Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-20 21:23Musafir

#34327

2015-02-20 21:25

#34324: - Re: Re: Re: Re: ce zici 

 O SA VEZI TU NUMAI CALCULATOR,UN PIC MAI ASTEAPTA.

Acest articol a fost șters de către autor (Arata detaliile)

2015-02-20 21:28


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-20 21:28


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-20 21:30Musafir

#34331 S A DUS CRA CRA IN BULGARIA,DE CACATUL ALA ZICI?

2015-02-20 21:32

#34329: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: ce zici 

 DUPA ALA TE DUCI SI TU SOBOLAN JEGOS.


Musafir

#34332 Re: Re: CE MI ATI FACUT CU TALPASANU SI O SA MI FACETI?

2015-02-20 21:33

#34330: - Re: CE MI ATI FACUT CU TALPASANU SI O SA MI FACETI? 

 APROPO,VEZI CA BORFASUL DE TALPASANU SI A BAGAT DOSARUL DE PENSIE,TE DUCI DUPA EL,CE ZICI?

CREANTELE OLTCHIM.

#34333 CREANTELE OLTCHIM:

2015-02-20 21:34

#34329: - Re: Re: Re: Re: Re: Re: ce zici < = LA CATE CLABUCI AI TU IN GURA AIA INFECTA...

 PICATI VOI NEMERNICILOR, PE FAPTELE VOASTRE, NICI PSIHIATRU NU MAI ARE CE SA VA FACA, SUNTETI DE OSCPICIU DIRECT. DOAR PARTIDULETUL VOSTRU VA INVATA ASA..., SCAPA CINE POATE, SCOATE-MAA DE AICI, ASA O SA URLATI....!!!! SI NOI O SA VA VEDEM PLECATI, CUM SPUNEA COLEGUL 2 ANI SI 3 LUNI, HAI MAA....COLEGULE,  E PUTIN ...ASTIA NU STIU SA SCRIE O CARTE.... LE TREBUIE MAXIM, POATE MAI MULT...

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2015-02-20 21:42


CREANTELE OLTCHIM.

#34335 CREANTELE OLTCHIM:

2015-02-20 21:54

OLTCHIM ARE PLAN DE REORGANIZARE 2015:

 CREANTELE OLTCHIM.

5.1 Situatia datoriilor generate de functionarea societatii debitoare dupa deschiderea procedurii insolventei si neachitate pana la data de 30 noiembrie 2014


La data de 30 noiembrie 2014, Oltchim S.A. inregistra datorii curente si restante in valoare de aproximativ 50 milioane Euro, defalcate dupa cum urmeaza:

Sold Datorii nete acumulate in insolventa Mii Euro:

Participatie RCS-RDS 1,509

Dobanzi Credite Banci 5,850 Furnizori interni si externi 21,574

Clienti in avans interni si externi 478

Salarii nete fara taxe, exclusiv platile compensatorii 3,354

Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat 8,699

Bugetul de stat 7,334

Bugetul local 1,542

TOTAL DATORII 50,340

Sursa: Informatii furnizate de catre societatea debitoare

pag 81 din 315 din PLANUL DE REORGANIZARE.

Art. 3. 22. prin program de plata a creantelor se întelege tabelul de creante mentionat în planul de reorganizare
care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la
tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde:
a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se
obliga sa le plateasca acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

Art. 3.10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

Art. 102 (4) Remuneratiile persoanelor angajate în temeiul art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 si al art. 98 alin. (3) si alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevazut, dupa caz, de lege, cu exceptia cazurilor în care partile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plata. Planul trebuie sa precizeze în programul de plati cum va fi asigurata aceasta plata.
(5) Plata va putea fi facuta trimestrial, pe baza de acte legale.

"1. Creditorii garantaţi primesc între 68-75% din valoarea creanţelor acestora (...).

2. Creditorii salariaţi primesc 100% din valoarea creanţelor acestora.

3.Creditorii bugetari primesc între 16-18% din valoarea creanţelor acestora (…).

4.Creanţele chirografare, conform art. 96 din Legea 85/2006, primesc 30%.

5.Celelalte creanţe chirografare primesc 0%”, se arată în planul Rominsolv – BDO.

 

5 februarie 2015 - propunerea planului de reorganizare si depunerea acestuia;

 

9 februarie 2015 - publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a anuntului referitor la planul de reorganizare;

 

2 - 10 martie 2015 - votarea planului in cadrul adunarii creditorilor;

in termen de 15 zile anul 2015 de la depunerea la tribunal a procesului-verbal al adunarii creditorilor, prin care planul a fost aprobat, judecatorul sindic trebuie sa se pronunte asupra confirmarii acestuia. 

 

1.5. Modificarea Planului de reorganizare
Pe toata perioada de aplicare a Planului de reorganizare, acesta poate sa fie modificat, conform art. 101, alin. 5 din Legea nr. 85/2006, in ipoteza in care premizele care au stat la baza intocmirii acestuia nu mai corespund cu situatia curenta a debitorului sau au fost identificate noi mecanisme de acoperire a masei credale.
In acest caz, modificarile aduse Planului de reorganizare se vor vota de catre creditori in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006.

 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2013 ABROGATA

 

Art. 101.(5) Modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea
condițiilor de vot și de confirmare, prevăzute de prezenta lege. Dacă modificarea planului este propusă de
debitor ea va trebui să fie aprobată de adunarea generală a acționarilor/asociaților

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

SA INCEAPA PLATILE CATRE CREDITORI, PRIMII SALARIATII ( FOSTII ANGAJATI, PLATILE COMPENSATORII cu toate drepturile legale si ANGAJATI drepturi legale)


VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!!

SALARIILE  FOSTI ANGAJATI SI ANGAJATII, DREPTURI LEGALE,

SE EVITA FALIMENTUL.


Musafir

#34336 Re: SOBOLAN CERNEVIST SI JEGOS,VEZI PE UNDE MAI SUGI,EVENTULA PE LA POLITIE

2015-02-20 22:00

#34334: - SOBOLAN CERNEVIST SI JEGOS,VEZI PE UNDE MAI SUGI,EVENTULA PE LA POLITIE 

 APROPO DE POLITIE SI POLITIA E SATULA DE NEMERNICIILE VOASTRE S AU INTERESAT SI STIU PREA MULTE DE TRADARILE VOASTRE CU CERNEV SI PAPAGALUL DE PIPEREA,ASA CA PA,PAPAGALULE SAU PAPAGALILOR

CREANTELE OLTCHIM.

#34337 CREANTELE OLTCHIM:

2015-02-20 22:22

 

 

 

 

 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

 

Decizia din data de 15.05.2013  DECIDE: Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE.  (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC 15.05.2013)

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA:  Art.36, Art. 37 si Art.42,

Art38.

Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:

 

1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;

3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

 

REGULAMENTUL DE SALARIZARE:
Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.
Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Salariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.

Art. 39

Al.2. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Ceea  ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:

".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului."

 

SALARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI (9 milioane euro) la 929 salariati(602 în Vâlcea şi 327 în Piteşti) disponibilizati:  

1.    17.106 lei pentru o vechime  intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2.    34.212 lei pentru o vechime  intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3.    51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 salarii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Salariatul are , in principal, urmatoarele drepturi:

    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

    a¹) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

   c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

    d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

   g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

       i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.


Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

OLTCHIM

#34338 OLTCHIM

2015-02-20 22:57

Cu ce ramane STATUL dupa...:

OLTCHIM si ARPECHIM!

#34339 OLTCHIM si ARPECHIM!

2015-02-20 23:08

LA VIPEREA CARE MUSCA ,I SE PISEAZA CAPUL?

#34340 uite boule porumbelul iesit din gura ta DISPONIBILIZARE

2015-02-21 04:27

#34308: -  

 ZI MA NENOROCITULE DE UNDE STI TU DESPRE DISPONIBILIZARE?   LASA GHIOCA CA TU VEI PLECA CU DISPONIBILIZAREA,TU,BIDIN,CAP DE CAL,MARCELA,ETC[s.v.r.o,cu r de la rahat],,,CIND REPORNESTI OXO SI DOF PIPEREA,CIND,POATE LA PASTELE CAILOR,TI AI DRACU DE BORFASI MIZERABILII.     BAAA,DE UNDE VINE PIPEREA CU BANII PT. INVESTITII IN OXO SI UNDE S A MAI POMENIT REVIZIE DE 1 AN DE ZILE INTR O INSTALATIE,SA I SPUNE TI LA MUTU BAI PANARAMELOR SI TRADATORILOR[SUGACILOR DE CURURI SLINOASE].


Musafir

#34341 Re: uite boule porumbelul iesit din gura ta DISPONIBILIZARE

2015-02-21 04:30

#34340: LA VIPEREA CARE MUSCA ,I SE PISEAZA CAPUL? - uite boule porumbelul iesit din gura ta DISPONIBILIZARE 

 lasa ca vine cernev mai piperea si repornesti cu el si talpasanu,ti ai dracu de tradatorii.

ATI SEMNAT ACEL PLAN MIZERABIL DE REORGANIZARE OLTCHIMISTILOR?

#34342 piperea si borfasii de la putere,mai intai sa dea bani la disponibilizatii si salariatii OLTCHIMULUI

2015-02-21 07:29

#34338: OLTCHIM - OLTCHIM 

BA  PIPEREA, TU VORBESTI DE INVESTITII SI VOI NU SUNTETI IN STARE SA LE DATI BANII OAMENILOR?   de unde o sa aibe asta[MAGARU DE PIPEREA] bani pt.investitii.    O SA VINA SI SA NE MINTA CA  ARE EL AJUTORUL GUVERNULUI ASTA DE CACAO SAU CA VIN INVESTITORI CU LOZUL CEL MARE[VRAJEALA] SI PA FRAIERILOR DUPA ATITEA MINCIUNII, URMEAZA  POTOPUL.


Musafir

#34343 INGINER SEF IN CONSTRUCTII

2015-02-21 08:41

CREANTELE OLTCHIM.

#34344

2015-02-21 08:47

http://contabilitateafirmei.manager.ro/

MODELE FISE DE POST FISE DE POST GRATUITE

http://contabilitateafirmei.manager.ro/ 

http://e-juridic.manager.ro/articole/

Atributiile administratorului judiciar

Administratorul judiciar

Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o oferta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe polita de asigurare profesionala. In oferta, practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane, precum si experienta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a cazului. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta, judecatorul-sindic va desemna provizoriu, pana la prima adunare a creditorilor, un practician in insolventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U.N.P.I.R.

La recomandarea comitetului creditorilor, in cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i si remuneratia. In cazul in care remuneratia se va achita din fondul constituit, aceasta va fi stabilita de catre judecatorul-sindic, pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician in insolventa. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic.

Creditorul care detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor poate sa decida, fara consultarea adunarii creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori sa confirme administratorul judiciar provizoriu sau, dupa caz, lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia.

Creditorii pot contesta la judecatorul-sindic, pentru motive de nelegalitate, decizia de numire a administratorului judiciar, in termen de 3 zile de la data publicarii acesteia in Buletinul procedurilor de insolventa. Judecatorul va solutiona, de urgenta si deodata, toate contestatiile printr-o incheiere prin care va numi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau, dupa caz, va solicita adunarii creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator. Daca in acest termen decizia adunarii creditorilor sau a creditorului ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor nu este contestata, judecatorul-sindic, prin incheiere, va numi administratorul judiciar propus de creditori sau de creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor, dispunand totodata incetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii.

Administratorul judiciar, persoana fizica sau persoana juridica, inclusiv reprezentantul acesteia, trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa, potrivit legii. Inainte de desemnarea sa, administratorul judiciar trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala, prin subscrierea unei polite de asigurare valabile, care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplinirea atributiilor sale. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activitatii administratorului judiciar pe perioada exercitarii calitatii sale.

Este interzis administratorului judiciar, sub sanctiunea revocarii din functie si a repararii eventualelor prejudicii cauzate, sa diminueze, in mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare.

Principalele atributii ale administratorului judiciar sunt:
a. examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse si intocmirea unui raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie in cadrul procedurii generale si supunerea acelui raport judecatorului-sindic, intr-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 30 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;
b. examinarea activitatii debitorului si intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si asupra existentei premiselor angajarii raspunderii acestora, precum si asupra posibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic, intr-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;
c. intocmirea de acte de procedura, in cazul in care debitorul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale, precum si verificarea, corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respective, cand acestea au fost prezentate de debitor;
d. elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului, in functie de cuprinsul raportului prevazut la lit. a);
e. supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
f. conducerea integrala, respectiv in parte, a activitatii debitorului, in acest ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-sindic cu privire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul averii debitorului;
g. convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica;
h. introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
i. sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul in care constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative;
j. mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor;
k. verificarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si intocmirea tabelelor creantelor;
l. incasarea creantelor; urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor inainte de deschiderea procedurii; formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putand angaja avocati;
m. cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic, incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale;
n. sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta.


Musafir

#34345 Re: Re: Re: Re: Re: ce zici

2015-02-21 09:35

#34324: - Re: Re: Re: Re: ce zici 

 vezi si ai mare grija ca asta e ala de nu uita niciodata sa ne aminteasca si sa spuna la toata lumea cate facultati are si ce masterat in psihologie si-a facut. 

Omul e pregatit ce sa mai........

DANUT

#34346

2015-02-21 09:53

VA LUCRAT DIXI PE TOTI ,EL A MERS PE LOZINCA  DUPA MINE POTOPU

AM VAZUT IN SALA DE SEDINTE VINERI CUM TOATA TESA ENORIASE A LUI DICULOIU AU RAMAS CU PRUNA IN GURA CIND JUDICIARI AU SPUS CLAR CA VETI PLECA ACASA

UNDE A FOST MA TANTALAILOR LIDERU VOSTRU?

LA CHIMPRO LOCURILE S-AU OCUPAT ASA CA .CA .... MUNCA LA CINP VA E O VARIANTA

VA UITATI PRINTRE JALUZELE CIND FACEAM MISCARI SI GREVE SI NE FACEATI TIGANI LUI CERNEV IN LOC SA VENITI LINGA NOI...NU VA LASA PRISACARU SI DICULOIU ...AI ERATI DATORI???

 

CUM E D LE PIPEREA, NU PLEACA LUMEA ACASA?

#34347 FRATILOR CARE ATI SEMNAT,CHIAR SE FACE LISTA CU DISPONIBILIZARI.

2015-02-21 09:55

#34345: - Re: Re: Re: Re: Re: ce zici 

 SE FACE LISTA CU DISPONIBILIZARI SI CEI CARE AU ABATERII  VOR PLECA PRIMII , CEILALTI DIN IUNIE SAU IULIE,ADEVAR GRAIA UN PACATOS CA VOM PLECA ACASA,DAR PACATOSUL DEJA A PLECAT,AL URMEAZA SLEATA LUI DE GOLANI[TAMBALAGII]


Musafir

#34348

2015-02-21 09:59

REMUSE VEZI CA BIDINU E BAIAT BUN SI NU IL JIGNI

ACUM ATIT EL CIT SI FRATELE MEU TUGURIN SI O MARE PARTE DIN BAIETI BUNI AU INTELES JOCU FALS A LUI DICULOIU 

OPRESTETE REMUSE CA PIERZI...AJUNGE CA SE STERG ASTEA LA CUR CU TINE SI NU TE MAI APARA NIMENI 

SUNAL PE BIDINU SI ATI SPUNE TOT 

DE MINE ESTI IERTAT NEBUNULEEEEE


Musafir

#34349 Re: lasa ingerasule de ghioca ca ai omorit oamenii cu cernev al tau

2015-02-21 10:05

#34346: DANUT -  

 ACELE GREVE IMPUTITE LE ATI FACUT DUPA CE ATI VAZUT CA VA ESUAT PRIVATIZAREA SI VI SAU STRICAT JOCURILE CU ZAREMBA,IAR ACUM VENITI SA NE SPUNETI CA VOI ATI FACUT GREVE?   GREVE MIZERABILE PLATITE CU ZLOTII LUI ZAREMBA,ATI VAZUT NEMERNICILOR CA ATI MINTIT OAMENI PRIN PRESA SI TELEVIZIUNII CU ACELE REPORNIRI SI BANI DE LA VOSGANIAN[AIA 45 DE MIL,NOI NU UITAM]SI V ATI DAT VOI EROIISALVATORII] OAMENILOR DIN OLTCHIM,PREA TIRZIU NEMERNICILOR,PREA TIRZIU,LUMEA STIE ADEVARUL CACATILOR CERNEVISTII.


Musafir

#34350 O SA TE MANINC NENOROCITULE,O SA O VEZI SI PE ASTA

2015-02-21 10:16

#34348: -  

 IAR CU TUGURIN SI BIDIN CHIAR NU MAI AM CE DISCUTA,PT.CA AU FOST SI SUNT PREA CREDULII,  NU MA POTI IMBIRLIGA TU CU OAMENII,E PREA TIRZIU,IAR TU SA AI GRIJA CA EU,EU NU TE IERT PRIN CEA CE AI FACUT SI M AI DENIGRAT TIMP DE 2 ANI CU MIZERABILUL SI TRADATORUL DE CERNEV,REPET,VIPERA CARE MUSCA I SE VA RUPE CAPUL[PISA]...SA TE PREGATESTI PT. DISPONIBILIZARE,PT. CA PE MINE MAI DUS PRIN BATAL SI MAI DAT AFARA CAM DE VREO 2 ANI CU TACTO CERNEV,ACUM CINE PLEACA GAOAZA?