Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

#35451 Re: JOS CENZURA !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA LA SC. OLTCHIM SA

2015-03-18 14:21

#35249: JOS CENZURA !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. - JOS CENZURA !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA LA SC. OLTCHIM SA 

 

 Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat :

T1 8,659; T2 17,821; T3 17,821; T4 17,821; T5 17,821; T6 17,821; T7 17,821;T8 17,821; T9 17,821; T10 17,821; T11 17,821;T12 17,821

5.1 Situatia datoriilor generate de functionarea societatii debitoare dupa deschiderea procedurii insolventei si neachitate pana la data de 30 noiembrie 2014
La data de 30 noiembrie 2014, Oltchim S.A. inregistra datorii curente si restante in valoare de aproximativ 50 milioane Euro, defalcate dupa cum urmeaza:

Sold Datorii nete acumulate in insolventa Mii Euro:

Participatie RCS-RDS 1,509

Dobanzi Credite Banci 5,850

Furnizori interni si externi 21,574

Clienti in avans interni si externi 478

Salarii nete fara taxe, exclusiv platile compensatorii 3,354

Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat 8,699

2. Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

Sursa: Informatii furnizate de catre societatea debitoare  pag 81 din 315 din :PLANUL DE REORGANIZARE 2015.

Reducerea de personal vizează 929 de salariaţi (602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) şi are ca scop realizarea unei economii lunare de aproximativ 1.200.000 euro (14,4 milioane euro anual). Demn de remarcat este procentul mare (peste 60%) de salariaţi care au solicitat benevol să fie acceptaţi pe listele de disponibilizări.

http://www.rominsolv.ro/ ; http://www.oltchim.ro/

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) si toate drepturile cuvenite salariatului, fiecaruia in functie de creantele neachitate inpotriva S.C. Oltchim S.A.

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

Art. 3.10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

Art. 96.  (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.

Art. 101. (2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale;

Art. 41. (3) În cazul în care se confirma un plan de reorganizare, dobânzile, majorarile ori penalitatile de orice fel  sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita în conformitate cu actele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. În cazul în care planul esueaza, prevederile alin. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plati, la data intrarii în faliment.

Art. 64.(6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, în perioada de observatie sau în procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara înscrierea la masa credala. Prevederea se aplica în mod corespunzator pentru creantele nascute în procedura de faliment.


JOS CENZURA !!! Noi avem  regulile lor U.E. , ONU , Romania, U.S.A. & NATO,

Convenţia europeană a drepturilor omului 

 

SA INCEAPA PLATILE CATRE CREDITORI, PRIMII SALARIATII (PLATILE COMPENSATORII SI ANGAJATI)

 

DATI BANII TUTUROR SI NU NE MAI VEDETI PE PETITIE SAU PE LA VOI IN AUDIENTE, MITINGURI, SEDINTE,...!!!

VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!!

 

SI  EVITATI  FALIMENTUL!!!!!

 

SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII CREANTELE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013 TOATE.

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#35452 Re: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

2015-03-18 14:37

#35407: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013: - CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013: 

 Legea 85/2006

Art. 3,

Al.7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica care detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instantei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului;
Al. 8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel creditor care a formulat si i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelul definitiv al creantelor contra debitorului si care are dreptul de a participa si vota in adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul-sindic, de a fi desemnati in calitate de membri ai comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat sau notificat cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege;

Al. 20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, impreuna sau separat:
a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;
b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;

c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului;

Al. 21. categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective:
c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau prin legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelul definitiv de creante;
Al. 22. prin program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mentionat in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde:
a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

Decizia din data de 15.05.2013

Dispozitiile art.86 alin.6 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei coroborat cu art.65 si 66 din Codul Muncii - republicat si art. 36 din Contractul Colectiv de Munca la nivelul S.C. Oltchim S.A.

Prevederile art.60 alin.2 din Codul Muncii- republicat si art.44 alin 2 din Contractul Colectiv de Munca la nivelul S.C. Oltchim S.A.

DECIDE:

Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:

Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.

Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

ATENTIE! PLATILE SALARIALE ALE TUTUROR, SALARIATI SI DISPONIBILIZATI (PLATI SALARIALE COMPENSATORII) = > CREDITORI PRIVILEGIATI.  ANGAJATORUL ACHITA URGENT!!!

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

2014-05-09 11:11

http://www.oltchim.ro/uploaded

 


Musafir

#35453 Re: Re: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

2015-03-18 15:17

#35452: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013: 

 o sa mori de prost cu petitia ta si cu cernevistii,va meritati soarta fraierilor,hai pa si sa mi o sugi cu tot cu cernevistii,tradatorii OLTCHIMULUI,nu e decit picaso.

bine ati face gaozarul de ghioca,ati meriti soarta fraiereee.

#35454 esti o creanta chiar toxica pt. multi oameniii,mai papagalule,ciocul ic vreanta retardata.

2015-03-18 15:36

#35453: - Re: Re: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013: 

 apropo;am uitat sa spun ca tu esti un rahat PNL ist si gaozarul de ghioca e un rahat PSD ist,e diferenta de culori,ai cazut in deridere si dizgrare FRAIEREEEEE.


Musafir

#35455 Re: esti o creanta chiar toxica pt. multi oameniii,mai papagalule,ciocul ic vreanta retardata.

2015-03-18 15:38


Musafir

#35456 Re: Re: Re: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

2015-03-18 15:56

#35453: - Re: Re: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013: 

 Iar ai gresit adresa: unu / unii   sunt   creante salariale si nu sunt scos/scoase din context si aluia de i te adresezi, el  este creante obosite si scoase din context zis si teroristul kamikaze, numai ca tu ai gresit adresa, pa.

BAGA BINE LA CAP GAOZARULE CE SPUNE FOTA.

#35457 iar pt. tradatorii OLTCHIMULUI,PIPEREA,TALPASANU SI CERNEV TIGANUL BULGAR.

2015-03-18 15:57

#35455: - Re: esti o creanta chiar toxica pt. multi oameniii,mai papagalule,ciocul ic vreanta retardata. 

 RAHATILOR,A MURIT EL CEAUSESCU DUPA VREO 45 DE ANI,VOI CE CREDETI CA NU VA VINE RINDUL?

IN MORTII MATII CERNEVEEEEEEEE.

#35458 Re: iar pt. tradatorii OLTCHIMULUI,PIPEREA,TALPASANU SI CERNEV TIGANUL BULGAR.

2015-03-18 16:01

#35457: BAGA BINE LA CAP GAOZARULE CE SPUNE FOTA. - iar pt. tradatorii OLTCHIMULUI,PIPEREA,TALPASANU SI CERNEV TIGANUL BULGAR. 

 CERNEVEEEEEEEEE,TU CREZI CA PICASSO NU STIE CA VEGHEZI SI L AI PUS PE GAOZAR SI ALTI PAPAGALII  LA INAINTARE?

TI AI DREACU DE CACANARII.AMPUTITI SI CIOCHISTII.

#35459 Re: Re: iar pt. tradatorii OLTCHIMULUI,PIPEREA,TALPASANU SI CERNEV TIGANUL BULGAR.

2015-03-18 16:06

#35458: IN MORTII MATII CERNEVEEEEEEEE. - Re: iar pt. tradatorii OLTCHIMULUI,PIPEREA,TALPASANU SI CERNEV TIGANUL BULGAR. 

 APROPO CERNEVEEEE; SA MI O SUGI CU VOSGANIAN,PIPEREA , TALPASANU SI CURVA AIA DE NEVASTATA, HAI SI CU GAOZARUL DE GAOAZA RETARDATA NUMIT ghiocel,ca un pic mai are.

NEWS :

#35460 Zeci de mineri, blocaţi în subteran

2015-03-18 16:16

http://www.romania-actualitati.ro/

80 de angajaţi ai Minei Tehomir din Complexul Energetic Oltenia s-au blocat de ieri în subteran, iar alţi 31 sunt în greva foamei la sediul companiei.

 

În judeţul Gorj, 80 de angajaţi ai Minei Tehomir din Complexul Energetic Oltenia s-au blocat de ieri în subteran, iar alţi 31 sunt în greva foamei la sediul companiei în semn de protest faţă de programul de disponibilizări anunţat de administraţie.

 

În plus, nemulţumirea lor vizează lipsa unui contract colectiv de muncă şi condiţiile de lucru din mină.

 

Minerii nu sunt de acord nici cu plăţile compensatorii de doar 3000 de lei acordate fiecărui disponibilizat, transmite corespondentul Radio România Actualităţi, Răzvan Stoichiţoiu.

 

Ieri, zeci de mineri au protestat şi la carierele Berbeşti şi Alunu din judeţul Vâlcea.

 

OF CIT DE PROSTI MAI PUTETI SA FITI OLTCHIMISTILOR

#35461 O SA PLECATI ACASA SI O SA NE INTILNIM PRIN ORAS,CE OCHII AVETI FATA DE PICASSO?

2015-03-18 16:25

#35460: NEWS : - Zeci de mineri, blocaţi în subteran 

 ASTIA BARBATI ADEVARATII,NU PAPAGALI DE OLTCHIM SI ARPECHIM.


