Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

#20876 JUDECATORUL-SINDIC.

2014-05-16 18:03

Atributiile judecatorului sindic in lumina prevederilor din Legea insolventei nr. 85/2006

http://www.euroavocatura.ro/articole/255/Atributiile_Judecatorului_Sindic


Cadrul legal: a) Legea 85/2006 privind procedura insolventei, b) Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, in mod aleatoriu, in sistem informatizat.

Judecatorul-sindic are un rol activ in aplicarea procedurii insolventei, detine statutul de judecator al tribunalului si este nominalizat de catre presedintele tribunalului, dintre judecatorii desemnati ca judecatori sindici. El indeplineste o functie publica, de interes general; organizeaza si conduce intreaga procedura a insolventei sub autoritatea tribunalului.
Judecatorul-sindic actioneaza in calitatea sa de magistrat, iar nu ca reprezentant al debitorului sau al creditorilor. In consecinta, actele sale sunt obligatorii atat pentru debitor, cat si pentru creditori.

Conform art. 11 din Legea 85/2006, principalele atributii ale judecatorului-sindic sunt urmatoarele:
a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si, dupa caz, de intrare in faliment atat prin procedura generala, cat si prin procedura simplificata;
b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii; judecarea opozitiei creditorilor la deschiderea procedurii;
c) desemnarea motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre practicienii in insolventa care au depus oferta de servicii in acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor, stabilirea remuneratiei in conformitate cu criteriile stabilite prin legea de organizare a profesiei de practician in insolventa, precum si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada . In vederea desemnarii provizorii a administratorului judiciar, judecatorul-sindic va tine cont de toate ofertele de servicii depuse de practicieni, de cererile in acest sens depuse de creditori si, dupa caz, de debitor, daca cererea introductiva ii apartine;
d) confirmarea, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor, confirmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor;
e) inlocuirea, pentru motive temeinice, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului;
f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;
g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa, potrivit art. 138, sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiunilor prevazute la art. 143-147;
h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii;
i) judecarea contestatiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator;
j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori;
k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in faliment;
l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului;
m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor;
n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii.

Judecatorul-sindic pronunta hotarari in indeplinirea atributiilor sale. Hotararile sale sunt definitive si executorii, art. 12 alin. 1 Legea 85/2006. Acestea pot fi atacate separate cu recurs exercitat la Curtea de Apel – instanta competenta . Termenul de recurs este de la 10 zile de la comunicarea hotararii, daca lege nu prevede altfel – art. 8 alin. 2.
Judecatorul-sindic poate fi ajutat de persoane desemnate de acesta, de ex. experti, avocati, etc. Retributiile acestora vor fi platite din patrimoniul debitorului, conform art. 10 din Legea 85/2006.

futezatorul

#20877 Re:

2014-05-16 18:03

#20850: -

cortu din oltchim la luat diculoiu si l-a montat in spatele casei si doarme in el ca tot un tigan e si el dar mai slabut!

poate la loat dinculoiu, probabil sal pastreze pentru sinistratul fara sindicat cornelus cernevicius, ca nu mai dureraza mult pentru cernovela pina cand va fi luat la suturi si scos din combenat ca o masa strecata, si se va ducea la dinculoiu la poarta sa ceara azil poletic si

--ceva haineeee veeechii comparam,


Musafir

#20878 Proceduri in cazul insolventei si atributiile judecatorului-sindic

2014-05-16 18:07

http://e-juridic.manager.ro/articole/proceduri-in-cazul-insolventei-si-atributiile-judecatorului-sindic-3054.html

Proceduri in cazul insolventei si atributiile judecatorului-sindic

Notificarile, cu exceptia cazului in care sarcina notificarii apartine altor organe care aplica procedura, si convocarile prevazute de Legea nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei cad in sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz. Creditorii care au inregistrat cereri de admitere a creantelor sunt prezumati ca au in cunostinta termenele prevazute la art. 62 ori la art. 107, 108 sau 109 din Legea nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei, dupa caz, si nu vor mai fi citati.

In vederea publicarii citatiilor, convocarilor si notificarilor actelor de procedura efectuate de instantele judecatoresti, dupa deschiderea procedurii de insolventa, se editeaza Buletinul procedurilor de insolventa, publicatie editata de Oficiul National al Registrului Comertului.

Publicarea actelor de procedura sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti in Buletinul procedurilor de insolventa inlocuieste, de la data publicarii acestora, citarea, convocarea si notificarea actelor de procedura efectuate individual fata de participantii la proces, acestea fiind prezumate a fi indeplinite la data publicarii. Curtea de apel va fi instanta de recurs pentru hotararile pronuntate de judecatorul-sindic. Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu prevede altfel.

Recursul va fi judecat de completuri specializate, in termen de 30 de zile de la inregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea partilor in recurs se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. In vederea solutionarii recursului, se trimit la curtea de apel, in copie certificata de grefierul-sef al tribunalului, numai actele care intereseaza solutionarea caii de atac, selectate de judecatorul-sindic. In cazul in care instanta de recurs considera necesare si alte acte din dosarul de fond, va pune in vedere partilor interesate sa le depuna in copie certificata.

Repartizarea cauzelor avand ca obiect procedura insolventei, prevazuta de Legea nr. 85 din 2006, judecatorilor desemnati ca judecatori-sindici se realizeaza potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, in mod aleatoriu, in sistem informatizat.

La propunerea administratorului judiciar sau lichidatorului, judecatorul sindic va putea desemna, prin incheiere, persoane de specialitate, stabilindu-le si remuneratia. Plata remuneratiei se va face din averea debitorului sau. Principalele atributii ale judecatorului-sindic, in cadrul legii, sunt:

a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si, dupa caz, de intrare in faliment atat prin procedura generala, cat si prin procedura simplificata;

b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii; judecarea opozitiei creditorilor la deschiderea procedurii;

c) desemnarea motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre practicienii in insolventa care au depus oferta de servicii in acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, fixarea remuneratiei in conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activitatii practicienilor in insolventa, precum si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada. In vederea desemnarii administratorului judiciar provizoriu sau a lichidatorului provizoriu, judecatorul va avea in vedere cererea depusa in acest sens de creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de debitor, daca cererea introductiva ii apartine. In situatia in care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicita numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de catre judecatorul sindic din randul practicienilor care au depus oferte in dosarul cauzei;

d) confirmarea, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, confirmarea onorariului negociat. Daca nu exista contestatii impotriva hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, confirmarea se va face in camera de consiliu, fara citarea partilor, dupa depunerea procesului-verbal al adunarii creditorilor;

e) inlocuirea, pentru motive temeinice, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului;

f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;

g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa, potrivit art. 138, sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiunilor prevazute la art. 143 - 147;

h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii;

i) judecarea contestatiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator;

j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori;

k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in faliment;

l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului;

m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor;

n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii.

Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procesele si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei. Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, in mod exceptional, debitorului, daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori, prin organele acestora.

Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs. Dispozitiile art. 24 alin. 1 din Codul de procedura civila privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului-sindic care pronunta succesiv hotarari in acelasi dosar, cu exceptia situatiei rejudecarii, dupa casarea hotararii in recurs.

FUTEZARICIUL

#20879 Re: Re:

2014-05-16 18:48

#20877: futezatorul - Re:

cortu din oltchim la luat diculoiu si l-a montat in spatele casei si doarme in el ca tot un tigan e si el dar mai slabut!

poate la loat dinculoiu, probabil sal pastreze pentru sinistratul fara sindicat cornelus cernevicius, ca nu mai dureraza mult pentru cernovela pina cand va fi luat la suturi si scos din combenat ca o masa strecata, si se va ducea la dinculoiu la poarta sa ceara azil poletic si

--ceva haineeee veeechii comparam,

Catavencu

#20880 Faraonu'

2014-05-16 20:15

Acu' se pare ca Faraonu' e un fel de Ponta II, controlează tara, SIF -urile, etc.
Ma lași .

Musafir

#20881 Re:

2014-05-16 20:23

#20866: -

Bai asta care postezi, ba ca musafir ba ca agromec ba ca disponibilizat ... pensionar, dupa stil si limbaj (vocabularul tau este foarte sarac in cuvinte si semne de punctuatie) nu esti altul deca TROGLODITUL DE INDIVID CARE S-A CULCAT SEARA SOFER, S-A VISAT SUDOR DE GARDURI IN OLTCHIM SI S-A TREZIT DAT AFARA DIN CONDUCEREA SVO IAR, IN CURAND, SE VA TREZI - PE BUNE DAT AFARA IN 41 - 44 DIN OLTCHIM.

Vorba lui Fota ... miiiiiiirs, ca-ti miroase gura! Si are dreptate, la cat rahat ai mancat si ai imprastiat in OLTCHIM, mare mirare ca inca mai esti intreg; oricum zdravan nu esti.

Care este diferenta intre tine si mentorul tau? Tu dormeai acasa in timpul serviciului iar el dormea incuiat in birou in timpul serviciului. Asa ca ... afara din OLTCHIM!


Musafir

#20882 SE INCEARCA MUSAMALIZAREA CAZULUI CERNEV? SE VA ARUNCA BATISTA PE TAMBAL?

2014-05-16 20:34

#20582: - AFARA CU CERNEV, ADORMITUL DIN OLTCHIM! DEMITETI-L PE CERNEV PT. CA DOARME IN TIMPUL SERVICIULUI!

Cernev trebuie dat afara fara drept de apel.

Faptul ca a dormit in timpul programului de lucru intr-un post (DISPECER DE PRODUCTIE - mai ales cand este un singur dispecer pe tura de 24 h) care presupune responsabilitate maxima si foarte multa atentie ESTE DE NATURA (PENALA) DE A PUNE IN PERICOL BUNA FUNCTIONARE A INSTALATIILOR DIN OLTCHIM!

Daca cineva are alta parere si considera ca Cernev nu este un PERICOL IN OLTCHIM in ideplinirea atributilor avute ca DISPECER DE PRODUCTIE (desi parerea mea este ca Cernev este un pericol din toate punctele de vedere pentru OLTCHIM si OLTCHIMISTI) atunci conducerea OLTCHIM trebuie sa desfinteze acest post.

Oricum ai privi, Cernev trebuie dat afara fara drept de apel si trimis acasa sau in Bulgaria cum zice Remus!

ATENTIE: NU MUSAMALIZATI CAZUL CERNEV!
SA SE APLICE PREVEDERILE CODULUI MUNCII, ROI SI CCM SI IN CAZUL CERNEV!
CAZUL CERNEV ESTE "PENAL" PENTRU CA A LASAT O INTREPRINDERE CHIMICA IN FUNCTIUNE FARA SUPRAVEGHERE.


Musafir

#20883 MOBILIZATI-VA SI HAIDETI LA INTALNIRE, LA PREFECTURA SI LA CJ!

2014-05-16 21:03

#20847: - MOBILIZATI-VA SI HAIDETI LA INTALNIRE, LA PREFECTURA SI LA CJ!

"APEL CATRE DISPONIBILIZATI!

NU UITATI NE VEDEM LUNI 19 MAI 2014, ORA 9:00, LA PREFECTURA SI CONSILIUL JUDETEAN  - SEDIILE DIN RAMNICU VALCEA DAR SI PITESTI.

NU MAI STATI PE GANDURI ... CU CAT MAI MULTI, CU ATAT MAI BINE!

ANUNTATI, PRIN TOATE MIJLOACELE (TELEFOANE, RETELE DE SOCIALIZARE, ETC.), SA VINA TOTI COLEGII "CU COPII, CA CATEL, CU PURCEL"!

NOI VREM DREPTURILE NOASTRE SALARIALE - OBLIGATII SALARIALE DE CARE OLTCHIMUL SI GUVERNANTII TREBUIAU SA SE ACHITTE PANA IN DATA DE 13.06.2013.

A TRECUT UN AN SI NU AM PRIMIT NIMIC. AM FOST MINTITI. NU NE-A SPUS NIMENI CA VOM PRIMI BANII LA "SFANTU' ASTEAPTA".

PREGATITI-VA DE GREVA FOAMEI!"

xz

#20884 Re: Faraonu'

2014-05-16 21:07

#20880: Catavencu - Faraonu'

sunt minciuni ieftine...pana trec de alegeri.


