Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post

CET GOVORA RAMNICU VALCEA
Musafir

#36405 Raport devastator al Curţii de Conturi pentru managementul CET Govora SA

2015-04-20 19:49

Un împrumut de 1,5 milioane lei, acordat în 2010 Vilcet Energy SRL, a dispărut pur şi simplu din contabilitatea firmei la care furnizorul de energie e unic asociat

Explicaţiile a trei ani consecutivi de pierderi financiare

http://saptamana.net/articol/

Până în 2014 inclusiv, conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea, principalul acţionar al CET Govora SA, a tolerat grave şi succesive abateri în modul de administrare al patrimoniului public şi privat atât al acestei societăţi, cât şi al celorlalte la care ea este unic acţionar. În tot acest timp, furnizorul de agent termic a înregistrat datorii uriaşe către stat, furnizori, dar şi pierderi masive. Cu toate astea, conducerile CET Govora, Servcet sau Prelcet au fost premiate cu un tupeu incredibil pentru “performanţă” şi au încasat prime de vacanţă în valoare de sute de milioane de lei vechi de persoană.

La începutul lunii aprilie, directorul general al CET Govora SA, ing. Mihai Bălan, a ameninţat cu demisia din funcţie şi chiar şi-a pus în aplicare (în scris) intenţia. La momentul respectiv, prietenii acestuia din presa locală au speculat masiv pe marginea unor presupuse presiuni ale noii majorităţi PNL din CJ Vâlcea şi au avertizat că societatea are numai de pierdut dacă rămâne fără un manager excepţional precum inginerul Bălan. După negocieri la ceas de taină cu reprezentantul CJ Vâlcea în AGA furnizorului vâlcean de agent termic, până la urmă, directorul a revenit asupra deciziei. Problema este că, dacă analizăm la rece rezultatele controalelor efectuate de Curtea de Conturi prin auditorii Camerei de Conturi Vâlcea, în gestiunea societăţii pe ultimii trei ani, managementul lui Mihai Bălan nu mai pare deloc atât de... providenţial. Citiţi şi vă cruciţi!

Plăţi nelegale de miliarde, nerecuperate din cauza tergiversărilor instanţelor de judecată

Două controale efectuate succesiv, în august 2013, respectiv decembrie 2014, de auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi Vâlcea la CJ Vâlcea, SC CET Govora SA şi societăţile la care furnizorul de agent termic este unic acţionar au scos la iveală o serie de grave abateri în modul de administrare a patrimoniului public şi privat al acestora. Mai mult, un raport preliminar privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 34/02.08.2013 subliniază că multe dintre deficienţele constatate nu au fost remediate.
În august 2013, auditorii Camerei de Conturi Vâlcea constatau că, în cadrul contractului de achiziţie publică la obiectivul de investiţii “Modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică de la cazanul 7 din CET Govora în vederea creşterii performanţelor de desprăfuire la max. 50mg/Nm3 la ieşirea din electrofiltre” “au fost efectuate plăţi nelegale în sumă de 165.089,92 lei pentru cantităţi de materiale dezmembrate şi transportate mai mari decât cele real executate potrivit datelor tehnice şi suprafeţelor existente în teren”. De asemenea, auditorii Camerei de Conturi au constatat efectuarea de “plăţi nelegale în sumă estimată de 90.495,33 lei pentru lucrări suplimentare pentru realizarea cărora s-au utilizat preţuri mai mari decât cele din oferta iniţială”. De asemenea, “au fost efectuate plăţi în sumă de 41.423,49 lei pentru lucrări neefectuate de montaj corpuri de iluminat”, susţin auditorii în raportul lor.
În afara caracterului penal al elementelor sesizate (prejudiciu total, numai în acest caz, estimat la 297.008,74 lei, adică aproape trei miliarde de lei vechi), auditorii au constatat că măsurile dispuse, stabilirea exactă a prejudiciului, a persoanelor răspunzătoare şi recuperarea pagubei, la nivelul actualizat la data încasării nu au fost îndeplinite decât parţial. Parţial însemnând că raportul a fost contestat de CJ Vâlcea (la vremea respectivă preşedinte era Ion Cîlea, PSD) la Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal din cadrul Tribunalului Vâlcea, în prezent fiind pe rolul Curţii de Apel Piteşti.

Schimbarea majorităţii politice în CJ a scos la lumină toleranţa inconştientă a liderilor PSD

