Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREANTELE OLTCHIM.

#34951 Tipuri de creante. Aspecte esentiale

2015-03-03 21:47

Tipuri de creante. Aspecte esentiale

 Fiecare activitate poate constitui un raport obligational si poate atrage de la sine o anumita indatorire la un moment dat, prin urmare tipurile de creante sunt destul de multe si  nu limitativ enumerate.

Cele mai cunoscute si mai des intalnite creante sunt cele care provin din raporturile obligationale reglementate de dreptul civil, comercial (in prezent absorbit de Noul Cod civil), dreptul muncii sau Codul Fiscal:

-    creante civile
-    creante comerciale
-    creante bancare
-    creante fiscale sau bugetare
-    creante salariale

Reprezinta creantele rezultate din raporturile patrimoniale incheiate intre persoane fizice definite ca necomercianti sau neprofesionisti, conform Noului Cod civil.

        
Creantele comerciale

              Sunt creantele rezultate in urma incheierii contractelor comerciale.
              Un contract comercial este acel contract incheiat intre comercianti ori intre acestia si o autoritate contractanta, avand ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea unor servicii contra unui pret constand intr-o suma de bani.

               Noul Cod civil, in conceptia sa monista, absorbind partial Codul Comercial si inglobandu-l, defineste comerciantul ca cel care exploateaza o intreprindere, un profesionist.
              Dar termenul de “comerciant” inca subzista in legi speciale de reglementare a anumitor raporturi de drept si va fi inca uzitat mult timp.

            
Creantele bancare

              Creantele bancare reprezinta un tip aparte de creanta, rezultate de obicei dintr-un contract de credit bancar.

              Contractul de credit bancar este definit ca acel contract de imprumut de consumatie prin care imprumutatorul – banca – remite imprumutatului – persoana fizica sau juridica – o suma de bani contra unei dobanzi, iar imprumutatul se obliga sa restituie intr-o anumita perioada de timp aceeasi suma de bani.

               Debitorul se obliga sa utilizeze creditul in scopul pentru care a fost contractat, sa ramburseze creditul conform unui grafic stabilit de comun acord si sa plateasca dobanda si eventualele penalitati in caz de nerespectare a uneia dintre clauzele convenite.

               Creantele bancare reprezinta majoritatea debitelor restante la ora actuala.
               
Creantele fiscale   

               Creantele fiscale reprezinta drepturile patrimoniale ce rezula din raporturile de drept material fiscal constand in:

•    creante fiscale principale: provenite din obligatia de plata a impozitelor, taxelor, amenzilor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea TVA , dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat.

•    creante fiscale accesorii: provenite din perceperea dobanzilor si penalitatilor de intarziere.

Creantele salariale

              Creantele salariale sunt reglementate de dreptul muncii si iau nastere in temeiul unui raport de munca creat intre creditor ca salariat si debitor ca angajator.

              Deosebirile importante fata de celelalte creante constau in sarcina probei care este rasturnata in dreptul muncii si apartine angajatorului.

              Un alt aspect important este faptul ca hotararile date in prima instanta in litigiile de munca sunt executorii de drept.

              Este o executie vremelnica reglementata de Codul de procedura civila.

Sursa: "Colectarea si recuperarea debitelor comerciale si civile - conform noului Cod de procedura civila"


Musafir

#34952 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2015-03-03 21:53

#34950: - Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

 Ia-ti pastilele gigele, ca e grava problema.

Se acutizeaza nebunia ta, nu mai ai scapare.

Al dracului de simpatic cu scolile tale, bai coi pleostit.


Musafir

#34953 Re: Tipuri de creante. Aspecte esentiale

2015-03-03 21:57

CREANTELE OLTCHIM.
Musafir

#34954

2015-03-03 21:59

#34953: - Re: Tipuri de creante. Aspecte esentiale 

 TAMPITEL, TAMPITUL POVESTII TALE DE SCOATERE DIN CONTEXT, NU INTELEGI CA NU SUNT CREANTE CHIROGRAFARE SI ATUNCI ERAU 0 % , PIERDUTE TOT, ASA  TE MINTEAU SINDICATELE SI MULTI ALTII DIN CONDUCEREA OLTCHIM, ADEVARUL ESTE CA, TOATE DREPTURILE DE LE AU DISPONIBILIZATII SUNT CREANTE SALARIALE  100% DIN RAPORTUL DE MUNCA SI NU SUNT PIERDUTE, CHIAR TRECUTE LA PRIORITATE DE ACHITARE SUMA INTREAGA, PROSTOVANULE:

- SALARIILE SUNT SALARII SI AU TITLU DE CREANTE SALARIALE SI TOATE DREPTURILE SALARIALE  PENTRU CA AU FOST PROTEJATE DE LEGE SA NU LE PIERZI/PIERDEM SI PENTRU CA SUNT GARANTATE 100% SA FIE ACHITATE SUMA INTREAGA. 

- CREANTELE SALARIALE SUNT DIN RAPORTUL DE MUNCA SI EXECUTORIE SI DE DREPT, DE LA APROBAREA PLANULUI DE REORGANIZARE DREPTURILE SALARIALE TREBUIESC VREMELNIC ACHITATE. CREANTELE SALARIALE SUNT 100%.

S-A LUAT SI IMPOZITE SI TAXE PE ACESTE SUME CREANTE SALARIALE.

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

*Art. 3.

10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia.
Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, în vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa
prevada, împreuna sau separat:
a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;
b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;
c) restrângerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului;
21.
c) valoarea actualizata cu dobânda de referinta a Bancii Nationale a României, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau prin legi speciale, este mai mica decât valoarea la care a fost înscrisa în tabelul definitiv de creante;
22. prin program de plata a creantelor se întelege tabelul de creante mentionat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde:
*a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

*Art. 96.

(2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia
cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil
pentru creanta sa.

*Art. 101.

*(2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

*b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale;

CCM (Contractului Colectiv de Munca) la nivel de S.C. OLTCHIM S.A

Art. 149:
Partile contractante vor chema in fata instantei judecatoresti partea care se face vinovata de activitatea impotriva intereselor salariatilor si ale societatii prezente in prezentul Contract Colectiv de Munca

Art. 158

Al3. Conflictele ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii decurgand din legi sau alte acte normative, precum si din Contractul Colectiv de Munca sau Contractul Individual de Munca sunt conflicte de drepturi.

"5.1 Situatia datoriilor generate de functionarea societatii debitoare dupa deschiderea procedurii insolventei si neachitate pana la data de 30 noiembrie 2014


La data de 30 noiembrie 2014, Oltchim S.A. inregistra datorii curente si restante in valoare de aproximativ 50 milioane Euro, defalcate dupa cum urmeaza:

Sold Datorii nete acumulate in insolventa Mii Euro:

Participatie RCS-RDS 1,509

Dobanzi Credite Banci 5,850 Furnizori interni si externi 21,574

Clienti in avans interni si externi 478

*Salarii nete fara taxe, exclusiv platile compensatorii 3,354 

*Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat 8,699 

Bugetul de stat 7,334

Bugetul local 1,542

TOTAL DATORII 50,340

Sursa: Informatii furnizate de catre socie

tatea debitoare

pag 81 din 315" aici : Plan_Reorganizare_Oltchim

 

"1. Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea creanţelor acestora (...).

*2. Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

3.Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea creanţelor acestora (…).

4.Creanţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%.

5.Celelalte creanţe chirografare primesc 0%”, se arată în planul Rominsolv – BDO.

*VALOAREA TOTALA  A CREANTEI PENTRU TOTI ACHITARE, FARA ALTA DISCRIMINARE PE ALTE PRINCIPII SAU ABATERI, PRIMESTE FIECARE DISPONIBILIZAT SUMA INTREAGA SI CONFORMA CU ACTELE PE CARE A FOST DISPONIBILIZAT COLECTIV  IN 2013, SUMA INTEGRALA/PERSOANA FIECARE IN PARTE, TOT.

#30782 SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#30783 Cu insolvenţa nu-i de glumit!

JOS CENZURA !!! Noi avem  regulile lor U.E. , ONU , Romania, U.S.A. & NATO,

Convenţia europeană a drepturilor omului 

 

CREANTELE OLTCHIM.
Musafir

#34955 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2015-03-03 22:01

#34952: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

 PACALICIULE, BAAAA NU MAI LOVII ALTI OAMENI SI NU MAI HARTUI OAMENI, AI TRAMBITAT NUMAI NEADEVAR SI ASMUTIT AIUREA OAMENII. POTOLESTE-TE SI NU MAI ARUNCA PE ALTII PRIN NEBUNIA TA DOVEDITA. CHIAR AI LASAT SCRIS CE COMITI.

CREANTELE OLTCHIM.

#34956

2015-03-03 22:05

 CREANTE SALARII COMPENSATORII SI ALTE DREPTURI CREANTE SALARIALE:

GHEORGHE PIPEREA:

 


 http://www.bursa.ro/gheorghe-piperea

 

BURSA 11.02.2015
 
Avocatul Gheorghe Piperea, unul dintre administratorii judiciari ai Oltchim, ne-a declarat, în urmă cu puţin timp, că datoriile combinatului către salariaţii disponibilizaţi în anul 2013 se ridică la circa 9 milioane de euro şi că reprezintă creanţe care vor fi plătite cu prioritate, conform planului de reorganizare finalizat recent.
     Domnia sa a dezminţit informaţiile potrivit cărora aceste creanţe sunt chirografare şi ne-a explicat că, fiind datorii generate în timpul procedurii insolvenţei, legea stipulează că trebuie achitate cu prioritate. Avocatul ne-a spus că salariaţii disponibilizaţi vor începe să-şi primească banii după aprobarea planului de reorganizare.
     ..............
 

 5 februarie 2015 - propunerea planului de reorganizare si depunerea acestuia;

9 februarie 2015- publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a anuntului referitor la planul de reorganizare;

2 - 10 martie 2015- votarea planului in cadrul adunarii creditorilor;

in termen de 15 zile de la depunerea la tribunal a procesului-verbal al adunarii creditorilor, prin care planul a fost aprobat, judecatorul sindic trebuie sa se pronunte asupra confirmarii acestuia.

 

"Reducerea de personal vizează 929 de salariaţi (602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) şi are ca scop realizarea unei economii lunare de aproximativ 1.200.000 euro (14,4 milioane euro anual). Demn de remarcat este procentul mare (peste 60%) de salariaţi care au solicitat benevol să fie acceptaţi pe listele de disponibilizări."

http://www.rominsolv.ro/2013

http://www.oltchim.ro/2013

CREANTELE OLTCHIM

Societate in insolventa,

in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

SA INCEAPA PLATILE CATRE CREDITORI, PRIMII SALARIATII (PLATILE COMPENSATORII SI ANGAJATI)

 

DATI BANII TUTUROR SI NU NE MAI VEDETI PE PETITIE SAU PE LA VOI IN AUDIENTE, MITINGURI, SEDINTE,...!!!

VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!!

 

SI  EVITATI  FALIMENTUL!!!!!

 

SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII CREANTELE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013 TOATE,

CREANTE SALARII COMPENSATORII SI ALTE DREPTURI CREANTE SALARIALE.


Musafir

#34957 Re:

2015-03-03 22:17

#34954: CREANTELE OLTCHIM. -  

 BA DAR BOLNAV ESTI! DU-TE BA LA BALACEANCA, ESTI UN CAZ APARTE INANALELE NEBUNIEI!

PS TI-am scris cu majuscule, ca sa te prinzi COAIE. 

PROBLEMA E CA TU NU TE PRINZI DECAT DE BUCILE MELE CU DINTII, ISTERICATULE.

AAAAAA....UITASEM: ISTERICAT SCOS DIN CONTEXT. PAI CE DRACU.


Musafir

#34958 Re:

2015-03-03 22:21

#34954: CREANTELE OLTCHIM. -  

 Ba prostu pwlii, tu te certi singur pwlache. Ai o mare satisfactie sa iti dai cu pwla peste ochi si te dai inteligent cu niste info luate de pe internet.

Coaieeeeeeeee, camasa de forta, ceaiuri calmante, sterge-ti balele si spumele de la botul ala nespalat si apoi la culcare. Esti prea retardat pentru secolul asta.

 


Musafir

#34959 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2015-03-03 22:23

#34955: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

 Tu intarati bolovane oamenii, cu imbecilitatile tale.

EU DOAR FAC MISTO DE TINE, PANA ITI CRAPA INIMA, COAIE!

CREANTELE OLTCHIM.

#34960 Re: Re:

2015-03-03 22:26

#34957: - Re:  

 BAAA SUGATIVA, SUGACIULE, STRAMBA LIMBA, PRINZI MUSTE SI STI CE-TI FAC IN GURA TA. ESTI UN CAZ PIERDUT SI DOVEDIT DE MINE CA AI GRAVE PROBLEME PSIHIATRICE. EU SCRIU CU MAJUSCULE CA POATE-TI RAMANE SI IN CUTIA AIA CRANIANA CEVA SI SOMNUL SA-TI REDEA DIMINEATA CEEA CE TI-AM LASAT SCRIS:

FUGAAAA MARSSSSS...APORT, ROIU. SI REPET POATE, POATE VEI INVATA SI TU CEVA:

CREANTE SALARIALE,CREANTE SALARIALE,CREANTE SALARIALE,CREANTE SALARIALE,.....CREANTE SALARIALE,CREANTE SALARIALE,CREANTE SALARIALE,...CREANTE SALARIALE, ASA TREBUIE SA  COMUNCI PESTE TOT UNDE TRAMBITEZI.

CREANTELE OLTCHIM.
Musafir

#34961 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2015-03-03 22:29

#34959: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:  <= N-AI TU INIMIA NEMERNICULE, EU AM INIMA.

 FACI MISTO, TU SI MISTOUL TAU PE LIMBA TA VEI PIERII, INIMA TA CEDEAZA DE CEEA CE AI FACUT SI FACI, PREA CERI RAUL ALTUIA SAU ALTORA. ASA AI FACUT MISTO SI DE COLEGII NOSTRI, ESTI PARTAS LA CUM I-AI BAGAT IN MORMANT PE UNII DINTRE NOI, LE-AI INDUS STAREA SI ALTE FAPTE... SI VEI DA SOCOTEALA DE FAPTELE IMBARLIGATE DE TINE SI TOT CE AI SCOS DIN CONTEXT SI ALTE FAPTE....

JOACA TA SI ALTORA CA TINE....??????????? BAIETASILOR...

MAI PRIMESTE INCA O DATA, MUSCA IAR SI PAPA TOT:

FUGAAAA MARSSSSS...APORT, ROIU. SI REPET POATE, POATE VEI INVATA SI TU CEVA:

CREANTE SALARIALE,CREANTE SALARIALE,CREANTE SALARIALE,CREANTE SALARIALE,.....CREANTE SALARIALE,CREANTE SALARIALE,CREANTE SALARIALE,...CREANTE SALARIALE, ASA TREBUIE SA  COMUNCI PESTE TOT UNDE TRAMBITEZI.

AI PRIORITATE LA CIMITIR E TREABA TA, PREA NE HARTUIESTI TU PE TOTI, PANA CRAPI SA REPETI TEXTUL DE SUS.

CREANTELE OLTCHIM.

#34962 Re: OLTCHIM ARE PLAN DE REORGANIZARE 2015

2015-03-03 23:00

#34878: CREANTELE OLTCHIM. - OLTCHIM ARE PLAN DE REORGANIZARE 2015 

 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

OLTCHIM ARE PLAN DE REORGANIZARE 2015:

https://www.youtube.com/

BREAKING NEWS:Plan de Reorganizare S.C. OLTCHIM

CREANTELE OLTCHIM.

 PLAN DE REORGANIZARE este la Tribunal, judecatorul-sindic. Se va face public dupa AGA CREDITORII OLTCHIM SI IN BULETINUL DE INSOLVENTA. .

ESTE PUBLIC SI PE SITE-UL BDO DIN LINK-UL PUBLICAT MAI JOS :

aici : Plan_Reorganizare_Oltchim

 Bursa de Valori Bucuresti, in data de 20 ianuarie:

5 februarie 2015 - propunerea planului de reorganizare si depunerea acestuia;

9 februarie 2015 - publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a anuntului referitor la planul de reorganizare;

2 - 10 martie 2015 - votarea planului in cadrul adunarii creditorilor;

in termen de 15 zile anul 2015 de la depunerea la tribunal a procesului-verbal al adunarii creditorilor, prin care planul a fost aprobat, judecatorul sindic trebuie sa se pronunte asupra confirmarii acestuia. 

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

IA DE LA PICASSO PRIN GURITA CU LAMUITA

#34963 FA MA SI TU UN PIC DE CRA CRA,SA TE CREADA SI LUMEA

2015-03-03 23:02

#34944: - Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

 STI BA CE SCOLI AI??  DE LINS SI PUPAT IN CUR ,DE INSTIGARE,DEZBINARE SI DENIGRARE MA CACAT CU IZ CERNEVIST SI UUUUIST,ASTA AI MA RAHAT CU OCHII.

DECIZIE DE INCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DISPONIBILIZAT OLTCHIM 2013:

#34964 DECIZIE DE INCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DISPONIBILIZAT OLTCHIM 2013:

2015-03-03 23:08

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

DECIZIA NR... DIN DATA DE 15.05.2013.

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013
 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

ATENTIE!
Prezentra Lege a fost abrogata de noua Lege a Insolventei: Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Atentie! Procesele incepute inainte de intrarea in vigoare a noii legi Legea 85/2014 raman supuse legii aplicabile anterior acestei date.


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 21 aprilie 2006

  • OUG nr. 86/2006
  • OUG nr. 173/2008
  • OG 1/2010
  • Legea nr. 25/2010
 

 S.C.Oltchim S.A se judeca pe legea insolventei aprobata de judecatorul-sindic in ianuarie 2013.

#28417 Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii (republicat si actualizat 2013)

 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM )SC OLTCHIM SA RM VALCEA 2011-2014

#28418 OUG nr. 36/2013 - aplicarea in perioada 2013-2018

#28419 Re: Re: H.G. 241/08.05.2013

 

 DECIDE:

Incepand cu data de 14.06.2013, inceteaza contractul individual de munca (CIM ):

#28420 Re: Re: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) si toate drepturile cuvenite salariatului, fiecaruia in functie de creantele neachitate inpotriva S.C. Oltchim S.A.

  CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:  Art.36, Art. 37 si Art.42,

Art38.

Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

REGULAMENTUL DE SALARIZARE:
Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.
Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE.  (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC 15.05.2013 ACESTEA AU PRODUS DAUNE-INTERESE PENTRU PREJUDICIILE CREATE PANA AZI TUTUROR DISPONIBILIZATILOR 2013 PRIN NEACHITARE LA ZI)

CREÁNȚĂ s.f. Drept pe care îl are creditorul asupra unei sume de bani ce i se datorează; (concr.) titlu, înscris care confirmă acest drept. [Pron. cre-an-. / < fr. créance].

Sursa: DN (1986) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink

CREÁNȚĂ s.f. act prin care se constată dreptul creditorului de a primi o sumă de bani de la debitor. (< fr. créance)
Sursa: MDN (2000) | Adăugată de raduborza | Semnalează o greșeală | Permalink

CCM (Contractului Colectiv de Munca) la nivel de S.C. OLTCHIM S.A

Art. 149:
Partile contractante vor chema in fata instantei judecatoresti partea care se face vinovata de activitatea impotriva intereselor salariatilor si ale societatii prezente in prezentul Contract Colectiv de Munca

Art. 158

Al3. Conflictele ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii decurgand din legi sau alte acte normative, precum si din Contractul Colectiv de Munca sau Contractul Individual de Munca sunt conflicte de drepturi.

 Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora. SUNT NEACHITATE SI AU PRODUS DAUNE-INTERESE SI PAGUBA REALA, CHIAR PROVOCAND DECESUL LA UNII DINTRE NOI DISPONIBILIZATII 2013. SUMELE CREANTE SALARIALE CARE NU  S-AU ACHITAT LA TIMP, ACESTE SUME CREANTE DOAR S-AU IMPUTAT CONFORM ANAF PE ANUL 2013 SI AZI SUNTEM IN 2015:

#28421 Re: Re: CE SPUNE CODUL FISCAL DESPRE VENITURI SALARIALE


SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#34965 SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA LA SC. OLTCHIM SA

2015-03-03 23:16

 https://www.youtube.com/watch?v=wtng11JJaac La Piovra SC. OLTCHIM SA.


#29828 DECIZIE DE INCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DISPONIBILIZAT OLTCHIM : 

#29829 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM )

#29830 CE SPUNE CODUL FISCAL DESPRE VENITURI SALARIALE?

#29832 Tribunalul Vâlcea a decis intrarea "Oltchim" în insolvenţă

#29834 STOP CENZURA !!!!!!!!!!! SINDICATELE SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA !!!!!

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #34833(TOATE INCLUS SI  IONEL VINCEA ) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.

 ACTIVITATI DE SERVIRE A BAUTURILOR, MASA SI DANSUL OLTCHIM:

Culmea tupeului şi nesimţirii la Oltchim: în timp ce muncitorii îşi primesc salariile mizerabile cu întârziere, armata de directori şi şefi nu are nici o remuşcare să-şi ridice salariile grase de circa 100 milioane lei vechi net/lună.

Nu am fi avut nimic împotriva ideii ca oamenii care aduc performanţă într-o companie să fie remuneraţi pe măsură, însă Oltchim se află într-o situaţie dramatică, este în insolvenţă din ianuarie 2013, are pierderi şi datorii uriaşe

şi funcţionează la mai puţin de 20% din capacitate.

Dăm câteva exemple care în 2013 au ridicat de la Oltchim în total venituri de aproape 1 miliard de lei vechi:

- Popescu Valentin - director Directie Energetica - Mecanica
- Mihail Tălpăşanu – director Direcţia Producţie,
- Marius Pîrvu – fost director general,
- Spiru Ciobescu Laurentiu Armand – director Direcţia Comercială,
- Marinescu Norocel Lucian – director Direcţia Tehnică Calitate-Mediu,
- Ion Hancu Dumitru – şef Divizia Clorosodice-Produse Oxo,
- Mihai Pavel Dumitru – şef Divizia Materiale pentru Construcţii,
- Marian Tapu – şef Sector Marketing DMC,
- Victor Avram – director general adjunct-
- Spiru Ciobescu Elena Felicia – şef Divizia Financiară,

etc.

La toţi aceştia un „sincer”: huuuooooo!

ziaruldevalcea.ro

Management:
Mihai Bălan - Director General
Elena Felicia Spiru-Ciobescu - Director Financiar
Mihail Dumitru Tălpăşanu - Director Operaţional
Laurenţiu Armand Spiru-Ciobescu - Director Marketing
Ion Coclet - Director Resurse Umane

La toţi aceştia un „sincer”: huuuooooo!

Conducerea societatii

Consortiul alcatuit din

  • ROMINSOLV S.P.R.L., reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea si
  • BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., reprezentata prin Partener Coordonator Niculae Balan    Administrator Judiciar

Stanescu Nicolae Bogdan Codrut  Administrator Special

Avram Danut-Victor     Director General Adjunct

Talpasanu Mihail        Director Directia Productie

Spiru-Ciobescu Laurentiu-Armand  Director Directia Comerciala

Smeu Alin-Ion         Director Directia Economica

Munteanu Dana Maria  Director Directia Resurse Umane

Pirvu Marius*  Director Directia Petrochimica Bradu

* incepand cu data de 25 iulie 2014 este detasat la Aministratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, pe o perioada de 6 luni

oltchim.ro

impreuna cu MIRCEA DEACONU si FLORIAN MATEITA

si toti care  contribuiti la DEMOLARE

La toţi aceştia un „sincer”: huuuooooo!

Oltchim Râmnicu Vâlcea (simbol bursier OLT), aflată în insolvenţă de anul trecut,  îşi va extinde businessul în mai multe domenii noi, inclusiv cultivarea plantelor şi fabricarea ambalajelor din lemn, în condiţiile în care fabricaţia produselor chimice se desfăşoară la mai puţin de un sfert din capacitatea combinatului chimic.
 
Administratorii judiciari ai companiei vâlcene au convocat o adunare extraordinară a acţionarilor pentru a aproba completarea obiectului de activitate cu mai multe activităţi, printre care fabricarea de instrumente medicale şi stomatologice, şi lucrări de demolare a construcţiilor.
 
Noile domenii vor spori diversitatea activităţilor Oltchim, care, pe lângă petrochimie, mai numără şi comerţul cu ridicata al florilor, activităţi de servire a băuturilor şi repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii, potrivit unui comunicat trimis Bursei de Valori. zf.ro
SPOLIARE MARCA PIPEREA.
Musafir

#34966 AI FOST SI RAMAI UN SPOLIATOR, MAI PIPEREA:

2015-03-04 06:58

La doi ani de la declansarea insolventei la Oltchim Rm Vilcea suntem in prag de vot al adunarii creditorilor asupra planului de reorganizare. Cu o cifra de afaceri lunara de 15 mil euro si un grad de utilizare a capacitatii de productie de 30 % (fata de doar 6 mil euro si, respectiv, 6% in ianuarie 2013), Oltchim are in plata peste 2300 de angajati. In mod indirect, pentru ca s-a mentinut in viata in ciuda asteptarilor si cerintelor FMI, Oltchim tine in viata inca 3000 de locuri de munca la intreprinderile de pe platforma Oltchim, dependente de supravietuirea acestuia.
De fapt, asta am vrut sa va spun : cele 2300 de salarii platite direct de Oltchimul aflat in insolventa din 2013 pina in prezent au generat peste 12 milioane euro impozite, taxe locale si contributii la asigurari sociale/de sanatate, adica toate acele impozite si taxe care se platesc de angajator prin retinere (stopaj la sursa). Acesti 24 mil euro au sursa de finantare a pensiilor, medicamentelor si tratamentelor medicale, spitalizarilor, ajutoarelor de somaj si a multor alte prestatii sociale ale statului si ale unitatilor administrativ - teritoriale catre cetatenii din judetele Vilcea si Arges.

Faceti (ne)stimati hateri comparatia cu falimentul, acela pe care vi-l doriti pentru ca cei care l-au cauzat sa scape nepedepsiti : in faliment nimeni nu ia nimic, intrucit costurile lucrarilor de ecologizare (intinse pe 10 ani de la inceputul lichidarii) sunt atit de enorm de mari, incit depasesc cu 300% totalul sumelor ce ar rezulta din lichidarea Oltchim.

PS Estimativ, cei 3000 de vilceni care inca mai au loc de munca in industria direct dependenta de Oltchim genreaza, estimativ, inca 15 mil euro pe an, cu aceeasi destinatie. La aceasta va rog sa adaugati doar tva-ul rezultat din consumul celor 5300 de oameni care isi iau salariile pentru ca am tinut Oltchim in viata in ciuda celor care i-au dorit falimentul.

PPS Nici eu nici echipa mea nu am incasat pina in prezent niciun onorariu pentru cei doi ani de chin la Oltchin. Pina acum am lucrat pe datorie. Am fost si pentru acei oameni, chiar si pentru haterii locali, un parakletos, nu credeti?

 

comentarii:

NEWS :

#34967 În pofida planurilor de demolare a rafinăriei de către OMV, ministerul Economiei n-a renunțat la ide

2015-03-04 07:19

În pofida planurilor de demolare a rafinăriei de către OMV, ministerul Economiei n-a renunțat la ideea privatizării OLTCHIM-ului la pachet cu Arpechim

http://curieruldevalcea.ro/

• statul dă bani grei unei mari firme de avocatură ca să fie lămurit mai bine asupra eficienței ideii

Hotnews.ro anunță că Ministerul Economiei cheltuiește sume din bugetul statului pe un proiect denumit „Funcționare integrată a SC Oltchim SA cu Rafinăria Arpechim, aflată în proprietatea OMV Petrom SA”. Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie nu vrea să facă publică suma cheltuită pentru un astfel de proiect, dar la mijloc ar fi vorba de o celebră firmă de avocatură bucureșteană: „Pe 18 august 2014, OPSPI a atribuit firmei de avocatură Boștină & Asociații contractul de achiziție publică având ca obiect realizarea proiectului «Funcționare integrată a SC Oltchim SA cu Rafinăria Arpechim, aflată în proprietatea OMV Petrom SA». În urma unei solicitări a HotNews.ro, reprezentanții Ministerului Economiei susțin că «potențialii investitori interesați de societatea Oltchim doresc o linie integrată Rafinărie Arpechim – Petrochimie Bradu – Petrochimie platforma de la Rm. Vâlcea, având în vedere că Rafinăria Arpechim Pitești asigură materiile prime necesare pentru activitatea de petrochimie de la Divizia Petrochimica Bradu». Însă aici apar câteva semne de întrebare. Dacă există investitori interesați și de Oltchim, și de Arpechim, aceștia nu pot negocia direct cu OMV Petrom? De ce ar fi nevoie ca Arpechim să treacă la stat, ca apoi să fie vândută împreună cu Oltchim, care oricum nu are succes la privatizare? Trebuie să amintim că anul trecut au existat patru tentative eșuate de privatizare a Oltchim. Niciun investitor nu a depus oferte angajante. Solicitați să spună care este suma cu care a fost atribuit contractul, reprezentanții Ministerului Economiei spun că «OPSPI a publicat anunțul de atribuire a contractului de consultanță juridică pe site-ul OPSPI, unde a fost indicată societatea civilă de avocatură selectată, fără a fi însă menționată valoarea respectivului contract». Adică, valoarea estimată este mai mică decât cea care ar fi obligat OPSPI să publice anunțul pe SEAP. Potrivit OUG 34/2006 privind achizițiile publice, la o valoare mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro, OPSPI avea de ales că este de acord sau nu să publice anunțul pe SEAP (www.e-licitatie.ro). Nu a fost de acord. «Publicarea pe site-ul operatorului SEAP a anunțului de atribuire ar implica și publicarea valorii cu care a fost încheiat contractul respectiv de consultanță juridică, acest lucru putând influenta viitoarele proceduri de selecție derulate de OPSPI pentru angajarea de servicii de consultanță juridică. Astfel, luând în considerare prevederile art. 56, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 care lasă la latitudinea autorității contractante publicarea sau nu de către operatorul SEAP a anunțurilor de atribuire a contractelor de prestări servicii de consultanță juridică, OPSPI nu a fost de acord cu publicarea acestui anunț și pe site-ul SEAP», transmite Ministerul Economiei pentru HotNews.ro. Ministerul Economiei invocă art 56, alin 2 din OUG 34/2006 care permite ca achizițiile pentru serviciile de consultanță juridică a căror valoare este sub 125.000 euro să nu fie publicate pe SEAP. Astfel, anunțul a fost publicat pe site-ul OPSPI, dar fără prea multe detalii”, remarcă agenția de știri. „Preluarea Arpechim înseamnă, de fapt, preluarea celei de-a doua părți din rafinărie. În 2011, Oltchim a preluat o primă parte, adică platforma petrochimică Bradu din cadrul Arpechim Pitești. Au fost făcute niște investiții, însă insuficiente în condițiile în care instalația este extrem de veche. Astfel, această preluare a unei părți din Arpechim nu a ajutat prea mult Oltchim. Dimpotrivă. După intrarea combinatului în insolvență, s-a dovedit că Oltchim a avut doar de pierdut în urma preluării platformei petrochimice. De altfel a fost notată ca una dintre principalele cauze care au dus la intrarea Oltchim în insolvență. Și în proiectul preluării platformei petrochimice de la Arpechim Pitești a fost implicată tot casa de avocatură Boștină & Asociații”, se mai spune în analiza Hotnews.

