Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

#35376 Re: Re: Re: Inteligent lucrat ! S-au "ales" in fruntea sindicatului si si-au imunizat locul de munca

2015-03-15 22:03

#35361: - Re: Re: Inteligent lucrat ! S-au "ales" in fruntea sindicatului si si-au imunizat locul de munca. No 

 Sa se ia de manuta cu GEORNOIU MIHAI, alta TAIE FRUNZA LA CAINI, ce umbla prin sectii teleleu si minte oamenii cu nesimtire.

Un prostan semianalfabet cu ifose de mare sindicalist.

A uitat cand pupa bucile lui diculoiu, acum pupa buci de la victoria.

Jegosul!


Musafir

#35377 Re: Re: Re: Re: Inteligent lucrat ! S-au "ales" in fruntea sindicatului si si-au imunizat locul de m

2015-03-15 22:42

#35376: - Re: Re: Re: Inteligent lucrat ! S-au "ales" in fruntea sindicatului si si-au imunizat locul de munca 

Ponta la b1 tv  azi 15.03.2015, Oltchim duduie si functioneaza in insolventa, este totul foarte bine si salariile sunt la zi platite pentru toti...


Musafir

#35378 Ce prevede în detaliu planul de reorganizare a OLTCHIM aprobat de creditori

2015-03-15 22:51

http://ziaruldevalcea.ro/

Perioada de executare a planului de reorganizare a SC Oltchim SA este de trei ani de la confirmarea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 95 din Legea nr. 85/2006, cu posibilitatea de prelungire a acestuia. Faţă de prevederile art. 101 din aceiaşi lege, în cazul în care, pe parcursul executării planului de reorganizare, vor interveni elemente noi în legătură cu strategia de reorganizare avută în vedere la această dată, planul va putea fi modificat cu respectarea condiţiilor legale în acest sens. Planul de reorganizare va fi considerat ca fiind finalizat cu succes, înainte sau la expirarea perioadei de 36 luni în cazul în care următorul obiectiv a fost îndeplinit: creditorii SC Oltchim SA au fost plătiţi cu sumele prevăzute în programul de plată al creanţelor. Pe durata implementării planului de reorganizare, conducerea activităţii curente va fi păstrată de către debitor, consorţiul de administratori judiciari având atribuţii de raportare lunară către creditori a gradului de îndeplinire a planului de reorganizare şi, respectiv, de avizare a plăţilor în aceleaşi condiţii ca în perioada de observaţie. Atribuţiile stabilite în mod expres prin plan în sarcina administratorului special al SC Oltchim SA, sunt următoarele: va asigura conducerea executivă a societăţii debitoare; va reprezenta societatea în faţa instanţelor de judecată şi în relaţia cu terţii; va efectua acte de administrare şi de dispoziţie, inclusiv cu privire la orice activ sau părţi sociale deţinute de societatea debitoare, în condiţiile şi limitele prevăzute prin plan; va efectua sau aproba toate plăţile societăţii şi va monitoriza implementarea planului de reorganizare; va putea efectua orice alte operaţiuni sau acte necesare punerii în aplicare a prevederilor planului. Atribuţiile administratorului special al SC Oltchim SA, menţionate mai sus au caracter exemplificativ, acesta urmând a exercita toate atribuţiile care decurg din exercitarea acestei calităţi. Măsurile propuse prin planul de reorganizare sunt în acord cu prevederile legale în materie, dar şi cu interesele prioritare ale creditorilor. Planul de reorganizare are în vedere, în principal, identificarea unui investitor care să preia (total sau parţial) patrimoniul sau afacerea SC Oltchim SA, precum şi conversia parţială a datoriilor societăţii în acţiuni ale acesteia. Ulterior finalizării transferului de active între SC Oltchim SA şi SC Oltchim SPV SRL, va avea loc cesionarea părţilor sociale ce vor fi deţinute de către societatea debitoare în SC Oltchim SPV SRL către terţ, vânzare ce va fi perfectată în termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea finalizării transferului activelor. Valorificarea patrimoniului SC Oltchim SA către un terţ (investitor), interesat de continuarea activităţii societăţii, se va putea realiza prin înfiinţarea SC Oltchim SPV SRL – transferul afacerii şi patrimoniului SC Oltchim SA către o persoană juridică română, cu asociat unic SC Oltchim SA, cu personalitate juridică distinctă de SC Oltchim SA şi cu aport integral constituit de către aceasta din urmă, sub formă de aport în natură şi numerar şi cesionarea părţilor sociale ce vor fi deţinute de către societatea debitoare în SC Oltchim SPV SRL către investitor.În acest fel, valorificarea integrală a patrimoniului societăţii debitoare către un investitor, interesat de continuarea activităţii SC Oltchim SA, se va face cu respectarea următoarelor coordonate: se va înfiinţa SC Oltchim SPV SRL, persoană juridică română cu asociat unic (SC Oltchim SA), cu personalitate juridică distinctă de SC Oltchim SA şi cu aport integral constituit de către aceasta din urmă, sub formă de aport în natură şi numerar; se vor transfera către SC Oltchim SPV SRL activele SC Oltchim SA, localizate pe platforma industrială Râmnicu Vâlcea sau în cadrul Diviziei Petrochimice Bradu, drepturile de proprietate intelectuală, brandul, clientela, contractele cu furnizorii şi clienţii, precum şi toţi salariaţii SC Oltchim SA existenţi la momentul transferului aferentei fiecarei platforme industriale – Râmnicu Vâlcea sau Divizia Petrochimică Bradu, toate autorizaţiile şi avizele necesare funcţionării şi desfăşurării activităţii.Ca să nu fie nici un dubiu, se are în vedere valorificarea prin intermediul SPV-ului, împreună sau separat, a celor două platforme industriale – Râmnicu Vâlcea şi Divizia Petrochimică Bradu. Aceasta se va decide în funcţie de interesul manifestat de potenţialii investitori. Caietul de prezentare în vederea vânzării se va modifica corespunzător, pornind de la întregul activ care este cuprins acum în acesta. Nu se vor transfera datoriile SC Oltchim SA născute anterior datei transferului. SC Oltchim SPV SRL va prelua întreprinderea funcţională a SC Oltchim SA, ca afacere în curs de exercitare (going concern). Având în vedere că de la SC Oltchim SA se transferă către SC Oltchim SPV SRL întreprinderea funcţională ca afacere în curs de exercitare, SC Oltchim SPV SRL va prelua obligaţiile de mediu astfel cum sunt stabilite prin toate şi oricare dintre autorizaţiile sau avizele de mediu. Odată cu transferul activelor, SC Oltchim SA va dobândi părţi sociale echivalente în SC Oltchim SPV SRL. În considerarea faptului că asupra activelor ce se vor a fi transferate către SC Oltchim SPV SRL poartă ipoteci mobiliare şi imobiliare, constituite în favoarea unora dintre creditorii SC Oltchim SA, în scopul conservării drepturilor acestor creditori privilegiaţi, obiectul garanţiei lor va fi înlocuit cu un altul, respectiv cu părţi sociale emise de SC Oltchim SPV SRL. Asupra părţilor sociale se vor constitui drepturi de garanţie în favoarea creditorilor privilegiaţi, în valori ce vor fi proporţionale cu valorile garanţiilor deţinute de către fiecare dintre aceştia, astfel cum au fost determinate prin raportul de evaluare întocmit de către Winterhill în cadrul procedurii.Creditorii garantaţi au dreptul să opteze că ridicarea sarcinilor asupra bunurilor transferate la SC Oltchim SPV SRL şi asupra cărora poartă garanţiile proprii să se facă la momentul plăţii integrale a preţului aferent părţilor sociale ale SC Oltchim SPV SRL. Acest drept se va manifesta prin semnarea unui acord cu privire la această operaţiune, în termen de 30 zile de la confirmarea planului de reorganizare de către judecatorul sindic. Dacă în termenul prevăzut creditorii nu înţeleg să îşi exprime acordul, după expirarea acestui termen se va aplica numai protecţia prevăzută la paragraful anterior.O altă modalitate de realizare a planului de reorganizare este reprezentată de conversia creanţelor creditorilor garantaţi şi bugetari în acţiuni ale SC Oltchim SA, parţial sau integral, cu respectarea proporţiilor şi valorilor incluse în programul de plăţi.Creditorii bugetari au opţiunea de a converti în acţiuni creanţele pe care le deţin împotriva SC Oltchim SA, parţial sau integral, în condiţiile stiplate în OUG nr. 25/2014, coroborate cu dispoziţiile din Legea insolvenţei (emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menţionate).Pentru înscrierea în plan a unei emisiuni de titluri de valoare este necesar acordul expres, în scris, al creditorului care urmează să primească titlurile de valoare emise, acord ce se va da înainte de admiterea planului de către judecatorul sindic.Conversia în acţiuni a creanţelor creditorilor garantaţi şi bugetari va putea fi exercitată de către aceştia oricând pe parcursul perioadei de implementare a planului de reorganizare cu respectarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 referitoare la modalitatea de aprobare a acestei operaţiuni. O modalitate alternativă de realizare a planului de reorganizare a SC Oltchim SA este reprezentată de darea în plată a bunurilor imobile terenuri şi clădiri (libere de sarcini) către creditorii bugetari, în contul creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului. Darea în plata a bunurilor debitorului către creditori va putea fi efectuată doar cu condiţia prealabilă a acordului scris al acestora cu privire la această modalitate de stingere a creanţei lor şi cu condiţia aprobării de către adunarea creditorilor. Deşi planul nu foloseşte ca şi modalitate de stingere a creanţelor darea în plată a bunurilor către creditorii bugetari, aceştia au opţiunea de a primi bunuri imobile în contul creanţelor pe care le deţin împotriva SC Oltchim SA, conform prevederilor art. 95 din Legea 85/2006. Această opţiune va putea fi exercitată oricând pe parcursul perioadei de implementare a planului de reorganizare, cu respectarea prevederilor art. 101 din aceiaşi lege. Toate contractele de credit aflate în derulare se vor considera scadente, începând cu momentul confirmării planului de reorganizare de către judecătorul sindic. Activele SC Oltchim SA care nu concură la bunul mers al afacerii şi care nu vor face obiectul transferului către SC Oltchim SPV SRL (de exemplu, activul Ramplast, căminele de nefamilişti, terenurile din afara incintei de pe platformele industriale Vâlcea) vor putea fi vândute, prin licitaţie publică sau negociere directă, în condiţii de competitivitate şi publicitate prealabilă, dar nu la mai puţin decât valoarea de lichidare a activului, astfel cum este stabilită prin raportul de evaluare întocmit de Winterhil România SRL.


Musafir

#35379 25 martie: soarta Oltchim, decisa de judecatorul sindic

2015-03-15 23:00

http://www.impactreal.ro/

Planul de reorganizare a Oltchim, elaborat de administratorii judiciari BDO Business Restructuring şi RomInsolv, va fi supus aprobării judecătorului sindic în data de 25 martie. Perioada prevăzută în cadrul acestuia este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an. Planul prevede trei variante de valorificare a patrimoniului combinatului, una dintre acestea vizând vânzarea Oltchim SPV, care ar urma să fie înfiinţat prin preluarea activelor viabile ale combinatului, fără datorii, iar alta conversia creanţelor creditorilor garantaţi şi bugetari în acţiuni, parţial sau integral. Cea de-a treia variantă se referă la darea în plată a bunurilor imobile, terenuri şi clădiri, către creditorii bugetari.
Administratorul judiciar Gheorghe Piperea, partener coordonator al RomInsolv, şi-a exprimat speranţa că vânzarea Oltchim va avea loc până la finele anului, pe motiv că situaţia companiei s-ar fi îmbunătăţit semnificativ. Creditorii Oltchim au aprobat planul de reorganizare, combinatul urmând să se spargă, astfel încât activele performante să fie grupate într-o entitate separată, care să fie privatizată.
„A fost un scor de cinci la zero, printre categoriile de creditori. Deşi se spunea că angajaţii ar fi împotriva planului de reorganizare, peste 2.300 au spus da pentru reorganizare.“, a declarat Piperea.

Topul creditorilor

Cei mai mari creditori ai companiei sunt Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS, fosta AVAS), care trebuie să recupereze 250 de milioane de euro, şi Electrica, societate care are de recuperat 150 de milioane de euro. La acestea se mai adaugă şi Banca Comercială Română (BCR) şi Banca Transilvania.
Mihai Diculoiu, liderul Sindicatului Liber, susţine că Oltchim trebuie să plătească 8,6 milioane de euro – cât reprezintă salariile compensatorii pentru cei disponibilizaţi în 2013, o altă sumă de 3,3 milioane de euro reprezentând salarii restante, pentru personalul actual. De asemenea, Electrica renunţă la 100 de milioane de euro din creanţă, din moment ce această parte nu este garantată, şi a intrat la categoria de creditori chirografari (care au cele mai puţine şanse de recuperare a creanţelor). Sindicaliştii sunt de părere că societatea trebuie ajungă la 65% capacitate de producţie şi să genereze vânzări de minimum 50 de milioane de euro lunar, pentru a putea fi atractivă, iar pentru asta trebuie găsite surse de finanţare prin care să se pornească noi instalaţii. „Petrochimia nu poate funcţiona fără rafinărie, iar, pentru ca rafinăria să fie repornită trebuie un investitor puternic, serios, care să comercializeze benzina şi motorina produse în rafinărie.“, a explicat Diculoiu. Aproape întreaga activitate industrială din judeţul Vâlcea este legată, direct sau indirect, de combinatul Oltchim, în total aproximativ 5.500 de locuri de muncă fiind dependente de companie, între care CET Govora – furnizorul de abur industrial şi energie, carierele Alunu şi Berbeşti – care alimentează cu lignit CET Govora sau salinele deţinute de Salrom în zonă.


Musafir

#35380 Controversatul plan de reorganizare a Oltchim, aprobat de Adunarea creditorilor

2015-03-15 23:13

http://www.impactreal.ro/

• Planul este valabil trei ani

Luni, 9 martie 2015, principalii creditori ai societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea au aprobat oficial planul de reorganizare a combinatului chimic vâlcean. Planul a fost aprobat de 86% dintre creditorii garantaţi, de toţi creditorii esenţiali (furnizori de utilităţi), de 99% dintre creditorii bugetari, de 75,5% dintre creditorii salariaţi şi de 67% dintre creditorii chirografari, structura votului reflectând încrederea creditorilor în şansele de reorganizare a societăţii. Administratorul judiciar al SC Oltchim SA, Gheorghe Piperea, precizează că a fost „un vot pozitiv la toate categoriile de creditori. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Electrica, BCR, Banca Transilvania şi CET Govora se numără printre creditorii importanţi care au votat planul de reorganizare. Avem acceptul inclusiv a 2.353 de salariaţi de la SC Oltchim SA. Planul de reorganizare a societăţii, aflată în insolvenţă de aproape doi ani,
presupune vânzarea către un investitor privat. În plus, combinatul chimic vâlcean nu mai este un pacient în comă, ci s-a stabilizat şi se află în convalescenţă. Din acest motiv, putem spune că reorganizarea a devenit posibilitatea valorificării unei oportunităţi şi nu o metodă de salvare de la faliment. Excludem în continuare posibilitatea falimentului.”. Administratorii SC Oltchim SA susţin că au decis să continue restructurarea şi eficientizarea societăţii, pentru a o face mai atractivă, după tentativele eşuate de vânzare din ultimii doi ani. Planul de reorganizare a SC Oltchim SA va fi supus aprobării judecătorului sindic pe 25 martie 2015. Perioada de reorganizare va dura trei ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă un an. Conducerea SC Oltchim SA a declarat recent că societatea vâlceană şi-a recâştigat, anul trecut, vechii parteneri şi a reuşit să contracteze pe termen lung (un an) 80% din producţia acestui an. În prezent, SC Oltchim SA funcţionează la 30% din capacitate, iar administratorii propun şi redeschiderea altor secţii pe măsură ce fac rost de fonduri. În cei doi ani de insolvenţă, SC Oltchim SA a cumulat datorii de circa 50 de milioane de euro, potrivit planului de reorganizare propus creditorilor. Administratorii combinatului chimic vâlcean estimează că aceste datorii pot fi stinse în maxim doi ani. Planul a fost criticat de sindicate, dar şi de Wojciech Zaremba, reprezentantul PCC SE în România (acţionar minoritar semnificativ al SC Oltchim SA).

Conducerea activităţii curente a Oltchim va fi păstrată de debitor

Perioada de executare a planului de reorganizare a SC Oltchim SA este de 3 ani (36 de luni) de la confirmarea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 95 din Legea nr. 85/2006, cu posibilitatea de prelungire a acestuia. Faţă de prevederile art. 101 din aceeaşi lege, în cazul în care, pe parcursul executării planului de reorganizare, vor interveni elemente noi în legătură cu strategia de reorganizare avută în vedere la această dată, planul va putea fi modificat, cu respectarea condiţiilor legale în acest sens. Planul de reorganizare va fi considerat ca fiind finalizat cu succes înainte sau la expirarea perioadei de 36 de luni, în cazul în creditorii SC Oltchim SA sunt plătiţi cu sumele prevăzute în programul de plată a creanţelor. Pe durata implementării planului de reorganizare, conducerea activităţii curente va fi păstrată de debitor, consorţiul de administratori judiciari având atribuţii de raportare lunară către creditori a gradului de îndeplinire a planului de reorganizare şi, respectiv, de avizare a plăţilor, în aceleaşi condiţii ca şi în perioada de observaţie. Atribuţiile stabilite expres prin acest plan, în sarcina administratorului special al SC Oltchim SA, sunt următoarele: va asigura conducerea executivă a societăţii debitoare; va reprezenta societatea în faţa instanţelor de judecată şi în relaţia cu terţii; va efectua acte de administrare şi de dispoziţie, inclusiv cu privire la orice activ sau părţi sociale deţinute de societatea debitoare, în condiţiile şi limitele prevăzute prin plan; va efectua sau aproba toate plăţile societăţii şi va monitoriza implementarea planului de reorganizare; va putea efectua orice alte operaţiuni sau acte necesare punerii în aplicare a prevederilor planului. Atribuţiile administratorului special al SC Oltchim SA au caracter exemplificativ, acesta urmând să exercite toate atribuţiile care decurg din exercitarea acestei calităţi. Măsurile propuse prin planul de reorganizare sunt în acord cu prevederile legale în materie, dar şi cu interesele prioritare ale creditorilor. Planul de reorganizare are în vedere, în principal, identificarea unui investitor care să preia (total sau parţial) patrimoniul sau afacerea SC Oltchim SA, precum şi conversia parţială a datoriilor societăţii în acţiuni. După finalizarea transferului de active între SC Oltchim SA şi SC Oltchim SPV SRL va avea loc cesionarea părţilor sociale care vor fi deţinute de societatea debitoare în SC Oltchim SPV SRL către terţ, vânzare care va fi perfectată în termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea finalizării transferului activelor.

Oltchim SPV va prelua partea funcţională a Oltchim

Valorificarea patrimoniului Oltchim SA către un terţ (investitor), interesat de continuarea activităţii societăţii, se va putea realiza prin înfiinţarea SC Oltchim SPV SRL - transferul afacerii şi patrimoniului SC Oltchim SA către o persoană juridică română, cu asociat unic SC Oltchim SA, cu personalitate juridică distinctă de SC Oltchim SA şi cu aport integral constituit de aceasta din urmă, sub formă de aport în natură şi numerar şi cesionarea părţilor sociale care vor fi deţinute de societatea debitoare în SC Oltchim SPV SRL către investitor. În acest fel, valorificarea integrală a patrimoniului societăţii debitoare către un investitor interesat de continuarea activităţii SC Oltchim SA se va face cu respectarea următoarelor coordonate: se va înfiinţa SC Oltchim SPV SRL, persoană juridică română cu asociat unic (SC Oltchim SA), cu personalitate juridică distinctă de SC Oltchim SA şi cu aport integral constituit de aceasta din urmă, sub formă de aport în natură şi numerar. De asemenea, se vor transfera către SC Oltchim SPV SRL activele SC Oltchim SA, localizate pe platforma industrială Râmnicu Vâlcea sau în cadrul Diviziei Petrochimice Bradu, drepturile de proprietate intelectuală, brandul, clientela, contractele cu furnizorii şi clienţii, precum şi toţi salariaţii SC Oltchim SA, existenţi la momentul transferului aferentei fiecărei platforme industriale - Râmnicu Vâlcea sau Divizia Petrochimică Bradu, toate autorizaţiile şi avizele necesare funcţionării şi desfăşurării activităţii. Se are în vedere valorificarea prin intermediul SPV-ului, împreună sau separat, a celor două platforme industriale - Râmnicu Vâlcea şi Divizia Petrochimică Bradu. Acest lucru se va decide în funcţie de interesul manifestat de potenţialii investitori. Caietul de prezentare în vederea vânzării se va modifica corespunzător,
pornind de la întregul activ care este cuprins acum în acesta. Nu se vor transfera datoriile SC Oltchim SA, născute anterior datei transferului. SC Oltchim SPV SRL va prelua întreprinderea funcţională a SC Oltchim SA, ca afacere în curs de exercitare (going concern). Având în vedere că de la SC Oltchim SA se transferă către SC Oltchim SPV SRL întreprinderea funcţională, ca afacere în curs de exercitare, SC Oltchim SPV SRL va prelua şi obligaţiile de mediu, astfel cum sunt stabilite prin toate şi oricare dintre autorizaţiile sau avizele de mediu. O dată cu transferul activelor, SC Oltchim SA va dobândi părţi sociale echivalente în SC Oltchim SPV SRL. În considerarea faptului că asupra activelor transferate către SC Oltchim SPV SRL sun instituite ipoteci mobiliare şi imobiliare, constituite în favoarea unora dintre creditorii SC Oltchim SA, în scopul conservării drepturilor acestor creditori privilegiaţi, obiectul garanţiei lor va fi înlocuit cu un altul, respectiv cu părţi sociale emise de SC Oltchim SPV SRL. Asupra părţilor sociale se vor constitui drepturi de garanţie în favoarea creditorilor privilegiaţi, în valori proporţionale cu valorile garanţiilor deţinute de fiecare dintre aceştia, astfel cum au fost determinate prin raportul de evaluare întocmit de Winterhill, în cadrul procedurii. Creditorii garantaţi au dreptul să opteze ca ridicarea sarcinilor asupra bunurilor transferate la SC Oltchim SPV SRL şi asupra cărora poartă garanţiile proprii să se facă la momentul plăţii integrale a preţului aferent părţilor sociale ale SC Oltchim SPV SRL. Acest drept se va manifesta prin semnarea unui acord cu privire la această operaţiune, în termen de 30 de zile de la confirmarea planului de reorganizare de către judecătorul sindic. Dacă, în termenul prevăzut, creditorii nu înţeleg să îşi exprime acordul, după expirarea acestui termen se va aplica numai protecţia prevăzută la paragraful anterior.


Creanţele creditorilor garantaţi şi bugetari, convertite în acţiuni

O altă modalitate de realizare a planului de reorganizare este conversia creanţelor creditorilor garantaţi şi bugetari în acţiuni ale SC Oltchim SA, parţial sau integral, cu respectarea proporţiilor şi valorilor incluse în programul de plăţi. Creditorii bugetari au opţiunea de a converti în acţiuni creanţele pe care le deţin împotriva SC Oltchim SA, parţial sau integral, în condiţiile stiplate în OUG nr. 25/2014, coroborate cu dispoziţiile din Legea insolvenţei (emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menţionate).Pentru înscrierea în plan a unei emisiuni de titluri de valoare este necesar acordul expres şi în scris al creditorului care urmează să primească titlurile de valoare emise, care se va da înainte de admiterea planului de către judecătorul sindic. Conversia în acţiuni a creanţelor creditorilor garantaţi şi bugetari va putea fi exercitată de aceştia oricând, pe parcursul perioadei de implementare a planului de reorganizare, cu respectarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, referitoare la modalitatea de aprobare a acestei operaţiuni. O modalitate alternativă de realizare a planului de reorganizare a SC Oltchim SA este darea în plată a bunurilor imobile terenuri şi clădiri (libere de sarcini) către creditorii bugetari, în contul creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului. Darea în plata a bunurilor debitorului către creditori va putea fi efectuată doar cu condiţia prealabilă a acordului scris al acestora cu privire la această modalitate de stingere a creanţei lor şi cu condiţia aprobării în adunarea creditorilor. Deşi planul nu foloseşte ca modalitate de stingere a creanţelor darea în plată a bunurilor către creditorii bugetari, aceştia au opţiunea de a primi bunuri imobile în contul creanţelor pe care le deţin împotriva SC Oltchim SA, conform prevederilor art. 95 din Legea 85/2006. Această opţiune va putea fi exercitată oricând, pe parcursul perioadei de implementare a planului de reorganizare, cu respectarea prevederilor art. 101 din aceeaşi lege. Toate contractele de credit
în derulare se vor considera scadente, începând cu momentul confirmării planului de reorganizare de către judecătorul sindic. Prin plan, SC Oltchim SA renunţă, în mod expres, la beneficiul termenului acordat prin contractele de credit aflate în derulare la momentul propunerii planului. În consecinţă, la data confirmării planului de către judecătorul sindic, aceste contracte se vor considera denunţate, sumele aferente acestora având natura juridică a unor creanţe anterioare deschiderii procedurii insolvenţei, figurând astfel în tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei.

Activele care nu fac parte din activitatea principală a societăţii se vând

Activele SC Oltchim SA care nu concură la bunul mers al afacerii şi care nu vor face obiectul transferului către SC Oltchim SPV SRL (de exemplu, activul Ramplast, căminele de nefamilişti sau terenurile din afara incintei de pe platformele industriale Vâlcea) vor putea fi vândute, prin licitaţie publică sau negociere directă, în condiţii de competitivitate şi publicitate prealabilă, dar nu la mai puţin decât valoarea de lichidare a activului, aşa cum este stabilită prin raportul de evaluare întocmit de Winterhil România SRL. În cazul vânzării prin negociere directă, se vor respecta principiile prevăzute de art. 118, alin. 4, privind supraofertarea. Pentru sporirea valorii afacerii care se va transfera, SC Oltchim SA va putea atrage finanţare şi va putea participa cu activele sale în contracte de asociere în participaţiune sau în orice alte forme de asociere care, conform estimărilor, aduc plus-valoare debitorului.
Finanţarea poate să fie purtătoare de dobânzi şi, de asemenea, finanţatorul poate să solicite o participaţie în SC Oltchim SPV SRL. Contractul, termenii şi condiţiile oricărei noi finanţări vor trebui aprobate în prealabil de Comitetul şi, respectiv, Adunarea creditorilor de la SC Oltchim SA. Aceste contracte se vor supune separat aprobării creditorilor. Din fonduri proprii sau atrase, SC Oltchim SA va lua măsuri de redeschidere a unor noi linii de producţie existente sau adaptate (AF-DOF, PVC, DOTP etc.). De asemenea, se vor lua toate măsurile de reducere a costurilor (reabilitarea instalaţiilor, în scopul creşterii randamentului şi scăderii consumurilor specifice, etc.) pe care le consideră adecvate pentru redresarea operaţională, pentru consolidarea rezultatelor pozitive şi pentru îmbunătăţirea acestora. În condiţiile în care se vor identifica oportunităţi de valorificare a patrimoniului şi afacerii SC Oltchim
SA, diferite faţă de cele prevăzute în planul de reorganizare sau oportunităţi de acoperire a masei credale a SC Oltchim SA, diferite faţă de cele prevăzute în planul de reorganizare, va fi convocată Adunarea creditorilor, în vederea luării unei decizii în acest sens.

Scenariul A are în vedere funcţionarea cu instalaţia de oxo-alcooli repornită

Planul de reorganizare a SC Oltchim SA are în vedere reorganizarea prin identificarea unui cumpărător care urmează să fie selectat. În vederea realizării planului de reorganizare, s-a pornit de la premisa că societatea îşi va desfăşura activitatea conform obiectului de activitate. Ipotezele planului de reorganizare vor fi prezentate în funcţie de două scenarii principale (scenariul A şi scenariul B) de funcţionare a SC Oltchim SA, în perioada cuprinsă între momentul confirmării planului de reorganizare şi momentul finalizării transferului fondului de comerţ şi a celorlalte active. Scenariul A are în vedere funcţionarea SC Oltchim SA cu instalaţia de Oxo-alcooli repornită, pentru care există deja surse de finanţare atrase şi un plan de afaceri ale cărui coordonate au fost stabilite şi urmează să fie îndeplinite în interiorul planului. Scenariul B are în vedere, ca obiectiv major suplimentar faţă de scenariul A,
repornirea secţiei AF-DOF, prin identificarea de surse de finanţare externe (pentru care se pot aduce în garanţie activele libere de sarcini ale societăţii debitoare). Sunt câteva ipoteze de lucru la scenariul A, care prevede continuarea activităţii SC Oltchim SA în condiţiile prezente (respectiv cu instalaţia de Oxo-alcooli repornită). În prima lună, ulterioară confirmării planului de către judecătorul sindic: SC Oltchim SA funcţionează ca şi în prezent (respectiv, ca în luna decembrie 2014, după înlocuirea unui electrolizor); încep demersurile pentru reducerea costurilor fixe ale societăţii debitoare, cu scopul obţinerii unei eficienţe operaţionale suplimentare de cel puţin 450.000 de euro lunar (instrumentele disponibile pentru implementarea acestui demers vor fi determinate împreună cu managementul executiv al societăţii debitoare, după momentul aprobării planului de către adunarea creditorilor). În lunile 2-5, ulterioare confirmării planului de către judecătorul sindic, instalaţia de Propenoxid va funcţiona cu clorul obţinut în instalaţia de Electroliză cu membrane, la care se va adăuga o cantitate de 2.500 de tone/lună de clor achiziţionat de la terţi; iar instalaţia de Oxo-alcooli funcţionează la capacitatea maximă la care poate funcţiona în prezent (80%), iar până în luna 4 se va repara cuptorul de var. În luna a 6-a, ulterioară confirmării planului de către judecătorul sindic, se înlocuieşte un electrolizor la Electroliza cu membrane; se iau în calcul efectele opririi instalaţiei, pentru înlocuirea electrolizorului (oprirea instalaţiei Electroliză cu membrane pentru două zile) şi se repară instalaţia Rauma, din cadrul Secţiei Electroliză cu membrană. Lunile 7-11, ulterioare confirmării planului de către judecătorul sindic, prevăd o funcţionare cu electrolizorul schimbat (reducere a consumului specific de
energie electrică, materie primă şi creşterea producţiei de sodă caustică, leşie şi de clor); se funcţionează în aceste condiţii până în luna 11, inclusiv. În lunile 12-13, ulterioare confirmării planului de către judecătorul sindic, instalaţia de Oxo-alcooli intră în revizie şi se schimbă catalizatorii; nu există producţie; intervin costuri de revizie si consumuri de repornire. În lunile 14-19, ulterioare confirmării planului de către judecătorul sindic: se va înregistra o creştere de producţie la instalaţia Oxo-alcooli de 10%, datorită schimbării catalizatorilor de la reformare catalitică şi hidrogenare. Lunile 20-29: din cauza inexistenţei surselor financiare necesare continuării programului de reabilitare şi remembranare a celorlalte electrolizoare, rezultă o scădere a randamentului de electroliză pe hală. Lunile 30-36: din cauza inexistenţei surselor financiare necesare continuării programului de
reabilitare şi remembranare a celorlalte electrolizoare, rezultă o scădere a randamentului de electroliză pe hală. Reparaţia cuptorului de var, a instalaţiei Rauma şi înlocuirea electrolizorului vor fi efectuate din surse proprii ale SC Oltchim SA. Societatea îşi va achita datoriile la bugetul de stat din TVA negativ (TVA de rambursat). Exportul reprezintă peste 70% din cifra de afaceri, astfel încât TVA de recuperat înregistrată lunar este mai mare decât obligaţiile curente la bugetul de stat. În aceste condiţii, în fiecare lună, se vor putea reduce datoriile acumulate de SC Oltchim SA, în insolvenţă, către bugetul de stat.

