Petiție împotriva schimbării datei Sfintelor Paști

CĂTRE SINODUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE            

Preafericirea Voastră,

Înaltpreasfințiile Voastre,

Preasfințiile Voastre,    

Având în vedere că, începând cu Săptămâna Sfintelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos, în spațiul public românesc au apărut discuții (atât ale unor laici, cât și ale unor membri ai Sfântului Sinod) despre schimbarea de către Biserica Ortodoxă Română a datei Sfintelor Paști, în așa fel încât să coincidă cu "paștile" catolic și protestant, noi, creștinii ortodocși dorim să vă transmitem următoarele:    

1. Considerăm că această propunere de a schimba data Sfintelor Paști reprezintă un plan premeditat, care să producă o dispută în interiorul Bisericii Ortodoxe Române.   

2. Motivația cum că trebuie să sărbătorim toți împreună sărbătorile pascale, indiferent că suntem ortodocși, papistași sau protestanți este una inspirată din mentalitatea ecumenistă, conform căreia catolicismul și protestantismul ar reprezenta ramuri ale creștinismului alături de Ortodoxie, cu care aceasta trebuie să se afle în comuniune cât mai curând. Prin urmare motivația acestei propuneri nu este una de ordin canonic și bisericesc.   

3. Sinodul I ecumenic de la Niceea, din anul 325, a stabilit ca toți creștinii să sărbătorească Sfintele Paști la aceeași dată și obligatoriu după echinocțiul de primăvară, în ziua de duminică. Expresia "toți creștinii" face referire doar la membrii tuturor Bisericilor Ortodoxe locale, cărora Sinodul I ecumenic le hotăra o dată comună a Sfintelor Paști și nu face nicidecum referire la eretici, pe care sinodul de la Niceea îi scosese în afara Bisericii, prin anatemizare.    

4. Catolicismul papistaș și protestantismul sunt erezii din afara Bisericii, prin urmare ortodocșii nu pot avea niciun fel de comuniune cu papistașii și protestanții, atâta vreme cât aceștia din urmă persistă în ereziile și înșelările lor dogmatice și nu se leapădă de ele. Comuniunea ortodocșilor cu ereticii este strict interzisă prin Canonul 64 apostolic! 

5. Biserica lui Hristos este doar Biserica Ortodoxă, cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, așa cum mărturisim în Simbolul de credință (Crez), iar în afara Ei nu există mântuire. Din Biserica lui Hristos fac parte doar ortodocșii, care sunt adevărații creștini. Toți cei care se află în afara Bisericii Ortodoxe nu sunt și nici nu pot fi numiți creștini! Canonul 34 al Sinodului din Laodiceea spune că ereticii sunt străini de Dumnezeu, iar Canonul 46 al Sfinților Apostoli spune că tainele ereticilor nu sunt taine.    

6. Schimbarea datei Sfintelor Paști în vederea sărbătoririi comune a lor reprezintă un pas spre unirea cu ereziile, cu care noi, creștinii ortodocși nu suntem și nu putem fi de acord, din motive dogmatice, canonice și bisericești, atât timp cât aceștia stăruie în eres și nu revin în sânul Bisericii Ortodoxe. "Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres" (Canonul 6 al Sinodului din Laodiceea).    

7. Niciun cleric sau credincios al Bisericii Ortodoxe Române nu poate fi obligat să sărbătorească Sfintele Paști împreună cu ereticii papistași și protestanți (sau cu alți eretici), de dragul ecumenismului și al planurilor acestuia. Ascultarea merge doar până la păcat și erezie! "Nu se cuvine a primi de la iudei sau eretici darurile trimise de sărbători, nici de a serba împreună cu ei!" (Canonul 37 al Sinodului din Laodiceea)   

8. "Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon va sărbători Sfânta Zi a Paștilor cu iudeii, înaintea echinocțiului de primăvară, să se caterisească" (Canonul 7 al Sf. Apostoli)    

9. Canonul 1 al Sinodului de la Antiohia din anul 341 pecetluiește definitiv respectarea deciziei cu privire la data Sfintelor Paști a Sinodului de la Niceea: "Toți cei ce îndrăznesc să desființeze hotărârea marelui și Sfântului Sinod întrunit la Niceea în prezența evlaviosului și de Dumnezeu iubitorului împărat Constantin, în privința sfintei sărbători  a mântuitoarelor Paști, să fie excomunicați și lepădați de Biserică, dacă vor stărui a se împotrivi din poftă de ceartă celor bine hotărâte, și acestea să fie zise pentru laici".   

Prin urmare, în calitate de creștini ortodocși și membri ai Bisericii Ortodoxe Române, vă comunicăm că nu suntem de acord cu schimbarea datei Sfintelor Paști, că nu vom sărbători niciodată Învierea Domnului împreună cu ereticii și nici nu vom avea vreodată comuniune cu aceștia, ci vom continua să sărbătorim Sfintele Paști ca și până acum, fără nicio abatere, așa cum au stabilit Sfinții Părinți.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Cristina să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU







Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...