În decembrie 2014, când preşedinte interimar al CJ Vâlcea a fost ales liberalul Gheorghe Păsat, verificările efectuate de auditorii Camerei de Conturi Vâlcea au scos în evidenţă şi mai multe nereguli. Astfel, s-a constatat că “nu a fost înregistrată în domeniul public al UAT (CJ Vâlcea – n.r.) valoarea activului rezultat ca urmare a finalizării şi recepţionării obiectivului de investiţii” (instalaţia de desprăfuire modernizată). Asta în condiţiile în care investiţia a fost recepţionată încă din 17 iulie 2012, conform Procesului – verbal de recepţie a punerii în funcţiune nr. 8478. Abia în 22 iulie 2014 a fost clarificată (prin hotărâre a CJ Vâlcea) situaţia juridică al modalităţii de dare în folosinţă a instalaţiei către CET Govora SA, în baza unui contract de concesiune şi a fost înregistrată investiţia în evidenţa contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului.
În cazul investiţiei la instalaţia de desprăfuire, nu au fost inventariate şi înregistrate în contul de activ corespunzător din bilanţul anual al CJ Vâlcea nici piesele de schimb achiziţionate pentru perioada de garanţie şi încredinţate CET Govora SA spre păstrare şi conservare, pe bază de proces verbal de custodie. Abaterea a fost îndreptată parţial abia în iulie 2014, dar CET Govora nu a confirmat încă listele de inventariere a pieselor de schimb primite în custodie.

1,5 milioane de lei noi, acordate “împrumut” Vilcet Energy SRL, au dispărut pur şi simplu din contabilitate

Alţi 340.241,29 lei este dobânda penalizatoare pierdută, până în prezent, de CJ Vâlcea din cauza necalculării accesoriilor la suma de 4,685.353,87 lei, reprezentând o creanţă din perioada 1 ianuarie – 27 noiembrie 2013, stinsă între părţi prin transformarea ei în acţiuni. În prezent, noua conducere a CJ Vâlcea trebuie să aplice integral măsurile de executare silită a CET Govora pentru recuperarea pagubei înainte ca ea să fie prescriptibilă.
Tot din raportul Camerei de Conturi reiese că bugetul judeţului a mai fost văduvit de 89.712,37 lei, reprezentând cota de 40% din veniturile provenite din impozitul pe mijloacele de transport cu masa mai mare de 12 tone, precum şi a accesoriilor (amenzi şi penalităţi) de 96.234,13 lei. Parţial, suma a fost recuperată prin măsurile dispuse de noua conducere a CJ Vâlcea, rămânând de încasat aproximativ 80.000 de lei.
Din sinteza acţiunilor de control realizate de auditorii Camerei de Conturi Vâlcea la CET Govora SA în perioada 4 noiembrie – 15 decembrie 2014, reiese că societatea depăşise cheltuielile aprobate în bugetul pe 2013 cu 14,1%, din acestea cheltuielile financiare fiind depăşite 43,8%. Operaţiunile financiare cu bilanţ negativ în creştere faţă de bugetul aprobat (cu 3,3%) au diminuat semnificativ şi impactul profitului înregistrat din exploatare. Astfel, la sfârşitul lui 2014, a rezultat o pierdere de 4.457.000 lei, auditorii constatând abateri financiare în valoare de 1.500.000 lei rezultat în urma a 140 de prejudicii consemnate. Suma de 1,5 milioane lei rezultă dintr-un împrumut acordat în 20 septembrie 2010 SC Vilcet Energy SRL, societate înfiinţată de CET Govora, ca unic asociat, în 2010 şi care are schema de conducere (cu excepţia unui compartiment de control intern, ce nu a fost înfiinţat!) identică cu cea a societăţii mamă. Termenul înţelegerii era valabil timp de trei ani, în condiţiile în care societatea cu răspundere limitată se obliga să restituie integral suma la scadenţă sau la momentul majorării capitalului social. De asemenea, auditorii au estimat că au fost acordate necuvenit către diverse persoane drepturi salariale în sumă de 42.000 lei.

Negocieri la ceas de taină cu reprezentanţii CJ în AGA
Directorul Mihai Bălan nu s-a sfiit să apeleze la medierea unor reprezentanţi ai presei locale pentru a-i convinge reprezentantul CJ în AGA CET Govora SA de faptul că, şi după schimbarea îngăduitoarei majorităţi PSD din CJ Vâlcea cu una PNL, este persoana cea mai potrivită să ia deciziile majore la furnizorul vâlcean de agent termic. În imagine, la ceas de taină, într-o cafenea de mall râmnicean, managerul dialoghează cu reprezentantul desemnat de CJ Vâlcea în AGA societăţii, avocatul Petre Grigore (cu spatele), în prezenţa unui cunoscut jurnalist vâlcean (foto medalion).

“Găinării” de miliarde: servicii nejustificate achitate, amortizări şi chirii pentru echipamente şi programe informatice!

