Semnează pentru transparentizarea donațiilor și a darurilor manuale: Cerem accesul la informațiile despre DONAȚIILE și DARURILE MANUALE oferite de persoanele în funcții publice

Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...