Petitie Limba Moderna L2

   Propunerea care vizează diminuarea orelor de limba modernă 2 (L2) se află în totală incompatibilitate cu promovarea unui învăţământ democratic, public, care trebuie să asigure o pregătire cu şanse egale tuturor tinerilor europeni.
   Diminuarea numărului de ore alocate săptămânal limbii moderne 2 (L2) este o propunere care ignoră contextul european actual și care reduce șansele tinerilor de inserție pe piața muncii.
   Noile propuneri de planuri-cadru nu sunt coroborate cu politicile europene privind predarea și învățarea limbilor moderne.
   Provocarea majoră constă în asigurarea dobândirii competențelor-cheie printre care se află cunoașterea de limbi străine de către toată lumea, competențe care permit dezvoltarea unui nivel de excelență și de atractivitate la toate nivelurile de educație și formare .
   Brexitul a schimbat și va schimba opțiunile tinerilor români. Din acest motiv, atât dorințele părinților cât și cele ale elevilor se îndreaptă către un învățământ european unde studiul limbilor străine să ocupe un loc primordial, așa cum se întâmplă în celelalte țări europene unde se studiază și trei limbi moderne cu 2-3 ore pe săptămână.
   Cunoașterea mai multor limbi străine înlesnește accesul elevilor la literatura de specialitate și contribuie la îmbogățirea orizontului cultural, promovând plurilingvismul și diversitatea culturală.
   Este cunoscut și unanim apreciat impactul proiectelor europene asupra tinerelor generații. “Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport.
   Având convingerea că în secolul XXI societatea românească cunoaște și înțelege rolul capital al cunoașterii limbilor străine iar elevii romăni pot beneficia de un învățământ de calitate, care să le ofere șanse reale de inserție pe piața muncii., ne dorim ca argumentele noastre să fie analizate cu obiectivitate și numărul orelor de studiu alocate limbilor străine să nu fie diminuat. 


ARPF CONSTANȚA ŞI PROFESORII DE LIMBĂ FRANCEZĂ DIN JUDEȚUL CONSTANȚA    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe ARPF CONSTANȚA ŞI PROFESORII DE LIMBĂ FRANCEZĂ DIN JUDEȚUL CONSTANȚA să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...