ÎMPOTRIVA STRĂMUTĂRII REFUGIAŢILOR ŞI MIGRANŢILOR ÎN ROMÂNIA

Contactați autorul petiției

MARŞ organizat împotriva 'Pactului pentru MIGRAȚIE de la Marrakesh'

2018-12-05 07:55:52

Marș de PROTEST organizat împotriva 'Pactului pentru Migrație de la Marrakesh' 

TRASEU, miercuri, 5 decembrie 2018, incepând cu ora 15:
- Ministerul Afacerilor Externe (Aleea Alexandru nr. 31, sector 1, București);
- Guvern (Piața Victoriei);
- Ministerul Afacerilor Interne (Piața Revoluției);
- Piața Universității (în fața statuii lui Mihai Viteazul);
- Palatul Cotroceni.
https://www.stiripesurse.ro/mar-de-protest-organizat-impotriva-pactului-pentru-migra-ie-de-la-marrakesh_1308458.html 

 

Referitor la ComPactul Global pentru MIGRAȚIE!!!
《Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a aprobat miercuri, 28 noiembrie a.c., la propunerea Guvernului României, Memorandumul cu tema ,,Participarea delegației României la Conferința interguvernamentală la nivel înalt pentru adoptarea ComPactului ONU pentru o Migrație sigură, ordonată și reglementată”.

Prin acest Memorandum, Guvernul României a propus adoptarea unei poziții de susținere din partea României a Compactului Global pentru Migrație (CGM), în forma convenită în urma negocierilor.

De asemenea, prin intermediul acestui document, a fost aprobat textul declarației naționale care va fi prezentată de către delegația României care va participa la Conferința interguvernamentală pentru adoptarea Compactului Global pentru o migrație sigură, ordonată și reglementată, care va avea loc în perioada 10-11 decembrie a.c., la Marrakesh, Maroc.

În declarația națională se arată, printre altele, că CGM nu încurajează migrația și nu are în vedere crearea de noi drepturi, fiind un document care reunește un set de politici și bune practici în domeniu, de la care statele pot să se inspire pentru implementarea politicilor migraționale naționale. De asemenea, se arată că CGM nu este un acord internațional cu valoare juridică obligatorie, fiind respectată suveranitatea națională a statelor de a decide propriile politici migraționale naționale și prerogativele de a reglementa migrația în cadrul jurisdicțiilor lor, în conformitate cu dreptul internațional. În plus, Compactul nu implică obligații financiare suplimentare pentru statele membre.

Compactul Global pentru Migrație vizează crearea unui cadru de cooperare destinat îmbunătățirii guvernanței și a cooperării internaționale în materie de migrație legală, abordării uniformizate a provocărilor actuale asociate acestui fenomen, precum și consolidării contribuției migranţilor și a migrației la dezvoltarea durabilă. De asemenea, se are în vedere încurajarea unor politici eficiente de management al frontierelor, cu respectarea suveranității naționale, a statului de drept și a obligațiilor în conformitate cu dreptul internațional.

România a participat timp de 18 luni, în baza unui mandat aprobat de către Prim-ministrul României, la toate etapele de negociere a Compactului Global pentru Migrație, pledând pentru adoptarea unui text echilibrat și susținând unitatea poziționării Uniunii Europene. Printre obiectivele României au figurat susținerea unui text fără valoare juridică obligatorie, evitarea stabilirii obligațiilor financiare suplimentare obligatorii pentru statele membre, reflectarea corespunzătoare a principiului suveranității naționale, susținerea unor politici care să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, precum și reflectarea adecvată a diferențierii clare între migranţi legali și ilegali, precum și între migranţi și refugiați.

Conform Memorandumului, decizia privind asumarea Compactului Global pentru Migrație ia în considerare atât interesele naționale ale României, precum și perspectiva preluării de către țara noastră a Președinției Consiliului Uniunii Europene și candidatura la un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU. Linia de acțiune a României este bazată pe solidaritate, angajament multilateral și necesitatea unui răspuns colectiv și o abordare cuprinzătoare faţă de provocările migrației. Totodată, este vizată combaterea efectelor negative generate de o migrație neregulată și negestionată, cum ar fi xenofobia, intoleranța și rasismul.》
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-a-aprobat-propunerea-guvernului-romaniei-pentru-sustinerea-de-catre-romania-a-compactului-global-pentru-migratie

 


Monica Petruţ

RĂSPUNSUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE (MAI)

2017-12-29 21:02:23

AM PRIMIT RĂSPUNS DE LA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE (MAI – Serviciul Drept Internaţional) la petiţia intitulată “ÎMPOTRIVA STRĂMUTĂRII REFUGIAŢILOR ŞI MIGRANŢILOR ÎN ROMÂNIA” şi l-am publicat pe Facebook la acest link: https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/1170034303130340
 
Dacă AR FI RESPECTATE toate CONDIŢIILE şi CRITERIILE ce sunt enumerate în răspunsul primit de la MAI, este NEJUSTIFICAT PROCESUL DE RELOCARE a unor refugiaţi din Turcia şi din statele U.E. în România.

 În petiţia trimisă la MAI, m-am referit şi la proiectele legislative publicate pe site-ul MAI. 

În data de 4 decembrie 2017, Ministerul de Interne (MAI) a pus în dezbatere publică un „Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecția internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European”, iar asta se întâmpla după ce, începând din 27 octombrie 2017, a fost în dezbatere publică un „Proiect de H.G. pentru completarea H.G. nr.1596/2008 privind RELOCAREA REFUGIAȚILOR în România”. 
 

 Textul integral al petiţiei e la acest link:https://www.petitieonline.com/a/125508
 
Prima pagină din RĂSPUNSUL PRIMIT DE LA MAI – Serviciul Drept Internaţional: 
 
A doua pagină din RĂSPUNSUL PRIMIT DE LA MAI – Serviciul Drept Internaţionalhttps://www.facebook.com/MonaPetrut/photos/pcb.1170034303130340/1170032999797137/?type=3&theater
 
 

Monica Petruţ

Ministerul de Interne (MAI) a publicat 2 proiecte cu privire la RELOCAREA şi INTEGRAREA REFUGIAȚILOR în România

2017-12-05 03:14:09

În timp ce în spaţiul public aruncă tot felul de DIVERSIUNI CU CARE SĂ NE DISTRAGĂ ATENŢIA, GUVERNANŢII ROMÂNIEI sunt mai PREOCUPAŢI DE SITUAŢIA REFUGIAŢILOR PE CARE ÎI STRĂMUTĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI din Turcia şi din alte ţări ale Uniunii Europene. https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/1155626924571078

Ieri, 4 decembrie 2017, Ministerul de Interne (MAI) a pus în dezbatere publică un „Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecția internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European”, iar asta se întâmplă după ce, începând din 27 octombrie 2017, a fost în dezbatere publică un „Proiect de H.G. pentru completarea H.G. nr.1596/2008 privind RELOCAREA REFUGIAȚILOR în România”. #MonaPetrut
Ambele proiecte, notele de fundamentare şi expunerile de motive le găsiţi la acest link: http://www.mai.gov.ro/index05_1.html
În legătură cu acest nou proiect publicat pe site-ul MAI, le  trimit petiţia, aşa cum am publicat-o la acest link:
CA SĂ VEDEŢI CE PREOCUPĂRI AU GUVERNANŢII ROMÂNIEI, ÎN LOC SĂ SE OCUPE DE UN TRAI MAI BUN PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI, postez câteva modificări propuse prin PROIECTUL PRIVIND INTEGRAREA SOCIALĂ A STRĂINILOR:
- La pct.5: Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 6 - STRĂINII care au dobândit o protecţie internaţională în România AU ACCES LA DOBÂNDIREA UNEI LOCUINŢE SOCIALE în condiţiile stabilite de Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
- La pct.6: Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art.7 - (1) Străinii care au dobândit o protecţie internaţională în România AU ACCES LA ASISTENŢĂ MEDICALĂ în aceleaşi condiţii stabilite de lege pentru cetăţenii români. (2) Străinii care au dobândit protecţie internaţională în România şi se încadrează în una din categoriile prevăzute la art.224 alin.(1) literele (a), (b), (d), (e) şi (f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE FĂRĂ PLATA CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE. 2 (3) Străinilor beneficiari ai protecţiei internaţionale în România care au obţinut calitatea de asigurat, li se emite de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, care va fi înscris în cardul de sănătate.”
- La punctele 7-15 sunt menţionate modurile în care au acces GRATUIT, atât ADULŢII, cât şi COPIII, la ÎNVĂŢĂMÂNT, ACTIVITĂŢI CULTURALE, RECREAŢIONALE, SOCIALE şi PROGRAME DE INTEGRARE.
- La pct.14 sunt enumerate ACTIVITĂŢILE şi BENEFICIILE ce pot fi incluse, singure sau cumulat, în cadrul planului individual al fiecărui străin: a) activităţi de consiliere şi sprijin pentru asigurarea accesului la drepturile enumerate la art.1 lit.a); b) sesiuni de ACOMODARE CULTURALĂ; c) CURSURI DE ÎNVĂŢARE A LIMBII ROMÂNE; d) ACTIVITĂŢI EDUCATIVE şi RECREAŢIONALE; e) AJUTOR NERAMBURSABIL; f) AJUTOR MATERIAL în cuantum egal cu cel acordat solicitanţilor unei forme de protecție internațională; g) CAZARE în unul din Centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanților de azil din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, în funcţie de numărul locurilor de cazare disponibile; h) ALTE TIPURI DE ACTIVITĂŢI sau BENEFICII stabilite ÎN FUNCŢIE DE NEVOILE INDIVIDUALE ALE STRĂINULUI şi ACORDATE DE CĂTRE organizații neguvernamentale sau AUTORITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE.
- La punctele 19-22 se arată cum sunt OBLIGATE AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE să asigure accesul străinilor care au dobândit o protecţie internaţională în România la asistenţă socială, medicală şi la educaţie, iar „în vederea realizării măsurilor pentru STIMULAREA OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are OBLIGAȚIA DE A ÎNTOCMI PLANUL INDIVIDUAL DE MEDIERE PENTRU FIECARE PERSOANĂ înscrisă în programul de integrare şi înregistrată ca persoană ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ.
 
CINE ARE NERVI TARI, POATE CITI CARE SUNT TOATE BENEFICIILE ACORDATE PRIN MODIFICĂRILE PROPUSE, la acest link:
Expunerea de motive e aici:

Monica Petruţ

RĂSPUNSUL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

2017-10-08 13:54:21


AM PRIMIT RĂSPUNS DE LA MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (MAE - Direcția Relații Interinstituționale, Politici și Informații Publice) la petiţia intitulată “ÎMPOTRIVA STRĂMUTĂRII REFUGIAŢILOR ŞI MIGRANŢILOR ÎN ROMÂNIA”.

Pe Facebook, am publicat răspunsul de la MAE la acest link: 

Pe Gmail, am postat RĂSPUNSUL DE LA MAE LA ACEST LINK: 

https://photos.google.com/album/AF1QipMSk1K9aE0ZNm0DJ2hlAkorVg_mIBktcNG-Dof9/photo/AF1QipOnFxxWkofqTUmGJjKRvTZLiAUn2peOUcDy89gq

 

Răspunsul primit de la Avocatul Poporului (AVP), cu privire la petiţia intitulată “ÎMPOTRIVA STRĂMUTĂRII REFUGIAŢILOR ŞI MIGRANŢILOR ÎN ROMÂNIA”, trimisă în data de 21.08.2017,  l-am publicat pe Facebook la acest link: https://www.facebook.com/MonaPetrut/photos/pcb.1119268901540214/1119268484873589/?type=3&theater

Textul integral al petiţiei e la acest link: https://www.petitieonline.com/a/125508

 


Monica Petruţ

Petiţie către prim-ministrul Tudose, ministrul de externe Meleşcanu şi Avocatul Poporului

2017-08-21 15:04:20

Retrimit, către actualii prim-ministru şi ministru de externe, petiţia pe care am trimis-o anul trecut către Guvern şi Ministerul Afacerilor Externe şi la care am primit răspunsul postat la aceste link-uri:

-  https://photos.google.com/album/AF1QipMSk1K9aE0ZNm0DJ2hlAkorVg_mIBktcNG-Dof9/photo/AF1QipMb1f08cbplphM5hyVFZuK1RCril8f49e5U5_r8  (pentru utilizatorii Gmail);

-  https://www.facebook.com/MonaPetrut/photos/a.398103933656718.1073741829.388922984574813/874489302684843/?type=3&theater   (pentru utilizatorii Facebok).

Acelaşi text al petiţiei îl trimit şi Avocatului Poporului.

UPDATE:

- Am primit mesaj de la MAE şi mi-au comunicat nr. cu care au înregistrat cererea: E1/P/693/24 august 2017. 

- Am primit răspuns de la Avocatul Poporului (AVP), cu privire la petiţia intitulată “ÎMPOTRIVA STRĂMUTĂRII REFUGIAŢILOR ŞI MIGRANŢILOR ÎN ROMÂNIA”, trimisă în data de 21.08.2017.

Pe Facebook, răspunsul l-am publicat la acest link: https://www.facebook.com/MonaPetrut/photos/pcb.1119268901540214/1119268484873589/?type=3&theater

- De la Cabinetul prim-ministrului am primit informaţia că petiţia intitulată “ÎMPOTRIVA STRĂMUTĂRII REFUGIAŢILOR ŞI MIGRANŢILOR ÎN ROMÂNIA”, trimisă în data de 24.08.2017, a fost înregistrată cu numarul 15D/10357/13.09.2017, apoi a fost trimisă Ministerului Afacerilor Externe. 

CUPRINSUL PETIŢIEI:

Subsemnata, în calitate de cetăţean al României, îmi exercit dreptul de petiţionare prevăzut în disp. art.51 din Constituţia României şi, în numele meu şi al semnatarilor petiţiei online intitulată “ÎMPOTRIVA STRĂMUTĂRII REFUGIAŢILOR ŞI MIGRANŢILOR ÎN ROMÂNIA”, vă adresez solicitarea ca, în virtutea drepturilor şi atribuţiilor legale şi constituţionale pe care le aveţi, să constataţi că se impune SĂ EFECTUAŢI TOATE DEMERSURILE PE CARE LE CONSIDERAŢI NECESARE PENTRU A OPRI STRĂMUTAREA ŞI COLONIZAREA ÎN ROMÂNIA A REFUGIAŢILOR ŞI MIGRANŢILOR CARE SE AFLĂ ÎN ALTE STATE ALE UNIUNII EUROPENE.

Petiţia online „ÎMPOTRIVA STRĂMUTĂRII REFUGIAŢILOR ŞI MIGRANŢILOR ÎN ROMÂNIA” este postată la acest link:    http://www.petitieonline.com/impotriva_stramutarii_refugiatilor_si_migrantilor_in_romania

Noi, semnatarii acestei petiţiei online, considerăm că trebuie să fie respectată Constituţia României şi este necesar să se ia în considerare faptul că, în România, este NECONSTITUŢIONAL să fie strămutate şi colonizate populaţii străine. Dacă va fi dispusă şi acceptată primirea, din alte state europene, a unui număr mare de refugiaţi şi migranţi pe teritoriul României, prevederea constituţională încălcată este alineatul (4) al articolului 3, conform căreia, „pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine”.

Prin semnarea petiţiei, solicităm aplicarea următoarele prevederi din Constituţia României:

Alineatul (1) al articolului 1 din Constituţia României, intitulat “Statul român”:

“ROMÂNIA ESTE STAT NAŢIONAL, SUVERAN şi INDEPENDENT, unitar şi indivizibil.”

Articolul 2 din Constituţia României, intitulat “Suveranitatea”:

“(1) SUVERANITATEA NAŢIONALĂ APARŢINE POPORULUI ROMÂN, CARE O EXERCITĂ PRIN ORGANELE SALE REPREZENTATIVE, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.

(2) Niciun grup şi nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.”

Alineatul (4) al articolului 3 din Constituţia României, intitulat “Teritoriul”:

“Pe teritoriul statului român NU POT FI STRĂMUTATE SAU COLONIZATE POPULAŢII STRĂINE.

Articolul 102 din Constituţia României:

“(1) GUVERNUL, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, ASIGURĂ REALIZAREA POLITICII INTERNE ŞI EXTERNE A ŢĂRII şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, GUVERNUL COOPEREAZĂ CU ORGANISMELE SOCIALE INTERESATE. (3) Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică.”

