Salvgardarea Democratiei si a Statului de Drept in Romania.

* U SL DESFIINTEAZA STATUL DE DREPT ROMAN.

*IN ROMANIA NU MAI PRIMEAZA DREPTUL CI BUNUL PLAC AL USL.

*BUNUL PLAC AL USL INSEAMNA MINCIUNA, IMPOSTURA, CORUPTIA SI

CALCAREA IN PICIOARE A CONSTITUTIEI , LEGEA SUPREMA A TARII.

*BUNUL   PLAC AL USL INSEAMNA  ACAPARAREA  PRINCIPALELEOR

INSTITUTII  ALE  STATULUI  PRIN  MIJLOACE  ILEGALE,   MINCIUNA,

MANIPULARE  SI  AROGANTA.


Cu privire la Parlament.

Actuala configuraţie politică a Parlamentului României este ilegitimă. Migraţia masivă a zeci de parlamentari de la mandatele încredinţate de alegători de la un partid care i-a susţinut către alte partide reprezintă de fapt o hoţie la drumul mare faţă de alegătorii care i-au propulsat în legislativ. Aceste practici, de neconceput în parlamentele consolidate ale statelor din Uniunea Europeană, subminează grav statutul de instituţie democratică a Parlamentului. Din acest motiv, pentru revenirea la statul de drept:

Solicităm actualului parlament ca la reluarea activităţii legislative să adopte legea interzicerii explicite a migraţiei politice, sub sancţiunea pierderii mandatului dat de alegători. Refuzul îndeplinirii acestei solicitări îl vom considera un atentat direct la dreptul de vot al cetăţenilor consfinţit în Articolul 36 al Constituţiei României.

 

 

Cu privire la instituţiile fundamentale ale statului de drept.

Visul şi obsesia USL este să reconstruiască partidul - stat din anii 1990-1996 şi 2000-2004 prin acapararea tuturor instituţiilor fundamentale ale statului de drept, desfiinţarea separaţiei puterilor în stat şi anihilarea echilibrului între acestea. Acapararea şi subjugarea tuturor instituţiilor fundamentale ale democraţiei şi transformarea lor în entităţi vegetale obediente USL va stinge lumina legii în România.

Nimeni nu va mai ştii ce se întâmplă cu adevărat în România. Iar ţările din Uniunea Europeana îşi vor închide rapid uşile pentru români.

Se va restaura regimul dictaturii ceuşiste.

Acest atac de sorginte bolşevică asupra instituţiilor statului a început.

Au luat Institutul Cultural Român din subordinea Preşedinţiei, unde a fost întotdeauna, mutându-l în subordinea Guvernului, astfel ca toate manifestarile culturale peste hotare ale acestuia să poată servi propagandei USL.

Au mutat Monitorul Oficial din subordinea Parlamentului în subordinea Guvernului ca să poată manipula politic şi discreţionar aplicarea legilor, cum deja au făcut-o în ultimile două săptămâni.

Au revocat Avocatul Poporului înlocuind-ul cu un yesmen politruc pesedist, asfel ca să fie siguri că nu va mai avea cine să conteste la Curtea Constituţională ordonanţele Guvernului.

Au înlocuit fără a avea dreptul pe preşedinţii celor două camere ale Parlamentui, Vasile Blaga şi Roberta Anastase, aplicând fără nici o ruşine articole din Regulamentele celor doua Camere care fuseseră declarate neconstituţionale de catre Curtea Constituţională prin Deciziile nr.601 şi 602 din 14 noiembrie 2005.

Au îndrăznit să atace şi Curtea Constituţională încercând să-i limiteze sfera de competenţe şi să-i intimideze judecătorii prin atacuri dure bazate pe fapte inexistente.

Au atras asupra României îngrijorarea şi oprobiul partenerilor săi din Uniunea Europeană, au declanşat căderea economiei naţionale prin deprecierea fără precedent a leului.

Tot blazonul politic şi economic pe care românii şi l-au construit ca ţară în faţa lumii, prin trudă şi sacrificii, l-au spulberat în câteva zile.

Folosesc retorica boşevică a anilor 50, orice critică la adresa lor afirmă că e o denigrare a României. Aplică tiparul bolşevic de tristă amintire : „Dai în mine - dai în tine. Dai în fabrici şi uzine !” Ca în dictatura lui Ceauşescu : orice observaţie critică era considerată un atac la clasa muncitoare, la statul comunist şi declanşa imediat vizita securităţii.

Cu aceşti politicieni statul de drept este definitiv compromis, motiv pentru care :

Solicităm demisia de onoare imediată a premierului Ponta şi a întregului său guvern !

Cu privire la referendum.

Dintre toate obsesiile cuplului Ponta - Antonescu, pe primul loc este înverşunarea împotriva Preşedintelui Traian Băsescu. Pentrucă în mandatul său a luptat pentru reforma clasei politice, pentru reforma statului, a societăţii şi a economiei româneşti, a devenit duşmanul corupţilor şi al infractorilor, al tuturor paraziţilor care sug de la stat şi aceştia au hotărât că trebuie grabnic înlăturat din calea fărădelegilor pe care le pun ei la cale.

Acest om a fost şi este terfelit de opt ani de USL spunându-se despre el minciuni ordinare. I s-au inventat vorbe, fapte şi intenţii pe care nu le-a făcut sau pronunţat vreodată şi toate bunele sale intenţii de a determina clasa politică să se aplece asupra nevoilor populaţiei si problemelor statului şi nu doar asupra propriei bunăstări, au fost respinse cu ură de majoritatea politicienilor.

In ofensiva sa asupra statului de drept, USL a hotarât că pasul următor trebuie să fie înlăturarea lui Traian Băsescu. Iar pentrucă legea în vigoare, Legea nr. 3/2000 modificată prin Legea nr. 62/2012 nu convine USL caci permite demiterea preşedintelui doar dacă jumătate plus unul din alegătorii înscrişi pe listele de vot voteaza pentru demitere, s-au gândit să o modifice prin ordonanţă a guvernului, deşi sunt conştienţi că acest lucru nu le este permis de Constituţie.

Aşa că au făcut-o, iar acum Guvernul Ponta, acompaniat de Antonescu, susţine că există cadrul legal şi constituţional pentru desfăşurarea referendumului şi anume Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 5 iulie 2012. Singurul cadru legal în vigoare, zic ei.

Numai că această ordonanţă este NECONSTITUTIONALA si deci ILEGALA şi iată de ce. Ce spune ordonanţa:

OUG Nr.41 din 05.07.2012

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumulu

Luând în considerare.....,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articolul I

Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 10. Prin derogare de la art. 5 alin. (2), demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate ale cetăţenilor care au participat la referendum...........................”

Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, pe care această ordonanţă vrea să o modifice face parte din legile care reglementează Sistemul Electoral şi este deci o lege organică conform Constituţiei României, Secţiunea 3-a, Articolul 73, paragraful (3), litera a), care spune:

„Articolul 73 - Categorii de legi
(1) Parlamentul adopta legi constitutionale, legi organice si legi ordinare.
(2) ....
(3) Prin lege organica se reglementeaza:
a) sistemul electoral;...”
..................................................................................................”

Tot Constituţia, la Articolul 115 paragraful (1), permite Guvernului să emită ordonanţe numai în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

Ce spune Constituţia:

„Articolul 115 Delegarea legislativa
(1) Parlamentul poate adopta o lege speciala de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice.”

 

Deci Legea 3/2000 fiind o lege organică nu poate fi modificată prin ordonanţe ale Guvernului si ca atare OUG nr. 41/ 2012 este NECONSTITUTIONALA adică ILEGALA,

astfel că ea nu poate constitui cadrul legal pentru referendum aşa cum încearcă să ne şmecherească USL şi guvernul Ponta.

Cinismul şi dispreţul faţă de lege al guvernului se constată şi prin faptul că a invocat în preambulul ordonanţei drept temei legal chiar Articolul 115 din Constituţie, tocmai acela care la aliniatul (1) le interzice să se atingă prin ordonanţă de o lege organică.

Cu astfel de mistificări opereaza USL de când a fost înfiinţat şi cu siguranţă o va face în continuare.

Ca să se asigure că-l vor înlătura pe Traian Băsescu, Parlamentul USL, a mai adoptat o lege proaspătă pentru a modifica Legea nr.3/2000 în vigoare. Prin aceasta a sacrificat principiile referendumului, astfel încât chiar Constituţia să se poată modifica doar cu majoritatea celor prezenţi la vot şi nu cu majoritatea celor înscrişi pe listele electorale.

Iar pentru această găselniţă au obţinut avizul Curţii Constituţionale. Desigur că după înlăturarea lui Traian Băsescu nimic nu-i va împiedica să modifice la loc legea referendumului.

Cum referendumul, ca activitate electorala, nu se poate organiza şi desfăşura în baza unui act normativ ilegal, solicităm:

1). Emiterea într-un termen rezonabil de 5 zile a unei Hotărâri de Guvern prin care acesta să retraga Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/5 iulie 2012, ca neconformă cu Constituţia României.

2). Revenirea la forma adoptată de Parlament prin Legea nr.62/2012 a Legii nr.3/2000-legea referendumului.

* * *

Chemăm românii de bună credinţă, oriunde ar fi ei, precum şi pe prietenii românilor din întreaga lume care împărtăşesc aceleaşi valori ale democraţiei, să ni se alăture şi să subscrie această petiţie pentru salvgardarea democraţiei şi a statului de drept în România.

 


Constantin Mihai    Contactați autorul petiției
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )