Semnează pentru prelungirea termenului de prescriere a contravențiilor din declarațiile de avere și interese - 2 ani în loc de 6 luni

Cerem Parlamentului prelungirea de la 6 luni la 2 ani a termenului de prescripție a contravențiilor identificate de Agenția Națională de Integritate în declarațiile de avere și interese ale politicienilor și funcționarilor publici

Legea prevede faptul că nedepunerea în termenele legale a declarațiilor de avere și de interese de către persoanele care au această obligație reprezintă contravenție, sancționabilă de către Agenția Națională de Integritate cu amendă.

Tot contravenție reprezintă și nedeclararea în declarația de avere a cuantumului veniturilor realizate sau declararea veniturilor cu trimitere la alte înscrisuri. Aceste prevederi se regăsesc în articolul 29 alin. 1 din Legea nr.176/2010. Însă, pentru a se putea sancționa o asemenea neregulă, Agenția Națională de Integritate (ANI) trebuie să o descopere în termen de 6 luni de la data săvârșirii ei, altfel aplicarea sancțiunii contravenționale se prescrie. 

Termenul de 6 luni pentru a analiza și sancționa declarațiile incomplete, incorecte sau false pe care îl prevede legea este parcă anume făcut pentru a justifica imposibilitatea Agenției Naționale de Integritate de a descoperi în acest scurt interval toate problemele de integritate reflectate de aceste documente. Și oferă, generos, posibilitatea prescripției.

Agenția Națională de Integritate primește anual între 165.000 - 300.000 de declarații de avere și declarații de interese. Verificarea și sancționarea într-un interval atât de scurt devine imposibilă având în vedere volumul mare de documente de verificat.

Propunem introducerea unui termen special de prescripție de 2 ani în cazul contravențiilor reglementate de art. 29 alin. 1 din Legea nr. 176/2010, termen care să fie stabilit prin această lege. 

Această schimbare ar oferi Agenției Naționale de Integritate posibilitatea de a verifica și sancționa mai eficient contravențiile, contribuind la o mai mare responsabilitate a demnitarilor și funcționarilor publici.

Este important să avem în vedere că această modificare ar asigura o aplicare mai eficientă și mai corectă a legii, contribuind astfel la menținerea integrității în funcțiile publice.

Cui ne adresăm? 

  • Parlamentului României

Ce le cerem parlamentarilor? 

  • Să reglementeze, în cuprinsul Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, un termen special de prescripție de 2 ani pentru aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale în cazul contravențiilor reglementate de prevederile art.29 alin.1 din lege, corelat cu instituirea unui termen special de prescripție pentru aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale.

De ce este important?

Pentru că termenul general de prescripție de 6 luni nu oferă timp suficient, care să permită inspectorilor de integritate din cadrul ANI să depisteze și să sancționeze contravențiile la regimul depunerii declarațiilor de avere și declarațiilor de interese;

Pentru că modificarea legislativă ar responsabiliza persoanele care au obligația să depună declarații de avere și declarații de interese, atât în privința depunerii la timp a declarațiilor, cât și a modului în care declară veniturile;

Pentru că legea și-ar atinge astfel finalitatea, aceea de a preveni săvârșirea contravențiilor privitoare la depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese;

Pentru că astfel s-ar eficientiza activitatea Agenției Naționale de Integritate, care, pe de o parte, ar avea la dispoziție în timp util declarațiile de avere și declarațiile de interese pentru a le putea verifica, iar pe de altă parte, ar putea sancționa în mod eficient, atunci când ar fi cazul, declararea neconformă a veniturilor;

Pentru că în acest mod s-ar încuraja inclusiv principiului transparenței, întrucât, depuse la timp, declarațiile de avere și declarațiile de interese ar fi și publicate la timp, fiind astfel făcute cunoscute tuturor, iar cetățenii ar avea acces într-un termen rezonabil la informațiile cuprinse în declarații.

Semnează pentru un termen rezonabil de analiză și sancționare a problemelor de integritate!

---

Această petiție face parte din campania de advocacy "Transparență și competențe în funcții publice" din cadrul proiectului WATCH PR, derulat de Asociația Casa Bună în parteneriat cu RISE Project, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund - Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.


Anca Sandu - Coordonator comunicare Watch PR, proiect al Asociației Casa Bună, în parteneriat cu RISE Project    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Anca Sandu - Coordonator comunicare Watch PR, proiect al Asociației Casa Bună, în parteneriat cu RISE Project va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...