Politica în materie de imigraţie ţine de suveranitatea naţională a României şi nu poate face obiectul unui supracontrol din partea unui alt stat sau a unei entităţi politico-statale externe.

Articolul 4, intitulat „Interzicerea expulzărilor colective de străini”, din Protocolul nr.4 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale prevede că: „EXPULZĂRILE COLECTIVE DE STRĂINI SUNT INTERZISE.”

Aşadar, UNUI STAT MEMBRU AL CONSILIULUI EUROPEI, semnatar al Protocolului nr.4 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, STAT CARE A ACCEPTAT PE TERITORIUL SĂU PERSOANE CU NAŢIONALITĂŢI STRĂINE ŞI CARE SUNT CETĂŢENI AI ALTOR STATE, ÎI ESTE INTERZIS SĂ PROCEDEZE LA EXPULZAREA COLECTIVĂ  A RESPECTIVILOR CETĂŢENI STRĂINI DE PE TERITORIUL SĂU. 

  Deci, ESTE ÎNCĂLCAT PROTOCOLUL LA CONVENŢIE dacă se stabileşte, în diverse documente, trimiterea colectivă a străinilor în alte ţări, inclusiv a refugiaţilor şi migranţilor. Ba mai mult, ADUCEREA ÎN ROMÂNIA A MIGRANŢILOR, în lipsa voinţei lor, înseamnă DEPORTAREA MIGRANŢILOR, acţiune prin care drepturile lor ar fi grav încălcate.

Situaţia refugiaţilor şi migranţilor de diferite naţionalităţi, care în prezent locuiesc în România, NU poate fi comparată cu invazia care a avut loc şi continuă în această perioadă în Europa.

Există în România milioane de persoane care aparţin unor etnii diferite şi unor confesiuni religioase diverse, cu care convieţuim în mod paşnic şi în relaţii de prietenie, ceea ce înseamnă că refuzul privitor la strămutarea refugiaţilor şi migranţilor în România, NU este un act xenofob, ci ESTE OBLIGATORIU SĂ NE OPUNEM ÎNCĂLCĂRII LEGII NOASTRE FUNDAMENTALE ŞI A CONVENŢIEI PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ŞI A PROTOCOALELOR LA ACEASTA.

România este un STAT SUVERAN ŞI INDEPENDENT, autorităţile statului sunt clar stabilite prin Constituţia ţării şi ORICE INGERINŢĂ A ALTUI STAT ÎN TREBURILE INTERNE ALE ROMÂNIEI REPREZINTĂ O OFENSĂ LA ADRESA PERSOANELOR CARE REPREZINTĂ AUTORITĂŢILE PUBLICE DIN ROMÂNIA, DAR ŞI UN AFRONT ADUS FIECĂRUI CETĂŢEAN ROMÂN. 

Înainte de a discuta despre alocarea a mii de imigranţi şi refugiaţi în România, statul român are OBLIGAŢIA CONSTITUŢIONALĂ de a asigura, în primul rând, UN TRAI DECENT CETĂŢENILOR SĂI, conform prevederilor articolului 47 alineatul (1) din Legea fundamentală a României: “STATUL ESTE OBLIGAT SA IA MĂSURI de dezvoltare economică şi de protecţie socială, DE NATURĂ SĂ ASIGURE CETĂŢENILOR UN NIVEL DE TRAI DECENT.”            

Într-un articol publicat la data de 19 aprilie 2016 pe site-ul cyd.ro, sunt prezentate statistici cu privire la sărăcia din România: http://cyd.ro/domnule-iohannis-peste-200-000-de-copii-din-romania-se-culca-flamanzi-in-fiecare-seara-pentru-ei-ce-facem/            

«Peste jumătate dintre copiii români (51%) trăiesc sub spectrul sărăciei, iar unii chiar în sărăcie extremă, care le limitează dreptul la creştere şi dezvoltare fizică normală, arată World Vision România. Situaţia este mult mai rea la sat, unde locuiesc 74% dintre copiii săraci ai României şi unde sărăcia este citată ca principala cauză a abandonului şcolar. „Situaţia copiilor din mediul rural este disperată”, susţinea la finele anului trecut Philip Alston, raportorul special ONU pentru sărăcie extremă şi excluziune socială. Acesta menţiona că riscul de sărăcie pentru copiii de la ţară este de trei ori mai mare decât pentru cei din mediul urban, iar situaţia se înrăutăţeşte de la un an la altul.

Dacă în 2012, unul din 10 copii din zonele rurale au declarat că se culcă flămânzi, în 2014 această rată a crescut la 1 din 8 copii, conform unui studiu realizat de World Vision România şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. „În plus faţă de cei 40% care se confruntă cu riscul de sărăcie sau de excluziune socială, se estimează că 29% suferă de privaţiuni materiale severe, de aproape trei ori mai mult decât media UE”, se menţionează în concluziile preliminare ale vizitei în România a lui Philip Alston.

În acelaşi timp, Raportul Parlamentului European arată că în privinţa sărăciei copiilor, România conduce detaşat, cu 51%, urmată de Bulgaria, unde 45,2% dintre copii se află în risc de sărăcie. Dincolo de aceste statistici îngrijorătoare sunt sute de mii de copii care încearcă în fiecare zi să trăiască cu senzaţia de foame continuă şi să îşi ignore stomacul gol în timpul orelor de curs.» Într-un articol publicat la data de 10 iulie 2016 la link-ul http://sokant.ro/peste-jumatate-dintre-familiile-din-romania-nu-mai-pot-sa-si-achite-datoriile-date-oficiale/ , se arată că: «Institutul Naţional de Statistică confirmă ceea ce ştiam deja: românii trăiesc tot mai rău. Potrivit datelor oficiale o treime dintre gospodăriile din România, respectiv 32,8%, nu au putut face faţă cheltuielilor cu venitul total net lunar realizat, în 2015. Mai mult, 16,7%  au avut probleme cu achitarea energiei electrice.»

Este necesar să fie respectate drepturile omului în fiecare ţară, indiferent de etnia şi de confesiunea religioasă a cetăţenilor, dar amestecul în treburile interne ale unui stat nu poate fi acceptat, indiferent de părerile personale ale cetăţenilor sau ale oficialilor din alte state partenere. Consecvenţi acestor principii, solicităm ca legislaţia României să fie respectată şi aplicată corespunzător.

Ne exprimăm speranţa că veţi soluţiona solicitările exprimate în această petiţie.

 

 

 

 


Monica Petruţ

ATENŢIE: USR nu este partid politic şi Nicuşor Dan NU este preşedintele Uniunii Salvaţi România!!!

2016-10-23 11:11:50

Prin Decizia DEFINITIVĂ nr.78 din 21.10.2016,

pe care o găsiţi la acest link http://parlamentare2016.bec.ro/wp-content/uploads/2016/10/Decizia_78.pdf 

 Biroul Electoral Central (BEC) a constatat că USR NU EXISTĂ (pag.2 şi 3) şi

NICUŞOR DAN NU ESTE PREŞEDINTELE UNIUNII SALVAŢI ROMÂNIA aşa cum a pretins (pag.4).

Prin Decizia nr.77 din 21.10.2016, pe care o găsiţi la acest link http://parlamentare2016.bec.ro/wp-content/uploads/2016/10/Decizia_77.pdf ,

 Biroul Electoral Central (BEC) A RESPINS semnul electoral al Uniunii Salvați România.


Monica Petruţ

Răspuns de la MAE referitor la migranţi şi refugiaţi si despre solicitarea ca ambasadorul SUA să fie declarat PERSONA NON GRATA

2016-09-19 03:58:24

- Vineri, 16 septembrie 2016, am primit răspuns la petiţia pe care am trimis-o Ministrului Afacerilor Externe, Lazăr Comănescu, în care am solicitat statului român, prin Ministerul Afacerilor Externe, ca ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) în România, HANS KLEMM, să fie declarat PERSONA NON GRATA pe teritoriul României şi apoi, în consecinţă, statul român să-i impună ambasadorului plecarea sau să ceară Statelor Unite ale Americii (SUA) rechemarea ambasadorului HANS KLEMM.

În petiţie am explicat că, în paragraful 1 al articolului 41 din Convenţie se arată, în mod expres, că persoanele care beneficiazã de privilegiile şi imunitãţile acordate prin Convenţia de la Viena, au datoria de a nu se amesteca în treburile interne ale statului acreditar. Prin paragraful 2 al articolului 41 din Convenţia de la Viena, statele pãrţi  au convenit că “TOATE PROBLEMELE OFICIALE tratate cu statul acreditar, încredinţate misiunii de cãtre statul acreditant, TREBUIE SĂ FIE TRATATE cu Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditar sau prin intermediul său, sau cu oricare alt minister asupra cãruia se va fi convenit”.

În petiţie am mai făcut referire la declaraţiile şi postările pe Internet ale ambasadorului Klemm în care dădea indicaţii românilor cu privire la ALOCAREA IMIGRANŢILOR ÎN ROMÂNIA. Pentru a arăta părerile unor români prin care îşi arată dorinţa de a fi apărată Constituţia României şi să nu fie colonizate populaţii străine pe teritoriul României, am trimis la MAE inclusiv petiţia intitulată „ÎMPOTRIVA STRĂMUTĂRII REFUGIAŢILOR ŞI MIGRANŢILOR ÎN ROMÂNIA”, ce este postată la acest link:http://www.petitieonline.com/impotriva_stramutarii_refugiatilor_si_migrantilor_in_romania

RĂSPUNSUL L-AM POSTAT PE FACEBOOK LA ACEST LINK (imagini nu pot posta aici, în anunţuri): https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/874489459351494

Pe gmail, am postat RĂSPUNSUL DE LA MAE LA ACESTE LINKURI:

- Prima pagină: https://photos.google.com/album/AF1QipMSk1K9aE0ZNm0DJ2hlAkorVg_mIBktcNG-Dof9/photo/AF1QipNgEndjl6WHxU69upjnIIgvcp5u3iyaa_FtBguZ

- A doua pagină:  https://photos.google.com/album/AF1QipMSk1K9aE0ZNm0DJ2hlAkorVg_mIBktcNG-Dof9/photo/AF1QipMb1f08cbplphM5hyVFZuK1RCril8f49e5U5_r8

- Pe lângă mesajul automat pe care l-am primit de la echipa sa online, mai aştept, totuşi, răspunsul Preşedintelui SUA, Barack Obama, căruia i-am solicitat să-l retragă din România pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA), HANS KLEMM.

- Aştept răspunsuri şi de la celelalte instituţii publice cărora le-am trimis petiţii:  Preşedinţie Guvern, Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, Grupurile Parlamentare din Senat şi Camera Deputaţilor

- Petiţiile pe care le-am trimis pot fi citite la acest link: http://www.petitieonline.com/a/145575


Monica Petruţ

Cerere de declarare PERSONA NON GRATA a ambasadorului SUA în România, HANS KLEMM

2016-05-20 06:51:16

Dragi români, cred că este momentul potrivit să facem un EXERCIŢIU DE PATRIOTISM şi SĂ ADUNĂM CÂT MAI MULTE SEMNĂTURI la petiţia online, „ROMÂNII NU ACCEPTĂ AMESTECUL ALTOR STATE în treburile României”, pe care o găsiţi la acest link:   http://www.petitieonline.com/romanii_nu_accepta_amestecul_altor_state_in_treburile_romaniei

M-am hotărât să trimit o petiţie Ministerului Afacerilor Externe (MAE), la care să anexez semnăturile de la această petiţie online, în care să cer ca, în numele statului român, ambasadorul Statelor Unite al Americii (SUA) în România, domnul HANS KLEMM, să fie declarat PERSONA NON GRATA pe teritoriul României.

CEI CARE DORESC, SĂ SEMNEZE ŞI SĂ DISTRIBUIE ACEASTĂ PETIŢIE ONLINE PE FACEBOOK, PE E-MAIL ŞI PE ALTE SITE-URI. La link-ul de mai jos, am postat textul petiţiei pe care intenţionez să o trimit ASTĂZI către Ministerul Afacerilor Externe (MAE), motiv pentru care ar fi bine ca lista cu semnături să fie cât mai lungă şi să nu ne facem de ruşine: http://www.petitieonline.com/a/145575   (Textul de la acest link  este specific cerererii adresate cu privire la ambasadorul SUA. În alte situaţii de amestec al unor state în treburile interne ale României, voi posta tot la acest link, la secţiunea “Anunţuri”, textul fiecărei petiţii pe care o voi trimite, în funcţie de particularităţile cazului.)


Monica Petruţ

Să încercăm să o ajutăm pe Ana-Maria Nedelcu, să fie eliberată şi să nu fie extrădată!

2016-04-14 06:36:53

Am creat o petiţie: „Eliberaţi MAMA! Nu o extrădaţi pe Ana-Maria Nedelcu!”

http://www.petitieonline.com/eliberati_mama_nu_o_extradati_pe_ana-maria_nedelcu

CINE DOREŞTE, SĂ SEMNEZE PETIŢIA, SĂ COPIEZE ACEST LINK ŞI SĂ DISTRIBUIE PETIŢIA PE FACEBOOK, PE E-MAIL ŞI PE ALTE SITE-URI.

SĂ ÎNCERCĂM SĂ O AJUTĂM PE ACEASTĂ MAMĂ, ANA-MARIA NEDELCU!!!

Dacă aţi fost impresionaţi şi revoltaţi de informaţiile primite despre situaţia doamnei Ana-Maria Nedelcu, mama care a fugit cu copilul său din Canada pentru a-l apăra de abuzurile tatălui său, dar care a fost arestată provizoriu şi urmează să fie extrădată în Canada, unde riscă să fie condamnată la 10 ani de închisoare şi DACĂ DORIŢI CA ABUZURILE ÎMPOTRIVA CETĂŢENILOR ROMÂNI SĂ FIE OPRITE, VĂ ROG SĂ VĂ ALĂTURAŢI ACESTUI DEMERS ŞI SĂ SEMNAŢI ACEASTĂ PETIŢIE ONLINE, apoi să confirmaţi semnătura din e-mailul cu care v-aţi înregistrat când aţi semnat.

O să trimit petiţia Preşedintelui României, Avocatului Poporului, Prim-ministrului Guvernului României, Ministrului Justiţiei, Procurorului General al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, Asociaţiilor magistraţilor.


Monica Petruţ

Vrem REPREZENTATIVITATE în Administraţia Publică Locală prin alegeri în DOUĂ TURURI DE SCRUTIN!

2016-01-23 13:19:23

REPREZENTATIVITATEA în Administraţia Publică Locală poate fi asigurată numai prin alegeri locale în DOUĂ TURURI DE SCRUTIN.

În acest scop, dorim consultări între reprezentanţii societăţii civile, Preşedintele României, Avocatul Poporului, Guvernul României şi partidele politice parlamentare.

PETIŢIA POATE FI SEMNATĂ LA ACEST LINK: http://www.petitieonline.com/vrem_reprezentativitate_prin_doua_tururi_de_scrutin

Puteţi bifa ca numele cu care semnaţi să nu apară pe site.

CONFIRMAŢI SEMNAREA PETIŢIEI DIN MESAJUL PRIMIT PE E-MAILUL CU CARE V-AŢI ÎNREGISTRAT! Dacă mesajul nu e în folderul "Inbox" ("Mesaje primite"), căutaţi-l în "Spam" şi mutaţi-l în "Inbox", ca să puteţi accesa link-ul pentru confirmarea semnăturii.   

Petiţia va fi trimisă Preşedintelui României, Avocatului Poporului, Guvernului României şi partidelor politice parlamentare.

Ar fi bine ca petiţia să fie distribuită în cât mai multe locuri, pentru a strânge semnături.


PATRIOT ROMÂNDistribuiți această petiție

Ajutați această petiție să obțină mai multe semnături.

Cum să promovați o petiție?

  • Partajați petiția pe peretele Facebook și pe grupurile care au legătură cu subiectul petiției.
  • Contactați-vă prietenii
    1. Scrieți un mesaj în care explicați de ce ați semnat această petiție, având în vedere că este mai probabil ca oamenii să o semneze dacă înțeleg importanță subiectului la care face trimitere.
    2. Copiați și lipiți adresa web a petiției în mesajul dumneavoastră.
    3. Trimiteți mesajul folosind e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram și LinkedIn.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...