Vrem un plan de acțiuni complex pentru îmbunătățirea serviciilor medicale perinatale

 

Noi, cetățenii Republicii Moldova, ne solidarizăm cu mamele care au avut de suferit în urma interacțiunii cu sistemul medical din Republica Moldova și ne exprimăm profunda indignare față de calitatea deplorabilă a serviciilor acordate în domeniul medicinei prenatale. Experiențele pe care le-au trăit fiecare din aceste mame, dar și numeroasele mărturii devenite publice în ultima perioadă, denotă existenţa unor probleme grave în sistemul de sănătate.

Ne referim mai ales la cazurile în care li s-au refuzat/tergiversat acordarea asistenței medicale urgente, li s-au cerut bani pentru servicii medicale despre care legea spune că ar trebui să fie gratuite, au fost umilite/desconsiderate/discriminate de către personalul medical pe diferite criterii, inclusiv la solicitarea de a afla ce tratament le este administrat. Au fost diagnosticate și tratate greșit – acțiune uneori letală pentru făt și/sau cu urmări grave pentru integritatea noastră fizică și emoțională.

Ținând cont de sensibilitatea subiectului abordat, atragem atenția asupra faptului că, într-un stat de drept, un singur caz de abuz de acest gen sau de malpraxis ar trebui să genereze o serie de demisii și reforme radicale. Cu atât mai mult, acest lucru ar trebui să se întâmple în Republica Moldova, unde frecvența cu care se constată noi și noi abuzuri este de-a dreptul amețitoare.În acest context, venim cu o serie de solicitări urgente, adresate autorităților abilitate prin lege și, respectiv, plătite din bani publici să reacţioneze în cazurile de violare a drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv a cadrului legal ce reglementează relaţiile sociale în domeniul drepturilor pacientului.NE ADRESĂM, după cum urmează:

Prim-ministrului Republicii Moldova, domnului Pavel Filip:

1. Să dispună inițierea unui control amplu al stării actuale a serviciului perinatal, atât privind nivelul de dotare cu tehnica necesară unei intervenții calitative, supraviețuirii copiilor prematuri, cât și din perspectiva nivelului de pregătire a cadrelor medicale în baza eticii, integrității, jurământului depus etc.

2. Să prezinte public, în termen de cel mult 14 zile lucrătoare, rezultatele controlului efectuat și o serie de măsuri/soluții de alternativă, inclusiv planul și termenele de implementare a acestora.

Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:

1. Să dispună identificarea și demiterea cadrelor medicale implicate în cazuri de corupție, malpraxis și alte forme de abuz incompatibile din punct de vedere legal și moral cu funcția deținută.

2. Să evalueze în termene rezonabile actele normative, inclusiv protocoalele ce reglementează relaţiile sociale în domeniul drepturilor pacientului, să înainteze Legislativului inițiative de modificare a prevederilor care nu răspund noilor tendințe în domeniu.

3. Să se asigure că există un mecanism funcțional – intern și extern – de raportare a abuzurilor şi că analiza acestor cazuri are loc prompt, obiectiv și înregistrează o finalitate. Viața și sănătatea omului trebuie să constituie mereu o valoare supremă.

4. Să supună unui control riguros gestionarea mijloacelor bugetare ale instituțiilor medicale, inclusiv a donațiilor recente pentru renovarea Institutului Mamei și Copilului.

5. Să se asigure că resurse financiare suficiente sunt utilizate inclusiv în scopul instruirii calitative a personalului.

6. Să elaboreze protocoale de intervenție a psihologului in cadrul spitalelor; să asigure prezența specialiștilor în domeniu.

7. Să interzică găzduirea/promovarea serviciilor private în cadrul instituțiilor publice aflate în subordine (ex. servicii foto-video).

8. Să susțină, inclusiv prin acțiuni ferme și consecvente, declarația ministerială prin care se condamnă manifestările de atitudine neglijentă, de ignorare și abaterile de la normele de etică și deontologie medicală.

Centrului Național Anticorupție: Să prevină eficient corupția din sistemul de sănătate, în conformitate cu angajamentele UNCAC.

1. Să reacţioneze prompt și profesionist la sesizările privind corupția în medicină. Să promoveze și să adopte Legea protecției avertizorului de integritate.

2. Să supună unui control riguros gestionarea donațiilor pentru renovarea Institutului Mamei și Copilului, precum şi a altor instituţii medicale.

Oficiului Avocatul Poporului: 

1. Să depună toate eforturile necesare pentru a aduce subiectul privind necesitatea protecţiei drepturilor pacientului pe agenda autorităţilor şi în faţa opiniei publice.

2. Să promoveze și să asigure protecția avertizorilor de integritate, care actualmente sunt hărțuiți pentru denunțurile efectuate.

3. Să monitorizeze acțiunile statului în acest sens şi să ceară respectarea necondiționată a principiului superiorității vieții, sănătății și demnității umane.

Personalului medical:

Să acționeze mereu în baza principiului superiorității vieții, sănătății și demnității umane.

Instituțiilor mass-media:

1. Să mediatizeze activ cazurile de malpraxis medical – inclusiv cazul tinerei care, fiind neglijată de medici, a ajuns să nască singură în veceul unui spital din Chișinău – și să informeze societatea care a fost finalitatea acestora.

2. Să protejeze identitatea avertizorilor de integritate la solicitarea acestora sau atunci când există premise concludente că sunt în pericol, ca urmare a declarațiilor făcute.

Organizațiilor neguvernamentale de profil:

1. Să inițieze discuții publice privind carenţele din sistemul de sănătate și posibilitățile existente de raportare a abuzurilor.

2. Să constituie platforme și coaliții întru promovarea la nivel guvernamental a priorității dreptului pacientului, actualizarea în termene rezonabile a actelor normative, inclusiv a protocoalelor ce reglementează relaţiile sociale în domeniu, din moment ce este evident că prevederile acestora nu țin pasul cu noile realităţi.

3. Să introducă pe agenda publică subiectul violenţei obstetrice, care reprezintă de fapt o discriminare a femeilor.

Instituțiilor diplomatice cu sediul la Chișinău (ambasade, consulate, organizații internaționale de profil):

1. Să le amintească autorităților Republicii Moldova despre angajamentele asumate pe plan internațional, în special în domeniile asigurării drepturilor omului și anticorupției.

2. Să desfășoare analize independente ale situației existente, care să includă și aspectul violenței obstetrice.

3. Să ceară hotărât implementarea holistică a drepturilor pacientului ca ființă umană și tratarea acestuia ținând cont de principiul recunoașterii demnității, vieţii umane, a sănătăţii omului ca valoare supremă.

Publicului larg:

1. Să se implice în discuții constructive privind modul în care poate fi îmbunătățită starea de lucruri în sfera serviciilor de sănătate publică.

2. Să se abțină de a promova modele sociale greșite, de a blama femeia-victimă precum că ar fi vinovată de faptul că nu ”s-a înțeles” cu medicul care urma să asiste sarcina/nașterea;

3. Să denunțe violența obstetrică față de femei.

4. Să susțină avertizorii de integritate, care au dreptul să se expună, inclusiv în mass-media, conform art. 10 CEDO, cazului Guja v. Moldova, art. 18 al Legii integrității și să solicite adoptarea proiectului Legii protecției avertizorului de integritate.


Cetățean căruia îi pasă    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Cetățean căruia îi pasă să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...