Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA
Musafir

#32026 Termeni uzuali, pentru toti scosii din context....

2015-01-14 20:16

#32024: de unde dracului le scoti :))))) - baaaaa...m-ai spart 

 Datorie

Sinonim - creanta pasiva, pasiv extern 1. Din punct de vedere juridic, obligatie asumata de o persoana fizica sau juridica (debitor) fata de o alta persoana fizica sau juridica (creditor), care are la randul lui o creanta, atestata intr--un raport juridic privind restituirea la un anumit termen a unei sume de bani sau a unor bunuri. Aceasta obligatie rezulta dintr-o relatie contractuala sau din lege.Datoria se stinge prin executarea completa a obligatiei.2. Din punct de vedere contabil, datoriile sunt surse de finantare externe puse la dispozitia unei intreprinderi, fie obligatari si institutii de credit (datorii financiare), fie de furnizori (in general datorii din exploatare), fie de alti terti (datorii fiscale sai sociale).Pasivul bilantier al intreprinderilor romanesti regrupeaza datoriile in patru posturi:- imprumuturi si datorii asimilate (datorii financiare);- furnizori si conturi asimilate (in general, datorii din exploatare);- avansurile primite de clienti (clienti-creditori) si alte datorii (datorii salariale, datorii sociale, datorii fiscale, datorii fata de asociati si actionari, datorii fata de creditori etc.).Complementar bilantului, anexa clasifica datoriile, dupa scadenta, in:- datorii angajate in limita unui an;- datorii angajate pe o perioada cuprinsa intre 1 si 5 ani si datorii angajate pe o perioada mai mare de 5 ani.Din punct de vedere financiar, dincolo de clasificarea in functie de scadenta, care permite aprecierea gradului de solvabilitate a intreprinderii, clasificarea cea mai semnificativa este aceea prin care se separa datoriile financiare (generatoare de dobanzi) de datoriile din exploatare care, cu unele exceptii, nu sunt remunerate (nu sunt purtatoare de dobanzi).

Debit

1. Datoria persoanei creditate.2. Partea stanga a unui cont contabil ce reprezinta cresterile de activ, cheltuielile si micsorarile pasivelor, precum si ale obligatiunilor.

Debitor

Persoana fizica sau juridica care datoreaza creditorului o anumita suma de bani, obligat sa efectueze in favoarea creditorului o prestatie care se refera la a da, a face sau a nu face ceva.

Citatie

Invitatie oficiala scrisa, prin care o persoana este chemata sa se infatiseze la o anumita data inaintea unei instante judecatoresti sau a unei autoritati.Persoanele citate de organele judecatoresti pot avea calitatea de parat sau de martori.

Contract

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Din punct de vedere comercial, reprezinta un document de baza in incheierea tranzactiilor comerciale, si izvor de obligatii civile.

Contract de mandat

Este un contract prin care o persoana - mandatar - se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane - mandant - care ii da aceasta imputernicire (art. 1532 Cod Civil) si pe care o reprezinta.Desi este in principiu, un contract cu titlu gratuit, legea nu interzice ca mandatarul sa fie remunerat, daca exista stipulatie expresa in acest sens. (art. 1534 Cod Civil). Contractul de mandat se poate prezenta sub foua forme:- contract de mandat cu reprezentare;- contract de mandat fara reprezentare.Contractul de mandat are ca variante contractul de interpunere de persoane, contractul de comision si contractul de consignatie.

Creanta

Dreptul patrimonial al unei persoane fizice sau juridice (creditor) asupta altei persoane fizice sau juridice (debitor), de executare a unei obligatii, de restituire a unui bun, a unei sume de bani, de realizare a unui serviciu etc. Orice creanta este urmarita pe baza unei clauze prevazute in contract sau in reglementarile juridice in vigoare.

Creanta certa

Sintagma ce desemneaza creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu.Certitudinea creantei reprezinta o conditie pentru promovarea urmatoarelor demersuri procedurale:- formularea unei cereri de executare silita a creantei;- aplicarea compensatiei legale;- promovarea de catre creditor atat a actiunii oblice cat si a actiunii pauliene.

Creanta exigibila

Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.Exigibilitatea creantei difera dupa cum aceasta este pura si simpla sau afectata de modalitati.Astfel, in cazul obligatiilor pure si simple, creanta devine exigibila chiar din momentul nasterii raportului juridic obligational.In cazul obligatiilor afectate de un termen suspensiv, creanta devin eexigibila numai din momentul implinirii acelui termen.Instanta judecatoreasca poate suspenda exigibilitatea unei creante acordand termen de gratie debitorului.Caracterul exigibil al unei creante inceteaza prin plata liberatorie a acesteia, precum si prin efectul prescriptiei extinctive.

Creanta irecuperabila

Creanta definitiv pierduta de intreprindere (din cauza disparitiei debitorului, procedurile de recuperare au esuat, renuntarea la o creanta datorita modicitatii sumei etc.).

Creanta lichida

Sintagma ce desemneaza creanta avand un cuantum precis determinat.Sunt lichide creantele ce au ca obiect o suma de bani determinata sau o cantitate de bunuri generice determinata.Nu pot fi calificate lichide creantele al caror cuantum urmeaza a fi stabilit pe calea justitiei, precum:- dreptul la despagubiri pentru repararea unui prejudiciu cauzat printr-o fapta ilicita pagubitoare;- dreptul la intretinere, etc.Asemenea creante devin lichide si pot fi caracterizate ca atare numai din momentul ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti prin care au fost stabilite.Caracterul lichid al creantei este o cerinta indispensabila pentru a deveni operanta compensatia legala ca si pentru promovarea de catre creditor a unei actiuni oblice sau a unei actiuni pauliene.

Creanta litigioasa

Creanta contestata ca valoare de catre debitori.Creantele constatate la inventar ca litigioase sunt virate din contul 411 "Clienti" sau 461 "Debitori diversi" in contul 416 "Clienti incerti", la valoarea aflata inlitigiu, inclusiv TVA.

Credit bancar

Credit prin care banca pune la dispozitia solicitantului sume de bani ce vor fi restituite la un termen determinat (imprumut de bani).Creditul bancar are la baza un contract intre banca si un client, care poate fi o persoana fizica, o persoana juridica sau institutie de stat.

Credit de consum

Credit in urma caruia imprumutatul primeste o suma de bani, pe care se angajeaza sa o restituie in rate constante periodice plus dobanzile.

Creditor

Persoana fizica sau juridica, titulara a unui drept de creanta, indreptatita sa pretinda debitorului sau indeplinirea obligatiei la care acesta s-a angajat, in sensul de a da, a face sau a nu face ceva.

Bonitate

Incredere prezentata de catre o persoana fizica sau juridica in momentul solicitarii unui credit bancar. Solvabilitatea unei intreprinderi, respectiv capacitatea de a-si indeplini obligatiile financiare si onestitatea ei.In practica internationala, gradul de bonitate, extinsa si la economia nationala, se marcheaza cu primele litere din alfabet: A si B, sau cu stelute.Cel mai inalt grad de bonitate este cel marcat cu AAA, sau cu 7 stelute.Pe plan mondial exista organizatii internationale autorizate sa masoare gradul de bonitate, spre exemplu Standard & Poor's

Bonitate financiara

Apreciere data unui agent economic in cazul in care acesta solicita un credit de la o banca. Banca comerciala apreciaza capacitatea de rambursare a creditului de catre client pe baza planului de afaceri sau, in cazul proiectelor mai complexe tehnologic, pe baza studiului de fezabilitate al proiectului, in care se arata modul in care banii imprumutati vor fi utilizati. Clientii bancii (agentii economici) care pot rambursa ratele creditului la scadenta dispun de bonitate financiara.

Executare silita

Procedura reglementata de lege, prin intermediul careia titularul unui drept subiectiv, recunoscut printr-un titlu executoriu, constrange, cu ajutorul organelor de stat competente, pe cel care nesocotise dreptul respectiv, sa aduca la indeplinire prestatia specificata in titlu, asigurandu-se astfel respectarea dreptului initial incalcat si, totodata, restabilirea ordinii de drept.De regula, titlul in baza caruia se face executarea silita este o hotarare judecatoreasca definitiva, ceea ce face ca procedura executionala sa fie parte a procesului civil

Executor

Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.

Executor judecatoresc

Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii, care efectueaza executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii si indeplinesc orice alte atributii date prin lege. Executorii judecatoresti sunt numiti in functie de ministrul justitiei. Activitatea lor este indrumata si controlata de catre presedintii instantelor pe langa care functioneaza.

Factura fiscala

Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.

Factura proforma

Document emis de vanzator prin care specifica produsele ce se vor vinde, cu caracteristicile lor principale si pretul. Se emite unor cumparatori in urmatoarele scopuri:- pentru ca importatorul sa poata obtine de la banca valuta necesara;- pentru ca importatorul sa poata obtine licenta de import;- la cererea bancii pentru perfectarea unui credit documentar;- in cazul in care vama din tara importatorului cere o factura proforma consulara (vizata de consulatul tarii importatorului din tara exportatorului pentru certificarea originii marfii).Factura proforma nu este document de plata. Nu contine marcajele de expediere si trebuie sa mentioneze in clar denumirea "pro forma". In timp ce factura comerciala este o cerere de plata pentru marfurile livrate, factura proforma este o invitatie la cumparare, trimisa unui cumparator potential.

Faliment

Situatie economica dificila a unui debitor, aflat in imposibilitate de a-si onora datoriile comerciale (fata de creditori); stare de insolvabilitate a debitorului constatata de catre tribunal pe baza declaratiei falitului sau la cererea unuia sau mai multor creditori.

Franciza

Modalitate de colaborare intre o societate numita "francizor" si una (sau mai multe) societati numite "francizate".Francizorul, avand drept de proprietate asupra unei marci inregistrate (sau a unor servicii), ofera francizatului resurse banesti si asistenta de specialitate, precum si dreptul de a folosi marca sa, in vederea desfasurarii unor activitati comerciale. Francizatul are o limita stabilita prin contract a libertatii sale de actiune si el varsa periodic o cota parte din profitul realizat, in folosul francizorului.Vezi si Contract de franciza.

Imprumut

Actiune in baza careia o persoana numita imprumutator preda altei persoane numita imprumutat o cantitate de bunuri consumabile, neconsumabile si/sau o anumita suma de bani, imprumutatul urmand a i le restitui la scadenta, in anumite conditii.

Insolvabil

Sinonim - nesolvabil Care nu este solvabil, care nu-si poate plati datoriile, care se afla in situatia de insolvabilitate.

Insolvabilitate

Situatie in care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mica decat valoarea obligatiilor acestuia fata de terti (creditori, furnizori, buget). Prin vanzarea tuturor activelor de care dispune, agentul economic nu-si poate stinge toate obligatiile pe care acesta si le-a asumat.Insolvabilitatea prelungita este cauza care genereaza falimentul.

Lichidator

Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.Documentatia cuprinde inventarul si bilantul de lichidare, prin care se constata situatia exacta a activelor si a pasivului societatii.Lichidatorul este obligat sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce i s-au incredintat de catre administratori, si actele societatii. De asemenea, el trebuie sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.

Licitatie

Tip de vanzare in care mai multi agenti economici concureaza pentru cumpararea unui bun economic sau pentru obtinerea unui contract de oferta.Licitatia poate fi de mai multe feluri, in functie de modul in care are loc adjudecarea obiectivului propus:- licitatie obisnuita sau englezeasca, in care ofertele de achizitie sunt facute incepand cu un pret de deschidere si se continua cu preturi crescatoare pana cand nimeni nu mai liciteaza peste pretul maxim;- licitatia celui de-al doilea pret,in care pretul maxim de adjudecare va fi redus la nivelul pretului imediat urmator (al doilea) in ordine descrescatoare;- licitatie olandeza, in care se porneste de la un pret inalt si se va scadea consecutiv acest pret pana se va gasi un cumparator;- licitatie a primului pret, in care ofertele de achizitie (de adjudecare) sunt facute in scris, vanzatorul alegand-o pe aceea cu pretul cel mai mare.

Lichidare

Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ (transformarea activului in bani) si plata creditorilor, in vederea partajului activului net ramas intre asociati.Lichidarea este, asadar, precedata de dizolvare.Toate documentele emise de societatea aflata in lichidare trebuie sa poarte o mentiune despre starea societatii (sa arate ca este in lichidare). Patrimoniul social apartine, in continuare, societatii, ca subiect de drept distinct.Dupa aprobarea hotararii de lichidare, adunarea asociatilor procedeaza la numirea lichidatorilor si la stabilirea competentelor acestora pentru realizarea lichidarii. In cazul in care lichidatorii nu au putut fi numiti prin hotararea adunarii asociatilor, numirea acestora se face de catre instanta judecatoreasca, la cererea oricaruia dintre administratori sau asociati.

Persoana juridica

Colectivitate de persoane fizice, cu calitate de subiect distinct, de drept bunurandu-se de o organizare de sine statatoare si de un patrimoniu propriu, indreptat spre realizarea unui anumit scop.In sens larg, persoana juridica se manifesta ca institutie, asociatie, organizatie, societate comerciala etc.

Prescriptie

1. Din punct de vedere juridic stingerea unui drept la actiune sau in executarea unei hotarari prin neexecutarea lui in termenul prevazut de lege sau dobandirea dreptului de proprietate asupra unui lucru prin posesiunea lui (vezi prescriptie extinctiva si prescriptie achizitiva).2. Din punct de vedere bancar stingerea unei creante sau eliberarea de o datorie la capatul unei anumite perioade. Creantele garantate prin ipoteca sunt de regula imprescriptibile.

Registrul creditorilor

Registru-anexa al registrului financiar, in care se inscriu toti creditorii care au girat un imprumut bancar cu ipoteci imobiliare.

Scadenta

Sinonim - maturitate1. Data fixarii platii unui imprumut.2. Data expirarii termenului in care banii depusi la banca in contul de depozit a luat sfarsit.3. Inceputul dreptului de a primi un dividend, o dobanda.

Somatie

Anunt scris facut de catre un creditor unui debitor, prin care ii comunica acestuia ca trebuie sa-si onoreze obligatiile financiare fata de el, iar in caz contrar se va trece la urmarirea sa silita.

Taxa de timbru

Taxa percepute de catre notariate, judecatorii, tribunale si alte autoritati jurisdictionale pentru unitatile care comercializeaza produse si/sau prestari de servicii asupra carora se aplica anumite timbre (fiscale, postale, literare, cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice si ale artelor plastice).Taxele de timbru sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr.1295/1990 modificata prin Ordonanta Guvernului nr.10/1993, iar taxele de timbru pentru activitatea notariala prin Ordonanta Guvernului nr.37/1995. Astfel, sunt supuse taxei de timbru actiunile si cererile introduse la instantele de judecata, precum si in activitatea notariala.

Termen

Din punctul de vedere al dreptului civil, un eveniment viitor si sigur ca realizare, pana la implinirea caruia este amanata inceperea sau stingerea exercitarii drepturilor si executarii obligatiilor.In functie de efectele sale exista termen suspensiv, sau termen extinctiv.In functie de cunoasterea sau necunoasterea cu precizie a datei implinirii lui, inca din momentul incheierii actului juridic civil, termenul este cert sau incert.In functie de izvorul sau, distingem termenul voluntar, legal si judiciar.In functie de titularul beneficiului termenului, avem termen in favoarea debitorului, in favoarea creditorului si in favoarea ambelor parti. In functie de caracterul lor, termenele pot si imperative (peremtorii) sau prohibitive (dilatorii). In functie de efectul lor, termenele pot fi absolute (cominatorii) sau relative (de recomandare). In functie de sensul de calculare, termenele pot fi succesive sau regresive.

Termen judiciar

Sinonime - termen jurisdictional, termen de gratieTermen acordat debitorului de instanta judecatoreasca.

Timbru fiscal

Imprimat de valoare de dimensiune mica, emis de stat, ce serveste la plata unor impozite sau taxe.

Timbru judiciar

Obligatie ce revine celor care se adreseaza organelor de justitie, in anumite cauze, de a plati o taxa de timbru, suplimentara. Veniturile ce se incaseaza din plata acestei taxe se folosesc pentru o mai buna functionare a instantelor de judecata, achizitionarea de lucrari de specialitate, acordarea de stimulente etc. Timbrul judiciar se aplica cauzelor in care se plateste taxa de timbru; nu se plateste la actiunile care sunt scutite de plata taxei de timbru. Timbrul judiciar se aplica pe actiuni la introducerea lor, pe copiile sentintelor precum si la folosirea cailor de atac (apel si recurs). Acest timbru se foloseste si la lucrarile notariale, tot in functie de valoarea actului notarial intocmit.Obligativitatea aplicarii timbrului judiciar a fost stabilita prin Ordonanta Guvernului nr.32/1995 modificata prin Legea 124/1997.

Urban si Asociatii este o companie de recuperare debite care propune servicii de avocatura in Bucuresti, consultanta juridica si economica, arhivare de documente si recuperare profesionala de creante la nivel national si international.

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

#32027 Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context....

2015-01-14 20:19

#32026: BREAKING NEWS: la Oltchim. - Termeni uzuali, pentru toti scosii din context.... 

 

Creanta certa

Sintagma ce desemneaza creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu.Certitudinea creantei reprezinta o conditie pentru promovarea urmatoarelor demersuri procedurale:

- formularea unei cereri de executare silita a creantei;

- aplicarea compensatiei legale;

- promovarea de catre creditor atat a actiunii oblice cat si a actiunii pauliene.

Creanțe salariale

Creanțele ce izvorăsc din raporturi de muncă între debitorul angajator și angajații acestuia. Aceste creanțe sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creanțe de către administratorul judiciar/lichidator în cadrul procedurii de insolvență.

Creanta

Dreptul patrimonial al unei persoane fizice sau juridice (creditor) asupta altei persoane fizice sau juridice (debitor), de executare a unei obligatii, de restituire a unui bun, a unei sume de bani, de realizare a unui serviciu etc. Orice creanta este urmarita pe baza unei clauze prevazute in contract sau in reglementarile juridice in vigoare.


Musafir

#32028 Re: zi mai ghioca,cine i dobitoc sau dobitocii,zi cerneve,zi buletean retardat,zi mirtoaga[gloaba]

2015-01-14 20:32


Musafir

#32029 Re: Re: zi mai ghioca,cine i dobitoc sau dobitocii,zi cerneve,zi buletean retardat,zi mirtoaga[gloab

2015-01-14 20:35


Musafir

#32030

2015-01-14 21:00

Mai oameni buni nu-i mai bagati in seama pe analfabeti aia ,nici nu mai trebuie sa le pomenim numele ,aia ,viermii se stiu ei care, mai ales sudoru-sofer si homo erectus (ca tot se lauda)cap de nulitate in curand vor ajunge niste anomimi nu pot fi numiti oameni ,prostu cand s-a vazut maistru fara scoala si-a dat arama pe fata nu mai suporta sa fie contrazis,ala de este tigan get beget dupa buze, un pupincurist politic o curva care se prostitueaza cu cine da mai mult.Ce au facut cu schimbarea ,nici macar RAHATUL praf.


Musafir

#32031 Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context....

2015-01-14 21:18

#32026: Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA - Termeni uzuali, pentru toti scosii din context.... 

 pai ba prostule, daca tot o bagi pe aia cu contextul, in contextul pe care il prezinti tu,sunt notiuni ce se bat cap in cap. Si crede-ma, cunosc notiunea termenului mult mai clar și mai răspicat decat tine. E usor sa preiei niste definitii de pe net, mai greu e sa le pui în contex,  cum iti place tie sa o spui mereu :)))). Esti total depasit de situatie,  doar tu mai balmărești pe aici ;))))

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA
Musafir

#32032 Re: Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context....

2015-01-14 21:20

#32031: - Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context.... Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 Cunosti mamutarelile si porcismele, citeste pana iti ies ochii din orbite si sa-ti faca ca girofarul:

Creanta certa

Sintagma ce desemneaza creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu.Certitudinea creantei reprezinta o conditie pentru promovarea urmatoarelor demersuri procedurale:

- formularea unei cereri de executare silita a creantei;

- aplicarea compensatiei legale;

- promovarea de catre creditor atat a actiunii oblice cat si a actiunii pauliene.

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA


Musafir

#32033 Re: Re: Datorii de 800 de milioane de euro la Oltchim. S-a publicat lista completă a creditorilor I

2015-01-14 21:27

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

#32034 Re: Re: Re: Datorii de 800 de milioane de euro la Oltchim. S-a publicat lista completă a creditorilo

2015-01-14 21:29

#32033: - Re: Re: Datorii de 800 de milioane de euro la Oltchim. S-a publicat lista completă a creditorilor I 

 TU ESTI CU URMARIREA INSA ITI SCAPA IDEEA PRIN SCOATERILE DIN CONTEXT. ESTI UN RETARD SI OBOSIT AL SORTII, SCOATEREA DIN CONTEXT FIIND GRAVA ABATERE PSIHICA PENTRU TINE SI CULMEA AI CONTAMINAT SI PE ALTII, PUTINII SECTANTI AI TAI, PARCA ASA TE LAUDAI, GRUPUL VOSTRU....  AI PROBLEME GRAVE SI AVOCATI LA FEL DE IDIOTI CA TINE.

 Cunosti mamutarelile si porcismele, citeste pana iti ies ochii din orbite si sa-ti faca ca girofarul:

Creanta certa

Sintagma ce desemneaza creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu.Certitudinea creantei reprezinta o conditie pentru promovarea urmatoarelor demersuri procedurale:

- formularea unei cereri de executare silita a creantei;

- aplicarea compensatiei legale;

- promovarea de catre creditor atat a actiunii oblice cat si a actiunii pauliene.

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

#32035 Problemele salariaţilor unei firme aflate în insolvenţă

2015-01-14 21:49

În România, efectele crizei economice globale au devenit vizibile în ultimul trimestru al anului 2008 şi s-au adâncit în anul 2009. Spre deosebire de alte economii naţionale, economia României dă semne slabe de redresare, cu toate acestea prognoza pe anul 2012-2013 este una rezervată.

Printre efectele negative ale crizei economico-financiare globale – pe lângă cele sociale – se numără imposibilitatea operatorilor economici de a-şi îndeplini întocmai şi la timp obligaţiile asumate, inclusiv cele rezultate din derularea raporturilor juridice de muncă – avand drept consecinţă, iniţierea procedurii insolvenţei.

Toate acestea au determinat majorarea semnificativă a numărului operatorilor economici supuşi procedurii insolvenţei.

Reprezentând un fenomen îngrijorător la nivel naţional, insolvenţa este determinată, în principal, de acumularea de datorii către furnizori, care generează pe termen lung dobânzi şi cheltuieli suplimentare din cauza deprecierii monedei naţionale, precum şi de creşterea stocurilor şi reducerea vânzărilor. Toate acestea au condus la o diminuare a capitalului şi la o lipsă a lichidităţilor care au redus accesul la acordarea de credite pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri).

În aceste condiţii, operatorii economici sunt obligaţi să-şi limiteze desfăşurarea activităţii comerciale numai la acele activităţi menite să conducă la obţinerea lichidităţilor necesare pentru plata datoriilor şi să procedeze la reducerea substanţială a cheltuielilor, inclusiv cele de personal.

Corespunzător normelor europene şi internaţionale privind protecţia creanţelor lucrătorilor în caz de insolvabilitate a angajatorului, normele care reglementează această materie în cadrul legislaţiei române (comerciale sau de dreptul muncii) sunt cuprinse în următoarele acte normative:

•        Codul muncii, respectiv: art. 156 („salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului”); art. 167 („constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se vor reglementa prin lege specială”);

•        Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

•        Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale;

•        Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006;

•        Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, care, în acord cu art. 156 din Codul muncii, dispune în art. 48: („(1) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii.

În caz de faliment sau lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate urmând să fie plătite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 85/2006, insolvenţa se defineşte ca reprezentând „acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”.

Persoanele juridice de drept privat care pot angaja salariaţi, aflate în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă – respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, organizaţiile cooperatiste, societăţile agricole, grupurile de interes economic şi asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară şi activităţi economice – pot fi supuse procedurii generale de insolvenţă sau, în ipoteza procedurii simplificate (în care nu mai deţin niciun bun în patrimoniul lor – în principal – ori administratorul sau actele constitutive ori documentele constitutive nu pot fi găsite ori solicită aceasta sau nu îndeplinesc condiţiile pentru intrarea în procedura de reorganizare).

•        În acord cu dispoziţiile art. 3 pct. 8 din Lege, salariaţii angajatorului debitor au calitatea de creditori îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, fără a depune personal declaraţiile de creanţă.

•        Creanţele salariale sunt, în conformitate cu prevederile pct. 10, înregistrate din oficiu în tabelul de creanţe de către administratorul judiciar sau de către lichidator.

•        Cuantumul minim al creanţei instituit de Lege pentru a putea fi introdusă cererea de iniţiere a procedurii insolvenţei este de 30.000 lei, iar, în cazul salariaţilor, de 6 salarii medii pe economie.

•        Salariaţii sunt implicaţi activ în derularea procedurii insolvenţei alături de instanţele judecătoreşti, judecătorul-sindic, administratorul judiciar şi lichidator, ca membrii în Adunarea creditorilor.

•        Salariaţii trebuie să-şi desemneze un reprezentant, un delegat care va participa la şedinţele Adunării creditorilor, votul exprimat de acesta prezentând relevanţă pentru întreaga valoare a creanţelor reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti ce li se cuvin tuturor salariaţilor unităţii.

•        Spre deosebire de dispoziţiile cuprinse în Codul muncii referitoare la încetarea contractului
individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în situaţia iniţierii procedurii insolvenţei, încetarea contractelor individuale de muncă ale angajatorului debitor cu salariaţii săi se va realiza cu prioritate (de urgenţă) de către administratorul judiciar sau de către lichidator, fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă prevăzută de lege, cu excepţia acordării termenului legal de preaviz de 15 zile lucrătoare (Stefanescu, 2006) (20 de zile lucrătoare potrivit art. 74 alin. 2 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional).

•        Cum scopul final al procedurii insolvenţei îl reprezintă îndestularea creditorilor din sumele obţinute, ordinea de priorităţi este cea stabilită în art. 123 din Lege şi anume: taxele, timbrele sau
orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate în derularea procedurii; creanţele izvorâte din raporturile de muncă; creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate de instituţiile de credit după deschiderea procedurii, precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii; creanţele bugetare; creanţele reprezentând sume datorate de către debitor unor terţi, în baza unor obligaţii de întreţinere, alocaţii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă; creanţele reprezentând sume stabilite de judecătorul-sindic pentru întreţinerea debitorului şi a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică; creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, precum şi din chirii; alte creanţe chirografare; precum şi creanţele subordonate.

•        Conform prevederilor art. 36 din acelaşi act normativ, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită iniţiate pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de angajatorul debitor. Practic, odată iniţiată procedura insolvenţei, salariaţii nu mai beneficiază de altă cale de atac împotriva angajatorului debitor, pentru a-şi recupera creanţele de natură salarială, decât parcurgerea etapelor strict prevăzute de Lege, orice altă acţiune urmând a fi suspendată de drept.

Prin Legea nr. 200/2006 a fost constituit Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Prin intermediul acestui fond „se asigură plata creanţelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi din contractele colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii insolvenţei şi faţă de care a fost dispusă măsura ridicării totale sau parţiale a dreptului de administrare, denumiţi în continuare angajatori în stare de insolvenţă” (art. 2 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale). Printre resursele financiare ale Fondului de garantare se numără şi contribuţiile lunare plătite de către angajatori, dar şi veniturile reprezentând dobânzi şi majorări de întârziere pentru neachitarea în termenul de plată a contribuţiei.

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

#32036 Re: Problemele salariaţilor unei firme aflate în insolvenţă

2015-01-14 21:51

#32035: Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA - Problemele salariaţilor unei firme aflate în insolvenţă 

 

Din resursele Fondului de garantare se suportă următoarele categorii de creanţe salariale:

a)       salariile restante;

b)       compensaţiile băneşti restante, datorate de angajatori pentru concediul de odihnă neefectuat de salariaţi, dar numai pentru maximum un an de muncă;

c)       plăţile compensatorii restante, în cuantumul stabilit în contractul colectiv de muncă şi/sau în contractul individual de muncă, în cazul încetării raporturilor de muncă;

d)      compensaţiile restante pe care angajatorii au obligaţia de a le plăti, potrivit contractului colectiv de muncă şi/sau contractului individual de muncă, în cazul accidentelor de muncă sau al bolilor profesionale;

e)       indemnizaţiile restante, pe care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a le plăti pe durata întreruperii temporare a activităţii.

Potrivit legii, din Fondul de garantare nu se suportă contribuţiile sociale datorate de angajatorii în stare de insolvenţă. Suma totală a creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăşi cuantumul a trei salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat. În ceea ce priveşte ordinea de priorităţi la plata creanţelor în cazul insolvenţei, primele pe listă sunt taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate în cadrul desfăşurării procedurii insolvenţei.

Pe locul secund se află creanţele izvorâte din raportul de muncă. În acest sens, a fost adoptată, pe lângă Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, şi Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului pentru plata creanţelor salariale, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2007. Ele pun în practică prevederile Codului Muncii, potrivit căruia „salariile se plătesc înaintea oricărei alte obligaţii a angajatorilor”.

Legea 85/2006 a îmbunătăţit legislaţia din domeniu, creditorii nu mai trebuie să demonstreze insolvabilitatea debitorului, ci practic această stare se prezumă, debitorul fiind cel care trebuie să probeze că este solvabil şi stabil din punct de vedere economic. Totuşi, spre deosebire de ţările occidentale, în România în continuare o procedură de lichidare poate dura până la cinci ani, spre deosebire de şase luni, cât ar fi normal. Cu toate acestea, timpul necesar încheierii procedurii de faliment ar putea fi redus potrivit noii legislaţii. Se poate opta pentru o procedură simplificată prin care debitorul intră direct în procedura falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenţei, fie după o perioadă de observaţie de maximum 60 de zile.


Musafir

#32037 Re: Re: Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context....

2015-01-15 08:17

#32032: Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA - Re: Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context.... 

 Pai ba, BOULE, maimute si cruci tu pui, retardatule cu ifose de tip dashtept. Hai, mai baga un text lung si insipid ca tine, in care repeti la nesfarsit niste aberatii cat tine. Baaa, nu cu insolventa nu e de glumit, ci cu cretini ca tine plini de frustrari, care se cred Dumnezeii petitiei! Du-te in ma-ta cu aberatiile tale.


Musafir

#32038 Datorii de 800 de milioane de euro la Oltchim. S-a publicat lista completă a creditorilor

2015-01-15 09:32

Datorii de 800 de milioane de euro la Oltchim. S-a publicat lista completă a creditorilor.

Cele mai mari datorii sunt la bănci, la Electrica şi la AAAS.
Creditorii care vor fi despăgubiţi cu prioritate sunt cei cu creanţe garantate, statul şi salariaţii.
Circa 270 de milioane de euro reprezintă creanţe chirografare, care au şanse foarte mici să mai fie recuperate.


Oltchim Râmnicu Vâlcea, societate de stat aflată în insolvenţă, are datorii totale de 3,45 miliarde de lei (800 de milioane de euro), din care garantate sunt 900 de milioane de lei, bugetare 1,28 miliarde de lei şi chirografare 1,25 miliarde de lei, potrivit tabelului creanţelor publicat săptămâna trecută de administratorii judiciari Oltchim, Rominsolv şi BDO Restructuring, în Buletinul Insolvenţei.

Creditorii chirografari, cel mai probabil, nu vor mai recupera nimic din ce li se cuvine, potrivit procedurilor de insolvenţă.
Statul beneficiază şi el de prioritate la recuperarea creanţelor, ca şi foştii sau actualii salariaţi.


Toată ştirea pe Economica.net


Musafir

#32039

2015-01-15 09:41

 

Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice
  

Bucureşti, 6 ianuarie 2015

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Ministrul Economiei, Comerţului si Turismului, Mihai Tudose, s-a întâlnit astăzi, 6 ianuarie a.c., la sediul ministerului, cu administratorii judiciari ai societătii Oltchim S.A., consorţiul format din RomInsolv si BDO Business Restructuring, reprezentat de domnii Gheorghe Piperea si Nic Bălan, însotiti de administorul special Bogdan Stănescu, precum si cu o delegatie a Sindicatului Liber Oltchim, condusă de Mihai Diculoiu si Achile Dutu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Chimie si Petrochimie.

În cadrul acestor întâlniri, Ministrul Mihai Tudose le-a declarat celor prezenti că îsi doreste continuarea parteneriatului cu administratorii judiciari ai combinatului din Râmnicu Vâlcea si a colaborării cu partenerii sociali în vederea identificării celor mai bune solutii pentru dezvoltarea societătii Oltchim.

Din punctul de vedere al Ministrului Economiei, Comertului si Turismului prioritară este reorganizarea Oltchim înainte de privatizare pentru cresterea interesului unui cumpărător capabil să sustină activitatea combinatului. ”Evolutia financiară din ultimul an, ne arată că există premize pozitive pentru o reorganizare rentabilă a societătii, iar ipoteza falimentului este exclusă”, a afirmat Ministrul Mihai Tudose. 

Totodată, acesta le-a declarat atât administratorilor judiciari, cât si reprezentantilor sindicatelor de la Oltchim că plata salariilor compensatorii restante ale celor disponibilizati trebuie să constituie o prioritate pentru conducerea combinatului si că va întreprinde toate demersurile necesare pentru a sprijini o astfel de solutie. 

Administratorii judiciari ai Oltchim, la rândul lor, au arătat că cifra de afaceri a societătii a crescut de la intrarea în insolventă (februarie 2013), de la 5,4 milioane de Euro pe lună la 16 milioane de Euro pe lună în ultimele luni din 2014, înregistrând, pentru pima dată în ultimii trei ani, un profit brut din exploatare cumulat de  cca. 580 mii Euro în lunile octombrie si noiembrie ale anului trecut. Totodată, cei 2247 de angajati ai Oltchim îsi primesc lună de lună drepturile salariale, mai putin restantele salariale de 2,5 luni înregistrate înainte de intrarea în insolventă.