 

NEWS :

#34968 Dă-i Oltchimului PCC-ul de pe urmă….

2015-03-04 07:40

Dă-i Oltchimului PCC-ul de pe urmă….

Unde eşti tu PCC, Doamne, că ţi-am face acum statuie. Cam aşa ar suna lucrurile după doi ani de faliment mascat la Oltchim. Sau dă-i românului mintea de pe urmă.

Ce s-a întâmplat în realitate în ultimii 5 ani în Râmnicu Vâlcea? Nimic mai simplu, am asistat la cea mai mare manipwlare din 1990 până încoace, sub sloganul mascat „nu ne vindem ţara” dar cu corolarul, „mai bine o distrugem noi”.

Pe scurt, în anii 2007-2008 a apărut în Vâlcea una din cele mai grosolane manipulări mediatice a fostei conduceri de la Oltchim, prin care ni s-a vândut cea mai gustoasă gogoaşă, precum că, un acţionar „demonic”, agenţi de spionaj ai imperialismului străin  vor să distrugă combinatul Oltchim, să pună mâna pe el şi apoi să-l ducă în colaps, iar noi vâlcenii puri, cu ADN-ul lui Decebal şi Deceneu trebuie să facem front comun să ieşim cu suliţele la înaintare şi să apărăm marea moştenire a popo(r)ului.  Adică să apărăm un combinat în care s-a furat înzecit, s-a căpuşat, au fost unşi parlamentari, au fost mituiţi salariaţi cu măriri salariale absurde când tot angrenajul mergea pe pierdere.

Ce s-a întâmplat? Nici PCC nu a pus mâna pe combinat, a rămas al nostru şi uite-l acum, e praf? Păi cum vine asta, nu înţelegem bestia aia polonezo-germană avea oare dreptate?

Da, din păcate, da. Emit acum mai mai multe supoziţii, capitaliştii polonezi de la PCC vedeau lucrurile mai bine decât socialiştii corupţi din Vâlcea. În sensul că, pentru oricine era limpede ca lumina zile că sistemul integrat pe care îl gândiseră comuniştii în anii 70 (Piteşti – Vâlcea) nu va mai fi niciodată, atât timp cât rafinăria piteşteană era de acum activ privat. Iar un activ privat nu poate să producă doar că pentru că aşa vrea muşchii Oltchim.

OMV şi-au făcut calculele lor, iar rafinăria piteşteană nu renta pentru ei şi atunci era la mintea cocoşului că nu rafinează ei ţiţei acolo doar pentru că singurul consumator era Oltchim. Restul, cu poveşti cu zâne măseluţe care ne-au fost nouă livrate de fosta conducere de la Oltchim erau efectiv frecţii la picior de lemn, dar pe contracte grase, nu-i aşa?

Polonezii de la PCC au spus răspicat. „Doar atâtea secţii vor fi rentabile restul pa! Adică hai să nu ne mai furăm singuri căciula cu brşoave despre regim integrat de dezvoltare socialisto-comunistoide.  Numai că socoteala capitalistului polonez nu s-a suprapus cu socoteală socialistului lacom de Vâlcea. Păi era clar că urmau restructurări masive, o privatizare a Oltchim însemna adios parale date aiurea de la clasa politică până la ultimul păcălici care se crede ziarist. Dar măcar cei 7 -800 de muncitori de la Oltchimul privatizat munceau nu jucau table şi rentz prin ateliere ca azi.

Ne uităm la vecinii Vilmar şi USG, companii private care au lumea lor, lumea capitalistă corectă, au un număr mediu de 6-700 de angajaţi, dar unii exportă în piaţa mare a lumii iar alţii, anul trecut şi-au permis investiţii de 10 milioane de euro.

La Oltchim, ne amuzăm în comunicate de presă despre capacitate de producţie, ba e 20, ba 23, ba 27, ba 30%. Cine dă mai mult? E un faliment mascat, iar dacă cei care acum sunt administratori judiciari nu reuşesc rapid să vândă activele rentabile se va alege praful de tot colosul ăla.

Unde o mai fi Zaremba acum? Cred că acolo pe unde e, se amuză de situaţia de la Oltchim, un activ care stă pe aparate cum stătea Schumacher. Iar dacă îşi va mai reveni să se bucure, adică să zică mersi, dacă se duce singur la budă şi nu are nevoie de ploscă.

Ce bine era ea dacă şi în ultimul ceas, Oltchimul, aşa cum doreau polonezii ăia era privatizat. Dar nu, noi vâlcenii, ultimele relicve ale socialismului cu faţă umană am făcut zid în faţa prostiei cu miros şi culoare  şi am aruncat cu pietre la propriu în capitalişti. Sper să nu se mai repete vreodată această situaţie, deşi tare mi-e teamă că, în viitorul nu foarte îndepărtat, vom ajunge la o paradigmă similară, un duel între capitalismul de tip european şi socialismul de cumetrie, chiar aici la Vâlcea, tot pe platformă….


Musafir

#34969 APEL CATRE DISPONIBILIZATI!

2015-03-04 08:23

NU UITATI!

 

JOI, 5 MARTIE 2015, ORELE 1030 – 1100, ADUNAREA LA OLTCHIM.


VENITI IN NUMAR CAT MAI MARE PENTRU CA SE DISCUTA SOARTA NOASTRA SI “PLANUL” DE PLATA A SALARIILOR COMPENSATORII!

CREANTELE OLTCHIM.

#34970 Re: APEL CATRE DISPONIBILIZATI!

2015-03-04 08:49

#34969: - APEL CATRE DISPONIBILIZATI! 

 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

abcdef

Art. 1.

