Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38076 Re: Re: JOS CENZURA !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.: OLTCHIM CAND RUPE TACER

2015-05-19 10:26

#37858: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: JOS CENZURA !!! SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.: OLTCHIM CAND RUPE TACEREA ? 

 

CREANTELE OLTCHIM.

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

Art. 41. (3) În cazul în care se confirma un plan de reorganizare, dobânzile, majorarile ori penalitatile de orice fel  sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita în conformitate cu actele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. În cazul în care planul esueaza, prevederile alin. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plati, la data intrarii în faliment.

Art. 64.(6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, în perioada de observatie sau în procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara înscrierea la masa credala. Prevederea se aplica în mod corespunzator pentru creantele nascute în procedura de faliment.

Art. 96.  (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia cazului în care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.

Art. 101. (2) Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:  b) nici o categorie sau nici o creanta apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totala a creantei sale;

Anexa nr. 3 –Evolutia soldului datoriilor nete acumulate in insolventa (SCENARIUL A) SCENARIUL A - Evolutia soldului datoriilor nete acumulate in insolventa MII EURO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

DECIZIE DE INCETARE A CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA 15.05.2013 -14.06.2013.

 Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat :

T1 8,659; T2 17,821; T3 17,821; T4 17,821; T5 17,821; T6 17,821; T7 17,821;T8 17,821; T9 17,821; T10 17,821; T11 17,821;T12 17,821

5.1 Situatia datoriilor generate de functionarea societatii debitoare dupa deschiderea procedurii insolventei si neachitate pana la data de 30 noiembrie 2014
La data de 30 noiembrie 2014, Oltchim S.A. inregistra datorii cu_rente si restante in valoare de aproximativ 50 milioane Euro, defalcate dupa cum urmeaza:

Sold Datorii nete acumulate in insolventa Mii Euro:

Participatie RCS-RDS 1,509

Dobanzi Credite Banci 5,850

Furnizori interni si externi 21,574

Clienti in avans interni si externi 478

Salarii nete fara taxe, exclusiv platile compensatorii 3,354

Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat 8,699 <= ~9,000000 EURO CARE PIPEREA A DECLARAT CA-I PLATESTE LA SECUNDA.

Reducerea de personal vizează 929 de salariaţi (602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) şi are ca scop realizarea unei economii lunare de aproximativ 1.200.000 euro (14,4 milioane euro anual). Demn de remarcat este procentul mare (peste 60%) de salariaţi care au solicitat benevol să fie acceptaţi pe listele de disponibilizări.

 http://www.rominsolv.ro/ ; http://www.oltchim.ro/ 

Bugetul de stat 7,334

Bugetul local 1,542

TOTAL DATORII 50,340

Sursa: Informatii furnizate de catre societatea debitoare  pag 81 din 315 din LINK: PLANUL DE REORGANIZARE 2015.

Art. 3. 22. prin program de plata a creantelor se întelege tabelul de creante mentionat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care  cuprinde:
a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

Art. 3.10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

"1. Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea creanţelor acestora (...).

2. Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

3.Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea creanţelor acestora (…).

4.Creanţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%.

5.Celelalte creanţe chirografare primesc 0%”, se arată în planul Rominsolv – BDO.

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:  

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38077 DECIZIE DE INCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DISPONIBILIZAT OLTCHIM 2013:

2015-05-19 10:28

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA


 

DECIZIA NR... DIN DATA DE 15.05.2013.

ATENTIE!
Prezentra Lege a fost abrogata de noua Lege a Insolventei: Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Atentie! Procesele incepute inainte de intrarea in vigoare a noii legi Legea 85/2014 raman supuse legii aplicabile anterior acestei date.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 21 aprilie 2006

  • OUG nr. 86/2006
  • OUG nr. 173/2008
  • OG 1/2010
  • Legea nr. 25/2010

 S.C.Oltchim S.A se judeca pe legea insolventei aprobata de judecatorul-sindic in ianuarie 2013.

#28417 Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii (republicat si actualizat 2013)

 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM )SC OLTCHIM SA RM VALCEA 2011-2014

#28418 OUG nr. 36/2013 - aplicarea in perioada 2013-2018

#28419 Re: Re: H.G. 241/08.05.2013

 DECIDE:

Incepand cu data de 14.06.2013, inceteaza contractul individual de munca (CIM ):

#28420 Re: Re: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) si toate drepturile cuvenite salariatului, fiecaruia in functie de creantele neachitate inpotriva S.C. Oltchim S.A.

  CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:  Art.36, Art. 37 si Art.42,

Art38.

Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

REGULAMENTUL DE SALARIZARE:
Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.
Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE.  (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC 15.05.2013)

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38078 Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

2015-05-19 10:32

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Portal  > Tribunalul VÂLCEA  > Informaţii dosar

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 887/90/2013
Data inregistrarii 25.01.2013
Data ultimei modificari: 19.05.2015
Sectie: a II a CIVILA
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
Stadiu procesual: Fond

 

NumeCalitate parte
SC OLTCHIM SA RM VALCEA Debitor
CONSORTIUL ROMINSOLV SPRL - RFO 0122/2006 Lichidator
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL - RFO 0239/2006 Lichidator
JUDECĂTORIA RÂMNICU VÂLCEA Reprezentant legal
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VÂLCEA Reprezentant legal
D.G.F.P VÂLCEA Reprezentant legal
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE Reprezentant legal

 si TOTI CREDITORII CU CREANTE....

Şedinţe

23.09.2015

Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie:
Solutia pe scu_rt:
Document:  

 

17.06.2015

Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scu_rt:
Document:    

22.04.2015
Ora estimata: 08:00
Complet: S3-Faliment
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scu_rt: În temeiul art.101 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei: Confirmă Planul de reorganizare propus de către Consorţiul ROMINSOLV SPRL şi BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, fila 77 din Planul de reorganizare, cu scenariile A şi B, capitolul 1.1.1., filele 83-90 din Planul de reorganizare votat în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 09.03.2015. Stabileşte termen de fond 23.09.2015, în vederea depunerii Raportului trimestrial prevăzut de dispoziţiile art.106 din Legea nr.85/2006. Cu drept de recu_rs în termen de 7 zile de la comunicare.
Document: Hotarâre  892/2015  22.04.2015

22.04.2015

Ora estimata: 08:05
Complet: Cameră de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scu_rt: Respinge cererea de plată (fila 184,vol68) ca neîntemeiată, formulată de Primăria Dăbuleni. Admite cererea de plată formulată de către creditoarea Mentchim SA, în parte. Obligă pe debitoare la plata sumei de 878.155,14 lei c.val. prestări servicii către creditoare, în limita disponibilităţilor băneşti,iar în caz de confirmare plan de reorganizare conform programului de plăţi prevăzut. Cu recu_rs.
Document: Hotarâre  893/2015  22.04.2015

 SINDICATUL SLO =Nr. unic (nr. format vechi) :2999/90/2013 =  > Nr. unic (nr. format vechi) :887/90/2013

 


Musafir

#38079 Re: Re: Re: Re: CREANTE SALARIALE LEGEA INSOLVENTEI 85/2006

2015-05-19 10:35

#38055: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Re: Re: CREANTE SALARIALE LEGEA INSOLVENTEI 85/2006 

 Tu de cand te-ai pensionat, ca asa zici, ca esti la pensie, altceva mai faci??? Ai niste fixuri! Si mari.


Musafir

#38080 Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou

2015-05-19 10:35

#38074: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

 Costele , sunt unul dintre disponibilizati ca si tine si chiar nu vreau sa cred ca tu esti cel care umple petitia cu fel si fel de cretinisme. Petitia asta a incetat de mult sa mai fie ceea ce s-a vrut a fi si nu a ramas decat o mizerie a celui ce se intituleaza "creante" dupa mine un complexat si a unuia ce detine o combinatie letala "betiv si retardat" care se mai crede si mare zmardoi dar de fapt el e pielea uli.

Lupta noastra nu trebuie dusa de pe taste si cu totul in alta parte. Indiferent cine ai fi , daca ai un gram de rationament , opreste-te. Nu cred ca asta a ramas singurul tau tel in viata si anume de a umple petitia cu aberatii pentru ca apoi sa ai posibilitatea de a raspunde celor de se iau de tine.

 

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38081 Re: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) 2011 - 2014 LEGE OLTCHIM:

2015-05-19 10:37

#37679: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) 2011 - 2014 LEGE OLTCHIM: - CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA ( CCM ) 2011 - 2014 LEGE OLTCHIM: 

 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata ABROGATA

Decizia din data de 15.05.2013  DECIDE: Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE.  (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC 15.05.2013)

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:  Art.36, Art. 37 si Art.42,

Art38.

Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

REGULAMENTUL DE SALARIZARE:
Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.
Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:  

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Salariatul are , in principal, urmatoarele drepturi:

    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

    a¹) sa acorde salariatului toate drepturile ce decu_rg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

   c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decu_rg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

    d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

   g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

       i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

UNDE SUNT BANII????

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

UNDE SUNT BANII????


Musafir

#38082 Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou

2015-05-19 10:41

#38080: - Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

 Nu te "aude". El e pe drumul lui, postari la nesfarsit de legi, articole, poze, caricaturi, injurii, blesteme.

Toti care au interactionat cu el au sfarsit prin a-si baga ceva in nasul lui. Oare toti sunt nebuni si el e singurul sanatos? Gresit. E un individ plin de frustrari, un nevrozat care crede ca le stie pe toate, un nebun.

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38083 HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO si multe alte hotii, de astia furate....

2015-05-19 10:45

#38080: - Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou   <= CE INSEAMNA PENTRU VOI PETITIE SI PETITIONARE, CE INSEAMNA  PENTRU VOI SCOP SI SUTINERE CAUZA???? LA CE ADUCI TU ATINGERE CA SUNT ABERATII SI CE SUSTII TU, CAUZA CUI...., MAMA TA DE HOT!!!

 Ma papusoi letal si lupta ta in latrina pe care ai creat-o, ma, daca tu ai intentii bune, nu inseamna ca si le-ai produs, aducand multe, enorm de multe prejudicii si ...,  sau te crezi prea interesant in ceea ce faci ca nu-ti dai seama pe ce carari ai apucat si unde ai impins pe multi dintre noi? Lupta noastra este sa se clarifice toate aspectele cu privire la ceea ce am publicat, postat, repostat, republicat, reexplicat si muuulte re: re:re:reuri pe care  la tine sunt inutile si bifate ca si obositoare. Va luati leapsa  luzarilor in toate instantele si peste tot evitand ceea ce va v-am transmis si retransmis continuu pe aceasta petitie si peste tot,  si va explic continuu ....continuuu, SUNTETI LUZARI, nu mai puneti artificii. E, acestea au raspunsul domnilor si domnisoarelor mimoze, aveti in ochii vostri raspunsuri la toate tampeniile si cretinismele pe care le faceti voi evitand raspunsurile si realitatile, sa nu mai spun si multe alte aspecte care nu au ce sa caute aici pe aceasta petitie si totusi multe din ele ati insistat si REPET, ATI INSISTAT SA DEVINA PUBLICE , repet, sa fie publice pe petitie, asta ati vrut, asta ati primit si veti mai primii atata timp cat va muscasti ca si cainii turbati ai muscaturilor hoardei de invadatori piperea  cu asociatii & co vampirizatii economici prin sugativa construita de ei in scop de praduire.

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38084 HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO si multe alte hotii, de astia furate....

2015-05-19 10:47

#38082: - Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

 Uite ca eu nu aud scrisul #37745, asa cum faci tu si altii ca tine, eu citesc scrisurile si inscrisurile, ai inteles. Repet si pentru tine Stroe  sau dracu stie cine esti. Ba bagati-va mintile in cap, nu vine nimeni sa vi le  bage, voi ati aiurit vorbele, aiurind tot.

Sindicatul LIBER

#38085 ANUNT IMPORTANT

2015-05-19 10:47

Sindicatul Liber cauta un PROST sa preia conducerea sindicatului inclusiv cu datoriile de 2,7 miliarde lei la ANAF,datoriile la Fedelesoiu si datoriile la magazinele de pe Platforma Chimica.

 


Musafir

#38086 Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou

2015-05-19 10:54

#38083: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

 Acum am inteles tot. E absurd sa mai incerce cineva sa stea de vorba cu tine , ai crezul tau si o ti pe a ta de parca tu ai fi singurul cunoscator al adevarului iar ceilalti niste prosti pe care tu ai menirea de a ii educa sau a le arata calea dreapta, cale pe care de fapt nici tu nu o gasesti.

Ma intreb daca nemernicul ala de autor al petitiei ar inchide-o maine , tu si Fota ce ati mai face?

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38087 HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO si multe alte hotii, de astia furate....

2015-05-19 11:05

#38086: - Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou   RASPUNDE-MI LA INTREBARI, PENTRU CA VEI AVEA UN MARE RASPUNS PE CARE L-AI RATAT CONTINUU..., ESTI UN RATANGIU, UN LUZAR.

CE INSEAMNA PENTRU VOI PETITIE SI PETITIONARE, CE INSEAMNA  PENTRU VOI SCOP SI SUSTINERE CAUZA????  CUM INTELEGI TU SI ALTII CA TINE CA VOM REUSII....??? TE SUPERI PENTRU CA ESTI LUZAR SI RATANGIU, TE SUPERI PENTRU CA-TI ATRAG ATENTIA MEREU, TE SUPERI CA TE TRAG DIN GHEARELE HOTILOR LA CARE TU TE-AI PRIPONIT INFIPT IN TARUS, UMIL, IMI ESTE  SI JENA SA SPUN CE AI PUTUT FACE SI MULTE ALTE ALTELE ...., CONFIRMATE..., SI CU VORBE MULTE SI POETICE, TE SUPERI CA ESTI .....

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38088 HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO si multe alte hotii, de astia furate....

2015-05-19 11:11

#38086: - Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

 DA, ASTA LASI IN URMA TA SI LASATI UN URMA VOASTRA, NIMIC SI PRAPAD. NU STITI SA VORBITI, NU STITI NICI SCRIS SA LASATI PENTRU CA VOI VA AUZITI SCRISUL #37745 , NU STITI, SUNTETI SI IRONICI SI CRIMINALI, NU AVETI RASPUNS PENTRU CA NU STITI . VA LUPTATI CU NOI DINTRE NOI.... FELICITARI LUZARILOR!!!!!!! VA RADE MATEITA. IN NAS SI PIPEREA, CU AVRAM , CU STRANESCU, CU TALPASANU, CU POPESCU, CU MARDARE, CU PARVU, CU CERNEVII CU DICULOII, DUMITRII... SI ALTI LUZARI CARE AU PIERDUT OLTCHIMUL SI PE  SALARIATII SAI, VA VOR DOCUMENTA EI, ASA SA FIM IN SPIRITUL IRONIILOR VOASTRE....!!

AZI, ACUM DOUA -TREI ORE PIPEREA PE ANTENA TREI FACEA AFIRMATIA SEMNATURILOR  AIURITOARE ILICITE, AZI, VOI MUCLES, PAUZA. AZI LA ANTENA 3, PIPEREA VA JUCA PE BOT, CA EL FACEA REFERIRE LA ALTE SITUATII PE ALTE CAUZE SI NU LE VEDEA PE ALE LUI LA OLTCHIM, PENALE, PENALE SI IAR PENALE CU CONTINUARE DE PENALE!!!!!

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38089 HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO si multe alte hotii, de astia furate....

2015-05-19 11:26

#37975: -  

 Ideea este sa constientizeze, sa se trezeasca si sa lase prostiile. Doi ani de zile pierduti pe limba lor, activitatile lor josnice si otrava lor. Inca un an in derulare pierdut, tot pe limba lor si otrava lor, pe care continuam si acum cu plan de reorganizare aprobat si dovada scrisa ca avem niste penali care au semnat ilegal in numele nostru pe protocoale, deturnari de bani salarii dovedite si acestea si muuulte alte ilegalitati ilicite ...s.a.m.d., si care asteapta invitatia sa fie autodenuntati ( chiar daca s-au autosezizat multe institutii competente ) si saltati de mascati conform procedurilor ..., vor fi, pentru faptele comise cu continuare a ilegalitatilor ....


Musafir

#38090 Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou

2015-05-19 11:52

#38086: - Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

 Ar muri, ce dracului sa faca? El e viteaz, e haiduc, e revolutionar pe amarata asta de petitie, dar de fapt el e LOOSER-UL! Un ratat al vietii plin de spume la bot, un individ plin de ura si indobitocit de aberatiile pe care le arunca aici.

Un idiot sub umbra anonimatului. ASTA E CREANTA ASTA = UN IMBECIL NOTORIU.


Musafir

#38091 Re: Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou

2015-05-19 11:55

#38088: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

 BAAA, DAR TU ESTI TAMPIT RAU!!! 

TU NU ESTI IN TOATE MINTILE!

UNDE DRACULUI AI LUCRAT, CA TU ESTI O BOMBA UMANA????

BAAAA, TU IEI HALUCINOGENE???

ESTI UN CAZ APARTE IN PSIHIATRIE!!!

NU TE JUCA CA ASTA, FA-TI UN CONTROL

U R G E N T !!!

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38092 HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO si multe alte hotii, de astia furate....

2015-05-19 11:56

#38090: - Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

 CREANTELE SALARIALE OLTCHIM este ceea ce sustin si nu are rol de pseudonime sau alte cretinisme de le vizati voi, altfel nu te mai straduii ca iar scoti din context si ai pierdut sansa vietii tale, oricat  te straduiesti, arati cat de incompetent esti. Ma, ciuntesti vorbe, ciuntesti fraze, ciuntesti idei, ciuntesti tot. E suferinta ta. E problema ta si au observat si altii care s-au jucat cu tine si altii care ati fost si sunteti pe unde umblati, mascaricii celor enumerati de mine, inclusiv judecatorul-sindic va spus un sincer pa si irevocabil, oare tot eu sunt de vina????


Musafir

#38093 Re: Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou

2015-05-19 11:57

#38088: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

 Vezi ca prostia si alcoolul nu fac treaba buna.

Uita te la fonta.

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38094 HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO si multe alte hotii, de astia furate....

2015-05-19 11:58

#38091: - Re: Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

SPALATULE PE NEURONII LIPSA DE NU-I DETII, AI DAT  CU PROSTIA TA PESTE TOT UNDE AI FOST. BAAAA LUZARE AI IREVOCABIL, IREVOCABIL, TU, TU DETII ASTA, TINETI-O IN DINTI SI TACI, ATATA TIMP CAT AI DEMONSTRAT CAT DE PERDANT ESTI, CAT DE...., MIE SILA SA SI SCRIU CE AI PUTUT FACE.... MIE SILA, AM O SCARBA DE TINE SI ALTII CA VOI.

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38095 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou

2015-05-19 12:00

#38093: - Re: Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

 MAI VAZUT TU PE MINE BEAT??? MAI CASCA GURA SI MUSCA, PAPA TOT RETARDULE, RETARDEL... . DATI DOVADA DE CE LASI SCRIS.


Musafir

#38096 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou

2015-05-19 12:00

#38092: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

 Coa.ie, daca esti viteaz sa te vad pe la tv cum ii iei pe aia la intrebari ca si disponibilizat ce nu si a luat banii de 2 ani. Sa te vad la prefectura, guvern, parlament.

Nu fa pe viteazul cu noi, ca tu oricum esti un coate goale, un fu_te vant.

Acolo iti arati talentul, nu aici, cu postarile tale.


Musafir

#38097 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou

2015-05-19 12:02

#38095: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

 Creierii tai sunt varza de atatea creante, daca mai si bei, esti PERICOL PUBLIC.

Asta ar mai trebui, schizofrenicii cu alcoolul in nas!

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38098 HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO si multe alte hotii, de astia furate....

2015-05-19 12:04

#38096: -  <= PRAPADITULE, BAAA PRAPADITULEE, JOGODIE ORDINARA, VANZATORULE, IUDAAAAA...

AAAAAAAAAAA ESTI VEDETA, VEDETA TV, HOPA-HOPA SI TOPA-TOPA, VAI... PAPUSA, NU POT SA TE DERANJEZ.  VEDETA TV, CE SPUN EU,  CE SPUI TU SCOSULE DIN CONTEXT.


Musafir

#38099 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou

2015-05-19 12:05

#38095: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

 Tu oricum esti intr-o betie continua.

Te certi cu toti, latri, musti, faci ca toti dracii, esti posedat.

Daca iti iei compensatoriile le dai pe alcool sau calmante????

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38100 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou

2015-05-19 12:05

#38097: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Disponibilizatii Oltchim au protestat din nou  

 TU AI RECOMANDAREA MEA SI DIACNOSTIONUL TI L-AM PUS DEMULT SI NU TI-L INSUSESTI PENTRU CA EU TE-AM DESCONSPIRAT, ESTI GRAV BOLNAV, TRATAMENTUL NU-TI FACE EFECT SI SE PARE CA AI CEVA DE URLAT, INJURAT, PORCAIT, MAIMUTARIT, ... TOATE CATE AI COMIS, VEZI-TI DE  DROGURI PENTRU CA NU LE-AI LUAT SI FACI CRIZE PE AICI . PE ACEASTA PETITIE.