Musafir

#20885 Re:

2014-05-16 22:09

#20874: -

sa spuna zau cu limba scoasa cernev... cica nu merita sa fie injurat. eu cred ca nu merita sa se nasca...

paul

#20886 Re: Re: Re:

2014-05-16 22:23

#20875: - Re: Re:

judecatorul sindic nu are de a face cu faptele penale

iar furtul este fapta penala, falsul in acte si in declaratii tot fapta/fapte penale, abuzul in serviciu tot fapta penala, reaua credinta dovedita ca parte componenta a celor de mai sus intareste caracterul penal.

judecatorul sindic se ocupa doar de procesul de insolventa. si el ar putea face ceva pentru recuperarea banilor de catre disponibilizati dar doar foarte greu. interesul lui este (teoretic) sa salveze societatea. realitatea ne-a confirmat ca nu are vointa de a face si doar taraganeaza, impreuna cu autoritatile, intreg procesul de insolventa. interesant ar fi sa vedem daca nu cumva cele doua societati de insolventa nu au ceva legaturi cu judecatorul sindic... ei, ar fi o paine pentru jurnalisti, nu credeti?

sunt de acord ca nu se gasesc solutii peste noapte dar deja a trecut un an si 4 luni de insolventa. rezultatul acestui an? datorii mai mari decat a reusit faraonul in 4 ani plus aproape 1000 de disponibilizati. despre capuse numai de bine.

daca ar fi fost in germania sau state oltchim-ul in ce stadiu credeti ca era procesul de insolventa?

dar suntem in romanica si ne facem singuri viata amara.

VOTATI USL - VOTATI PSD (mascaricii astia au rezolvat problema oltchimului din aprilie 2012) VOTATI PONTA PRESEDINTE, MANDRU CA ESTE ROMAN MINCINOS SI PLAGIATOR

 

ps:

i) judecarea contestatiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator;

 

nu stiu sa se fi luat vre-o masura de catre administratorii judiciari cu privire la disponibilizati in mod oficial. a primit careva dintre voi hartii de la administratorii judiciari, personal sau prin posta, prin care sa va aduca la cunostinta ca nu dau banii? doar din gura. comunicatele de presa (sau cum le-au gandit ei, de linistire) nu au valoare juridica prea mare, ele nu arata decat caracterul de taraganare a platilor. sa fi fost vorba de salariile/onorariul lor, taraganate atatea luni... hahaha. asa ca actiunile lor nu fac decat sa confirme furtul.


Musafir

#20887

2014-05-17 06:09

Mai astia care ca dati cunoscatori de Oltchim asta cu Cernev dormind e o mizerie scoasa de un om ds nimic precum Talpasanu.De la el nu ma mira sa aud asa ceva ca doar a stat undeva la capatu alalt al combinatului dar de la alti cunoscatori.Pai si sa fie asa adica sal fi gasit dormjnd pe Cernev pai baaaa Cernev ie dispecer baaaaa de aia sint doi dispeceri care stau 24 de ore cum mama naiba sa nu dormi in 24 de ore?Ce sai ceri unuia ca Talpasanu.Lasati minciunile astea ca aveti treburi mai importante.

Musafir

#20888 Re:

2014-05-17 07:25

#20887: -

"Mai astia care ca dati cunoscatori........."

Bai asta sugator de sosete la cernev, invata mai intati sa scrii romaneste si apoi comenteaza.

Tu ar trebuii sa scri sub pseudonimul de ANALFABETUS


Musafir

#20889 Lui Roibu de la Oltchim şi acoliţilor săi li se cer în instanţă pagube de 500 de milioane de euro

2014-05-17 10:17

http://www.economica.net/lui-roibu-de-la-oltchim-si-acolitilor-sai-li-se-cer-in-instanta-pagube-de-500-de-milioane-de-euro_79981.html

Administratorii judiciari ai combinatului au trimis la tribunal cererea pentru răspunderea în solidar a fostului şef de la Oltchim pentru decizii eronate de management, spolierea companiei şi investiţii ineficiente.

Consorţiul administratorilor judiciari Oltchim, Rominsolv şi BDO Business Restructuring, a înaintat miercuri, 14 mai, Tribunalului Vâlcea acţiunea în răspundere asupra fostului preşedinte- director al combinatului, Constatin Roibu, şi a subordonaţilor săi,Vasile Mandica, fost director Economic, Veronica Preoteasa, fost director Comercial, Nicolae Olaru, fost director Comercial şi Daniel Mihăescu, fost director Divizia Petrochimică Piteşti.

Decizia de a cere răspunderea în solidar a lui Roibu şi a foştilor săi subordonaţi a fost aprobată în Adunarea Creditorilor Oltchim.

Cererea de tragere la răspundere a fostei conduceri a societăţii a fost făcută ca urmare a depistării, în Raportul asupra Insolvenţei şi în raportul Curţii de Conturi, ambele din 2013, a următoarelor fapte culpabile: „folosirea bunurilor societăţii în interes propriu sau în interesul altei persoane[...] dispunerea, în interes personal, a contiuării activităţii care duce la încetarea de plăţi, folosirea mijloacelor ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi”.

Potrivit cererii înaintate Tribunalului Vâlcea descrierea acţiunilor culpabile managerilor sunt încadrate în categoriile măsuri manageriale inadecvate, investiţii ineficiente, tranzacţii comerciale controlate direct sau indirect de managementul societăţii.

Constatin Roibu a fost director al Oltchim din 1991 şi până în 2012, perioadă în care combinatul a acumulat datorii de 700 de milioane de euro şi ajunsese, în perioada 2009-2012, să facă pierderi anuale de 100 de milioane de euro.

Cei mai mari creditori ai Oltchim, cu creanţe garantate, sunt AVAS, băncile şi Electrica Furnizare.

Contactat de ECONOMICA.NET, Constatin Roibu a precizat că nu are motive să fie îngrijorat, pentru că nu se consideră vinovat de insolvenţa Oltchim. „Eu am depus, mai de mult, un document la judecătorul sindic în care mă disculp de toate acuzele aduse mie prin Raportul asupra Insolvenţei. Nu este instanţă ca să se pronunţe, dar punctul meu de vedere este expus acolo. Adevăratele motive ale insolvenţei au fost muşamalizate. La momentul respectiv, voi spune mai multe”, a declarat Roibu.

Oltchim este în proces de privatizare, având termenul limită 6 iunie. Statul vrea să vândă la pachet Oltchim şi rafinăria Arpechim, după ce aceasta va preluată de la Petrom. De Oltchim este interesat un consorţiu chinez şi SIF Transilvania.

Musafir

#20890 INCENDIAR: Piperea declanşează JIHADUL la OLTCHIM. Lui Roibu et. co. li se cer despăgubiri de 500 mi

2014-05-17 10:28

http://www.voceavalcii.ro/2014051721437/INCENDIAR-Piperea-declanseaza-JIHADUL-la-OLTCHIM.-Lui-Roibu-et.-co.-li-se-cer-despagubiri-de-500-milioane-de-euro.html

INCENDIAR: Piperea declanşează JIHADUL la OLTCHIM. Lui Roibu et. co. li se cer despăgubiri de 500 milioane de euro

Miercuri, 14 mai a.c., la Tribunalul Vâlcea, a fost înregistrată cererea administratorilor judiciari de la Oltchim directionati de avocatul Gheoeghe Piperea, prin care firmele lor Rominsolv şi BDO Business Restructuring solicită pagube de 500 de milioane de euro, fosta conducere a combinatului fiind acuzată de decizii eronate de management, spolierea companiei şi investiţii ineficiente.

Constantin Roibu, fostul director general al combinatului şi echipa sa de conducere, Vasile Măndica, fost director Economic, Veronica Preoteasa, fost director Comercial, Nicolae Olaru, fost director Comercial şi Daniel Mihăescu, fost director Divizia Petrochimică Piteşti sunt chemaţi în faţa instanţei de judecată.

Administratorii judiciari Piperea şi Bălan justifică cererea de chemare în judecată cu Raportul asupra Insolvenţei şi raportul Curţii de Conturi, ambele din 2013, unde, printre altele, se precizează: „folosirea bunurilor societăţii în interes propriu sau în interesul altei persoane[...] dispunerea, în interes personal, a contiuării activităţii care duce la încetarea de plăţi, folosirea mijloacelor ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi".

Piperea şi Bălan acuză fosta conducere a combinatului chimic de măsuri manageriale inadecvate, investiţii ineficiente, tranzacţii comerciale controlate direct sau indirect de managementul societăţii. Cei mai mari creditori ai Oltchim, cu creanţe garantate, sunt AVAS, băncile şi Electrica Furnizare.

Constatin Roibu, cel care a condus combinatul din 1991 până în 2012, susţine că nu îi este teamă de nimic şi ameninţă cu dezvăluiri incendiare: „Eu am depus, mai de mult, un document la judecătorul sindic în care mă disculp de toate acuzele aduse mie prin Raportul asupra Insolvenţei. Nu este instanţă ca să se pronunţe, dar punctul meu de vedere este expus acolo. Adevăratele motive ale insolvenţei au fost muşamalizate. La momentul respectiv, voi spune mai multe", a declarat Roibu pentru economica.net.

Această perioadă este una dificilă pentru Oltchim, care este în plin proces de privatizare, având termen limită în data de 6 iunie a.c. Statul vrea să vândă la pachet Oltchim şi rafinăria Arpechim, după ce aceasta va preluată de la Petrom. De Oltchim este interesat un consorţiu chinez şi SIF Transilvania.

Musafir

#20891

2014-05-17 11:00

DISPONIBILIZATII DIN ARMATA CE VENIT AU ADUS LA BUGETUL DE STAT?
SI AU PRIMIT SALARII COMPENSATORII FOARTE MARI
OLTCHIMUL A FOET VACA DE MULS A TUTUROR GUVERNELOR
SA NU NE LASAM PANA NU SE TRIMITE PETITIE DE LA PREFECTURA SAU CJ LA GUVERN
LUNI ASTA SA FIE PRIORITATEA

Musafir

#20892 Trezirea

2014-05-17 11:04

Mai astia din EL III nici acum nu vedeti ca Cernev va tradat cum puteti sa mai stati in Sindicatul Victoria-mentorul vostru nu face nimic?Musafir

#20893

2014-05-17 11:17

Constantin Roibu, fostul director general al combinatului Oltchim este făcut răspunzător de către consorţiul administratorilor judiciari Oltchim, pentru decizii eronate de management, spolierea companiei şi investiţii ineficiente.

Rominsolv şi BDO Business Restructuring au înaintat Tribunalului Vâlcea acţiunea în răspundere asupra lui Constatin Roibu, fostul preşedinte - director general al combinatului din Râmnicu Vâlcea , dar şi a foştilor subordonaţi ai acestuia, Vasile Mandica, fost director economic, Veronica Preoteasa şi Nicolae Olaru, foşti directori comerciali şi Daniel Mihăescu, fost director Divizia Petrochimică Piteşti.

Decizia de a cere răspunderea în solidar a lui Roibu şi a foştilor săi subordonaţi a fost aprobată în Adunarea Creditorilor Oltchim, consemnează Economica.net.
Cererea de tragere la răspundere a fostei conduceri a societăţii a fost făcută ca urmare a depistării, în Raportul asupra Insolvenţei şi în raportul Curţii de Conturi, a următoarelor fapte culpabile: "folosirea bunurilor societăţii în interes propriu sau în interesul altei persoane[...] dispunerea, în interes personal, a contiuării activităţii care duce la încetarea de plăţi, folosirea mijloacelor ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi".
Constatin Roibu a fost cel mai longeviv director al unui combinat de stat din România, el "împărăţind" la Oltchim din 1991, până în 2012: În acest timp, combinatul a acumulat datorii de peste 700 de milioane de euro la AVAS, bănci comerciale, Salrom SA şi Electrica.

Constatin Roibu susţine că nu se consideră vinovat de insolvenţa Oltchim şi că a un document la judecătorul sindic în care se disculăpă de toate acuzele care i-au fost aduse prin Raportul asupra Insolvenţei. Statul încearcă încă să privatizeze Oltchim, la pachet cu rafinăria Arpechim Piteşti, după preluarea acesteia de la Petrom. Termenul limită este pe 6 iunie. Până în prezent, ar fi interesate două societăţi, un consorţiu chinez şi SIF Transilvania.

Musafir

#20894 "Roibu-împărat" de la Oltchim, chemat în răspundere pentru 500 de milioane de euro

2014-05-17 11:18

http://www.evz.ro/roibu-imparat-de-la-Oltchim-chemat-in-raspundere-pentru-500l-de-milioane-de-euro.html

Constantin Roibu, fostul director general al combinatului Oltchim este făcut răspunzător de către consorţiul administratorilor judiciari Oltchim, pentru decizii eronate de management, spolierea companiei şi investiţii ineficiente.

Rominsolv şi BDO Business Restructuring au înaintat Tribunalului Vâlcea acţiunea în răspundere asupra lui Constatin Roibu, fostul preşedinte - director general al combinatului din Râmnicu Vâlcea , dar şi a foştilor subordonaţi ai acestuia, Vasile Mandica, fost director economic, Veronica Preoteasa şi Nicolae Olaru, foşti directori comerciali şi Daniel Mihăescu, fost director Divizia Petrochimică Piteşti.

Decizia de a cere răspunderea în solidar a lui Roibu şi a foştilor săi subordonaţi a fost aprobată în Adunarea Creditorilor Oltchim, consemnează Economica.net.
Cererea de tragere la răspundere a fostei conduceri a societăţii a fost făcută ca urmare a depistării, în Raportul asupra Insolvenţei şi în raportul Curţii de Conturi, a următoarelor fapte culpabile: "folosirea bunurilor societăţii în interes propriu sau în interesul altei persoane[...] dispunerea, în interes personal, a contiuării activităţii care duce la încetarea de plăţi, folosirea mijloacelor ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi".
Constatin Roibu a fost cel mai longeviv director al unui combinat de stat din România, el "împărăţind" la Oltchim din 1991, până în 2012: În acest timp, combinatul a acumulat datorii de peste 700 de milioane de euro la AVAS, bănci comerciale, Salrom SA şi Electrica.

Constatin Roibu susţine că nu se consideră vinovat de insolvenţa Oltchim şi că a un document la judecătorul sindic în care se disculăpă de toate acuzele care i-au fost aduse prin Raportul asupra Insolvenţei. Statul încearcă încă să privatizeze Oltchim, la pachet cu rafinăria Arpechim Piteşti, după preluarea acesteia de la Petrom. Termenul limită este pe 6 iunie. Până în prezent, ar fi interesate două societăţi, un consorţiu chinez şi SIF Transilvania.

Musafir

#20895

2014-05-17 13:05

EEEEEEEEEEEEEE VINE SI TIMPUL CIND TREBUIE SA MAI SI PLATEASCA BAIETI AIA DESTEPTI....
UITATIVA PE B1 SI MAI VORBIM PESTE O SAPTAMINA
FACETI ROST DE CORTURI PENTRU CITIVA CA DICULOIU LA LUAT DEJA
500 DE MILIOANE DE EUROI TREBUIE ADUSI!!!!! OARE AI MAI AU?
ACOLO SINT BANI DV ASA CA HAI REPEDE SA SPOIM PE CERNEV CU C.... SI REPEDE LA DICULOIU IN SINDICAT
MULTI PROSTI A MAI AVUT OLTCHIMU ASTA SI MAI ARE INCA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Musafir

#20896

2014-05-17 13:12

hai catei ai lui diculoiu ce o sa mai spuneti la oameni in combinat de luni inainte?
ca vine x y s-au pulea spataru?
daca nu o sa va alerge colegi cu matura prin secti mai vorbim noi
ce le spuneti voi la colegi cind vor primi deciziile de plecare? integrata? pentru o friptura care ati mincato de la diculoiu v-ati batut joc de colegi vostri si de disponibilizati ...javrelor
musafir

#20897 Re:

2014-05-17 14:43

#20887: -

ai perfecta dreptate! dorm cei care lucreaza 8 ore,dorm administratorii cu conducerea Oltchim pe bani grei si gasira tap ispasitor numai pe nea cornel

 

rareselu

#20898 Electroliza cu membrana

2014-05-17 15:56

Nea Cornel nu ar probleme cu somnul ,omul asta are alte probleme ,cei care au lucrat cu nea Cornel stiu mai bine despre ce este vorba.Eu il stiu pe nea Cornel Cenev de mult timp ,un imbarligator mai mare ca asta nu exista ,credetima stiu ce vorbesc,si intrebati pe cei din USG ce parere au despre nea Cernev.Slabbbbbbbbbbbbbbbb caracter slaba valoare...............

Musafir

#20899 Uluitor ! Constantin Roibu dat în judecată pentru 500.000.000 euro

2014-05-17 16:21

http://www.criterii.ro/index.php/en/national/9587-uluitor-constantin-roibu-dat-in-judecata-pentru-500-000-euro

http://www.criterii.ro/plugins/content/jumultithumb/img/img.php?src=Li4vLi4vLi4v...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Constantin Roibu, fostul director general al combinatului Oltchim este făcut răspunzător de către consorţiul administratorilor judiciari Oltchim, pentru decizii eronate de management, spolierea companiei şi investiţii ineficiente.

Rominsolv şi BDO Business Restructuring au înaintat Tribunalului Vâlcea acţiunea în răspundere asupra lui Constatin Roibu, fostul preşedinte - director general al combinatului din Râmnicu Vâlcea , dar şi a foştilor subordonaţi ai acestuia, Vasile Mandica, fost director economic, Veronica Preoteasa şi Nicolae Olaru, foşti directori comerciali şi Daniel Mihăescu, fost director Divizia Petrochimică Piteşti.

Decizia de a cere răspunderea în solidar a lui Roibu şi a foştilor săi subordonaţi a fost aprobată în Adunarea Creditorilor Oltchim, consemnează Economica.net.

Suma pentru care cei care au înaintat cererea îl consideră pe Constantin Roibu responsabil este de 500 de milioane de euro.

La mijloc pare a fi o diversiune, întrucât Constantin Roibu nu este cercetat penal la această oră.

Mai mult, Constanti Roibu este cel care l-a acționat în instanță pentru calomnie pe Gheorghe Piperea, unul dintre cei doi administratori speciali ai Olchim, plătiți cu 50.000 de euro pe lună în condițiile în care muncitorii nu și-au primit restanțele și mor de foame.


Musafir

#20900 Constantin Roibu nu se consideră vinovat de INSOLVENȚA DE LA OLTCHIM

2014-05-17 16:25

Constantin Roibu nu se consideră vinovat de INSOLVENȚA DE LA OLTCHIM: „Adevăratele motive ale insolvenţei au fost muşamalizate. La momentul respectiv, voi spune mai multe“

http://ziaruldevalcea.ro/2014/05/17/constantin-roibu-nu-se-considera-vinovat-de-insolventa-de-la-oltchim-adevaratele-motive-ale-insolventei-au-fost-musamalizate-la-momentul-respectiv-voi-spune-mai-multe/

http://ziaruldevalcea.ro/wp-content/uploads/2013/12/constantin-roibu-publimedia-...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Administratorii judiciari ai combinatului au trimis la tribunal cererea pentru răspunderea în solidar a fostului şef de la Oltchim pentru decizii eronate de management, spolierea companiei şi investiţii ineficiente. Constatin Roibu, fostul director general, a precizat că nu are motive să fie îngrijorat, pentru că nu se consideră vinovat de insolvenţa Oltchim

Consorţiul administratorilor judiciari Oltchim, Rominsolv şi BDO Business Restructuring, a înaintat miercuri, 14 mai, Tribunalului Vâlcea acţiunea în răspundere asupra fostului preşedinte- director al combinatului, Constatin Roibu, şi a subordonaţilor săi,Vasile Mandica, fost director Economic, Veronica Preoteasa, fost director Comercial, Nicolae Olaru, fost director Comercial şi Daniel Mihăescu, fost director Divizia Petrochimică Piteşti.

Decizia de a cere răspunderea în solidar a lui Roibu şi a foştilor săi subordonaţi a fost aprobată în Adunarea Creditorilor Oltchim.

Cererea de tragere la răspundere a fostei conduceri a societăţii a fost făcută ca urmare a depistării, în Raportul asupra Insolvenţei şi în raportul Curţii de Conturi, ambele din 2013, a următoarelor fapte culpabile: „folosirea bunurilor societăţii în interes propriu sau în interesul altei persoane[...] dispunerea, în interes personal, a contiuării activităţii care duce la încetarea de plăţi, folosirea mijloacelor ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi”.

Potrivit cererii înaintate Tribunalului Vâlcea descrierea acţiunilor culpabile managerilor sunt încadrate în categoriile măsuri manageriale inadecvate, investiţii ineficiente, tranzacţii comerciale controlate direct sau indirect de managementul societăţii.

Constatin Roibu a fost director al Oltchim din 1991 şi până în 2012, perioadă în care combinatul a acumulat datorii de 700 de milioane de euro şi ajunsese, în perioada 2009-2012, să facă pierderi anuale de 100 de milioane de euro.

Cei mai mari creditori ai Oltchim, cu creanţe garantate, sunt AVAS, băncile şi Electrica Furnizare.

Contactat de ECONOMICA.NET, Constatin Roibu a precizat că nu are motive să fie îngrijorat, pentru că nu se consideră vinovat de insolvenţa Oltchim. „Eu am depus, mai de mult, un document la judecătorul sindic în care mă disculp de toate acuzele aduse mie prin Raportul asupra Insolvenţei. Nu este instanţă ca să se pronunţe, dar punctul meu de vedere este expus acolo. Adevăratele motive ale insolvenţei au fost muşamalizate. La momentul respectiv, voi spune mai multe”, a declarat Roibu.

Oltchim este în proces de privatizare, având termenul limită 6 iunie. Statul vrea să vândă la pachet Oltchim şi rafinăria Arpechim, după ce aceasta va preluată de la Petrom. De Oltchim este interesat un consorţiu chinez şi SIF Transilvania.