Apărați statul laic, domnule președinte Iohannis

Stimate domnule Klaus Iohannis, Președinte al României,

 

Vă felicităm pentru victoria extraordinară la alegerile prezidențiale din 16 noiembrie care dă o șansă substanțială de reformare profundă a societății românești, după mulți ani de cvasi-stagnare și de pași șovăitori înspre o țară cu un nivel ridicat de prosperitate și civilizație și cu o democrație consolidată. Votul covârșitor dă măsura deplină a nevoii cetățenilor români de a vedea o schimbare reală și care să acopere o serie largă de teme!

Ne exprimăm încrederea că vă veți asuma cu maximă seriozitate demnitatea cea mai înaltă în statul român.

În același timp, prin această petiție ne exprimăm speranța că, de la înălțimea funcției de Președinte al României, vă veți asuma pe deplin rolul de garant al respectării Constituției României, inclusiv în ceea ce privește respectarea caracterului secular al statului și a libertății de gândire, de conștiință și de religie a tuturor cetățenilor, indiferent de religia lor sau de faptul că nu au o credință religioasă. De asemenea, că veți fi garantul respectării egalității în fața legii a tuturor cultelor recunoscute. 

Legea nr. 489 din 2006 prevede, la Art. 9, următoarele:

(1) În România nu există religie de stat; statul este neutru faţă de orice credinţă religioasă sau ideologie atee.

(2) Cultele sunt egale în faţa legii şi a autorităţilor publice. Statul, prin autorităţile sale, nu va promova şi nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminări faţă de vreun cult.

O serie de prevederi constituționale afirmă principiul separării dintre biserică și stat (cultele fiind autonome față de stat) și egalitatea în drepturi, fiind stipulate și atribuțiile dumneavoastră de garant al acestora: 

Art. 1 alin. (3)

România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. (s.n.)

Art. 4, alin (2)

România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. (s.n.)

 

Art. 16, alin. (1)

Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. (s.n.)

Art. 29, alin. (5)

Cultele religioase sunt autonome faţă de stat (…)(s.n.)

Art. 57

Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. (s.n.)

Art. 80

(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.

(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. (s.n.)

Domnule Președinte, Memorandumul intern cu privire la Ședința comună solemnă a Camerei Deputaților și Senatului din 21 decembrie 2014 consacrată ceremonialului depunerii jurământului de către domnul Klaus – Werner Iohannis, președintele ales al României, a fost introdus un moment care încalcă prevederile legale și constituționale în vigoare și umbrește statura de garanți ai drepturilor și libertăților cetățenești a principalelor instituții politice alese ale țării, Parlamentul și Președinția României.

Este vorba de introducerea în cadrul ceremoniei, imediat după prezentarea Hotărârii Curții Constituționale privind validarea alegerii Președintelui României, a unei binecuvântări din partea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române a învestiturii Președintelui României. Un astfel de moment este de natură să afecteze grav caracterul secular al statului român și să pună în mod simbolic două instituții laice fundamentale, parlamentul și președinția, sub autoritatea religioasă a unui cult anume.

 

Este evident că invitarea liderului unui cult anume să acorde o binecuvântare la o ceremonie de o asemenea însemnătate pentru statul român, reprezintă o încălcare a neutralității statului față de orice credință religioasă și o formă de promovare și de creare a unui privilegiu acelui cult.

Pe lângă afectarea gravă a neutralității statului român față de culte, este afectat și dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie al președintelui ales, al parlamentarilor și al cetățenilor români care au o altă religie decât cea majoritară ori care nu au nici una. Plenul parlamentul unei democrații nu este o instituție dedicată manifestărilor cu caracter religios ale unui cult, ci reprezintă un for de dezbatere și legiferare în care nimeni nu este privilegiat ori discriminat pe baza religiei sale.

Nu în ultimul rând, prin introducerea unei astfel de binecuvântări din partea liderului unui cult anume este transmis mesajul și sentimentul că România nu ar fi un stat laic ori secular, ci unul mai degrabă fundamentalist religios.

Reprezentanți ai tuturor cultelor recunoscute din România pot fi, desigur, invitați la ceremonia din 21 decembrie 2014 pentru învestitura noului președinte ales, dar nu este locul, într-o astfel de ceremonie, pentru nici un fel de manifestări cu caracter religios, întrucât s-ar încălca, în literă și spirit legea și Constituția României, după cum am arătat, pe scurt, mai sus.

Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au decis în ședința comună din 17 decembrie 2014 ca decizia finală privind această binecuvântare să fie luată de către dumneavoastră.

Vă adresăm rugămintea să luați o decizie corectă și înțeleaptă, în acord deplin cu legislația în vigoare citată mai sus, astfel încât acea binecuvântare a Patriarhului bisericii majoritare să nu facă parte din ceremonia de duminică, 21 decembrie 2014.

Nu există republici cu democrații consolidate în care să fie introduse elemente explicite de ritual religios în cadrul unor ceremonii care privesc învestirea în funcție a reprezentanților aleși de către cetățeni în instituțiile fundamentale ale statului precum parlamentul și președinția.

Un lucru bine făcut și durabil începe cu un pas cu dreptul!

Vă asigurăm de suportul nostru atât pentru deciziile pe care le veți lua acum și în viitor, în litera și spiritul prevederilor legale și constituționale în vigoare, care afirmă caracterul secular al statului român și egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor, fără nici un fel de privilegii ori discriminări.

Un document asemănător cu textul acestei petiții a fost trimis Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului poate fi citit aici: http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/solicit-parlamentului-sa-nu-includa-o-binecuvantare-din-partea-patriarhului-110511.html

Cu stimă și considerație,