Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

BREAKING NEWS ALERT :

#36901 Directorul CET Govora a demisionat din funcţie

2015-04-29 20:13

Directorul general al CET Govora, Mihai Bălan, şi-a prezentat miercuri demisia, printr-un comunicat de presă. Potrivit acestuia, Mihai Bălan îşi argumentează gestul prin "motive strict personale" şi precizează că va rămâne în funcţie în următoarele 40 de zile, până la încheierea mandatului. Totodată, Bălan menţionează că în acest interval de timp va întocmi un raport de activitate dar şi că va pregăti o nouă echipă managerială şi o nouă strategie pentru viitorul CET Govora. Mihai Bălan a condus CET Govora din octombrie 1999.

CET Govora este cel de-al doilea agent economic din judeţul Vâlcea după Oltchim, aflat în proprietatea Consiliului Judeţean. Acesta are aproximativ 1.500 de angajaţi şi produce energie electrică pe bază de cărbune, abur industrial pentru Uzinele Sodice Govora şi Oltchim şi agent termic în regim centralizat pentru pop_ulaţia din Râmnicu Vâlcea.

Demisia directorului CET Govora vine după ce în ultima perioadă au apărut mai multe discuţii în presa locală asupra recentului raport întocmit de Curtea de Conturi care prezentau o situaţie financiară a CET Govora cu probleme pentru ultimii trei ani. CET Govora a transferat, în urmă cu o lună, carierele miniere Berbeşti-Alunu, active care au aparţinut Complexului Energetic Oltenia. În urma transferului, au survenit o serie de proteste din partea minerilor de la Berbeşti-Alunu nemulţumiţi de contractele colective de muncă propuse de noua conducere. AGERPRES

http://www.administratie.ro/articol.php?id=49423

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#36902 Re: Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta

2015-04-29 20:29

Nr. unic (nr. format vechi) : 887/90/2013
Data inregistrarii 25.01.2013
Data ultimei modificari: 29.04.2015
Sectie: a II a CIVILA
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
Stadiu procesual: Fond
22.04.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: În temeiul art.101 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei: Confirmă Planul de reorganizare propus de către Consorţiul ROMINSOLV SPRL şi BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, fila 77 din Planul de reorganizare, cu scenariile A şi B, capitolul 1.1.1., filele 83-90 din Planul de reorganizare votat în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 09.03.2015. Stabileşte termen de fond 23.09.2015, în vederea depunerii Raportului trimestrial prevăzut de dispoziţiile art.106 din Legea nr.85/2006. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Document: Hotarâre   892/2015  22.04.2015

link Plan Reorganizare Oltchim, directional se incarca si descarca in pagina => Plan_Reorganizare_Oltchim.pdf (11 MB)

4.3 Masurile de reorganizare judiciara
Masurile propuse prin prezentul Plan de reorganizare sunt in acord cu prevederile legale in materie, dar si cu interesele prioritare ale creditorilor.
Prezentul plan de reorganizare are in vedere, in principal, identificarea unui investitor care sa preia (total sau partial) patrimoniul/afacerea Oltchim SA, precum si conversia partiala a datoriilor societatii in actiuni ale acesteia.
Valorificarea patrimoniului societatii debitoare catre un tert (investitor), interesat de continuarea activitatii OLTCHIM, se va putea realiza prin oricare dintre modalitatile prevazute mai jos:

A. OLTCHIM SPV SRL - transferul afacerii si patrimoniului Oltchim SA catre o persoana juridica romana (Oltchim SPV SRL) cu asociat unic OLTCHIM S.A., cu personalitate juridica distincta de OLTCHIM S.A. si cu aport integral constituit de catre aceasta din urma, sub forma de aport in natura si numerar si cesionarea partilor sociale ce vor fi detinute de catre societatea debitoare in OLTCHIM SPV catre investitor. In acest fel, valorificarea integrala a patrimoniului societatii debitoare catre un tert (investitor), interesat de continuarea activitatii OLTCHIM, se va face cu respectarea urmatoarelor coordonate:
- Se va infiinta OLTCHIM SPV SRL, persoana juridica romana cu asociat unic (OLTCHIM S.A.), cu personalitate juridica distincta de OLTCHIM S.A. si cu aport integral constituit de catre aceasta din urma, sub forma de aport in natura si numerar;

-Se vor transfera catre OLTCHIM SPV SRL: activele OLTCHIM S.A., localizate pe platforma industriala Ramnicu Valcea si/sau in cadrul Diviziei Petrochimice Bradu, drepturile de proprietate intelectuala, brandul, clientela, contractele cu furnizorii si clientii, precum si toti salariatii OLTCHIM S.A. existenti la momentul transferului aferentei fiecarei platforme industriale – Ramnicu Valcea/Diiviza Petrochimica Bradu, toate autorizatiile si avizele necesare functionarii si desfasurarii activitatii; Ca sa nu fie nici un dubiu, se are in vedere valorificarea prin intermediul SPV-ului, impreuna sau separat, a celor doua platforme industirale – Ramnicu Valcea si Divizia Petrochimica Bradu. Aceasta se va decide in functie de interesul manifestat de potentialii investitori. Caietul de prezentare in vederea vanzarii se va modifica corespunzator, pornind de la intregul activ care este cuprins acum in acesta. Nu se vor transfera datoriile Oltchim S.A. nascute anterior datei transferului; Oltchim SPV va prelua intreprinderea functionala a OLTCHIM S.A., ca afacere in curs de exercitare (going concern);

-Avand in vedere ca de la Oltchim SA se transfera catre Oltchim SPV intreprinderea functionala ca afacere in curs de exercitare, Oltchim SPV SRL va prelua obligatiile de mediu astfel cum sunt stabilite prin toate si oricare dintre autorizatiile/avizele de mediu;

-Odata cu transferul activelor, OLTCHIM S.A. va dobandi parti sociale echivalente in OLTCHIM SPV;

Page 77 of 315 http://i.imgur.com/3ihtsDr.jpg 

-In considerarea faptului ca asupra activelor ce se vor a fi transferate catre OLTCHIM SPV poarta ipoteci mobiliare si imobiliare, constituite in favoarea unora dintre creditorii OLTCHIM S.A., in scopul conservarii drepturilor acestor creditori privilegiati, obiectul garantiei lor va fi inlocuit cu un altul, respectiv cu parti sociale emise de OLTCHIM SPV; asupra partilor sociale se vor constitui drepturi de garantie in favoarea creditorilor privilegiati, in valori ce vor fi proportionale cu valorile garantiilor detinute de catre fiecare dintre acestia, astfel cum au fost determinate prin Raportul de evaluare intocmit de catre WINTERHILL in cadrul procedurii;

-Creditorii garantati au dreptul sa opteze ca ridicarea sarcinilor asupra bunurilor transferate la Oltchim SPV si asupra carora poarta garantiile proprii sa se faca la momentul platii integrale a pretului aferent partilor sociale ale Oltchim SPV. Acest drept se va manifesta prin semnarea unui acord cu privire la aceasta operatiune, in termen de 30 zile de la confirmarea planului de reorganizare de catre judecatorul sindic. Daca in termenul prevazut creditorii nu inteleg sa isi exprime acordul, dupa expirarea acestui termen se va aplica numai protectia prevazuta la paragraful anterior;

-Ulterior finalizarii transferului de active intre OLTCHIM S.A. si OLTCHIM SPV, va avea loc cesionarea partilor sociale ce vor fi detinute de catre societatea debitoare in OLTCHIM SPV catre tert, vanzare ce va fi perfectata in termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea finalizarii transferului activelor;

B. O alta modalitate de realizare a planului de reorganizare este reprezentata de conversia creantelor creditorilor garantati si bugetari in actiuni ale OLTCHIM SA, partial sau integral, cu respectarea proportiilor si valorilor incluse in programul de plati.
Creditorii bugetari au optiunea de a converti in actiuni creantele pe care le detin impotriva OLTCHIM, partial sau integral, in conditiile stip_ulate in OUG nr. 25/2014, capitolul II, art. 10, alineatul 5, coroborate cu dispozitiile art. 95, alin.6, litera j din legea insolventei („emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoanele mentionate la lit. C si D, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru inscrierea in plan a unei emisiuni de titluri de valoare este necesar acordul expres, in scris, al creditorului care urmeaza sa primeasca titlurile de valoare emise, acord ce se va da inainte de admiterea planului de catre judecatorul-sindic, in conformitate cu prevederile art. 98 alin. (3). Prin exceptie de la prevederile art. 205 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunile cuprinse la prezenta litera sunt considerate operatiuni exceptate in sensul art. 205 alin. (1) din legea mentionata mai sus”), precum si cu dispozitiile art. 95 alin. 6, litera i din legea insolventei (in care se prevede ca modificarea actului constitutiv al debitorului se va face in conditiile legii).

Page 78 of 315 http://i.imgur.com/KQfAgs0.jpg

continuare...

Conversia in actiuni a creantelor creditorilor garantati si bugetari va putea fi exercitata de catre acestia oricand pe parcursul perioadei de implementare a Planului de reorganizare cu respectarea procedurilor prevazute de Legea 31/1990 referitoare la modalitatea de aprobare a acestei operatiuni.

Page 79 of 315 http://i.imgur.com/whbEd4M.jpg 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

#36903 Re: Re: Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta

2015-04-29 20:43

#36902: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta 

 contiunuare...

1.1.1. Functionarea societatii debitoare pana la finalizarea platilor prevazute in Programul de plati
In cele ce urmeaza, sunt prezentate pe larg Scenariul A si Scenariul B in care s-au simulat rezultatele operationale generate pe perioada derularii Planului si, implicit, nivelului datoriilor curente:


SCENARIUL A – continuarea activitatii Oltchim S.A. in conditiile prezente (respectiv cu instalatia de OXO-Alcooli repornita).
Ipoteze de lucru:


 Luna 1, ulterioara confirmarii Planului de catre judecatorul sindic
- Oltchim functioneaza ca in prezent (respectiv, ca in luna decembrie 2014, dupa inlocuirea unui electrolizor);

-se incep demersurile pentru reducerea costurilor fixe ale societatii debitoare, cu scopul obtinerii unei eficiente operationale suplimentare de cel putin 450 mii Euro lunar. Instrumentele disponibile pentru implementarea acestui demers vor fi determinate impreuna cu managementul executiv al societatii debitoare, dupa momentul aprobarii Planului de catre adunarea creditorilor;

Page 83 of 315 http://i.imgur.com/y6wbcxh.jpg

 Lunile 2-5, ulterioare confirmarii Planului de catre judecatorul sindic
- Instalatia de Propenoxid va functiona cu clorul obtinut in Instalatia de Electroliza cu membrane, la care se va adauga o cantitate de 2,500 tone/luna de clor achizitionat de la terti;
- se functioneaza cu instalatia de oxo – alcooli la capacitatea maxima la care poate functiona in prezent (~80%);
- pana in luna 4 se va repara cuptorul de var;

 Luna 6, ulterioara confirmarii Planului de catre judecatorul sindic
- se inlocuieste un electrolizor la Electroliza cu membrane;
- se iau in calcul efectele opririi instalatiei pentru inlocuirea electrolizorului (oprirea instalatiei Electroliza cu membrane pentru 2 zile);
- se repara instalatia Rauma din cadrul Sectiei Electroliza cu membrana;

Lunile 7-11, ulterioare confirmarii Planului de catre judecatorul sindic
- functionare cu electrolizorul schimbat (reducere consum specific energie electrica materie prima si cresterea productiei de soda caustica lesie si de clor);
- se functioneaza in aceste conditii pana in luna 11 inclusiv;
 Lunile 12 si 24, ulterioare confirmarii Planului de catre judecatorul sindic
- instalatia de OXO-Alcooli intra in revizie si se schimba catalizatorii;
- nu exista productie;
- intervin costuri de revizie si consumuri de repornire;
 Lunile 13 - 19, ulterioare confirmarii Planului de catre judecatorul sindic
- se va inregistra o crestere de productiei la instalatia Oxo -Alcooli de aproximativ 10%, datorita schimbarii catalizatorilor de la reformare catalitica si hidrogenare;
 Lunile 20-29:
- datorita inexistentei surselor financiare necesare continuarii programului de reabilitare si remembranare a celorlalte electrolizoare, rezulta o scadere a randamentului de electroliza pe hala;

Page 84 of 315 http://i.imgur.com/u8JgnaE.jpg

Lunile 30-36:
- datorita inexistentei surselor financiare necesare continuarii programului de reabilitare si remembranare a celorlalte electrolizoare, rezulta o scadere a randamentului de electroliza pe hala.

Alte ipoteze:
- Reparatia Cuptorului de var, a Instalatiei Rauma si inlocuirea electrolizorului vor fi efectuate din surse proprii ale OLTCHIM.
- Oltchim isi va achita datoriile la Bugetul de Stat din TVA negativ (TVA de rambursat). Exportul reprezinta approximativ 70% din cifra de afaceri, astfel incat TVA de recuperat inregistrata lunar este mai mare decat obligatiile curente la Bugetul de Stat. In aceste conditii, luna de luna se vor putea reduce datoriile acumulate in insolventa catre Bugetul de stat.
Astfel, in SCENARIUL A, rezultatul activitatii curente poate fi sumarizat dupa cum urmeaza:

SCENARIUL A MII EURO

Luna 1-12 Luna 13-24 Luna 25-36

Venituri din exploatare 200,935 216,095 216,969

Cheltuieli de productie din care: 217,335 230,917 232,192

- materii prime 111,555 122,110 122,976

- utilitati 42,042 46,364 47,247 -

salarii 23,851 22,484 22,484

- amortizare 27,235 27,235 27,235

- alte costuri (incl. revizie anuala si repornire dupa revizie) 12,653 12,725 12,250

Costul marfurilor vandute 4,903 4,903 4,903

Profit/Pierdere din exploatare (21,303) (19,725) (20,125)

EBITDA 5,931 7,510 7,109

distributia profitului catre RCS&RDS din asociere (131) (302) (251)

achizitie catalizatori OXO (1,251) (192) -

reparatie cuptor var (356) -  -

reparatie instalatie Rauma (200) - -

inlocuire electrolizor (800) - -

REZULTAT (DEFICIT) / SURPLUS 3,193 7,015 6,858

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de catre societatea debitoare Nota: situatia detaliata se regaseste in anexele prezentului Plan Onorariul administratorului judiciar, care se va plati in perioada de derulare a Planului de reorganizare, este cel stabilit de catre judecatorul sindic in incheierea din 16 octombrie 2013 si se regaseste inclus in simulare in categoria „alte costuri”

Page 85 of 315 http://i.imgur.com/8bSD9SN.jpg

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

#36904 Re: Re: Re: Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta

2015-04-29 20:48

#36903: CREANTELE OLTCHIM. - Re: Re: Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta 

  contiunuare...

Previzionarea fluxurilor de numerar s-a realizat pornind de la situatia efectiva a societatii debitoare la data de 30 noiembrie 2014.
Premisele care au stat la baza estimarilor de mai sus au fost mai degraba realiste, fiind luate in calcul inclusiv situatiile in care trebuie oprite anumite instalatii in vederea realizarii mentenantei periodice. Nu este luata in calcul nicio fluctuatie semnificativa in activitatea operationala a Debitoarei, in orizontul de 36 de luni aferent Planului.
Tinand cont de constrangerile operationale ale societatii debitoare, care limiteaza capacitatea acesteia de a genera fluxuri aditionale de numerar, se impune redimensionarea costurilor fixe, cu scopul obtinerii unei eficiente operationale suplimentare de cel putin 450 mii Euro lunar.
In estimarea datoriilor curente s-au folosit urmatoarele ipoteze:
- soldul initial este format din datoriile nete preliminate in sold la data de 30 noiembrie;
- eventualul excedent de numerar generat din activitatea curenta va fi folosit pentru plata salariilor restante, intr-o proportie care sa nu afecteze capacitatea de functionare a societatii debitoare.

 Tabelul de mai jos centralizeaza, anual, soldul datoriilor curente, astfel:

Sold Datorii nete acumulate in insolventa - SCENARIUL A MII EURO        Luna 1-12 Luna 13-24 Luna 25-36

Participatie RCS-RDS       1,429             572           -

Dobanzi Credite Banci 5,824 5,824 5,824

Furnizori interni si externi,

Clienti in avans interni si externi,

Salarii nete fara taxe,

Platile compensatorii catre salariatii disponibilizati 45,616  45,760  42,726

 

Bugetul de stat 3,745 245 -

 

Bugetul local 1,535 1,535 1,535

 

TOTAL DATORII 58,148 53,935 50,085

 

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de catre societatea debitoare

SCENARIUL B – functionarea Oltchim S.A. cu instalatia de OXO-Alcooli si, respectiv, instalatia AF-DOF.

Ipoteze de lucru:
 Luna 1, ulterioara confirmarii Planului de catre judecatorul sindic
- Oltchim functioneaza ca in prezent (respectiv, ca in luna decembrie 2014, dupa inlocuirea unui electrolizor);

Page 86 of 315 http://i.imgur.com/PObv2O0.jpg 

- se incep demersurile pentru reducerea costurilor fixe ale societatii debitoare, cu scopul obtinerii unei eficiente operationale suplimentare de cel putin 450 mii Euro lunar. Instrumentele disponibile pentru implementarea acestui demers vor fi determinate impreuna cu managementul executiv al societatii debitoare, dupa momentul aprobarii Planului de catre adunarea creditorilor;
- Lunile 2-5, ulterioare confirmarii Planului de catre judecatorul sindic
- Instalatia de Propenoxid va functiona cu clorul obtinut in Instalatia de Electroliza cu membrane, la care se va adauga o cantitate de 2,500 tone/luna de clor achizitionat de la terti;
- se functioneaza cu instalatia de oxo – alcooli la capacitatea maxima la care poate functiona in prezent (~80%);
- pana in luna 4 se va repara cuptorul de var;
-Luna 6, ulterioara confirmarii Planului de catre judecatorul sindic
- se inlocuieste un electrolizor la Electroliza cu membrane;
- se iau in calcul efectele opririi instalatiei pentru inlocuirea electrolizorului (oprirea instalatiei Electroliza cu membrane pentru 2 zile);
- se repara instalatia Rauma din cadrul Sectiei Electroliza cu membrana;
- Luna 7, ulterioara confirmarii Planului de catre judecatorul sindic
- functionare cu electrolizorul schimbat (reducere consum specific energie electrica materie prima si cresterea productiei de soda caustica lesie si de clor);
- se reporneste Instalatia Anhidrida Ftalica – DOF;
- Lunile 9 si 12, ulterioare confirmarii Planului de catre judecatorul sindic
- se mai inlocuieste cate un electrolizor la Electroliza cu Membrane; s-au luat in calcul efectele opririi instalatiei pentru inlocuirea electrolizorului (oprirea instalatiei Electroliza cu Membrane pentru 2 zile)
- Lunile 12 si 24, ulterioare confirmarii Planului de catre judecatorul sindic
- instalatia de OXO-Alcooli intra in revizie si se schimba catalizatorii;
- nu va exista productie;
- intervin costuri de revizie si consumuri de repornire;

Page 87 of 315 http://i.imgur.com/6GjIHua.jpg

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

#36905 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta

2015-04-29 20:55

#36904: CREANTELE OLTCHIM. - Re: Re: Re: Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta 

  contiunuare...

Lunile 13 - 23, ulterioare confirmarii Planului de catre judecatorul sindic
- avem o crestere de productiei la instalatia Oxo -Alcooli de aproximativ 10%, datorita schimbarii catalizatorilor de la reformare catalitica si hidrogenare;
 Lunile 25-36:
- datorita inexistentei surselor financiare necesare continuarii programului de reabilitare si remembranare a celorlalte electrolizoare, rezulta o scadere a randamentului de electroliza pe hala.
Alte ipoteze:
- Reparatia Cuptorului de var, a Instalatiei Rauma si inlocuirea unui electrolizor vor fi efectuate din surse proprii ale OLTCHIM;
- Pentru repornirea instalatiilor Anhidrida Ftalica – DOF si schimbarea a inca doua electrolizoare de la Electroliza cu Membrane (programate pentru lunile 9 si 12) se va identifica si accesa o finantare de aproximativ 7.6 milioane Euro. In estimarile incluse in prezentul Plan, aceasta finantare este prevazuta a se rambursa dupa 2.5 ani (incluzand o perioada de gratie de 1 an);
- Repornirea Instalatiilor Anhidrida Ftalica-DOF este conditionata si de obtinerea de catre Oltchim a autorizatiilor de destinatar inregistrat si de utilizator final pentru ortoxilen in baza carora sa se achitioneze aceasta principala materie prima utilizata in Instalatiile Anhidrida Ftalica-DOF, fara plata de accize;
- Oltchim achita datoriile la Bugetul de Stat din TVA negativ (TVA de rambursat). Exportul reprezinta approximativ 70% din cifra de afaceri, astfel incat TVA de recuperat inregistrata lunar este mai mare decat obligatiile curente la Bugetul de Stat. In aceste conditii, luna de luna se vor reduce datoriile acumulate in insolventa catre Bugetul de stat.

Page 88 of 315 http://i.imgur.com/IEcN8np.jpg

Astfel, in SCENARIUL B rezultatul activitatii curente poate fi sumarizat dupa cum urmeaza:

SCENARIUL B

MII EURO Luna 1-12 Luna 13-24 Luna 25-36

Venituri din exploatare 211,599 249,664 247,227

Cheltuieli de productie din care: 227,276 258,449 256,992

- materii prime 119,378 144,906 144,105

- utilitati 42,942 49,767 49,864

- salarii 23,851 22,484 22,484

- amortizare 27,235 27,235 27,235

- alte costuri (inclusiv onorariul lunar AJ) 12,670 13,408 13,305

- cheltuieli revizii anuale, repornire AF-DOF si reacreditare vanzare DOF 1,200 -

- Costul marfurilor vandute 4,903 4,903 4,903

Profit/Pierdere din exploatare (20,579) (13,688) (14,667)

EBITDA 6,655 13,546 12,567

dobanda aferenta unor noi finantari (355) (661) (194)

distributia profitului din asociere catre RCS&RDS (131) (302) (251)

achizitie catalizatori OXO (1,251) (192) -

reparatie cuptor var (356) - -

reparatie instalatie Rauma (200) - -

inlocuire electrolizori (2,400) - -

stocuri materii prime/ prod finite si creante - din activitatea Instalatiei DOF (5,400) - - REZULTAT (DEFICIT) / SURPLUS (3,438) 12,390 12,122

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de catre societatea debitoare Nota: situatia detaliata se regaseste in anexele prezentului Plan Onorariul administratorului judiciar, care se va plati in perioada de derulare a Planului de reorganizare, este cel stabilit de catre judecatorul sindic in incheierea din 16 octombrie 2013 si se regaseste inclus in simulare in categoria „alte costuri”
Previzionarea fluxurilor de numerar s-a realizat pornind de la situatia efectiva a societatii debitoare la data de 30 noiembrie 2014.
Premisele care au stat la baza estimarilor evolutiei operationale a societatii debitoare au fost mai degraba realiste, fiind luate in calcul inclusiv situatiile in care trebuie oprite anumite instalatii in vederea realizarii mentenantei periodice. Nu este luata in calcul nicio fluctuatie pozitiva semnificativa in activitatea operationala a Debitoarei, in orizontul de 36 de luni aferent Planului.
Acest scenariu are ca si obiectiv evidentierea functionarii societatii in contextul in care se vor reporni instalatiile OXO-alcooli si AF-DOF, masuri dublate de remembranarea a doua electrolizoare (cu efect direct in

Page 89 of 315 http://i.imgur.com/rp3jQtf.jpg 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013:

#36906 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta

2015-04-29 21:01

#36905: CREANTELE OLTCHIM. - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta 

 contiunuare...

 diminuarea costurilor variabile - energia electrica - si in cresterea calitatii produselor finite). Astfel, una dintre principalele ipoteze care stau la baza acestui scenariu este identificarea unei surse de finantare si accesarea fondurilor necesare repornirii respectivelor instalatii. In calculele de mai sus s-au folosit ca si ipoteze o perioada de rambursare de 2.5 ani (care include o perioada de gratie de 1 an) si un cost al finantarii de 10%/an.
Ca si concluzie generala, cu exceptia situatiilor in care exista intreruperi de activitate pentru asigurarea mentenantei echipamentelor, societatea ar putea sa devina viabila din punct de vedere operational incepand cu luna a saptea de implementare a Planului de reorganizare (moment in care va putea inregistra un indicator EBITDA pozitiv).
Facem precizarea ca, pentru a preintampina eventualele riscuri operationale aferente incertitudinii accesarii surselor de finantare necesare repornirii instalatiilor sus-mentionate, precum si pentru a se crea premisele unei recuperari si mai accelerate a datoriilor curente, se vor identifica si adopta masuri de redimensionare a costurilor fixe ale societatii debitoare.
In estimarea datoriilor curente s-au folosit urmatoarele ipoteze:
- soldul initial este format din datoriile nete preliminate in sold la data de 30 iunie, la care se adauga datoriile estimate ca se vor acumula pana la 01 octombrie 2014;
- nu sunt prevazute plati de salarii restante;
- reparatia Cuptorului de var, a Instalatiei Rauma si inlocuirea unui electrolizor vor fi efectuate din surse proprii ale OLTCHIM;
- repornirea AF -DOF si remembranarea a 2 electrolizori de la Electroliza cu Membrane in lunile 6 si 9 se pote realiza doar in conditiile acordarii unei finantari de aproximativ 7,6 milioane euro, rambursabila in 18 luni dupa terminarea unei perioade de gratie de 12 luni.
Tabelul de mai jos centralizeaza anual soldul datoriilor curente, astfel:

Sold Datorii nete acumulate in insolventa - SCENARIUL B

MII EURO Luna 1-12 Luna 13-24 Luna 25-36

Participatie RCS-RDS SA 1,429 572 -

Finantare repornire AF-DOF si inlocuire 2 electrolizori 7,600 4,644 -

Dobanzi credite banci 5,824 5,824 5,82

Furnizori interni si externi, Clienti in avans interni si externi, Salarii nete fara taxe, Platile compensatorii catre salariatii disponibilizati 45,246 42,821 38,715

Bugetul de stat 3,145 - -

Bugetul local 2,447 3,359 4,271

TOTAL DATORII 65,690 57,220 48,810

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de catre societatea debitoare

Page 90 of 315 http://i.imgur.com/jAWGgDO.jpg

Lectia chinezeasca:

#36907 Lectia chinezeasca: Găinile sunt mai atractive pentru chinezi decât Oltchim

2015-04-30 08:24

Cu surle şi trâmbiţe au fost întâmpinaţi chinezii la Consiliul Judeţean Vâlcea. A fost afişat un optimism cam exagerat, dacă ne gândim că asiaticii nu intenţionează să investească decât în nişte ferme de pui. Unii ar spune că e bine şi aşa decât deloc, dacă e să ne uităm la cât de rău arată economia judeţului, cu locurile ei de muncă lipsă cu tot. De fapt, dragi cititori, nu e prea bine. Cu o floare nu se face primăvară iar cu un chinez nu faci din Vâlcea un fel de Hong Kong. Mai interesant era dacă investitorii din China şi-ar fi dus până la capăt interesul pentru Oltchim, nu doar să spioneze, aşa cum credem noi că au făcut. Ăştia ne-au văzut disperaţi să scăpăm cu orice preţ de combinat şi profită de naivitatea noastră. I-am plimbat pe platforma chimică de parcă ar fi fost nişte prinţi, le-am arătat toate secretele combinatului şi le-am pus pe masă cifre şi date. Le-au văzut şi s-au cărat iar şansele să revină cu intenţia de a cumpăra sunt minime.

În schimb, sunt interesaţi de găinile din Vâlcea. Pare mai rentabil să bagi bani în nişte ferme avicole decât să pui pe picioare un mastodont care de-abia mai suflă. Aşadar, pentru chinezi sunt mai atractive găinile decât Oltchim. Cam găinofili băieţii ăştia cu ochii oblici! Şi-or fi făcut nişte calcule micuţii şi au constatat că mai bine se duc la culcare odată cu găinile, decât în faliment cu combinatul. 

http://www.realitateavalceana.ro/gainile

Sechestru asigurator la rafinăria Petrotel Ploieşţi, deţinută de Lukoil

#36908 Sechestru asigurator la rafinăria Petrotel Ploieşţi, deţinută de Lukoil

2015-04-30 08:34

ANAF a pus sechestru asigurator la rafinăria Petrotel Ploieşti, deţinută de Lukoil, potrivit digi24.ro. Rafinăria ar fi trebuit să îşi repornească miercuri activitatea, după ce s-a aflat în revizie tehnică timp de câteva săptămâni.

ANAF a pus sechestru la rafinăria Petrotel Ploieşti, deţinută de Lukoil, potrivit digi24.ro. Rafinăria ar fi trebuit să îşi repornească miercuri activitatea, după ce s-a aflat în revizie tehnică timp de câteva săptămâni.

Contactaţi de gândul, reprezentanţii ANAF nu au comentat informaţia. Reprezentanţii Lukoil şi Petrotel nu au putut fi contactaţi pentru a oferi detalii.

Rafinăria Petrotel s-a aflat în centrul unui scandal în toamna anului trecut. În octombrie 2014, directorul general al SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, Andrey Bogdanov, a fost pus sub control judiciar, fiind urmărit penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, conform reprezentanţilor Parchetului Curţii de Apel Ploieşti.

Potrivit unui comunicat transmis la acea dată de Parchetul Curţii de Apel Ploieşti, în cazul directorului general al S.C. Petrotel-Lukoil S.A.Ploieşti, Andrey Bogdanov, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani şi s-a instituit măsura preventivă a controlului judiciar.

„Cercetările urmează să fie continuate pentru strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, pentru identificarea persoanelor ce au săvârşit infracţiuni şi în vederea stabilirii răspunderii penale a acestora”, au explicat procurorii.

Totodată, ei au anunţat că a fost ridicat parţial sechestrul asigurător instituit anterior asupra conturilor bancare ale companiei petroliere, ”pentru a da posibilitatea S.C. Petrotel-Lukoil S.A. Ploieşti să îşi desfăşoare activitatea curentă în condiţii de normalitate cu terţii şi să plătească drepturile salariale şi contribuţiile la bugetul de stat”.

Reprezentanţii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti mai spuneau că ”în cauză au fost extinse măsurile asigurătorii asupra altor bunuri puse la dispoziţie de S.C. Petrotel-Lukoil S.A. Ploieşti”, fără a se preciza despre ce bunuri este vorba.

Procurorii explicau,  în documentul citat, că în cazul infracţiunilor de spălare de bani luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie conform legislaţiei în vigoare.

Parchetul Curţii de Apel Ploieşti anunţa în octombrie anul trecut că au fost făcute 23 de percheziţii la sediile Petrotel-Lukoil Ploieşti, Lukoil Energy&Gas România, Lukoil Lubricants East Europe, Agenţia Lukom-A-România şi TP LOG Services, toate din Ploieşti.

La o zi de la percheziţii, Lukoil a oprit producţia rafinăriei din Ploieşti.

De asemenea, Parchetul Curţii de Apel Ploieşti decidea atunci punerea sub sechestru asigurător a produselor rafinăriei Petrotel-Lukoil aflate în depozitele şi conductele Oil Terminal, până la concurenţa sumei de 1,039 miliarde lei. Informaţia a fost transmisă Oil Terminal Bursei de Valori Bucureşti.

La acea dată şi premierul a făcut apel la procurori să găsească soluţii legale pentru a nu se bloca activitatea rafinăriei.

„Cei care au comis fapte penale nu fugeau cu conducta în Rusia sau nu ştiu unde şi nici rafinăria nu o mutau mâine. Să avem grijă, sunt 3.500 de oameni, interese economice. Procurorul nici nu cred că e interesat că Lukoil are 3.500 de angajaţi şi că Oltchim cumpără doar de la Lukoil şi de faptul că au blocat combustibil la Oil Terminal şi la CONPET. Că nu ştie procurorul şi, probabil, nu e treaba domniei sale”, spunea, la acel moment, Victor Ponta.

http://www.gandul.info/financiar/

Contrabilanțul economic al Guvernării Ponta

#36909 Contrabilanțul economic al Guvernării Ponta

2015-04-30 08:39

Deputatul PNL Andreea Paul face, la trei ani de guvernare Ponta, un contrabilanţ economic al acestuia. Printre eşecuri sunt amintite introducerea a zeci de taxe noi şi impozite majorate, scăderea puterii de cumpărare şi descurajarea micilor întreprinzători, prin impozite și impuneri fiscale suplimentare.