33. operatiunea de compensare bilaterala (netting) presupune realizarea, în legatura cu unul sau mai multe  contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre urmatoarele operatiuni:

a) încetarea unui contract financiar calificat si/sau accelerarea oricarei plati sau îndepliniri a unei obligatii ori realizari a unui drept în baza unuia sau a mai multor contracte financiare calificate având ca temei un acord de compensare bilaterala (netting);

b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piata, valori de lichidare ori valori de înlocuire a oricareia dintre obligatiile sau drepturile la care se refera lit. a);

c) conversia întro singura moneda a oricarei valori, calculata potrivit lit. b);

d) compensarea, pâna la obtinerea unei sume nete(offset), a oricaror valori calculate potrivit lit. b) si convertite potrivit prevederilor lit. c);

34. prin acord de compensare bilaterala (acord de netting) se întelege:

a) orice întelegere sau clauza în cadrul unui contract financiar calificat dintre doua parti, prin care se prevede un netting al unor plati ori o îndeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultând din sau având legatura cu unul ori mai multe contracte financiare calificate ("acord masterde netting");

b) orice acord master de netting între doua parti, prin care se prevede nettingul între doua sau mai multe acorduri master de netting ("acord mastermaster denetting");

c) orice întelegere de garantare subsecventa ori în legatura cu unul sau mai multe acorduri master de netting;

*Art. 96.

(2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia
cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil
pentru creanta sa.

*Art. 101.

*(2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

*b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale;

*2. Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

*VALOAREA TOTALA  A CREANTEI PENTRU TOTI ACHITARE, FARA ALTA DISCRIMINARE PE ALTE PRINCIPII SAU ABATERI, PRIMESTE FIECARE DISPONIBILIZAT SUMA INTREAGA SI CONFORMA CU ACTELE PE CARE A FOST DISPONIBILIZAT COLECTIV  IN 2013, SUMA INTEGRALA/PERSOANA FIECARE IN PARTE, TOT.

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:

REGULAMENTUL DE SALARIZARE:
Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.

Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.

Netting

netting, 1. operaţiunea de compensare bilaterală care presupune realizarea, în legătură cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre următoarele operaţiuni: a) încetarea unui contract financiar calificat şi/sau accelerarea oricărei plăţi sau îndepliniri a unei obligaţii ori realizări a unui drept în baza unuia sau a mai multor contracte financiare calificate având ca temei un acord de compensare bilaterală (n.); b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piaţă, valori de lichidare ori valori de înlocuire a oricăreia dintre obligaţiile sau drepturile la care se referă lit. a); c) conversia într-o singură monedă a oricărei valori, calculată potrivit lit. b); d) compensarea, până la obţinerea unei sume nete (off-set), a oricăror valori calculate potrivit lit. b) şi convertite potrivit prevederilor lit. c); 2. acord de compensare bilaterală (acord de n.) care reprezintă: a) orice înţelegere sau clauză în cadrul unui contract financiar calificat dintre două părţi, prin care se prevede un n. al unor plăţi ori o îndeplinire a unor obligaţii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultând din sau având legătură cu unul ori mai multe contracte financiare calificate („acord maşter de n.”); b) orice acord maşter de n. între două părţi, prin care se prevede n.-ul între două sau mai multe acorduri maşter de n. („acord master-master de n.); c) orice înţelegere de garantare subsecventă ori în legătură cu unul sau mai multe acorduri maşter de n. Prin înţelegere de garantare se înţelege orice contract/instrument de garantare a unui acord de n. sau a unor contracte financiare calificate, incluzând fără limitare: gajuri, scrisori de garanţie, garanţii personale şi altele asemenea (art. 3 pct. 33-35 din Legea nr. 85/2006). Orice acord de compensare bilaterală este valabil, poate fi executat şi/sau opus unui cocontractant insolvent ori unui garant insolvent al unui cocontractant, fiind recunoscut ca bază de înscriere a creanţei în procedurile insolvenţei. Singura obligaţie, dacă există în cuprinsul contractului, ca urmare a realizării unui n. în condiţiile prevăzute de un contract financiar calificat, a unei părţi la contract va fi aceea de a presta (echivalentul) obligaţia (suma de plată sau obligaţie de a face) netă rezultată în urma n. către cocontractantul său. Singurul drept, dacă există în cuprinsul contractului, ca urmare a realizării unui n. în condiţiile prevăzute de un contract financiar calificat, a unei părţi la contract va fi acela de a primi (echivalentul) dreptul (suma de plată sau obligaţie de a face) net care rezultă în urma n.-ului de la cocontractantul său (art. 85 din Legea nr. 85/2006).

Dacă debitorul este parte într-un contract cuprins într-un acord maşter de n., prevăzând transferul anumitor mărfuri, titluri reprezentative ale mărfurilor sau active financiare cotate pe o piaţă reglementată de mărfuri, servicii şi instrumente financiare derivate, la o anumită dată sau într-o perioadă determinată de timp, şi scadenţa intervine sau perioada expiră după data deschiderii procedurii, se va efectua o operaţiune de compensare bilaterală a tuturor contractelor cuprinse în acordul maşter de n. respectiv, iar diferenţa rezultată va trebui să fie plătită averii debitorului, dacă aceasta este creditoare, şi va fi înscrisă în tabelul de creanţe, dacă este o obligaţie a averii debitorului (art. 88 din Legea nr. 85/2006). V. contract financiar

calificat.detalii: http://legeaz.net/dictionar-juridic/netting

 

musafir

#34971 Re: APEL CATRE DISPONIBILIZATI!

2015-03-04 09:01

#34969: - APEL CATRE DISPONIBILIZATI! 

 

 

NU UITATI!

 

JOI, 5 MARTIE 2015, ORELE 1030 – 1100, ADUNAREA LA OLTCHIM.


VENITI IN NUMAR CAT MAI MARE PENTRU CA SE DISCUTA SOARTA NOASTRA SI “PLANUL” DE PLATA A SALARIILOR COMPENSATORII!

CREANTELE OLTCHIM.

#34972 Re: Re: APEL CATRE DISPONIBILIZATI!

2015-03-04 09:05

#34970: CREANTELE OLTCHIM. - Re: APEL CATRE DISPONIBILIZATI! 

 NU UITATI!

STATUL ROMAN ACHITA TOT, VALOAREA TOTALA TUTUROR, ESTE CEL CARE A GENERAT ACESTE CONFLICTE DE MUNCA SI A DUS LA DAUNE-INTERESE CREATE PRIN PREJUDICIILE ADUSE DISPONIBILIZATILOR 2013:

Netting = Singurul drept, dacă există în cuprinsul contractului, ca urmare a realizării unui n.* în condiţiile prevăzute de un contract financiar calificat, a unei părţi la contract va fi acela de a primi (echivalentul) dreptul (suma de plată sau obligaţie de a face) net care rezultă în urma n.-ului de la cocontractantul său (art. 85 din Legea nr. 85/2006).

Art. 85.(2) O persoana obtinând un titlu sau dobândind o garantie ori un alt drept real asupra bunului respectiv dupa efectuarea unei astfel de notari va avea titlul sau dreptul sau, conditionat de dreptul de a fi recuperat bunul.

