Susținerea funcționării în actuala formulă cu personalitate juridică a Centrului de Resurse și Asistență Educațională Speranța din Timisoara,și dupa 1.09.2024.

Noi semnatarii acestei petiții solicităm Ministerului Educației să luați măsurile necesare pentru menținerea funcționării Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa” Timişoara în anul școlar 2024-2025, în cadrul învățământului special și special integrat, precum și în viitorii ani școlari, urmând să analizați și dacă ar fi utilă adoptarea unei reglemetări privitoare la instituirea la nivel național a unor centre pilot după modelul Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa” din Timişoara. Funcționarea Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa” din Timişoara are temei legal atât în legislația aplicabilă anterior intrării în vigoare a Legii nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, cât și în prevederile acestei legi. Astfel potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5573/2011 (art. 14 lit. v, art. 24, art. 58), care se aplică până la adoptarea noilor metodologii, regulamente şi a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023, CRAE Speranța este o unitate de învăţământ special care asigură accesul la educaţie al copiilor cu cerinţe educative speciale, indiferent de vârstă, precum şi accesul la servicii de specialitate, care să-i ajute să fie integraţi în/prin comunitate, astfel încât să se evite stigmatizarea, excluderea sau marginalizarea lor. În ceea ce privește Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, potrivit art. 68    alin.7 „Învăţământul special şi special integrat este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ din România, este gratuit şi este organizat, de regulă, ca învăţământ cu frecvenţă. În funcţie de necesităţile locale, acesta se poate organiza şi sub alte forme”. Pe de altă parte, art. 70 alin. 2 din Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar prevede că: „Serviciile de sprijin prevăzute la art. 69 sunt asigurate de către specialiştii din cadrul CJRAE/CMBRAE şi din cadrul unităţilor de învăţământ special, care reprezintă centre-resursă pentru educaţia specială din toate unităţile de învăţământ”. Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa” din Timişoara a fost înființat la data de 15 septembrie 1995, sub denumirea de Centrul de Educație Specială Timișoara, aflat în subordinea IȘJ Timiș, potrivit Dispoziției nr. 171/13.09.1995, emisă de IȘJ Timiș. Prin Ordinul nr. 4378/22.06.2005, emis de Ministerul Educației și Cercetării, s-a aprobat, începând cu anul școlar 2005-2006, transformarea Centrului de Educație Specială „Speranța” Timișoara în Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa” Timişoara. Astfel, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa” Timişoara funcționează de peste 29 de ani, timp în care a schimbat destinul a mii de copii și adolescenți cu dizabilități și al familiilor lor. Prin serviciile de care au beneficiat anual în Centrul Speranța, celor aproximativ 350 preșcolari și școlari cu dizabilități, li s-a oferit șansa la o viață de calitate și azi mulți dintre ei sunt persoane adulte, independente, active profesional și nu asistați social. Activitatea centrului este orientată spre menţinerea statutului de model de bune practici, care oferă sprijin psiho-pedagogico-medico-social de calitate copiilor cu cerinţe educative speciale, fapt recunoscut prin distincțiile și nominalizările pe care CRAE Speranța le-a primit: - Marele Premiu la categoria ,,Porţi Deschise”, Gala Persoanelor cu Dizabilităţi, Ediţia Educația fără bariere, București 2011. - În Raportul de ţară România 2002, „Drepturile omului pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale”, şi în Raportul de Monitorizare România 2005, „Drepturile persoanelor cu Dizabilităţi Intelectuale – Accesul la Educaţie şi Angajare”, evidenţiindu-se progresele realizate în domeniul asigurării şanselor egale la o viaţă de calitate a persoanelor cu dizabilităţi, este nominalizat Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa” din Timişoara (prescurtat CRAES) ca exemplu de bună practică pentru activităţile de educaţie incluzivă şi pentru activităţile pilot din domeniul intervenţiei timpurii pentru copiii cu întârziere în dezvoltare. - În „Planul de acţiune al MEdC privind integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcolile publice”, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa” a fost nominalizat printre „primele 10 modele de bună practică din ţară” privind integrarea şi serviciile de sprijin pentru copiii cu c.e.s. - MEdC a recunoscut importanţa proiectului CRAES: „Proiect pilot de intervenţie timpurie a copiilor născuţi cu risc, cu vârsta între 0-3 ani”, formulând ulterior o direcţie strategică importantă în dezvoltarea educaţiei timpurii în România. În acest sens, domnul ministru prof. univ. dr. Mircea Miclea declara: „În 2005 s-a înființat primul centru de resurse și asistență educațională din România - „Speranta”. Nu a fost deloc o întâmplare, trei argumente majore au cântărit greu în această decizie: profesionalismul oamenilor de aici, dedicația lor pentru lucrul bine făcut și capacitatea administrativă exemplară. Era, de fapt, recunoașterea oficială a excelenței pe care o atinsese acest centru!”.   IMG_1819.jpg

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Baba Letitia să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...