 

Dincolo de aniversări inutile, cosmetizări politice și declarații triumfaliste, eșecurile guvernării Ponta se pot contabiliza destul de ușor și riguros”, spune deputatul PNL Andreea Paul, prim-vicepreşedinte PNL, într-un comuncat remis redacţiei.

Un prim eşec amintit de aceasta este introducerea a 40 de noi taxe noi și impozite majorate.

Apoi, creșterea economică slabă, care se situează sub promisiunile inițiale de 4%. Andreea Paul spune că, în 2013, creşterea economică a fost de 3,4 %, iar în 2014, de 2,9%.

Un al treilea eşec amintit îl reprezintă puterea de cumpărare a familiilor, care mai spune deputatul PNL, a scăzut cu peste 8% în ultimii trei ani de guvernare Ponta. „Creșterea prețurilor de 8,38% (rata cumulată a inflației în anii 2012 – 2014) a restrâns, în termeni reali, mult capacitatea de cumpărare a venitului mediu pe gospodarie, care era de 2.477 de lei, în anul 2014, aproape neschimbat față de cei 2.475 lei, în anul 2012. Sunt ultimele cifre oficiale ale INS”, declară Andreea Paul.

Pe lista insucceselor este amintit  şi faptul că unul din cinci români se confruntă cu sărăcia determinată de venitul mediu pe gospodărie insuficient, conform datelor Proiectului strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2014 – 2020).

Lipsa de investiții publice – un alt insucces – se reflectă și în lipsa de perspective de dezvoltare și strategii economice pe termen lung.

Andreea Paul mai aminteşte de blocarea marilor proiecte de infrastructură: „România încă nu dispune de o autostradă funcțională, care să traverseze țara de la Est la Vest”.

Creşterea evaziunii fiscale este un alt insucces la Guvernării Ponta. „Evaziunea fiscală a crescut, ajungând la 29% din PIB, iar gradul de colectare rămâne scăzut la aproximativ 30%, conform Consiliului Concurenței. Astfel, doar din TVA-ul necolectat România pierde anual zece miliarde de euro”, avertizează Andreea Paul.

De asemenea, restanțele Guvernului Ponta la „Semestrul European” din programul „Europa 2020”, figurează pe „lista neagră”. Deputatul liberal subliniază că acestea conduc la amenzi usturătoare pentru România, „care nu fac decât să confirme eșecul negocierilor cu creditorii internaționali (FMI, Banca Mondială, Comisia Europeană) și determinând Comisia Europeană să declanșeze procedura de dezechilibru macroeconomic în privința României”.

Eșecul privatizărilor marilor companii de stat (Oltchim, Tarom, Poșta Română, Cuprumin) este şi el amintit. Un  eşec înregistrat „în ciuda discuțiilor avute cu finanțatorii externi”.

Lista insucceselor e încheiată de descurajarea micilor întreprinzători, prin impozite și impuneri fiscale suplimentare, unde Andreea Paul aminteşte de CAS-ul obligatoriu pentru PFA.

http://timpolis.ro/contrabilantul-economic

De la Lukoil, un milion de dolari pentru apropiații lui Ponta

#36910 De la Lukoil, un milion de dolari pentru apropiații lui Ponta

2015-04-30 08:44

De la Lukoil, un milion de dolari pentru apropiații lui Ponta 

De la stânga la dreapta: premierul Victor Ponta, primarul Ploieștiului, Iulian Bădescu, directorul postului România TV, Alexandru Iacobescu și mogulul Sebastian Ghiță sursa: phon.ro

Un milion de dolari, într-un singur an. Asta a fost principala afacere din 2013 a unei firme de ecologizare, controlate de gruparea lui Sebastian Ghiță – deputat de Prahova, prieten asumat al premierului Victor Ponta și aspirant la președinția executivă a PSD.

Societatea Vitalia Servicii pentru Mediu este înregistrată la București, dar prestează tot în Prahova pentru rafinăria Petrotel, aflată în portofoliul Lukoil România, dirijată din Moscova și anchetată la noi într-un mega-dosar de evaziune fiscală care s-a lăsat cu percheziții, mascați, sechestru și scandal tv între președintele și premierul țării.

Contractul de prestări servicii încheiat cu Lukoil i-a asigurat firmei Vitalia venitul principal în 2013, adică 3.458.621 RON, ceea ce înseamnă un milion de dolari. Celelalte tranzacții ale Vitalia sunt semnificativ mai mici, multe dintre ele derulându-se cu alte firme ale grupării Ghiță.

Informațiile se găsesc în raportările depuse de Vitalia la Fisc și obținute de RISE Project. Documentele scot la iveală plăți lunare, dispuse de Lukoil, în sume aproximativ egale, care adunate ating suma menționată mai sus.

descghide link: http://www.documentcloud.org/

BANII RUȘILOR de la Lukoil, pompați în firma de ecologizare Vitalia, ajung, concret, la o companie IT fondată de Ghiță, dar și la unul dintre clienții societății de contabilitate fondată de mama premierului Victor Ponta.

Firma IT a crescut prin contracte publice la nivelul actual de corporație cu sediul pe platforma Semănătoarea din București și stăpânii reali ascunși în paradisuri fiscale. RISE Project a scris sistematic despre legăturile lui Sebastian Ghiță cu această companie numită inițial XOR IT, rebotezată recent Expert Search Consulting – ce este acționară în Vitalia Servicii pentru MediuAICI și AICI.

Clientul mamei lui Ponta, adică celălalt acționar din Vitalia, este afaceristul Octavian Morariu. Acesta participă în afacere printr-o suveică de tip firmă-în-firmă, extinsă din Luxembourg până în România, și, în paralel, mai ocupă postul de mananger al Vitalia. Detalii, AICI.

Fost rugbist de performanță, Octavian Morariu a fost până de curând preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), râmâne membru al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) și preşedinte al Federaţiei Europene de Rugby (FIRA-AER). Banii îi vin însă din afacerile cu deșeuri, iar apetența pentru domeniu se trage din trecutul său de angajat al multinaționalei franceze Veolia Group– cel mai puternic brand european pe piața serviciilor comunitare. La sfârșitul anilor ’80, în plin comunism, Octavian Morariu a emigrat în Franța unde și-a început cariera lucrând pentru concernul Vinci și reprezentanțele sale din Europa Centrală și de Est, apoi pentru Veolia. În 2003, Morariu a fost numit șeful Agenției Naționale de Sport – funcție cu rang de secretar de stat în guvernul Năstase.

Octavian Morariu a controlat și compania Viarom Construct, abonată la contracte edilitare prin toată țara, dar și la serviciile asigurate de Exfin 2000 SRL, societatea de contabilitate și audit fondată de mama lui Victor Ponta, Cornelia Naum, și preluată mai târziu de sora premierului, Alexandra Herțanu.

RISE a arătat în primăvara acestui an că Vitalia Servicii pentru Mediu SA gestionează și sistemul integrat de management al deșeurilor din Prahova, cel mai industrializat județ al țării, în urma unei decizii controversate a baronului PSD, Mircea Cosma, judecat pentru corupție împreună cu fiul său, Vlad Cosma, deputat PSD.

http://www.riseproject.ro/

ANAF ar fi pus sechestru asigurator la rafinaria Petrotel Ploiesti, detinuta de gigantul rus Lukoil

#36911 ANAF ar fi pus sechestru asigurator la rafinaria Petrotel Ploiesti, detinuta de gigantul rus Lukoil

2015-04-30 08:45

ANAF ar fi pus sechestru asigurator asupra marfurilor Rafinariei Petrotel Ploiesti, detinuta de gigantul rus Lukoil, anunta Digi 24, care citeaza surse neidentificabile.

Potrivit sursei citate, rafinaria trebuia sa-si reporneasca miercuri instalatiile oprite pentru o revizie tehnica.

"Faptul ca ANAF a pus sechestru pe bunurile Rafinariei Petrotel Ploiesti, pe antrepozitul fiscal, inseamna ca aceasta companie nu poate vinde nici benzina si nici motorina pe care le rafineaza. Astfel, pentru a-si alimenta benzinariile, trebuie sa apeleze la piata libera, iar de acolo va cumpara combustibil la un pret mai mare decat cel produs la rafinaria de la Ploiesti", scrie Digi 24.

Potrivit televiziunii de stiri, ANAF nu a vrut sa comenteze situatia de la Lukoil, insa surse din piata de energie spun ca este vorba despre un sechestru pe antrepozitul fiscal. Inspectorii ANAF verifica toate actele companiei si vor sa vada modul in care au fost accizate produsele rafinate.

Liderul de sindicat, Vasile Paraschivoiu, a declarat pentru max-media.ro ca "in fiecare zi, in ultimul an, au fost masini ale ANAF la rafinarie", dar a negat informatiile potrivit carora s-ar pregati proteste ale muncitorilor. "E o informatie falsa. Noi suntem de acord ca statul sa-si recupereze paguba, daca aceasta exista", a precizat Paraschivoiu.

Contactati de HotNews.ro, reprezentantii Petrotel au precizat: "Cu privire la intrebarea dvs, noi nu dorim sa comentam astfel de zvonuri".

Aceasta rafinarie s-a aflat anul trecut in centrul unui scandal imens cu conotatii politice, dupa ce Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti a decis, in luna octombrie, punerea sub sechestru asigurator a produselor rafinariei Petrotel Lukoil aflate in depozitele si conductele Oil Terminal, pana la concurenta sumei de 1,039 miliarde lei. Prejudiciul estimat era de 1,039 miliarde lei (230 de milioane de euro), din care 112 milioane de euro din evaziune fiscala si restul din spalare de bani.

In disputa a intervenit insa premierul Victor Ponta, care s-a declarat nemultumit de sechestrul impus de procurori in cazul prezumtivei evaziuni de 230 de milioane de euro de la Lukoil, afirmand ca acolo sunt 3.500 de angajati care trebuie sa isi primeasca salariile iar actionarii nu "fugeau cu conductele in Rusia".

In urma declaratiilor facute de premier, sechestrul asupra bunurilor Petrotel a fost ridicat partial.

De altfel, in acea perioada Lukoil a amenintat cu inchiderea rafinariei.

Lukoil Romania detine o cota de aproximativ 20% din piata totala de produse petroliere din Romania. In prezent, compania Lukoil Romania detine rafinaria Petrotel si comercializeaza carburanti printr-o retea de 300 de statii de distributie.

http://www.hotnews.ro/stiri

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#36912 SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

2015-04-30 11:11

Nimeni nu este tinut iobag la OLTCHIM, DATII AFARA, CONDUCEREA SI ADMINISTRATORII JUDICIARI SI TOTI ACIUTII  LOR, AFARA DIN OLTCHIM !!!!!!!!!!

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #34833 (TOATE INCLUS SI IONEL VINCEA  CARTEL ALFA SI FALIMENT MENTCHIM LIDERUL DE SINDICAT NEALES DE NIMENI NICIODATA) SI STATUL ROMAN #30014 SUNT IN CULPA.

