Peninsula curată!

Către: Primăria Oraşului Năvodari

În atenția: Primar Florin Chelaru

În atenția: Viceprimar Liliana Mară

Stimate domn, stimată doamnă, vă rugăm SĂ NE TRATAȚI CA PE CEILALȚI NĂVODĂRENI, FĂRĂ DISCRIMINARE!
Noi, cetățenii care locuim în cartierul Peninsula din Năvodari, semnatari ai acestei petiții, vă solicităm SOLUȚIONAREA DE URGENȚĂ a problemei salubrității în cartierul mai sus menționat. După cum bine ştiți, zona este invadată de deşeuri provenite din construcții, deşeuri menajere, dar şi de origine animală, ceea ce reprezintă un PERICOL pentru sanătatea locuitorilor, în special a copiilor şi a bătrânilor. Igienizarea superficială făcută uneori NU reprezintă o soluție în lipsa unui sistem corespunzător pentru colectarea deşeurilor, a măturării săptămânale şi a unor măsuri eficiente de supraveghere a întreținerii curățeniei. De asemenea se impun măsuri de control asupra agenților comerciali ale căror activități generează deşeuri.
Astfel că, VĂ SOLICITĂM DE URGENȚĂ, dumneavoastră, domnule Primar Florin Chelaru, doamnă Viceprimar Liliana Mară să:
1. Faceți demersurile necesare pentru instalarea unui număr suficient de recipiente pentru colectarea deşeurilor, amplasate în locații potrivite astfel încât locuitorii să poată păstra curățenia. Ataşăm o hartă cu sugestiile noastre pentru tipul şi locația recipientelor de colectare. Această hartă prevede minimul necesar de recipiente.
2. Solutionați URGENT problema deşeurilor de origine animală din vecinătatea fermei, locație identificată pe harta ataşată, deoarece prezintă pericol biologic continuu pentru oameni şi animale.
3. Verificați activitatea agenților comerciali şi proprietarilor de animale din zonă pentru respectarea normelor referitoare la depozitarea şi înlăturarea deşeurilor.
4. Amplasați recipiente pentru colectarea deşeurilor reciclabile.
5. Oferiți sprijin familiilor care nu dețin recipient individual corespunzător pentru colectarea deşeurilor.

În Cartierul Peninsula din Năvodari locuiesc peste 700 de oameni. Zona este în plină dezvoltare şi are un potențial imens. Din păcate, indiferența autorităților locale din ultimii treizeci de ani a ținut acest cartier în mizerie şi izolare. NU MAI VREM  SĂ AȘTEPTĂM!

gunoi_peninsula_curata1.jpeg

Peninsula_harta_recipiente.jpegPeninsula_harta_risc_bio.jpeg

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Valentin S. să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook