Turda înțelege. Invitație la dialog către Primăria și CL Turda

În luna iulie, 2016, la Turda, un câine comunitar a muşcat un om. Au urmat declaraţii ale autorităţilor şi materiale de presă.

Documentul următor a fost depus de Transylvania Animal Care la registratura Primăriei Turda, în două exemplare, la 4 august 2016, cu numărul 15877 şi a fost urmat de o audienţă la viceprimarul turdean, Lucian Nemeş, căruia i-am înmânat al treilea exemplar. Fiecare pachet din cele trei a conţinut documentele descrise la sfârşitul solicitării, un stick USB cu documentul intitulat An adaptable guide to setting up a TNReturn Programme, Carolyn Menteith, 2008 şi un material distinct cu datele de contact generale ale organizaţiei noastre şi ale fiecărui semnatar, individual.

La solicitarea noastră, domnul viceprimar a avut amabilitatea de a ne acorda o jumătate de oră, în care am aflat două lucruri: că domnia sa nu ştia că, la Turda, animalele capturate sunt ucise şi că, în luna septembrie, vom fi invitați să continuăm discuţia despre cele de mai jos, pentru că Turda își dorește un management administrativ modern și deschis.

Începând din luna august, am telefonat periodic registraturii Primăriei Turda şi secretariatului aceleiaşi instituţii, ca să aflăm ce drum a parcurs solicitarea noastră şi când vom primi un răspuns. Singurul răspuns primit repetat în urma acestor apeluri (ultimul la 17 octombrie, 2016) a fost că solicitarea noastră a ajuns la conducătorul serviciului de ecarisaj (a cărui poziţie administrativă o discutăm chiar în cuprinsul solicitării de mai jos), care nu a formulat încă un răspuns.

De la început, am dorit să ne facem publică solicitarea doar după primirea cel puţin a unui prim răspuns, aşa încât acţiunea noastră să aibă mai multă consistenţă decât un simplu gest de frondă şi, mai ales, să ofere un răspuns comunităţii turdene. În absenţa răspunsului aşteptat şi la mai bine de două luni de la depunerea solicitării, publicăm astăzi textul acesteia şi continuăm să aşteptăm. În plus, am transformat solicitarea noastră în petiția de față.

Semnătura dumneavoastră înseamnă că vă alăturați solicitărilor noastre şi doriţi răspunsuri la aceleaşi întrebări.

Acţiunea noastră continuă şi vă vom ţine la curent cu mersul lucrurilor, în cel mai bun caz, cu mersul dialogului şi rezultatele sale concrete.

La Turda, organizaţia noastră a realizat, până în octombrie 2016 și alături de organizația româno-britanică Amicii Dog Rescue, 976 de sterilizări pe parcursul a 9 campanii, în 2015 și 2016 și peste 100 de sterilizări, tratamente și consultații pentru câini comunitari aduși din Turda, la cabinetul nostru din Cluj-Napoca. În lipsa altor soluţii, o parte din aceste animale se întorc pe stradă, ca parte a procesului numit Trap-Neuter-Return, explicat şi în cuprinsul documentului. Dacă sunt capturaţi de serviciul de ecarisaj turdean sau de Asociaţia Centrul de ecarisaj (distincţia între cele două ne e imposibilă deocamdată) câinii abia operaţi sau tratați sunt ucişi, conform declarațiilor publice ale șefului acestui serviciu, medicul veterinar Nicolae Ciobanu şi conform rapoartelor publice de acest tip.

Avem credinţa că atât administraţia turdeană cât şi comunitatea pe care administraţia o slujeşte pot mai mult şi suntem aici ca să putem împreună.

 

4 august, 2016

 

Către Primăria şi Consiliul local ale municipiului Turda

domnului primar Cristian Octavian Matei

domnului viceprimar Lucian Bogdan Nemeş

doamnei secretar Paula Letiţia Mic

 

INVITAȚIE LA DIALOG. SOLICITARE

 

Ca urmare a declaraţiei domnului Cristian Matei, în calitate de primar al municipiului Turda, declaraţie citată de presa locală, conform căreia „la Turda este necesară o amplă campanie de ecarisare”, ca urmare a poziţiei recent asumate public de dr. Nicolae Ciobanu, medic veterinar, coordonator al serviciilor publice de ecarisaj prestate în municipiul Turda, conducător al organizaţiei nonguvernamentale „Asociaţia Centru de Ecarisaj”, în favoarea uciderii câinilor sănătoşi neadoptaţi,

Transylvania Animal Care, instituţie de medicină veterinară socială cu o activitate medicală constantă şi intensă la Turda, solicită respectuos următoarele:

► Renunţarea la activitatea de ecarisare, definită în limba română ca «stârpire a câinilor vagabonzi» şi înlocuirea ei cu cele două metode contemporane, eficiente şi umane de management al populaţiei canine comunitare, respectiv: TNReturn şi TNRehome (Trap-Neuter-Return/prindere-sterilizare-reteritorializare; Trap-Neuter-Rehome/prindere-sterilizare-adopţie).

► Validarea politicii de management al populaţiei canine comunitare, solicitată mai sus, printr-o hotărâre de consiliu local. Vă amintim că legea 258/2013 pentru modificarea și completarea OUG 155/2001 pentru aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân permite administrațiilor locale să adopte politica de ucidere, în aceeași măsură în care permite neadoptarea acestei politici: 8. Art. 7/(2) Câinii nerevendicați sau neadoptați vor fi eutanasiați, pe baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacitățile de cazare și disponibilitățile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.

► Implicarea reală şi consultarea în procesul de luare a deciziilor în domeniul bunăstării animale a instituţiilor şi organizaţiilor cu activitate profesională, experienţă şi cunoştinţe autentice în acest domeniu. Transylvania Animal Care îşi declară aici disponibilitatea totală de participare la orice formă de dezbatere sau acţiune al cărei obiectiv e bunăstarea animalelor.

► Clarificarea publică a numelui, statutului şi modului de acţiune al instituţiei intitulată în prezent Asociaţia Centru de Ecarisaj, condusă de dr. Nicolae Ciobanu, medic veterinar. Cu tot respectul cuvenit unui coleg de breaslă şi tocmai din respectul datorat breslei, această clarificare e urgent necesară deoarece, din informaţii publice oficiale și din informații de presă, rezultă că dr. Nicolae Ciobanu, medic veterinar este, în acelaşi timp, conducătorul a) serviciului public de ecarisaj aparţinând Primăriei Municipiului Turda şi b) conducătorul asociaţiei Centru de Ecarisaj, organizaţie nonguvernamentală pentru bunăstare animală, finanţată atât de Primăria Municipiului Turda, cât şi de organizaţii internaţionale, cum este Dinas Ark, Suedia. Aceasta din urmă a fost contactată de Transylvania Animal Care şi a declarat, neoficial, că e şocată de activitatea asociaţiei Centru de Ecarisaj, de care, până la mesajul nostru nu a fost informată de către conducătorul asociaţiei beneficiare a sprijinului logistic şi financiar suedez şi internaţional. O scrisoare oficială din partea Dinas Ark e aşteptată în perioada imediat următoare, după întrunirea consiliului director, convocat ca urmare a mesajului nostru. În plus, pentru desfășurarea acestor servicii există două spații: unul cunoscut ca vechiul centru de ecarisaj, cu acces public restricționat - împotriva legii - și noua clădire a cărei construcție a fost finanțată de organizația Dinas Ark. Doar această din urmă clădire și condițiile bune de cazare și trai ale animalelor sunt promovate public de asociația Centru de Ecarisaj, așa încât comunitatea turdeană află doar o parte a realității și e încredințată că Turda își tratează civilizat și legal animalele comunitare. Nenumărate mărturii neoficiale arată însă că legea și deontologia profesională sunt încălcate constant în cea de-a doua clădire în care se desfășoară activități medical-veterinare, clădirea inaccesibilă opiniei publice și nepromovată de asociația Centru de Ecarisaj.

► Îndepărtarea de pe website-ul primăriei municipiului Turda a documentului intitulat Formular pentru identificarea câinilor agresivi, afişat la secţiunea Informaţii utile. Menţionăm că, în anul în care ne aflăm şi la nivelul de progres ştiinţific actual, gradul de agresivitate şi natura acesteia în comportamentul unui câine se evaluează cu metode etologice complexe, nicidecum pe baza unui formular ca cel pus la dispoziţia oricărui cetăţean de către o instituţie administrativă fără competenţă în etologie, medicină veterinară, bunăstare animală sau domenii conexe.

► În eventualitatea continuării activităţilor de ecarisare şi, deci, de ucidere a animalelor sănătoase neadoptate, Transylvania Animal Care doreşte să participe ca martor la manoperele de ucidere, aşa cum permite OUG nr. 155/2001 pentru aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, consolidată în 2009, care, la art. 11, prevede: „Acţiunile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie şi eutanasie se vor face şi în prezenţa reprezentanţilor societăţilor de protecţie a animalelor, în cazul în care aceştia solicită acest lucru, pe baza unui orar prestabilit.”

E momentul să precizăm că instituţia noastră, fiind una prin excelenţă medicală, nu poate folosi termenul eutanasiere care să definească uciderea de animale sănătoase, eutanasierea având această definiţie medicală: Provocare de către medic a morții unui bolnav incurabil. Sacrificare prin procedee rapide, nedureroase, a animalelor bolnave care nu mai pot fi vindecate.

În continuare, vă prezentăm pe scurt câteva argumente în sprijinul solicitării noastre şi vă rugăm să aveţi încredere în disponibilitatea noastră deja declarată de a continua pe larg dezbaterea acestor argumente, în orice cadru consideraţi potrivit: întâlniri de lucru, şedinţe de consiliu local, dezbateri publice, inclusiv mediatizate etc:

1. Solicitarea noastră se întâlneşte fericit cu următoarele excepţionale principii de lucru şi acţiune, cuprinse în documentul intitulat Misiunea şi obiectivele Primăriei Municipiului Turda, aflat pe portalul www.primariaturda.ro, din care cităm, selectiv: „I. Îmbunătăţirea relaţiei cu societatea civilă, implicarea cetăţenilor şi a altor actori sociali în procesul de luare a deciziei, prin instrumente specifice; II. Optimizarea proceselor interne ale instituţiei; 2. Responsabilizarea persoanelor de conducere conform atribuţiilor fişei de post; III. Planificarea şi gestionarea raţională a resurselor financiare; IV. Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului public-privat, public-public, a parteneriatului cu ONG-urile şi a dialogului social; 2. Iniţierea de parteneriate cu ONG-uri şi organizaţii private; V. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare şi din alte surse de finanţare; 1. Identificarea şi atragerea de fonduri comunitare şi din alte surse de finanţare. 2. Identificarea potenţialilor parteneri şi asigurarea unei colaborări funcţionale în implementarea proiectelor, în calitate de partener.”

2. Lucrăm în municipiul dumneavoastră şi zonele limitrofe, de suficientă vreme şi cu rezultate concrete. Suntem îndreptăţiţi să credem că vom fi un partener competent în actul decizional şi în acţiunile administraţiei dumneavoastră, în acest domeniu. Transylvania Animal Care a desfăşurat la Turda, începând cu anul 2015, alături de organizaţia româno-britanică Amicii Dog Rescue, următoarele campanii medicale de tip TNReturn/TNRehome, cu următoarele rezultate:

21 august-3 septembrie 2015: 232 animale sterilizate

13 septembrie 2015: 19 animale sterilizate

27 octombrie-6 noiembrie 2015: 161 animale sterilizate

3-4 decembrie 2015: 38 animale sterilizate

25 februarie 2016: 27 animale sterilizate

21-26 martie 2016: 157 animale sterilizate

27 mai 2016: 76 animale sterilizate

1 iunie-30 iulie 2016, la cabinetul veterinar TAC din Cluj-Napoca: 58 de animale sterilizate, exclusiv din zona Turda-Câmpia Turzii.

Următoarele noastre astfel de campanii, planificate încă din primăvara acestui an, vor avea loc în lunile august și octombrie, 2016. *

* Aceste campanii au avut loc, cu următoarele rezultate: 16-19 august - 137 animale sterilizate, 3-7 octombrie - 129 animale sterilizate.

3. Executată legal, uciderea regulată a animalelor sănătoase - numită impropriu eutanasiere - este mai scumpă decât sterilizarea animalelor, deci afectează negativ şi nenecesar resursele dedicate comunităţii turdene. Suntem pregătiţi să detaliem împreună, comparativ, aceste costuri.

4. Uciderea animalelor sănătoase ca politică administrativă este masiv dezavuată de comunitatea internaţională, în timp de municipiul Turda îşi propune să devină un reper turistic internaţional şi a făcut deja progrese importante în această direcţie.

5. Odată cu renunțarea la politica de ucidere, administrația publică, în nume propriu sau în parteneriat cu organizații din domeniu, va avea acces la numeroase surse de finanțare ale programelor TNReturn și TNRehome, larg disponibile în Europa și deja prezente și în România, acolo unde administrația publică a fost suficient de înțeleaptă și competentă.

Permiteți-ne să alăturăm solicitării noastre următoarele documente:

Carolyn Menteith, An adaptable guide to setting up a TNReturn Programme, 2008 *. Acest volum a fost elaborat la finalul colaborării dintre administrația publică a municipiului Oradea, organizația românească SOS DOGS și două organizații britanice (DogsTrust și Battersea Dogs and Cats Home) și a devenit un model internațional de bune practici în domeniu. * Volumul a fost depus la Registratura Primăriei Turda şi înmânat viceprimarului în timpul audienţei, pe suport usb.

● Recomandări care susțin competența și acțiunile noastre ca organizație medicală, din partea câtorva din partenerii noștri de-a lungul timpului: Amicii Dog Rescue (România, Marea Britanie), Arca lui Noe (Cluj-Napoca), Centrul de formare pentru activități voluntare Natura (Deva), Trei-Frați-Pătați (Turda), People4Pets e.v. (Germania).

● Componența și biografiile profesionale ale echipei Transylvania Animal Care.

 

Cu mulțumiri,

Anca Georgescu, director de strategie și comunicare

dr. Raluca Ionaș, medic veterinar, director medical

dr. Anna Kiss, medic veterinar, director de campanii

Csaba-Lajos Fulop, asistent veterinar, manager de voluntari

dr. Vlad Ștefănescu, medic veterinar, membru al consiliului director


Transylvania Animal Care    Contactați autorul petiției