Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

/ #36352 COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (1)

2015-04-20 07:28

http://www.impactreal.ro/2015041919084

COMBINATUL OLTCHIM, IN PERICOL DE BLOCAJ FINANCIAR (1)

Data publicarii: 19-04-15

• Societatea a înregistrat capitaluri proprii negative de 2,8 miliarde de lei şi venituri din exploatare de 645,4 milioane de lei

Miercuri, 29 aprilie 2015, va avea loc o importantă şedinţă ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor de la societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, acţionarii fiind chemaţi să aprobe, printre altele, situaţiile financiare consolidate ale combinatului chimic vâlcean, încheiate la 31 decembrie 2014, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza raportului administratorului special al societăţii şi raportului auditorului financiar, aferente anului trecut. Situaţiile financiare consolidate elaborate de SC Oltchim SA pentru exerciţiul financiar aferent anului 2014 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), aşa cum au fost aprobate de Uniunea Europeană. SC Oltchim SA este o societate pe acţiuni cu domiciliul în România, iar societăţile afiliate incluse în situaţiile financiare aferente anului 2014 au sediul social în România. Situaţiile financiare consolidate la şi pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 se referă la SC Oltchim SA şi filiala sa, SC Sistemplast SA. Întocmirea situaţiilor financiare consolidate s-a făcut prin însumarea situaţiilor financiare ale societăţilor SC Oltchim SA şi SC Sistemplast SA, iar la firmele asociate s-a avut în vedere doar profitul calculat în funcţie de aportul la capitalul social.

Sistemplast a avut relaţii de colaborare cu Oltchim, dar şi cu alte societăţi


Rezultatul net înregistrat de SC Oltchim SA în situaţiile financiare consolidate aferente anului trecut, 458,69 milioane de lei, se prezintă astfel: pierdere netă înregistrată de SC Oltchim SA - 459,32 milioane de lei; profit net înregistrat de SC Sistemplast SA - 853.000 de lei; cotă parte din rezultatul înregistrat de societăţile asociate - minus 228.000 de lei. Dacă se analizează pierderea curentă în anul 2014 rezultă, comparativ cu anul 2013, o reducere a acesteia cu 602,83 milioane de lei, respectiv cu 56,7%. Pierderea înregistrată de SC Oltchim SA în anul 2014 a fost determinată de funcţionarea la capacitate redusă a instalaţiilor, respectiv 24,26%, cauza majoră fiind lipsa capitalului de lucru pentru finanţarea activităţii de producţie. SC Sistemplast SA s-a înfiinţat în 12 februarie 1999, iar obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea articolelor din PVC şi polietilenă (tuburi, conducte, fitinguri şi accesorii). Capitalul social este în valoare de 7,7 milioane de lei, cu următoarea structură a acţionariatului: SC Oltchim SA (94,4%), SC Charity Holdings SA (5,2%), alţi acţionari (0,4%). SC Sistemplast SA şi-a completat obiectul de activitate cu efectuarea lucrărilor de mentenanţă şi reparaţii. Aceasta este principala activitate desfăşurată de societate în anul 2014. SC Sistemplast SA a avut relaţii de colaborare atât cu SC Oltchim SA, cât şi cu alte societăţi. Principalii indicatori economico-financiari realizaţi în anul 2014 de SC Sistemplast SA au fost: venituri din exploatare - 7,73 milioane de lei, cheltuieli - 6,87 milioane de lei, profit - 862.000 de lei. Profitul înregistrat în anul 2014 este determinat de preluarea pe venituri a provizionului constituit pentru valoarea activelor neutilizate (clădire) în anii anteriori. SC Oltchim SA mai deţine participaţii cu procente sub 50% la următoarele societăţi comerciale: SC Euro Urethane SRL (41,28%) şi SC Oltquino SA (46,64%). Pentru societăţile asociate, la care SC Oltchim SA deţine între 20% şi 50% din capitalul social, la întocmirea situaţiilor financiare consolidate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), aşa cum au fost aprobate de Uniunea Europeană, se are în vedere doar profitul calculat în funcţie de aportul la capitalul social. SC Euro Urethane SRL este o societate la care SC Oltchim SA deţine 41,28% din capitalul social, restul de 58,72% fiind deţinut de PCC SE. Obiectul de activitate este fabricarea toluendiizocianatului, prestare servicii de realizare protecţii pentru piese, instalaţii şi mijloace transport. În prezent, societatea este pe investiţii. SC Euro Urethane SRL are un capital social de 59,72 milioane de lei, active de 58,82 milioane de lei şi datorii de 16.000 de lei. SC Oltquino SA este o societatemixtă înfiinţată în data de 19 decembrie 1994, având ca acţionari SC Oltchim SA - cu 46,64% din acţiuni, Inquinosa Spania cu 52,99% din acţiuni, dar şi persoane fizice spaniole, cu 0,37%. Obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea produselor chimice. SC Oltquino SA are un capital social de peste 2 milioane de lei, active de 4,57 milioane de lei, datorii de 317.000 de lei, iar în 2014 a realizat venituri totale de 1,22 milioane de lei şi a înregistrat o pierdere de 419.000 de lei.