VREM AFTERSCHOOL

Către Doamna ministru al Educației Rovana Plumb
Solicitam modificarea Ordinul Ministrului, Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etica al personalului didactic din invatamantul preuniversitar, adică solicităm modificarea următoarelor articole după cum urmează:
-art. 5, lit. B, punctul IV: “se interzic meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care este încadrat, cu excepția cadrelor didactice fiscalizate cu PFA”;
-art. 9, lit. A “se interzice folosirea bazei materiale din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte, cu excepția cadrelor didactice fiscalizate cu PFA.”

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Popescu Ailin să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook