Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38051 Re: Re: Codul Penal actualizat 2015

2015-05-18 22:12

#37938: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Codul Penal actualizat 2015  

  Noul Codul Penal actualizat 2015

PARTEA I: PARTEA GENERALA
TITLUL I: Legea penala si limitele ei de aplicare
CAPITOLUL I: Principii generale

Articolul 1: Legalitatea incriminarii
(1) Legea penala prevede faptele care constituie infractiuni .
(2) Nicio persoana nu poate fi sanctionata penal pentru o fapta care nu era prevazuta de legea penala la data cand a fost savarsita.
Articolul 2: Legalitatea sanctiunilor de drept penal
(1) Legea penala prevede pedepsele aplicabile si masurile educative ce se pot lua fata de persoanele care au savarsit infractiuni, precum si masurile de siguranta ce se pot lua fata de persoanele care au comis fapte prevazute de legea penala.
(2) Nu se poate aplica o pedeapsa ori nu se poate lua o masura educativa sau o masura de siguranta daca aceasta nu era prevazuta de legea penala la data cand fapta a fost savarsita.
(3) Nicio pedeapsa nu poate fi stabilita si aplicata in afara limitelor generale ale acesteia.
CAPITOLUL II: Aplicarea legii penale
SECTIUNEA 1: Aplicarea legii penale in timp
Articolul 3: Activitatea legii penale
Legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea se afla in vigoare.
Articolul 4: Aplicarea legii penale de dezincriminare
Legea penala nu se aplica faptelor savarsite sub legea veche, daca nu mai sunt prevazute de legea noua. in acest caz, executarea pedepselor, a masurilor educative si a masurilor de siguranta, pronuntate in baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hotararilor judecatoresti privitoare la aceste fapte inceteaza prin intrarea in vigoare a legii noi.

continuare http://www.euroavocatura.ro/

S.O.S. OLTCHIM !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA LA  SC. OLTCHIM SA.

5.1 Situatia datoriilor generate de functionarea societatii debitoare dupa deschiderea procedurii insolventei si neachitate pana la data de 30 noiembrie 2014


La data de 30 noiembrie 2014, Oltchim S.A. inregistra datorii cu_rente si restante in valoare de aproximativ 50 milioane Euro, defalcate dupa cum urmeaza:

Sold Datorii nete acumulate in insolventa Mii Euro

Participatie RCS-RDS 1,509

Dobanzi Credite Banci 5,850

Furnizori interni si externi 21,574

Clienti in avans interni si externi 478

Salarii nete fara taxe, exclusiv platile compensatorii 3,354

Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat 8,699

Bugetul de stat 7,334

Bugetul local 1,542

TOTAL DATORII 50,340

Sursa: Informatii furnizate de catre societatea debitoare

Page 81 of 315

link Plan Reorganizare Oltchim, directional se incarca si descarca in pagina => Plan_Reorganizare_Oltchim.pdf (11 MB)

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38052 Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie :

2015-05-18 22:14

#37935: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie : 

 Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie :

Art. 13
Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

http://www.dreptonline.ro/

COROBORAT CU MULTE INFRACTIUNI COMISE DE ACESTIA, ACESTE PEDEPSE CRESC SI DEVIN EXPLOZIVE CU URMARI ALE CONFISCARILOR AVERILOR ILICITE PANA IN PANZELE ALBE DE LA CEI CARE AU COMIS FAPTA

HAI LA VALCEA IN OLTCHIM!!!!!!!!!!!!!!

 SALARIILE:

DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38053 Re: DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA

2015-05-18 22:15

#37918: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA 

 http://www.mai-dga.ro/

1. HOTARARE nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 - 2015 - detalii

2. OMAI nr 102 din 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul M.A.I., a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul M.A.I. - detalii

3. OMAI 256 din 2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului M.A.I. - detalii

4. OMAI 174 din 2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul M.A.I., a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul M.A.I. - detalii

5. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală - detalii

6. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul Penal al României - detalii

7. Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii - detalii

8. Ordinul nr. 86 din 12 iunie 2013 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne - detalii

9. Legea 146/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Legea 146/2012 - detalii

10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administratiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008 - detalii

11. Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie (proiect iniţiat de Ministerul Administraţiei şi Internelor), aprobată prin Legea nr. 383/2005 - detalii

12. Direcţia Generală Anticorupţie a fost înfiinţată prin Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca structură specializată pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor - detalii

13. Constituţia României - detalii

14. Legea nr.364/2004 privind organizarea şi functionarea poliţiei judiciare, cu modificările şi completările ulterioare - detalii

15. Legea nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizată*) pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie - detalii

16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare - detalii

17. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare - detalii

18. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale Anticorupţie aprobat prin ordinul MAI nr. 119 din 25 iulie 2014 - detalii

 Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001
Formular cerere
LISTA documentelor de interes public DGA
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2013

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38054 Re: Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

2015-05-18 22:17

#37912: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA 

  Capitolul IV - Raspunderea membrilor organelor de conducere

 
Art. 138
(1) In cazul in care in raportul intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte:

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane;
b) au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
c) au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea, in mod vadit, persoana juridica la incetarea de plati;
d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea;
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia;
f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procu_ra persoanei juridice fonduri,
in scopul intarzierii incetarii de plati;
g) in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor, in dauna celorlalti creditori.

(2) Aplicarea dispozitiilor alin.(1) nu inlatura aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infractiuni.

Capitolul V - Infractiuni si contraventii

Art. 143
(1) Constituie infractiunea de bancruta simpla si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii in termen, care depaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art.27.
(2) Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se sanctioneaza cu pedeapsa de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care:
a) falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;
b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor;
c) instraineaza, in frauda creditorilor, in caz de insolventa a debitorului, o parte din active.

Art. 144
(1) Infractiunea de gestiune frauduloasa, prevazuta la art.214 alin.(1) din Codul penal, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 8 ani, atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia.
(2) Infractiunea de gestiune frauduloasa, prevazuta la art.214 alin.(2) din Codul penal, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani, atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin.(1) si (2) se pedepseste.

Art. 145
(1) Insusirea, folosirea sau traficarea de catre administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
(3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin.(1) si (2) se pedepseste.

Art. 146
Fapta persoanei care, in nume propriu sau prin persoane interpuse, solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asupra averii debitorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 147
Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului, directorului, directorului executiv sau al reprezentantului legal al debitorului, persoana juridica, de a pune la dispozitie judecatorului-sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului, in conditiile prevazute la art.35, documentele si informatiile prevazute la art.28 alin.(1) lit.a)-f) sau impiedicarea acestora, cu rea-credinta, de a intocmi documentatia respectiva se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda.

Art. 148
Infractiunile prevazute la art.143-147 se judeca in prima instanta de tribunal, cu celeritate.

Art. 148^1
(1) Nerespectarea prevederilor art. 45 alin. (2^1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din oficiu sau la sesizarea judecatorului-sindic, a administratorului judiciar/lichidatorului sau a oricarei persoane interesate. Veniturile rezultate din aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.
(3) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI VINCEA, CARTEL ALFA) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38055 Re: Re: Re: CREANTE SALARIALE LEGEA INSOLVENTEI 85/2006

2015-05-18 22:18

#37911: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Re: CREANTE SALARIALE LEGEA INSOLVENTEI 85/2006 

 

CREANTE SALARIALE DISPONIBILIZATII 2013 OLTCHIM SA, LEGEA INSOLVENTEI 85/2006 DIN CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA LA NIVELUL OLTCHIM SA:

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

OLTCHIM CREANTE ACHITARE:

1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art.10, art.19 alin.(2), art.23, 24 si ale art.98 alin.(3), sub rezerva celor prevazute la art.102 alin.(4);
2. creantele izvorate din raportul de munca;
3. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;
4. creantele bugetare;
5. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
6. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorulsindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
7. creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
8. alte creante chirografare;
9. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta:
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit.

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38056 Re: Re: Re: JOS CENZURA !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.: OLTCHIM CAND RUPE T

2015-05-18 22:19

#37910: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Re: JOS CENZURA !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.: OLTCHIM CAND RUPE TACER 

 

JOS CENZURA OLTCHIM!!!

 

JOS CENZURA ROMANIA!!! 

JOS CENZURA !!! Noi avem  regulile lor U.E. , ONU , Romania, U.S.A. & NATO,

Convenţia europeană a drepturilor omului 

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38057 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

2015-05-18 22:24

#37793: CREANTELE OLTCHIM. -  

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2013 ABROGATA

 http://portal.just.ro/

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 887/90/2013
Data inregistrarii 25.01.2013
Data ultimei modificari: 18.05.2015
Sectie: a II a CIVILA
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
Stadiu procesual: Fond

 Şedinţe

23.09.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie:
Solutia pe scu_rt:
Document:    

17.06.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scu_rt:
Document:    

22.04.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scu_rt: În temeiul art.101 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei: Confirmă Planul de reorganizare propus de către Consorţiul ROMINSOLV SPRL şi BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, fila 77 din Planul de reorganizare, cu scenariile A şi B, capitolul 1.1.1., filele 83-90 din Planul de reorganizare votat în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 09.03.2015. Stabileşte termen de fond 23.09.2015, în vederea depunerii Raportului trimestrial prevăzut de dispoziţiile art.106 din Legea nr.85/2006. Cu drept de recu_rs în termen de 7 zile de la comunicare.
Document: Hotarâre  892/2015  22.04.2015

22.04.2015
Ora estimata: 08:05
Complet: Cameră de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scu_rt: Respinge cererea de plată (fila 184,vol68) ca neîntemeiată, formulată de Primăria Dăbuleni. Admite cererea de plată formulată de către creditoarea Mentchim SA, în parte. Obligă pe debitoare la plata sumei de 878.155,14 lei c.val. prestări servicii către creditoare, în limita disponibilităţilor băneşti,iar în caz de confirmare plan de reorganizare conform programului de plăţi prevăzut. Cu recu_rs.
Document: Hotarâre  893/2015  22.04.2015

CREANTELE OLTCHIM.

 PLAN DE REORGANIZARE este la Tribunal, judecatorul-sindic. Se va face public dupa AGA CREDITORII OLTCHIM SI IN BULETINUL DE INSOLVENTA. .

link Plan Reorganizare Oltchim, directional se incarca si descarca in pagina =>Plan_Reorganizare_Oltchim.pdf (11 MB)

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 230/07.01. 2015

link buletinul de insolventa tabel creante masa credala pana-n ultima zi din an 2012 si toti din combinatul chimic trecuti  http://media.rtv.net/ care se regaseste si in planul de reorganizare depus la tribunalul Ramnicu Valcea.

 CREANTELE OLTCHIM.

5.1 Situatia datoriilor generate de functionarea societatii debitoare dupa deschiderea procedurii insolventei si neachitate pana la data de 30 noiembrie 2014


La data de 30 noiembrie 2014, Oltchim S.A. inregistra datorii cu_rente si restante in valoare de aproximativ 50 milioane Euro, defalcate dupa cum urmeaza:

Sold Datorii nete acumulate in insolventa Mii Euro:

Participatie RCS-RDS 1,509

Dobanzi Credite Banci 5,850 Furnizori interni si externi 21,574

Clienti in avans interni si externi 478

Salarii nete fara taxe, exclusiv platile compensatorii 3,354

Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat 8,699

Bugetul de stat 7,334

Bugetul local 1,542

TOTAL DATORII 50,340

Sursa: Informatii furnizate de catre societatea debitoare

pag 81 din 315 din PLANUL DE REORGANIZARE.

Art. 3. 22. prin program de plata a creantelor se întelege tabelul de creante mentionat în planul de reorganizare
care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la
tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare [ AU DETURNAT SUMELEPRIN FURT, NU MAI AU DREPTUL LA PRIVILEGIUL ASTA SA TARAGANEZE SI SUBSTRAGA DIN NOU SUMELE PRIN NEACHITRAI LEGALE SI CUM PROCEDEAZA ACUM, ADAUGA INCA O INCALCARE A LEGII INSOLVENTEI ], si care cuprinde:
a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se
obliga sa le plateasca acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume; [ VALOAREA TOTALA DIN ACTE, NU CUM ARUNCA EI FIRMITURI ]

Art. 3.10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

Art. 102 (4) Remuneratiile persoanelor angajate în temeiul art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 si al art. 98 alin. (3) si alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevazut, dupa caz, de lege, cu exceptia cazurilor în care partile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plata. Planul trebuie sa precizeze în programul de plati cum va fi asigurata aceasta plata.
(5) Plata va putea fi facuta trimestrial, pe baza de acte legale. [ VALOAREA TOTALA DIN ACTE, NU CUM ARUNCA EI FIRMITURI ]

"1. Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea creanţelor acestora (...).

2. Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

3.Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea creanţelor acestora (…).

4.Creanţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%.

5.Celelalte creanţe chirografare primesc 0%”, se arată în planul Rominsolv – BDO.

CREANTELE OLTCHIM.

Plan de Reorganizare S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38058 Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta- aprobare judecator-sindic fil

2015-05-18 22:30

#37718: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta- aprobare judecator-sindic file si 

 

 

Nr. unic (nr. format vechi) :                                   

 

887/90/2013

Data inregistrarii 25.01.2013
Data ultimei modificari: 29.04.2015
Sectie: a II a CIVILA
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
Stadiu procesual: Fond
22.04.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scu_rt: În temeiul art.101 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei: Confirmă Planul de reorganizare propus de către Consorţiul ROMINSOLV SPRL şi BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, fila 77 din Planul de reorganizare, cu scenariile A şi B, capitolul 1.1.1., filele 83-90 din Planul de reorganizare votat în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 09.03.2015. Stabileşte termen de fond 23.09.2015, în vederea depunerii Raportului trimestrial prevăzut de dispoziţiile art.106 din Legea nr.85/2006. Cu drept de recu_rs în termen de 7 zile de la comunicare.
Document: Hotarâre   892/2015  22.04.2015

link Plan Reorganizare Oltchim, directional se incarca si descarca in pagina =>Plan_Reorganizare_Oltchim.pdf (11 MB)

Page 77 of 315 http://i.imgur.com/3ihtsDr.jpg

Page 78 of 315 http://i.imgur.com/KQfAgs0.jpg 

Page 79 of 315 http://i.imgur.com/whbEd4M.jpg 

Page 83 of 315 http://i.imgur.com/y6wbcxh.jpg

Page 84 of 315 http://i.imgur.com/u8JgnaE.jpg

Page 85 of 315 http://i.imgur.com/8bSD9SN.jpg

Page 86 of 315 http://i.imgur.com/PObv2O0.jpg 

Page 87 of 315 http://i.imgur.com/6GjIHua.jpg

Page 88 of 315 http://i.imgur.com/IEcN8np.jpg

Page 89 of 315 http://i.imgur.com/rp3jQtf.jpg 

Page 90 of 315 http://i.imgur.com/jAWGgDO.jpg

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38059 Re: Re: Sentinta nr. 617 din 30.01.2013

2015-05-18 22:31

#37720: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Sentinta nr. 617 din 30.01.2013  

 

SI SE JURA CA NU FURA DAR I-AM PRINS CU CREANTELE CU_RENTE SALARII IN INSOLVENTA OLTCHIM 2013 IN GURA!!!!

Gheorghe Piperea facebook

#38060 Gheorghe Piperea facebook

2015-05-19 05:09

 

 "Proiectul privind insolventa persoanelor fizice, cel care se va vota mierc_uri, este al meu. Vreau sa va spun ca eu l-am depus si tot eu personal mi l-am amendat". A. B., deputat roman.
Bravo dna deputat. De ce l-oti fi depus ne-amendat? Ca sa aveti ce sa amendati?

 

PS Proiectul n-are cu insolventa nici in clin nici in mineca. "Reorganizarea", care se poate intinde pe 5 ani, nu are caracter judiciar, ea fiind derulata in fata unei comisii de insolventa. Daca "reorganizarea" nu e posibila sau esueaza, se procedeaza la lichidare prin faliment. Doar aceasta procedura este judiciara. Asa ca, ideea de "punere a debitorului sub protectia tribunalului" este un non-sens.

 

 

PPS Viitoarea pepiniera de cadre pentru beciul domnesc este construita din aceste comisii de insolventa; ele nefiind sub controlul unui judecator si neimplicind niciun organ al procedurii de insolventa (care este una esentialmente judiciara), vor fi tot atit de ferite de coruptie cit au fost comisiile de acordare a despagubirilor pentru casele nationalizate. Comisii care, in prezent, cam sunt in arest, in corpore.

https://www.facebook.com/

PREGATIRI SA NE FALIMENTEZE VIATA SI VIITORUL: https://www.fairsolve.com/
 
 
OPINII
 

 

 
La iniţiativa a doi parlamentari, un senator şi un deputat, proiectul legii insolvenţei particularilor, redactat şi făcut public de mi-ne în urmă cu mai mult de un an, a ajuns pe rolul Camerei Deputaţilor, după ce Senatul l-a adoptat cu o majoritate covârşitoare. Deocamdată, proiectul este îngheţat, întrucât Guvernul, într-un stil caracteristic domnitorilor fanarioţi, s-a obligat faţă de FMI şi...    
Avocat Gheorghe Piperea
 

 

GHEORGHE PIPEREA

Profesor de drept, avocat şi practician în insolvenţă, vice-preşedintele UNPIR
 
 

FLORIAN MATEIŢĂ

Practician în insolvenţă
(partener RomInsolv) Economist.  https://www.facebook.com/florian.mateita
 

MIRCEA DEACONU

Practician în insolvenţă
(partener RomInsolv) Economist.  https://www.facebook.com/Rominsolv

 https://www.facebook.com/Fairsolve http://www.rominsolv.ro/

 " Ramane cum am stabilit ... nimic nu s-a modificat: culmea tupeului şi nesimţirii la Oltchim ":

FLORIAN MATEITA

Cine-i desemnat să înfigă ţăruşul în inimă, să o facă!

Vampirul economic nu este o ficţiune. Este prezent sub forma unui cod fiscal şi acţionează în timpul programului de lucru. Ţi se prezintă sub forma unei persoane agreabile, îţi prezintă planurile, proiecţiile şi te face să visezi nemurirea dinastică, alături de el. 

Semnezi contractul şi colţii lui se înfig în conturile tale de lichidităţi. Este bineştiut, înţepătura vampirului poate să îi contamineze pe cei atacaţi. Muşcătura lui provoacă o sete ancestrală şi, la rândul tău, este posibil să sfârşeşti prin a căuta victime cu lichiditate. După cum arată statisticile, nu sunt rare cazurile în care victimele devin, la rândul lor, vampiri.

În scu_rt timp de la contaminare, observi cum situaţiile financiare se deformează sub apăsarea unui bulgăre de datorii pe care vampirul, hipnotizându-te permanent cu o imagine strălucitoare a viitorului, te îndeamnă să-l rostogoleşti.În tot acest timp, va sta alături de tine şi îţi va sug* sângele. Munca ta, energia ta, banii tăi, vor fi devorate. Tu nu mai ai propriul tău sânge şi propria ta energie pe care să i le oferi, deci va trebui să le găseşti sau să mori lichidat. Din clipa în care alegi să nu mori, eşti şi tu un vampir.

Mediul economic ia măsuri împotriva vampirilor şi a vampirismului. Cu apă sfinţită şi usturoi judiciar, creaturile sunt împinse şi ferecate în cavoul deschis de legea insolvenţei pentru vampiri economici.

Apoi, cântece, descântece, ritualuri. Exorcizare şi proceduri de dat sângele înapoi. Cât sânge, cui, când, de ce, cum? Întrebări concrete, răspunsuri evazive. Să vedem cât sânge mai găsim, cât sânge mai producem, de unde, de la cine?…

Un sobor de practicieni, cu ţăruşul falimentului în mână, supravegheză permanent vampirul. A promis că nu mai sug* sânge, a promis că va trăi pe propriile lui picioare şi va produce plusvaloare. Dar este auzit clefăind tot timpul şi a fost prins mânjit de creanţe cu_rente la gură. Constatăm că exorcizarea a fost un eşec, iar explicaţia ar putea fi că de fapt, la data deschiderii procedurii, vampirul nu mai avea propria lui viaţă, propria lui energie. Se pare că exorcizarea funcţionează doar pentru fiinţele atinse de vampirism, dar care încă trăiesc, au sânge cald şi luptă să trăiască. Statistic sunt foarte puţini: sub 1 la 10.000.
 
Aşadar, unde observăm vampiri economici, trebuie să facem ceea ce au făcut toţi vânătorii de vampiri de-a lungul timpului: să le înfigem ţăruşul în inimă. Să îi radiem de pe faţa pământului! Repede!
Disponibilizări

#38061 Disponibilizări în Valea Jiului

2015-05-19 05:45

Ministerul Energiei a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 pentru plata venitului lunar de completare, necesar persoanelor disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. Conform documentului supus dezbaterii publice, ministerul propune aprobarea unei sume de 1.028.000 lei... 

http://www.bursa.ro/

Disponibilizări OLTCHIM 2013

#38062 Re: Re: ANDREI GEREA a pierdut trenul - e plina tara de prosti care se dau destepti!

2015-05-19 05:52

#36842: VALCEA SI ARGES LOVITA DIN PLIN DE VICTOR VIOREL PONTA - Re: ANDREI GEREA a pierdut trenul - e plina tara de prosti care se dau destepti! 

 

DATII AFARA DIN OLTCHIM DOAMNA JUDECATOR SINDIC RAMNICU VALCEA SI SALVATI JUDETUL VALCEA, VA DOVEDITI PROFESIONALISMUL SI COMPETENTA!!!!!SE APLICA IN REGIM DE URGENTA JUDECATOR-SINDIC RAMNICU VALCEA CONFORM LEGII 85/2006 SI TOATE LEGILE IN SUSTINERE. 

Nimeni nu este tinut iobag la OLTCHIM, DATII AFARA, CONDUCEREA SI ADMINISTRATORII JUDICIARI SI TOTI ACIUTII  LOR, AFARA DIN OLTCHIM !!!!!!!!!!

8 mai 2013

Lichidatorii judiciari Gheorghe Piperea şi Remus Borza, precum şi consilierul onorific al premierului, Ionel Blănculescu, au dezbătut subiectul la "Prim Plan".

http://stiri.tvr.ro/

Manualul de management al restructurarii.

Reorganizare:

1. La nivel operational

2. La nivel financiar

3. La nivel contabil

4. La nivel comercial

5. La nivel legal

si

6.  La nivel resurse umane

Blanculescu la TVR1. 

 Manualul Piperea la tvr:

8 mai 2013

1.Finantarea  capitalului de lucru la minim 30 milioane euro

2. Oltchim II infintare

3. Pregatirea unui contract cu acest investitor (care sunt mai multi...), pentru a putea sa primeasca o obtiune de privatizare in septembrie sau octombrie 2013,  cand se va vota planul de reorganizare.

Piperea la TVR 1.

Disponibilizări OLTCHIM 2013

#38063 Re: DATII AFARA DIN OLTCHIM DOAMNA JUDECATOR SINDIC RAMNICU VALCEA SI SALVATI JUDETUL VALCEA!!!!!

2015-05-19 06:00

#36820: DATII AFARA DIN OLTCHIM DOAMNA JUDECATOR SINDIC RAMNICU VALCEA SI SALVATI JUDETUL VALCEA!!!!! - DATII AFARA DIN OLTCHIM DOAMNA JUDECATOR SINDIC RAMNICU VALCEA SI SALVATI JUDETUL VALCEA!!!!! 

 CREANTELE SALARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM

DATII AFARA DIN OLTCHIM DOAMNA JUDECATOR SINDIC RAMNICU VALCEA SI SALVATI JUDETUL VALCEA!!!!!:

Nimeni nu este tinut iobag la OLTCHIM, DATII AFARA.

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI IONEL VINCEA  CARTEL ALFA SI FALIMENT MENTCHIM LIDERUL DE SINDICAT NEALES DE NIMENI NICIODATA) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

SALARIILE:  DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA

 UNDE SUNT BANII DE LA  OLTCHIM?????

HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO.

 http://i.imgur.com/i7Px4JY.jpg   SUV = PIPEREA CU ASOCIATII & CO

CLICK SI VEDETI MASINA LUI PIPEREA  http://i.imgur.com/75MNeVo.png?1

VRETI SA STITI? NU MAI CAUTATI BANII!
AICI SUNT BANII DUMNEAVOASTRA!

NOTA: Pretul unui autoturism BMW X6 se situeaza intre 70.000 si 127.000 de euro (http://i.imgur.com/LtxC0Rl.png?1). 

Ramane cum am stabilit ... nimic nu s-a modificat: culmea tupeului şi nesimţirii la Oltchim

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI IONEL VINCEA CARTEL ALFA ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. 

SARLATAN GHEORGHE PIPEREA CU ASOCIATII & CO.http://oltchim.ro/

SARLATANIE PRIN SPOLIERE SI NEMERNICIE MARCA PIPEREA LA OLTCHIM.

SPOLIÉRE s.f. Acțiunea de a spolia și rezultatul ei; jefuire, prădare; înșelare; spoliație. [Pron. -li-e-. / < spolia].
Sursa: DN (1986) | Adăugată de LauraGellner | Semnalează o greșeală | Permalink 

http://www.oltchim.ro/

 Conducerea societatii

 

Consortiul alcatuit din
  • ROMINSOLV S.P.R.L., reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea si
  • BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., reprezentata prin Partener Coordonator Niculae Balan
Administrator Judiciar
Administrator Special
Avram Danut-Victor
Director General Adjunct
Talpasanu Mihail
Director Directia Productie
Director Directia Comerciala
Smeu Alin-Ion
Director Directia Economica
Director Directia Resurse Umane
Director Directia Petrochimica Bradu

 Ultima actualizare 04 martie 2015

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE  (TOATE INCLUS SI IONEL VINCEA  CARTEL ALFA SI FALIMENT MENTCHIM LIDERUL DE SINDICAT NEALES DE NIMENI NICIODATA) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

SALARIILE:

DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA

 UNDE SUNT BANII DE LA  OLTCHIM?????

DATII AFARA DIN OLTCHIM DOAMNA JUDECATOR SINDIC RAMNICU VALCEA SI SALVATI JUDETUL VALCEA!!!!!

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

 

 
Disponibilizări OLTCHIM 2013

#38064 Re: HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO

2015-05-19 06:02

#36794: HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO. - HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO 

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM

UNDE SUNT BANII???? AUGUST 2012 PANA AZI 2015........ UNDE SUNT BANII DE LA  OLTCHIM?????

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013 SI TOATE DREPTURILE SALARIALE !!!

A FOST O COMPLICITATE DIN AUGUST 2013 PANA-N 2015 INTRE SINDICATE (TOATE INCLUS SI  IONEL VINCEA DE LA CARTEL ALFA SI FOST MENTCHIM FALIMENT ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.  UNDE SUNT BANII DE LA  OLTCHIM?????

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

3.2.2.3. Cheltuieli personal pag 74 of 315 din Planul de reorganizare Oltchim:

 http://i.imgur.com/G4NWP47.jpg

Jan - Jun 2013

Cheltuieli cu salariile compensatorii

aferente personal disponibilizat            49.006 mii ron

 

Contributii angajator aferente salariilor

compensatorii personal disponibilizat     9832 mii ron

 

 Jan - Jun 2014

Cheltuieli cu salariile compensatorii

aferente personal disponibilizat               47 mii ron

 

Contributii angajator aferente salariilor

compensatorii personal disponibilizat       15 mii ron

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de catre societatea debitoare

 Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

Art. 3. 10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

Art. 41. (3) În cazul în care se confirma un plan de reorganizare, dobânzile, majorarile ori penalitatile de orice fel  sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita în conformitate cu actele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. În cazul în care planul esueaza, prevederile alin. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plati, la data intrarii în faliment.

Art. 64.(6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, în perioada de observatie sau în procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara înscrierea la masa credala. Prevederea se aplica în mod corespunzator pentru creantele nascute în procedura de faliment.

Art. 96.  (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa. 

Art. 101. (2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale;

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) si toate drepturile cuvenite salariatului, fiecaruia in functie de creantele neachitate inpotriva S.C. Oltchim S.A.

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

si alte sume furate  in 2012 pe vremea lui Mihai Balan de la CET GOVORA pe cand a fost impus la Oltchim...

 Membrii CAR Oltchim acuza Consiliul de Administratie de deturnare de fonduri http://www.impactreal.ro/ 

UNDE SUNT BANII ???????????

 

Disponibilizări OLTCHIM 2013

#38065 Re: Re: Re: 50.000 de euro, ONORARIU LA OLTCHIM pentru firmele care gestionează insolvenţa

2015-05-19 06:04

#36743: DATII AFARA DIN OLTCHIM DOAMNA JUDECATOR SINDIC RAMNICU VALCEA SI SALVATI JUDETUL VALCEA!!!!! - Re: Re: 50.000 de euro, ONORARIU LA OLTCHIM pentru firmele care gestionează insolvenţa  

 

DATII AFARA DIN OLTCHIM DOAMNA JUDECATOR SINDIC RAMNICU VALCEA SI SALVATI JUDETUL VALCEA!!!!!

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #30008 (TOATE INCLUS SI IONEL VINCEA  CARTEL ALFA SI FALIMENT MENTCHIM LIDERUL DE SINDICAT NEALES DE NIMENI NICIODATA) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.

SALARIILE:

DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA

 UNDE SUNT BANII DE LA  OLTCHIM?????

http://i.imgur.com/i7Px4JY.jpg   SUV = PIPEREA CU ASOCIATII & CO

Onorariul administratorilor Oltchim: 50.000 de euro pe lună plus procent din ce recuperează

http://www.capital.ro/

Onorariul administratorilor Oltchim: 50.000 de euro pe lună plus procent din ce recuperează

CLICK SI VEDETI MASINA LUI PIPEREA  http://i.imgur.com/75MNeVo.png?1

VRETI SA STITI? NU MAI CAUTATI BANII!
AICI SUNT BANII DUMNEAVOASTRA!

NOTA: Pretul unui autoturism BMW X6 se situeaza intre 70.000 si 127.000 de euro (http://i.imgur.com/LtxC0Rl.png?1).

DATII AFARA DIN OLTCHIM DOAMNA JUDECATOR SINDIC RAMNICU VALCEA SI SALVATI JUDETUL VALCEA!!!!!

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

   

http://www.realitatea.net/50-000-de-euro

50.000 de euro pe lună plus bonusuri şi comisioane - acesta este onorariul firmelor care se ocupă cu administrarea specială a Oltchim. Realitatea TV a intrat în posesia actului ce prevede onorariile pentru gestionarea insolvenţei. În perioada ianuarie-aprilie, sute de muncitori de la Oltchim au protestat pentru recuperarea restanţelor salariale.

În hârtia semnată de reprezentanţii consorţiului ce se ocupă de gestionarea procedurii de insolvenţă se menţionează: "Un onorariu fix de 50.000 de Euro pe lună, datorat începând cu data deschiderii procedurii şi până la finalizarea acesteia. Plata onorariului va fi efectuată începând cu luna septembrie 2013". Adică odată cu depunerea şi acceptarea planului de reorganizare şi restructurare.

Din actul obţinut de Realitatea TV reiese că administratorul judiciar poate obţine avantaje duble din modul în care au fost stabilite comisioanele: "Un onorariu procentual de 5%, aplicat sumelor distribuite creditorilor în situaţia confirmării unui plan de reorganizare, precum şi sumelor obţinute din valorificarea bunurilor debitoarei. Un onorariu procentual de 10%, aplicat sumelor obţinute din recuperări creanţe".

Acest lucru înseamnă că administratorul poate aplica un comision la recuperarea creanţelor şi apoi, încă unul, odată cu transferul sumelor către creditori.

Salariaţii de la Oltchim Râmnicu Vâlcea au cerut in timpul ultimelor proteste achitarea restanţelor salariale, dar şi elaborarea unei strategii de repunere în funcţiune a combinatului vâlcean la o capacitate de peste 65%.
Guvernul a aprobat, în 23 ianuarie 2013, Memorandumul cu privire la intrarea in insolventa a SC Oltchim SA. Administratorul judiciar provizoriu nominalizat pentru Oltchim este consorţiul format din Rominsolv SPRL si BDO Business Restructuring RPRL.
 
Disponibilizări OLTCHIM 2013

#38066 Re: DATII AFARA DIN OLTCHIM DOAMNA JUDECATOR SINDIC RAMNICU VALCEA SI SALVATI JUDETUL VALCEA!!!!!

2015-05-19 06:06

#36749: DATII AFARA DIN OLTCHIM DOAMNA JUDECATOR SINDIC RAMNICU VALCEA SI SALVATI JUDETUL VALCEA!!!!! - DATII AFARA DIN OLTCHIM DOAMNA JUDECATOR SINDIC RAMNICU VALCEA SI SALVATI JUDETUL VALCEA!!!!! 

 

Mariana Câmpeanu: Există bani pentru disponibilizații de la Oltchim și Poșta Română

http://www.agerpres.ro/economie/

Daaaaa, ai inteles bine  SALARIILE COMPENSATORII, bani in Oltchim au fost, iar acum sunt blocati si trebuiau virati catre disponibilizati conform CCM, au murit oameni pentru banii astia si multi altii sunt in suferinta....

https://www.youtube.com/watch?v=s9_uyR-RUq8

...a doua doamna care A RASPUNS MINISTRULUI VALCOV ARESTAT INTRE TIMP SI CONDAMNAT, este de la ajofm si a recunoscut ca si-au indeplinit olbligatiile si s-au virat banii, UNDE SUNT BANII ????? SI A VENIT RASPUNS PRIN DETURNARE DE BANI....

Prefectul Dumitru Cornoiu, acuzat de deturnarea a 9 milioane de euro

http://www.infopuls.ro/

Control la sânge la Oltchim: nu s-au plătit salariile!

http://www.viatavalcii.ro/index.php

 Membrii CAR Oltchim acuza Consiliul de Administratie de deturnare de fonduri

http://www.impactreal.ro/

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #34833(TOATE INCLUS SI  IONEL VINCEA DE LA CARTEL ALFA SI FOST MENTCHIM FALIMENT) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.  

 

Deci HOTII sunt:

STATUL ROMAN SI SINDICATE IN CULPA !!!!!

TOATE SINDICATELE SUNT IN CULPA DIN OLTCHIM.

1.SINDICATUL LIBER OLTCHIM, presedinte Mihai Diculoiu

2.SINDICATUL VICTORIA OLTCHIM, condus de Corneliu Cernev

3.SINDICATUL UNIREA OLTCHIM. condus de Marian Dumitru 

4.SINDICATUL SOLIDARITATEA OLTCHIM, condus de Dumitru Bica  

5.SINDICATUL RAFINORU, condus de Popescu Ionel

....SI TOATE STRUCTURILE SINDICALE. 

- Popescu Valentin - director Directie Energetica - Mecanica
- Mihail Tălpăşanu – director Direcţia Producţie,
- Marius Pîrvu – fost director general,
- Spiru Ciobescu Laurentiu Armand – director Direcţia Comercială,
- Marinescu Norocel Lucian – director Direcţia Tehnică Calitate-Mediu,
- Ion Hancu Dumitru – şef Divizia Clorosodice-Produse Oxo,
- Mihai Pavel Dumitru – şef Divizia Materiale pentru Construcţii,
- Marian Tapu – şef Sector Marketing DMC,
- Victor Avram – director general adjunct-
- Spiru Ciobescu Elena Felicia – şef Divizia Financiară,   

etc.

Management:
Mihai Bălan - Director General
Elena Felicia Spiru-Ciobescu - Director Financiar
Mihail Dumitru Tălpăşanu - Director Operaţional
Laurenţiu Armand Spiru-Ciobescu - Director Marketing
Ion Coclet - Director Resurse Umane
 

 

  • ROMINSOLV S.P.R.L., reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea si
  • BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., reprezentata prin Partener Coordonator Niculae Balan    Administrator Judiciar

Stanescu Nicolae Bogdan Codrut  Administrator Special  

Avram Danut-Victor     Director General Adjunct  

Talpasanu Mihail        Director Directia Productie

Spiru-Ciobescu Laurentiu-Armand  Director Directia Comerciala

Smeu Alin-Ion         Director Directia Economica  

Munteanu Dana Maria  Director Directia Resurse Umane  

Pirvu Marius   Director Directia Petrochimica Bradu

 impreuna cu MIRCEA DEACONU si FLORIAN MATEITA  etc.

www.oltchim.ro

SI TOTI MINISTRII ECONOMIEI SI FINANTELOR  SI ALTE MINISTERE DIALOG-SOCIAL...S.A.M.D, PANA AZI.

SI CEILALTI BAGATORI DE SEAMA CARE AU MAI SEMNAT, FARA ACORDUL PARTILOR SI IN DEFAVOAREA ALTOR CREDITORI,

PRIN TAINUIRE SI NEDENUNTARE, SUNT TOTI IN CULPA, RASPUND PENAL!!!!!!!!!!!!!!


Musafir

#38067

2015-05-19 06:11

Mai oameni , ce aveti cu domnul stroe costel ? El e singurul care se sbate sa faca ceva , voi doar comentati si spuneti rautati !! Cine sa ii reprezinte , cand toti fsc numai abuzuri? Daca nu stiti legile , nu va bagati . eu voi fi disponibilizata in iunie acum , cine ma va sustine ? Toti sunt numai dupa furat ! Si fura cu legea in fata .

 Domnu Stroe , va rog sa ii ignorati si mergeti inainte . trebuie sa se vrezolve odata ! Va sustin.

OLTCHIM

#38068 Re: CREANTELE OLTCHIM:

2015-05-19 06:18

#36485: CREANTELE OLTCHIM. - CREANTELE OLTCHIM: 

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata  ABROGATA

 http://portal.just.ro/

Portal  > Tribunalul VÂLCEA  > Informaţii dosar

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 887/90/2013
Data inregistrarii 25.01.2013
Data ultimei modificari: 22.04.2015
Sectie: a II a CIVILA
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
Stadiu procesual: Fond

 Părţi

NumeCalitate parte
SC OLTCHIM SA RM VALCEA Debitor
CONSORTIUL ROMINSOLV SPRL - RFO 0122/2006 Lichidator
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL - RFO 0239/2006 Lichidator
JUDECĂTORIA RÂMNICU VÂLCEA Reprezentant legal
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VÂLCEA Reprezentant legal
D.G.F.P VÂLCEA Reprezentant legal
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE Reprezentant legal

 si TOTI CREDITORII CU CREANTE....

 

Şedinţe

23.09.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie:
Solutia pe scu_rt:
Document:    
17.06.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scu_rt:
Document:    

22.04.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scu_rt: În temeiul art.101 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei: Confirmă Planul de reorganizare propus de către Consorţiul ROMINSOLV SPRL şi BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, fila 77 din Planul de reorganizare, cu scenariile A şi B, capitolul 1.1.1., filele 83-90 din Planul de reorganizare votat în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 09.03.2015. Stabileşte termen de fond 23.09.2015, în vederea depunerii Raportului trimestrial prevăzut de dispoziţiile art.106 din Legea nr.85/2006. Cu drept de recu_rs în termen de 7 zile de la comunicare.
Document: Hotarâre    22.04.2015

22.04.2015
Ora estimata: 08:05
Complet: Cameră de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scu_rt: Respinge cererea de plată (fila 184,vol68) ca neîntemeiată, formulată de Primăria Dăbuleni. Admite cererea de plată formulată de către creditoarea Mentchim SA, în parte. Obligă pe debitoare la plata sumei de 878.155,14 lei c.val. prestări servicii către creditoare, în limita disponibilităţilor băneşti,iar în caz de confirmare plan de reorganizare conform programului de plăţi prevăzut. Cu recu_rs.
Document: Hotarâre    22.04.2015

01.04.2015
Ora estimata: 08:05
Complet: Complet amanare pronuntare
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scu_rt: Respinge cererea CET ca rămasă fără obiect. Respinge cererile CEC şi Primăria Mihăeşti ca neîntemeiată. Admite în parte cererea DGFP Vâlcea.
Document: Hotarâre  788/2015  01.04.2015

25.03.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe sc_urt: Respinge cererea Tehnosud ca rămasă fără obiect. Amână pronunţarea cu privire la cererile de plată la data de 01.04.2015. T.fond.22.04.2015
Document: Hotarâre  715/2015  25.03.2015

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38069 DNA, DIICOT SI CELE 7 SERVICII SECRETE, s-au furat banii disponibilizatilor si angajati

2015-05-19 06:29

#38067: -  

 Doamna, nu este  domnul Stroe, arunca nume pe aici, au ei "placerea" ranjetelor false, cretine, prostesti si diavolicesti, pi_sati si plini de efecte fiziolocice pe ei opariti si infectati, le iese otrava si infectia peste tot, erupe si explodeaza , pentru ca sunt oparati ai sortii pe care si-au creat-o cu mana lor, asta le-a mai ramas, sa se lege de persoane asa haihui.., sunt atat de farisei ca nici oglinda nu-i suporta, nici viata lor nu-i mai accepta, nici familiile lor nu--i mai recunosc, sunt chip de diavoli, insangerati la bot, spurcati, jigariti, infecti, otraviti, mitomani,... s.a.m.d., urla ca asta i-a dresat instinctul de hoti si plin la bot de creante cu_rente furate PRIN FURT SI MULTE ALTE FURTURI, instinct animalic vampirizat ( de la Mateita citire) si otravit de cei care ii indruma la nemernicii. Sunt IUDAIZATII CARE AU VANDUT PE TOTI SI INCLUSIV PE EI S-AU VANDUT SI SUNT  VANDUTI PRECUM CU_REVELE LA PROSTITUTIE... IUDAIZATII VAMPIRIZATI SI CONTAMINATI DE OTRAVA, SE LEAGA DE ORICE, PENTRU CA NU AU CREIER, E UN GOL IN TEASTA LOR A CUTIEI CRANIENE, eu le tot spun sa lase oamenii nevinovati in pace, il injura petru ca sunt luzari, farisei si mizerii, hoituri imputite, jeguri umane, sugacii si sugativele murdare, mizere, boraturile vietii de le traiesc, acestia nu constientizeaza cand spun toti ca fac referire la un grup de derbedei si nu la toti, aia sunt minoritari si nu au voie la a se pronunta inividual pe decizia mea, a dumneavoastra, a tuturor, nici sindicatele si nimeni nu are voie sa decida in numele cuiva, EI AU FACUT-O SI AU COMIS UZURPAREA SI INSUSIREA DE FOLOASE NECUVENITE, FIIND DELICVENTI SI CONDAMNABILI DE PEDEPSE CU PUSCARIA. Lovesc acei care au furat pe alte cai, lovesc  in acesti oameni pentru ca au fost complice,  implicati direct si sub semnaturi protocolare au fost dispusi  la furt si au furat de mana cu cei care noi ii evidentiem mereu, HOTII  Oltchim pana in 2015. Suntem multi si acum avem dovezi certe si cei care au fost cu ei, vor pleca la PUSCARIE. PUSCARIE SCRIE PE EI SI ATAT. LE-A MAI RAMAS SA INJURE, SA LOVEASCA CU PUMNII SI SA NE CREEZE CEEA CE CREDEAU CA LE REUSEAU, BAZANDU-SE PE AVOCATI HOTI DIN 2013, NUMAI CA AZI SUNTEM IN 2015 SI SUNT CA SI PUSCARIASI DOVEDITI. HOTII AU FOST SI SUNT INTRE NOI DE MANA CU SINDICATELE SI STATUL ROMAN, ACESTIA AU RECUNOSCUT CA SUNT PENALI.

HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO si multe alte hotii, de astia furate....

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #34833(TOATE INCLUS SI  IONEL VINCEA DE LA CARTEL ALFA SI FOST MENTCHIM FALIMENT) SI STATUL ROMAN#30014 SUNT IN CULPA.

 CONDUCEREA OLTCHIM IMPARTE PE PILE SALARIILE COMPENSATORII

MARDARE PAPUSA, MAI PAPUSICA, CE FACI PUICUTA, ASA TE DISTREZI TU CU NOI?

 "Au făcut asta ca să ne dezbine." 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

OLTCHIM, NU ESTE JUCARIA VOASTRA SI SCOPUL VOSTRU DE A FACE ILEGALITATI. SA VA MANANCE PUSCARIILE!!!

PENTRU HOTI SI MATLANI, ASTA LE ESTE SOARTA:

UPDATE:NU SCAPA NIMENI OLTCHIM!!!!!

 

 

UNDE SUNT BANII DE LA  OLTCHIM?????

 SUNTEM PRADUITI!!!!!!

INSOLVENTA OLTCHIM 30.01.2013

N-A PRIMIT NICIUN DISPONIBILIZAT O HARTIE SAU ACT IN CARE SA SE JUSTIFICE INTELEGEREA STATULUI ROMAN CU SINDICATELE SA NI SE CEARA ACORDUL SCRIS SI MASA CREDALA, CEEA CE ESTE PENAL, UNDE SUNT BANII DISPONIBILIZATILOR?????

 

N-AM IMPUTERNICIT PE NIMENI SA SE FACA PE SUSTA PROTOCOALE IN DEFAVOAREA ALTOR CREANTE SALARIALE DISPONIBILIZATII 2013 SI ORICE FEL DE PROTOCOL IN DEFAVOAREA ALTORA...!!!!!! Alt aspect, NIMENI, ABSOLUT NIMENI NU ARE VOIE PE LEGE SA DECIDA IN NUMELE ALTEI CREANTE SAU ALTOR DREPTURI CREANTE DIN ACTELE PE CARE LE DETINE / DETINEM, CEEA CE S-A INTAMPLAT....

 PENTRU A FI MANDADAT PE CREANTELE SALARIALE TREBUIA UN JURIST SAU AVOCAT SA CONCEAPA O FORMA LEGALA IN CARE INDIVIDUAL ( DECI FIECARE IN PARTE, NU TABELAR ) ACEA PERSOANA MANDATA ALTA ENTITATE ( EX:SINDICATE )   SAU PERSOANA  ( AVOCATI, JURISTI..S.A.M.D) SA LE REPREZINTE CREANTELE SALARIALE, CEEA CE NU S-A INTAMPLAT, DIN CONTRA S-AU PRONUNTAT SALARIATII ANGAJATI PE SUME ALE SALARIATILOR FOSTI SALARIATI.. http://www.docdroid.net/

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA


Musafir

#38070 ANUNT PT. DISPONIBILIZATI: PE 21 MAI 2015 NE VEDEM LA OLTCHIM CU PIPEREA & CO.!

2015-05-19 07:06

Anunt

19 Mai 2015

In saptamana 18-22 mai 2015, administratorii societatii vor fi la sediul Oltchim din Rm. Valcea in data de 21.05.2015.

http://www.oltchim.ro/index.php?name=presa/anunturi/anunt-14

CONVOCATOR SEDIUL SOCIETATII OLTCHIM 21.05.2015. :

#38071 Re: ANUNT PT. DISPONIBILIZATI: PE 21 MAI 2015 NE VEDEM LA OLTCHIM CU PIPEREA & CO.!

2015-05-19 07:21

#38070: - ANUNT PT. DISPONIBILIZATI: PE 21 MAI 2015 NE VEDEM LA OLTCHIM CU PIPEREA & CO.! 

 

UNDE SUNT BANII SALARIILE  DE LA  OLTCHIM IN INSOLVENTA?????

ANUNT:

 

Administratorii societatii vor fi la sediul Oltchim din Rm. Valcea in data de 21.05.2015.

 

CONVOCATOR SEDIUL SOCIETATII OLTCHIM 21.05.2015.

 

Anunt

 

19 Mai 2015

 

In saptamana 18-22 mai 2015, administratorii societatii vor fi la sediul Oltchim din Rm. Valcea in data de 21.05.2015.

http://www.oltchim.ro/

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38072 Re: Re: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013

2015-05-19 07:29

#37939: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013  

 

Nimeni nu este tinut iobag la OLTCHIM, DATII AFARA, CONDUCEREA SI ADMINISTRATORII JUDICIARI SI TOTI ACIUTII  LOR, AFARA DIN OLTCHIM !!!!!!!!!!

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE #34833 (TOATE INCLUS SI IONEL VINCEA  CARTEL ALFA SI FALIMENT MENTCHIM LIDERUL DE SINDICAT NEALES DE NIMENI NICIODATA) SI STATUL ROMAN #30014 SUNT IN CULPA.

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

http://www.oltchim.ro/

Creantele salariale in cazul insolventei angajatorului

Principala modificare adusa textelor legale, cu un impact deosebit, consta in trecerea creantelor ,,salariale" intr-un rang de prioritate superior.

ACTIVITATI DE SERVIRE A BAUTURILOR, MASA SI DANSUL OLTCHIM: 

HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO, 38.164.916 LEI. OLTCHIM a avut  economii lunare de aproximativ 1.200.000 euro (14,4 milioane euro anual )DIN FURTUL CREAT DISPONIBILIZATILOR 2013.

UNDE SUNT BANII SALARIILE  DE LA  OLTCHIM IN INSOLVENTA?????

SUNTEM PRADUITI!!!!!!

INSOLVENTA OLTCHIM 30.01.2013

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013 SI TOATE DREPTURILE SALARIALE !!!DATI BANII TUTUROR SI NU NE MAI VEDETI PE PETITIE SAU PE LA VOI IN AUDIENTE, MITINGURI, SEDINTE,...!!!VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!! SI  EVITATI  FALIMENTUL!!!!!SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII CREANTELE OLTCHIM DISPONIBILIZATII 2013 TOATE, valoarea totala a creantei sale, vor fi platite conform documentelor din care rezulta  CUM SPECIFICA LEGILE ACHITARE, VALOAREA TOTALA DIN ACTE PE CARE LE DETINEM.

JUDECATORUL- SINDIC  

 OLTCHIM CREANTE ACHITARE:

1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art.10, art.19 alin.(2), art.23, 24 si ale art.98 alin.(3), sub rezerva celor prevazute la art.102 alin.(4);
2. creantele izvorate din raportul de munca;
3. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;
4. creantele bugetare;
5. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
6. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorulsindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
7. creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
8. alte creante chirografare;
9. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta:
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit.


 Regimul creantelor salariale

Principala modificare adusa textelor legale, cu un impact deosebit, consta in trecerea creantelor ,,salariale" intr-un rang de prioritate superior.

UNDE SUNT BANII DE LA  OLTCHIM?????

JOS CENZURA OLTCHIM!!!

JOS CENZURA ROMANIA!!! 

JOS CENZURA !!! Noi avem  regulile lor U.E. , ONU , Romania, U.S.A. & NATO,

Convenţia europeană a drepturilor omului 

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38073 Re: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM

2015-05-19 07:53

#37856: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - CREANTELE SALARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM 

 

Nimeni nu este tinut iobag la OLTCHIM, DATII AFARA.

 

 

SI SE JURA CA NU FURA DAR I-AM PRINS CU CREANTELE CU_RENTE SALARII IN INSOLVENTA OLTCHIM 2013 IN GURA!!!!

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM

ACTIVITATI DE SERVIRE A BAUTURILOR, MASA SI DANSUL OLTCHIM:

Ramane cum am stabilit ... nimic nu s-a modificat: culmea tupeului şi nesimţirii la Oltchim

HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO SALARIILE CREANTE PLATI COMPENSATORII DISPONIBILIZATII 2013 VALOAREA REALA DIN ACTE, 6,12,18 SUMA NETA IN FUNCTIE DE VECHIMEA IN MUNCA IZVORATE DIN RAPORTUL DE MUNCA SI CONFORM PLANULUI DE REORGANIZARE APROBAT 100% DIN VALOAREA ACESTORA ACHITARE PENTRU TOTI CONFORM LEGII 85/2006 INSOLVENTA 2013 OLTCHIM SI TUTUROR LEGILOR PE CARE SE JUDECA OLTCHIM, PLUS MULTE ALTE FURTURI ALE OLTCHIM CREATE IMPOTRIVA DISPONIBILIZATILOR 2013,VEZI CAR OLTCHIM ALTE SUME SALARIALE FURATE LA SFARSITUL DE AN 2012 INAINTE DE INSOLVENTA PE TIMPUL LUI MIHAI BALAN DE LA CET GOVORA!!! SUNTEM PRADUITI!!!!!!  

 

CHENZINA PE LUNILE: OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2014 SALARIATII ANGAZATI CREANTE SALARIALE, IZVORATE DIN RAPORTUL DE MUNCA SI 100% VALOAREA ACESTORA ACHITARE PENTRU TOTI CONFORM LEGII 86/2006 INSOLVENTA 2013 OLTCHIM, PLUS MULTE ALTE FURTURI ALE OLTCHIM CREATE IMPOTRIVA CELOR ANGAJATI,VEZI CAR OLTCHIM ALTE SUME SALARIALE FURATE LA SFARSITUL DE AN 2012 INAINTE DE INSOLVENTA PE TIMPUL LUI MIHAI BALAN DE LA CET GOVORA!!!SUNTEM PRADUITI!!!!!! 

UNDE SUNT BANII SALARIILE  DE LA  OLTCHIM IN INSOLVENTA?????

TOATE SINDICATELE SUNT IN CULPA DIN OLTCHIM.

1.SINDICATUL LIBER OLTCHIM, presedinte Mihai Diculoiu

2.SINDICATUL VICTORIA OLTCHIM, condus de Corneliu Cernev

3.SINDICATUL UNIREA OLTCHIM. condus de Marian Dumitru 

4.SINDICATUL SOLIDARITATEA OLTCHIM, condus de Dumitru Bica  

5.SINDICATUL RAFINORU, condus de Popescu Ionel

 ....SI TOATE STRUCTURILE SINDICALE.  

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI  IONEL VINCEA DE LA CARTEL ALFA SI FOST MENTCHIM FALIMENT) SI STATUL ROMAN  SUNT IN CULPA.  

- Popescu Valentin - director Directie Energetica - Mecanica
- Mihail Tălpăşanu – director Direcţia Producţie,
- Marius Pîrvu – fost director general,
- Spiru Ciobescu Laurentiu Armand – director Direcţia Comercială,
- Marinescu Norocel Lucian – director Direcţia Tehnică Calitate-Mediu,
- Ion Hancu Dumitru – şef Divizia Clorosodice-Produse Oxo,
- Mihai Pavel Dumitru – şef Divizia Materiale pentru Construcţii,
- Marian Tapu – şef Sector Marketing DMC,
- Victor Avram – director general adjunct-
- Spiru Ciobescu Elena Felicia – şef Divizia Financiară,    etc.

Management:
Mihai Bălan - Director General
Elena Felicia Spiru-Ciobescu - Director Financiar
Mihail Dumitru Tălpăşanu - Director Operaţional

Laurenţiu Armand Spiru-Ciobescu - Director Marketing
Ion Coclet - Director Resurse Umane

ROMINSOLV S.P.R.L., reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea siBDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., reprezentata prin Partener Coordonator Niculae Balan    Administrator Judiciar

Stanescu Nicolae Bogdan Codrut  Administrator Special  

Avram Danut-Victor     Director General Adjunct  

Talpasanu Mihail        Director Directia Productie

Spiru-Ciobescu Laurentiu-Armand  Director Directia Comerciala

Smeu Alin-Ion         Director Directia Economica  

Munteanu Dana Maria  Director Directia Resurse Umane  

Pirvu Marius   Director Directia Petrochimica Bradu

 impreuna cu MIRCEA DEACONU si FLORIAN MATEITA  etc.www.oltchim.ro 

SI TOTI MINISTRII ECONOMIEI SI FINANTELOR  SI ALTE MINISTERE DIALOG-SOCIAL...S.A.M.D, PANA AZI.

SI CEILALTI BAGATORI DE SEAMA CARE AU MAI SEMNAT, FARA ACORDUL PARTILOR SI IN DEFAVOAREA ALTOR CREDITORI,  HOTIII BAAAAAAAAAAAAAAAAA!  

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38074 Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou

2015-05-19 09:27

Data publicarii: 17-05-15

Disponibilizaţii de la Oltchim au protestat din nou, săptămâna trecută, în faţa sediului combinatului, sătui de promisiuni. Deşi era o întâlnire anunţată, administratorii judiciari şi speciali i-au tratat cu indiferenţă, refuzând dialogul. După câteva ore de discuţii, foştii angajaţi şi-au mutat la Prefectură, nemulţumiţi că nici ultima întâlnire cu ministrul Economiei, Mihai Tudose nu a avut efectul scontat. Întâlnirea nu s-a soldat decât cu încercarea de pasare a responsabilităţii de la un ministru la altul, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici preferând să dea vina pe predecesorul său, penalul Darius Vâlcov, pe care-l găseşte vinovat de situaţia actuală. Chiar şi ministrul Economiei a arătat acuzator spre fostul coleg de guvern şi partid, susţinând că Vâlcov s-ar face vinovat de deturnare de fonduri.
Situaţia s-a agravat şi în momentul când disponibilizaţii au aflat că pe lista norocoşilor se află şi o serie de bolnavi închipuiţi. Administratorii judiciari au fost de acord să ofere salariile compensatorii unor persoane bolnave de cancer, numai că, pe lângă acestea, au apărut şi alţi bolnavi, cu „acte în regulă”. Disponibilizaţii de la Piteşti şi-au primit deja salariile, deşi Arpechim nu mai funcţionează de mai mulţi ani. La Piteşti, aproape 350 de foşti salariaţi trebuie să primească, conform contractului colectiv de muncă, sume de bani cuprinse între 35.000 de 50.000 de lei. Aceştia au fost aşteptaţi la sediul Arpechim – Divizia Petrochimică Bradu pentru a da relaţii cu privire la modificarea contului bancar în care Oltchim făcea plata salariilor, înainte de disponibilizarea din 2013. În aprilie şi mai 2015 trebuia să se vireze în contul disponibilizaţilor din judeţul vecin câte 500 de lei,
urmând ca, până la sfârşitul anului 2015, să se vireze întreaga sumă restantă –conform declaraţiei făcută în instanţa de judecată de avocatul Gheorghe Piperea – administrator judiciar la Oltchim (declaraţie consemnată în Hotărârea 210/2015 din 28 ianuarie 2015). O parte dintre disponibilizaţi îşi vor primi banii direct în conturile bancare, iar câţiva dintre ei au optat să îşi ridice banii direct de la casieria Arpechim. Mulţi dintre ei nu au vrut, totuşi, să primească fracţiuni din sumele datorate, cerând plata salariilor integral, nu eşalonat, a afirmat vicepreşedintele Sindicatului „Unirea” din cadrul Diviziei Petrochimice Bradu, Marian Radu. DS

Raportul BVB, favorabil Oltchim

Conform unui raport trimis de Bursa de Valori Bucu_reşti presei centrale, Oltchim a reuşit, în primul trimestru, să-şi diminueze pierderile de 15 ori faţă de perioada similară a anului trecut, la 3,7 milioane lei. Veniturile din exploatare au urcat la 178,2 milioane lei în perioada analizată, iar cheltuielile s-au micşorat la 180, 05 milioane lei.

Acestea sunt cele mai bine rezultate economico-financiare înregistrate în ultimii patru ani. Stocu_rile de produse finite au prezentat valori scăzute de aproximativ 3 milioane euro, care însă au avut o viteză de rotaţie de 7 zile, societatea reuşind astfel să valorifice foarte repede producţia realizată şi implicit să se poată refinanţa.

Administratorii judiciari ai societăţii susţin că afacerile companiei au crescut cu 35% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungându-se la 184 milioane lei în primele trei luni ale anului, cifra de afaceri fiind asigurată în proporţie de 73% de exporturi. Trei sferturi din acestea merg către ţări din Uniunea Europeană, 14% către restul Europei şi 8% către Orientul Mijlociu, inclusiv Turcia.
Cea mai mare parte din afaceri, în procent de 73% au fost asigurate de produsele petrochimice, iar 17,5% de cele clorosodice.

Datoriile totale, la sfârşitul lunii martie, s-au ridicat la 3,734 miliarde lei, în scădere cu 10 milioane lei faţă de martie 2014. Cele mai mari ponderi în datorii le reprezintă creanţele către furnizorii interni (1,35 miliarde lei) şi către AVAS (1,201 miliarde lei). Înregistrarea unor valori pozitive ale indicatorului EBITDA începând cu luna octombrie 2014 a permis Oltchim să îşi diminueze datoriile acumulate după intrarea în insolvenţă. Societatea a reuşit să-şi dezvolte afacerile din surse proprii, prin valorificarea rapidă a producţiei realizate. Singura finanţare obţinută după intrarea în insolvenţă a fost de 1,5 milioane euro, în urma încheierii unui contract de asociere în participaţiune cu RCS&RDS, prin care a fost finanţată revizia generală şi repornirea instalaţiei de oxo-alcooli în septembrie 2014. S-a reuşit, astfel, atingerea unui grad de utilizare a capacităţii de producţie la 26%, care,
coroborată cu conjunctura externă favorabilă de pe piaţa externă de polioli-polieteri, a permis societăţii înregistrarea de rezultate pozitive în activitatea operaţională”, susţin administratorii judiciari.

http://www.impactreal.ro/

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38075 Re: Re: Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

2015-05-19 10:23

#37955: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie  

 

#26413: - Re: EXCLUSIV: Gata cu OLTCHIM! Combinatul se vinde la fier vechi (FOTO) 

EXCLUSIV: Gata cu OLTCHIM! Combinatul se vinde la fier vechi (FOTO)

http://www.voceavalcii.ro/2014060721862/

Guvernul recunoaşte că s-a vândut fier vechi din Oltchim

http://www.voceavalcii.ro/2014070922459/

Art. 13
Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/

COROBORAT CU MULTE INFRACTIUNI COMISE DE ACESTIA, ACESTE PEDEPSE CRESC SI DEVIN EXPLOZIVE CU URMARI ALE CONFISCARILOR AVERILOR ILICITE PANA IN PANZELE ALBE DE LA CEI CARE AU COMIS FAPTA

 

http://www.rominsolv.ro/comunicathttp://www.voceavalcii.ro/20140607http://www.voceavalcii.ro/20140709 HOTII!!!! ATENTIUNE, ATENTIUNE, HOTIILE LA VEDERE...

S-A VANDUT DIN OLTCHIM ( ATENTIE, NU IN CONDITII LEGALE!!!), PRESA A RELATAT SI OLTCHIM A RECUNOSCUT, N-AM PRIMIT BANII DISPONIBILIZATII 2013 NICI PANA AZI, BA MAI MULT AM CONSTATAT TOT NOI CA AM FOST IAR PAGUBITI PRIN IMPOZITARI ANAF.....s.a.m.d., SI NU AM PUTUT BENEFICIA DE ALTE DREPTURI, PLUS MULTE ALTE NENOROCIRI INTRE TIMP SI PIERDEREA DE VIETI OMENESTI....   http://www.indiscret.ro/articol-oltchim

FAPTE COMISE PE TIMPUL HOTIILOR GUVERNATE DE PONTA SI TOTI CEI DIN JURUL LUI.

 IUNIE 2012 SI  DIN AUGUST 2012 INCHIS OLTCHIM RAMNICU VALCEA, PRADUIALA FIIND DEMARATA CU SUCCES SI REZULTATUL, ... AZI OLTCHIM 2015 APROAPE LA 15 % FUNCTIONEAZA IN CONDITIILE IN CARE A FACUT SI DISPONIBILIZARI COLECTIVE  CASTIGAGAND LA AN 14,4 MILIOANE EURO SI NU SI-A ACHITAT CELE 9 MILIOANE EURO  2013 AN DE INSOLVENTA, CATRE CEI DISPONIBILIZATI 2013 SI CU PLAN DE REORGANIZARE NEAPROBAT 2015, CU  DATORIILE IMENSE PRIN NEACHITARI IN INSOLVENTA (FALIMENT)... STITI VOI CE INSEAMNA ASTA???? SE VAD CU OCHIUL SI MINTEA LIMPEDE, PRADUITORII DAU IN CLOCOT ..., FIERBETI IN CAZANUL CU ZMOALA TOTI HOTII.

In primele opt luni ale acestui an, SC Oltchim SA a avut pierderi de 36 de milioane de euro

Data publicarii: 22-09-13

http://www.impactreal.ro/2013092215268/I