Cerem explicaţii urgente privind calculul indemnizaţiilor!

În legătură cu faptul că în cadrul seminarelor organizate de mai multe subdiviziuni ale CNAS la tema indemnizaţiilor de incapacitate de muncă survenită după 01.07.2019 au fost oferite informaţii contrare, solicităm cît mai urgent să oferiţi contribuabililor raspuns la următoarele întrebări:

1. Daca angajatul nu are stagiul necesar indicat în art. 6 al Legii 289/2004 – are oare dreptul la indemnizaţia din contul angajatorului?

2. Cum angajatorul calculează indemnizaţia în cazul cînd angajatul nu are bază de calcul:

- conform pct. 11 HG 426/2004 sau
- conform art. 7 al Legii 289/2004?

(această întrebare a fost adresată şi pe pagina Dvs. de pe facebook.com

https://www.facebook.com/cnas.md/photos/a.407029896064504/1895849280515884/?type=3&theater ).

3. E adevărat că CNAS nu are posibilitate tehnică de a calcula indemnizaţiile de incapacitate de muncă? La CTAS Bălţi specialiştii consultă contabilii, să calculeze şi să achite indemnizaţiile în modul în vigoare pînă la 01.07.2019.

Rugăm ca răspunsul la aceste întrebări să fie afişat pe pagina oficială a CNAS.
***************************************************************
В связи с тем, что на семинарах, организованных подразделениями CNAS на тему нетрудоспособности, возникших после 01.07.2019, была представлена противоположная информация, мы просим как можно более срочно дать налогоплательщикам ответы на следующие вопросы:

1. Если у работника нет необходимого стажа, указанного в ст. 6 Закона 289/2004 - имеет ли он право на пособие за счет работодателя?

2. Как работодатель рассчитывает пособие, если у работника отсутствует расчетная база:

- согласно пункту 11 ПП 426/2004 или
- согласно ст. 7 Закона 289/2004?

(этот вопрос также был адресован на вашей странице в facebook.com

https://www.facebook.com/cnas.md/photos/a.407029896064504/1895849280515884/?type=3&theater).

3. Правда ли, что CNAS не имеет технической возможности рассчитать пособия по нетрудоспособности? В CTAS Bălţi специалисты консультируют бухгалтеров, что им следует рассчитывать и выплачивать пособия в по старому законодательству, действующему до 01.07.2019.

Мы просим, чтобы ответы на эти вопросы был размещены на официальной странице CNAS.

 


Татьяна Тунгускова    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Татьяна Тунгускова să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook