Petiţie pentru legalitatea înscrierii elevilor la ora de religie

Urmare a presiunii Bisericii Ortodoxe Române şi a Asociației Părinţi Pentru Ora de Religie, a cărei înfiinţare a binecuvântat-o, unele inspectorate şcolare, prin inspectorii şcolari de religie, au transmis directorilor de şcoli să încalce metodologia de înscriere la ora de religie şi astfel legea educaţiei şi Constituţia României. Mai jos aveti un un demers pe care va rog să îl sustineţi prin semnături! Urmează ca Asociaţia pe care o reprezint să continue demersuri oficiale pentru oprirea acestui abuz şi sancţionarea persoanelor vinovate.

Prin Ordinul 5232/2015, Ministrul Educaţiei a reglementat modalitatea de înscriere a elevilor pentru frecventarea cursurilor disciplinei facultative Religie. În acord cu prevederile Legii învăţământului, modificată ca urmare a Deciziei 669/2014 a Curţii Constituţionale, înscrierea elevilor pentru studiul disciplinei Religie se face în fiecare an, până la sfârşitul lunii decembrie pentru anul şcolar următor.

Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă a luat cunoştinţă de intervenţiile recente ale purtătorului de cuvânt al Patriarhiei privitoare la metodologia Ministerului Educaţiei de înscriere la disciplina Religie. Susţinerile Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R.), prin care metodologia este interpretată contrar prevederilor legale, au fost preluate şi transmise inspectoratelor şcolare din ţară de Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie (A.P.O.R.), înfiinţată cu binecuvântarea B.O.R. şi obligată prin statut să raporteze anual acesteia.

Atacând public Ministerul Educaţiei pentru alinierea lui la cerinţele educaţionale şi ale drepturilor omului, Biserica Ortodoxă Română insistă pentru adoptarea unor proceduri care, în continuare, constituie o presiune asupra elevilor şi părinţilor de a urma educaţia religioasă. Pentru Biserica Ortodoxă Română copiii reprezintă o comunitate captivă, îndoctrinarea rămâne vitală pentru perpetuarea controlului social şi creşterea propriilor beneficii. Considerăm că este de datoria părinţilor, ca şi a instituţiilor abilitate, să-i apere pe copii de presiunea B.O.R..

Din informaţiile pe care le deţinem, în unele dintre inspectoratele şcolare, preluând susţinerile B.O.R. şi ale A.P.O.R., inspectorii de religie incită directorii unităţilor de învăţământ la nerespectarea legii -- faptă deosebit de gravă, sancţionată prin prevederile legislaţiei penale --, transmiţând că înscrierea pentru ora de religie este valabilă în baza cererilor din anul şcolar 2014/2015 pentru toată perioada de şcolarizare.

Solicităm Ministrului Educaţiei să ceară de urgenţă inspectoratelor şcolare încetarea folosirii interpretării nelegale a metodologiei de înscriere pentru frecventarea cursurilor disciplinei facultative Religie, interpretate în interesul Bisericii Ortodoxe Române şi în detrimentul interesului superior al copiilor.

Vom sesiza oficial Ministerul Educaţiei, instituţiile de cercetare penală şi instituţiile şi organizaţiile internaţionale pentru sancţionarea abuzurilor menţionate.

 

Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă

Preşedinte al Colegiului Director

Emil Moise