Sustineti modificarea Legii 72/2016 privind sistemul de pensii si alte asigurari sociale ale avocatilor

La data de 25-26 iunie 2021, se organizeaza Congresul avocatilor 2021, organul suprem de conducere a profesiei de avocat, propunerile de modificare a legii vor fi transmise catre UNBR impreuna cu semnaturile avocatilor care au semnat petitia. 

* Prin semnarea petiției sunteți de acord cu transmiterea datelor dvs. cu caracter personal și a eventualelor comentarii către UNBR.

Dacă susțineți modificarea Legii 72/2016, dar aveti comentarii, vă rugăm să menționați acest lucru în cuprinsul căsuței dedicate ”Sunt de acord, dar cu modificările din comentariu” și să înscrieți și modificările propuse în secțiunea Comentarii.

Propun modificarea Legii 72/2016 privind sistemul de pensii si alte asigurari sociale ale avocatilor, prin urmatoarele modificari: 

Avocatii contribuie la sistemul public de sanatate dar si la sistemul propriu al avocatilor, aceasta fiind reglementata prin Casa de Asigurari a Avocatilor. Contributiile pe care le platesc avocatii la sistemul public de sanatate sunt egale cu contributiile de sanatate pe care le plateste orice contribuabil angajat in sistemul public sau privat, insa avocatii nu beneficiaza de aceleasi drepturi, intrucat exista prevederi in Legea 72/2016 care ingradesc dreptul avocatilor de a beneficia de concedii medicale egale cu a oricarui contribuabil intrucat legea 72/2016 prevede o perioada minima de 16 zile de la care beneficiaza de plata unui concediu medical in cazul in care nu are o afectiune grava.

In sistemul propriu de asigurari sociale al avocatilor, avocatii nu beneficiaza de plata unei indemnizatii pentru perioada incapacitatii temporare de munca intrucat Legea 72/2016 interzice sau ingradeste dreptul avocatului, de a beneficia de aceasta indemnizatie doar daca perioada pentru care solicita plata indemnizatiei depaseste 16 zile, aceasta prevedere incalca art. 35 din Constitutie dreptul la sanatate dar si art. 41 din Constitutie in ceea ce priveste munca si protectia sociala a muncii.

Asadar pentru a putea beneficia de un concediu medical platit chiar daca avocatul contribuie si la sistemul public de sanatate dar si la sistemul propriu de asigurari sociale, acesta nu va beneficia de concediu medical platit de la sistemul propriu de asigurari sociale, respectiv de la Casa de Asigurari a Avocatilor, decat in cazuri grave si cu internare medicala si in lipsa gravitatii daca incapacitatea temporara de munca depaseste 16 zile.

In sistemul public de asigurari de sanatate, avocatul, pentru a beneficia de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca respectiv de plata concediului medical, trebuie sa incheie un contract de concedii si indemnizatii cu sistemul public de sanatate, un contract suplimentar de asigurare in baza Legii 158/2005, si cu obligatia platii unei cote de contributii de 1% din valoarea aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Insa chiar si cu incheierea acestuia contract, avocatul pentru ca sa beneficieze de plata concediului medical, trebuie sa aibe un stagiu de cotizare de 6 luni.

Aceleasi discrepante pot fi observate si in ceea ce priveste perioada vacantelor judecatoresti, care nu au nicio legatura cu sistemul propriu de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, fiindu-le incalcat dreptul la sanatate si la ocrotirea sanatatii intrucat in perioada vacantelor judecatoresti avocatii nu beneficiaza de plata concediilor medicale decat daca au afectiuni grave, in caz de internare in spital, graviditate, eliminandu-se posibilitatea platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca chiar si peste 16 zile.

In acelasi timp, angajatii din sistemul public sau privat care platesc cotizatii la bugetul de stat de asigurari de santate nu au obligatia de a se asigura suplimentar si beneficiaza de concedii medicale platite pentru o perioada de peste 3 zile in cazul incapacitatii temporare de munca, desi platesc aceeasi contributie la Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate (FNUAS) la fel ca avocatii insa nu au aceleasi beneficii.  

Propuneri de modificare a Legii:

Art. 86. - (1) În sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, asiguratul aflat în incapacitate de muncă și care nu realizează venituri din profesie beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă. Forma actuala a art. 86 interzice avocatului sa beneficieze de indemnizatie de incapacitate temporara de munca (concediu medical) daca in luna respectiva si inainte sau dupa perioada de incapacitate temporara de munca a avut incasari din profesie. Textul de lege este discriminatoriu si imposibili de aplicat, intrucat intr-o luna avocatul poate avea incasari din profesie in primele zile ale lunii iar ulterior sa se afle in incapacitate temporara de munca (concediu medical) iar in acest caz avocatul nu are dreptul la indemnizatie.  

Se propune completarea articolului: Art. 86. - (1) În sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, asiguratul aflat în incapacitate temporara de muncă și care nu realizează venituri din profesie in perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca, beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă. In ceea ce priveste concediile medicale solicitate de avocat in perioada vacantelor judecatoresti.

Intrucat sistemul de asigurari sociale al avocatilor este un sistem propriu, vacanta judecatoreasca fiind o perioada in care activitatea instantelor este mai redusa, aceasta perioada de vacanta judecatoreasca nu poate afecta dreptul avocatilor la indemnizatia de concediu medical in cazul in care are o afectiune in aceasta perioada, fiindu-le incalcat dreptul la sanatate si la ocrotirea sanatatii. Se impune abrogarea alin. (2) din art.88 din Legea 72/2016.  

Forma actuala:Art. 88. - (1) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă de către sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor din a 16-a zi de la data ivirii stării de incapacitate, cu excepţia internărilor în spital, a bolilor gravidelor şi a urgenţelor medicale, care se suportă de la data ivirii stării de incapacitate. (2) În perioada vacanţelor judecătoreşti, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă de la data ivirii stării de incapacitate, în caz de internare în spital pentru afecţiuni sau accidente grave, definite ca atare în normele medicale, pentru afecţiunile în legătură cu starea de graviditate, precum şi pentru perioada de incapacitate determinată de tratamentul ambulatoriu acordat ca o consecinţă a internării pentru afecţiunile respective.

Forma propusa: Art. 88. - (1) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă de către sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor din a 16-a zi de la data ivirii stării de incapacitate, cu excepţia internărilor în spital, a bolilor gravidelor şi a urgenţelor medicale, care se suportă de la data ivirii stării de incapacitate. Alin. (2) se abroga.   

La Art. 89. -  Prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R. se stabilește modul de calcul al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, în funcție de contribuția asiguratului la sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților în ultimele 12 luni și de situația financiară a sistemului.  

Se propune modificarea articolului 89 in sensul:

Prin Lege se stabileste modul de calcul al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, în funcție de contribuția asiguratului la sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților în ultimele 12 luni și de situația financiară a sistemului.  Pentru a crea conditii egale tuturor avocatilor platitori de contributii la propriul sistem este necesar sa se inlature sintagmei din cuprinsul articolului 89 ”in functie de situatia financiara a sistemului”.  

Modul de calcul nu trebuie lasata in competenta Consiliului U.N.B.R. si nici sa fie acordate in functie de situatia financiara a sistemului, la data la care se solicita de catre contribuabilul-avocat, intrucat contributiile platite de asigurat sunt egale indiferent de situatia sistemului si indiferent daca se afla sau nu in situatia de a solicita indemnizatii, astfel ca si drepturile trebuie sa fie egale si nu lasate in competenta si la libera apreciere Consilului UNBR, fara a exista prin lege un criteriu care sa fie avut in vedere la stabilirea acestora, fiind apreciat subiectiv dar si deficitar in functie de situatia financiara a sistemului, in special prin faptul ca situatia financiara a sistemului este data tot in administrarea si competenta Consiliul Casei de Asigurari a Avocatilor si a Consiliului UNBR.  

La data la care a fost adoptata Legea 72/2016, in procesul legislativ, Ministerul Justitiei, a transmis catre Ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, observatii la adoptarea legii in ceea ce priveste aspectele semnalate si prin prezenta propunere de modificare, astfel: ”In ceea ce priveste expunerea de motive, apreciem ca se impune detalierea acesteia cu fundamentara solutiilor leglislative propuse, eventual prin completare cu informatii referitoare la situatia actuala a sistemului de pensii....(....).pensia minima si pensia medie in sistem, valoarea actuala a punctului de pensie si modul cum se determina aceasta, rata de finantare a fondului de pensii si asigurari sociale. Referitor la continutul normativ al propunerii legislative, fac urmatoarele observatii:- ca observatie generala, in ceea ce priveste conditiile de acordare a pensiilor, consideram ca sistemul si principiile pe baza carora functioneaza ar trebui sa fie similar celui din sistemul public de pensii sau cel mult fundamentat pe principiile de administrare a unui fond privat de pensii, cu atat mai mult cu cat este reglementat la nivel de lege.

Or, desi se intentioneaza adoptarea unei reglementari la nivel de lege, totusi sunt lasate in competenta Consiliului U.N.B.R. aspecte esentiale care vizeaza modul de stabilire a pensiei (cota procentuala de contributii, venitul de referinta, valoarea punctului de pensie, determinarea punctajului, cea ce lipseste de previzibilitate, nu asigura respectarea principiului egalitatii, accesibilitatii si transparentei normei, in special ca hotararile Consiliului U.N.B.R. nu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a I. ”

Totodata este de mentionat ca este neconstitutional dar si discretionar, ca indemnizatiile si alte drepturi de asigurari sociale sa fie lasate la latitudinea Consiliului U.N.B.R. si sa nu fie stabilite prin lege, asa cum este reglementat in prezent art. 89, 93 ”în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R”, aceste indemnizatii putand fi modificate in mod discretionar dar si in dezacord cu Constitutia, lasand la libera apreciere a Consiliului UNBR cuantumul, trebuind sa fie stabilit prin lege. Legea trebuie sa fie previzibila si sa respecte drepturile egale atunci cand sunt platite contributii egale.

 Se impune abrogarea art. 104 din lege, acesta avand forma actuala:  Art. 104. se abroga- (1) În perioada în care avocatul beneficiază de celelalte drepturi de asigurări sociale, altele decât pensia, va plăti o cotă procentuală din aceste indemnizaţii sau ajutoare cu titlu de contribuţie la fondul de asigurări sociale al sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

Forma propusa: Art. 104 - va avea urmatorul cuprins:Avocatii nu vor plati contributii de asigurari sociale in perioada in care avocatul beneficiaza de drepturi de asigurari sociale.  

In ceea ce privesc concediile avocatilor pentru recuperarea capacitatii de munca (concediul de odihna), avocatii desi au un sistem propriu si autonom de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, nu este reglementat un cadru legal pentru ca avocatii sa beneficieze de plata concediilor pentru recuperarea capacitatii de munca, propunerea de lege fiind ca avocatii sa-si poata deduce din cheltuielile profesionale in limita unei sume reprezentand cota maxima de contributie pentru anul respectiv, sau venitul de referinta avut in vedere la stabilirea tuturor indemnizatiilor sau a pensiei, reprezentand costurile cu asigurarea recuperarii capacitatii de munca in timpul unui an fiscal calendaristic.  

Avand in vedere ca multe dintre reglementarile din Legea 72/2016 se regasesc si in Statului profesiei de avocat, propunerea de completare a legii dar si a Statului avocatilor se impune a fi realizata pentru ca avocatul sa beneficieze de o perioada de 30 de zile concediul de odihna, fiind necesar pentru recuperarea capacitatii de munca .

In perioada, in care avocatul se afla in recuperarea capacitatii de munca, Baroul trebuie sa-i elibereze avocatului o adeverinta cu perioada concediului, care sa fie adusa la cunostinta instantelor.

Avand in vedere faptul ca sistemul de pensii este lasat in totalitate in competenta Consiliului U.N.B.R, se impune modificarea articolului 138 din Legea 72/2016 iar normele de aplicare sa fie elaborate si supuse aprobarii catre Congresul U.N.B.R iar anterior sa fie supus dezbaterii publice tuturor avocatilor din Romania cu cel putin 60 de zile de la data la care se va tine Congresul.

Forma actualaArt. 138 - În aplicarea prezentei legi, C.A.A. poate elabora norme de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R.Forma propusa: Art. 138 - În aplicarea prezentei legi, C.A.A. poate elabora norme de aplicare care se supun dezbaterii publice corpului avocatilor cu cel putin 60 de zile inainte de Congresul avocatilor si suspuse spre aprobare Congresului avocatilor. La aprobarea acestor norme de aplicare catre Congresul avocatilor, organele profesiei care au propus normele de elaborare si care fac parte din Consiliul U.N.B.R. sau Comisiei Permanente a U.N.B.R. sau din organele de conducere ale Casei de Asigurari a Avocatilor nu au drept de vot.

 


Marcu Zoica Corina - avocat Baroul Bucuresti    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Marcu Zoica Corina - avocat Baroul Bucuresti să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...