Semnează Declarația de Unire a Republicii Moldova cu Țara-Mamă România!

cover3.png

DECLARAŢIA DE UNIRE A REPUBLICII MOLDOVA CU ŢARA-MAMĂ ROMÂNIA

CONSTATÂND că moldovenii, muntenii și ardelenii sunt parte a poporului și naţiunii române, vorbesc aceeași limbă, au aceeași istorie, tradiţie și cultură, fapt confirmat prin Unirea de la 1600, înfăptuită de Mihai Viteazul, prin Mica Unire de la 1859 – Unirea Principatelor Române (Moldova și Muntenia) înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza, precum și prin Marea Unire de la 1918, înfăptuită de românii din Basarabia, Bucovina și Transilvania prin votul membrilor Sfatului Ţării la data de 27 martie, Congresului General al Bucovinei la 28 noiembrie și a Adunării  Naţionale de la 1 decembrie de la Alba Iulia, sub sceptrul lui Ferdinand I Întregitorul și a Reginei Maria.              

CONȘTIENTIZÂND că ACTUL UNIRII Basarabiei cu Ţara-Mamă România, din 27 martie 1918 nu a fost anulat niciodată și este valabil până în ziua de astăzi;

REAMINTIND că adoptarea Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova a avut drept scop ieșirea din componenţa URSS, fiind doar un prim pas pentru viitoarea Unire cu România, și nu pentru proliferarea încă a unui stat, care să aibă la bază același popor, aceeași naţiune română;            

INSISTÂND asupra lichidării consecinţelor pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, care a supus terorii naţiunea română, unica naţiune europeană, separată în două state diferite, până în prezent;           

AFIRMÂND că, împotriva voinţei României și a populaţiei din Basarabia, acest teritoriu a fost ocupat prin forţă la 28 iunie 1940, de către URSS;           

CONSTATÂND o conjunctură regională periculoasă, marcată de agresiunea militară și războiul hibrid în Republica Moldova, Georgia, Ucraina, din partea Federaţiei Ruse, care duc la instabilitate și insecuritate, afectând direct soarta cetăţenilor Republicii Moldova prin izolare de spaţiul nostru valoric naţional și european, generând un nou risc de ocupaţie rusească;           

RECUNOSCÂND că Republica Moldova riscă să cadă din nou sub controlul direct al Federației Ruse, din cauza planului de federalizare (trasnistrizare) al republicii, promovat cu insistenţă de agenţii Kremlinului, ajunși în funcţii la Chișinău și neconstuţional, la Tiraspol;          

AVÂND ÎN VEDERE că și Senatul Statelor Unite ale Americii recunoaște existenţa unui singur popor român, fapt confirmat în Rezoluţia 148 din 28 iunie 1991, prin care recomandă Guvernului său să susţină eforturile de reunificare a Republicii Moldova cu România așa cum a fost stabilit în Tratatul de Pace de la Paris din 1920, cu normele prevalente ale dreptului internaţional și în conformitate cu Principiul 1 din Actul Final de la Helsinki;         

REALIZÂND că situaţia politică, economică și socială din Republica Moldova este critică și, după 27 ani de independenţă, majoritatea cetăţenilor trăiesc la limita sărăciei, fără a li se oferi o perspectivă de dezvoltare durabilă economică și socială, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului;         

ÎN NUMELE TUTUROR celor, care s-au sacrificat pentru Idealul Sfânt al Unirii Basarabiei cu România, fiind executaţi, arestaţi și aruncaţi în închisorile GULAG-ului sovietic sau deportaţi în Siberia;        

ÎN CONFORMITATE cu idealurile și năzuinţele poporului român în spaţiul istoric și etnic al devenirii sale naţionale, cu peste o sută cincizeci de Declaraţii de Unire ale Consiliilor Locale și Teritoriale în frunte cu primarii aleși în cadrul alegerilor locale din anul 2015, cu Hotărârea Consiliului Republican al Partidului Liberal din 12 martie;    

AVÂND ÎN VEDERE că anul acesta marcăm Centenarul Unirii de la făurirea României Mari, iar Președintele Parlamentului Republicii Moldova a respins iniţiativele legislative ale fracţiunii Partidului Liberal de a numi anul 2018 – Anul Unirii și proiectul de lege privind Unirea Republicii Moldova cu Ţara-Mamă România, cetăţenii Republicii Moldova,

 SOLICITĂ Parlamentelor de la Chișinău și București, în virtutea dreptului istoric și a dreptului de Neam – UNIREA Republicii Moldova cu Ţara-Mamă România, ca unica soluţie de restabilire a adevărului istoric realizat prin Marea Unire din 1918, pentru asigurarea unităţii, libertăţii, bunăstării și securităţii românilor de pe ambele maluri ale Prutului, de azi înainte și pentru vecie! Trăiască UNIREA de-a pururi și pentru totdeauna!

Așa să ne ajute DUMNEZEU!


Partidul Liberal    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Partidul Liberal să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...