Statul Roman este ADMINISTRATOR nu proprietar al mijloacelor de productie deci nu are dreptul sa instraineze activele Romaniei

Scrisoare deschisă către premierul României 

Spre știință

domnilor Petre Roman, Theodor Stolojan, Nicolae Văcăroiu, Victor Ciorbea, Mugur Isărescu, Adrian Năstase, Călin Popescu Tăriceanu, Emil Boc, Victor Ponta, Dacian Cioloș, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Ludovic Orban, Florin Cîțu precum și doamnei Viorica Dăncilă, foști prim-miniștri ai Guvernului României

Domnule Prim-ministru

Având în vedere intenția pe care dumneavoastră ați adus-o la cunoștința opiniei publice, referitoare la înstrăinarea de active, pretinse a se afla în proprietatea statului, prin vânzarea pe bursă a unor pachete de acțiuni, vă aducem la cunoștință următoarele:

În Republica Socialistă România, mijloacele de producție – inclusiv activele pe care intenționați acum să le „privatizați” sub denumirile schimbate de: Hidroelectrica, Portul Constanța, CEC-Bank, Transgaz etc. s-au aflat în proprietatea socialistă a întregului popor.

Astfel, din textul articolelelor 5, 6, 7 și 13 din Constituția Republicii Socialiste România adoptată în 1965 și revizuită în 1986, mai jos citate:

Art. 5. – Economia națională a României este o economie socialistă, bazată pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție.

În Republica Socialistă România, exploatarea omului de către om este pentru totdeauna desființată și se înfăptuiește principiul socialist al repartiției după cantitatea și calitatea muncii. Munca este o îndatorire de onoare pentru fiecare cetățean al țării.

Art. 6. – Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție este fie proprietate de stat – asupra bunurilor aparținînd întregului popor, fie proprietate cooperatistă – asupra bunurilor aparținînd fiecărei organizații cooperatiste.

Art. 7.Bogățiile de orice natură ale subsolului, minele, terenurile din fondul funciar de stat, pădurile, apele, izvoarele de energie naturală, fabricile și uzinele, băncile, întreprinderile agricole de stat, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, căile de comunicație, mijloacele de transport și telecomunicații de stat, fondul de stat de clădiri și locuințe, baza materială a instituțiilor social-culturale de stat, aparțin întregului popor, sînt proprietate de stat.

Art. 13.În Republica Socialistă România, întreaga activitate de stat are drept scop dezvoltarea orînduirii și înflorirea națiunii socialiste, creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a poporului, asigurarea libertății și demnitțătii omului, afirmarea multilaterală a personalității umane. Pentru aceasta, statul socialist român:

  • Organizeaza, planifică și conduce economia națională;
  • Apără proprietatea socialistă,   

reiese cu claritate că întregul popor, toți cetățenii României, erau proprietarii în comun ai bunurilor mijloace de producție, în vreme ce statul socialist – ca organizație a puterii politice a clasei muncitoare în alianță cu țărănimea colectivistă și intelectualitatea progresisră – era doar administratorul bunurilor respective.

În felul acesta, și numai în felul acesta, putea fi respectată dogma marxistă/comunistă potrivit căreia

Ceea ce caracterizează comunismul nu este desființarea proprietății în general, ci desființarea proprietății burgheze […]. În acest sens, comuniștii pot rezuma teoria lor la desființarea proprietății private”.

Faptul că statul socialist, în loc să-și respecte statutul de administrator, asumat/atribuit prin Constituție, și l-a depășit în mod abuziv, comportându-se tiranic, nu este de natură să-i valideze o postură de pretins proprietar – pe care, de altfel statul socialist nici nu și-a asumat-o vreodată explicit juridic – ci, dimpotrivă: justifică revolta populară împotriva celor care nu și-au respectat promisiunile și angajamentele pe care și le-au luat față de cetățeni.

În acest sens, trebuie subliniat faptul că, urmare a evenimentelor din 22 Decembrie 1989, nu s-a adus nici o atingere proprietății socialiste deoarece la punctul 4 din Programul Frontului Salvării Naționale se preciza doar că va avea loc: „Restructurarea întregii economii naţionale pe baza criteriilor rentabilităţii şi eficienţei. Eliminarea metodelor administrativ-birocratice de conducere economică centralizată şi promovarea liberei iniţiative şi a competenţei în conducerea tuturor sectoarelor economice”

Drept urmare, proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, consființită prin articolele 5, 6, 7 și 13, mai suscitate din Constituția RSR din 1965, republicată în 1986, a continuat să existe și să (își) producă efectele juridice, economice, sociale și politice și după această dată, cel puțin până în (8) decembrie 1991, atunci când, prin referendum, a fost adoptată noua Constituție.

