Organizarea examenului de admitere la INM/în magistratură

Solicităm urgentarea, în cadrul Camerei Deputaților, respectiv în cadrul Senatului, a procedurii legislative pentru punerea în acord cu prevederile constituționale a art. 18 și 67 din Legea privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură, pentru următoarele considerente:

Prin Decizia nr. 121/2020, Curtea Constituțională a României a admis excepția de neconstituționalitate a art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a constatat că acestea sunt neconstituționale.

Prin Legea privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari s-a dorit reglementarea temporară, în raport cu dispozitivul și considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 121/2020, a aspectelor esențiale referitoare la organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în magistratură, a concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii/admitere în magistratură. 


Prin Decizia nr. 187/17.03.2021, Curtea Constituțională a României a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de către un grup de senatori și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art. 18 și ale art. 67 din Legea privind unele măsuri temporare referitoare la organizarea concursului de admitrere la INM/în magistratură menționată.

Având în vedere faptul că din anul 2019 nu s-au mai putut organiza examene de admitere în magistratură/INM, precum și numărul foarte mare de posturi de judecător vacante la nivelul tuturor instanțelor din România, astfel cum rezultă din Situația posturilor de judecător vacante la data de 01.05.2021, afișată pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, solicităm urgentarea procedurii legislative pentru punerea în acord cu prevederile constituționale a art. 18 și 67 din Legea privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură.

Atât timp cât legea adoptată nu este în vigoare, Consiliul Superior al Magistraturii este în imposibilitatea de a organiza concursuri de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii sau în magistratură, fapt de natură să acutizeze presiunea asupra judecătorilor şi procurorilor care se confruntă cu un volum de muncă din ce în ce mai ridicat în condițiile unor scheme de personal cu un grad tot mai redus de ocupare. Consecințele negative ale lipsei de personal vor fi resimțite de justițiabili, cărora trebuie să li se garanteze dreptul la un proces echitabil, într-un termen optim și previzibil.

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe M.N.I să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...