Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40126 JAF LA OLT. !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.: OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ?????

2015-06-17 20:49

Vine vremea cand vor da socoteala si de Lege si Legi. Sti ca nu ramane asa, Dumnezeu le arata deja si ei simt pe ei cat de haituiti se simt si nimeni nu le face absolut nimic, se simt ei haituiti de toate cate au facut si pe care le-au comis, de si isi permit in ura sa comita niste iesiri publice de care arata disperarea lor si haosul in care ei  pe viata lor si toate familiile lor inebunite si disperate..., pai sa nu ne dorim viata infractorilor, somnul lor nu le este linistit si risca mai nou sa le ia si carnetul de soferi pentru cazurle medicale de care sufera, asa ca sunt somnambuli , bolnavi si  isterizati de nebunia hotiilor pe care le-au comis. Noi nu le dam sfaturi, ci le aducem doar la cunostinta!

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40127 JAF LA OLT. !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.: OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ?????

2015-06-17 21:20

RESTITUIE IN INTEGRUM ( RESTITUTIO IN INTEGRUM ) CU PENALIZARILE SI DAUNE-INTERESE TOT, DISPONIBILIZATII 2013!!!

 

Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat :

T1 8,659; T2 17,821; T3 17,821; T4 17,821; T5 17,821; T6 17,821; T7 17,821;T8 17,821; T9 17,821; T10 17,821; T11 17,821;T12 17,821

5.1 Situatia datoriilor generate de functionarea societatii debitoare dupa deschiderea procedurii insolventei si neachitate pana la data de 30 noiembrie 2014


La data de 30 noiembrie 2014, Oltchim S.A. inregistra datorii cu_rente si restante in valoare de aproximativ 50 milioane Euro, defalcate dupa cum urmeaza:

Sold Datorii nete acumulate in insolventa Mii Euro:

Participatie RCS-RDS 1,509

Dobanzi Credite Banci 5,850 Furnizori interni si externi 21,574

Clienti in avans interni si externi 478

Salarii nete fara taxe, exclusiv platile compensatorii 3,354

Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat 8,699

Bugetul de stat 7,334

Bugetul local 1,542

TOTAL DATORII 50,340

Sursa: Informatii furnizate de catre societatea debitoare

pag 81 din 315  Plan Reorganizare Oltchim

 DECIDE:

Incepand cu data de 14.06.2013, inceteaza contractul individual de munca (CIM ):

#28420 Re: Re: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) si toate drepturile cuvenite salariatului, fiecaruia in functie de creantele neachitate inpotriva S.C. Oltchim S.A.

  CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:  Art.36, Art. 37 si Art.42,

Art38.

Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

REGULAMENTUL DE SALARIZARE:

Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.
Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau ne plata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE.  (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC 15.05.2013)

UNDE SUNT BANII????

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM

HAI LA VALCEA IN OLTCHIM!!!!!!!!!!!!!!

S.O.S. OLTCHIM !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA LA  SC. OLTCHIM SA.

  6 salarii12 salarii18 salarii   <= UNDE SUNT BANII???? UNDE SUNT BANII DE LA  OLTCHIM?????

SUNTEM PRADUITI!!!!!!  

INSOLVENTA OLTCHIM 30.01.2013  

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

UNDE SUNT BANII????

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40128 JAF LA OLT. !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.: OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ?????

2015-06-17 21:22

  

 CLICK: http://www.docdroid.net/11n26/hotarare.pdf.html

TOTI CREDITORII CU CREANTE ( ordinea nu conteaza, este aleatorie numerotata )

1.  reditorii garantaţi, 

2.  creditorii esenţiali (furnizori de utilităţi), 

3.  creditorii bugetari,

4.  creditorii salariaţi,

5.  creditorii chirografari. 

" - Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea creanţelor acestora (...).

 -  Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

 -  Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea creanţelor acestora (…).

 -  Creanţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%.

 -  Celelalte creanţe chirografare primesc 0%”se arată în planul Rominsolv – BDO.

MODUL DE PLATA PRIN ACHITARE ORDINEA LEGALA NUMEROTARE:

 OLTCHIM CREANTE ACHITARE ORDINEA DE ACHITARE PE LEGEA 85/2006 LEGEAL SI LEGE:

1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art.10, art.19 alin.(2), art.23, 24 si ale art.98 alin.(3), sub rezerva celor prevazute la art.102 alin.(4);
2. creantele izvorate din raportul de munca;
3. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;
4. creantele bugetare;
5. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
6. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorulsindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
7. creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
8. alte creante chirografare;
9. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta:
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit.

LEGEA 85/2006:

Art. 3.10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

Art. 41. (3) În cazul în care se confirma un plan de reorganizare, dobânzile, majorarile ori penalitatile de orice fel  sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita în conformitate cu actele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. În cazul în care planul esueaza, prevederile alin. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plati, la data intrarii în faliment;

Art. 64.(6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, în perioada de observatie sau în procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara înscrierea la masa credala. Prevederea se aplica în mod corespunzator pentru creantele nascute în procedura de faliment;

Art. 96.  (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.

Art. 101. (2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:  b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale.

UNDE SUNT BANII SALARIILE  DE LA  OLTCHIM IN INSOLVENTA?????

 

link Plan Reorganizare Oltchim, directional se incarca si descarca in pagina =>Plan_Reorganizare_Oltchim.pdf (11 MB)

 

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 230/07.01. 2015 link buletinul de insolventa tabel creante masa credala pana-n ultima zi din an 2012 si toti din combinatul chimic trecuti  http://media.rtv.net/ care se regaseste si in planul de reorganizare depus la tribunalul Ramnicu Valcea.

 

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

UNDE SUNT BANII DE LA  OLTCHIM?????

 SUNTEM PRADUITI!!!!!!

INSOLVENTA OLTCHIM 30.01.2013

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40129 Victor Ponta, prins intre demisie si frica. Cu ce se ocupa Dragnea? (Opinii)

2015-06-18 07:04

De ce l-a vizitat Liviu Dragnea pe proaspat operatul premier?

Ce semnificatie are intalnirea dintre nr 2 in PSD si George Maior, fostul sef al SRI, intalnire ce a avut loc la Belfast cu ocazia meciului de fotbal Irlanda de Nord - Romania?

De ce a parasit Victor Ponta tara si s-a ascuns intr-o clinica a familiei Erdogan, motivandu-si exilul printr-o banala operatie? De ce a anuntat medicul din anturajul premierului ca nu se poate deplasa trei saptamani?

Aceasta succesiune de intrebari care plutesc deasupra unor evenimente atipice si la care nu exista raspunsuri oficiale ma fac sa cred ca:

1. Victor Ponta fuge de procu_rorii DNA si asta inseamna ca se simte vinovat.
2. Actualul premier isi negociaza retragerea.
3. In PSD exista un plan de schimbare a lui Victor Ponta, iar Liviu Dragnea se ocupa sa-l implementeze.

In opinia mea, o astfel de situatie neclara a impins Romania intr-o criza politica, una despre care nu prea se vorbeste in emisunile de stiri de la posturile TV.

Cert e ca operatia premierului inseamna infinit mai mult decat repararea unui genunchi subrezit intr-un meci de baschet.

In aceste zile, PSD e prins ca-ntr-o menghina intre amenintarea lui Gabriel Oprea ca il lasa sa piarda guvernarea si graba lui Liviu Dragnea care pare chitit sa scape de Ponta pentru a salva atat partidul, cat si guvernarea.

Dar, in opinia mea, actualul premier nu vrea sa renunte la functie pur si simplu de frica procu_rorilor, asa ca cere garantii. Dar cine ii poate da astfel de garantii si de ce?

Klaus Iohannis nu va negocia plecarea lui Ponta si nici nu-i va usura situatia pentru ca nu are motive. Pentru el, Victor Ponta e doar un invins care i-a facut viata grea o jumatate de an.

Premierul, la aceasta ora, nu mai are de partea sa prea multi aliati: doua posturi TV, o mana de parlamentari PSD, presedintele Senatului - Calin Popescu Tariceanu - si colegii din Guvern ale caror slujbe depind de supravietuirea politica a sefului.
Probabil ca ii va fi foarte greu sa negocieze dintr-o astfel de pozitie.

Acum poate se intelege mai clar de ce Victor Ponta a fugit la Baku si s-a afisat in vecinatatea lui Putin. De ce se spune ca i-ar fi promis lui Erdogan, presedintele autoritar al Turciei, care nici el nu se simte prea bine, ca va oferi Taromul la un pret convenabil catre Turkish Airlines.

Toate acestea zic eu ca se intampla pentru ca pur si simplu e in cautare disperata de aliati care sa poata puna presiune pe "dusmanii" de la Bucu_resti, ma refer aici la tot ce inseamna institutie prezidentiala si procu_rorii care-l ancheteaza.

Actiunea disperata, in opinia mea, vine imediat dupa ce Victor Ponta a realizat ca nu va avea sprijin din partea UNPR in operatiunea pusa la cale de a mutila Codul Penal. In zilele anterioare motiunii, cred ca a fost dejucata o noua incercare a lui Victor Ponta de a ataca statul de drept.

Presiunea venita dinspre tenebrele PSD cum ca senatorul Serban Nicolae ar trebui sa preia Ministerul Justitiei, trecerea rapida a lui Cazanciuc sub aripa lui Gabriel Oprea, vice prim-ministru si seful UNPR, declaratia facuta de ultimul la PRO TV cum ca isi retrage sprijinul politic pentru Guvern daca se modifica pe ascuns Codul Penal, toate acestea au fost lovituri nimicitoare pentru Victor Ponta.

In timp ce noi asistam la salvarea unui prim-ministru pe scena Parlamentului, el se prabusea in culise.

Cred ca in aceste zile se discuta alegerea momentului in care Ponta se va retrage pe motive de sanatate si stabilirea unui viitor prim-ministru al majoritatii politice. Ar fi bine sa se intample cat mai repede si sa rasuflam inca o data usurati.

Democratia pe care a bagat-o Tariceanu intr-o comisie a supravietuit inca o data.

Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

 

Anton Paul

#40130 Asociatie

2015-06-18 07:47

Pentru ca nu mergem inainte cu problemele noastre de recuperare a banilor, de respectare a legilor acestei tari, pentru sanctionarea tuturor celor care isi bat joc de noi,

VA INVIT SA CONSTITUIM O ASOCIATIE PENTRU DISPONIBILIZATII OLTCHIM

 

ANTON PAUL - 0756104814


Musafir

#40131 Re: Tradatori cu state vechi

2015-06-18 07:50

#40101: Cap de Cauciuc - Tradatori cu state vechi 

 Eu il propun pe domnul fota remus.

Pare cel mai capabil sa gestioneze aceasta criza.

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40132 Re: Re: Re: HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO SI ROSTOGOLIT CONTINUU CATE 18 MILIOANE EURO CREAN

2015-06-18 08:07

#39059: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Re: HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO SI ROSTOGOLIT CONTINUU CATE 18 MILIOANE EURO CREANTE C 

  Onorariul administratorilor Oltchim: 50.000 de euro pe lună plus procent din ce recuperează

 http://www.capital.ro/

Adunarea creditorilor combinatului vâlcean intrat în insolvenţă a confirmat ca administrator judiciar consorţiul format din Rominsolv şi BDO Business Restructuring. De asemenea, la primul punct pe ordinea de zi era trecut onorariul administratorilor. Discuţia pe această temă a fost însă amânată pentru o dată ulterioară la cererea marilor creditori

 
Administratorul judiciar al Oltchim ar urma să încaseze un onorariu frumuşel dacă adunarea creditorilor confirmă, până la urmă, propunerile incluse la primul punct al primei adunări a creditorilor . Astfel, potrivit Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, va fi luat în discuţie un onorariu fix de 50.000 de euro pe lună datorat începând cu data deschiderii procedurilor de insolvenţă şi plătibil începând cu luna septembrie. Acestei sume, ar urma să i se adauge un onorariu procentual de 5% „aplicat sumelor distribuite creditorilor în situaţia confirmării unui plan de reorganizare precum şi sumelor obţinute din valorificarea bunurilor debitoarei” dar şi un onorariu de 10% aplicat sumelor obţinute din recuperări de creanţe. Sumele discutate nu includ TVA. Adunarea creditorilor din 15 aprilie 2013 a confirmat ca administratori judiciari societăţile de practicieni în insolvenţă Rominsolv(unde partener coordinator este avocatul Gheorghe Piperea) şi BDO Business Restructuring, reunite într-un consorţiu.
Cine decide?
De asemenea, a fost stabilită componenţa comitetului creditorilor, structura care urmează să ia deciziile importante în ceea ce priveşte viitorul combinatului, inclusiv aprobarea planului de reaorganizare. Aşa cum era de aşteptat, statul are rolul principal. Comitetul va fi format din Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului(ales şi ca preşedinte al structurii), Electrica SA, BCR, Banca Transilvania sucu_rsaala Vâlcea şi compania germană  MFC Commodities GMBH. Primii patru membrii sunt creditori garantaţi iar compania germană face parte din categoria creditorilor chirografari. Autoritatea Naţională pentru Administrare Fiscală lipseşte din comitet. Datoriile totale ale Otchim depăşesc 700 de milioane de euro iar statul deţine aproximativ jumătate din aceaste creanţe.

Piperea: Planul de reorganizare, gata în septembrie
Administratorul judiciar al Oltchim a declarat, sâmbătă, că planul complet de restructurare şi de reorganizare a societăţii Oltchim nu va fi gata mai devreme de septembrie -octombrie 2013, după soluţionarea contestaţiilor la tabelul de creanţe.
"Pe 20 aprilie ar trebui să se definitiveze tabelul creanţelor, dar nu se va întâmpla, pentru că vor fi contestaţii la acest tabel, unele făcute chiar de foştii administratori, de sindicate. Teoretic se poate ajunge la o soluţie în iunie, dar practic nu se va întâmpla să avem un plan de reorganizare mai devreme de septembrie-octombrie 2013, pentru că aşa este realist să considerăm. Acela este momentul în care vom propune creditorilor un program de reorganizare, fie noi, fie administratorul special, fie împreună, iar în planul de reorganizare se va prevedea şi metoda de privatizare pe care o recomandăm noi şi care urmează să fie aprobată de creditori", a spus Piperea, pe 13 aprilie, la un post privat de televiziune.

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40133 Re: GHEORGHE PIPEREA: "Disponibilizaţii de la Oltchim îşi vor primi banii cu prioritate, conform pla

2015-06-18 08:11

#35091: CREANTELE OLTCHIM. - GHEORGHE PIPEREA: "Disponibilizaţii de la Oltchim îşi vor primi banii cu prioritate, conform planul 

 

GHEORGHE PIPEREA:

 


BURSA 11.02.2015
 
Avocatul Gheorghe Piperea, unul dintre administratorii judiciari ai Oltchim, ne-a declarat, în urmă cu puţin timp, că datoriile combinatului către salariaţii disponibilizaţi în anul 2013 se ridică la circa 9 milioane de euro şi că reprezintă creanţe care vor fi plătite cu prioritate, conform planului de reorganizare finalizat recent.
     Domnia sa a dezminţit informaţiile potrivit cărora aceste creanţe sunt chirografare şi ne-a explicat că, fiind datorii generate în timpul procedurii insolvenţei, legea stipulează că trebuie achitate cu prioritate. Avocatul ne-a spus că salariaţii disponibilizaţi vor începe să-şi primească banii după aprobarea planului de reorganizare.
     Zeci de disponibilizaţi de la Oltchim Râmnicu Vâlcea au protestat, ieri, în cu_rtea întreprinderii, nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile compensatorii, potrivit mass media locale. Protestul a avut loc la câteva zile după ce administratorul judiciar depusese, la Tribunalul Vâlcea, planul de reorganizare a combinatului. Documentul stipulează că Oltchim va plăti creanţele salariale, în proporţie de 100%, în termen de 5 zile lucrătoare de la data vânzării Oltchim SPV, respectiv după privatizarea societăţii.
    Presa locală a mai scris că, potrivit tabelului creanţelor publicat, în ianuarie, de administratorii judiciari Rominsolv şi BDO Restructuring în Buletinul Insolvenţei Oltchim Râmnicu Vâlcea, combinatul, aflat în insolvenţă, înregistrează datorii totale de 3,45 miliarde lei (800 milioane euro). Dintre acestea, sunt garantate 900 milioane lei, bugetare - 1,28 miliarde de lei, iar chirografare - 1,25 miliarde lei.
     Mass media locale susţineau atunci că, potrivit procedurilor de insolvenţă, cel mai probabil creditorii chirografari nu vor mai putea recupera nimic din ce li se cuvine, iar statul are şi el prioritate la recuperarea creanţelor, la fel ca foştii sau actualii salariaţi.
    Pe 15 ianuarie, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului, Mihai Tudose, s-a întâlnit cu o delegaţie a salariaţilor de la SC Oltchim SA, condusă de Cristian Cornescu, preşedintele Sindicatului Victoria, şi Dumitru Marin, preşedintele Sindicatului Unirea. Reprezentanţii salariaţilor i-au solicitat ministrului informaţii privind perspectiva de privatizare a combinatului chimic vâlcean şi planul de dezvoltare a societăţii pentru anul în cu_rs, posibilităţile de recuperare a restanţelor salariale apărute înainte de începerea procedurii de insolvenţă, precum şi stadiul soluţionării problemelor privind plata salariilor compensatorii pentru angajaţii disponibilizaţi. În replică, demnitarul le-a declarat salariaţilor Oltchim că susţine în continuare soluţia privatizării combinatului, dar prioritară este reorganizarea societăţii înainte de vânzare, pentru creşterea interesului unui cumpărător capabil să susţină activitatea întreprinderii. 
CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40134 TABELE, PROTOCOALE.....PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!!!! PROTOCOALE !!!!!! ...

2015-06-18 08:17

Publicat pe 12 feb. 2015

Televiziunea VTV
http://vtv.ro/

https://www.youtube.com/watch?v=9sbVwo_B50c

TABELE, PROTOCOALE.....PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!!!! PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!! !!!!!! PROTOCOALE !!!!!! " NE DAU BANII LA 130... " NICOLAE BURDOAZA SI PROTOCOALELE SI " NU CA SI CEILALTI NU AR LUA ..." !!!!!!!!!PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!!!! PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!! PROTOCOALE !!!!!! 

"FIIND AVOCATI DE MESERIE SI STIU..." ...BAI BURDOAZA. VIDEO-AUDIO = NICOLAE BURDOAZA  

" Nicolae Burdoază, reprezentant al foştilor angajaţi ai combinatului de la Râmnicu Vâlcea, a declarat corespondentului MEDIAFAX că joi dimineaţă cei peste 260 de foşti muncitori s-au întâlnit cu administratorul special al combinatului, Bogdan Stănescu şi cu un reprezentant al administratorului judiciar, cei doi spunându-le că ar putea plăti salariile compensatorii doar după ce combinatul va fi privatizat. "

Citeste mai mult pe : http://www.mediafax.ro/social/petitie

FARA NUMAR PROTOCOALE, CA NICI NU MAI STIU DE ELE....

NU SE OBSERVA, DISCUTAM ACELEASI IDEI SI REPETAM TRECUTUL, IAR VIITORUL SI PREZENTUL ASTA....!!!!!!!!!! NE-ATI INJURAT CAND V-AM SPUS, PENTRU CA SUNTETI PE DRUMUL GRESIT, CHIAR SI ACUM.....

 

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI  IONEL VINCEA DE LA CARTEL ALFA SI FOST MENTCHIM FALIMENT ) SI STATUL ROMAN  SUNT IN CULPA.

 

N-AM IMPUTERNICIT PE NIMENI SA SE FACA PE SUSTA PROTOCOALE IN DEFAVOAREA ALTOR CREANTE SALARIALE DISPONIBILIZATII 2013 SI ORICE FEL DE PROTOCOL IN DEFAVOAREA ALTORA...!!!!!! Alt aspect, NIMENI, ABSOLUT NIMENI NU ARE VOIE PE LEGE SA DECIDA IN NUMELE ALTEI CREANTE SAU ALTOR DREPTURI CREANTE DIN ACTELE PE CARE LE DETINE / DETINEM, CEEA CE S-A INTAMPLAT....

 

PENTRU A FI MANDADAT PE CREANTELE SALARIALE TREBUIA UN JURIST SAU AVOCAT SA CONCEAPA O FORMA LEGALA IN CARE INDIVIDUAL ( DECI FIECARE IN PARTE, NU TABELAR ) ACEA PERSOANA MANDATA ALTA ENTITATE ( EX:SINDICATE )   SAU PERSOANA  ( AVOCATI, JURISTI..S.A.M.D) SA LE REPREZINTE CREANTELE SALARIALE, CEEA CE NU S-A INTAMPLAT, DIN CONTRA S-AU PRONUNTAT SALARIATII ANGAJATI PE SUME ALE SALARIATILOR FOSTI SALARIATI.  http://www.docdroid.net/

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40135 Re: Asociatie

2015-06-18 08:23

#40130: Anton Paul - Asociatie  

 MAI PUNETI DE NISTE PROTOCOALE, ACORDURI SCRISE SI SEMNATE??? MA BAIETI, BAGATI-VA MINTILE IN CAP. AZI, DACA NU EXISTAU ACESTE PROTOCOLE SI ALE CRETINISME HARTIII SEMNATE, LEGEA 85 / 2006 OBLIGA VOIT SA ACHITE TOT, CONFORM LEGII. ATI INTRERUPT ACESTE ACHITARI PRIN PROTOCOALE CU TARAITA SI FIRMITURI ALTE CRETINISME ADUSE IN INSCRISURI....,. TINAND CONT CA DOI ANI DE ZILE AU FOST  OPRITE FRAUDULOS ACESTE ACHITARI CREANTE SALARIALE OLTCHIM IN INSOLVENTA  OBSEREVATIE 2013 DIN IUNIE 2013 PRIMUL PROTOCOL NE-A BLOCAT FARA VOIA  NOASTRA SI ACORDUL SCRIS DE NISTE ENTITATI PE CARE NU LE-AM MANDADAT BLOCAND  BANII LA " MASA CREDALA " LEGEA 85 / 2006 NESPECIFICAND ASA CEVA SI NICAIERI ASA CEVA... , CINE, DE CE SI CUM, VOM AFLA SI VOR RASPUNDE PENAL, DUPA DETURNAREA PREFECTULUI CORNOIU DIRECTOR AJOFM ATUNCI IN 2013 CARE A PRIMIT ACESTE SUME IN AJOFM SI AJUNSE IN OLTCHIM, AU FOST DISPARUTE DE NICI AZI NU LI ACHITA.

AICI SE REGASESTE TOT COMBINATUL CHIMIC OLTCHIM  IN  INSOLVENTA OLTCHIM, VA PUTETI REGASII AICI TOATE SUMELE CREANTE SALARIALE SI DREPTURI CREANTE SALARIALE OLTCHIM  PRECIZEZ TOATE:

link Plan Reorganizare Oltchim, directional se incarca si descarca in pagina =>Plan_Reorganizare_Oltchim.pdf (11 MB)

LEGEA 85/2006:

Art. 3.10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

Art. 41. (3) În cazul în care se confirma un plan de reorganizare, dobânzile, majorarile ori penalitatile de orice fel  sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita în conformitate cu actele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. În cazul în care planul esueaza, prevederile alin. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plati, la data intrarii în faliment;

Art. 64.(6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, în perioada de observatie sau în procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara înscrierea la masa credala. Prevederea se aplica în mod corespunzator pentru creantele nascute în procedura de faliment;

Art. 96.  (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.

Art. 101. (2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:  b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale.

UNDE SUNT BANII SALARIILE  DE LA  OLTCHIM IN INSOLVENTA?????

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

UNDE SUNT BANII DE LA  OLTCHIM?????

 SUNTEM PRADUITI!!!!!!

INSOLVENTA OLTCHIM 30.01.2013

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40137 Re: ionica traian

2015-06-18 08:26

#40136: - ionica traian  < = CE ESTE MAI JOS ARE RISC DE PIERDERE RECUPERARE CREANTE  SI DREPTURI CREANTE, CE ESTE IN INSOLVENTA CREAT NU SE PIERDE NIMIC SE RECUPEREAZA TOT .

 Acolo sunt sumele INAINTE DE INSOLVENTA OLTCHIM 2013, multi au incu_rcat voit aceste sume cu creantele salariale din timpul insolventei Oltchim, de aici si deruta si faptele ilegale care s-au continuat in ilegalitate pana azi si iata ca se continua cu acorduri conventii protocolare ILEGALE SI PENALE, AZI.

AICI SE REGASESTE TOT COMBINATUL CHIMIC OLTCHIM INAINTE DE INSOLVENTA OLTCHIM, VA PUTETI REGASII AICI , PRECIZEZ INAINTE DE INSOLVENTA SI MASA CREDALA OLTCHIM PANA IN INSOLVENTA:

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 230/07.01. 2015 link buletinul de insolventa tabel creante masa credala pana-n ultima zi din an 2012 si toti din combinatul chimic trecuti  http://media.rtv.net/ care se regaseste si in planul de reorganizare depus la tribunalul Ramnicu Valcea.

Anton Paul

#40138 Re: Re: Asociatie

2015-06-18 08:32

#40135: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. - Re: Asociatie  

 Incerc sa ma abtin de la polemici... Ai citit ce am scris? Si nu este obligatoriu sa te inscri. Scopul asociatiei ar fi de a ne obtine in mod legal si corect drepturile salariale. De asemenea eliberarea de jugul acestor impostori care conduc acest proces de insolventa.

Daca vrei sa faci parte din asociatie bine, daca nu, iarasi bine.

ANTON PAUL 0756-104814

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40139 Re: Re: Re: Asociatie

2015-06-18 08:38

#40138: Anton Paul - Re: Re: Asociatie  < = S-AU SEMNAT ALTE ACORDURI SCRISE CONVENTII PROTOCOLARE CARE AU ANULAT DECIZIA JUDECATOREASCA DATA DE JUDECATORUL-SINDIC IN INSTANTA? RASPUNS DA, S-A INCALCAT HOTARARE JUDECATOREASCA.

 JOCUL ESTE CREAT DE NISTE " RAZBOINICI " DINTRE NOI DISPONIBILIZATII 2013 SI SALARIATI INCA ANGAJATI OLTCHIM , SPUN EI " RAZBOINICI" NU SE OBSERVA CAT DE SPALATI PE LIPSA CREIER SUNT , EU VAD CA IMPING SI  DUC LUPTE CU NOI TOTI DISPONIBILIZATII 2013 SI CARE NU , NUMAI AU INCHIS OLTCHIM, SI-AU PERMIS SA DETURNEZE SALRIILE, SINGURA LOR SURSA DE FURT SI PRADUIALA DIN OLTCHIM, ASTA PENTRU CA OLTCHIM A FOST GAJAT CU MULT INAINTE  PENTRU A PUTEA AVEA CONTINUITATE IN A SUPRAVIETUI SI  ESTE UN DREPT MANAGERIAL NEIMPUTAT ECONOMIC SI INCU_RAJAT DE UNINUNEA EUROPEANA CU ACORDUL RECONVERSIEI IN ACTIUNI A DATORIILOR ACESTEA DAT OK-UL PENTRU OLTCHIM , DIN CAUZA ASTA NU SE TAIE OLTCHIM RAMNICU VALCEA , VA SAR CREDITORII CU CREANTE  OLTCHIM SI VA VANEAZA NEAMURILE SI  VIATA  . NUMAI CA EI SI-AU MAI PERMIS SA TAIE PE SUSTA SI NICI AZI NU DAU SI NU AU EXPLICATII, BANII CIU-CIU N-AU AJUNS LA SALARIATI , BA MAI MULT SI  IMPOZITATI SI REIMPOZITATI MEREU...  JONGLERII CU REPORNIRI FALSE A INSTALATIILOR OLTCHIM SI ALTE NEMERNICII , FLACARA OXO CA LA OLIMPIADE , ...ETC,  STATUL SI ACTIONARIATUL FORTAND OPRIREA SI LICHIDAREA DEFINITIVA , FURAND, PRADUIND SI ALTE FAPTE STIUTE DE SI INDOSARIATE PESTE TOT , OLTCHIM FACAND ROST DE LICHIDITATI PRIN GAJARE PENTRU MENTINERE IN FUNCTIUNE INSTALATII  TOT CAT SI LOCU_RILE DE MUNCA CU ACHITARI LA ZI A SALARIATILOR SAI , PANA-N 2012 SI ZIUA FATALA USL ,  IAR NATARAII CARE AU SOSIT IN OLTCHIM, S-AU DEDAT LA  VANDALISM , IRONII  ( UNU SI ACUM CAUTA TACAMURILE DE AUR ALE LUI ROIBU ) ...ETC,  LA ACESTE FURTURI SPERIATI CA EI NU AU CE FURA SI ALTE FURTURI , MANCARE BUNA, HALEALA BUNA, MASINI SI CONSUM , SALARII LA ZI INCASATE SI CE SALARII,  EHEEE...,  COMPLETATE CU ALTE NEMERNICII. SINGURA SI UNICA IZBANDA A FOST DATA DIN MOTIVAREA JUSTITIEI, CARE SPECIFICA FOARTE LIMPEDE CA LEGEA 85 / 2006 TREBUIA SI  ACUM , A NU STU CATA OARA PE LEGEA 85 / 2006 , SA FIE APLICATA SI CITEZ CU RISCUL DE A MA REPETA:

 HOTII  LINK http://i.imgur.com/YGBaWfx.jpg din http://www.docdroid.net/

citez:  " In aceasta situatie sunt peste 900 de persoane pentru care exista aceleasi drepturi de a-si incasa aceste sume in momentul care se vor efectua platile. "

DE CE NU SE RESPECTA HOTARAREA MOTIVATIEI JUDECATORESTI?????

#39513 Re: Re: Re: Gheorghe Piperea, FA-TI BAGAJELE SI TU CU GASCA TA DE INFRACTORI DIN OLTCHIM ....

 NU SUNTEM PE CAZ SOCIAL DISPONIBILIZATI, ASA CUM AU INCHEIAT EI DUPA DISPONIBILIZARE PE HOTIE COMPLETARE IN FURT SI CREAND CONFUZII SI ALTE ILEGALITATI... DISPONIBILIZATII 2013 AVEM DREPTURI SALARIALE DIN RAPORTUL DE MUNCA PE LEGE CCM OLTCHIM SALARII si Legea 85/2006 cu  TOATE LEGILE IN SUSTINERE

#39445 ; #39446 ;

 #39444

 HOTII  LINK http://i.imgur.com/YGBaWfx.jpg din http://www.docdroid.net/

N-AM IMPUTERNICIT PE NIMENI SA SE FACA PE SUSTA PROTOCOALE IN DEFAVOAREA ALTOR CREANTE SALARIALE DISPONIBILIZATII 2013 SI ORICE FEL DE PROTOCOL IN DEFAVOAREA ALTORA...!!!!!! Alt aspect, NIMENI, ABSOLUT NIMENI NU ARE VOIE PE LEGE SA DECIDA IN NUMELE ALTEI CREANTE SAU ALTOR DREPTURI CREANTE DIN ACTELE PE CARE LE DETINE / DETINEM, CEEA CE S-A INTAMPLAT....

PENTRU A FI MANDADAT PE CREANTELE SALARIALE TREBUIA UN JURIST SAU AVOCAT SA CONCEAPA O FORMA LEGALA IN CARE INDIVIDUAL ( DECI FIECARE IN PARTE, NU TABELAR ) ACEA PERSOANA MANDATA ALTA ENTITATE ( EX:SINDICATE )   SAU PERSOANA  ( AVOCATI, JURISTI..S.A.M.D) SA LE REPREZINTE CREANTELE SALARIALE, CEEA CE NU S-A INTAMPLAT, DIN CONTRA S-AU PRONUNTAT SALARIATII ANGAJATI PE SUME ALE SALARIATILOR FOSTI SALARIATI. http://www.docdroid.net

#39535 JOS CENZURA !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.: OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ?????

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

Art. 3.10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

 Art. 96.  (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.

Art. 101. (2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale;

Art. 41. (3) În cazul în care se confirma un plan de reorganizare, dobânzile, majorarile ori penalitatile de orice fel  sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita în conformitate cu actele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. În cazul în care planul esueaza, prevederile alin. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plati, la data intrarii în faliment.

Art. 64.(6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, în perioada de observatie sau în procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara înscrierea la masa credala. Prevederea se aplica în mod corespunzator pentru creantele nascute în procedura de faliment. 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40140 Re: Re: Re: Asociatie

2015-06-18 08:42

#40138: Anton Paul - Re: Re: Asociatie  < = ESTE HOTARARE JUDECATOREASCA, ESTE...

 

 HOTII  LINK http://i.imgur.com/YGBaWfx.jpg din http://www.docdroid.net/

citez:  " In aceasta situatie sunt peste 900 de persoane pentru care exista aceleasi drepturi de a-si incasa aceste sume in momentul care se vor efectua platile. "

DE CE NU SE RESPECTA HOTARAREA MOTIVATIEI JUDECATORESTI?????

DE CE NU SE APLICA HOTARAREA MOTIVARII JUDECATORESTI??? PAI SA-L INTREBAM PE BURDOAZA  SI MULTI ALTII CA EL, CARE AU COMIS, STOP JUDECATOR -SINDIC SI STOP CREANTE SALARIALE SI STOP LEGI.

 

UITE CE SPUNE, ACELEASI DREPTURI SI FIECXARE PE ACTELE CREANTE SALARIALE  PE CARE LE DETINE PE LEGE SI HOTARARE JUDECATOREASCA:

COROBORATE CU MULTE ALTE LEGI SI MULTE ALTE SPECIFICATII CLARE DE ACHITARE TOT, INTEGRAL SI FARA BAJBAIELI SAU ALTE  FIRMITURI, ORI INTERPRETARI.

 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

 

Art. 3.10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

 

 Art. 96.  (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.

 

Art. 101. (2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 

b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale;

 

Art. 41. (3) În cazul în care se confirma un plan de reorganizare, dobânzile, majorarile ori penalitatile de orice fel  sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita în conformitate cu actele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. În cazul în care planul esueaza, prevederile alin. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plati, la data intrarii în faliment.

 

Art. 64.(6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, în perioada de observatie sau în procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara înscrierea la masa credala. Prevederea se aplica în mod corespunzator pentru creantele nascute în procedura de faliment. 

 

Anton Paul

#40141 Re: Re: Re: Re: Asociatie

2015-06-18 09:12

#40140: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. - Re: Re: Re: Asociatie  

 Scopul este sa iesim la lupta juridica reala si obtinerea unor rezultate concrete.

Si eu sunt un mare teoretician ca si tine dar trebuie sa iesim din casa intr-un mod concret.

De asemenea avem o multime de colegi satui de vorbe dar care nu vor sa mai faca nimic dar inca doritori "de sange".

HAI SA FACEM O ASOCIATIE, CACI UNIREA ADUCE REZULTATE SI NU LAMENTARILE PE ACEASTA PETITIE!

 

Eu personal vreau sa-i vad in puscarie pe toti cei care-si bat joc de noi, inclusiv doamna judecator. Dar nu pot de unul singur...

ANTON PAUL 0756104814

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40142 Re: Re: Re: Re: Re: Asociatie

2015-06-18 09:24

#40141: Anton Paul - Re: Re: Re: Re: Asociatie   <= NU VA DAU SFATURI, VA ADUC LA CUNOSTINTA...

 Draga prietene, te salut cu mult respect si sti ca te sustin. Singura si unica coerenta este anularea tuturor protocoalelor din IUNIE 2013, restul este pierdere de timp si bani . Judecatorul - sindic a reusit sa puna pe drumul cel bun intr-un final si soc..., numai ca dintre noi au plecat iar sa incheie si sa anuleze decizia judecatoreasca. Pai cat o tinem asa ??? Stiu ca treci prin momente si clipe extreme si noi trecem la fel , nu-mi permit din pensia mea sa mai fac si risipa de bani, ca nu sunt asa  bogat  precum ma condamna acesti hoti si praduitori care si-au permis sa mearga sa semneze alte acorduri protocolare in defavoarea TUTUROR CREDITORILOR INCALCAND TOATE LEGILE POSTATE DE MINE PE PETITIE . EU LE REPET, CEEA CE AU FACUT EI NU AU CREAT NUMAI IMPOTRIVA MEA SI A TA, CI IMPOTRIVA TUTUROR CREDITORILOR CU CREANTE OLTCHIM, AIA TOTI DIN LISTA AIA LUNGA DE LE STA IN GAT LOR..., NU NOI SALARIATII . PAI SA-I VANEZE ACESTIA PENTRU CREANTELE LOR CARE SUNT BLOCATE SI LA EI PRIN LIPSA ACHITARI PENTRU CA SI-AU PERMIS NISTE NIMICU_RI DINTRE SALARIATI ( O MINORITATE SI MINUSCULI, INFIMI  )  SI ALTE INFECTII DIN STATUL ROMAN SI CONDUCERE OLTCHIM ,  SA INCALCE HOTARARILE JUDECATORESTI SI LEGILE . EU LE UREZ UN SINCER SUCCES IN TOT CEEA CE AU LASAT IN URMA LOR.., SE INDREAPTA CU PASI REPEZI PE CE SUNT EI DE FERICITI ACUM, VOR CONSTIENTIZA DESPRE CE AU COMIS, VIITORUL LE PUNE..., BATISTA PE TAMBAL CUM LE-A PREZIS PONTA, PUSCARIA.

p.s. : Te stiu si imi pare sincer rau, sincer nevinovatii ca noi, am cazut in vacarmul asta odios. Acum singura si ultima reduta sa trecem pe penal si constestare protocoale ilegale ( m-a umit ca si PIPEREA  a spus asta , indirect dar a adus in discutie... ) , altceva , numai DNA SI ALTE INSTITUTII POT FACE LUMINA.

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

Anton Paul

#40143 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Asociatie

2015-06-18 09:34

#40142: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. - Re: Re: Re: Re: Re: Asociatie  

 Pai hai sa facem o plangere comuna la DNA. Avem la dispozitie o intreaga colectie de documente, a celor care au fost in instante, au cerut la ITM, AJOFM, etc.

Insa o solutie este Asociatia, ea dand un plus prin asumarea unor responsabilitati din partea noastra. Astfel vom avea succes si in mass-media. Si oriunde avem nevoie.

 

ANTON PAUL 0756104814

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40144 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Asociatie

2015-06-18 09:38

#40143: Anton Paul - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Asociatie   < = TOATE INSTITUTIILE TARII STIU, ASTEAPTA  DOAR SA FIE DAT START JOC, EU INCA CRED IN JUDECATORUL-SINDIC , CREDE-MA PE CUVANT, MI-A ARATAT CA POATE SI ESTE OBSTRUCTIONATA EXACT  PE CINE PUNE IN LEGALITATE , CIUDAT ,  FAPTASII PENALI , SUNT INTRE NOI DISPONIBILIZATII 2013  SI TINE DE ALTE  INSTANTE PENALE GRAVE SI FOARTE GRAVE ,  PE GRUPURI INFRACTIONALE SI ALTE SPECIFICATII PENALE IN LEGI !!! SI O ASOCIATIE DIN ASTA FANTOMA CADE IN PENAL, N-AM IDEE CINE-TI BAGA  NEBUNII SI  CRETINISME IN CAP, POATE NE CONFUNDA CU PESCARI AMATORI SAU ASOCIATIA NEVAZATORII , ASOCIATIA CANINA,  ETC....!!!!

 Fi sigur ca sunt deacord cu ce spui, si fi sigur ca sunt cu voi, in special cu tine si inca cati-va , restul ..., cum am mai spus  . Stiu unde doresti sa ma aduci, lasa-ma sa-ti explic aici si ramane si scris tot . Voi fi cu voi in demersuri , am fost cu voi peste tot si sunt cu voi in multe actiuni. Crede-ma ca sunt chiar daca mai se dau unii ca as fi eu, sau mai stiu eu ce spun ei, isi dau singuri cu prostia in cutia craniana aia vida pe care o au . Repet, pentru unii care nu inteleg nici in ultima  clipa din viata lor , una este sa fi activ in demersuri si alta este sa mai si iei decizii sau mai grav si foarte grav sa semnezi pe decizii impotriva altora , ceea ce eu si altii ca mine n-am comis si nu ne - am insusit reprezentare ilegala sau a fi lider peste vointa si conforma cu a avea un act oficial semnat prin notaraiat sau jurist, ori alte organe competente , singurul care ma reprezinta este avocatul  la  mine  , pe altii e problema lor . Daca avocatii fac ilegalitati sunt pasibili si ei de condamnari si tragere  la raspundere pe ceea ce au comis si raspunderea in instantele judecatoresti pe faptele nereprezentarii intereselor clientului cat si comiterea voita a altor actiuni care au condus la defavorizarea clientului si a altora, in speta salariatii cu creante Oltchim si toti creditorii cu creante in Oltchim , rapund si ei pe faptele comise .

P.S. Draga prietene Anton. Este deosebit de greu pentru ca nu s-a lasat litera LEGII si s-a incalcat tot, asa cum ne ameninta Mircea Deaconu si Florian Mateita, prin ilgalitate si contaminare voita a furturilor create de acestia in complicitate , cu ,  exact, ai banuit , cei din randurile beneficiarilor de drept pe banii lor si din banii tuturor pe ilegalitate si incalcare LEGI , calca cu nemernicie si nerusinare , iata ca azi nu numai ca nu ne-am primit integral si tot valoarea  totala din acte si conforma cu legile , ba mai mult traim aceste vremuri in continuitatea voita a faptelor penale comise in lant de catre cei care si azi isi permit sa ne FURE. AZI EI NU NUMAI CA TREBUIAU SA ACHITE TOT, DAR SA NE ACHITE SI DAUNE - INTERESE CONFORM PLANULUI DE REORGANIZARE DE LA 9 MIL. EURO CAT AVEAU SA NE ACHITE, EI TRECAND , MAI , EI AU TRECUT IN ROSTOGOLIRE 18 MIL. EURO ROSTOGOLIT ....!!!!  PAI NU-TI OFERI RASPUNSURI , CE FURT SI TUNURI SE DAU ACUM , MIMAND PORNIRI OLTCHIM SI MIMAND ACHITARI SI ALTE MIME DE-A LOR CONSUMURI , HALESC, HALESC, INFULECA SI INFRUPTA SI PRAF IN OCHI... , TOT EI AMENINTAND CA LE PIERDEM , CA NU ..., CA SA VEZI, BAAA ...,  PANA CONSTIENTIZEAZA CA TERMENUL DE CREANTE ASTA INSEAMNA , NU SE PIERDE NIMIC, BA MAI MULT SE PENALIZEAZA INTARZIERILE SI SE CER DAUNE-INTERESE PE PREJUDICIILE CREATE VOIT PANA LA ULTIMUL NEAM AL LOR. TARUSII LOR IN CU_RUL LOR SI NEAMURILOR LOR ,  ACOLO UNDE SE VAITA SI MEREU NE SPUN CA  AU HEMORAGII...!!! LE DAM NOI HEMORAGII, CU CREANTE OLTCHIM.

NU STIU CE INSEAMNA OLTCHIM, ASTIA DE NE PRADUIESC.

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

TIC TAC,A MAI TRECUT O ZI MAI BOIER MOFLEA[gaoazaaa]

#40145 Tradatori cu state vechi[SVRO]care de 3 ani au su..pt sulii politice,au mintit,dezbinat si denigrat

2015-06-18 11:30

#40131: - Re: Tradatori cu state vechi 

 LASA CA MAI ASTEPT SAU MAI ASTEPTAM FOARTE PUTIN SI VOM AFLA SI ADEVARUL MAI CERNEVISTILOR,DE NU O SA VA IASA MISTOUL PE NAS SI PE GURA[PE C..UR CA VOI NU MAI AVETI GURA CU PIPEREA SI TALPASANU CAM DE MULT]SA NU MI SPUNETI MIE FOTA...APROPO,ATI GESTIONAT O VOI CERNEVUVUZELELOR ACEASTA CRIZA CU TATICUTI VOSTRII,CERNEV , TALPASANU SI PRETENII LOR,PIPEREA,VOSGANIAN,CHITOIU,VULPESCU,SPIRII,COCLETII,TOATE CU STIREA LUI DOTTORE VIOREL PONTA,DA MULT NU MAI AVETI.


Musafir

#40146 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Asociatie

2015-06-18 11:33

#40142: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. - Re: Re: Re: Re: Re: Asociatie  

 Bai omule , ma uimesti. Nu ti-ai luat doza de alcool astazi de esti atat de coerent si de profund? Tu ma faci sa imi cer scuze pentru toate relele spuse dar si pentru cele nespuse (cele la care m-am abtinut sa le spun) la adresa ta. Nu te inteleg , est un tip inteligent si pregatit, de ce mama dracului ne-ai chinuit atata cu toate postarile si repatarile si toate comentariile facute aiurea .

Da , ader si eu la o noua strategie dar imi doresc una care sa mearga pe amandoua variantele, adica si legala dar sa contina si elemente de presiune. CONSIDER CA NU TREBUIE SA ABANDONAM NICI-O PISTA PENTRU CA TRAIM IN ROMANIA.

Draga Paul, am sa te contactez

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40147 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Asociatie

2015-06-18 11:43

#40146: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Asociatie   < = TOATE INSTITUTIILE TARII STIU, ASTEAPTA  DOAR SA FIE DAT START JOC, EU INCA CRED IN JUDECATORUL-SINDIC , CREDE-MA PE CUVANT, MI-A ARATAT CA POATE SI ESTE OBSTRUCTIONATA EXACT  PE CINE PUNE IN LEGALITATE , CIUDAT ,  FAPTASII PENALI , SUNT INTRE NOI DISPONIBILIZATII 2013  SI TINE DE ALTE  INSTANTE PENALE GRAVE SI FOARTE GRAVE ,  PE GRUPURI INFRACTIONALE SI ALTE SPECIFICATII PENALE IN LEGI !!! SI O ASOCIATIE DIN ASTA FANTOMA CADE IN PENAL, N-AM IDEE CINE-TI BAGA  NEBUNII SI  CRETINISME IN CAP, POATE NE CONFUNDA CU PESCARI AMATORI SAU ASOCIATIA NEVAZATORII , ASOCIATIA CANINA,  ETC....!!!!

 ESTI LIBER SA FACI CE DORESTI,  DISCUTIA MEA CU PRIETENUL PAUL PE CARE-L CUNOSC NU TE PRIVESTE , IMI PARE RAU CA-I SPALA MINTILE ALTI NEMERNICI SI PROFITA DE NECAZUL IN CARE SE AFLA..., DA,  ASTA DA!!! SAU TE PRIVESTE SI FAPTUL CA NU DORESTI SI IAR SCOTI DIN CONTEXT, E CEVA NATIV LA TINE, LA DUBLICITATEA TA TE DAI DREPT A FI CHIAR PERSOANA MEA, CEEA CE E FALS GROSOLAN PE CARE O FACI SI S-AU  PRINS MULTI CA ESTI IMPOTRIVA MEA SI CREANTELOR SALARIALE OLTCHIM. [ PUNCT ]  VIATA PERSONALA A FIECARUIA NU TE  PRIVESTE, CUM NU MA INTERESEAZA DE PERSONAJE CA TINE, DOAR DACA ADUCI ATINGERE VIETII SI BANILOR MEI, SA TE FERESTI SA DEVIN ASA CUM LASI TU SCRIS, CA TRAIESTI IN ROMANIA SI-TI PERMITI ORICE . ATATA TIMP CAT  JUDECATORUL- SINDIC SI-A DAT ACORDUL SCRIS SI MOTIVAREA ACHITARII, ROLUL TAU SI ALTORA CA TINE... , MAI ALES PE ASOCIATII FANTOMA, VA UREZ MULT SUCCES .

p.s. Am avocat si imi urmez sfaturile avocatului.

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

RADUCANU PUIU - Istericul de serviciu, care face cum face si tot trage cate-o jignire.e patologic el

#40148 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Asociatie

2015-06-18 12:10

#40147: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Asociatie  

 Orice ar spune altii, tot un dobitoc ramai.

Vei da cat de cu_rand cu bata in balta, in stilul tau caracteristic. Si eu il stiu pe Paul, dar tu Raducan Puiu esti doar un isteric, un idiot ce se crede buricul pamantului din fata monitorului.

Asa vei ramane, un ipocrit si istericatul petitiei, TU RADUCANU PUIU

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#40150 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Asociatie

2015-06-18 12:36

#40148: RADUCANU PUIU - Istericul de serviciu, care face cum face si tot trage cate-o jignire.e patologic el - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Asociatie   <= NU VA DAU SFATURI, VA ADUC LA CUNOSTINTA...

 N-AM IDEE  LA CINE FACI TU ATINGERE SI CE INCERCI SA INSINUEZI CHIAR IMI COPIEZI STILUL , NUMAI CA NU TE PRINDE SI FABULEZI NUME SI PRENUME ESTI O SINAPSA LIPSA SI UN SCOS DIN CONTEXT !!! SCOATERILE DIN CONTEXT PE CARE TI LE INTRETII SI IN IMAGINATIA TA BOLNAVA CU INSINURAILE TALE  MACABRE SI DOVEDITE PE PETITIE SI PESTE TOT,  TOTAL IN CONTRA NOASTRA SI TUTUROR CU CREANTE OLTCHIM , RAMAI MONSTRUL SI OTRAVA VIETII DE O DETII.

CE ARE  FAPTUL SI IDEEA CA NE CUNOASTEM , IAR ESTI PLECAT  CU CASA SI AI RAMAS PE AICI PE PETITIE ATARNAT. NU-TI CONTROLEZI DE NICIUN FEL EXPRIMARILE SI CREEZI  FANTASMAGORII BOLNAVE IN CUTIA CRANIANA DE O DETII. N-AI ARGUMENTE, N-AI LUCIDITATE IN CE SPUI SI COMITI TRUNGHIERI SAU TAIERI DE ADEVAR , O CRETINITATE ABSOLUTA LA TINE , DE AICI SI EXPRESIA CA ESTI UN SCOS DIN CONTEXT SI ASTA ESTI, IN VIATA ASTA NU MAI AI CUM SA FI REABILITAT. POATE N-AI INTELES BAI BAIETICA, AVEM SUME DIFERITE IN ACTE, CHIAR DACA NE APROPIE FAPTUL CA SUNTEM DISPONIBILIZATI SUMA INTREAGA DE 9 MILIOANE EURO  SI ROSTOGOLITA LA 18 MILIOANE EURO , MA APACA SI RASUL CU TINE , CUM CERI TU , AM ... DE BANI DE LUAT  SI CUM VEI SPUNE, MAI ARE SI COLEGUL ..., BANI DE LUAT. BAAA, CAPSOMANE...., MERGI SI SPALA-TE PE OCHI , CLATESTE  BINE , UITA-TE IN OGLINDA SI DA-TI DOI PUMNI, DA ZDRAVENI ASA

N-AM CUM SA FIU  EGOIST SI AM DEMOSTRAT SI DE CE , PENTRU CA V-AM INVATAT NUMAI DE BINE  SI PE SIMPLU MOTIV CA AM AVOCAT SI-L ASCULT DE CE IMI SPUNE. SI DACA DORESTE BANI SI EL, ATUNCI E INTELIGENT, NU CA ALTII..., ASA CA-I URMEZ SFATUL AVOCATULUI MEU.

 P.S. :  PE MINTEA  LIPSA CARE O DETINETI SI INDOBOTOCIREA UNORA CA VOI SA MA LAS EU PRADUIT, PAI NU'S PRADUIT DE VOI, BAAAA. HOTILOR.

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

Faceti-va asociatii, faceti-va ce doriti voi... ESTE O TARA LIBERA, NUMAI ,  NU MA FURATI SAU IMI ADUCETI MIE SI ALTORA CA MINE ATINGERE PE FAPTELE VOASTRE CREATE.