Planul de salvare economica a Romaniei dupa COVID-19

7 zile de stare de urgență, 1 şedință de guvern, ZERO măsuri pentru mediul de afaceri

Situația nu mai poate continua! Fiecare oră care trece în plus va însemna falimentul pentru sute de firme!

Criza medicală va fi depăşită, căci se va inventa un vaccin, dar nu există un vaccin care să repornească rapid economia. Guvernul ne ignoră şi cineva trebuie să vorbească pentru noi.

Avem nevoie de o voce puternică şi determinată care să ne reprezinte interesele.

Astfel, îl mandatăm pe senatorul şi fostul ministru al Finanțelor Publice, domnul Eugen Teodorovici să vorbească pentru noi, fiind SINGURUL om politic care a venit cu măsuri concrete pentru salvarea economiei româneşti.

Societatea romaneasca are nevoie de urmatoarele:

1. Acordarea de către BNR, de linii de finanțare cu dobândă 0% pentru băncile din România, în vederea susținerii atât a activității persoanelor juridice, inclusiv, după caz, a PFA-urilor, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale afectate de COVID-19 și conexe acestora, cât și pentru realizarea de noi investiții productive de catre acestea

2.Acordarea de credite imediate (pentru capital de lucru, plăți furnizori, datorii la stat, activitate curentă, investiții), persoanelor juridice (de ex., turism și domenii conexe etc.),inclusiv, după caz, PFA-urilor, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale afectate de COVID-19, fără a se mai ține cont de gradul de îndatorare al acestora (până la 300% din cifra de afaceri) sau de rulajul/încasările (în cazul agențiilor de turism) din anul 2019

3. Acordarea unor despăgubiri imediate, în cuantum de 100% din profitul declarat la sfârșitul anului 2019, sub formă de subvenție unică și nerambursabilă (ajutor de stat), persoanelor juridice, inclusiv, după caz, PFA-urilor, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale afectate de măsurile impuse pentru combaterea epidemiei cu COVID-19, care să asigure un flux de lichidități acestora, pentru supraviețuirea în perioada imediat următoare;

4.Acordarea unui ajutor imediat, cuprins între 50.000 și 250.000 RON, pentru persoanele juridice, inclusiv, după caz, pentru PFA-uri, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale afectate de COVID- 19, sub forma de subvenție unică și nerambursabilă;

5. Suspendarea imediată a rambursării împrumuturilor, creditelor și inclusiv, după caz, pentru PFA-uri, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, precum și a altor forme de finanțare (de ex., leasing), de către bănci/instituții financiare nebancare, până la 31 decembrie 2020, fără costuri/garanții suplimentare pentru clienți (inclusiv fără dobânzi si fara comisioane);

6. Preluarea si plata dobanzilor aferente acestor credite de catre bugetul de stat pentru persoanele juridice, inclusiv, dupa caz, pentru PFA-uri, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale care activeaza in domeniile care intra sub incidenta Hotararii nr. 11/2020 a CNSSU, cat si in cazul celor care au minimum 80% din clienti in aceste domenii;

7. Eliminarea obligativității obținerii certificatului de urgență, reglementat prin Decretul nr.195/2020 pentru toate persoanele juridice inclusiv, după caz, pentru PFA-uri, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale a căror activitate a fost afectată de măsurile impuse pentru combaterea epidemiei cu COVID–19, precum și instituirea calificării lor de drept ca fiind în situație de urgență, întrucât eliberarea certificatului reprezintă o încărcare nejustificată a respectivei unități administrative și se impune o procedură greoaie, prin depunerea mai multor documente, dar și a unei taxe de timbru, în contextul în care activitatea solicitantului este legal suspendată;

8. Identificarea unor scheme de ajutor de stat, altele decât cele coordonate de Ministerul Finanțelor Publice în prezent (807/2014 și 332/2014), incluzând și alte sectoare de activitate (cu alte coduri CAEN), în special cele care intră sub incidența Hotărârii nr. 11/2020 a CNSSU, precum și companiile din domenii conexe acestora;

9. Suspendarea pentru o perioadă de 6 luni, a plăților la utilități și chirii, precum și a taxelor centrale/locale, atât pentru persoanele juridice, inclusiv, după caz, pentru PFA-uri, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale care activează în domeniile care intră sub incidența Hotărârii nr. 11/2020 a CNSSU, cât și pentru companiile care au minimum 80% dintre clienți în aceste domenii, precum și asigurarea plății acestora de la bugetul de stat;