*n. = este suma toata si datorata prin creantele salariale toate neachitate tuturor pe CCM si CIM, suma de plata si obligatia de a face prin achitare si acoperire aceste sume din contractele intre parti generate la data disponibilizarii colective 2013

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:

REGULAMENTUL DE SALARIZARE:
Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.

Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) si toate drepturile cuvenite salariatului, fiecaruia in functie de creantele neachitate inpotriva S.C. Oltchim S.A.

 

**Art. 96.

(2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia
cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil
pentru creanta sa.

**Art. 101.

**(2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

**b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale;

**2. Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

**VALOAREA TOTALA  A CREANTEI PENTRU TOTI ACHITARE, FARA ALTA DISCRIMINARE PE ALTE PRINCIPII SAU ABATERI, PRIMESTE FIECARE DISPONIBILIZAT SUMA INTREAGA SI CONFORMA CU ACTELE PE CARE A FOST DISPONIBILIZAT COLECTIV  IN 2013, SUMA INTEGRALA/PERSOANA FIECARE IN PARTE, TOT.

 

"Reducerea de personal vizează 929 de salariaţi (602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) şi are ca scop realizarea unei economii lunare de aproximativ 1.200.000 euro (14,4 milioane euro anual). Demn de remarcat este procentul mare (peste 60%) de salariaţi care au solicitat benevol să fie acceptaţi pe listele de disponibilizări."

http://www.rominsolv.ro/2013

http://www.oltchim.ro/2013

CREANTELE OLTCHIM

NU UITATI!

 

JOI, 5 MARTIE 2015, ORELE 1030 – 1100, ADUNAREA LA OLTCHIM.


VENITI IN NUMAR CAT MAI MARE PENTRU CA SE DISCUTA SOARTA NOASTRA SI “PLANUL” DE PLATA A SALARIILOR COMPENSATORII SI TOATE DREPTURILE SALARIALE NEACHITATE!

 

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

SALVATI OLTCHIM ACHITAND CREDITORII VALOAREA TOTALA A CREANTELOR RESTANTE NEACHITATE:
 

SA INCEAPA PLATILE CATRE CREDITORI, PRIMII SALARIATII (PLATILE COMPENSATORII 2013 SI ANGAJATI)

 

DATI BANII TUTUROR SI NU NE MAI VEDETI PE PETITIE SAU PE LA VOI IN AUDIENTE, MITINGURI, SEDINTE,...!!!

VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!!

 

SI  EVITATI  FALIMENTUL!!!!!

 

SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII CREANTELE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013 TOATE.

NEWS :
Musafir

#34973

2015-03-04 10:42

Dan Diaconescu, 5 ANI ŞI JUMĂTATE DE ÎNCHISOARE

NEWS :

#34974 Piperea: Costurile cu ecologizarea depasesc cu 300% sumele care s-ar obtine din lichidarea Oltchim

2015-03-04 10:48

Piperea: Costurile cu ecologizarea depasesc cu 300% sumele care s-ar obtine din lichidarea Oltchim

Costurile lucrarilor de ecologizare, in cazul falimentarii Oltchim, depasesc cu 300% sumele ce ar putea fi obtinute din lichidarea companiei, spune avocatul Gheorghe Piperea, argumentand de ce acest scenariu nu va fi benefic pentru nimeni.

"La doi ani de la declansarea insolventei la Oltchim Rm Valcea suntem in prag de vot al adunarii creditorilor asupra planului de reorganizare", mentioneaza Piperea pe pagina sa de Facebook.

Cu o cifra de afaceri lunara de 15 milioane de euro si un grad de utilizare a capacitatii de productie de 30 % (fata de doar 6 milioane de euro si, respectiv, 6% in ianuarie 2013), Oltchim are in plata peste 2300 de angajati. In mod indirect, pentru ca s-a mentinut in viata in ciuda asteptarilor si cerintelor FMI, Oltchim tine in viata inca 3000 de locuri de munca la intreprinderile de pe platforma Oltchim, dependente de supravietuirea acestuia, apreciaza avocatul.

"Cele 2.300 de salarii platite direct de Oltchimul aflat in insolventa din 2013 pana in prezent au generat peste 12 milioane euro impozite, taxe locale si contributii la asigurari sociale/de sanatate, adica toate acele impozite si taxe care se platesc de angajator prin retinere (stopaj) la sursa", mai spune Piperea.

El adauga ca aceste 24 milioane de euro sunt sursa de finantare a pensiilor, medicamentelor si tratamentelor medicale, spitalizarilor, ajutoarelor de somaj si a multor alte prestatii sociale ale statului si ale unitatilor administrativ - teritoriale catre cetatenii din judetele Valcea si Arges.

"Faceti acum, (ne)stimati hateri, comparatia cu falimentul, acela pe care vi-l doriti pentru ca cei care l-au cauzat sa scape nepedepsiti: in faliment nimeni nu ia nimic, intrucat costurile lucrarilor de ecologizare (intinse pe 10 ani de la inceputul lichidarii) sunt atat de enorm de mari, incat depasesc cu 300% totalul sumelor ce ar rezulta din lichidarea Oltchim", estimeaza Gheorghe Piperea.

El mai spune ca nu a incasat pana in prezent niciun onorariu pentru cei "doi ani de chin" la Oltchim. "Pana acum am lucrat pe datorie. Am fost si pentru acei oameni, chiar si pentru haterii locali, un parakletos, nu credeti?", intreaba retoric Piperea.

 http://www.dailybusiness.ro/stiri

 

 
Gheorghe Piperea si Armand Laurentiu Spiru-Ciobescu pe facebook:

#34975 Re: AI FOST SI RAMAI UN SPOLIATOR, MAI PIPEREA:

2015-03-04 10:51

#34966: SPOLIARE MARCA PIPEREA. - AI FOST SI RAMAI UN SPOLIATOR, MAI PIPEREA: 

 

 
 

comentarii:

 ====

Spiru-Ciobescu Laurentiu-Armand Director General Adjunct Operatiuni

Spiru Ciobescu Elena Felicia - Sef Divizia Financiara

https://www.facebook.com/armandspiru?fref=ts

Armand Laurentiu Spiru-Ciobescu
December 27, 2012
Bun ii vinu sus pe munte !

December 27, 2012 near Ramnicu Valcea

Apar chiar si eu aici :)

http://stirileprotv.ro/