Cu toate acestea, încălcând prevederile privitoare la proprietatea socialistă stipulate în Constituția din 1965 și aflate în vigoare, ca urmare a inițiativei legislative a Guvernului Român, votată de Parlamentul României, ales la 20 Mai 1990, a fost promulgată, de către președintele României, Ion Iliescu, la data de 7 august, Legea 15/1990.

Astfel, FĂRĂ DREPT, proprietatea socialistă a întregului popor asupra bunurilor mijloace de producție a fost transferată, în temeiul articolelor 5, 20 și 21 din lege, în patrimoniul întreprinderilor socialiste (care astfel au încetat să mai fie socialiste) la care unic acționar/proprietar a fost declarat statul român.

Cum însă transferul FĂRĂ DREPT al unui bun, din proprietatea cuiva în proprietatea altcuiva, nu șterge dreptul de proprietate al proprietarului asupra bunului în speță și nici nu înzestrează cu drept de proprietate pe cel care a comis (unilateral) transferul, bunurile mijloace de producție, care au făcut obiectul Legii 15/1990, se află și în prezent în proprietatea comună/socialistă a întregului popor.

Față de cele de mai sus vă solicităm, domnule prim-ministru, următoarele:

1. Să renunțați definitiv la înstrăinarea (indiferent sub ce formă) de active pe care statul, ca urmare a promulgării 15/1990, le gestionează în prezent FĂRĂ DREPT.

2. Să recunoașteți că statul român deține FĂRĂ DREPT bunurile mijloace de producție pe care și le-a însușit cu încălcarea prevederilor constituționale aflate în vigoare și să faceți toate demersurile care sunt de competența dumneavoastră pentru anularea Legii 15/1990, precum și a întregii legislații subsecventă ei.

3. Să recunoașteți că statul român a înstrăinat FĂRĂ DREPT bunuri mijloace de producție, să asigurați recuperarea lor integrală, sau recuperarea integrală a contravalorii lor, precum și recuperarea integrală a bunurilor sau recuperarea integrală a contravalorii bunurilor provenite din exploatarea FĂRĂ DREPT a mijloacelor de producție ce au făcut obiectul Legii 15/1990.

4. Să dispuneți – având în vedere experiența nefastă de care, privitor la gestionarea proprietății socialiste, a avut parte poporul român pe perioada regimului comunist – ca, după recuperarea bunurilor înstrăinate, laolaltă cu bunurile deținute fără drept de către statul român, să găsiți modalitatea cea mai corectă și eficientă prin care bunurile mijloace de producție, care sunt în proprietatea socialistă a întregului popor, să fie distribuite, în mod gratuit, în PROPRIETATEA PRIVATĂ a fiecărui cetățean român.

5. Să cereți iertare poporului român alături de ceilalți foști prim-miniștri pentru gravele prejudicii care i-au fost aduse. Să aveți, măcar de acum încolo în vedere, domnule prim-ministru, că titulatura de ministru provine din latinescul „minister” care înseamnă servitor (al poporului) – poziție pe care, din păcate, predecesorii dumneavoastră au ignorat-o cu desăvârșire – și, pe cale de consecință, în fiecare moment în care vă veți exercita atribuțiile să fiți conștient că aveți obligația de a servi interesele poporului român.

Semnează (până acum): Pavel Aghescu, Mădălina Apostol, Cătălin Berenghi, Firiță Carp, Florian Colceag, Cristian Fărcaș, Daniela Gîfu, Iuliean Horneț, Mădălina Fărcaș, Doru Dinu Glăvan, Dumitru Ioncică,  Miron Manega, Mariana Păduraru, Ioan Roșca, Șerban Popa, Laurian Stănchescu, Diana Iovanovici Șoșoacă, Silviu Șoșoacă, Mihai Vinereanu… Lista rămâne deschisă…


Revista CERTITUDINEA    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Revista CERTITUDINEA să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...