Cerem Guvernului RM să acorde ajutor populației sărăcite, din banii recuperați în urma furtului bancar

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...
Facebook