 ACTIVITATI DE SERVIRE A BAUTURILOR, MASA SI DANSUL OLTCHIM:

Culmea tupeului şi nesimţirii la Oltchim: în timp ce muncitorii îşi primesc salariile mizerabile cu întârziere, armata de directori şi şefi nu are nici o remuşcare să-şi ridice salariile grase de circa 100 milioane lei vechi net/lună.

Nu am fi avut nimic împotriva ideii ca oamenii care aduc performanţă într-o companie să fie remuneraţi pe măsură, însă Oltchim se află într-o situaţie dramatică, este în insolvenţă din ianuarie 2013, are pierderi şi datorii uriaşe

şi funcţionează la mai puţin de 20% din capacitate.

Dăm câteva exemple care în 2013 au ridicat de la Oltchim în total venituri de aproape 1 miliard de lei vechi:

- Popescu Valentin - director Directie Energetica - Mecanica
- Mihail Tălpăşanu – director Direcţia Producţie,
- Marius Pîrvu – fost director general,
- Spiru Ciobescu Laurentiu Armand – director Direcţia Comercială,
- Marinescu Norocel Lucian – director Direcţia Tehnică Calitate-Mediu,
- Ion Hancu Dumitru – şef Divizia Clorosodice-Produse Oxo,
- Mihai Pavel Dumitru – şef Divizia Materiale pentru Construcţii,
- Marian Tapu – şef Sector Marketing DMC,
- Victor Avram – director general adjunct-
- Spiru Ciobescu Elena Felicia – şef Divizia Financiară,

etc.

La toţi aceştia un „sincer”: huuuooooo!

ziaruldevalcea.ro

Management:
Mihai Bălan - Director General
Elena Felicia Spiru-Ciobescu - Director Financiar
Mihail Dumitru Tălpăşanu - Director Operaţional
Laurenţiu Armand Spiru-Ciobescu - Director Marketing
Ion Coclet - Director Resurse Umane

La toţi aceştia un „sincer”: huuuooooo!

Conducerea societatii

Consortiul alcatuit din

  • ROMINSOLV S.P.R.L., reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea si
  • BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., reprezentata prin Partener Coordonator Niculae Balan    Administrator Judiciar

Stanescu Nicolae Bogdan Codrut  Administrator Special

Avram Danut-Victor     Director General Adjunct

Talpasanu Mihail        Director Directia Productie

Spiru-Ciobescu Laurentiu-Armand  Director Directia Comerciala

Smeu Alin-Ion         Director Directia Economica

Munteanu Dana Maria  Director Directia Resurse Umane

Pirvu Marius   Director Directia Petrochimica Bradu

oltchim.ro

impreuna cu MIRCEA DEACONU si FLORIAN MATEITA

si toti care  contribuiti la DEMOLARE

La toţi aceştia un „sincer”: huuuooooo!

Oltchim Râmnicu Vâlcea (simbol bursier OLT), aflată în insolvenţă de anul trecut,  îşi va extinde businessul în mai multe domenii noi, inclusiv cultivarea plantelor şi fabricarea ambalajelor din lemn, în condiţiile în care fabricaţia produselor chimice se desfăşoară la mai puţin de un sfert din capacitatea combinatului chimic.
 
Administratorii judiciari ai companiei vâlcene au convocat o adunare extraordinară a acţionarilor pentru a aproba completarea obiectului de activitate cu mai multe activităţi, printre care fabricarea de instrumente medicale şi stomatologice, şi lucrări de demolare a construcţiilor.
 
 Noile domenii vor spori diversitatea activităţilor Oltchim, care, pe lângă petrochimie, mai numără şi comerţul cu ridicata al florilor, activităţi de servire a băuturilor şi repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii, potrivit unui comunicat trimis Bursei de Valori. zf.ro

 

 

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#36913 Re: SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

2015-04-30 11:12

OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ?????

#36914 OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ?????

2015-04-30 11:44

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata  ABROGATA

http://portal.just.ro/

Portal  > Tribunalul VÂLCEA  > Informaţii dosar

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 887/90/2013
Data inregistrarii 25.01.2013
Data ultimei modificari: 30.04.2015
Sectie: a II a CIVILA
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
Stadiu procesual: Fond

 Părţi

NumeCalitate parte
SC OLTCHIM SA RM VALCEA Debitor
CONSORTIUL ROMINSOLV SPRL - RFO 0122/2006 Lichidator
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL - RFO 0239/2006 Lichidator
JUDECĂTORIA RÂMNICU VÂLCEA Reprezentant legal
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VÂLCEA Reprezentant legal
D.G.F.P VÂLCEA Reprezentant legal
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE Reprezentant legal

 si TOTI CREDITORII CU CREANTE....

 

Şedinţe

23.09.2015

Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:  

 

17.06.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

22.04.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: În temeiul art.101 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei: Confirmă Planul de reorganizare propus de către Consorţiul ROMINSOLV SPRL şi BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, fila 77 din Planul de reorganizare, cu scenariile A şi B, capitolul 1.1.1., filele 83-90 din Planul de reorganizare votat în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 09.03.2015. Stabileşte termen de fond 23.09.2015, în vederea depunerii Raportului trimestrial prevăzut de dispoziţiile art.106 din Legea nr.85/2006. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Document: Hotarâre  892/2015  22.04.2015

22.04.2015
Ora estimata: 08:05
Complet: Cameră de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererea de plată (fila 184,vol68) ca neîntemeiată, formulată de Primăria Dăbuleni. Admite cererea de plată formulată de către creditoarea Mentchim SA, în parte. Obligă pe debitoare la plata sumei de 878.155,14 lei c.val. prestări servicii către creditoare, în limita disponibilităţilor băneşti,iar în caz de confirmare plan de reorganizare conform programului de plăţi prevăzut. Cu recurs.
Document: Hotarâre  893/2015  22.04.2015

01.04.2015
Ora estimata: 08:05
Complet: Complet amanare pronuntare
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Respinge cererea CET ca rămasă fără obiect. Respinge cererile CEC şi Primăria Mihăeşti ca neîntemeiată. Admite în parte cererea DGFP Vâlcea.
Document: Hotarâre  788/2015  01.04.2015

25.03.2015

Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Respinge cererea Tehnosud ca rămasă fără obiect. Amână pronunţarea cu privire la cererile de plată la data de 01.04.2015. T.fond.22.04.2015
Document: Hotarâre  715/2015  25.03.2015

 

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#36915 MIHAI DICULOIU: „OLTCHIM are nevoie de o intervenţie politică"

2015-04-30 13:04

Preşedintele Sindicatului Liber Oltchim, Mihai Diculoiu, este sceptic în ceea ce priveşte soarta Combinatului, în ciuda faptului că planul de reorganizare a fost aprobat. „Planul de reorganizare a fost aprobat parţial. Mai pe înţelesul tuturor, judecătorul sindic a zis hai să vedem dacă puteţi face ce aţi propus. Urmează o perioadă critică, în opinia mea. Administratorii judiciari insistă cu privatizarea Oltchim SPV deşi au mai încercat de cinci ori şi au eşuat, nu a venit nimeni la licitaţii. A doua opţiune şi singura viabilă în opinia mea este conversia creanţelor creditorilor garantaţi şi bugetari în acţiuni. Până la rezolvarea problemei, Oltchim trebuie să funcţioneze şi în planul de reorganizare sunt tot două variante, cu secţia de oxoalcooli, oprită din decembrie 2014 şi cu cea de oxialcooli dar şi cu cea de AF-DOF. Sunt variante fanteziste în opinia mea şi trebuie ca Guvernul să intervină rapid şi să schimbe administratorul judiciar. Altfel, din păcate, Oltchim se îndreaptă cu paşi mari spre faliment", a spus Diculoiu.

http://www.voceavalcii.ro/

 


Musafir

#36916 Re: DESTEPTAREA NU MAI DORMITI

2015-04-30 13:45

#36890: - DESTEPTAREA NU MAI DORMITI 

 papa tot mai ghioca,papa ca nu e 1000 de lei kg.


Musafir

#36917 Re: MIHAI DICULOIU: „OLTCHIM are nevoie de o intervenţie politică"

2015-04-30 15:04

#36915: SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. - MIHAI DICULOIU: „OLTCHIM are nevoie de o intervenţie politică" 

 Balan si-a dat demisia. Se scriu listele cu disponibilizati. Politica a distrus Oltchimul.

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#36918 CET GOVORA SI OLTCHIM RAMNICU VALCEA:

2015-04-30 15:40

#36917: - Re: MIHAI DICULOIU: „OLTCHIM are nevoie de o intervenţie politică" 

Mihai Balan, du-te.... DNA TE ASTEAPTA!!! Se fac disponibilizari pentru ca ai organigrama plina de ciurucuri si hoti in CET ( sper sa plece nu cei  care chiar  muncesc si duc greul si te-ai folosit de ei si munca lor, ci hotii si derbedeii tai ),  la fel cum ai bagat  in Oltchim si care ingroasa organigrama combinatului si azi, nesimtirea si hotia fiindu-le lege. Hoti ati fost si hoti ramaneti si partiduletele voastre cu interesele meschine.

Se observa ce organigrama ai creat tu si acolitii tai la Oltchim cat si la CET. HOTIE IN VAZUL TUTUROR.

http://i.imgur.com/StTO0k3.jpg  = organigrama CET GOVORA http://cetgovora.ro//pictures/

http://cetgovora.ro/

 Va plange si suspina Gheorghe Piperea dupa tine.  A SI DAT O LACRIMA LA TRIBUNAL STIIND CA VEI PLECA, EL STIA, ERA CAT PE CE SA LESINE IN FATA NOASTRA DISPONIBILIZATII 2013 OLTCHIM, CA SUNTEM RAI SI NU VA LASAM, REPROSANDU-VA CA NE  FURATI.., VOI AVETI DE FURAT SI NU VA LASAM NOI , adica tu, iar tu Mihai Balan sa stai linistit, cartile lui sunt pregatite pentru a va digera si  pe voi cei din CET Govora  cu echipa lui de vampirizati economic scolita la  piperea cu asociatii & co., asa cum a procedat peste tot pe unde a falimentat si distrus tot.

si la Oltchim 2012 organigrama...

Management:

Mihai Bălan - Director General prin subordonare directa,    Livia - Mihaela Coclet - Sef Divizie Achizitii, sotia lui Ion Coclet departament special cu sase birouri, tot  speciale

Elena Felicia Spiru-Ciobescu - Director Financiar, sotia, sotului Laurenţiu Armand Spiru-Ciobescu prin secretariat subordonat  Daniel Ilinca- Directia ecnomica

Mihail Dumitru Tălpăşanu - Director Operaţional

Laurenţiu Armand Spiru-Ciobescu - director Direcţia Comercială

Ion Coclet - Director Resurse Umane

Popescu Valentin - director Directie Energetica - Mecanica si  cel care a dus la FALIMENT SC. MENCHIM SA. FINALIZAT CU SUCCES SUB STRICTA OBSERVATIE A LUI PIPEREA & CO, REPRIMINDU-L CU BRATELE DESCHISE PE POPESCU DIN NOU IN OLTCHIM SI CU RE: RE: RECHEMARI PE ACEST PENSIONAR ANGAJAT SALARIAT..., CA DE FAPT SI MULTE ALTE OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU EI SI LUMEA LOR DE STRATEGI PE DEMOLARE.