Trebuie menţionat faptul că Vilcet Energy SRL a înregistrat eronat, potrivit auditorilor Camerei de Conturi, în contul “Clienţi”, sumele reprezentând creanţe neîncasate de la CET, în condiţiile în care ele trebuiau evidenţiate în contul “Decontări între entităţile afiliate”. La aceeaşi societate, a fost majorată nejustificat cu aproape un miliard de lei vechi (99.000 lei) valoarea investiţiei “Centrală electrică de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaze naturale” în contul amortizării unor active, dar nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă echipamente de birotică ce au fost primite cu titlu gratuit şi mobilierul din dotare.
Una dintre facilităţile care aduc venituri Vilcet Energy prin contract cu CET Govora este Staţia de 110KV, pe care sereleul o închiriază societăţii mamă. Ca şi cum nu era suficient, auditorii au constatat că în perioada septembrie – decembrie 2013, Vilcet Energy a facturat CET Govora o sumă cu 38.000 de lei mai mare, sumă reprezentând “amortismentul lunar aferent unor imobilizări necorporale (programe informatice) complet amortizate”.
“S-a constatat că Vilcet Energy SRL a achitat contravaloarea unor servicii care nu au legătură cu activitatea proprie (servicii de proiectare - n.r.), valoarea estimată a abaterii fiind de 135.000 lei la care se adaugă foloase nerealizate în valoare de 9.000 de lei. (...) A plătit nejustificat suma de 10.000 de lei, la care se adaugă 2.000 de lei TVA, reprezentând contravaloarea chiriei, aferente lunilor iulie şi august 2013, pentru 4 copiatoare şi un fax închiriate, deşi începând cu luna iulie 2013, în conformitate cu prevederile contractuale, acestea erau proprietatea Vilcet Energy SRL. (...) Au fost incluse în contul de profit şi pierdere cheltuieli nedeductibile fiscal, reprezentând contravaloarea unor servicii prestate, care nu au legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actul de înfiinţare al societăţii. (...) Nu a fost majorat capitalul social al societăţii cu suma de 1.500.000 lei, conform termenilor din contractul de împrumut încheiat între Vilcet Energy şi SC CET Govora SA”, se mai arată în raportul sintetic al Camerei de Conturi.

Mihai Bălan şi Ioana Liţă - bonusuri de performanţă şi prime de vacanţă de sute de milioane de lei vechi

Ca şi cum nu ar fi fost suficient, directorul general Mihai Bălan şi directorul departamentului de resurse umane (până în martie 2015, Ioana Liţă, consilier judeţean şi preşedinta organizaţiei de femei a PSD Vâlcea) “în luna mai 2012, au beneficiat necuvenit de un premiu anual (primă de performanţă reprezentând 12 şi respectiv 5 remuneraţii brute lunare) în sumă estimată de 75 mii lei. “Din controlul efectuat asupra documentelor puse la dispoziţie, s-a constatat că în perioada 2012 – 2014”, aceiaşi doi decidenţi “au beneficiat necuvenit de primă de vacanţă în valoare estimată de 23.000 lei”.

Ce face conducerea CET, fac şi directorii Servcet şi Prelcet!

Metoda de îndestulare cu tupeu din veniturile societăţii cu capital public au copiat-o şi directorii Servcet SA şi Prelcet SA, la care CET Govora este acţionar unic. În condiţiile în care a înregistrat pierdere pe 2013 (252.000 lei), iar auditorii au constatat abateri financiar-contabile de 134.000 lei, conducerea Servcet a supraevaluat grosolan elemente de cost în structura devizelor ce au stat la baza facturilor emise către CET Govora. “S-a constatat că Servcet SA a acordat şi plătit necuvenit directorului societăţii în perioada controlată drepturi salariale, sub forma primei de vacanţă, în sumă totală brută de 23.000 lei (...). Directorul entităţii verificate a primit în luna mai 2012, fără temei legal, un premiu anual constând în 8 salarii brute în valoare totală de 47.000 lei brut, pentru realizarea indicatorilor de performanţă (sic!) aferenţi anului 2011, premiu acordat cu încălcarea prevederilor Legii 203/2009”, se arată în raportul sintetic întocmit de auditori în 2014.
Dacă la Prelcet SA balanţa contabilă a fost pozitivă, auditorii au constatat că, în 12 iunie 2012, directorului acesteia i-a fost acordat şi plătit necuvenit un premiu anual de “12 remuneraţii brute lunare în sumă de 70.000 de lei, respectiv 49.000 de lei net (...), iar în perioada mai 2012 – octombrie 2014, drepturi salariale sub forma primei de vacanţă în sumă totală brută de 21.000 lei”. Şi la Prelcet au fost depistate cheltuieli nejustificate de un miliard de lei vechi (100.000 RON).

Membrii CA şi AGA, în egală măsură responsabili

Toate aceste lucruri s-au petrecut şi sub privirile îngăduitoare ale membrilor Consiliilor de Administraţie şi Adunărilor Generale ale Acţionarilor societăţilor respective. După cum este cunoscut, în aceste foruri sunt trimişi, prin votul majorităţii consilierilor, agreaţii conducerilor CJ Vâlcea. Dacă până acum ştim cum a procedat PSD, aşteptăm cu interes să vedem dacă noua majoritate PNL din legislativul vâlcean este capabilă să stopeze risipa şi jaful din societăţile şi instituţiile din subordinea CJ.

Raspunsuri


Musafir

#36420 Re: Raport devastator al Curţii de Conturi pentru managementul CET Govora SA

2015-04-21 12:33:04

#36405: CET GOVORA RAMNICU VALCEA - Raport devastator al Curţii de Conturi pentru managementul CET Govora SA 

 Ba, nu se poate!

Pai nu era balan cel mai tare din parcare?

Nu el salvase si oltchimul, el cu cocletii lui?

Acum sa il vad pe unde scoate camasa.