ROMÂNII NU ACCEPTA AMESTECUL ALTOR STATE ÎN TREBURILE ROMÂNIEI

ROMÂNII NU ACCEPTĂ AMESTECUL ALTOR STATE

 ÎN TREBURILE INTERNE ALE STATULUI ROMÂN!!!

Toţi cei care aţi fost şi sunteţi revoltaţi de declaraţiile publice sau de alte acţiuni realizate de către  reprezentanţi ai altor state, ce reprezintă un amestec în treburile interne ale statului român, puteţi SĂ VĂ ALĂTURAŢI ACESTUI DEMERS ŞI SĂ SEMNAŢI ACEASTĂ PETIŢIE ONLINE, apoi să confirmaţi semnătura din e-mailul cu care v-aţi înregistrat aici. Patriotismul poate fi manifestat şi în acest mod.

SINGURA SANCȚIUNE PE CARE O POATE PRIMI UN DIPLOMAT AL ALTUI STAT ÎN ROMÂNIA, ESTE SĂ FIE DECLARAT "PERSONA NON GRATA", conform art.9 din CONVENŢIA DE LA VIENA din 18 aprilie 1961 cu privire la relaţiile diplomatice . Un diplomat al altui stat NU poate fi cercetat penal în România. Inviolabilitatea diplomatului acoperă toate actele pe care el le îndeplineşte pentru reprezentarea statului trimiţător şi promovarea intereselor acestuia, deci inviolabilitatea diplomatului îl protejează pe acesta în toate circumstanţele.

Convenţia de la Viena defineşte (art.31) imunitatea civilă şi penală a agenţilor diplomatici. Deşi au obligaţia să respecte legile ţării unde sunt acreditaţi, diplomaţii NU pot fi chemaţi în justitie decât de guvernul sau de tribunalele ţării lor.

Statul pe lângă care este acreditat diplomatul, adică România, poate NUMAI să-i impună plecarea sau să ceară statului trimiţător rechemarea diplomatului. 

Reprezentanţii altor state sunt liberi să aibă întâlniri cu anumite persoane publice din România, DAR AR TREBUI SĂ NU LE PERMITEM SĂ SE AMESTECE ÎN PROBLEME PRIVIND MODIFICAREA LEGISLAŢIEI DIN ROMÂNIA, MODALITĂŢILE DE EFECTUARE A ANCHETELOR PENALE ŞI A JUSTIŢIEI SAU ALTELE ASEMENEA.

CĂTRE PREŞEDINTELE ROMÂNIEI,  

CĂTRE AMBASADORII ROMÂNIEI ÎN STATELE CARE SE AMESTECĂ ÎN TREBURILE INTERNE ALE STATULUI ROMÂN,  

CĂTRE PRIM-MINISTRUL GUVERNULUI ROMÂNIEI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI,  

CĂTRE EURODEPUTAŢII ROMÂNI DIN PARLAMENTUL EUROPEAN,    

 

CĂTRE PREŞEDINTELE FIECĂRUI STAT CARE SE AMESTECĂ ÎN TREBURILE INTERNE ALE STATULUI ROMÂN,  

CĂTRE AMBASADORII DIN ROMÂNIA AI STATELOR CARE SE AMESTECĂ ÎN TREBURILE INTERNE ALE STATULUI ROMÂN,

  THE ROMANIANS DO NOT ACCEPT ANY INTERFERENCE IN THE INTERNAL AFFAIRS OF ROMANIA!!! 

   Subsemnaţii semnatari ai acestei petiţii ne adresăm Excelenţelor voastre pentru a vă înştiinţa despre faptul că ROMÂNII NU ACCEPTĂ CA ALTE STATE, PRIN REPREZENTANŢII LOR, SĂ SE AMESTECE ÎN TREBURILE INTERNE ALE STATULUI ROMÂN.

   Prin semnarea acestei petiţii, ne arătăm uimirea şi indignarea cu privire la îndrăzneala unor reprezentanţi ai altor state de a-şi prezenta, public, părerile pe care le au în legătură cu probleme ce aparţin NUMAI statului român ai cărui cetăţeni suntem.

   În mod politicos, vă rugăm să respectaţi Constituţia României, Tratatele şi Convenţiile bilaterale şi internaţionale semnate de către statul al cărui reprezentant este fiecare destinatar al acestei petiţii.

   În paragraful 1 al articolului 41 din Convenţie se arată, în mod expres, că PERSOANELE CARE BENEFICIAZÃ DE PRIVILEGIILE ŞI IMUNITÃŢILE ACORDATE PRIN CONVENŢIA DE LA VIENA, AU DATORIA DE A NU SE AMESTECA ÎN TREBURILE INTERNE ALE STATULUI ACREDITAR.
   Prin paragraful 2 al articolului 41 din Convenţia de la Viena, statele pãrţi  au convenit că TOATE problemele oficiale tratate cu statul acreditar, încredinţate misiunii de cãtre statul acreditant, TREBUIE SĂ FIE TRATATE CU MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE al statului acreditar SAU PRIN INTERMEDIUL SĂU, SAU CU oricare ALT MINISTER asupra cãruia se va fi CONVENIT”.

   Vă aducem la cunoştinţă câteva articole din Constituţia României, pe care vă rugăm să aveţi decenţa şi diplomaţia să le respectaţi, ca dovadă a respectului acordat statului român şi cetăţenilor României, respect pe care suntem convinşi că îl aşteptaţi din partea reprezentanţilor statului român, dar şi din partea cetăţenilor români, în scopul unei colaborări eficiente, bazată pe stimă reciprocă.

- Alineatul (1) al articolului 1 din Constituţia României, intitulat “Statul român”:

“ROMÂNIA ESTE STAT NAŢIONAL, suveran şi INDEPENDENT, unitar şi indivizibil.”

- Articolul 2 din Constituţia României, intitulat “Suveranitatea”:

“(1) SUVERANITATEA NAŢIONALĂ APARŢINE POPORULUI ROMÂN, CARE O EXERCITĂ PRIN ORGANELE SALE REPREZENTATIVE, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.

(2) Nici un grup şi nici o persoana nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.”

- Articolul 4 din Constituţia României, intitulat “Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni”:

“(1) STATUL ARE CA FUNDAMENT UNITATEA POPORULUI ROMÂN ŞI SOLIDARITATEA CETĂŢENILOR SĂI. (2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politica, de avere sau de origine socială.”

- Articolul 61 din Constituţia României:

“(1) PARLAMENTUL ESTE ORGANUL REPREZENTATIV SUPREM AL POPORULUI ROMÂN ŞI UNICA AUTORITATE LEGIUITOARE A ŢĂRII.

(2) Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat.”

- Articolul 80 din Constituţia României, intitulat “Rolul Preşedintelui”:

“(1) PREŞEDINTELE ROMÂNIEI REPREZINTĂ STATUL ROMAN ŞI ESTE GARANTUL INDEPENDENTEI NAŢIONALE, AL UNITĂŢII ŞI AL INTEGRITĂŢII TERITORIALE A ŢĂRII.

(2) PREŞEDINTELE ROMÂNIEI VEGHEAZĂ LA RESPECTAREA CONSTITUŢIEI şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.”

- Articolul 102 din Constituţia României:

“(1) GUVERNUL, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, ASIGURĂ REALIZAREA POLITICII INTERNE ŞI EXTERNE A ŢĂRII şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.

(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate.

(3) Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică.”

Alineatul (1) al articolului 126 din Constituţia României, intitulat “Instanţele judecătoreşti”:

“Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.”

- Alineatele (1)-(4) ale articolului 148 din Constituţia României, intitulat “Integrarea în Uniunea Europeană”:

“(1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în scopul transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare, precum şi al exercitării în comun cu celelalte state membre a competentelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege adoptată în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de doua treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.

(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

(3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.

(4) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2).”

   FIECARE REPREZENTANT AL STATULUI ROMÂN ŞI FIECARE REPREZENTANT AL STATULUI CARE A ÎNCERCAT SĂ SE AMESTECE ÎN TREBURILE INTERNE ALE STATULUI ROMÂN, în diverse modalităţi, va primi câte o petiţie semnată olograf de către autorul acestei petiţii online, în care va fi inclus textul petiţiei online ai cărei semnatari suntem şi la care va fi anexată lista cu semnăturile şi comentariile noastre postate online.            

   Pentru statul al cărui reprezentant a făcut declaraţii publice contrare Tratatelor şi Convenţiilor la care acel stat şi statul român sunt părţi semnatare, autorul petiţiei va include în petiţie prevederile relevante din respectivele documente, pentru a evidenţia modul în care s-a realizat amestecul statului respectiv în treburile interne ale statului român.  

   DECRETUL nr.566 din 8 iulie 1968 şi CONVENŢIA DE LA VIENA cu privire la relaţiile diplomatice pot fi găsite la acest link: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/acte_normative/2006.03.29_viena_1961.pdf

Vienna Convention on Diplomatic Relations – 1961: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf

   Cu consideraţie!

  

 Aşa cum am procedat la fiecare petiţiei online pe care am creat-o, la rubrica „Anunţuri” a petiţiei o să postez răspunsurile primite de la cei cărora le-am trimis petiţia.

 Pentru a le vedea, accesaţi acest link: http://www.petitieonline.com/a/145575

 

La finalul petiţiei găsiţi un buton, „Contactează autorul petiţiei”, de la care puteţi să-mi trimiteţi mesaje private cu sugestiile pe care le aveţi şi care au legătură cu subiectul acestei petiţii.

 UNIŢI PENTRU ROMÂNIA!!!

 


Monica Petruţ    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Monica Petruţ va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...