STOP ABUZURILOR: Legea răspunderii magistraţilor

Motivare

Erori judiciare... Sinonime cu ani petrecuţi după gratii. O nevinovăţie dovedită după ani buni, atunci când viaţa a luat un alt curs sau când cei care au fost achitaţi şi şi-au redobândit libertatea s-au stins, la scurt timp, din viaţă. Abuzurile magistraţilor au devenit tot mai pregnante în ultimii ani şi nimic nu pare să-i responsabilizeze. Erorile judiciare s-au înmulţit de la an la an însă nimic nu pare să-i responsabilizeze. Auzim de fiecare dată faptul că a fost o simplă eroare judiciară, însă ce înseamnă cu adevărat acest lucru? Vieţi distruse, ani de puşcărie, familii ruinate. Şi din păcate aceste lucruri nu sunt şi cele mai grave. Magistraţii care au distrus destine sunt liberi să acţioneze în continuare în sistemul judiciar ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. Au dezvoltat de-a lungul timpului o imunitate iar greşelile comise în timpul exercitării funcţiilor deţinute nu pare să-i afecteze absolut deloc. Nimic nu-i împiedică să pronunţe în continuare sentinţe abuzive, să ignore drepturile oamenilor ca şi când acestea ar fi un lux, şi nimic nu ne asigură că erorile judiciare nu vor continua să persiste.


În total, despăgubirile plătite de statul român, până în luna mai a anului 2016 au depăşit suma de 240 de milioane de lei. Însă, procesele intentate la CEDO încă nu au luat sfârșit. Până în prezent, Ministerul Finanțelor Publice nu a fost sesizat de Consiliul Superior al Magistraturii pentru promovarea unei acțiuni de regres pentru a atrage recuperarea prejudiciului produs statului.


Iresponsabilitatea lor este RESPONSABILITATEA NOASTRĂ! Susţine petiţia. Spune şi tu: STOP ABUZURILOR MAGISTRAŢILOR.

Legea răspunderii magistraţilor pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

Articol unic
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După alineatul (6) se introduce un alineat nou (6¹) si va avea următorul cuprins:
Statul este obligat să acopere prejudiciul cauzat de eroarea judiciară în termen de cel mult 3 luni de zile de la data comunicării hotărârii definitive.
2. Alineatul (7) al articolului 96 se modifică si va avea următorul cuprins:
După ce prejudiciul a fost acoperit de stat în temeiul hotărârii definitive date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul este obligat să se îndrepte în termen de cel mult 30 de zile cu o acţiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă a săvârşit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.
3. Alineatul (8) al articolului 96 se modifică si va avea următorul curprins:
Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune în cazurile prevăzute de prezentul articol este de 10 ani pentru cazurile în care persoana vătămată a fost privată de libertate, şi de 7 ani pentru cazurile în care persoanei vătămate i s-a cauzat un prejudiciu ori o lezare a intereselor sale.
4. Articolul 99 se completează cu alin. (2), (3) si (4), având următorul cuprins:
(2) Nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale, a prevederilor legale, se sancţionează cu excluderea din magistratură şi pierderea tuturor drepturilor salariale din momentul săvârşirii abaterii. Magistraţii care au fost excluşi din magistratură în baza acestui alineat nu mai au dreptul la pensia specială acordată magistraţilor.
(3) Judecătorul sau procurorul care, în mod repetat, a săvârşit cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă erori judiciare cauzatoare de prejudicii, lezare a intereselor persoanei vătamate sau a privat persoana vătamată de libertate va fi sancţionat cu excluderea din magistratură.
(4) Toate actele încheiate de magistratul găsit vinovat în baza alin. (2) şi (3), din momentul constatării abaterii, sunt nule de drept.

Proiect privind completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

Articol unic
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 5 se completează cu alin. (3) având următorul cuprins:
(3) În cazul în care organul de urmărire penală nu va strânge şi nu va administra pe parcursul urmăririi penale nici o probă în favoarea suspectului sau inculpatului, acesta va prezenta instanţei de judecată la primul termen, un raport pentru a stabili care au fost cauzele pentru care acest lucru nu a fost posibil.

sursa motivare: miscareaderezistenta.ro


Murariu Andrei , Sarafu Stefan    Contactați autorul petiției