Cerem oprirea implementării cărții de identitate electronice (biometrice) în România

romania-nu-este211.pngwp-1507382214985.jpeg 
Cerem Guvernului României să NU implementeze în România, cartea de identitate electronică (biometrică), anunțată de către autorități, începând cu data de 3 august 2021!

Acest tip de document încalcă drepturi constituționale fundamentale ale cetățenilor României, de natura socială și morală, prin amprentare și alte moduri de preluare și prelucrare a datelor personale.

 

Pe baza principiilor democratice și Constituției României cu care cetățenii au fost de acord prin vot și au devenit familiarizați cu acestea, sistemul de supraveghere electronic ce urmează a fi implementat în noile cărți de identitate biometrice, reprezinta supravegherea tuturor activităților desfășurate de un cetățean, publice sau private, prin adăugarea de noi tipuri de informații în baze de date, pe care persoana va fi ghidată să le folosească.
Amprentarea întregii populații, inclusiv a minorilor începând cu vârsta de 12 ani are un impact negativ, în care se merge pe prezumția de vinovăție și de infracționalitate ridicata în rândul populației. Pentru minorii ce reprezinta în orice stat de drept, potențialul pozitiv și viitorul națiunii, aceasta amprentare de la 12 ani va avea un impact negativ din punct de vedere psihologic, și totodată legat de percepția copilului privind socializarea și interacțiunea cu viața civică .

Exprimarea socială: Implementarea acestei tehnologii nu reprezintă un câștig, un beneficiu adus securității, ordinii publice și a cetățeanului, precum se promovează a fi, cât mai ales, o încercare de uzurpare și restrângere a drepturilor și libertăților omului, multe dintre ele consfințite și protejate de Constituția României (dreptul la viață privată și intimitate, dreptul de opțiune, libertatea de conștiință și religie, accesul liber și neîngrădit la informație, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, etc.). Din această categorie fac parte cei ce resimt utilizarea tehnologiei RFID precum și cea a colectării datelor biometrice, ca pe o amenințare la adresa libertăților fundamentale, această tehnologie putând fi folosită pentru monitorizarea și controlul individului.

Cât privește dispozitivele electronice pe care le numim CIP-uri, observăm că acestea pot fi utile în societate, dar pot fi și periculoase tot în funcție de scopul lor. Astfel, CIP-urile care utilizează tehnologia RFID (Radio Frequency IDentification – IDentificarea prin RadioFrecvență), aplicate ființelor umane prin noua carte de identitate, spre exemplu, în scopul evident al supravegherii și exercitării unui control strict al vieții private (!), nu reprezintă un bine pentru om, ci UN ATENTAT LA LIBERTATEA INVIOLABILĂ A OMULUI și UN ABUZ GRAV AL STATULUI FAȚĂ DE CETĂȚEAN (prin deținerea și prelucrarea datelor cu caracter personal).

Exprimarea morală : Atât din punctul de vedere al unui cetățean liber, cât și din punctul de vedere al învățăturii de credință ortodoxă, (86,45%, din populație s-a declarat ca fiind de confesiune creștin ortodoxă, conform recensământului din 2011) cartea de identitate cu cip biometric (ce va stoca imaginea feței precum și 2 amprente) nu este o metodă dorită pentru identificarea în societate, în interacțiunea cu instituțiile.

Din punct de vedere al credinței ortodoxe, tehnologia nu este considerată neconforma dogmelor, nu se împotrivește aprioric cuceririlor științei, deoarece credința și știința nu sunt incompatibile, ci complementare.
NU este însă de acord folosirea ei pentru îndosariarea electronică, monitorizarea persoanelor și încălcarea unor libertăți fundamentale promovate atât de religia ortodoxă cât și de orice stat democratic.

Amintesc totodată faptul că în Grecia s-a dorit implementarea unui card similar de identitate ce ar fi putut îndeplini mai multe funcții, numit ''cardul cetățeanului'', însă nu a reușit să fie impus de sistem datorită unor proteste de mare amploare.

 

Având în vedere argumentele teologice, civice, etice, ale acţiunii de introducere a cipurilor RFID în documentele de identitate, din ţara noastră, consider ca fiind nedemne de fiinţa umană, imorale şi abuzive următoarele acţiuni:

1.Colectarea şi stocarea  datelor personale cu scopul de a fi livrate unor organizaţii sau state, care invocă terorismul şi alte scopuri mondialiste;

2. Identificarea frauduloasă a unei persoane de la depărtare, fără ştiinţa ei, mai ales în locurile unde ea nu este datoare să se prezinte;  

3. Acţiunea de „îndosariere” electronică, biometrică a omului, care îl acuză a priori ca infractor şi îl clasează în categoria mărfurilor, a fiinţelor necuvântătoare sau a obiectelor oarecare, înjosind astfel demnitatea teologică şi umană a persoanei;  

4.Crearea unei baze de date biometrice centralizată la nivel mondi­al, având în vedere fragilitatea acesteia de a fi accesată de persoane rău intenţionate sau de servicii secrete străine;  

Există un drept discreţionar, asupra naturii şi cantităţii informaţiilor înscrise, întrucât nu este reglementat cine are dreptul de introducere a datelor, care sunt criteriile de selecţie a ceea ce trebuie scris şi ce ar putea afecta imaginea sau confortul psihic al persoanei în cauză, etc. Nici o lege sau normă naţională, europeană sau internaţională nu garantează discreţia, securitatea absolută a datelor înscrise şi nu prevede sancţiuni clare pentru cei ce le-ar utiliza în alte scopuri, sau ar comite erori tehnice sau neglijenţă în securizarea datelor.  

Cred că aici trebuie pusă o limită morală, ca tehnica biometrică să nu devină parte componentă din fiinţa şi persoana umana, iar veţuirea omului în societate cu toate drepturile depline, nu trebuie să fie condiţionată în nici un fel, aşa cum se întâmplă cu înregimentarea electronică, întrucât cel care nu este înscris într-o bază de date informaţională, nu există din punct de vedere social şi astfel nu poate beneficia de drepturile sociale cuvenite.

Astfel lumea se polarizează în elite şi supuși care sunt înregimentaţi în lanţuri biometrice, de proprii lor suverani absoluţi. Astfel ia fiinţă dictatura biometrică şi controlul total asupra omului, transformându-l, astfel din persoană umană, în obiect de inventar, de supraveghere şi marfă.


ASCIOR - ASOCIAȚIA PENTRU CIVILIZAȚIA ORTODOXĂ    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe ASCIOR - ASOCIAȚIA PENTRU CIVILIZAȚIA ORTODOXĂ să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook