Semnează pentru introducerea orei de DEZVOLTARE PERSONALĂ obligatorie în școli!

 

 cand_incepe_scoala_2018_08869500.jpg

 

 

Domna Ministru ECATERINA ANDRONESCU,

 

 

Noi, elevii și părinții care trebuie să ne confruntăm zilnic cu sistemul de învățământ românesc, credem că am ajuns în punctul în care putem să vă spunem adevărul. Nu doar atât, ci am găsit și soluții la adevărul descoperit.

Am putea să închidem ochii și să așteptăm o rezolvare sau am putea să vorbim.

Astăzi am ales să vorbim. Mai nonformal cei drept, căci cred că am vorbit suficient la școală în texte argumentative rigide. Presupunând că știți deja celelalte probleme ale învățământului românesc, am să deschidem astăzi un subiect mai puțin discutat, dar la fel de controversat: ora de dirigenție.

Art3(1) din ORDINUL nr 5.132 din 10 septembrie 2009:  Dirigintele desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare
profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. 

Art3(2) din același ordin:Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor
şcolare pentru aria curriculară "Consiliere şi orientare" în vigoare şi în concordanţă
cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activităţile
cuprind şi teme privind educaţia rutieră, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a
elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, educaţia antidrog, educaţia
împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor
normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în colaborare cu alte ministere, instituţii
şi organizaţii.

Conform Arei curriculare ”Consiliere și dezvoltare personală”, obiectivele cadru ale programei sunt:

1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine
2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate
3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare
4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei
5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate

 

Adică mai pe scurt, ora de dirigenție este condusă de dirigintele clasei, care poate fi profesor de orice materie (lb. română, matematică, fizică, biologie, etc), are loc o dată pe săptămână. Dirigintele clasei trebuie să stabilească temele de discutat la clasă, conform programei în vigoare.

Totul sună atât de bine încât aproape nu aș mai avea ce să adaug. Dar, cum noi încă facem parte din învățământul românesc, am observat că orele la orele de dirigenție nu se întâmplă exact ca în scris. 

Mai exact, orele de dirigenție sunt pentru a motiva absențele și pentru a discuta situația școlară, ori pentru ore suplimentare la materia pe care dirigintele o predă. 

Acum, întrebarea este: de ce elevii care ies de pe băncile liceului nu știu cum să-și gestioneze emoțiile, banii, nu știu încotro să se îndrepte și, mai mult de atât, sunt instabiliti emoționali? De ce încă nu se găsesc soluții pentru termenul de bullying?

Simplu. Pentru că diriginții nu sunt psihologi. Ei își cunosc materia pe care o predau de ani buni și nu au cursurile necesare pentru a învăța o clasă de adolescenți cu ce se mânâncă viața. 

Astfel că, dorim să introducem în școală ora de DEZVOLTARE PERSONALĂ, care să înlocuiască ora de dirigenție. Mai mult de atât, cerem ca ora de DEZVOLTARE PERSONALĂ să fie predată de psihologi sau consilieri școlari. 

Copiii merită un viitor mai bun! Cu pași mici ajungem sus! 

SUSȚINE INIȚIATIVA SEMNÂND PETIȚIA!

 

Link-uri utile:

http://www.isjialomita.ro/files/legi/Ordinul%20MECTS%20nr.%205132%20din%202009%20(activitatea%20de%20dirigentie).pdf

http://www.isjcta.ro/wp-content/uploads/2013/06/Anex5286din09oct06_consiliere1-8_omecp-programa-consiliere-I-VIII.pdf

https://legestart.ro/legea-educatiei-actualizata/

 

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe ZANCU MARIA să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook