Petitie modificare structura an scolar 2019 - 2020 (Vacanta februarie)

Către: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
În att: Ministrului Educației Naționale
Data: 20 septembrie 2019
Ref: Modificarea structurii anului școlar 2019 – 2020 (vacanta februarie)

Stimate Domnule Ministru,


Vă înaintăm prezenta cerere de modificare a structurii anului școlar 2019 – 2020, în sensul echilibrării numărului de săptămâni aferente fiecărui semestru și a reintroducerii vacanței intersemestriale din luna februarie.


În sprijinul cererii noastre, aducem următoarele argumente:


1. În structura actuală, aprobată prin Ordinul Ministrului educației naționale nr. 3191/2019 privind structura anului școlar 2019 – 2020, semestrul I are 15 săptămâni și semestrul II are 20 de săptămâni. În acest context, materia este distribuită neuniform în cadrul celor două semestre, afectând modalitatea de predare și de asimilare a cunoștințelor. De asemenea, testarea cunoștințelor elevilor este îngreunată în semestrul I din cauza necesității de concentrare a activităților de predare / testare până la vacanța de iarnă. Pentru elevii din clasele gimnaziale, se concentrează excesiv perioada de testare / teze ceea ce conduce la afectarea procesului de asimilare a materiei și evaluare a cunoștințelor.


2. Prin eliminarea vacanței din februarie se afectează în mod negativ activitățile sportive de iarnă desfășurate atât de copii cât și de părinți. Vacanța din februarie este un bun prilej pentru mulți copii să participe la școli / tabere de schi ori să petreacă vacanțe de schi cu părinții. Mutarea acestor activități la sfârșitul lunii decembrie / începutul lunii ianuarie nu este posibilă pentru mulți copii/ părinți, din cauza aglomerației și a costurilor ridicate din această perioadă de sărbători de iarnă. În plus, va fi afectat în mod negativ turismul de iarnă și activitățile specifice sezonului de schi.


3. Opinăm că, la adoptarea ordinului antemenţionat s-au desconsiderat prevederile art. 80 alin 1 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, măsura dispusă nefiind centrată pe beneficiari. De asemenea, a fost ignorată cerinţa legală a consultării obligatorii a reprezentanţilor beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, a reprezentanţilor mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a societăţii civile.


4. Nu am identificat nici instrumentul de prezentare şi motivare a ordinului, care să răspundă cerinţelor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, respectiv, care să cuprindă motivul emiterii actului, evaluarea impactului său, activităţile de informare publică şi rezultatul consultărilor efectuate anterior emiterii sale.

În consecință, solicitarea noastră se referă la modificarea structurii anului școlar 2019 -2020 în sensul prelungirii semestrului I cu trei săptămâni și a reintroducerii vacanței din luna februarie, astfel:


Semestrul I (18 săptămâni)


Cursuri: Luni, 9 septembrie 2019 – Vineri, 20 decembrie 2019
Vacanță pentru grădinițe și clasele pregătitoare – a IV-a: 26 octombrie – 3 noiembrie 2019

Vacanța de iarnă: Sâmbătă, 21 decembrie 2019 – Duminică, 12 ianuarie 2020
Cursuri: Luni, 13 ianuarie 2019 – Vineri 31 ianuarie 2020
Vacanță intersemestrială: Sâmbătă, 1 februarie 2020 – Duminică 9 februarie 2020


Semestrul al II-lea (17 săptămâni)
Cursuri: Luni, 10 februarie 2020 – Vineri, 10 aprilie 2020

Vacanţa de primăvară: Sâmbătă, 11 aprilie 2020 – Marți, 21 aprilie 2020

Cursuri: Miercuri, 22 aprilie 2020 – Vineri, 12 iunie 2020

Vacanţa de vară: Sâmbătă, 13 iunie 2020 – data din septembrie 2020 la care încep cursurile anului școlar 2020-2021

Vă mulțumim,


Catalina Sucaciu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Catalina Sucaciu să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook