Petiție pentru ghiduri ale Agenției Naționale de Integritate clare și ușor de înțeles!  

Rolul oricărui ghid este să îndrume oamenii, ca să știe ce au de făcut. 

Cele două ghiduri elaborate de către Agenția Națională de Integritate: Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese și Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese, cuprind în cea mai mare parte doar reluări ale prevederilor legale, și nu explicații clare și concrete ale acestora. Mai mult, conțin un limbaj greoi și mult prea tehnic pentru oricine ar apela la ghidajul pe care ar trebui să îl ofere. Se ajunge și din acest motiv la o neînțelegere sau înțelegere greșită a legii de către cei ce ar trebui să o respecte, și care din aceste motive ajung să o încalce.

Modificarea ghidurilor, prin includerea unor explicații ușor de înțeles și suficient de detaliate ale legii, și nu prin simpla repetare a prevederilor legale, ar facilita înțelegerea legii și s-ar evita astfel încălcarea din neștiință a legii de către persoanele cărora li se adresează. Ghidurile și-ar atinge în acest mod scopul pentru care au fost elaborate.  

Este vorba despre:

  • Persoanele care dețin funcții publice și care depun declarații de avere potrivit Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Cui ne adresăm:

  • Agenției Naționale de Integritate 

Ce cerem:

  • Modificarea Ghidului de completare a declarațiilor de avere și de interese elaborat de Agenția Națională de Integritate;
  • Modificarea Ghidului privind incompatibilitățile și conflictele de interese elaborat de Agenția Națională de Integritate.

De ce sunt importante modificările?

Pentru că un ghid clar previne încălcarea legii;

Pentru că prevederile unui ghid ar trebui să fie ușor de înțeles pentru oricine și suficient de detaliate pentru a reprezenta un real ajutor pentru cei care îl utilizează;

Pentru că ghidurile elaborate de ANI trebuie să asigure transparența activității desfășurate de persoanele care ocupă funcții publice și să prevină dubiile în legătură cu modul de exercitare de către astfel de persoane a mandatelor ce le-au fost încredințate;

Pentru că informațiile oferite în ghiduri ar trebui să prevină inclusiv ivirea de semne de întrebare în legătură cu integritatea și averile persoanelor care dețin funcții publice;

Pentru că unul dintre scopurile legii este de a face cunoscut modul în care persoanele în funcții publice își desfășoară activitatea în exercitarea mandatului ce le-a fost încredințat, și nu de a ascunde sau altera în ochii cetățenilor astfel de informații;

Pentru că accesul liber la informațiile de interes public este un drept ce nu poate fi îngrădit, este un drept reglementat de lege și garantat de Constituția României, de Declarația Universală a Drepturilor Omului și de Convenția Europeană pentru Drepturile Omului;

Pentru că principiile transparenței și al responsabilității ar trebui să fie la baza activității oricărei instituții sau autorități publice.

Claritatea conduce la respectarea legii. Ghiduri clare și ușor de înțeles nu ar lăsa loc de interpretări. Semnează pentru modificarea ghidurilor ANI și dă mai departe unui prieten! Funcția publică poate să-și recâștige demnitatea.   

---

Petiția face parte din campania de advocacy „Transparență și competențe în funcții publice” din cadrul proiectului WATCH PR, derulat de Asociația Casa Bună în parteneriat cu RISE Project, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund - Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.


Mihaela Bold - voluntar în cadrul proiectului WATCH PR - Watchdog - Advocacy - Transparență- Corectitudine - Harta Politicii Românești    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Mihaela Bold - voluntar în cadrul proiectului WATCH PR - Watchdog - Advocacy - Transparență- Corectitudine - Harta Politicii Românești va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...