Ion Hancu Dumitru – şef Divizia Clorosodice -Produse Oxo,

Marius Pîrvu – director Directie  Petrochimica Bradu - Pitesti

Marinescu Norocel Lucian – director Direcţia Tehnică Calitate-Mediu

Andrei Nicu - Laurentiu - Sef Divizia Propenoxid, Polioli, Monomer, PVC

La toţi aceştia un „sincer”: huuuooooo!  

www.oltchim.ro/

 

Va mai amintiti? Noi nu uitam....

 

 

CET GOVORA SI OLTCHIM RAMNICU VALCEA:

#36919 CET GOVORA SI OLTCHIM RAMNICU VALCEA:

2015-04-30 16:27

 ASA A INCEPUT TOTUL CU  MASA SI DANSUL LA OLTCHIM, SERVIREA SI DEGUSTAREA DE BUNATATI SI TOTI FRIPTURISTII LA MASA BOGATA A ACESTUI COLOS INDUSTRIAL COMBINATUL CHIMIC RAMNICU VALCEA:

#30226 Re: Ramane cum am stabilit ... nimic nu s-a modificat: culmea tupeului şi nesimţirii la Oltchim (LISTA COMPLETA SI IN CURS DE COMPLETARE CU TOTI VINOVATII ) 

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI VINCEA, CARTEL ALFA) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

04 Octombrie 2012,

Privatizarea eşuată a combinatului siderurgic de la Râmnicu Vâlcea a scos la iveală fragilitatea actualului sistem de privatizare din România, iar acest scandalul creat în jurul încercării lui Dan Diaconescu de a prelua gigantul industrial Oltchim a ajuns, ieri, şi în atenţia procurorilor.

Înainte de a demisiona de la conducerea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), Remus Vulpescu, organizatorul licitaţiei pentru preluarea pachetului majoritar de acţiuni de la Oltchim, a anunţat public că îl va reclama la Parchet pe Dan Diaconescu, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, după ce acesta ar fi indus în eroare statul şi publicul că are banii necesari cumpărării gigantului industrial. În timp ce Vulpescu a susţinut că patronul de la OTV ar fi folosit acte false pentru a-şi atrage capital de imagine, Diaconescu i-a replicat, anunţând că, la rândul său, va formula plângeri penale împotriva premierului Victor Ponta, dar şi împotriva fostului şef al OPSPI, care ar fi refuzat să semneze contractul de cumpărare a Oltchimului, deşi el a arătat că are lichidităţi, scoţând din bancă mai mulţi saci cu bani.

Ponta vrea investitor strategic la combinat

Guvernul va solicita Fondului Monetar Internaţional şi Comisiei Europene permisiunea ca viitoarea privatizare a Oltchim să fie derulată prin negociere cu un investitor strategic şi nu prin licitaţie, a anunţat premierul Ponta. Investitorul strategic va trebui să îşi asume datoriile combinatului, păstrarea locurilor de muncă şi derularea negocierilor pentru Arpechim.

Noul director a ieşit cu şliţul desfăcut

Ieri, în prima zi de muncă, Mihai Bălan, noul director al Combinatului Oltchim din Râmnicu Vâlcea, a sosit la birou la ora 9.00. Elegant, parfumat şi uşor obosit, s-a dus să discute cu muncitorii în faţa pavilionului administrativ. Cu şliţul desfăcut la pantaloni, şarmantul director vorbea cu patos despre cum va pune pe picioare fabrica şi cum angajaţii îşi vor încasa salariile restante în maximum două săptămâni.

OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ?????

#36920 CET GOVORA SI OLTCHIM RAMNICU VALCEA:

2015-04-30 16:37

#36126: CREANTELE OLTCHIM. - CREANTELE OLTCHIM: 

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM

HAI LA VALCEA IN OLTCHIM!!!!!!!!!!!!!!

UNU MORT DEFINITIV, ALTU INCA VIU SI NEANTREBAT DE SUMELE DE BANI DETURNATE DE LA OLTCHIM...

CJ Ion Câlea și  CET Mihai Bălan => HOTIA, MINCIUNA SI TRADAREA !!!!!!!!!!

 

 
 

DETURNAREA  FONDURI SALARII DE BANI CATRE CAR OLTCHIM 2012!!!!!!!!!! SI MULTE ALTE FAPTE COMISE SI ILEGALE.

 Membrii CAR Oltchim acuza Consiliul de Administratie de deturnare de fonduri

Data publicarii: 25-03-14
Membrii CAR Oltchim s-au trezit fără bani, după ce au constatat că, în ultimii ani, multora dintre ei li s-au reţinut din drepturile salariale ratele pentru CAR, dar acestea nu s-au mai virat către organismul financiar. Mai mulţi membri ai CAR Oltchim acuză astfel faptul că persoanele care aveau obligaţia legală de a le apăra drepturile, adică Consiliul de Administraţie al CAR, nu au ridicat nici-un deget împotriva celor vinovaţi de deturnare de fonduri. În ziua de 25 martie a fost programată conferinţa CAR, iar păgubiţii sunt hotărâţi să înlăture actuala conducere a organismului, dar sesizează în acelaşi timp, în mod public, autorităţile de cercetare penală.

 

http://www.impactreal.ro/

 

 ASA A INCEPUT TOTUL CU  MASA SI DANSUL LA OLTCHIM, SERVIREA SI DEGUSTAREA DE BUNATATI SI TOTI FRIPTURISTII LA MASA BOGATA A ACESTUI COLOS INDUSTRIAL COMBINATUL CHIMIC RAMNICU VALCEA

Control la sânge la Oltchim: nu s-au plătit salariile!

 

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM

HAI LA VALCEA IN OLTCHIM!!!!!!!!!!!!!!

 

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI VINCEA, CARTEL ALFA) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

SALARIILE:

DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA

UNDE SUNT BANII DE LA  OLTCHIM?????

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

CET GOVORA SI OLTCHIM RAMNICU VALCEA:
Musafir

#36921 Re: Re: Voi sunteți demenți ? Recunoașteți că ați căpușat Oltchim-ul ?

2015-04-30 16:39

#33466: CREANTELE OLTCHIM. - Re: Voi sunteți demenți ? Recunoașteți că ați căpușat Oltchim-ul ? 

 

Voi sunteți demenți ? Recunoașteți că ați căpușat Oltchim-ul ?

 

http://www.criterii.ro/

 13 December 2014

Niciunul dintre cei patru investitori care s-au arătat interesaţi de preluarea Oltchim nu a depus ofertă până la termenul-limită , scrie www.economica.net. Firma de stat nu va mai fi privatizată. Soarta combinatului se va decide în 10 martie, când Comitetul Creditorilor va vota planul de reorganizare elaborat de administratorul judiciar.

 

Suprinza însă abia acum vine, conducerea Oltchim cică ar fi luat decizia ca necesarul de cash al societăţii să fie asigurat din credite-furnizor, precum şi din eliminarea unor costuri actuale cum ar fi plata energiei şi a aburului prin terţi. Conducerea societăţii urmăreşte să ajungă direct la producător pentru plata acestor utilităţi, scrie publicația economic amintită.

 

Așadar, în condițiile în care o mie de muncitori au fost dați afară și nu au primit plățile compensatorii, în condițiile în care combinatul se prăbușește, energia și altele sunt cumpărate prin terți !!

 

Terți pe care îi știm, evident, atâta doar că ne-a șocat faptul că la nivelul conducerii se recunoaște că Oltchim a fost și este jecmănit și când se află cu un picior în groapă. 

 

Ar mai fi de spus și că ambiția unui anumit politician vâlcean de a controla Consiliul Județean poate fi explicată tot prin existența acestor terți, dar asupra acestor aspecte vom reveni.

===================

Directorul Victor Avram creează PREJUDICII DE MILIARDE DE LEI combinatului chimic! 

http://ziaruldevalcea.ro/

Vinde energia electrică ieftină de la CET Govora gălățenilor de la Dinamic Selling!

 Directorul Victor Avram creează PREJUDICII DE MILIARDE DE LEI combinatului chimic!

Managementul defectuos de la Oltchim al directorului Victor Avram creează prejudicii de miliarde de lei combinatului chimic de la Râmnicu Vâlcea. Conducerea CET Govora a reușit, prin înlăturarea unor costuri suplimentare de distribuție, dar și prin eliminare unor taxe, să micșoreze semnificativ prețul energiei furnizate către Oltchim.

Dintr-o cantitate de 37 MW, necesarul de energie al combinatului, s-a obținut reducerea prețului la 33 MW, diferența fiind achitată la vechiul preț. Pe de altă parte, din stațiile de alimentare ale SC Oltchim SA se furnizează energie electrică și altor societăți comerciale de pe platforma chimică, dintre care amintim Linde Gas și Dinamic Selling Galați (fosta fabrică Ramplast). Problema este că directorul Victor Avram a decis, în mod dubios și în defavoarea combinatului, să le furnizeze energie electrică ieftină de la CET Govora gălățenilor de la Dinamic Selling.

Avram produce astfel un prejudiciu de mai multe miliarde de lei Oltchimului, care este nevoit să plătească și energie electrică mai scumpă, în condițiile în care o mare parte din energia electrică IEFTINĂ provenită de la CET este furnizată șmecherilor din Galați.

La finalul acestui articol îl întrebăm pe musiu Avram: De ce le furnizează energie gălățenilor de la Dinamic prin linia de alimentare de rezervă, care vine direct din CET Govora, și nu distribuie energia electrică prin alimentarea principală SRA 3? Bogdan Stănescu, administratorul combinatului, cunoaște această situație? Dar administratorii judiciari? Înainte de a fi promovat, Victor Avram coordona Direcţia Energetică – Mecanică, așadar cunoaște foarte bine cum stă treaba cu distribuția de energie electrică la Oltchim.

===================

În primele nouă luni, Oltchim a achitat către CET suma de 93,6 milioane lei

Oltchim şi CET au semnat un protocol care să garanteze plata datoriilor

www.impactreal.ro

01-12-14

===================

 

Mariana Câmpeanu: Există bani pentru disponibilizații de la Oltchim și Poșta Română

http://www.agerpres.ro/economie/

Control la sânge la Oltchim: nu s-au plătit salariile!

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

din 30.01.2013

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati.

CET GOVORA SI OLTCHIM RAMNICU VALCEA:

#36922 Re: Re: CET Govora a inregistrat incasari de 61 de milioane de euro si pierderi record, de 10 milioa

2015-04-30 16:40

#33465: CREANTELE OLTCHIM. - Re: CET Govora a inregistrat incasari de 61 de milioane de euro si pierderi record, de 10 milioane e 

 

CET Govora a inregistrat incasari de 61 de milioane de euro si pierderi record, de 10 milioane euro

http://www.impactreal.ro/.....

01-12-14 .......

În primele nouă luni, Oltchim a achitat către CET suma de 93,6 milioane lei

În perioada ianuarie - septembrie 2014, CET Govora a livrat şi facturat către SC Oltchim SA energie electrică în sumă de peste 89 de milioane de lei şi energie termică în sumă de 26,3 milioane de lei, în total 115,3 milioane de lei. SC Oltchim SA a achitat în această perioadă suma de 93,67 milioane de lei cu bilete la ordin, ordine de plată şi compensări cu marfă livrată de SC Oltchim SA. Valoarea încasărilor realizate de CET Govora în perioada ianuarie - septembrie 2014 de la SC Oltchim SA acoperă doar contravaloarea energiei electrice livrate în această perioadă, o parte din aceste încasări, în sumă de 19,8 milioane de lei, fiind descărcată în evidenţele contabile pe facturile de energie electrică şi termică din ianuarie - iunie 2013, conform procesului-verbal de eşalonare din data de 26 iunie 2014 încheiat între CET Govora şi SC Oltchim SA. Suma de 19,8 milioane de lei reprezintă contravaloarea ratelor de
eşalonare scadente în lunile ianuarie, februarie şi martie din procesul-verbal de eşalonare încheiat cu SC Oltchim SA. Conform procesului-verbal de eşalonare, SC Oltchim SA avea obligaţia ca, începând cu luna iulie 2014, să achite rate de eşalonare în sumă de 6 milioane de lei lunar, obligaţie care nu a fost respectată. Începând cu luna august 2014, SC Oltchim SA garantează plata energiei electrice livrate lunar cu bilete la ordin scadente la 15 zile după decada de livrare, valoarea acestor bilete fiind achitată de SC Oltchim SA la termen. CET Govora a primit din partea SC Oltchim SA adresa din data de 29 august 2014, prin care acesta se angajează ca, începând cu luna septembrie 2014, să achite lunar suma de 14,5 milioane de lei, din care 13 milioane de lei în contul facturilor curente şi 1,5 milioane de lei în contul datoriilor restante, astfel ca, până în decembrie 2015, întreaga datorie restantă să fie achitată. Din
cei 14,5 milioane de lei achitaţi lunar de SC Oltchim SA, 4 milioane de lei urmează a fi achitaţi prin furnizare de cărbune energetic către CET Govora, până la această dată SC Oltchim SA nefinalizând un acord cu Complexul Energetic Oltenia (CEO) pentru livrarea de cărbune. Din corespondenţa purtată de CET Govora reiese că SC Oltchim SA nu poate achiziţiona cărbune direct de la Complexul Energetic Oltenia, fiind făcute demersuri în vederea încheierii unei tranzacţii prin care SC Oltchim SA să facă plata către Complexul Energetic Oltenia pentru cărbunele livrat către CET Govora. SC Oltchim SA a propus încheierea unui protocol între părţi, document care nu a fost finalizat până la această dată. Conform prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al CET Govora, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 63 din 30 mai 2014, în Anexa nr. 8 privind reducerea arieratelor a fost cuprinsă măsura nr. 5, prin care s-a prevăzut încasarea în anul 2014 a energiei termice livrate la SC Oltchim SA, restantă la 31 decembrie 2013. Ca urmare a solicitării SC Oltchim SA, din adresa din data de 29 august 2014, de eşalonare la plată a datoriilor până la sfârşitul anului 2015, prin Decizia CA nr. 58/2 septembrie 2014, s-a dispus ca SC Oltchim SA fie să achite suma de 22,6 milioane de lei lunar până la sfârşitul anului, pentru ca CET Govora să se încadreze în buget, fie rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CET Govora, aprobat, pentru ca propunerea SC Oltchim SA să se încadreze în prevederile din buget.

Oltchim şi CET au semnat un protocol care să garanteze plata datoriilor

În conformitate cu Decizia Consiliului de Administraţie nr. 58 din 2 septembrie 2014 a fost depusă la Consiliul Judeţean Vâlcea solicitarea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al CET Govora pentru anul 2014 conform propunerii de plată eşalonată, prezentată de SC Oltchim SA şi modificarea Anexei 8, prin diminuarea arieratelor în 2014 cu 4,5 milioane de lei şi în anul 2015 cu suma de 57,5 milioane de lei. Până la această dată, solicitarea CET Govora nu a fost introdusă pe ordinea de zi a şedinţelor de Consiliu Judeţean Vâlcea. Prin adresa din data de 22 septembrie 2014, SC Oltchim SA a fost notificat că, începând cu data de 25 septembrie 2014, vor fi puse în aplicare prevederile Deciziei CET Govora nr. 58/2 septembrie 2014, privind sistarea livrărilor de energie termică către SC Oltchim SA, prin nereluarea furnizării de abur industrial, după oprirea tehnologică. Ca răspuns la notificarea transmisă de CET Govora a fost primită din partea SC Oltchim SA adresa nr. 8631/23 septembrie 2014, prin care solicită CET Govora să nu pună în aplicare decizia de sistare a livrărilor de abur industrial, având în vedere faptul că, în acest moment, se fac eforturi pentru creşterea nivelului de producţie a SC Oltchim SA, prin repornirea unei noi secţii. În completare la notificarea de sistare a livrărilor, CET Govora a trimis la SC Oltchim SA adresa din data de 24 septembrie 2014, prin care a solicitat ca, până în data de 26 septembrie 2014, să se prezinte de către SC Oltchim SA soluţii concrete de stingere a datoriilor şi de plată a facturilor curente, în caz contrar urmând să fie sistată livrarea de aur industrial şi energie electrică. În data de 6 octombrie 2014, CET Govora a notificat SC Oltchim SA că se va reduce presiunea şi debitul aburului industrial livrat către SC Oltchim SA cu câte 2 bar pe zi, pe ambele niveluri de presiune,
până la minimul tehnologic. În luna septembrie 2014, SC Oltchim SA nu a achitat suma de 22,6 milioane de lei, conform deciziilor consiliului de administraţie al CET Govora şi nu s-a aprobat nici o rectificare de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014. Pentru găsirea unei soluţii, în data de 14 octombrie 2014 a avut loc, la sediul SC Oltchim SA, o întâlnire la care au participat reprezentanţii CET Govora, membrii Consiliului de Administraţie al CET Govora şi reprezentanţii SC Oltchim SA, în prezenţa ministrului Economiei, Constantin Niţă, şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, întâlnire în cadrul căreia s-au discutat aspectele prin care se poate asigura combustibilul necesar funcţionării centralei şi posibilităţile de plată ale SC Oltchim SA pentru creanţele curente şi restante. În urma întâlnirii s-a stabilit ca părţile prezente să încheie un protocol prin care SC Oltchim SA să
garanteze plata livrărilor viitoare de energie electrică şi termică şi a restanţelor, conform angajamentelor asumate prin livrări de cărbune, şi s-a propus ca prevederile Deciziei Consiliului de Administraţie al CET Govora nr. 58/2 septembrie 2014 să fie amânate.

 

Control la sânge la Oltchim: nu s-au plătit salariile!

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata  ABROGATA

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati.

OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ?????

#36923 Re: CREANTELE OLTCHIM:

2015-04-30 16:43

#36129: CREANTELE OLTCHIM. - CREANTELE OLTCHIM: 

 

Noile căpuşe ale Combinatului Oltchim

2013-12-01 23:46

http://www.indiscret.ro/articol-noile 

Dezvaluiri | Numarul 421 | 27 Noiembrie 2013

„Restructurarea“, după Piperea şi Bălan: 21 de directori cu salarii de câte 10.000 lei

În peisajul dezolant al insolvenţei de la Oltchim Râmnicu Vâlcea, combinat care funcţionează la circa 15% din capacitatea de producţie, au apărut, bine-mersi, 21 de directori. Majoritatea au salarii care ating sau depăşesc 10.000 lei, maşini la scară, secretare, fond de protocol şi alte beneficii ale funcţiei.
de Marielena Popa

În politica lor de reducere a cheltuielilor de la Oltchim, administratorii judiciari Gheorghe Piperea şi Nicolae Bălan, care lunar primesc împreună 100.000 de euro pentru relansarea acestei companii, au admis, în mod revoltător, ca o parte semnificativă din cei 21 de directori să fie angajaţi pe criterii politice.Combinatul, plin de şefime

12 directori de divizie, şase directori de direcţie, un director general adjunct tehnic producţie, un director general adjunct operaţiuni şi directorul general. Aceasta este organigrama stufoasă a conducerii combinatului muribund, care, înainte de a intra în comă, nu avea mai mult de 14 directori. La recenta vizită la această companie a ministrului economiei, Andrei Gerea, Sindicatul Liber Oltchim i-a cerut printr-un memoriu să stopeze desfrâul: “Vă solicităm reducerea de directori de la 21 la maximum opt. Directorii să nu mai aibă la dispoziţie autoturisme proprietate Oltchim (este de neconceput, de exemplu, ca directorul de la resurse umane să aibă la dispoziţie autoturism pentru navetă)”, se arată în memoriu.Cinci privilegiaţi politici în funcţii mari

Printre căpuşele politice ale insolventei Oltchim se află şi Spiru Ciobescu Laurenţiu Armand, uns, recent, director general adjunct operaţiuni al Oltchim. Acesta deţine, în conducerea companiei, funcţia a doua, după directorul general, alături de directorul general adjunct tehnic producţie. Ce l-a recomandat pe Ciobescu la o funcţie atât de mare în Oltchim? Probabil vocea şi talentul său din campania electorală a liberalilor, în niciun caz experienţa în domeniul petrochimiei, deoarece până nu demult Ciobescu a lucrat la firma SC Magic Tic-Tac SRL din Râmnicu Vâlcea, al cărei obiect de activitate este comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun. La Oltchim, Spiru Ciobescu Laurenţiu Armand nu o duce bine singur, ci alături de consoartă, Felicia Spiru Ciobescu, angajată tot graţie talentului politic în funcţia de şef divizie financiară, cu cinci oameni în subordine. Printre paraşutaţii politici ai PNL se mai află şi Mardare D. Dana Maria, pe funcţia de director resurse umane, care se bucură de un regim privilegiat: face naveta la serviciu cu maşina Oltchim. Panoplia directoriadei politice este completată de Marius Giuran, director divizie achiziţii, asociat şi acţionar la mai multe societăţi comerciale, dar şi la Fondul Proprietatea, precum şi de Mihai C. Munteanu, director comercial din al cărui CV se poate reţine doar funcţia de director executiv la Asociaţia Uniunea Naţională a Mediatorilor. Numai bun pentru funcţia de director comercial! Potrivit unor surse, artizanul câtorva angajări politice ar fi conducerea PNL Vâlcea. Aceleaşi surse afirmă că, în înţelegerile părţilor, o cotă anume din banii încasaţi de la Oltchim ar ajunge în conturile partidului.Muncitorimea - trei luni restanţe la salarii

În contrast, cei 2.339 de angajaţi care vin zilnic la serviciu şi nu au nicio vină că la Oltchim se lucrează la 15-20 % din capacitate, nu şi-au luat salariile de trei luni. De asemenea, cei concediaţi au de încasat banii aferenţi concediilor de odihnă, care totalizează 1.600.000 lei. După ce a promis că le va da banii în septembrie, Gheorghe Piperea s-a răzgândit: cei concediaţi îşi vor primi aceste drepturi eşalonat, din februarie până în iunie anul viitor. Oare, cei 21 de directori care conduc “eficient” Oltchimul, au restanţe la salarii?Două companii din China au semnat o scrisoare de intenţie cu administratorii judiciari ai Oltchim

„Prin această scrisoare de intenţie, garantăm companiilor chineze un tratament nediscriminatoriu la participarea la procesul de vânzare a Oltchim, precum şi respectarea tuturor angajamentelor europene. Pentru noi este un lucru foarte bun că mai există încă un consorţiu interesat de Oltchim. Există un interes major pentru Oltchim, care sper să se concretizeze în cât mai multe oferte”, a declarat luni într-o conferinţă de presă ministrul economiei, Andrei Gerea, potrivit Mediafax. Aceste firme sunt BAOTA Petrochemical Group si JUNLUN Petroleum Co. Ltd. La conferinţă nu au participat şi reprezentanţii companiilor chineze. Gherea a spus că va fi un proces transparent şi concurenţial, iar Ministerul Economiei este “optimist şi încrezător” şi aşteaptă “cu emoţie” să deschidă ofertele. Întrebat dacă solicitarea de transparenţă şi de tratament nediscriminatoriu a reprezentat o cerinţă a companiilor chineze sau a venit din partea Ministerului Economiei, Gerea a afirmat: “Ne-am întâlnit undeva la mijloc”. “Scrisoarea de intenţie este, dacă vreţi, un gest simbolic, dar cu o încărcătură foarte mare”, a mai spus ministrul. Statul, care deţine prin Ministerul Economiei 54,7% din acţiunile Oltchim, a eşuat anul trecut în încercarea de a privatiza combinatul chimic. Oltchim a intrat în insolvenţă în luna ianuarie a acestui an. Vânzarea Oltchim este programată pentru luna februarie a anului viitor, iar ofertele angajante vor putea fi depuse până la 17 ianuarie.

OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ?????

#36924 Re: Re: Re: Prefectul Dumitru Cornoiu, acuzat de deturnarea a 9 milioane de euro

2015-04-30 16:44

#36855: SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. - Re: Re: Prefectul Dumitru Cornoiu, acuzat de deturnarea a 9 milioane de euro 

 

Disponibilizaţii de la Oltchim nu-şi mai aşteaptă salariile compensatorii, unul dintre actualii directori ai combinatului a recunoscut că acordarea lor depinde doar de producţia internă, nu de ajutorul Guvernului sau al Ministerului Economiei.

Directorul a recunoscut, la presiunea disponibilizaţilor prezenţi, că banii lor, salariile compensatorii, au fost păpaţi de combinat încă din 2013, printr-un artificiu al Guvernului şi complicitatea prefectului Dumitru Nicu Cornoiu, director al AJOFM Vâlcea la momentul cu pricina. Guvernul Ponta a virat salariile compensatorii pentru cei 969 de angajaţi, respectiv peste 9 milioane de euro, dar banii au ajuns prin AJOFM Vâlcea, după plata taxelor şi impozitelor aferente, în casieria combinatului. Practic, Oltchim a fost menţinut în viaţă o bună bucată de timp pe banii disponibilizaţilor, din cota lor au fost plătite salariile celor rămaşi şi materia primă. O parte din disponibilizaţi sunt hotărâţi să dea statul în judecată, deci şi pe prefectul Dumitru Cornoiu pentru deturnare de fonduri.

Disponibilizaţii de la Oltchim au descoperit în primăvara anului trecut, din greşeală, că statul le-a perceput taxele şi impozitele pe salariile compensatorii neîncasate. Respectivii au aflat din fişele fiscale pe 2013 că şi-au primit integral plăţile compensatorii promise de administratorul judiciar, şi şi-au plătit şi taxele către stat ...deşi ei n-au văzut un leu. O parte din foştii angajaţi figurează la FISC cu sume încasate în cuantum de 79.000 lei, bani care n-au ajuns în buzunarele lor. După incident, timp de un an de zile, au tot cerut explicaţii atât ANAF, cât şi prefectului Dumitru Cornoiu, dar nu au primit niciun răspuns, au primit tot felul de acte eliberate de Fisc, dar nimic concret, toate se bat cap în cap.
La începutul acestui an, conducerea combinatului le-a comunicat că se zbat degeaba, deoarece zarurile au fost aruncate în defavoarea lor pentru că salariile compensatorii, ca şi CAR-urile, au fost declarate credite negarantate, în traducere liberă îşi vor lua banii după privatizare... dacă mai rămâne ceva de la masa creditorilor garantaţi.
Foştii angajaţi au fost negociaţi pe minus, altfel Guvernul ar fi obligat să plătească, din nou, peste 9 milioane de euro, valoarea salariilor compensatorii.
La ultima descindere, la sediul Oltchim, organizată în urmă cu opt zile, unul dintre directorii combinatului a cedat presiuni şi a confirmat ceea ce disponibilizaţii ştiau ... că salariile lor au fost păpate de actuala echipă de manageri pentru asigurarea funcţionării combinatului, deci şi a salariilor nesimţite ale directorilor.
,,Noi am ştiut încă de atunci că prefectul Dumitru Cornoiu ne-a minţit, că a dat banii noştri combinatului, pentru că ministrul Mariana Câmpeanu spusese pe TV că a virat banii Agenţiei de Şomaj, iar femeia aia era femeie serioasă, nu ca prefectul. Ne-au lăsat fără bani, şi cu datorii la CAR. Mulţi dintre noi au acceptat deja plata în rate a banilor, pentru că la ora asta pare soluţia cea mai sigură, restul ne-am gândit să dăm din nou statul în judecată, chiar şi pe prefectul Dumitru Cornoiu, dacă va fi cazul, pentru deturnare de fonduri", a declarat unul dintre disponibilizaţi.
Afirmaţiile făcute la adresa prefectului Dumitru Cornoiu de disponibilizaţi, şi susţinute de directorul Oltchim, sunt extrem de grave.
Chiar dacă prefectul are în spate acordul premierului Victor Ponta, poate fi acuzat foarte uşor de deturnare de fonduri, de deturnarea salariilor compensatorii, şi în actuala conjunctură, când DNA ridică tot ce prinde, se poate lăsa lejer cu ceva ani de închisoare.

Oltchim se află în insolvenţă din ianuarie 2013, înregistrează datorii istorice de aproximativ 800 milioane de euro, iar planul de reorganizare al combinatului depus de administratorul judiciar la începutul acestui an a fost întors de instanţa de judecată pentru că este mult prea general şi nu prevede nici sume exacte, nici sursele din care se va face plata datoriilor şi a salariilor compensatorii. Conform contractului colectiv de muncă, disponibilizaţii au dreptul, în funcţie de vechime, la 7,12 sau 18 salarii compensatorii, respectiv între 20 000 şi 50 000 de lei, bani existenţi doar în fişele Fiscului.

http://www.infopuls.ro/

OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ?????

#36925 Re: Re: Re: Re: Control la sânge la Oltchim: nu s-au plătit salariile!

2015-04-30 16:45

#36854: SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. - Re: Re: Re: Control la sânge la Oltchim: nu s-au plătit salariile! 

 

Control la sânge la Oltchim: nu s-au plătit salariile!

Marţi, 03 Februarie 2015

La sesizarea Sindicatului Liber Oltchim, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a efectuat un control în domeniul relaţiilor de muncă la SC Oltchim SA, societate aflată în insolvenţă. Sesizarea Sindicatului Liber Oltchim, condus de preşedintele Mihai Diculoiu, a avut cinci puncte pe care inspectorii de muncă au trebuit să le verifice. Astfel, pentru primul cap de acuzare, neplata drepturilor salariale către angajaţii actuali ai Oltchim, ITM-ul a constatat că angajatorul nu a plătit drepturile salariale aferente chenzinei a II-a pentru luna octombrie 2014 şi lunilor noiembrie şi decembrie 2014, fiind încălcate prevederile Codului Muncii. Drept urmare, ITM a dispus ca măsură cu termen de realizare data de 25 februarie 2015, prezentarea dovezilor de achitare a acestor drepturi salariale. Al doilea capăt de acuzare al sindicaliştilor de la Oltchim a fost în legătură cu neacordarea plăţilor compensatorii către cei 969 de salariaţi disponibilizaţi în data de 14 iunie 2013. La această sesizare, ITM a informat Sindicatul Liber Oltchim că a efectuat un control în luna iulie 2013 şi a dispus măsură în acest sens. Angajatorul nu a realizat-o şi a fost sancţionat contravenţional. Însă, având în vedere conflictul de muncă creat prin neplata drepturilor salariale, ITM transmite salariaţilor că se pot adresa instanţei judecătoreşti în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului întrucât: „întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului” – art. 166 alin 4 din Codul Muncii. O a treia solicitare de verificare făcută de sindicate a fost cea cu privire la detaşarea salariatului Marius Pârvu. ITM a verificat şi a transmis că aceasta a fost făcută în conformitate cu prevederile Codului Muncii. Şi „reducerea salariilor exagerat de mari ale celor 11 directori” a fost unul din capetele de acuzare ale sindicaliştilor. ITM-ul le-a transmis că în baza Codului Muncii, salariul individual se stabileşte prin negociere individuală între angajator şi salariat, oricare salariat beneficiind de dreptul la negociere individuală. Ultima solicitare de verificare a fost cea legată de „achitarea de către Oltchim către ANAF a impozitului aferent plăţilor compensatorii înainte de plata efectivă a acestora către salariaţii disponibilizaţi”. Faţă de această solicitare, ITM-ul a transmis Sindicatului Liber Oltchim că societatea a pus la dispoziţie documente/note de relaţii conform cărora „compensarea datoriilor la bugetul de stat consolidat s-a efectuat de organul fiscal, contribuţiile aferente salariilor compensatorii fiind compensate integral cu TVA de recuperat”. Aşa că, ITM-ul îi îndrumă pe sindicalişti să se adreseze organului fiscal competent. Joi, 5 ianuarie, administratorul judiciar de la Oltchim trebuie să depună planul de reorganizare, conform protocolului semnat în data de 16 ianuarie 2015 între o delegaţie de salariaţi disponibilizaţi, reprezentanţi ai consorţiului de administratori judiciari şi liderul SLO, Mihai Diculoiu. Planul de reorganizare trebuie să prevadă plata integrală a creanţelor curente (deci şi a salariilor compensatorii) şi plata integrală a creanţelor salariale (sumele înscrise în tabelul creanţelor). Mai sunt trei zile şi vom vedea dacă administratorii judiciari se vor ţine de cuvânt.

http://www.viatavalcii.ro/