Se are în vedere repornirea AF-DOF şi remembranarea a doi electrolizori


Scenariul B vizează funcţionarea SC Oltchim SA cu instalaţia de Oxo-alcooli şi, respectiv, instalaţia AF-DOF şi sunt mai multe ipoteze de lucru, în cele 36 de luni ale planului de reorganizare. Pentru repornirea instalaţiilor anhidridă ftalică-DOF şi schimbarea a încă două electrolizoare de la Electroliza cu membrane (programate pentru lunile 9 şi 12) se va identifica şi accesa o finanţare de 7,6 milioane de euro. În estimările incluse în plan, această finanţare este prevăzută a se rambursa după 2,5 ani (incluzând o perioadă de graţie de un an). Repornirea instalaţiilor anhidridă ftalică-DOF este condiţionată şi de obţinerea de către SC Oltchim SA a autorizaţiilor de destinatar înregistrat şi de utilizator final pentru ortoxilen, în baza cărora să se achiziţioneze această principală materie primă utilizată în instalaţiile anhidridă ftalică-DOF, fără plata de accize. Premisele care au stat la baza
estimărilor evoluţiei operaţionale a SC Oltchim SA au fost mai degrabă realiste, fiind luate în calcul inclusiv situaţiile în care trebuie oprite anumite instalaţii în vederea realizării mentenanţei periodice. Nu este luată în calcul nici o fluctuaţie pozitivă semnificativă în activitatea operaţională a SC Oltchim SA, în orizontul de 36 de luni, aferent planului. Scenariul B are ca obiectiv evidenţierea funcţionării societăţii, în contextul în care se vor reporni instalaţiile Oxo-alcooli şi AF-DOF, măsuri dublate de remembranarea a două electrolizoare (cu efect direct în diminuarea costurilor variabile - energia electrică - şi în creşterea calităţii produselor finite). Astfel, una dintre principalele ipoteze care stau la baza acestui scenariu este identificarea unei surse de finanţare şi accesarea fondurilor necesare repornirii respectivelor instalaţii. În calcule s-au folosit ca ipoteze o perioadă de
rambursare de 2,5 ani (care include o perioadă de graţie de 1 an) şi un cost al finanţării de 10% pe an. Ca o concluzie generală, cu excepţia situaţiilor când există întreruperi de activitate pentru asigurarea mentenanţei echipamentelor, societatea ar putea deveni viabilă din punct de vedere operaţional, începând cu luna a şaptea de implementare a planului de reorganizare (moment în care va putea înregistra un indicator EBITDA pozitiv). Pentru a preîntâmpina eventualele riscuri operaţionale aferente incertitudinii accesării surselor de finanţare necesare repornirii instalaţiilor menţionate, precum şi pentru a se crea premisele unei recuperări şi mai accelerate a datoriilor curente, se vor identifica şi adopta măsuri de redimensionare a costurilor fixe ale SC Oltchim SA. În estimarea datoriilor curente s-au folosit următoarele ipoteze: soldul iniţial este format din datoriile nete preliminate în sold, la care se adaugă
datoriile estimate că se vor acumula până la 1 octombrie 2015; dar nu sunt prevăzute plăţi de salarii restante. Reparaţia cuptorului de var, a instalaţiei Rauma şi înlocuirea unui electrolizor vor fi efectuate din surse proprii ale SC Oltchim SA; iar repornirea AF-DOF şi remembranarea a doi electrolizori de la Electroliza cu membrane în lunile 6 şi 9 se poate realiza doar în condiţiile acordării unei finanţări de 7,6 milioane de euro, rambursabilă în 18 luni, după terminarea unei perioade de graţie de 12 luni. În luna a 7-a, ulterioară confirmării planului de către judecătorul sindic se au în vedere următoarele ipoteze: funcţionarea cu electrolizorul schimbat (reducere a consumului specific de energie electrică, materie primă şi creşterea producţiei de sodă caustică, leşie şi de clor); dar se reporneşte şi instalaţia anhidridă ftalică-DOF. Onorariul administratorului judiciar al SC Oltchim SA, care se va
plăti în perioada de derulare a planului de reorganizare, este cel stabilit de judecatorul sindic în încheierea din 16 octombrie 2013 şi se regăseşte inclus în simulare în categoria „alte costuri”.
 

TIC TAC,TIC TAC,MAI TRECU O ORA,MAI TRECU O ZI GHIZDANELULE.

#35381 Re: Re: Re: Re: Re: PT. D NUL DIR.AVRAM,IN NEMERNICIA MEA,FOTA CRETINUL SI ATIT.

2015-03-16 03:04

#35375: - Re: Re: Re: Re: PT. D NUL DIR.AVRAM,IN NEMERNICIA MEA,FOTA CRETINUL SI ATIT. 

 LA MUNCA, LA BATUT TARUSI CU CURU GHIOCA,CA SE VA RUPE SNURUL.


Musafir

#35382 Re: Controversatul plan de reorganizare a Oltchim, aprobat de Adunarea creditorilor

2015-03-16 03:10

#35380: - Controversatul plan de reorganizare a Oltchim, aprobat de Adunarea creditorilor 

 ASTA SA I O SPUI LA MUTU,LA GAOAZA DE FAPT SI LA CERNOBIL CU REPORNIREA.


Musafir

#35383 Horia Georgescu, șeful ANI, adus cu mandat la DNA

2015-03-16 07:43

Horia Georgescu, șeful ANI, adus cu mandat la DNA

Horia Georgescu, șeful Agenției Naționale de Integritate, unul dintre pionii cei mai importanți în lupta anticorupție din ultima perioadă, a fost adus cu mandat la DNA luni dimineață.

Horia Georgescu, șeful ANI, este cecetat pentru abuz în serviciu pentru peioada 2009-2011, când ocupa poziția de membru în Comisia pentru stabilirea despăgubirilor din cadrul ANRP.
 

Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net
Follow us: @realitatea on Twitter
VIDEO Victor Ponta, la B1TV
Musafir

#35384 VIDEO Victor Ponta, la B1TV

2015-03-16 07:49

#35377: - Re: Re: Re: Re: Inteligent lucrat ! S-au "ales" in fruntea sindicatului si si-au imunizat locul de m 

VIDEO Victor Ponta, la B1TV

Duminică, 15 martie 2015, 21:30

 http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-radio

 

  • (despre Oltchim - n.red.) Societatea merge si astazi, salariile au fost platite la zi, societatea este intr-adevar in continuare in insolventa.

 

http://inregistrari.b1.ro/view-ultimul_cuv%C3%A2nt-89.html

min 46,30 MINCIUNILE MARCA PONTA DESPRE OLTCHIM.

 

VIDEO Victor Ponta, la B1TV
Musafir

#35385 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Inteligent lucrat ! S-au "ales" in fruntea sindicatului si si-au imunizat lo

2015-03-16 07:53

#35384: - Re: Re: Re: Re: Re: Inteligent lucrat ! S-au "ales" in fruntea sindicatului si si-au imunizat locul  

 Victor Ponta:

Despre Oltchim Activitatea merge şi astăzi. Toate salariile sunt plătite la zi. Nu s-au plătit salariile din urmă.

Citeste mai mult: adev.ro/nl9ffs

 

http://inregistrari.b1.ro/view-ultimul_cuv%C3%A2nt-89.html

min 46,30 MINCIUNILE MARCA PONTA DESPRE OLTCHIM.


Musafir

#35386

2015-03-16 08:17

 Semnati petitia Tratamente pentru hepatita C astazi , nu maine !

 AVEM NEVOIE DE SEMNATURA DVS. !!!


Musafir

#35387 Telenovela românească: “Oltchim, dragostea mea” Episodul III

2015-03-16 08:50

Telenovela românească: “Oltchim, dragostea mea” Episodul III

http://www.ramnicuvalceaweek.ro/?p=13037

Oltchim, dragostea mea

Episodul III

 

Bebe şi Lavinia stăteau pe scaun în bucătărie, speriaţi, nimeni nu scosese o vorbă. Doi mascaţi umblau prin casă, au deschis toate dulapurile, uşile, au fost şi pe balcon. După care au intrat înapoi în bucătărie.

Procurorul se uită la cei doi mascaţi, aceştia ridicară din umeri, apoi se încruntă spre Bebe şi Lavinia

„Unde e?” spuse el, cu o voce dură

Bebe vru să spună ceva, dar Lavinia fu mai curajoasă.

„Domnu procuror, ne spuneţi şi nouă ce se întâmplă? Nu aşa se procedează?”

„Unde e frati-to, Tiberiu Lungu? Asta se întâmplă! Ia spune. Nu trebuia să fie aici? Unde a plecat?”

Bebe se uită mirat spre Lavinia. Aceasta însă reluă calm, deşi se vedea că-i tremură vocea.

„Tibi? Ce a făcut Tibi? Da, m-a sunat azi că trece pe aici. Dar încă nu a sosit. Îmi spuneţi şi mie care este faza cu el?”

Ionescu nu răspunse. Se uită la cei doi mascaţi şi le făcu un semn să iasă. Scoase telefonul. Formă un număr de telefon.

„Nu e nici acolo? Aha, nici aici. Mergi atunci din nou la ăla, la cretinul ăla, şi vezi ce mai scoţi de la el!”. Închise telefonul şi se uită plicitisit la cei doi.

„Cum ce să fie cu Lungu? Îl urmărim de opt luni. Hacker, doamnă, hackerâ! Nu aţi auzit de acest termen! La noi la Vâlcea, e folclor urban. Lungu este un pion important al reţelei….al unei reţele din Vâlcea. Sute de mii de dolari şi euro. Asta e, doamnă Scarlat, parcă aşa vă spune, nu-i aşa domnul Scarlat?”

Bebe tăcea şi privea absent spre perete. Apoi se întoarse spre procuror.

„Domnu procuror, chiar nu ştiam sincer cu ce se ocupă cumnatul meu. Dar, acum, dacă tot vorbim deschis, nu ştiu cum o fi procedura,  dar eu nu cred că se intră chiar aşa. Ce o să spună vecinii care au privit acest spectacol al mascaţilor. Noi suntem aici văzuţi ca oameni de bună credinţă, apropo”

Procurorul zâmbi ironic apoi plicitisit:

„Exact ăsta e ultimul lucru de care îmi pasă, când Lungu a dispărut cu o importantă sumă de bani, carduri clonate plus că a vândut recent un Q7. Şi apropo, vedeţi că e nu e a bună. Se pare că l-a tras pe sfoară pe liderul grupului şi dacă nu îl prindem noi, o s-o belească rău de tot. Din convorbirile noastre, e cam groasă. Aşa că dacă aflaţi ceva de el sau dacă daţi de el, spuneţi-i că mai bine se predă. Eu vă las şi..”, se opri el, după care reluă arogant…”mă scuzaţi pentru deranj. Băieţii mei nu au obiceiul să se descalţe la intrare”

Aproi se ridică, ieşi din bucătorie

„Hai, Pătraşcule, să mergem, gata că nu făcurăm mare brânză aici. Familia Scarlat, nu e nevoie să ne conduceţi!”. Se auzi uşa trântindu-se.

Nici Bebe şi nici Lavinia nu spuseră nimic. Lavinia puse cotul pe masă, îşi rezemă fruntea în palmă şi izbucni în plâns. Un plâns puternic, cu spasme, Bebe, aprinse o ţigară şi îi puse mâna pe umăr.

După un minut, Lavinia se ridică apoi spuse.

„Off, şi am bănuit mereu că e ceva în neregulă. Azi când veni aici, era ciudat, se grăbea, se uita disperat la telefon”

„Cum?” Strigă Bebe. „ A fost aici totuşi, nenorocitul ăsta?”

„Taci, omule din gură! E frati-mio. Da, a fost aici, ce voiai să spun asta? Să mergem la interogatorii, să dăm declaraţii? De asta aveam nevoie acum? E treaba lui. Mie nu mi-a spus cu ce se ocupă. Era agitat, era speriat. Mi-a zis că revine el. Nici nu a stat să mânânce”

„Lavinia, tu i-ai minţit pe ăstia? Doamne, tu eşti sănătoasă la cap? Şi dacă află că i-ai minţit, atunci am belit-o noi. Ia spune, dacă au pus acum microfoane, dacă află că noi ştiam asta? Ia spune, ce facem?” strigă Bebe.

„Facem pe dracu, N-o să afle. Şi nu i-am minţit cu nimic. Eu nu ştiam cu ce se ocupă. La dracu. Cum a ajuns aşa Tibi! Tu îţi dai seama că acest copil şi-a distrus viitorul. Off, ia s-o sun pe mama, să vedem ei ce ştiu”, spuse Lavinia.

 

(va urma)

 

 

Victor Ponta, guvernele PENALE:

#35388 13 miniştri cu probleme penale în cele patru guverne Ponta

2015-03-16 09:51

Darius Vâlcov este cel de-al treisprezecelea ministru cu probleme penale din cele patru cabinete conduse de Victor Ponta.

Lista miniştrilor cu probleme penale:

1. Darius Vâlcov - a demisionat duminică în urma acuzaţiilor de corupţie.

2. Daniel Chiţoiu, ministru de Finanţe – Camera Deputaţilor a respins solicitarea de începere a urmăririi penale pentru abuz în serviciu, constituire a unui grup infracţional organizat în dosarul ASF.

3. Varujan Vosganian, ministru al Economiei – a fost salvat de colegii din Senat, el fiind acuzat în dosarul Romgaz, în care este acuzat de organizare a unui grup infracţional, abuz în serviciu.

4. Ovidiu Silaghi, ministru al Transportului – în cazul său, Traian Băsescu a aprobat cererea DNA de cercetare pentru trafic de influenţă în favoarea lui Nelu Iordache.

5. Relu Fenechiu, ministru al Transporturilor – este arestat, fiind condamnat la cinci ani cu executare în dosarul Transformatorul.

6. Dan Şova, ministru al Transporturilor - DNA a cerut aviz pentru arestarea lui în dosarul Rovinari -Turceni.

7. Ioan Mang, ministru Educaţiei – a fost acuzat de opt acte de plagiat.

8. Ecaterina Andronescu, ministru al Educaţiei – Senatul a aprobat începerea urmăririi penale în dosarul Microsoft.

9. Corneliu Dobriţoiu, ministru al Apărării - trimis în judecată pentru atribuirea ilegală de locuinţe de la Ministerul Apărării.

10. Victor Paul Dobre, ministru delegat pentru Administraţie – acuzat de abuz în serviciu în dosarul referendumului. În cazul său, deputaţii s-au împotrivit începerii urmăririi penale.

11. Dan Nica, ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – în cazul său, Parlamentul European trebuie să încuviinţeze urmărirea penală în dosarul Microsoft.

12. Cristian David, ministru delegat pentru românii de pretutindeni – este arestat, fiind acuzat că ar fi primit mită jumătate de milion de euro.

13. Liviu Dragnea, ministru al Dezvoltării Regionale – trimis în judecată în dosarul referendumului.

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/

DNA S.O.S OLTCHIM SALARIILE AUGUST 2012 -2015:

#35389 Re: VIDEO Victor Ponta, la B1TV. DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA

2015-03-16 10:30

#35384: VIDEO Victor Ponta, la B1TV - VIDEO Victor Ponta, la B1TV 

  AUGUST 2012 PANA AZI 2015........

UNDE SUNT BANII DE LA  OLTCHIM?????

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013 SI TOATE DREPTURILE SALARIALE !!!

 

FOST O COMPLICITATE DIN AUGUST 2013 PANA-N 2015 INTRE SINDICATE (TOATE INCLUS SI  IONEL VINCEA DE LA CARTEL ALFA SI FOST MENTCHIM FALIMENT ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

DNA S.O.S OLTCHIM SALARIILE AUGUST 2012 -2015:

#35390 DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA

2015-03-16 10:44

HAI LA VALCEA IN OLTCHIM!!!!!!!!!!!!!!

 SALARIILE:

DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA

DNA S.O.S OLTCHIM SALARIILE AUGUST 2012 -2015:

#35391 DNA S.O.S OLTCHIM SALARIILE AUGUST 2012 -2015: - Re: VIDEO Victor Ponta, la B1TV

2015-03-16 10:49

#35389: DNA S.O.S OLTCHIM SALARIILE AUGUST 2012 -2015: - Re: VIDEO Victor Ponta, la B1TV 

 

CET Govora a inregistrat incasari de 61 de milioane de euro si pierderi record, de 10 milioane euro

http://www.impactreal.ro/.....

01-12-14 .......

În primele nouă luni, Oltchim a achitat către CET suma de 93,6 milioane lei

În perioada ianuarie - septembrie 2014, CET Govora a livrat şi facturat către SC Oltchim SA energie electrică în sumă de peste 89 de milioane de lei şi energie termică în sumă de 26,3 milioane de lei, în total 115,3 milioane de lei. SC Oltchim SA a achitat în această perioadă suma de 93,67 milioane de lei cu bilete la ordin, ordine de plată şi compensări cu marfă livrată de SC Oltchim SA. Valoarea încasărilor realizate de CET Govora în perioada ianuarie - septembrie 2014 de la SC Oltchim SA acoperă doar contravaloarea energiei electrice livrate în această perioadă, o parte din aceste încasări, în sumă de 19,8 milioane de lei, fiind descărcată în evidenţele contabile pe facturile de energie electrică şi termică din ianuarie - iunie 2013, conform procesului-verbal de eşalonare din data de 26 iunie 2014 încheiat între CET Govora şi SC Oltchim SA. Suma de 19,8 milioane de lei reprezintă contravaloarea ratelor de
eşalonare scadente în lunile ianuarie, februarie şi martie din procesul-verbal de eşalonare încheiat cu SC Oltchim SA. Conform procesului-verbal de eşalonare, SC Oltchim SA avea obligaţia ca, începând cu luna iulie 2014, să achite rate de eşalonare în sumă de 6 milioane de lei lunar, obligaţie care nu a fost respectată. Începând cu luna august 2014, SC Oltchim SA garantează plata energiei electrice livrate lunar cu bilete la ordin scadente la 15 zile după decada de livrare, valoarea acestor bilete fiind achitată de SC Oltchim SA la termen. CET Govora a primit din partea SC Oltchim SA adresa din data de 29 august 2014, prin care acesta se angajează ca, începând cu luna septembrie 2014, să achite lunar suma de 14,5 milioane de lei, din care 13 milioane de lei în contul facturilor curente şi 1,5 milioane de lei în contul datoriilor restante, astfel ca, până în decembrie 2015, întreaga datorie restantă să fie achitată. Din
cei 14,5 milioane de lei achitaţi lunar de SC Oltchim SA, 4 milioane de lei urmează a fi achitaţi prin furnizare de cărbune energetic către CET Govora, până la această dată SC Oltchim SA nefinalizând un acord cu Complexul Energetic Oltenia (CEO) pentru livrarea de cărbune. Din corespondenţa purtată de CET Govora reiese că SC Oltchim SA nu poate achiziţiona cărbune direct de la Complexul Energetic Oltenia, fiind făcute demersuri în vederea încheierii unei tranzacţii prin care SC Oltchim SA să facă plata către Complexul Energetic Oltenia pentru cărbunele livrat către CET Govora. SC Oltchim SA a propus încheierea unui protocol între părţi, document care nu a fost finalizat până la această dată. Conform prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al CET Govora, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 63 din 30 mai 2014, în Anexa nr. 8 privind reducerea arieratelor a fost cuprinsă măsura nr. 5, prin care s-a prevăzut încasarea în anul 2014 a energiei termice livrate la SC Oltchim SA, restantă la 31 decembrie 2013. Ca urmare a solicitării SC Oltchim SA, din adresa din data de 29 august 2014, de eşalonare la plată a datoriilor până la sfârşitul anului 2015, prin Decizia CA nr. 58/2 septembrie 2014, s-a dispus ca SC Oltchim SA fie să achite suma de 22,6 milioane de lei lunar până la sfârşitul anului, pentru ca CET Govora să se încadreze în buget, fie rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CET Govora, aprobat, pentru ca propunerea SC Oltchim SA să se încadreze în prevederile din buget.

Oltchim şi CET au semnat un protocol care să garanteze plata datoriilor

În conformitate cu Decizia Consiliului de Administraţie nr. 58 din 2 septembrie 2014 a fost depusă la Consiliul Judeţean Vâlcea solicitarea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al CET Govora pentru anul 2014 conform propunerii de plată eşalonată, prezentată de SC Oltchim SA şi modificarea Anexei 8, prin diminuarea arieratelor în 2014 cu 4,5 milioane de lei şi în anul 2015 cu suma de 57,5 milioane de lei. Până la această dată, solicitarea CET Govora nu a fost introdusă pe ordinea de zi a şedinţelor de Consiliu Judeţean Vâlcea. Prin adresa din data de 22 septembrie 2014, SC Oltchim SA a fost notificat că, începând cu data de 25 septembrie 2014, vor fi puse în aplicare prevederile Deciziei CET Govora nr. 58/2 septembrie 2014, privind sistarea livrărilor de energie termică către SC Oltchim SA, prin nereluarea furnizării de abur industrial, după oprirea tehnologică. Ca răspuns la notificarea transmisă de CET Govora a fost primită din partea SC Oltchim SA adresa nr. 8631/23 septembrie 2014, prin care solicită CET Govora să nu pună în aplicare decizia de sistare a livrărilor de abur industrial, având în vedere faptul că, în acest moment, se fac eforturi pentru creşterea nivelului de producţie a SC Oltchim SA, prin repornirea unei noi secţii. În completare la notificarea de sistare a livrărilor, CET Govora a trimis la SC Oltchim SA adresa din data de 24 septembrie 2014, prin care a solicitat ca, până în data de 26 septembrie 2014, să se prezinte de către SC Oltchim SA soluţii concrete de stingere a datoriilor şi de plată a facturilor curente, în caz contrar urmând să fie sistată livrarea de aur industrial şi energie electrică. În data de 6 octombrie 2014, CET Govora a notificat SC Oltchim SA că se va reduce presiunea şi debitul aburului industrial livrat către SC Oltchim SA cu câte 2 bar pe zi, pe ambele niveluri de presiune,
până la minimul tehnologic. În luna septembrie 2014, SC Oltchim SA nu a achitat suma de 22,6 milioane de lei, conform deciziilor consiliului de administraţie al CET Govora şi nu s-a aprobat nici o rectificare de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014. Pentru găsirea unei soluţii, în data de 14 octombrie 2014 a avut loc, la sediul SC Oltchim SA, o întâlnire la care au participat reprezentanţii CET Govora, membrii Consiliului de Administraţie al CET Govora şi reprezentanţii SC Oltchim SA, în prezenţa ministrului Economiei, Constantin Niţă, şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, întâlnire în cadrul căreia s-au discutat aspectele prin care se poate asigura combustibilul necesar funcţionării centralei şi posibilităţile de plată ale SC Oltchim SA pentru creanţele curente şi restante. În urma întâlnirii s-a stabilit ca părţile prezente să încheie un protocol prin care SC Oltchim SA să
garanteze plata livrărilor viitoare de energie electrică şi termică şi a restanţelor, conform angajamentelor asumate prin livrări de cărbune, şi s-a propus ca prevederile Deciziei Consiliului de Administraţie al CET Govora nr. 58/2 septembrie 2014 să fie amânate.

 

Societate in insolventa, 
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati.

DNA S.O.S OLTCHIM SALARIILE AUGUST 2012 -2015:

#35392 DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA

2015-03-16 10:50

Voi sunteți demenți ? Recunoașteți că ați căpușat Oltchim-ul ?

 

http://www.criterii.ro/

 13 December 2014

Niciunul dintre cei patru investitori care s-au arătat interesaţi de preluarea Oltchim nu a depus ofertă până la termenul-limită , scrie www.economica.net. Firma de stat nu va mai fi privatizată. Soarta combinatului se va decide în 10 martie, când Comitetul Creditorilor va vota planul de reorganizare elaborat de administratorul judiciar.

 

Suprinza însă abia acum vine, conducerea Oltchim cică ar fi luat decizia ca necesarul de cash al societăţii să fie asigurat din credite-furnizor, precum şi din eliminarea unor costuri actuale cum ar fi plata energiei şi a aburului prin terţi. Conducerea societăţii urmăreşte să ajungă direct la producător pentru plata acestor utilităţi, scrie publicația economic amintită.

 

Așadar, în condițiile în care o mie de muncitori au fost dați afară și nu au primit plățile compensatorii, în condițiile în care combinatul se prăbușește, energia și altele sunt cumpărate prin terți !!

 

Terți pe care îi știm, evident, atâta doar că ne-a șocat faptul că la nivelul conducerii se recunoaște că Oltchim a fost și este jecmănit și când se află cu un picior în groapă. 

 

Ar mai fi de spus și că ambiția unui anumit politician vâlcean de a controla Consiliul Județean poate fi explicată tot prin existența acestor terți, dar asupra acestor aspecte vom reveni.

===================

În primele nouă luni, Oltchim a achitat către CET suma de 93,6 milioane lei

Oltchim şi CET au semnat un protocol care să garanteze plata datoriilor

www.impactreal.ro

01-12-14

===================

Societate in insolventa, 
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

din 30.01.2013

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati.

DNA S.O.S OLTCHIM SALARIILE AUGUST 2012 -2015:

#35393 DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA

2015-03-16 10:57

#35390: DNA S.O.S OLTCHIM SALARIILE AUGUST 2012 -2015: -  

 

EXCLUSIV: Gata cu OLTCHIM! Combinatul se vinde la fier vechi (FOTO)

http://www.voceavalcii.ro/EXCLUSIV-

 

Guvernul recunoaşte că s-a vândut fier vechi din Oltchim

http://www.voceavalcii.ro/Guvernul-recunoaste

DNA S.O.S OLTCHIM SALARIILE AUGUST 2012 -2015:

#35394 DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA

2015-03-16 11:02

UNU MORT DEFINITIV, ALTU INCA VIU SI NEANTREBAT DE SUMELE DE BANI DETURNATE DE LA OLTCHIM...

CJ Ion Câlea și  CET Mihai Bălan => HOTIA, MINCIUNA SI TRADAREA !!!!!!!!!!

 

 
 

DETURNAREA  FONDURI SALARII DE BANI CATRE CAR OLTCHIM 2012!!!!!!!!!!

 ASA A INCEPUT TOTUL CU  MASA SI DANSUL LA OLTCHIM, SERVIREA SI DEGUSTAREA DE BUNATATI SI TOTI FRIPTURISTII LA MASA BOGATA A ACESTUI COLOS INDUSTRIAL COMBINATUL CHIMIC RAMNICU VALCEA

 

 

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI VINCEA, CARTEL ALFA) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

DNA S.O.S OLTCHIM: CREANTE SALARIALE LEGEA INSOLVENTEI 85/2006

#35395 DNA S.O.S OLTCHIM: CREANTE SALARIALE LEGEA INSOLVENTEI 85/2006

2015-03-16 11:05

#29373: Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DECIZIE DE INCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DISPONIBILIZAT OL 

 

#28968: o creanta obsedanta - Re: Re: Re: Re: DECIZIE DE INCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DISPONIBILIZAT OLTCHIM : 

 

CREANTE SALARIALE LEGEA INSOLVENTEI 85/2006

SA INCEAPA PLATILE CATRE CREDITORI, PRIMII SALARIATII (PLATILE COMPENSATORII SI ANGAJATI) DIN TABELUL DE CREANTE, ACHITARE !!!

 

  DATI BANII TUTUROR SI NU NE MAI VEDETI PE PETITIE SAU PE LA VOI IN AUDIENTE, MITINGURI, SEDINTE,...!!!

VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!!

 

  SI  EVITATI  FALIMENTUL!!!!!

  SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII DISPONIBILIZATI SI ANGAJATI DREPTURI LEGALE

 

 

DISPONIBILIZATII DE SASE ORI PAGUBITI

1. FARA LOC DE MUNCA SI DISPONIBILIZATI;

2. DISPONIBILIZARE CU PLATA DE BANI AJOFM  DIN ACESTIA PLATIM C.A.R. OLTCHIM SI PENALIZARI CU DOBANZI, DETURNAREA DE FONDURI BANI SALARII  PE TIMPUL CONDUCERII CET GOVORA MIHAI BALAN anul 2012,CARE A OPRIT PENTRU PLATA DIN SALARII, DAR CARE N-AU AJUNS LA DESTINATAR, NOI FIIND IN CONTINUARE NEVOITI SA ACHITAM PENALIZARI DE INTARZIERE SI RESTANTE;

3. CREANTA PLATI SALARII COMPENSATORII CONFORM CONTRACTULUI COLECTIIV DE MUNCA, anul 2013, IN FUNCTIE DE VECHIME NEPLATITA SI NEACHITATA, TINAND CONT CA SUNTEM LA PESTE UN AN  DISTANTA DE LA DISPONIBILIZARE, PIERDERILE FIIND LA ZI NEACHITATE FATA DE NOI SI N-AU AJUNS LA DESTINATARII DISPONIBILIZATI;

4. BLOCATI SI DETURNATI,SALARII COMPENSATORII CONFORM CONTRACTULUI COLECTIIV DE MUNCA, anul 2013, IN FUNCTIE DE VECHIME;

5. ANAF IMPOZITATI, PILONUL II PENSII PRIVATE SI CASEI DE PENSII STATUTUL ROMAN, APAREM CU SUME DE BANI  PE CARE NOI NU-I AVEM;

6. INCALCAREA LEGII INSOLVENTEI 85/2006 SI TOATE LEGILE DE CATRE PIPEREA&CO SI  NICULAE BALAN BDO Business Restructuring SPRL si restul participantilor....!!!!!!

CCM (Contractului Colectiv de Munca) la nivel de S.C. OLTCHIM S.A, LEGE JUDECATOREASCA 2011-2014

#35396 CCM (Contractului Colectiv de Munca) la nivel de S.C. OLTCHIM S.A, LEGE JUDECATOREASCA 2011-2014

2015-03-16 11:08

Decizia din data de 15.05.2013  DECIDE: Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE.  (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC15.05.2013)

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:  Art.36, Art. 37 si Art.42,Art38.

Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

REGULAMENTUL DE SALARIZARE:
Art. 37.Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.

Art. 38. Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

Art. 39 Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM la nivel de S.C. OLTCHIM S.A, LEGE JUDECATOREASCA, SUMA NETA:38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ la nivel de S.C. OLTCHIM S.A, LEGE JUDECATOREASCA


Musafir

#35397 Re: VIDEO Victor Ponta, la B1TV

2015-03-16 11:43

#35384: VIDEO Victor Ponta, la B1TV - VIDEO Victor Ponta, la B1TV 

A aparut in Monitorul Oficial nr. 176 / 13.03.2015, OUG nr. 2 din 11.03.2015 (ordonanta mamut, pe stil Ponta - inglobeaza 26 de OUG normale).

Si iata ce scrie la ART. III:
"Prin derogare de la prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare, aprobata prin modificari si completari prin Legea nr. 168/2014, venitul lunar de completare prevazut de Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013 - 2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare, aprobata cu completari prin Legea nr. 259/2013, se acorda si persoanelor disponibilizate de la Societatea Comerciala Complexul Energetic Hunedoarea - SA si Societatea Comerciala Complexul Energetic Oltenia - SA."

Deci, viitorii disponibilizati de la Oltchim - PAS!

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.
Musafir

#35398 Re: Re: VIDEO Victor Ponta, la B1TV

2015-03-16 12:06

#35397: - Re: VIDEO Victor Ponta, la B1TV <= ESTE DOAR O COMPLETARE, NU ANULARE OUG nr. 36/2013 din 2013-2018 CARE RAMANE IN VIGOARE SI PENTRU OLTCHIM:

 "se acorda si persoanelor disponibilizate..." cei care sunt in aceasta OUG nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013 - 2018, respectiv Oltchim in completare si cu persoanele disponibilizate de la Societatea Comerciala Complexul Energetic Hunedoarea - SA si Societatea Comerciala Complexul Energetic Oltenia.

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

#35399 CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

2015-03-16 12:14

 DISPONIBILIZATII OLTCHIM 2013:

OUG nr. 36/2013 - aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare

 

Art. 7. - Persoanele concediate in conditiile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 

a) indemnizatie de somaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare;  ACHITAT SOMERILOR 2013.

 

b) venit lunar de completare; NUMAI CEI CARE AU SOLICITAT ACHITARE IN COMPLETARE, RESTUL NU, DISPONIBILIZATII OLTCHIM 2013.
 
c) plati compensatorii acordate de catre operatorii economici din bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, in conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de munca aplicabile, respectiv incheiate la nivelul fiecarui operator economic. NEACHITATE...., DISPONIBILIZATII OLTCHIM 2013.

 

 

 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 251, din 30 aprilie 2013.

 

 

 

 

H.G. 241/08.05.2013


http://arhiva.gov.ro/ accesati link si descarcati H.G. 241/08.05.2013

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

#35400 Re: Re: H.G. 241/08.05.2013

2015-03-16 12:34

#27037: - Re: H.G. 241/08.05.2013 

  DISPONIBILIZATII OLTCHIM 2013:

OUG nr. 36/2013 din 2013-2018

H.G. 241/08.05.2013

 

 

http://arhiva.gov.ro/ accesati link si descarcati H.G. 241/08.05.201