În continuare, acestia i-au prezentat Ministrului Economiei, Comertului si Turismului, calendarul privind procedura de reorganizare a societătii care prevede definitivarea tabelului creantelor în data de 7 ianuarie, prezentarea planului de reorganizare în 30 de zile de la aceasta dată si aprobarea acestuia cel mai târziu în data de 7 martie.

La rândul lor, reprezentantii sindicatelor de la Oltchim i-au cerut Ministrului Mihai Tudose să verifice activitatea administratorilor judiciari, arătându-se nemultumiti de prestatia acestora, în special în ceea ce priveste pierderile pe care societatea continuă să le înregistreze de la declansarea procedurii insolventei. De asemenea, acestia au solicitat semnarea unui Protocol cu Ministerul Economiei, Comertului si Turismului de informare si consultare reciprocă periodică privind activitatea combinatului Oltchim, urmând ca în perioada următoare să fie agreat un astfel de Protocol cu toti partenerii sociali din cadrul societătii.

 

Biroul de Presă al Ministerului 

Economiei, Comerţului şi Turismului

 

 


Musafir

#32040 CULMEA NESIMȚIRII LA OLTCHIM!!!

2015-01-15 13:10

http://ziaruldevalcea.ro/2015/01/15

CULMEA NESIMȚIRII: Fostul director de la Oltchim, Marius PÎRVU, este plătit cu 18.000 lei lunar deși nu mai lucrează în combinat! 

De ce tolerează administratorul Bogdan Stănescu și administratorul judiciar Gheorghe Piperea această situație:

CULMEA NESIMȚIRII: Fostul director de la Oltchim, Marius PÎRVU, este plătit cu 18.000 lei lunar deși nu mai lucrează în combinat!

• Sindicaliştii de la Oltchim, cu jalba-n proţap la ITM Vâlcea. Aceştia cer reducerea salariilor directorilor combinatului şi plata salariilor restante

Sindicaliştii de la Oltchim, cu jalba-n proţap la ITM Vâlcea. Aceştia cer reducerea salariilor directorilor combinatului şi plata salariilor restante 2200 de oameni lucreaza la Oltchim. Sindicaţiştii de la Oltchim au depus la ITM Vâlcea o adresă în care cer, printre altele, reducerea salariilor celor 11 directori la 5000 de lei/lună. Potrivit adevarulro, sindicaliştii reclamă că un fost director al combinatului, argeşeanul Marius Pârvu, primeşte salariu de la Oltchim deşi nu mai lucrează în societate de aproape un an. În sesizarea depusă la ITM, liderii Sidicatului Liber Oltchim se plâng că administratorii judiciari şi directorul general adjunct al societăţii încalcă legislaţia muncii. Printre neregulile semnalate de sindicalişti se numără neacordarea drepturilor salariale pe lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2014, neplata salariilor compensatorii celor 969 de angajaţi disponibilizaţi în 2013 sau achitarea către ANAF a impozitelor aferente plăţilor compensatorii înainte de plata efectivă a sumelor către disponibilizaţi. De asemenea, sindicaliştii cer inspectorilor ITM să verifice de ce fostul director al societăţii, argeşeanul Marius Pârvu, este plătit de Oltchim deşi nu mai lucrează în combinat. „Vă solicităm o analiză în S.C. Oltchim pentru soluţionarea neregulilor existente la data de 5 ianuarie 2015, astfel: detaşarea în 2014 a salariatului Marius Pârvu la Direcţia Apelor Vedea-Argeş cu menţinerea salariului de 18 000 de lei/lună, fără ca societatea Oltchim să aibă vreun avantaj; reducerea salariilor exagerat de mari ale celor 11 directori de la peste 15 000 lei/lună la maxim 5 000 lei/lună, deoarece sunt mult peste salariul brut lunar de 2 900 lei. (…) Avem convingerea că la această sesizare vă veţi implica pentru soluţionarea efectivă a neregulilor, apelând inclusiv la ministrul Muncii, doamna Rovana Plumb”, se arată în adresa depusă la ITM Vâlcea. Reprezentanţii ITM spun că vor cerceta cele sesizate de conducerea Sindicatului Liber Oltchim. „Noi soluţionăm aspectele care ţin de competenţa noastră. Dacă în sesizare se face referire la aspecte care nu ţin de competenţa noastră, atunci vom direcţiona sesizarea către instituţiile abilitate”, precizează Ion Tănăsoiu, inspector-şef ITM Vâlcea. Combinatul din Râmnicu Vâlcea a intrat in insolvenţă în ianuarie 2013, iar încercările Ministerului Economiei de a-l privatiza în 2014 s-au soldat cu un eşec. În acest context, administratorii judiciari vor prezenta planul de reorganizare a societăţii în primăvara acestui an, plan ce ar putea include noi disponibilizări.

ce ai luat mai ghioca,radule,bai dumitrule,zi bica ce ati supt?

#32041 cica dumitru ,bica si SVRO sau dus la BUCURESTI sa ia ceva pe desti?.

2015-01-15 14:49

BREAKING NEWS: la Oltchim.Cu insolvenţa nu-i de glumit!

#32042 Re: Re: Re: Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context....

2015-01-15 15:07

#32037: - Re: Re: Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context.... 

 PROSTIA SI CRETINISMUL ESTE INGRAMADIT IN CUTIA TA CRANIANA SI ATI INDOBITOCIT SI PE ALTII SA PIARDA SUME DE BANI SI ALTE FAPTE CU CARE TU SI ALTII ATI PARTICIPAT, NEMERNICULE. DE MAIMUTARELI SI PORCISME TE OCUPI SI VA OCUPATI. ESTI INAPTUL SI CRETINUL SECOLULUI. SUMELE DE PLATI COMPENSATORII BOLOVANE SUNT CREANTE CERTE DEOARECE SE ACHITA IDIOTULE SI NIMENI NU POATE ATACA SUMELE CARE SUNT IN ACTE ( BINE, TU SI ALTII  CA TINE  ASTA ATI FACUT IN PROCESE DE VI S-AU DAT CU IREVOCALE, V-ATI ATACAT CU CRETINISMUL VOSTRU SI ATI PRIMIT CE MERITATI PROCESE INCHISE...), FIIND IMPOZITATI, OPRITI PILONUL II PENSII PRIVATE, CASA DE PENSII..., INSA IN CRETINISMUL TAU SI A MULTORA PUTINI LA NUMAR UN GRUP SECTANT SI IESIT DIN CONTEXT, NU TINETI CONT CA OLTCHIM ESTE IN INSOLVENTA BOLOVANULE, NU POTI SA SPUI CA EXISTA DATORIE CURENTA (CARE DE FAPT ESTE TOT O CREANTA NEACHITATA, INSA TU REFUZI SI MULTI ALTII CA TINE...) ATATA TIMP CAT ESTE TRECUTA CA SI CREANTA IN ACTE, FIIND INSOLVENTA PROSTOVANE. LASA CA NU INTELEGI SI ESTI SCOS DIN CONTEXT.

CREANTE GARANTATE SAU CERTE CUM DORESTI SA LE INTELEGI SI PRIORITARI LA ACHITARE PRIN PLATI.

" Statul beneficiază şi el de prioritate la recuperarea creanţelor, ca şi foştii sau actualii salariaţi. "

 

"Creanțe salariale

Creanțele ce izvorăsc din raporturi de muncă între debitorul angajator și angajații acestuia. Aceste creanțe sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creanțe de către administratorul judiciar/lichidator în cadrul procedurii de insolvență."

http://www.notiunidedrept.ro/creante-salariale/

Creanta certa

Sintagma ce desemneaza creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu.Certitudinea creantei reprezinta o conditie pentru promovarea urmatoarelor demersuri procedurale:

- formularea unei cereri de executare silita a creantei;

- aplicarea compensatiei legale;

- promovarea de catre creditor atat a actiunii oblice cat si a actiunii pauliene.


Musafir

#32043 PAI CE VREI MA SA PUNA,TALIBANI CERNEVISTI SI POPONARI?

2015-01-15 15:28


Musafir

#32044 Re: Re: Re: Re: Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context....

2015-01-15 15:29

#32042: BREAKING NEWS: la Oltchim.Cu insolvenţa nu-i de glumit! - Re: Re: Re: Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context.... 

 Te-am vazut in fata, la pavilion, tot urat si prost ai ramas. Are dreptate cel demai devreme, esti plecat rau cu sorcova. CREANTE!!! CREANTE!!! IESIT DIN CONTEXT!!!! Esti taaaaare dobitoc baiatule!


Musafir

#32045 Re: Re: Re: Re: Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context....

2015-01-15 15:32

#32042: BREAKING NEWS: la Oltchim.Cu insolvenţa nu-i de glumit! - Re: Re: Re: Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context.... 

 BAGA MISTER NISTE TALIBANI CERNEVISTI CU TURBANE,BAGA L PE SULEYMAN[ALA CARE A PLECAT CU ,CORTUL]CUM ZBOARA EL SPRE BULGARIA.

BREAKING NEWS: la Oltchim.Cu insolvenţa nu-i de glumit!

#32046 Re: Re: Re: Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context....

2015-01-15 15:34

#32037: - Re: Re: Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context.... 

 ESTI UN KAMIKAZE TALIBANIZAT SI SINGUR TE UCIZI, NOI OBSERVAM CUM ITI DETONEZI BOMBA SI MORI, TE UCIZI PENTRU CA ESTI SCOS DIN CONTEXT, PROST,... SI CHIAR ASA, CE AI DORI NEMERNICULE SA FIE PUBLICAT AICI, ASTA FACETI VOI, PORCISME, MAMUTARELI, CRETINISME SI ALTE  FAPTE..., INJURI CA UN SCOS DIN CONTEXT DEOARECE NU AI BAAA CREIER SI ATATA POTI,  AI STOP, PACLA NEAGRA SI CEATA DEASA..... ESTI UN NIMENI, UN LICURICI ARS, O CREANTA OBOSITA DIN LIPSA PRICEPERII TALE RETARDE... , OGLINDA NU AI PENTRU CA AI SPART-O SI NU MAI STI CINE ESTI SI CE MONSTRU SCHIMONOSIT ESTI...., UN SCOS DIN CONTEXT BOLNAV, ASTA ESTI. ESTI LADA DE GUNOI A ISTORIEI NEGRE SI PLINE DE ORTRAVA DIN OLTCHIM, CANALIZAREA SI SCURSURA TUTUROR TIMPURILOR, SCOS DIN CONTEXT.

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA LA SC. OLTCHIM SA.

#32047 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context....

2015-01-15 15:39

#32044: - Re: Re: Re: Re: Re: Termeni uzuali, pentru toti scosii din context.... 

MAIMUTARITULE,  N-AM FOST EU BOULE, DOVADA  CA ESTI SCOS DIN CONTEXT SI TOTAL DEPASIT DE TOT IN VIATA ASTA....!!!! DESPRE CREANTE SUNT TOATE SUMELE IDIOTULE NEACHITATE SI RAMASE INSCRISE IN ACTE. PENTRU OBOSITI CA TINE ASA..., NU PREA POTI TU PRICEPE, ESTI UN LIMBRIC FARA CREIER. MARSSS RETARZILOR PROSTI SI INAPTI DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE.....!!!

 ESTI UN KAMIKAZE TALIBANIZAT SI SINGUR TE UCIZI, NOI OBSERVAM CUM ITI DETONEZI BOMBA SI MORI, TE UCIZI PENTRU CA ESTI SCOS DIN CONTEXT.

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-01-15 15:50


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-01-15 15:53


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-01-15 18:23