe, în special din zona mineritului şi energiei dar şi din industrie, cazul Oltchim. De asemenea, din raţiuni sociale, liberalizarea preţurilor la energie a fost lentă, astfel eliminarea subvenţiilor la energie urmează să fie eliminată în 2017 iar la gaze în 2018.

Dezvoltarea României şi rămânerea în urmă sunt principalele probleme care împiedică adoptarea mai devreme a monedei euro. La PIB-ul pe capul pe locuitor suntem pe penultimul loc din Europa. Adică, nu suntem competitivi deloc. Ne lipseşte infrastructura iar distribuţia veniturilor este inegală în ţară. Bucureştiul, de exemplu, poate intra foarte bine în zona euro, pentru că firmele de aici generează aproape 50% din cifra de afaceri cumulată, în timp ce de la Galaţi în sus nu avem mai mult de 7-8%. Şi asta se reflectă în veniturile pop_laţiei. La infrastructură, suntem ultimii în Europa la kilometri construiţi. Asta înseamnă împovărarea bugetului companiilor şi lipsa de investiţii străine.

Cu Grecia, UE s-a fript. Ţara a intrat în zona euro şi apoi a început restructurarea economiei, cu consecinţele ei dureroase - şomaj, scăderea producţiei, neîncredere. Pentru ceilalţi doritori de monedă euro, România, Bulgaria, Croaţia, Ungaria, Polonia şi Cehia, se doreşte un parcurs mai sinuos dar care duce la sănătate şi performanţă. Or, o zonă monetară unică nu este un loc potrivit pentru statele cu lipsă de competitivitate.

Ca să parcurgem tot paşii, uneori dureroşi ce ţin de restructurare, e nevoie de voinţă politică, potrivit gevernatorului Isărescu. Şi până în 2019 avem în faţă alegeri parlamentare şi locale, la anul, alegeri prezidenţiale în 2019, la care mai putem adăuga şi alegerile parlamentare şi locale din 2020.

http://www.cotidianul.ro/

Postat de: CREANTELE OLTCHIM.


Musafir

#36417 Din păcate, materialul este doar un pamflet. Atat ne-a mai ramas: PAMFLETUL!

2015-04-21 09:53

Primăria Râmnicului a scos 20.000 de oameni în stradă pentru a sprijini autostrada Sibiu-Piteşti

SCRIS LUNI, APRILIE 20TH, 2015
http://www.ramnicuvalceaweek.ro/?p=13584

Suntem deja în a doua săptămână de proteste organizate de Consiliul Muncipal Râmnicu Vâlea, proteste care au strâns peste 18.000 de vâlceni în zona centrală şi apoi în marş spre strada Calea Bucureşti. Este de departe cea mai amplă mişcare civică iniţiată de o administraţie locală din România pentru construcţia unei autostrăzi vitale pentru municipiul nostru.

Secretarul primăriei Râmnicu Vâlcea, domnul Didoiu, ca de fiecare dată, a trimis mailuri la toţi consilieri municipali şi cu toţii au fost de acord că această autostradă dacă nu va fi realizată, ne referim la Sibiu-Piteşti, poate condamna Râmnicul la epoca medievală.

Printre primii care a sărit să spună că este cazul să protestăm a fost Mihai Persu, susţinut de Grigore Crăciunescu, Muşat şi apoi toţi ceilalţi consilieri au trecut peste toate culorile politice, orgolii şi au spus e cazul să ieşim în stradă. „Nu pot să asist la această contracţie economică şi efectiv la o disoluţie pe termen lung a economiei vâlcene. Fenomenul de stagflaţie a fost resimţit în ultima perioadă în Vâlcea şi este semnul debutului unei crize economice fără rezolvare!”, spunea tânărul om de afaceri Mihai Persu, în fruntea unei coloane de 5.000 de protestatari. Omul de afaceri Crăciunescu Grig, parafrazându-l pe Milton Friedman a menţionat că „esenţialitatea unei omogene concreşteri ecomnomice rezidă subliminal în efortul de infrastructură. Sibiu-Piteşti este astfel, quintesenţa acestei revoluţii economice pentru judeţ”. Chiar şi Muşat a fost unul care a reuşit să strângă un număr de 2.500 de protestari.

Primarul Ion Gigi Matei, unul dintre cei mai buni edili ai oraşului din intervalul 1388-2015, s-a aşezat în fruntea demonstranţilor şi a cerut personal lui Victor Ponta şi Ioan Rus să grăbească demersurile pentru autostradă, altfel să-şi prezinte demisia. „Înainte de a fi pesedist, sunt Râmnicean!”

Consilierii municipali de o săptămână poartă o singură culoare, albul. Sunt uniţi şi au declarat că nu vor prărăsi strada până când această arteră – autostrada – nu va fi efectiv pusă în execuţie. Restul proiectelor au fost amânate puţin. De exemplu, discuţiile cu cei de la Siemens s-au amânat până luna viitoare, investitorii au înţeles situaţia şi chiar s-au declarat solidari. În aceeaşi situaţie au fost şi cei de la Hyundai care voiau să facă o fabrică de componente auto la Râmnic.  
Concernul „United Petrochemical Oltchim” a declarat printr-un comunicat de presă că proprietarul companiei chimice vâlcene este solidar cu protestul primăriei şi consilierilor locali şi că va trimite 4.000 de salariaţi din schimbul I la protest.
Chiar şi Compania privată de producere a aburului industrial „CET Tehnologies” susţine protestul amplul de Vâlcea.

După o săptămână de proteste de stradă, iată că guvernul Ponta a dat înapoi. A cerut CNSC să analizeze cu celeritate contestaţia companiei făcută pentru studiul de fezabilitate şi a promis că în aceată toamnă cu siguranţă vor porni lucrările la autostrada Sibiu-Piteşti

Cel mai bun primar al Râmnicului, Ion Gigi Matei s-a declarat nemulţumit de acest răspuns şi a cerut consilierilor municipali şi cetăţenilor să nu renunţe la proteste până când nu vor primi şi ştirea variantei de legătură a Râmnicului cu autostrada.

Pentru ziua de marţi s-au anunţat peste 25.000 de cetăţeni în stradă, este sincer, minunat să simţi că te reprezintă o astfel de administraţie şi un astfel de consiliu local, atât de altruist. Respect vouă stimaţi aleşi…..

P.S. Din păcate, materialul este doar un pamflet.

Mihai IONESCU


Musafir

#36418 Re: de la mine citire,eu prostul din OXO?

2015-04-21 09:56

#36415: - de la mine citire,eu prostul din OXO? 

 gaoazaaaaaa,e bine in concediu,te mai duci pe la CRA CRA,ai mai dai limba n cur si poate ai pui si lui tigla pe VILA care si o trage prin GORANU,vorbeste lumea prin sat,ca de,zlotii fac minuniiiiii.


Musafir

#36419

2015-04-21 12:09

Lasa-l in pace pe CRA,CRA ca este atat de prost ca nici un bilet de ordine de la automatul BCR(oare cauta zloti,vorba lui Fota) nu era in stare sa-si ia ,i-au trebuit ajutoare,doamne cum dracului ati putut pune botul la basitul asta de Cernev ,daca este atat de prost intr-o era a tehnologiei,nu este de mirare ca au sarit canalizarile in aer,iar gaoaza este o progresie geometrica a acestui Cernev acum imi dau seama ca si sleahta care a aderat la aceste monument de prostie nu este departe de ei,prosti cu prostu se aduna este ca in matematica plus cu plus ca daca este cu minus ne incurcam.


Musafir

#36420 Re: Raport devastator al Curţii de Conturi pentru managementul CET Govora SA

2015-04-21 12:33

#36405: CET GOVORA RAMNICU VALCEA - Raport devastator al Curţii de Conturi pentru managementul CET Govora SA 

 Ba, nu se poate!

Pai nu era balan cel mai tare din parcare?

Nu el salvase si oltchimul, el cu cocletii lui?

Acum sa il vad pe unde scoate camasa.


Musafir

#36421 Re: de la mine citire,eu prostul din OXO?

2015-04-21 12:39

#36415: - de la mine citire,eu prostul din OXO? 

 S-a trezt betivul de foutache-co.aie roade!

Scuze, nu s-a trezit de aburii alcolului.

Tot BETIV SI RETARDAT A RAMAS.

UNDE NU E, CE SA CERI FRATE? 

Pomana de la DGL

#36422 Fumuru si Cerneanu

2015-04-21 13:46

Atentie pleaca in masa membri Sindicatului Liber ce se intamla?

comanescu

#36423 Desteptativa pe ultima 100 de metri

2015-04-21 13:48

Sa se duca caci i-au dradat liderii de nuclee fiindca au votat sa ramana Diculoiu lider cu datorii de 2 miliarde.

Draghicea

#36424 DESTEPTAREA NU MAI DORMITI

2015-04-21 13:50

Sa plece si fraierele mele de la SCCL i-mi pare rau de ele ca le-am dezamagit.


Musafir

#36425 Re: Re: de la mine citire,eu prostul din OXO?

2015-04-21 14:28

#36421: - Re: de la mine citire,eu prostul din OXO? 

 sa mi o pupi si lingi cu mata poponar si tradator cernevist numit GAOAZA RETARDATA,TI AI PREGATIT VALIZA IN CONCEDIU?