Susțineți continuarea activității artistice a lui Vlad Basarab în spațiul Ceramică din Combinatul Fondului Plastic

1. Sunteți de acord ca Vlad Basarab să rămână în spațiul Ceramică sau să i se acorde un spațiu în cadrul Halei Sticlărie plătind chiria de 2.5 lei/mp, la prețul stabilit de UAP pentru toti ceilalți artiști membri ?

2. Sunteți de acord ca Vlad Basarab să rămână membru al Uniunii Artiștilor Plastici?

3. Sunteți de acord cu înființarea unui Centru al Artelor Focului în spațiile Ceramică și Sticlărie din cadrul Combinatului Fondului Plastic ?  

Vlad Basarab, artist ceramist român, cu prezență expozițională internațională recunoscută, își desfașoară activitatea în Hala Ceramică încă din 2015, an în care a preluat acest spațiu în folosință în urma unui acord cu Consiliul Director al UAP.

În acest moment el este supus unei decizii abuzive de evacuare din acest spațiu în care a investit fondurile proprii, în ciuda faptului că și-a achitat mereu la timp obligațiile financiare, sau chiar în avans pe mai multe luni, după cum o poate demonstra prin chitanțe.  

Având asigurarea contractuală și verbală din partea Consiliului Director, că poate folosi acest spațiu, el a investit o sumă consistentă din fondurile proprii, pentru amenajarea elementară în așa fel încât să se poată desfașura o activitate de minimă decență. Există în acest sens procese verbale ale hotărârilor consiliului director care demonstrează cele menționate mai sus. Vlad Basarab a solicitat copii ale acestor procese verbale, însă nici până în prezent nu i-au fost înmânate, de unde rezultă lipsa de transparență a conducerii. Faptul că nu i s-a oferit un cotract pe toată suprafața și pe termen lung l-a impiedicat să facă investiții capitale și esentiale, în așa fel încât spațiul să devină un centru profesionist și de referință pentru arta ceramică. Dacă aceste investiții majore ar fi fost făcute, spațiul ar fi putut deveni locul de întâlnire pentru numeroși artiști români și internaționali, așa cum fusese gândit de către Vlad Basarab.  

Încă din 2014 el a depus multiple cereri pentru acordarea unui contract pe termen lung fie pentru Hala Ceramică, fie pentru Hala Sticlărie. Secția de Arte Decorative a UAP din România a înaintat de asemenea, pe lângă Consiliul Director, propunerea de a face un Centru al Artelor Focului în aceste două spații. Vlad Basarab a sprijinit demersul Secției Decorative alăturându-se acestuia, el fiind parte din proiect. Atât propunerile din cererile lui Vlad Basarab cât și cele ale Secției de Arte Decorative au fost tratate aparent cu interes, iar apoi cu neîncredere, conducerea trimițând mesaje și promisiuni verbale confuze.

Tocmai pentru a descuraja orice demers, prețurile de chirie solicitate de către conducerea Uniunii fiind de 2,5 și de 5 euro per mp, situația schimbându-se în funcție de interlocutor – fapt situat la limita legalității și cutumelor și încălcând procedurile de “bune practici”. Combinatul Fondului Plastic este proprietatea UAP, deci prin urmare atât Centrul Artelor Focului, cât și atelierul Vlad Basarab ar trebui să plătească chiria de 2, 5 lei, preț stabilit pentru toți artiștii membri.   Vlad Basarab a fost inițial sprijinit de către conducerea UAP, care s-a arătat deschisă inițiativei de a revitaliza atelierul de ceramică, dar care în același timp a și tergiversat semnarea unui contract ce-i asigura acestuia garanția faptului că poate investi serios și atrage și alți investitori. Suspiciunea de rea-credință a conducerii UAP este evidențiată și de inducerea în eroare și vulnerabilizarea întregului demers demarat de către Vlad Basarab împreună cu secția de Arte Decorative.  

În schimbul semnării unui contract pe termen lung, fapt care ar fi dus la ridicarea prestigiului locului prin desfășurarea de activități internaționale, Vlad Basarab este acum evacuat abuziv, pentru ca Hala Ceramica să fie închiriată unui operator independent nespecializat în ceramică sau în artele focului, pentru o sumă mai mare de bani decât cea cu care îi este închiriată lui in acest moment. Astfel se va schimba destinația istorică a spațiilor Ceramică și Sticlărie.

Ce se va întâmpla cu știclurile, proprietate de patrimoniu național salvate și păstrate de către Vlad Basarab și Secția de Arte Decorative?  

Aceasta demonstrează nu numai că toată activitatea lui Vlad Basarab și efortul cu care a adus imbunatățiri spațiului sunt ignorate, ci și că se profită astfel de toate investițiile făcute de el în prealabil cât și de buna sa credință.  

Încă din perioada 2016-2017, scopul demersurilor conducerii Uniunii este de a transforma incinta Combinatului Fondului Plastic în spații de vânzare, și anume, în galerii private. Rezultatul acțiunilor conducerii UAP va fi pierderea spațiilor Ceramică și Sticlărie, ceea ce înseamnă pentru secția de Arte Decorative lipsa oricărui spațiu dedicat creației și producției. Acest lucru este foarte grav, în condițiile în care în România, deja din 1990 atelierele de ceramică, ca și ale altor bresle, au dispărut.

Spațiile Combinatului Fondului Plastic, au fost lăsate în ruină și mulți artiști au rămas fără locuri de producție, promovare și vânzare.   Singurul răspuns în scris primit de Vlad Basarab la multiplele cereri depuse din 2014 până în 2018, a fost prin executor judecătoresc. Modul prin care a fost inștiințat de evacuare este unul abuziv și arată o lipsă de respect față de un artist care a reprezentat România și Arta Ceramică românească la cel mai înalt nivel, organizând și participând la expoziții internaționale de prestigiu. Ordinul de evacuare a fost trimis în lipsa lui, el fiind plecat în Statele Unite tocmai în scopul de a organiza expoziția ceramiștilor români Clay Voice Romania. Ba mai mult de atât, la întorarcere află cu stupoare că atelierul lui, în care a făcut investiții, este promis spre închiriere unei galerii.

În scrisoarea trimisă prin executor judecătoresc, Vlad Basarab este amenințat cu excluderea din UAP. UAP ar trebui să sprijine artiștii români și nu să-i împiedice să își desfășoare activitatea punând interesele financiare mai presus de orice. Din păcate această situație se poate repeta cu spațiul oricărui alt artist dacă interesele o dictează, iar scopul acestei petiții este în ultimă instanță, de a împiedica dezvoltarea, pornind de la un incident izolat, a unui mod de operare obișnuit ce poate afecta pe oricine.                  

Semnează această petiție

Completați formularul de mai jos pentru a semna această petiție creată de către Vlad Basarab. Autorul petiției va vedea toate informațiile pe care le furnizați în acest formular.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook