Desfiintarea UDMR, PCM si PPMT si interzicerea partidelor politice organizate pe criterii etnice in Romania

În urma "Rezoluției de la Cluj" (Cluj-Napoca, județul Cluj) semnată pe 8 ianuarie 2018 de formațiunile politico-etnice maghiare Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR), a Partidului Civic Maghiar (PCM) și a Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) prin care sus-numitele formațiuni cer românilor și statului român 1. autonomie teritorială pe criterii etnice a așa-zisului Ținut Secuiesc și limba maghiară ca limbă oficială, (deci suveranitate maghiară în această zonă formată din județele Harghita, Covasna și parțial Mureș); 2. Limba maghiară ca limbă oficială în așa-numitul ținut Partium (de fapt Crișana) și statut special pentru această provincie românească în favoarea unei minorități, cea maghiară; 3. recunoașterea implicită a Transilvaniei ca "pământ natal" al minorității maghiare - când este știut faptul că maghiarii sunt stabiliți în Transilvania din secolul X-XI ca și cuceritori, nicidecum ca băștinași, nativi, acest statut avându-l de milenii și dintotdeauna doar și numai românii și strămoșii românilor,

Având în vedere că: 1. Constituția României prevede la "Art. 2 (1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum. (2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu"; 2. Constitutia Romaniei la Art. 3 prevede ca "(2) Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, cu respectarea principiilor şi a celorlalte norme general admise ale dreptului internaţional. si (3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe", la Art. 4 "(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială" iar la "Art. 13. În România, limba oficială este limba română", 

considerând așadar ca așa-numita "Rezoluție de la Cluj" din 8 ianuarie 2018 încalcă flagrant, în literă și în spirit, numeroase articole din Constituția României și din legile țării,

CEREM ORGANELOR ABILITATE ALE STATULUI ROMÂN DESFIINȚAREA SUS-NUMITELOR FORMAȚIUNI POLITIC-ETNICE, respectiv UDMR, PCM și PPMT, ȘI INTERZICEREA LOR și a altor formațiuni similare pe viitor, întrucat avem o singură țară, România, un singur popor, cel român, și un singur viitor: împreună!

Semnează această petiție


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook