Scrisoare catre d-na prim-ministru Viorica Dancila adresata de locuitorii orasului Corabia, judet Olt

Doamnă prim-ministru Viorica Dăncilă

Vă aducem în atenție una dintre consecințele grave generate de intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență numărul 114/2018, prin care a fost introdus alin 3 al art 491 din Codul fiscal: “Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1)."  

Modificarea menționată din OUG 114/2018 prin care hotărârea de majorare a impozitelor și taxelor locale este luată din atribuțiile Consiliului Local și acordată primarului, este nu doar negativă din punct de vedere economico-financiar, ci și nelegală și posibil neconstituțională, așa cum vom arăta în continuare.

Introducerea alin 3 la art 491 din Codul Fiscal contravine Legii 215/2001 art 35 alin 2 care stabilește că ‘Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale”.   Constituția României, la art 139 alin (2) stabilește că “Impozitele şi taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, în limitele şi în condiţiile legii”, astfel că se ridică întrebarea privind necosntituționalitatea alin 3 de la art 491 din Codul fiscal.

În aceste condiții, noi, locuitorii orașului Corabia, considerăm că se impune reanalizarea prevederilor introduse în Codul fiscal la art 491 alin 3 prin OUG 114/2018.

Pentru a înțelege efectele acestei prevederi nelegale și posibil neconstituționale asupra locuitorilor din diverse localități, vă prezentăm în continuare problema din orașul Corabia, așa cum am precizat anterior, care, cu siguranță, nu este singulară.  

Consiliul Local nu a aplicat prevederile art 491 alin 1 în termenul prevăzut de Codul fiscal și a adoptat hotărârea privind impozitele și taxele locale datorate pentru anul 2019 în data de 28 decembrie 2018.

Ca urmare a constatării nelegalității, prefectul județului Olt a anulat hotărârea Consiliului Local.  

Întârzierea adoptarii hotararii de consiliu local, imputabilă exclusiv aleșilor locali,  a făcut ca hotărârea respectivă să fie nelegală întrucât nu respectă prevederile OUG 114/2018 care fusese publicată exact în aceeași dată în Monitorul Oficial. Astfel, au intrat în vigoare prevederile nou introduse prin OUG 114/2018 la art 491 alin 3 care au dus implicit la o majorare semnificativă a impozitelor și taxelor locale pentru persoanele fizice și juridice ale orașului Corabia.

Fiind un oraș cu probleme economice în care marea majoritate a contribuabililor este formată din pensionari cu pensii de circa 900-1.000 lei, evident că aceștia au fost grav afectați.

În același timp puținele persoane juridice care desfășoară activități economice în oraș intenționează să-si mute sediile sociale  în localitățile învecinate unde impozitele și taxele locale sunt de circa 3 ori mai mici.  

În concluzie, faptul că aleșii locali nu au respectat termenul prevăzut de Codul fiscal se răsfrânge asupra contribuabililor impunându-le o sarcină fiscală foarte mare.  

Deși probabil rațiunea modificării art 491 din Codul fiscal prin OUG 114/2018 a fost tocmai lipsa de conformare cu legea fiscală a consiliilor locale, prin modificare nu se soluționează corect această problemă din moment ce consecințele le suportă populația.

Așa cum am arătat, pe lângă efectele negative pentru contribuabili și pe lângă soluția îndoielnică din punct de vedere administrativ, nici soluția legală nu respectă prevederile Legii 215/2001 și posibil nici pe ale Constituției României.  

Fata de acestea, noi, locuitorii orasului Corabia, va solicitam reanalizarea art.66 alin 28 din Ordonanta 114 / 2018.  


Mihaela Safta presedinte USR Corabia    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Mihaela Safta presedinte USR Corabia să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook