SUSTINEM DREPTURILE AUTORILOR

PETIȚIE

Noi, compozitorii, textierii, aranjorii de opere muzicale, precum și cei care se bucură de creația noastră,

Spunem NU modificărilor propuse de Guvern la Legea drepturilor de autor!

Spunem NU anulării contractelor încheiate cu UCMR-ADA!

Spunem NU gestiunii individuale pe bază de mandat special!

Cerem Parlamentului României:

  • să respingă textul proiectului de lege care prevede anularea contractele prin care noi am mandatat UCMR-ADA să ne gestioneze colectiv dreptul patrimonial de autor de comunicare publică a operelor muzicale;
  • să reglementeze gestiunea colectivă extinsă a dreptului patrimonial de autor de comunicare publică a operelor muzicale;  
  • să ne recunoască dreptul de a decide noi, autorii, dacă și când ne retragem drepturile de comunicare publică din sfera prezumției legale de gestiune colectivă extinsă.  

În concordanță cu cerințele Comisiei Europene, cu dispozițiile Directivei 2001/29/CE, inclusiv paragraful 18 al acesteia, susținem următoarele amendamente la proiectul Guvernului României de modificare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, înregistrat la Senatul Romaniei sub nr. L442/2018.  

1.       La articolul 145 alin. (1), litera e) se abrogă;  

2.       La articolul 145 se introduc trei noi alineate (3), (4) si (5) cu următorul cuprins: (3) Gestiunea colectivă este extinsă pentru exercitarea dreptului patrimonial de autor de comunicare publică a operelor muzicale. (4) În cazul gestiunii colective extinse se prezumă că organismele de gestiune colectivă îi reprezintă și pe titularii care nu le-au acordat mandat. (5) Mandatul prezumat potrivit alineatului (4) încetează în termen de 30 de zile de la notificarea transmisă de către titular organismului de gestiune colectivă, dată de la care titlularul iși poate execita dreptul în mod individual.  

3.       Punctul 5 al articolului I si articolul II din proiectul depus de Guvernul României se elimina;