Musafir

#35462 Pacat de OLTCHIM si ARPECHIM!

2015-03-18 16:25

La Pitesti s-a hotarat numarul! Este pacat ca raman sindicalistii si pavilionarii in detrimentul celor care mai puteau reporni ceva pentru binele Oltchim!

A nu se uita ca au ramas cei mai buni oameni dintre cei buni care au fost (dupa disponibilizarea din 2013)!

Sa dea Dumnezeu xa ia chinezii OLTCHIM si sa le ceara conducatorilor sa porneasca! Ce o sa faca atunci cu cei care au ramas? Oare nu stiu ce inseamna ind.chimica?

eu si atat

#35463

2015-03-18 17:04

Mananci kkt...nu s-a hotarat nimic la Pitesti..

Jhfdcbhjmnbftknvdftyjjnbgyuikmnvdrtyjjnbvtukl..mhcdfcxgbcxdghjbfdxvnjkmb


Musafir

#35464

2015-03-18 17:12

te-ai dat afara singur bai fota ai grije ca eu tugurin te mardesc urit de tot ,te freci iar de mine ai grije boschietare

Rares Bogdan acum la realitatea tv. Despre Oltchim. LIVE:
Musafir

#35465 Rares Bogdan acum la realitatea tv. Despre Oltchim. LIVE:

2015-03-18 19:12

OLTCHIM si ARPECHIM!

http://www.realitatea.net/jocurideputere.html

INTRATI IN DIRECT SI SPUNETI TOT :

Așteptăm părerile și întrebările voastre la jocurideputere@realitatea.net

Iar de la ora 22.15 vei auzi poveştile uluitoare ale disperării muncitorilor de la Oltchim si Arpechim abandonaţi de stat şi traficaţi la masa ipocriziei politice, ale minerilor din Gorj, judeţul premierului care a uitat ce a promis, şi ale angajaţilor Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, care trăiesc într-un butoi cu pulbere ce nu mai poate fi ţinut sub control. Un nou episod al Serialului "Industria romaneasca un morman de fiare vechi!"

Numai la Realitatea TV, de la Rareş Bogdan şi invitaţii săi, între ora 21.00 şi 24.00, la „Jocuri de Putere”. facebook.com/JocuriDePutere

https://www.facebook.com/Rares.I.Bogdan

REALITATEA TV LIVE

http://webtv.realitatea.net/live

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA


Musafir

#35466 Re: O SA NE INTILNIM MAI RAHATILOR CERNEVISTI SI SUGACI DE SULE POLITICE

2015-03-18 20:38

#35464: -  

 O MIRLESTI PE MATA MAI RAHAT CERNEVIST SAU SOBOLAN JEGOS CARE ESTI,GHIOCA,TUGURIN,ETC


Musafir

#35467 V ATI AJUNS HAI,VOI CREDETI CA OLTCHIMUL E CASA VOASTRA?

2015-03-18 20:45

#35464: -  

 IAR CU DATU AFARA O SA TRAIM SI VOM MAI VEDEA CINE E DAT AFARA POPONARE CERNEVIST SI m..uist,ORICARE AI FI MAI GAOZAR RETARDAT SAU CERNEVIST IMPUTIT SI JEGOS. . . HAI SA VEDEM CINE PLEACA RETARDATILOR CERNEVISTII.


Musafir

#35468 ATITA TIMP CIT E PIPEREA IN OLTCHIM ,,,,DRUMURILE DUC SPRE ZAREMBA.

2015-03-18 20:50

#35463: eu si atat -  

 NU O SA NE IA NICI UN CHINEZ,VAD CA NU ATI INTELES NIMIC PINA ACUM FRAIERILOR.


Musafir

#35469 cititi si baga ti la cap OLTCHIMISTULE SAU OLTCHIMISTILOR.

2015-03-18 21:48

#35466: - Re: O SA NE INTILNIM MAI RAHATILOR CERNEVISTI SI SUGACI DE SULE POLITICE 

 ULTIMILE JEGURI DIN OLTCHIM;GHIOCA,BIDIN SI TUGURIN,CA RADUCU S A DUS PE APA SIMBETEI ,I A LUAT LOCUL GAOZARU DE GHIOCA.


Musafir

#35470

2015-03-19 04:43

Bine zis Toanta (nu ca as fan)dar acum ai dreptate,ce ma mir e ca nu a mai aparut grohaitorul de Gaoaza ,marele pupincuris si auto stiutor ,mai mizerio de Emuel.Pe Dixi mare mirare s-a intrerupt,taman cand spunea ca statul(adica actuala guvernare) renunta la sute de milioane de euro ca sa aprobe planul.
Un cernevist

#35471

2015-03-19 04:46

Gaoaza ,mama ne facuram de tot rahatul la realitatea,eu ma lepad de voi,retardatilor.
Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

#35472 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

2015-03-19 08:37

http://actualitateavl.ro/judecatorul-sindic-mihaela-cazangiu

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

http://www.oltchim.ro/uploaded

http://economie.hotnews.ro/stiri-companii

http://adevarul.ro/economie/motivarea

 

asa a inceput insolventa, cititi tot.

 


Musafir

#35473 Nu trebuie luati la intrebari ... luati-i la suturi!

2015-03-19 08:39

Pentru Oltchim, deputatul Costi Rădulescu Îşi ia la întrebări ...www.viatavalcii.ro/.../35008-pentru-oltchim-

 

Acum 10 ore - Oamenii au nevoie de răspunsuri şi de fapte şi este de datoria mea  îi informez şi  îi reprezint aşa cum trebuie. Mă interesează ce se întâmplă la Oltchim
CREANTELE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

#35474 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) 2011 - 2014 :

2015-03-19 09:26

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

 

Decizia din data de 15.05.2013  DECIDE: Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE.  (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC 15.05.2013)

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:  Art.36, Art. 37 si Art.42,

Art38.

Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

REGULAMENTUL DE SALARIZARE:
Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.
Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

 

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:  

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Salariatul are , in principal, urmatoarele drepturi:

    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

    a¹) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

   c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

    d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

   g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

       i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

UNDE SUNT BANII????

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

UNDE SUNT BANII????

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

#35475 CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

2015-03-19 09:27

 

CREANTELE OLTCHIM.

 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

 

Art. 96.  (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.

 

Art. 101. (2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii: b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale;

 

Art. 41. (3) În cazul în care se confirma un plan de reorganizare, dobânzile, majorarile ori penalitatile de orice fel  sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita în conformitate cu actele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. În cazul în care planul esueaza, prevederile alin. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plati, la data intrarii în faliment.

 

Art. 64.(6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, în perioada de observatie sau în procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara înscrierea la masa credala. Prevederea se aplica în mod corespunzator pentru creantele nascute în procedura de faliment.

 

Anexa nr. 3 –Evolutia soldului datoriilor nete acumulate in insolventa (SCENARIUL A) SCENARIUL A - Evolutia soldului datoriilor nete acumulate in insolventa MII EURO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

 

DECIZIE DE INCETARE A CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA 15.05.2013 -14.06.2013.

 

 Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat :

 

T1 8,659; T2 17,821; T3 17,821; T4 17,821; T5 17,821; T6 17,821; T7 17,821;T8 17,821; T9 17,821; T10 17,821; T11 17,821;T12 17,821

 

5.1 Situatia datoriilor generate de functionarea societatii debitoare dupa deschiderea procedurii insolventei si neachitate pana la data de 30 noiembrie 2014
La data de 30 noiembrie 2014, Oltchim S.A. inregistra datorii curente si restante in valoare de aproximativ 50 milioane Euro, defalcate dupa cum urmeaza:

 

Sold Datorii nete acumulate in insolventa Mii Euro:

 

Participatie RCS-RDS 1,509

 

Dobanzi Credite Banci 5,850

 

Furnizori interni si externi 21,574

 

Clienti in avans interni si externi 478

 

Salarii nete fara taxe, exclusiv platile compensatorii 3,354

 

Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat 8,699 <=~9,000000 EURO CARE PIPEREA A DECLARAT CA-I PLATESTE LA SECUNDA.

 

Reducerea de personal vizează 929 de salariaţi (602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) şi are ca scop realizarea unei economii lunare de aproximativ 1.200.000 euro (14,4 milioane euro anual). Demn de remarcat este procentul mare (peste 60%) de salariaţi care au solicitat benevol să fie acceptaţi pe listele de disponibilizări.

 

http://www.rominsolv.ro/ ; http://www.oltchim.ro/

 

Bugetul de stat 7,334

 

Bugetul local 1,542

 

TOTAL DATORII 50,340

 

Sursa: Informatii furnizate de catre societatea debitoare  pag 81 din 315 din :PLANUL DE REORGANIZARE 2015.

 

Art. 3. 22. prin program de plata a creantelor se întelege tabelul de creante mentionat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care  cuprinde:
a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

Art. 3.10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

"1. Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea creanţelor acestora (...).

2. Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

3.Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea creanţelor acestora (…).

4.Creanţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%.

5.Celelalte creanţe chirografare primesc 0%”, se arată în planul Rominsolv – BDO.

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:  

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA