Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post


Musafir

#34870 ULTIMUL SCENARIU LA OLTCHIM: 500 DE ANGAJATI DATI AFARA SI PRIVATIZAREA PANA LA FINELE ANULUI.

2015-03-02 11:16

#34869: - ULTIMUL SCENARIU LA OLTCHIM: 500 DE ANGAJATI DATI AFARA SI PRIVATIZAREA PANA LA FINELE ANULUI. 

continuare:

 Oltchim va intra în faliment dacă reorganizarea nu este aprobată de creditori la 9 martie


Zilele trecute, consorţiul de administratori judiciari ai societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, respectiv Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL a semnat convocarea şedinţei Adunării creditorilor pentru luni, 9 martie 2015, în vederea aprobării planului de reorganizare a combinatului chimic vâlcean, care a fost depus la Tribunalul Vâlcea în urmă cu o lună. Din punct de vedere legal, în planul de reorganizare este obligatorie o comparaţie între scenariul falimentului şi cel al reorganizării. Efectul unui vot negativ asupra planului de reorganizare este falimentul SC Oltchim SA. În caz de faliment, legea insolvenţei prevede refacerea tabelului definitiv al creanţelor, prin consolidarea creanţelor apărute în timpul procedurii. Administratorii SC Oltchim SA au încredere că vor obţine acordul creditorilor şi susţin că s-au consultat cu principalii creditori, înainte de întocmirea planului. Gheorghe Piperea a spus că planul este susţinut şi de Ministerul Economiei. La rândul său, Bogdan Stănescu, administratorul special al SC Oltchim SA, a precizat că evoluţia pozitivă a combinatului chimic vâlcean din ultimele luni a atras mai mulţi investitori, dar şi fonduri de investiţii, dispuse să finanţeze societatea. Bogdan Stănescu a precizat: „Dacă vom avea o ofertă concretă, o vom prezenta creditorilor. Reorganizarea durează trei ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an, dacă va fi nevoie. Planul de reorganizare are ca scop obţinerea celui mai bun preţ pentru vânzarea SC Oltchim SPV SRL, o societate viabilă, restructurată profund, capabilă de a se autofinanţa şi de a face performanţă, pe piaţa produselor petrochimice.”.

Salariile compensatorii pot fi încasate şi de la stat

Săptămâna trecută, consorţiul de administratori judiciari SC Oltchim SA, împreună cu administratorul special, Bogdan Stănescu, la solicitarea de clarificare venită din partea unor salariaţi disponibilizaţi, au afirmat, referitor la plata salariilor compensatorii, că „planul de reorganizare a SC Oltchim SA prevede plata tuturor creanţelor curente (născute după data deschiderii procedurii - 30 ianuarie 2013), deci şi a salariilor compensatorii. Sursele de plată a salariilor compensatorii datorate de SC Oltchim SA în urma disponibilizării colective din iunie 2013 sunt: surplus de numerar din activitatea curentă, cu avantajul că suma disponibilă lunar poate fi cuantificată şi asumată de managementul SC Oltchim SA (dezavantajul acestei surse este că, pe termen scurt, nu este suficientă la nivelul întregului grup de salariaţi disponibilizaţi - de aceea, surplusul de numerar provenit din activitatea curentă poate fi direcţionat către cazurile sociale şi medicale grave, către familiile fără nici un alt venit, după ieşirea din stagiul de şomaj şi pentru asigurarea unui venit de completare). Preţul obţinut din vânzarea SPV este sursa principală, din punct de vedere al procedurii de reorganizare, şi prezintă avantajul că se achită integral datoria SC Oltchim SA către disponibilizaţi, inclusiv sumele de la masa credală (dezavantajul acestei surse este orizontul lung de timp, necesar îndeplinirii condiţiilor procedurale şi de expunere pe piaţă a noului SC Oltchim SA, de evaluare economico-tehnică din partea potenţialilor cumpărători - acest demers nu poate fi terminat mai devreme de un an de la data confirmării planului de reorganizare, dar nici mai târziu de luna a 34-a a planului de reorganizare); prin intermediul unei cesiuni sau subrogaţii, act normativ la care Guvernul lucrează. Este necesar acest demers tocmai pentru a diminua efectele sociale provocate de dezavantajele prezentate mai sus. Acest mecanism presupune plata creanţelor salariaţilor disponibilizaţi de la SC Oltchim SA de o entitate bugetară, direct în contul salariaţilor disponibilizaţi, urmând ca respectiva entitate bugetară să preia drepturile şi obligaţiile aferente acestor creanţe. Evident, condiţia punerii în aplicare a acestei măsuri va fi ca fiecare persoană disponibilizată să facă dovada că are o creanţă curentă, de natura salariilor compensatorii, împotriva unui debitor care deţine un plan de reorganizare confirmat de judecătorul sindic, plan care să prevadă expres plata integrală a creanţelor curente. Din punct de vedere legal, în planul de reorganizare este obligatorie o comparaţie între scenariul falimentului şi cel al reorganizării.

Oltchim, sub spectrul falimentului

Efectul unui vot negativ asupra planului de reorganizare este falimentul SC Oltchim SA. În caz de faliment, legea insolvenţei prevede refacerea tabelului definitiv al creanţelor prin consolidarea creanţelor născute în timpul procedurii. Astfel, creanţa provenită din salarii compensatorii va fi înscrisă în tabelul definitiv consolidat al creanţelor, pe poziţia creanţelor salariale. Costurile aferente operaţiunilor de mediu obligatorii la dezafectarea sau vinderea instalaţiilor nu sunt acoperite de sumele de bani previzionate pentru a fi încasate. În consecinţă, nici una dintre categoriile de creditori înscrişi în tabelul definitiv, consolidat la data deschiderii falimentului, nu va încasa sume de bani din lichidarea judiciară a SC Oltchim SA. Eforturile managementului SC Oltchim SA sunt canalizate spre funcţionarea eficientă a combinatului, în paralel cu demersurile de publicitate internaţională, atât pentru obţinerea de finanţări, cât şi pentru identificarea unui investitor important. Estimăm că plata tuturor datoriilor curente către disponibilizaţi şi salariaţi va fi efectuată în maxim 36 de luni de la data confirmării planului de reorganizare. Până atunci, din surplusul de numerar generat de activitatea curentă, vom plăti lunar, începând cu luna aprilie 2015, sume de bani care să permită rezolvarea unor cazuri sociale sau medicale urgente ori să fie împărţite în mod egal către toţi disponibilizaţii. De asemenea, cu amendamentul că SC Oltchim SA va continua să funcţioneze sub un plan de reorganizare, Ministerul Economiei împreună cu ministerele de resort se află la acest moment în curs de identificare a unei soluţii care să permită salariaţilor disponibilizaţi să poată încasa plăţile compensatorii restante, soluţie care se va reflecta într-un act normativ.”, se arată în comunicatul de presă al conducerii SC Oltchim SA. Cel mai greu examen pentru Oltchim a fost recâştigarea vechilor parteneri.

Raspunsuri


Musafir

#34871 ULTIMUL SCENARIU LA OLTCHIM: 500 DE ANGAJATI DATI AFARA SI PRIVATIZAREA PANA LA FINELE ANULUI.

2015-03-02 11:17:51

#34870: - ULTIMUL SCENARIU LA OLTCHIM: 500 DE ANGAJATI DATI AFARA SI PRIVATIZAREA PANA LA FINELE ANULUI. 

continuare 2:

 În opt luni, Oltchim a realizat investiţii de 2,45 milioane de euro


În perioada iunie 2014 - februarie 2015, SC Oltchim SA a investit suma de 2,45 milioane de euro în lucrări majore de revizii şi reparaţii. Astfel, a fost schimbat integral un electrolizor în cadrul principalei instalaţii de producţie, respectiv instalaţia de electroliză cu membrană. Valoarea totală a reabilitării a fost de circa 800.000 de euro. În prezent, este în derulare efectuarea reviziei capitale la o linie de fabricaţie la instalaţia de var industrial. Contravaloarea lucrărilor care vor fi efectuate este de 450.000 de euro, iar lucrarea care a fost demarată în noiembrie 2014 va fi finalizată în martie 2015. Administratorii SC Oltchim SA au demarat şi procedura pentru schimbarea a încă unui electrolizor, în cadrul instalaţiei de electroliză cu membrane, echipamentele în valoare de circa 800.000 de euro fiind deja contractate (achitarea acestora va fi efectuată până la finele lunii martie 2015). De asemenea, parcul propriu de vagoane al SC Oltchim SA specializate, prin intermediul cărora se comercializează produsele finite (sodă caustică lichidă) şi se aprovizionează materiile prime (propilenă, clor), a fost parţial reparat. În planul de reorganizare sunt prevăzute, pentru primele cinci trimestre, noi investiţii în sumă totală de peste 4,2 milioane de euro, toate având efect de levier în rezultatele economico-financiare ale SC Oltchim SA, prin creşterea randamentului instalaţiilor, scăderea consumurilor unitare şi creşterea productivităţii, după cum previzionează Rominsolv şi BDO Business Restructuring. Totul va conduce la creşterea calităţii produselor finite, respectiv consolidarea şi creşterea potenţialului, prin acest rezultat, a relaţiilor comerciale. Alte măsuri de eficientizare invocate de administratorii SC Oltchim SA se referă la optimizarea suplimentară a structurii organizatorice şi diminuarea cheltuielilor fixe cu
450.000 de euro lunar, prin creşterea productivităţii totale a muncii. „În plan ne referim la măsuri cantitative de reducere a organigramei SC Oltchim SA cu circa 500 de locuri de muncă neproductive (din locaţii şi instalaţii fără perspectivă de activitate, personal din pavilionul central) şi măsuri calitative de evaluare corectă a activităţii desfăşurate de fiecare salariat şi de aplicare corectă a prevederilor contractului colectiv de muncă. Salariaţii disponibilizaţi în urma confirmării planului de reorganizare vor beneficia de plata salariilor restante şi salariilor compensatorii, prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă.”, spune conducerea SC Oltchim SA. Astfel, în funcţie de rezultatele economice ale societăţii debitoare, există premisele ca aceştia să primească lunar o sumă egală cu salariul net pe care îl aveau la data disponibilizării, până la epuizarea totală a datoriei curente a SC Oltchim SA către fiecare în parte (respectiv cele trei salarii restante, precum şi salariile compensatorii, sumele înscrise la masă credală urmând să fie plătite conform programului de plăţi inclus în planul de reorganizare). Pentru salariaţii disponibilizaţi din iunie 2013, salariile compensatorii vor începe să fie eşalonate începând cu luna aprilie 2015. Astfel, pentru luna aprilie şi mai, prognozele permit alocarea unor fonduri în acest sens de 460.000 de lei pentru fiecare lună, urmând ca, pentru luna iunie, în funcţie de evoluţia economică, administratorii SC Oltchim SA să redimensioneze acest fond.

Datorii de circa 50 de milioane de euro, cumulate în perioada insolvenţei

În cei doi ani de insolvenţă, SC Oltchim SA a cumulat datorii de circa 50 de milioane de euro, potrivit planului de reorganizare propus creditorilor. Niculae Bălan, reprezentantul BDO Business Restructuring SPRL, a explicat: „Estimăm că aceste datorii pot fi achitate în circa doi ani. Circa 9-10 milioane de euro sunt creanţele salariaţilor, respectiv plăţile compensatorii către disponibilizaţi şi cele două salarii şi jumătate per salariat, rămase restante din perioada în care SC Oltchim SA nu a funcţionat deloc, înainte de intrarea în insolvenţă. Compania mai are datorii către furnizori interni şi externi şi o sumă importantă - 62 de milioane de lei către CET Govora pentru furnizarea de abur tehnologic.”. La rândul său, Gheorghe Piperea a subliniat că SC Oltchim SA a agreat cu CET Govora un plan de plată eşalonată a datoriei, care a început deja şi a subliniat că societatea vâlceană a plătit mereu factura pentru electricitatea livrată de CET Govora. Anul trecut, SC Oltchim SA a continuat să înregistreze o pierdere netă, în scădere faţă de cea raportată în 2013. Administratorii SC Oltchim SA speră ca 2015 să vină cu un profit net pentru societate.

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective SC OLTCHIM SA RM VALCEA

#35106 Re: ULTIMUL SCENARIU LA OLTCHIM: 500 DE ANGAJATI DATI AFARA SI PRIVATIZAREA PANA LA FINELE ANULUI.

2015-03-06 12:57:03

#34870: - ULTIMUL SCENARIU LA OLTCHIM: 500 DE ANGAJATI DATI AFARA SI PRIVATIZAREA PANA LA FINELE ANULUI. 

 

ULTIMUL SCENARIU LA OLTCHIM: 500 DE ANGAJATI DATI AFARA SI PRIVATIZAREA PANA LA FINELE ANULUI

http://www.impactreal.ro/2015030118737

Data publicarii: 01-03-15

continuare:...

Oltchim va intra în faliment dacă reorganizarea nu este aprobată de creditori la 9 martie


Zilele trecute, consorţiul de administratori judiciari ai societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, respectiv Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL a semnat convocarea şedinţei Adunării creditorilor pentru luni, 9 martie 2015, în vederea aprobării planului de reorganizare a combinatului chimic vâlcean, care a fost depus la Tribunalul Vâlcea în urmă cu o lună. Din punct de vedere legal, în planul de reorganizare este obligatorie o comparaţie între scenariul falimentului şi cel al reorganizării. Efectul unui vot negativ asupra planului de reorganizare este falimentul SC Oltchim SA. În caz de faliment, legea insolvenţei prevede refacerea tabelului definitiv al creanţelor, prin consolidarea creanţelor apărute în timpul procedurii. Administratorii SC Oltchim SA au încredere că vor obţine acordul creditorilor şi susţin că s-au consultat cu principalii creditori, înainte de întocmirea planului. Gheorghe Piperea a spus că planul este susţinut şi de Ministerul Economiei. La rândul său, Bogdan Stănescu, administratorul special al SC Oltchim SA, a precizat că evoluţia pozitivă a combinatului chimic vâlcean din ultimele luni a atras mai mulţi investitori, dar şi fonduri de investiţii, dispuse să finanţeze societatea. Bogdan Stănescu a precizat: „Dacă vom avea o ofertă concretă, o vom prezenta creditorilor. Reorganizarea durează trei ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an, dacă va fi nevoie. Planul de reorganizare are ca scop obţinerea celui mai bun preţ pentru vânzarea SC Oltchim SPV SRL, o societate viabilă, restructurată profund, capabilă de a se autofinanţa şi de a face performanţă, pe piaţa produselor petrochimice.”.

Salariile compensatorii pot fi încasate şi de la stat

Săptămâna trecută, consorţiul de administratori judiciari SC Oltchim SA, împreună cu administratorul special, Bogdan Stănescu, la solicitarea de clarificare venită din partea unor salariaţi disponibilizaţi, au afirmat, referitor la plata salariilor compensatorii, că „planul de reorganizare a SC Oltchim SA prevede plata tuturor creanţelor curente (născute după data deschiderii procedurii - 30 ianuarie 2013), deci şi a salariilor compensatorii. Sursele de plată a salariilor compensatorii datorate de SC Oltchim SA în urma disponibilizării colective din iunie 2013 sunt: surplus de numerar din activitatea curentă, cu avantajul că suma disponibilă lunar poate fi cuantificată şi asumată de managementul SC Oltchim SA (dezavantajul acestei surse este că, pe termen scurt, nu este suficientă la nivelul întregului grup de salariaţi disponibilizaţi - de aceea, surplusul de numerar provenit din activitatea curentă poate fi direcţionat către cazurile sociale şi medicale grave, către familiile fără nici un alt venit, după ieşirea din stagiul de şomaj şi pentru asigurarea unui venit de completare). Preţul obţinut din vânzarea SPV este sursa principală, din punct de vedere al procedurii de reorganizare, şi prezintă avantajul că se achită integral datoria SC Oltchim SA către disponibilizaţi, inclusiv sumele de la masa credală (dezavantajul acestei surse este orizontul lung de timp, necesar îndeplinirii condiţiilor procedurale şi de expunere pe piaţă a noului SC Oltchim SA, de evaluare economico-tehnică din partea potenţialilor cumpărători - acest demers nu poate fi terminat mai devreme de un an de la data confirmării planului de reorganizare, dar nici mai târziu de luna a 34-a a planului de reorganizare); prin intermediul unei cesiuni sau subrogaţii, act normativ la care Guvernul lucrează. Este necesar acest demers tocmai pentru a diminua efectele sociale provocate de dezavantajele prezentate mai sus. Acest mecanism presupune plata creanţelor salariaţilor disponibilizaţi de la SC Oltchim SA de o entitate bugetară, direct în contul salariaţilor disponibilizaţi, urmând ca respectiva entitate bugetară să preia drepturile şi obligaţiile aferente acestor creanţe. Evident, condiţia punerii în aplicare a acestei măsuri va fi ca fiecare persoană disponibilizată să facă dovada că are o creanţă curentă, de natura salariilor compensatorii, împotriva unui debitor care deţine un plan de reorganizare confirmat de judecătorul sindic, plan care să prevadă expres plata integrală a creanţelor curente. Din punct de vedere legal, în planul de reorganizare este obligatorie o comparaţie între scenariul falimentului şi cel al reorganizării.

Oltchim, sub spectrul falimentului

Efectul unui vot negativ asupra planului de reorganizare este falimentul SC Oltchim SA. În caz de faliment, legea insolvenţei prevede refacerea tabelului definitiv al creanţelor prin consolidarea creanţelor născute în timpul procedurii. Astfel, creanţa provenită din salarii compensatorii va fi înscrisă în tabelul definitiv consolidat al creanţelor, pe poziţia creanţelor salariale. Costurile aferente operaţiunilor de mediu obligatorii la dezafectarea sau vinderea instalaţiilor nu sunt acoperite de sumele de bani previzionate pentru a fi încasate. În consecinţă, nici una dintre categoriile de creditori înscrişi în tabelul definitiv, consolidat la data deschiderii falimentului, nu va încasa sume de bani din lichidarea judiciară a SC Oltchim SA. Eforturile managementului SC Oltchim SA sunt canalizate spre funcţionarea eficientă a combinatului, în paralel cu demersurile de publicitate internaţională, atât pentru obţinerea de finanţări, cât şi pentru identificarea unui investitor important. Estimăm că plata tuturor datoriilor curente către disponibilizaţi şi salariaţi va fi efectuată în maxim 36 de luni de la data confirmării planului de reorganizare. Până atunci, din surplusul de numerar generat de activitatea curentă, vom plăti lunar, începând cu luna aprilie 2015, sume de bani care să permită rezolvarea unor cazuri sociale sau medicale urgente ori să fie împărţite în mod egal către toţi disponibilizaţii. De asemenea, cu amendamentul că SC Oltchim SA va continua să funcţioneze sub un plan de reorganizare, Ministerul Economiei împreună cu ministerele de resort se află la acest moment în curs de identificare a unei soluţii care să permită salariaţilor disponibilizaţi să poată încasa plăţile compensatorii restante, soluţie care se va reflecta într-un act normativ.”, se arată în comunicatul de presă al conducerii SC Oltchim SA. Cel mai greu examen pentru Oltchim a fost recâştigarea vechilor parteneri.