10. Plata în regim de urgență, de către toate autoritățile contractante (până la 31 martie a.c.), a tuturor restanțelor față de mediul privat (facturi depuse pentru serviciile și lucrările prestate, concedii medicale, TVA etc.);

11. Rambursarea imediată a TVA, cu control ulterior; astfel, se reintroduc în circuitul economic sumele solicitate la rambursare de către agenții economici;

12. Deductibilitate integrală a donațiilor efectuate de către contribuabili, pentru prevenirea, eradicarea și combaterea COVID-19 și respectiv, permiterea exercitării integrale a dreptului de deducere a TVA pentru bunurile și serviciile acordate ca donații în acest scop;

13. Implementarea cotei reduse de TVA de 5%, pentru echipamente medicale și materiale auxiliare necesare combaterii COVID-19;

14. Eliminarea obligativității plății TVA în vamă, pentru medicamente, echipamente medicale și accesorii, până la sfârșitul anului 2020;

15. Deductibilitatea cheltuielilor pentru angajați (masă, cazare transport, etc.), la nivelul unui % din cheltuielile salariale aferente lunii precedente;

16. Asigurarea de către bugetul de stat (100%), a tuturor intervențiilor medicale privind pandemia COVID-19;

17. Asigurarea de către bugetul de stat (100%), a tuturor concediilor medicale din sectorul privat;

18. Echivalarea perioadei petrecută în izolare/carantină de către angajati, cu concediu medical;

19. Flexibilizarea prevederilor legale referitoare la activitățile “part-time” pentru companiile în cadrul cărora cel puțin 10% din angajați sunt afectați de pierderea locurilor de muncă

20. Deductibilitatea, în limita unui % din cheltuielile de personal, a cheltuielilor cu privire la angajarea de personal străin în România (vize, autorizații, deplasare etc.)

21. Încurajarea companiilor la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, inclusiv contribuția asiguratorie de muncă, prin acordarea unei bonificații de 5-10% pentru companiile care nu intră sub incidența Hotărârii nr.11/2020 a CNSSU, până la data de 30 iunie 2020

22. Amânarea plății impozitului pe venit/profit și a contribuțiilor sociale, inclusiv a contribuției asiguratorii de muncă, începând cu luna martie 2020, până la data de 31 decembrie 2020, pentru persoanele juridice, inclusiv, după caz, pentru PFA-uri, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, precum și pentru angajații acestora, care activează în domeniile care intră sub incidența Hotărârii nr. 11/2020 a CNSSU, precum și pentru companiile care au minimum 80% dintre clienți în aceste domenii, și respectiv, eșalonarea la plată a acestora, pe următoarele 12 luni;

23. Prelungirea termenului de valabilitate a voucherelor de vacanță emise în 2019, până la data de 30 iunie 2021;

24. Acordarea (suportarea) din bugetul de stat, de vouchere de vacanță (în cuantum de 1.450 lei), tuturor angajaților din România (sector bugetar și sector privat);

25. Eliberarea/emiterea autorizațiilor de construire și a oricăror altor autorizații, licențe, avize aferente autorizațiilor de construire sau avize pentru funcționare etc., pentru desfășurarea unei activități pe teritoriul României, în regim de urgență și în procedură simplificată, pe bază de declarație pe proprie răspundere a solicitantului (maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii);

26. Acordarea PFA-urilor, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, după caz, a posibilității de a vinde produsele direct pensiunilor, restaurantelor, hotelurilor etc.;

27. Scutirea de la plata contribuțiilor sociale, inclusiv de la plata contribuției asiguratorie de muncă, pentru angajatorii care angajează persoane aflate în șomaj, disponibilizate în cursul anului 2020, pentru o perioada de 12 luni de zile;

28. Scutirea de taxe și impozite a noilor activități economice, pentru o perioada de minimum 6 luni.


Eugen Teodorovici - senator de Tulcea, membru in Comisia de buget-finante din Parlamentul Romaniei    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Eugen Teodorovici - senator de Tulcea, membru in Comisia de buget-finante din Parlamentul Romaniei să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...